İzlenimcilik

bilgipedi.com.tr sitesinden
Claude Monet, Impression, soleil levant (İzlenim, Gün Doğumu), 1872, tuval üzeri yağlı boya, Musée Marmottan Monet, Paris. Louis Leroy'un The Exhibition of the Impressionists adlı makalesi resmin en fazla bir eskiz olduğunu hicivsel olarak ima etmesinden sonra bu resim hareketin isim kaynağı oldu.

İzlenimcilik veya empresyonizm nispeten küçük, ince ancak görünür fırça darbeleriyle açık kompozisyonla değişen niteliklerinde ışığın doğru tasvirine vurguyla (genellikle zamanın geçişinin etkilerini vurgular), sıradan konularla, insan algısı ve deneyiminin çok önemli unsuru olarak “hareket” in eklenmesiyle ve alışılmadık görsel açılarla nitelenen, 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış ve bütün sanat dallarını özellikle resmi etkileyen bir sanat hareketidir.

İzlenimcilik 1870 ve 1880'ler boyunca bağımsız sergileri onları öne çıkaran Paris merkezli bir grup sanatçıdan kaynaklandı.

İzlenimciler Fransa'daki geleneksel sanat camiasının sert muhalefetiyle karşılaştı.

Tarzın adı, Paris gazetesi Le Charivari‘de yayınlanan bir hiciv eleştirisine kelime bulmak için eleştirmeni Louis Leroy’u kışkırtan Claude Monet‘nin Impression, soleil levant (İzlenim, Gündoğumu) çalışmasının başlığından gelir.

Görsel sanatlar’da empresyonizmin gelişimini kısa süre sonra diğer medyada empresyonist müzik ve empresyonist edebiyat olarak bilinen benzer stilleri izledi.

İzlenimcilik doğadaki unsurların kişinin kendisinde oluşturduğu izlenimleri, duygusal izleri yansıtmayı hedefler. Bu akım içerisinde yer alan sanatçılar doğayı objektif bir gerçek olarak değil, kendilerinde yarattığı izlenimi resme (veya edebi esere) aktarırlar.

Resimde izlenimcilik özellikle ışık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimleri yansıtmayı hedefler. Resmedilen nesnelere veya olaydan çok günün belirli bir zamanına özgü ışığın sanatçı üzerinde yarattığı izlenimlere önem verilir.

Akımın öncüleri Claude Monet ve Camille Pissarro'dur.

İzlenimcilere göre sanatçı doğrudan doğruya gerçeği değil, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas almalı, gerçekçiliği ve nesnelliği ikinci plana atarak kişisel yorumu ön plana çıkarmalıdır.

İzlenimcilikte yorumlar ve izlenimler, sanatçıdan sanatçıya değiştiği ve her sanatçı eserinde kendinde oluşan duyguyu ve izlenimi anlatacağı için, yaratılan edebi eser, yazarın veya şairin kişiliğine dair izler taşır. Bu akıma mensup sanatçılar genellikle hayale ve soyut betimlemelere yer verirler ve kendilerini dış dünyanın etkilerinden uzak tutarlar. Onlara göre dış alemdeki varlık ve nesneler göründükleri gibi değil hayal güçlerinde canlandırdıkları gibidir. Bu sebepten dolayı da gerçeği göründüğü gibi ele almayıp duygusal yönlendirmelerin eşliğinde eserlerine işlemişlerdir.

Türk edebiyatında Fecri Ati topluluğundan olan Ahmet Haşim önemli bir empresyonist sanatçıdır.

Genel bakış

J. M. W. Turner'ın atmosferik çalışması Empresyonizmin doğuşunda etkili olmuştur, burada The Fighting Temeraire (1839)

Kendi dönemlerinde radikal olan erken dönem İzlenimciler, akademik resim kurallarını ihlal etmişlerdir. Resimlerini, Eugène Delacroix ve J. M. W. Turner gibi ressamları örnek alarak, çizgi ve konturların önüne geçen serbestçe fırçalanmış renklerden oluşturdular. Ayrıca modern yaşamın gerçekçi sahnelerini resmettiler ve genellikle açık havada çalıştılar. Daha önceleri natürmortlar, portreler ve manzaralar genellikle stüdyoda yapılırdı. Empresyonistler, açık havada ya da açık havada resim yaparak güneş ışığının anlık ve geçici etkilerini yakalayabileceklerini keşfettiler. Detaylar yerine genel görsel etkileri resmettiler ve yoğun bir renk titreşimi etkisi elde etmek için alışılageldiği gibi düzgün bir şekilde harmanlanmamış veya gölgelendirilmemiş karışık ve saf karışımsız renklerden oluşan kısa "kırık" fırça darbeleri kullandılar.

Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette'de Dans (Bal du moulin de la Galette), 1876, Musée d'Orsay, Empresyonizmin en ünlü başyapıtlarından biri.

Empresyonizm Fransa'da, aralarında Macchiaioli olarak bilinen İtalyan sanatçılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Winslow Homer'ın da bulunduğu bir dizi başka ressamın açık havada resim yapmayı keşfettikleri bir dönemde ortaya çıkmıştır. Ancak İzlenimciler, üsluba özgü yeni teknikler geliştirdiler. Taraftarlarının farklı bir görme biçimi olduğunu savunduğu bu tarz, dolaysızlığın ve hareketin, samimi pozların ve kompozisyonların, parlak ve çeşitli renk kullanımıyla ifade edilen ışık oyunlarının sanatıdır.

