Ctrl

bilgipedi.com.tr sitesinden
Windows klavyesinde bir Windows tuşunun bir stilinin yanında bir Kontrol tuşu ("Ctrl" olarak işaretlenmiştir) ve ardından bir Alt tuşu
"Kontrol" için ISO klavye sembolü

Bilgisayarda, bir Kontrol anahtarı Ctrl başka bir tuşla birlikte basıldığında özel bir işlem gerçekleştiren bir değiştirici tuştur (örneğin Ctrl+C); Shift tuşuna benzer şekilde, Kontrol tuşu tek başına basıldığında nadiren herhangi bir işlev gerçekleştirir. Kontrol tuşu çoğu klavyenin sol alt tarafında ya da yakınında yer alır (uluslararası ISO/IEC 9995-2 standardına uygun olarak) ve birçoğunda sağ altta bir tane daha bulunur.

Tuş etiketlemesi için İngilizce kısaltmalar kullanan klavyelerde genellikle şu şekilde etiketlenir Ctrl (nadiren, Kontrol veya Ctl görülür). Klavye düzeninin dilindeki kısaltmalar da kullanılmaktadır, örneğin Almanca klavye düzeninde Strg Alman standardı DIN 2137:2012-06'nın gerektirdiği gibi. Ayrıca, ISO/IEC 9995-7'de 26 sembolü olarak ve ISO 7000 "Ekipman üzerinde kullanım için grafik semboller" ISO-7000-2028 sembolü olarak verilen standartlaştırılmış bir klavye sembolü (Latin harfleri tercih edilmediğinde kullanılmak üzere) vardır. Bu sembol Unicode'da U+2388 helm sembolü (⎈) olarak kodlanmıştır.

ctrl (Türkçe: Kontrol tuşu; İngilizce: Control Key), Klavyede genellikle iki tane yer alan tuştur. Tek başına sadece Windows işletim sisteminde 'Yapışkan Tuşlar'ı açmak için kullanılır. Diğer şekilde ise başka tuşlarla kullanıldığında farklı işleri görür. Sözü geçen tuş kombinasyonları her yazılımda farklı olabilir.

Çoğu yerde aynı olan Ctrl tuşu kombinasyonlarından bazıları şunlardır:

 • Ctrl+A: Tamamını seç
 • Ctrl+C: Seçili nesneyi kopyala
 • Ctrl+V: Seçili nesneyi yapıştır
 • Ctrl+X: Seçili nesneyi kes/taşı
 • Ctrl+Z: Geri Alma
 • Ctrl+S: Çalıştıgınız Belgeleri/Çalışmayı Kayıt Eder
 • Ctrl+W: Açık olan pencereyi kapar. Alt+F4 görevini görür.

Tarihçe

Teletypewriter'larda ve ilk klavyelerde, başka bir tuşa basarken Control tuşunu basılı tutmak, üretilen ASCII karakterindeki yedi bitin en soldaki iki bitini sıfırlıyordu. Bu, operatörün ASCII tablosundaki ilk 32 karakteri üretmesini sağlardı. Bunlar, bilgisayara bir sonraki karakterin görüntüleme cihazında nereye yerleştirileceğini kontrol etmesi, basılı bir sayfayı çıkarması veya ekranı silmesi, terminal zilini çalması veya başka bir işlem yapması için sinyal veren yazdırılmayan karakterlerdir. Örneğin, ASCII kodu 10 tabanında 71 veya ikilik olarak 100 0111 olan "G" karakteri, zil karakterine atanan 000 0111 (ondalık olarak 7) ikilik koduna dönüştürülür. Uygun bir şekilde, bu karakterlere kontrol karakterleri de denir.

