ETwinning

bilgipedi.com.tr sitesinden

eTwinning eylemi, gerekli altyapıyı (çevrimiçi araçlar, hizmetler, destek) sağlayarak Avrupa okullarını Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanarak işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Bu nedenle, eTwinning eylemine kayıtlı öğretmenlerin, projelerini geliştirmek ve diğer Avrupa ülkelerinden öğretmenlerle işbirliği yapmak için BİT'i kullanmaları şartıyla, herhangi bir konu alanında ortaklıklar kurmaları ve işbirliğine dayalı, pedagojik okul projeleri geliştirmeleri sağlanır.

Oluşum

Proje, 2005 yılında Avrupa Birliği'nin e-Öğrenme programı kapsamında kurulmuş ve 2007 yılından bu yana Hayat Boyu Öğrenme programına entegre edilmiştir. eTwinning, AB'nin eğitim, öğretim ve gençlik programı olan Erasmus+'nın bir parçasıdır.

Tarihçe

eTwinning eylemi Ocak 2005'te başlatılmıştır. Ana hedefleri, Mart 2002'de Barselona Avrupa Konseyi'nin tüm öğrencilerin BİT becerilerini öğrenmeleri ve uygulamaları için bir fırsat olarak okul eşleştirmeyi teşvik etme ve çok kültürlü Avrupa toplum modeline ilişkin farkındalığı arttırma kararıyla uyumluydu. Şu anda AB'nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor programı olan Erasmus+ programının çok başarılı bir bileşenidir. İlk yılında 13.000'den fazla okul eTwinning'e dahil olmuştur. 2008 sonbaharında yeni bir eTwinning platformu başlatılırken 50.000'den fazla öğretmen ve 4.000'den fazla proje kaydedildi. Ocak 2018 itibariyle, Avrupa genelindeki sınıflarda 70.000'in üzerinde proje yürütülmektedir. 2009 yılının başlarında, eTwinning sloganı "Avrupa'da okul ortaklıkları" yerine "Avrupa'daki okullar için topluluk" olarak değiştirildi.

E-twinning projesi Ocak 2005'te başlatıldı. Ana hedefi Mart 2002'de Barselona Avrupa Konseyi'nin tüm öğrencilerine Bilgi ve İletişim Teknolojilerini becerilerini öğretmek ve uygulatmaktı.

Operasyon

eTwinning'in arkasındaki ana konsept, okulların Avrupa'nın başka bir yerindeki başka bir okulla eşleştirilmesi ve eTwinning projesi olarak da bilinen bir projeyi işbirliği içinde geliştirmeleridir. İki okul daha sonra işbirliği yapmak, paylaşmak ve birbirlerinden öğrenmek için interneti kullanarak (örneğin, e-posta veya video konferans yoluyla) iletişim kurar. eTwinning, ana faaliyetler doğası gereği bilgi teknolojisini kullandığından BİT becerilerini teşvik eder ve geliştirir. Yabancı bir okulla 'eşleştirilmek' aynı zamanda kültürler arası bilgi alışverişini teşvik eder, öğrencilerin kültürler arası farkındalığını artırır ve iletişim becerilerini geliştirir.

eTwinning projeleri, okullar arasında kalıcı ilişkiler kurmaya kadar, sadece bir haftadan aylara kadar değişen herhangi bir süre boyunca devam eder. Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki okullar (hem ilkokul hem de ortaokul), Türkiye, Norveç ve İzlanda'dan okulların yanı sıra eTwinning projesine katılabilir.

Comenius programı gibi diğer Avrupa programlarının aksine, tüm iletişim internet üzerinden yapılmakta ve bu nedenle hibeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Aynı doğrultuda, ortak okullar arasında yüz yüze toplantılar gerekli değildir, ancak yasak değildir ve bazı okullar yüz yüze toplantılar düzenlemektedir.

European schoolnet'e Avrupa düzeyinde Merkezi Destek Hizmeti (CSS) rolü verilmiştir. eTwinning ayrıca bir Ulusal Destek Hizmetleri ağı tarafından da desteklenmektedir

Katılımcı Ülkeler

E-twinning Katılımcısı Ülkeler
Ülke Proje Sayısı Öğretmen Sayısı Okul Sayısı
Almanya 13.292 30.991 10.438
Avusturya 2.361 5.971 2.009
Belçika 4.109 9.359 2.476
Bulgaristan 8.006 20.724 3.024
Hırvatistan 8.527 18.389 2.906
Kıbrıs 2.255 3.332 650
Çek Cumhuriyeti 9.710 12.042 4.291
Danimarka 2.861 9.470 2.071
Estonya 3.618 5.517 1.012
Finlandiya 4.501 8.895 2.527
Fransa 27.314 69.471 22.389
Yunanistan 19.062 33.635 10.911
Macaristan 3.089 5.934 2.386
İrlanda 1.850 3.704 1.832
İtalya 34.121 96.108 11.188
Letonya 4.680 7.650 1.159
Litvanya 9.341 11.728 2.000
Lüksemburg 387 685 149
Malta 2.005 4.139 298
Polonya 36.692 80.505 19.617
Portekiz 15.182 22.232 1.917
Romanya 25.080 34.451 10.041
Slovakya 10.178 12.589 2.960
Slovenya 4.289 5.494 882
İspanya 31.050 79.409 16.890
İsveç 4.157 12.773 3.568
Türkiye 54.639 295.428 53.149
Hollanda 3.715 9.757 2.543
Arnavutluk 4.499 5.518 1.553
Bosna-Hersek 1.561 1.885 588
Kuzey Makedonya 3.578 2.377 496
İzlanda 1.118 1.805 322
Norveç 2.988 6.414 1802
Lihtenştayn 19 43 17
Sırbistan 4.024 4.212 1.301
Ukrayna 5.420 3.064 1.598
Moldova 2.057 979 421
Gürcistan 4.053 2.130 1.180
Ermenistan 2.038 2.138 633
Azerbaycan 3.741 3.618 1.033
Tunus 1.910 2.200 895
Ürdün 1.514 1.133 432
Lübnan 101 188 73

Bu veriler 5/10/2021 Tarihine aittir. Lübnan, Ürdün, Tunus, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna E-twinning+ Ülkeleridir.

Avrupa komşuluk bölgesinden yedi ülke - Doğu Ortaklığının bir parçası olan Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile Avrupa-Akdeniz Ortaklığının (EUROMED) bir parçası olan Tunus ve Ürdün de eTwinning Plus programı aracılığıyla eTwinning'in bir parçasıdır (https://plus.etwinning.net).