Sanat eleştirmenleri ve sanat kurumu yeni tarzı onaylamasa da, başlangıçta düşmanca yaklaşan halk, zamanla Empresyonistlerin taze ve özgün bir vizyon yakaladığına inanmaya başladı. Konunun ayrıntılarını betimlemek yerine konuya bakan gözdeki hissi yeniden yaratarak ve bir dizi teknik ve biçim yaratarak, Empresyonizm, Neo-Empresyonizm, Post-Empresyonizm, Fovizm ve Kübizm dahil olmak üzere çeşitli resim tarzlarının öncüsüdür.

Başlangıçlar

İmparator Napolyon III'ün Paris'i yeniden inşa ettiği ve savaş açtığı bir değişim dönemi olan 19. yüzyılın ortalarında, Académie des Beaux-Arts Fransız sanatına hakim oldu. Académie, geleneksel Fransız resim sanatının içerik ve üslup standartlarının koruyucusuydu. Tarihi konular, dini temalar ve portreler değerliydi; manzara ve natürmortlar ise değildi. Académie, yakından incelendiğinde gerçekçi görünen, özenle tamamlanmış resimleri tercih ediyordu. Bu tarzdaki resimler, sanatçının eserdeki elini gizlemek için dikkatle harmanlanmış hassas fırça darbelerinden oluşuyordu. Renkler ölçülüydü ve genellikle altın vernik uygulanarak daha da azaltılırdı.

Académie her yıl jürili bir sanat sergisi olan Salon de Paris'i düzenliyordu ve eserleri bu sergide yer alan sanatçılar ödüller kazanıyor, komisyonlar alıyor ve prestijlerini artırıyorlardı. Jürilerin standartları, Jean-Léon Gérôme ve Alexandre Cabanel gibi sanatçıların eserleriyle temsil edilen Académie'nin değerlerini temsil ediyordu.

1860'ların başında dört genç ressam - Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley ve Frédéric Bazille - akademik sanatçı Charles Gleyre'in yanında eğitim görürken bir araya geldi. Tarihi ya da mitolojik sahnelerden ziyade manzara ve çağdaş yaşamı resmetme konusunda ortak bir ilgiye sahip olduklarını keşfettiler. Yüzyılın ortalarında giderek daha popüler hale gelen bir uygulamayı izleyerek, açık havada resim yapmak için sık sık birlikte kırsal bölgelere gittiler, ancak alışılageldiği gibi atölyede özenle tamamlanmış eserlere dönüştürülecek eskizler yapmak amacıyla değil. Doğrudan doğadan gelen güneş ışığında resim yaparak ve yüzyılın başından beri mevcut olan canlı sentetik pigmentleri cesurca kullanarak, Gustave Courbet ve Barbizon okulunun Gerçekçiliğini daha da genişleten daha hafif ve daha parlak bir resim tarzı geliştirmeye başladılar. Sanatçıların favori buluşma yeri, Paris'te Avenue de Clichy'deki Café Guerbois'ydi ve buradaki tartışmalar genellikle genç sanatçıların büyük hayranlık duyduğu Édouard Manet tarafından yönetiliyordu. Kısa süre sonra onlara Camille Pissarro, Paul Cézanne ve Armand Guillaumin de katıldı.

Édouard Manet, Çimenlerin Üzerinde Öğle Yemeği (Le déjeuner sur l'herbe), 1863

1860'lar boyunca Salon jürisi, Monet ve arkadaşları tarafından sunulan eserlerin yaklaşık yarısını, onaylanan stile sadık sanatçıların eserleri lehine rutin olarak reddetti. Salon jürisi 1863'te Manet'nin Kırda Öğle Yemeği (Le déjeuner sur l'herbe) adlı tablosunu, piknik yapan iki giyinik erkekle birlikte çıplak bir kadını resmettiği için reddetti. Salon jürisi, tarihi ve alegorik resimlerdeki çıplakları rutin olarak kabul ederken, Manet'yi çağdaş bir ortama gerçekçi bir çıplak yerleştirdiği için kınadı. Jürinin Manet'nin resmini sert bir dille reddetmesi hayranlarını dehşete düşürdü ve o yıl reddedilen eserlerin sayısının alışılmadık derecede fazla olması birçok Fransız sanatçıyı tedirgin etti.

İmparator Napolyon III 1863'te reddedilen eserleri gördükten sonra, halkın eserleri kendisinin değerlendirmesine izin verilmesine karar verdi ve Salon des Refusés (Reddedilenler Salonu) düzenlendi. Birçok izleyici sadece gülmek için gelmiş olsa da, Salon des Refusés sanatta yeni bir eğilimin varlığına dikkat çekti ve normal Salon'dan daha fazla ziyaretçi çekti.

Alfred Sisley, Saint-Martin Kanalı Manzarası, 1870, Musée d'Orsay

Sanatçıların 1867'de ve 1872'de yeni bir Salon des Refusés talep eden dilekçeleri reddedildi. Aralık 1873'te Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Cézanne, Berthe Morisot, Edgar Degas ve diğer bazı sanatçılar eserlerini bağımsız olarak sergilemek üzere Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs'ü ("Ressamlar, Heykeltıraşlar ve Gravürcüler Kooperatif ve Anonim Derneği") kurdular. Dernek üyelerinin Salon'a katılmaktan vazgeçmeleri bekleniyordu. Organizatörler, aralarında yıllar önce Monet'yi açık hava resmini benimsemeye ikna eden yaşlı Eugène Boudin'in de bulunduğu bir dizi başka ilerici sanatçıyı açılış sergilerine katılmaya davet etti. Monet ve arkadaşlarını büyük ölçüde etkileyen bir başka ressam, Johan Jongkind, Édouard Manet gibi katılmayı reddetti. Nisan 1874'te fotoğrafçı Nadar'ın stüdyosunda düzenlenen ilk sergiye toplam otuz sanatçı katıldı.