Kullanarak Ctrl tuşuna küçük harflerle (örn. C, ASCII kodu 100 0011) veya büyük harflerle (⇧ Vardiya+C, ASCII 110 0011) teletypewriter'da aynı ASCII kodunu üretecektir, çünkü kontrol tuşunu basılı tutmak klavyeden en soldaki iki biti taşımak için kullanılan iki kabloyu topraklar (üzerindeki voltajı sıfırlar), bunların ⇧ Vardiya anahtar. Modern bilgisayarlarda tuşlara basma işleminin yorumlanması genellikle yazılıma bırakılmıştır. Modern klavyeler her bir fiziksel tuşu diğerlerinden ayırır ve tüm tuş basışlarını ve bırakışlarını kontrol eden yazılıma bildirir.

ASCII kontrol karakterlerinin asıl kullanım amacı ortadan kalktığında ya da nadiren kullanıldığında, daha sonraki yazılımlar Kontrol tuşu kombinasyonlarını başka amaçlar için tahsis etmiştir.

Konum

Teletype Model 33 ASR ve Lear-Siegler ADM-3A ve IBM PC'nin ilk modelleri de dahil olmak üzere birçok eski bilgisayar terminalinin klavyeleri, Kontrol tuşunu klavyenin soluna yerleştirirken, büyük harf kilidi çoğu modern klavyede aynı konumda bulunur. Geleneksel düzen daha sonraki iş istasyonu sistemleri için korunmuştur ve genellikle Unix iş istasyonları ile ilişkilendirilir. Sun Microsystems klavyeleri "Unix" ve "PC tarzı" olmak üzere iki düzene sahiptir; Unix düzeninde Kontrol tuşu ve diğer tuşlar geleneksel olarak yerleştirilmiştir. One Laptop Per Child bilgisayarlar için üretilen klavyelerde de Kontrol tuşu bu konumdadır. Diğer satıcılar, Happy Hacking Keyboard gibi Kontrol tuşunun bu şekilde yerleştirildiği farklı bilgisayar sistemleri için klavyeler üretmektedir.

Büyük harf kilidi solda olan klavyelerin bazı kullanıcıları, Control tuşunun kullanımından yararlanan programları kullanmak için geleneksel konumu daha ergonomik bularak tuşları Control ve büyük harf kilidini değiştirecek şekilde yeniden eşleştirir. Bazı işletim sistemlerinde bu ihtiyacı karşılamak için özel olarak klavye düzeni tercihleri mevcuttur.

Diğerleri kontrol tuşunu klavyenin sol alt köşesinde bırakır ve avuçlarının yan tarafını kullanarak basarlar. Kontrol tuşu için konum seçimi genellikle yazıcının el şekline ve duruşuna bağlıdır.

Notasyon

Kontrol tuşuna başka bir tuşla birlikte basmak için birkaç yaygın gösterim vardır. Aşağıdaki her gösterim basılı tutma anlamına gelir Ctrl tuşuna basarken X Anahtar:

^X Geleneksel caret notasyonu
C-x Emacs ve Vim notasyonu
CTRL-X Eski Microsoft notasyonu
Ctrl+X Güncel Microsoft notasyonu
Ctrl/X OpenVMS gösterimi
⌃X Menülerde ve Yapışkan Tuşlarda kullanılan klasik Mac OS ve macOS gösterimi (işaret gösterimine benzer, ancak işaret yerine U+2303 UP ARROWHEAD kullanılır)
Control-X Düzyazıda kullanılan klasik Mac OS ve macOS notasyonu
CNTL/X Cisco IOS gösterimi
X Çubuk notasyonu

Örnekler tablosu

Farklı uygulama programları, kullanıcı arayüzleri ve işletim sistemleri çeşitli kontrol tuşu kombinasyonlarını farklı amaçlar için kullanır.

