È

bilgipedi.com.tr sitesinden
E mezar ile
È è
Upper and lower case of È
Kullanım
Yazı sistemiLatin alfabesi
Köken dilFransızca
Fonetik kullanım[ɛ]
Unicode kod noktasıU+00C8, U+00E8
Tarih
Geliştirme
 • È è
Diğer

"È", "è" bir harftir.

 • Ağır aksanlı E harfi.
 • İngilizce'de è harfi bazen şiirsel metinlerde fiillerin geçmiş zaman formlarında son hecenin ayrı telaffuz edilmesi gerektiğini belirtmek için kullanılır. Örneğin, blessèd /blɛst/ BLEST yerine /ˈblɛsɪd/ BLESS-id telaffuzunu gösterir. İtalyanca caffè gibi alıntı sözcüklerde de görülür.
 • Emilice'de è, [ɛː]'yi temsil etmek için kullanılır, örneğin lèt [lɛːt] "yatak". Romagnol'de [ɛ]'yı temsil eder, örneğin vècc [vɛtʃː] "yaşlı adamlar".
 • Fransızcada, bir hecenin sonunda olduğunda her zaman e harfinin [ɛ] sesini temsil eder.
 • È modern İtalyancada [ɛ] "dır" anlamına gelir, örneğin il cane è piccolo "köpek küçüktür" anlamına gelir. Latince ĕst'ten türetilmiştir ve "ve" anlamına gelen e bağlacından ayırt etmek için vurgulanır. È ayrıca, caffè'de olduğu gibi, yalnızca bir kelimenin sonunda vurgulu bir [ɛ] işaretlemek için kullanılır.
 • È (è) Limburgca'da 'Sjtèl' kelimesinde olduğu gibi [ɛ] sesi için kullanılır.
 • Norveççe'de (hem Bokmål hem de Nynorsk) È, karrière (kariyer) kelimesinde olduğu gibi bazı kelimelerde daha uzun bir sesli harfi belirtmek için kullanılır.
 • È (è) aynı zamanda Çin dilinin romen-alfabe transkripsiyon sistemi olan pinyinde düşen tonlu [ɤ] için de kullanılır. Sadece bu sesli harften oluşan 鄂 kelimesi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hubei eyaletinin kısaltmasıdır.
 • È (è) ayrıca Makedon Latincesinde ye harfinin grave (Ѐ, ѐ) ile eşdeğeri olarak kullanılır.
 • È (è) İskoç Galcesinde uzun ünlü sesleri [ɛː] ve [eː] işaretlemek için kullanılır.
 • È' (è) Vietnamca'da "E" harfini dấu huyền tonuyla temsil etmek için kullanılır. Ayrıca "Ê" ile birleşerek "Ề" oluşturabilir.
Karakter bilgisi
Önizleme È è
Unicode adı MEZAR ILE LATIN BÜYÜK E HARFI MEZAR ILE LATIN KÜÇÜK E HARFI
Kodlamalar ondalık altıgen dec altıgen
Unicode 200 U+00C8 232 U+00E8
UTF-8 195 136 C3 88 195 168 C3 A8
Sayısal karakter referansı È È è è
Adlandırılmış karakter referansı È è
EBCDIC ailesi 116 74 84 54
ISO 8859-1/3/9/14/15/16 200 C8 232 E8
Latin alfabesi
Èè harfi
È è
È è

Èè, harfi Katalan, Fransız, İtalyan ve İskoçça alfabelerinde kullanılır.

Tuş vuruşları

 • Microsoft Windows kullanıcısının bilgisayarı "è" tuşuna basarak Alt+0232 veya Alt+138 klavyenin sayısal tuş takımında. "È" tuşuna basılarak yazılabilir Alt+0200 veya Alt+212.

Aksanlı harfler

Aksanlı harflerin normalde, işaretsiz (yalın) biçimleriyle aralarında okunuş farklılığı bulunmaz. Yalnızca kelimenin anlamındaki bir değişikliği gösterir. Yani eşsesli kelimeleri birbirinden ayırmaya yarar. Bu da çoğu zaman işaretli harf üzerinde bir duraksama veya hece bölünmesiyle ortaya çıkar. Ya da yöresel söyleyiş farklılıkları bu duruma neden olur. Buna karşın Avrupa dillerindeki kimi örneklerde ölü sesli harflerin gösterilmesine yarar. Örneğin; Türkçedeki Derèotu (Derotu gibi okunur) sözcüklerindeki aksana bağlı olarak telaffuz edilmeyen harfleri işaretler. Buna karşın bu harfleri telaffuz edenler de bulunur, ki zaten aksandan kastedilen de bu durumdur. Bu durum nadiren de olsa peş peşe okunan kalıplaşmış kelimelerdeki veya bileşik sözcüklerdeki sesli bir harften sonra tekrar yeni bir sesli harf geldiğinde ortaya çıkar. Böylesi bir durumda ilk sesli harf çok kısa olacak biçimde, iki sesli harf kaynaşarak veya bazen de baştaki sesli harfi tamamen kaybolarak okunur, bu nedenle de çoğu zaman bu sesin fark edilmesi bile mümkün olmaz. Örneğin: Nè edeceksin? (Halk ağzında: Neydeceksin? - Niydeceksin?), Nè olacak? (N'olacak?), Nè olur (N'olur)... Hatta araya sesli harf girse bile bu sesin ortaya çıktığı görülebilir. Örneğin: Nè yapacaksın? (Halk ağzında: N'apacaksın?).