Claude Monet, Saman Yığınları, (günbatımı), 1890-1891, Güzel Sanatlar Müzesi, Boston

Eleştirel tepkiler karışıktı. En sert eleştirileri Monet ve Cézanne aldı. Eleştirmen ve mizah yazarı Louis Leroy, Le Charivari gazetesinde Claude Monet'nin İzlenim, Gün Doğumu (Impression, soleil levant) adlı eserinin başlığıyla kelime oyunu yaparak sanatçılara tanınmalarını sağlayan sert bir eleştiri kaleme aldı. Makalesine alaycı bir şekilde İzlenimciler Sergisi başlığını koyan Leroy, Monet'nin resminin en fazla bir eskiz olduğunu ve bitmiş bir çalışma olarak adlandırılamayacağını ilan etti.

İzleyiciler arasında bir diyalog şeklinde yazmıştır,

"İzlenim, bundan emindim. Kendi kendime, etkilendiğime göre, içinde bir izlenim olması gerektiğini söylüyordum... ve ne özgürlük, ne işçilik kolaylığı! Embriyonik haliyle duvar kağıdı, bu deniz manzarasından daha tamamlanmış."
Claude Monet, Şemsiyeli Kadın - Madam Monet ve Oğlu (Camille ve Jean Monet), 1875, Ulusal Sanat Galerisi, Washington, D.C.

Empresyonist terimi kısa sürede halkın beğenisini kazandı. Bu terim sanatçıların kendileri tarafından da kabul gördü, her ne kadar tarz ve mizaç olarak farklı bir grup olsalar da, öncelikle bağımsızlık ve isyan ruhlarıyla birleştiler. Üyeleri değişse de 1874 ile 1886 yılları arasında sekiz kez birlikte sergi açtılar. Empresyonistlerin gevşek, spontane fırça vuruşlarına sahip üslubu, kısa süre sonra modern yaşamla eşanlamlı hale gelecekti.

Monet, Sisley, Morisot ve Pissarro, kendiliğindenlik, güneş ışığı ve renkten oluşan bir sanatın tutarlı arayışı içinde "en saf" Empresyonistler olarak kabul edilebilir. Degas, renk yerine çizimin önceliğine inandığı ve açık havada resim yapma pratiğini küçümsediği için bunların çoğunu reddetti. Renoir 1880'lerde bir süreliğine Empresyonizm'den uzaklaştı ve onun fikirlerine olan bağlılığını hiçbir zaman tam olarak geri kazanamadı. Édouard Manet, Empresyonistler tarafından liderleri olarak görülmesine rağmen, siyahı bir renk olarak liberal bir şekilde kullanmaktan asla vazgeçmedi (Empresyonistler bunu kullanmaktan kaçınırken ve karıştırarak daha koyu renkler elde etmeyi tercih ederken) ve Empresyonist sergilere hiç katılmadı. Eserlerini, İspanyol Şarkıcı adlı tablosunun 1861'de 2. sınıf madalya kazandığı Salon'a göndermeye devam etti ve diğerlerini de aynı şeyi yapmaya teşvik ederek, "Salon'un bir şöhretin kazanılabileceği gerçek savaş alanı" olduğunu savundu.

Camille Pissarro, Montmartre Bulvarı, 1897, Hermitage, Saint Petersburg

Çekirdek grubun sanatçıları arasında (1870'te Fransa-Prusya Savaşı'nda ölen Bazille hariç), Cézanne'ın ve daha sonra Renoir, Sisley ve Monet'nin eserlerini Salon'a gönderebilmek için grup sergilerinde çekimser kalmasıyla ayrılmalar meydana geldi. Anlaşmazlıklar, Pissarro ve Cézanne'ın, Monet ve Degas'nın karşı çıkmasına rağmen savunduğu Guillaumin'in gruba üyeliği gibi konulardan kaynaklanıyordu. Degas, 1879 sergisinde eserlerini sergilemesi için Mary Cassatt'ı davet etti, ancak Jean-François Raffaëlli, Ludovic Lepic ve İzlenimci uygulamaları temsil etmeyen diğer gerçekçilerin de dahil edilmesinde ısrar etti ve Monet'nin 1880'de İzlenimcileri "ilk gelenlere kapı açmakla" suçlamasına neden oldu. Grup, 1886'da Paul Signac ve Georges Seurat'nın kendileriyle birlikte sergi açmaları için davet edilmeleri konusunda bölündü. Pissarro, sekiz Empresyonist serginin tamamında yer alan tek sanatçı oldu.

Bireysel sanatçılar Empresyonist sergilerden çok az maddi ödül elde ettiler, ancak sanatları yavaş yavaş kamuoyunda kabul ve destek gördü. Bunda, eserlerini halkın önünde tuttuğu ve onlar için Londra ve New York'ta sergiler düzenlediği için satıcıları Durand-Ruel'in rolü büyüktü. Sisley 1899'da yoksulluk içinde ölmesine rağmen, Renoir 1879'da büyük bir Salon başarısı elde etti. Monet 1880'lerin başında, Pissarro da 1890'ların başında mali açıdan güvenli hale geldi. Bu zamana kadar Empresyonist resim yöntemleri, seyreltilmiş bir biçimde, Salon sanatında yaygın hale gelmişti.

İzlenimci teknikler

Mary Cassatt, Kollarına Yaslanmış Lydia (bir tiyatro locasında), 1879

Empresyonizmin yolunu hazırlayan Fransız ressamlar arasında Romantik renkçi Eugène Delacroix, realistlerin lideri Gustave Courbet ve Théodore Rousseau gibi Barbizon ekolüne mensup ressamlar bulunmaktadır. İzlenimciler, İzlenimciliğin öncüsü olan doğrudan ve spontane bir tarzda doğadan resim yapan ve genç sanatçılarla arkadaşlık edip onlara tavsiyelerde bulunan Johan Barthold Jongkind, Jean-Baptiste-Camille Corot ve Eugène Boudin'in çalışmalarından çok şey öğrendiler.