Tuş kombinasyonu Microsoft Windows/KDE/GNOME Unix (komut satırı ve readline kullanan programlar) Emacs (Unix komut satırından farklıysa)
Ctrl+A Tümünü seçin Hat başlangıcı
Ctrl+B Kalın Bir karakter geri
Ctrl+C Anlaşıldı SIGINT oluştur (programı sonlandır) Bileşik komut
Ctrl+D Yazı tipi penceresi (kelime işlemci); Yer imlerine ekle (Tarayıcılar) İleri doğru silme veya satır boşsa girdinin sonu (geleneksel Unix) İleri silme
Ctrl+E Merkez hizalama (kelime işlemci) Satır sonu
Ctrl+F Bul (genellikle daha büyük bir belgede küçük bir metin parçası) Bir karakter ileri
Ctrl+G Şuraya git (satır numarası) Geçerli işlemi iptal et
Ctrl+H Değiştir; Tarih Önceki karakteri sil Yardım anahtarı
Ctrl+I İtalik; Artımlı arama Komut satırı tamamlama (Tab tuşu ile aynı)
Ctrl+J Gerekçelendir Satır besleme (LFD) LFD (Lisp ifadelerini değerlendirmek için)
Ctrl+K Köprü ekle (kelime işlemci) İmleç ile satır sonu arasındaki metni kesme ("Öldürme")
Ctrl+L Liste oluşturma; Sola hizalama (kelime işlemci) Ekranı temizle Pencereyi/terminali yeniden çizin ve görünümü geçerli satırın etrafında yeniden konumlandırın
Ctrl+M Kenar boşluğunu 1/2 inç artırın (kelime işlem) Enter tuşu ile aynı
Ctrl+N Yeni (pencere, belge, vb.) Sonraki satır (geçmişte) Sonraki satır
Ctrl+O Açık Artı sonraki satırı girin (geçmişte) Yeni satır ekle ("aç")
Ctrl+P Yazdır Önceki satır (tarihte) Önceki hat
Ctrl+Q Uygulamadan çık Özgeçmiş iletimi Harfi harfine ekleme
Ctrl+R Sayfayı yenile; Sağa hizala (kelime işlemci) Tarihte geriye doğru arama Geriye doğru ara
Ctrl+S Kaydet İletimi duraklat İleri arama
Ctrl+T Yeni sekme aç Karakterleri transpoze edin, durumu görüntüleyin
Ctrl+U Altı çizili Metni satır başı ile imleç arasında kesme Bir sonraki komuta sayısal argüman öneki
Ctrl+V Yapıştır Harfi harfine ekleme Sayfa aşağı
Ctrl+W Pencereyi veya sekmeyi kapat Önceki kelimeyi kes Kesmek
Ctrl+X Kesmek Bileşik komut
Ctrl+Y Yeniden Yap Yapıştır
Ctrl+Z Geri al Programı askıya al Pencereyi ikonlaştır
Ctrl+⇧ Vardiya+Z Yeniden Yap mevcut değil
Ctrl+[ Yazı tipi boyutunu küçültme Aynı şekilde Esc veya Alt
Ctrl+] Yazı tipi boyutunu artırın Yazılan bir sonraki karakteri ara tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış
Ctrl+= Yazı tipi alt simgesini değiştir mevcut değil
Ctrl+⇧ Vardiya+= Üst simge yazı tipini değiştir mevcut değil
Ctrl+Bitiş Alt (belgenin veya pencerenin sonu) tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış Alt (metin arabelleğinin sonu)
Ctrl+Ev Üst (belgenin veya pencerenin başlangıcı) tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış Üst (metin arabelleğinin başlangıcı)
Ctrl+Ekleme Anlaşıldı tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış Anlaşıldı
Ctrl+PgDn Sonraki sekme tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış Pencereyi sağa kaydırma
Ctrl+PgUp Önceki sekme tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış Pencereyi sola kaydırma
Ctrl+Tab ↹ Sonraki pencere veya sekme mevcut değil
Ctrl+⇧ Vardiya+Tab ↹ Önceki pencere veya sekme mevcut değil
Ctrl++ Büyüme Ekranı mevcut değil
Ctrl+- Shrink Ekran Geri al
Ctrl+/ tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış Aynı şekilde Ctrl+- (Geri Al)
Ctrl+\ tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış SIGQUIT oluştur (çekirdeği sonlandır ve boşalt) tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış
Ctrl+ Önceki kelime tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış Önceki kelime
Ctrl+ Sonraki kelime tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış Sonraki kelime
Ctrl+Silme Sonraki kelimeyi sil tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış Sonraki kelimeyi sil
Ctrl+← Backspace Önceki kelimeyi sil tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış Önceki kelimeyi sil
Ctrl+Alt+← Backspace Windows'ta tanımlanmamış veya nadiren kullanılır; Unix benzeri masaüstlerinde X11'i yeniden başlatın tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış
Ctrl+Alt+ Ekranı sağa yukarı döndürme tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış
Ctrl+Alt+ Ekranı baş aşağı döndürme tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış
Ctrl+Alt+ Ekranı sola döndür tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış
Ctrl+Alt+ Ekranı sağa döndür tanımlanmamış veya nadiren kullanılmış
Ctrl+⇧ Vardiya+Esc Görev yöneticisini açın mevcut değil
Ctrl+Alt+Del Yeniden başlatma; Görev yöneticisini veya oturum seçeneklerini açma mevcut değil
Ctrl+Mousewheel İçeri/dışarı kaydırma