İzlenimcilerin yenilikçi tarzına bir dizi tanımlanabilir teknik ve çalışma alışkanlığı katkıda bulunmuştur. Bu yöntemler daha önceki sanatçılar tarafından kullanılmış olsa da -ki Frans Hals, Diego Velázquez, Peter Paul Rubens, John Constable ve J. M. W. Turner gibi sanatçıların eserlerinde sıklıkla göze çarparlar- bunları bir arada ve böylesine tutarlı bir şekilde kullanan ilk sanatçılar İzlenimciler olmuştur. Bu teknikler şunları içerir:

 • Kısa, kalın boya darbeleri, konunun ayrıntılarından ziyade özünü hızla yakalar. Boya genellikle impasto uygulanır.
 • Renkler mümkün olduğunca az karıştırılarak yan yana uygulanır; bu, renklerin izleyiciye daha canlı görünmesini sağlamak için eşzamanlı kontrast ilkesinden yararlanan bir tekniktir.
 • Griler ve koyu tonlar, tamamlayıcı renklerin karıştırılmasıyla elde edilir. Saf izlenimcilik siyah boya kullanımından kaçınır.
 • Islak boya, birbirini izleyen uygulamaların kurumasını beklemeden ıslak boyanın içine yerleştirilerek daha yumuşak kenarlar ve renklerin birbirine karışması sağlanır.
 • Empresyonist resimler, daha önceki sanatçıların efektler üretmek için dikkatle manipüle ettikleri ince boya filmlerinin (sırlar) şeffaflığından faydalanmaz. Empresyonist resim yüzeyi tipik olarak opaktır.
 • Boya beyaz ya da açık renkli bir zemine uygulanır. Önceleri ressamlar genellikle koyu gri ya da koyu renkli zeminler kullanırlardı.
 • Doğal ışık oyunları vurgulanır. Renklerin nesneden nesneye yansımasına çok dikkat edilir. Ressamlar genellikle akşamları effets de soir (akşamın ya da alacakaranlığın gölgeli etkileri) üretmek için çalışırlardı.
 • En plein air (açık havada) yapılan resimlerde gölgeler, yüzeylere yansıyan gökyüzünün mavisiyle cesurca boyanır ve daha önce resimde temsil edilmeyen bir tazelik hissi verir. (Kar üzerindeki mavi gölgeler bu tekniğe ilham vermiştir).

Tarzın gelişiminde yeni teknoloji de rol oynamıştır. İzlenimciler, sanatçıların hem açık havada hem de iç mekanlarda daha spontane çalışmasına olanak tanıyan, teneke tüplerde (modern diş macunu tüplerine benzeyen) önceden karıştırılmış boyaların yüzyıl ortasında piyasaya sürülmesinden yararlandılar. Daha önceleri ressamlar kendi boyalarını, kuru pigment tozlarını öğütüp keten tohumu yağıyla karıştırarak ve daha sonra hayvan keselerinde saklayarak bireysel olarak yapıyorlardı.

Birçok canlı sentetik pigment ilk kez 19. yüzyılda ticari olarak sanatçıların kullanımına sunuldu. Bunlar arasında kobalt mavisi, viridyen, kadmiyum sarısı ve sentetik ultramarin mavisi vardı ve bunların hepsi 1840'larda, Empresyonizm'den önce kullanılıyordu. Empresyonistlerin resim tarzı bu pigmentleri ve hatta 1860'larda sanatçılar için ticari olarak kullanılabilir hale gelen serulean mavisi gibi daha yeni renkleri cesurca kullanmıştır.

Empresyonistlerin daha parlak bir resim tarzına doğru ilerlemesi kademeli olmuştur. Monet ve Renoir 1860'larda bazen geleneksel kırmızı-kahverengi ya da gri zeminle hazırlanmış tuvaller üzerine resim yapıyorlardı. 1870'lere gelindiğinde Monet, Renoir ve Pissarro genellikle bitmiş resimde orta ton işlevi gören daha açık gri veya bej renkli zeminler üzerine resim yapmayı tercih etti. 1880'lere gelindiğinde, bazı Empresyonistler beyaz ya da hafif kirli beyaz zeminleri tercih etmeye başlamış ve artık zemin renginin bitmiş resimde önemli bir rol oynamasına izin vermemiştir.

İçerik ve kompozisyon

Camille Pissarro, Éragny'de Saman Hasadı, 1901, Kanada Ulusal Galerisi, Ottawa, Ontario

Empresyonistlerden önce, diğer ressamlar, özellikle de Jan Steen gibi 17. yüzyıl Hollandalı ressamlar, ortak konuları vurgulamışlardı, ancak kompozisyon yöntemleri gelenekseldi. Kompozisyonlarını, ana konu izleyicinin dikkatini çekecek şekilde düzenliyorlardı. J. M. W. Turner, Romantik dönemin bir sanatçısı olmakla birlikte, eserleriyle empresyonizm tarzını öngörmüştür. Empresyonistler konu ve arka plan arasındaki sınırı gevşetmişlerdir, böylece Empresyonist bir resmin etkisi genellikle bir anlık görüntüyü, daha büyük bir gerçekliğin tesadüfen yakalanmış bir parçasını andırır. Fotoğrafçılık popülerlik kazanıyor ve kameralar daha taşınabilir hale geldikçe fotoğraflar daha samimi oluyordu. Fotoğraf, Empresyonistlere yalnızca bir manzaranın geçici ışıklarında değil, insanların günlük yaşamlarında da anlık eylemi temsil etmeleri için ilham verdi.

Berthe Morisot, Okuma, 1873, Cleveland Sanat Müzesi

İzlenimciliğin gelişimi kısmen, sanatçının gerçekliği yeniden üretme becerisini değersizleştirdiği düşünülen fotoğrafın sunduğu meydan okumaya sanatçılar tarafından verilen bir tepki olarak düşünülebilir. Fotoğraf "gerçeğe yakın görüntüleri çok daha verimli ve güvenilir bir şekilde ürettiği" için hem portre hem de manzara resimleri bir şekilde eksik ve gerçeklikten yoksun görülmüştür.

Buna rağmen, fotoğraf aslında sanatçılara yaratıcı ifadenin başka yollarını aramaları için ilham verdi ve sanatçılar gerçekliği taklit etmek için fotoğrafla rekabet etmek yerine, "kaçınılmaz olarak fotoğraftan daha iyi yapabilecekleri tek şeye odaklandılar - fotoğrafın ortadan kaldırdığı öznelliği, görüntünün kavranışındaki öznelliği daha da geliştirerek bir sanat formuna dönüştürdüler". Empresyonistler, doğanın birebir temsillerini yaratmak yerine, doğaya dair algılarını ifade etmeye çalıştılar. Bu, sanatçıların "zevk ve vicdanın zımni zorunlulukları" ile gördüklerini öznel olarak tasvir etmelerine olanak sağladı. Fotoğraf, ressamları, o zamanlar fotoğrafta bulunmayan renk gibi resim sanatının özelliklerinden yararlanmaya teşvik etmiştir: "Empresyonistler fotoğrafa bilinçli olarak öznel bir alternatif sunan ilk ressamlardı".

Claude Monet, Jardin à Sainte-Adresse, 1867, Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Japon baskılarının etkisini gösteren bir çalışma

Bir diğer önemli etki de Japon ukiyo-e sanat baskılarıydı (Japonizm). Bu baskıların sanatı, Empresyonizmin karakteristiği haline gelen "enstantane" açılara ve alışılmadık kompozisyonlara önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Monet'nin 1867 tarihli Jardin à Sainte-Adresse tablosu, cesur renk blokları ve güçlü bir diyagonal eğime sahip kompozisyonuyla Japon baskılarının etkisini gösteren bir örnektir.

Edgar Degas hem hevesli bir fotoğrafçı hem de Japon baskıları koleksiyoncusuydu. Onun 1874 tarihli Dans Sınıfı (La classe de danse) adlı tablosu, asimetrik kompozisyonunda her iki etkiyi de gösterir. Dansçılar çeşitli garip pozlarda hazırlıksız yakalanmış gibi görünmekte ve sağ alt çeyrekte geniş bir boş zemin alanı bırakmaktadır. Dansçılarını, On Dört Yaşındaki Küçük Dansçı gibi heykellerde de resmetmiştir.

Kadın İzlenimciler

Berthe Morisot, Lorient Limanı, 1869, Ulusal Sanat Galerisi, Washington, D.C.

Empresyonistler, farklı derecelerde, görsel deneyimi ve çağdaş konuları tasvir etmenin yollarını arıyorlardı. Kadın Empresyonistler de aynı ideallerle ilgileniyorlardı ancak erkek Empresyonistlere kıyasla birçok sosyal ve kariyer sınırlamasına sahiptiler. Özellikle de bulvar, kafe ve dans salonu gibi burjuva sosyal alanlarının imgelerinden dışlanmışlardı. İmgelerin yanı sıra kadınlar, erkek Empresyonistlerin Empresyonizm hakkındaki fikirlerini oluşturup paylaşabildikleri bu yerlerdeki toplantılarda ortaya çıkan biçimlendirici tartışmalardan da dışlandılar. Akademik alanda, kadınların karmaşık konularla başa çıkamayacağına inanılıyordu ve bu da öğretmenlerin kız öğrencilere öğretecekleri şeyleri kısıtlamalarına neden oluyordu. Ayrıca, kadınların gerçek yeteneklerinin ev kadınlığı ve annelik olduğuna inanıldığından, sanatta sivrilmenin kadınlara yakışmayacağı düşünülüyordu.

Yine de bazı kadınlar, kariyerleri kişisel koşullardan etkilenmiş olsa da, yaşamları boyunca başarıya ulaşmayı başardılar - örneğin Bracquemond'un kocası onun çalışmalarına kızmış ve bu da resim yapmayı bırakmasına neden olmuştu. Mary Cassatt, Eva Gonzalès, Marie Bracquemond ve Berthe Morisot olmak üzere en iyi bilinen dördü, genellikle 'Kadın İzlenimciler' olarak anılır. Paris'te 1874'ten 1886'ya kadar düzenlenen sekiz Empresyonist sergi dizisine katılımları çeşitlilik göstermiştir: Morisot yedi, Cassatt dört, Bracquemond üç sergiye katılmış, Gonzalès ise katılmamıştır.

Mary Cassatt, Pencere Önündeki Genç Kız, 1885, tuval üzerine yağlıboya, Ulusal Sanat Galerisi, Washington, D.C.