İlk birinci şahıs nişancı oyunlarında, sol Ctrl tuşu genellikle bir silahı ateşlemek için kullanılır. Daha yeni oyunlarda ise bu tuş genellikle çömelmek için kullanılır.

Benzer kavramlar

Genel olarak, Apple Macintosh bilgisayarlarda ⌘ sembolü ile etiketlenen Komut tuşu, klasik Mac OS ve macOS uygulamalarında eşdeğer işlevleri yerine getirir (örneğin, ⌘C kopyalarken, ⌘P yazdırır; aynı şey kaydetme, kesme ve yapıştırma için de geçerlidir).

Macintosh'larda da Kontrol tuşu vardır, ancak farklı bir işlevselliğe sahiptir. Orijinal Apple fare tasarımı yalnızca bir düğme sunarak karmaşıklığı azaltmıştır. Arayüz geliştikçe, ekstra seçeneklere erişmek için bağlamsal menüler sunuldu. Bunlara erişmek için başka bir düğme gerekiyordu. Unix ve Windows'ta kullanıcının kullanabileceği başka fare düğmeleri vardı. Klasik Mac OS ve macOS'ta, Control tuşu bir "sağ tıklama" çağırmak için kullanılır. Sol elini kullananlar bu düğmenin hangi tarafta olacağını seçebildiği için Apple bunu "ikincil tıklama" olarak adlandırır.

 • Çoğunlukla tuş kombinasyonları için bir değiştirici tuş olarak kullanılır.
 • Control tuşuna basıldığında ve fare düğmesine tıklandığında bağlamsal bir menü açılacaktır. Bu, tek düğmeli fareye sahip kullanıcılar için bir uyumluluk özelliğidir; iki düğmeli fareye sahip kullanıcılar hiçbir değiştirici kullanmadan sadece sağ fare düğmesini kullanırlar.
 • Komut satırı arayüzünde, bu arayüz için yapılmış programlarla kullanılır.
 • Quickbooks'ta Kontrol Tuşu, OLSU 1016 ve OLSU 1013 hataları sırasında oturum açma kimlik bilgilerini doğrulamak için kullanılır. Quickbooks sunucularına bilgi gönderirken basılı tutulması hataları düzeltir.
 • macOS altında, Kontrol tuşu çoğu metin giriş alanında Emacs tarzı tuş kombinasyonlarının kullanılmasına izin verir. Örneğin, Ctrl-A imleci paragrafın başına taşır, Ctrl-L düzenleme alanındaki geçerli satırı dikey olarak ortalar, Ctrl-K metni satırın sonuna kadar keserek normal panodan ayrı bir öldürme halkasına aktarır, vb.