Dönemin eleştirmenleri bu dört sanatçıyı kişisel tarzlarına, tekniklerine ya da konularına bakmaksızın bir araya getirdiler. Sergilerdeki eserlerini inceleyen eleştirmenler genellikle kadın sanatçıların yeteneklerini kabul etmeye çalışmış, ancak onları sınırlı bir kadınlık kavramı içinde sınırlandırmışlardır. Empresyonist tekniğin kadınların algılama biçimine uygunluğunu savunan Parisli eleştirmen S.C. de Soissons şöyle yazmıştır:

Kadınların özgün bir düşünceye sahip olmadıkları, edebiyat ve müziğin kadınsı bir karakter taşımadığı anlaşılabilir; ancak kadınların gözlem yapmayı bildikleri ve gördüklerinin erkeklerin gördüklerinden oldukça farklı olduğu kesindir ve jestlerine, tuvaletlerine, çevrelerinin dekorasyonuna kattıkları sanat, her birinin içinde bulunan içgüdüsel, kendine özgü bir deha olduğu fikrini vermeye yeterlidir.

Empresyonizm, kadınların yakın bilgi sahibi olduğu ev içi sosyal yaşamı konu olarak meşrulaştırırken, onları bu konuyla sınırlama eğilimindeydi. Sergilerde (komisyon alabilecekleri) ev içi ortamlarda sıklıkla tanımlanabilen bakıcıların tasvirleri baskındı. Resimlerin özneleri genellikle bakışları ya da hareketleriyle çevreleriyle etkileşim içinde olan kadınlardı. Özellikle Cassatt, özneleri yerleştirme biçiminin farkındaydı: ağırlıklı olarak kadın figürlerini nesneleştirme ve klişeden uzak tuttu; okumadıklarında sohbet ediyor, dikiş dikiyor, çay içiyor ve hareketsiz olduklarında düşüncede kaybolmuş gibi görünüyorlardı.

Kadın Empresyonistler, erkek meslektaşları gibi, "hakikat" için, yeni görme biçimleri ve yeni resim teknikleri için çabalıyorlardı; her sanatçının kendine özgü bir resim tarzı vardı. Kadın Empresyonistler (özellikle Morisot ve Cassatt) resimlerinde kadınlar ve nesneler arasındaki güç dengesinin bilincindeydiler - resmedilen burjuva kadınları dekoratif nesneler tarafından tanımlanmıyor, bunun yerine birlikte yaşadıkları şeylerle etkileşime giriyor ve onlara hükmediyorlardı. Hem rahat hem de incelikli bir şekilde hapsedilmiş görünen kadın tasvirlerinde birçok benzerlik vardır. Gonzalès'in İtalyan Operası'ndaki Kutu adlı tablosu, uzaklara bakan, sosyal bir alanda rahat ama kutu ve yanında duran adam tarafından hapsedilmiş bir kadını tasvir eder. Cassatt'ın Penceredeki Genç Kız tablosu daha parlak renklere sahiptir ancak pencereden dışarı bakarken tuval kenarıyla sınırlandırılmıştır.

Eva Gonzalès, Une Loge aux Italiens, ya da İtalyan Operasındaki Kutu, yaklaşık 1874, tuval üzerine yağlıboya, Musée d'Orsay, Paris

Kariyer yapmadaki başarılarına ve Empresyonizm'in sözde kadınsı özelliklerine (duygusallığı, duyumlara bağımlılığı, fizikselliği ve akışkanlığı) atfedilen çöküşüne rağmen, bu dört kadın sanatçı (ve daha az bilinen diğer kadın Empresyonistler), Tamar Garb'ın 1986'da yayınlanan Kadın Empresyonistler kitabına kadar Empresyonist sanatçıları ele alan sanat tarihi ders kitaplarında büyük ölçüde yer almamıştır. Örneğin Jean Leymarie'nin 1955'te yayımlanan Impressionism adlı kitabında hiçbir kadın Empresyonist hakkında bilgi yer almamaktadır.

Ressam Androniqi Zengo Antoniu, empresyonizmin Arnavutluk'a girişiyle birlikte anılmaktadır.

Başlıca İzlenimciler

Fransa'da İzlenimciliğin gelişimindeki etkili kişiler, alfabetik olarak sıralanmıştır:

 • Frédéric Bazille (1841–1870), ölümünden sonra resimleri empresyonist sergilere konuldu
 • Gustave Caillebotte (1848-1894), diğerlerinden daha gençtir, 1870'lerin ortalarında onlarla güçlerini birleştirdi
 • Mary Cassatt (1844–1926), Amerika doğumludur, Paris'te yaşadı ve dört empresyonist sergiye katıldı
 • Paul Cézanne (1839-1906), Empresyonist Grubun kurucusu ve tarihi üyesidir
 • Edgar Degas (1834-1917), İzlenimciler Grubunun kurucusu ve tarihi üyesidir
 • Francesco Filippini (1853-1895), Eserleri geç İtalyan izlenimcilik döneminin bir parçasıdır
 • Armand Guillaumin (1841–1927)
 • Konstantin Korovin, (1861-1939), Rus empresyonist
 • Édouard Manet (1832-1883), Empresyonist sergilerin hiçbirine katılmamıştır. Gerçekçilikten empresyonizme geçişte büyük rol oynadı
 • Claude Monet (1840-1926), İzlenimcilik Grubunun kurucusu ve tarihi üyesidir. İzlenimcilerin en üretkeni ve estetiklerini en açık şekilde somutlaştıran kişisidir.
 • Berthe Morisot (1841–1895) 1879 hariç tüm empresyonist sergilere katıldı
 • Camille Pissarro (1830–1903)
 • Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), empresyonist grubun kurucusu ve tarihi üyesidir. 1874, 1876, 1877 ve 1882'de empresyonist sergilere katılan ressamdır
 • Alfred Sisley (1839–1899)

Galeri

İzlenimciler

Perl yürütülemedi: /usr/bin/perl yürütülebilir bir dosya değil. $wgTimelinePerlCommand öğesinin doğru ayarlandığından emin olun.

Zaman çizelgesi: İzlenimcilerin yaşamları

İzlenimciler

Perl yürütülemedi: /usr/bin/perl yürütülebilir bir dosya değil. $wgTimelinePerlCommand öğesinin doğru ayarlandığından emin olun.

Ortaklar ve etkilenen sanatçılar

James Abbott McNeill Whistler, Siyah ve Altın Noktürn: Düşen Roket, 1874, Detroit Sanat Enstitüsü

İzlenimcilerin yakın çalışma arkadaşları arasında, onların yöntemlerini bir dereceye kadar benimseyen birkaç ressam vardı. Bunlar arasında Jean-Louis Forain (1879, 1880, 1881 ve 1886'da Empresyonist sergilere katıldı) ve Paris'te yaşayan İtalyan sanatçı Giuseppe De Nittis, diğer Empresyonistler çalışmalarını küçümsemesine rağmen Degas'nın daveti üzerine ilk Empresyonist sergiye katıldı. Federico Zandomeneghi, Degas'nın Empresyonistlerle birlikte sergi açan bir başka İtalyan arkadaşıydı. Eva Gonzalès ise Manet'nin takipçilerinden olup grupla birlikte sergi açmamıştır. James Abbott McNeill Whistler gruba katılmamasına ve gri renkleri tercih etmesine rağmen Empresyonizm'de rol oynayan Amerika doğumlu bir ressamdı. İngiliz ressam Walter Sickert, başlangıçta Whistler'ın takipçisi ve daha sonra Degas'nın önemli bir öğrencisiydi; Empresyonistlerle birlikte sergi açmadı. 1904'te sanatçı ve yazar Wynford Dewhurst, Fransız ressamlar hakkında İngilizce yayınlanan ilk önemli çalışma olan Empresyonist Resim: Doğuşu ve Gelişimi'ni yazdı ve bu çalışma Empresyonizmin İngiltere'de popülerleşmesine büyük katkı sağladı.

1880'lerin başlarında Empresyonist yöntemler Salon sanatını en azından yüzeysel olarak etkilemeye başlamıştı. Jean Béraud ve Henri Gervex gibi modaya uygun ressamlar, Salon sanatından beklenen pürüzsüz yüzeyi korurken paletlerini parlatarak eleştirel ve finansal başarı elde ettiler. Bu sanatçıların eserleri, Empresyonist uygulamadan uzak olmalarına rağmen, bazen gelişigüzel bir şekilde Empresyonizm olarak anılmaktadır.

Fransız Empresyonistlerinin etkisi, çoğu öldükten sonra da devam etti. J.D. Kirszenbaum gibi sanatçılar yirminci yüzyıl boyunca Empresyonist teknikleri ödünç aldılar.

Fransa'nın Ötesinde

Valentin Serov'un Şeftalili Kız (1887, Tretyakov Galerisi) tablosu
Arthur Streeton'ın Avustralya Ulusal Galerisi'nde bulunan 1889 tarihli Altın Yaz, Eaglemont adlı peyzajı Avustralya izlenimciliğinin bir örneğidir.
Peder Severin Krøyer'in Göteborg Sanat Müzesi'nde bulunan 1888 tarihli Hip, Hip, Hurrah! adlı eseri Skagen Ressamları'nın üyelerini göstermektedir.

Empresyonizmin etkisi Fransa'nın ötesine yayıldıkça, sayılamayacak kadar çok sanatçı yeni tarzın uygulayıcıları olarak tanımlanmaya başladı. En önemli örneklerden bazıları şunlardır:

 • Mary Cassatt, William Merritt Chase, Frederick Carl Frieseke, Childe Hassam, Willard Metcalf, Lilla Cabot Perry, Theodore Robinson, Edmund Charles Tarbell, John Henry Twachtman, Catherine Wiley ve J. Alden Weir'ın da aralarında bulunduğu Amerikan Empresyonistleri.
 • Tom Roberts, Arthur Streeton, Walter Withers, Charles Conder ve Frederick McCubbin (Heidelberg Okulu'nun önde gelen üyelerindendir) ve Van Gogh, Rodin, Monet ve Matisse'in arkadaşı olan John Russell'ın da aralarında bulunduğu Avustralyalı İzlenimciler.
 • George Hendrik Breitner, Isaac Israëls, Willem Bastiaan Tholen, Willem de Zwart, Willem Witsen ve Jan Toorop'un da aralarında bulunduğu Hollanda'daki Amsterdam İzlenimcileri.
 • Anna Boch, Vincent van Gogh'un arkadaşı Eugène Boch, Georges Lemmen ve Théo van Rysselberghe, Belçikalı empresyonist ressamlar.
 • Ivan Grohar, Rihard Jakopič, Matija Jama ve Matej Sternen, Slovenya'dan empresyonistler. Başlangıçları Münih'teki Anton Ažbe okulunda oldu ve Paris'te çalışan Sloven ressamlar Jurij Šubic ve Ivana Kobilca'dan etkilendiler.
 • Wynford Dewhurst, Walter Richard Sickert ve Philip Wilson Steer Birleşik Krallık'tan tanınmış empresyonist ressamlardı. Fransa'da doğan ancak Manchester'da çalışan Pierre Adolphe Valette, L. S. Lowry'nin öğretmeniydi.
 • Lovis Corinth, Max Liebermann, Ernst Oppler, Max Slevogt ve August von Brandis'in de aralarında bulunduğu Alman İzlenimciler.
 • Macaristan'da László Mednyánszky ve Pál Szinyei-Merse
 • Theodor von Ehrmanns ve Hugo Charlemont, Avusturya'da daha baskın olan Viyana Secessionist ressamları arasında nadir bulunan Empresyonistlerdi.
 • İrlanda'da William John Leech, Roderic O'Conor ve Walter Osborne
 • Konstantin Korovin ve Valentin Serov Rusya'da
 • Porto Riko'nun yerlisi ve Pissarro ile Cézanne'ın arkadaşı Francisco Oller y Cestero
 • James Nairn Yeni Zelanda'da
 • William McTaggart İskoçya'da
 • Laura Muntz Lyall, Kanadalı bir sanatçı
 • Władysław Podkowiński, Polonyalı empresyonist ve sembolist
 • Nicolae Grigorescu Romanya'da
 • Empresyonizmi Türkiye'ye getiren Nazmi Ziya Güran
 • Chafik Charobim Mısır'da
 • Eliseu Visconti Brezilya'da
 • Joaquín Sorolla İspanya'da
 • Faustino Brughetti, Fernando Fader, Candido Lopez, Martín Malharro, Walter de Navazio, Ramón Silva Arjantin'de
 • Skagen Ressamları Danimarka'nın küçük bir balıkçı köyünde resim yapan bir grup İskandinav sanatçı
 • Sırbistan'da Nadežda Petrović, Milo Milunović, Kosta Miličević, Milan Milovanovi ve Mališa Glišić
 • Ásgrímur Jónsson İzlanda'da
 • Japonya'da Fujishima Takeji
 • Frits Thaulow Norveç'te ve daha sonra Fransa'da

Heykel, fotoğraf ve film

Heykeltıraş Auguste Rodin, geçici ışık etkilerini göstermek için kabaca modellenmiş yüzeyleri kullanma şeklinden dolayı bazen İzlenimci olarak adlandırılır.

Çalışmaları yumuşak odak ve atmosferik efektlerle karakterize edilen resimselci fotoğrafçılar da İzlenimci olarak adlandırılmıştır.

Fransız İzlenimci Sineması, bu yıllar tartışmalı olsa da, 1919'dan 1929'a kadar Fransa'da gevşek bir şekilde tanımlanmış bir grup film ve film yapımcısına uygulanan bir terimdir. Fransız İzlenimci film yapımcıları arasında Abel Gance, Jean Epstein, Germaine Dulac, Marcel L'Herbier, Louis Delluc ve Dmitry Kirsanoff sayılabilir.

Müzik ve edebiyat

Claude Monet, Nilüferler, 1916, Ulusal Batı Sanatı Müzesi, Tokyo

Müzikal Empresyonizm, Avrupa klasik müziğinde 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve 20. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bir akıma verilen isimdir. Fransa'da ortaya çıkan müzikal Empresyonizm, ima ve atmosfer ile karakterize edilir ve Romantik dönemin duygusal aşırılıklarından kaçınır. Empresyonist besteciler noktürn, arabesk ve prelüd gibi kısa formları tercih etmiş ve genellikle tam ton ölçeği gibi alışılmadık ölçekleri keşfetmişlerdir. Empresyonist bestecilerin belki de en kayda değer yenilikleri majör 7'li akorların kullanılmaya başlanması ve 3'lü akor yapılarının beşli ve altılı armonilere genişletilmesidir.

Görsel İzlenimciliğin müzikal karşılığı üzerindeki etkisi tartışmalıdır. Claude Debussy ve Maurice Ravel genellikle en büyük Empresyonist besteciler olarak kabul edilir, ancak Debussy bu terimi eleştirmenlerin icadı olarak nitelendirerek reddetmiştir. Erik Satie de bu kategoride değerlendirilmiştir, ancak onun yaklaşımı daha az ciddi, daha çok müzikal yenilik olarak görülmüştür. Paul Dukas bazen Empresyonist olarak kabul edilen bir başka Fransız bestecidir, ancak onun tarzı belki de geç Romantikler ile daha yakından uyumludur. Fransa dışındaki Müzikal İzlenimcilik Ottorino Respighi (İtalya), Ralph Vaughan Williams, Cyril Scott ve John Ireland (İngiltere), Manuel De Falla ve Isaac Albeniz (İspanya) ve Charles Griffes (Amerika) gibi bestecilerin çalışmalarını içerir.

Empresyonizm terimi, bir olay ya da sahnenin duyusal izlenimlerini aktarmak için birkaç seçkin detayın yeterli olduğu edebiyat eserlerini tanımlamak için de kullanılmıştır. İzlenimci edebiyat, başlıca örnekleri Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud ve Verlaine olan Sembolizm ile yakından ilişkilidir. Virginia Woolf, D.H. Lawrence, Henry James ve Joseph Conrad gibi yazarlar, bir karakterin zihinsel yaşamını oluşturan izlenimleri, duyumları ve duyguları yorumlamaktan ziyade betimleme biçimiyle İzlenimci olan eserler yazmışlardır.

Camille Pissarro, Çiftlikteki Çocuklar, 1887

Post-Empresyonizm

1880'lerde birçok sanatçı Empresyonist örnekten yola çıkarak renk, desen, biçim ve çizgi kullanımı için farklı ilkeler geliştirmeye başladı: Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat ve Henri de Toulouse-Lautrec. Bu sanatçılar Empresyonistlerden biraz daha gençtir ve çalışmaları post-Empresyonizm olarak bilinir. Orijinal Empresyonist sanatçılardan bazıları da bu yeni alana girmeye cesaret etti; Camille Pissarro kısa bir süre için noktacı bir tarzda resim yaptı ve Monet bile katı plein air resmini terk etti. Birinci ve üçüncü Empresyonist sergilere katılan Paul Cézanne, resimsel yapıyı vurgulayan son derece bireysel bir vizyon geliştirmiştir ve daha çok post-Empresyonist olarak adlandırılır. Bu örnekler etiket koymanın zorluğunu gösterse de, orijinal Empresyonist ressamların çalışmaları tanım gereği Empresyonizm olarak kategorize edilebilir.