Asker

bilgipedi.com.tr sitesinden
Türk Çevik Kuvvet askerleri

Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeye sahip kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmî bir kıyafet taşıyan kişilerdir. Askerlerin aslî görevi ülkelerinin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır.

Ayrıca askerler, aslî vazifelerinin yanı sıra - ihtiyaca bağlı olarak- arama-kurtarma, tıbbi yardım, yangın söndürme, asayişi sağlama ve mesleki eğitim gibi oldukça geniş bir yelpazedeki görevleri de yerine getirebilirler.

Asker
Exercise Wessex Storm 2020 MOD 45167356.jpg
Salisbury Ovası, İngiltere'deki Fransız ordusu askerleri, Wessex Storm 2020 Tatbikatı.
İşgal
Meslek türü
Meslek
Faaliyet sektörleri
Askeri
Açıklama
Alanları
istihdam
Ordular
Sahada eğitim gören Nepalli bir asker
Dosya:315017 soldado.jpg
Araca monteli makineli tüfek kullanan Meksikalı asker

Asker, bir ordunun üyesi olan kişidir. Bir asker, askere alınmış veya gönüllü bir kişi, bir astsubay veya bir subay olabilir.

Etimoloji

Asker kelimesi Orta İngilizce soudeour kelimesinden türemiştir, Eski Fransızca soudeer veya soudeour, paralı asker anlamına gelir, soudee, şilin değeri veya ücreti anlamına gelir, sou veya soud, şilin. Bu kelime aynı zamanda Ortaçağ Latincesinde asker anlamına gelen soldarius (kelimenin tam anlamıyla "maaşı olan") ile de ilişkilidir. Bu kelimeler nihayetinde Bizans İmparatorluğu'nda kullanılan bir Antik Roma sikkesine atıfta bulunan Geç Latince solidus kelimesinden türemiştir.

Türkçeye Arapçadan geçmiş olan asker sözcüğünün kökeninin Latince exercitus (ordu) sözcüğü olduğu yönünde görüşler vardır ancak bu iddia ses bakımından problemlidir. Sözcüğün Türkçede asker şahıslar için tekil olarak kullanımı, "askere gitmek", "askere yazılmak" vb. deyimlerden muhtemelen 19. yüzyılda türemiştir.

Eski Türkçedeki karşılığı 'dür. Subaşı ise erbaşlar için kullanılırdı.

Mesleki tanımlamalar

ROK ordusu piyade askerleri tatbikat sırasında, Mayıs 2014

Çoğu orduda "asker" kelimesinin kullanımı, farklı bilgi ve beceri alanları gerektiren askeri mesleklerin giderek uzmanlaşması nedeniyle daha genel bir anlam kazanmıştır. Sonuç olarak, "askerler" bir bireyin askeri meslek uzmanlık kolunu, hizmetini veya askeri istihdam dalını, birim türünü veya operasyonel istihdamını veya teknik kullanımını yansıtan isimler veya rütbelerle anılır: asker, tankçı (tank mürettebatının bir üyesi), komando, dragoon, piyade, muhafız, topçu, paraşütçü, el bombacısı, korucu, keskin nişancı, mühendis, keskin nişancı, zanaatkar, işaretçi, sıhhiye veya topçu.

Birçok ülkede belirli mesleklerde görev yapan askerler meslek adları dışında başka terimlerle de anılmaktadır. Örneğin, İngiliz Ordusu'ndaki askeri polis personeli, keplerinin (ve berelerinin) renginden dolayı "kırmızı kepli" olarak bilinir.

Piyadeler bazen "grunts" (Birleşik Devletler Ordusunda) veya "squaddies" (İngiliz Ordusunda) olarak adlandırılırken, ABD Ordusu topçu mürettebatı veya "topçular" bazen topçuların hizmet branşı renginden "redlegs" olarak adlandırılır. ABD askerleri genellikle "G.I.s" ("General Issue" teriminin kısaltması) olarak adlandırılır.

Fransız Deniz Piyadeleri amfibi rollerinden dolayı "porpoises" (Fransızca: marsouins) olarak adlandırılır. Çoğu ordudaki askeri birliklerin, ayırt edici üniforma öğelerinden, bazı tarihsel çağrışımlardan ya da şubeler veya alaylar arasındaki rekabetten kaynaklanan bu tür takma adları vardır.

Kariyer ve askere alınma

Askere alınanlar ya da askere gidenler gibi bazı askerler sınırlı bir süre hizmet ederler. Diğerleri emekli olana kadar hizmet etmeyi seçerler; daha sonra emekli maaşı ve diğer yardımları alırlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ordu üyeleri 20 yıl sonra emeklilik maaşı alabilmektedir. Diğer ülkelerde hizmet süresi 30 yıldır, dolayısıyla "30 yıllık adam" terimi de buradan gelmektedir.

Tarihçe

Askerlik, insanlık tarihindeki en eski mesleklerden biridir. Sosyal hayata geçişle birlikte insanoğlunun toplu güvenlik ihtiyacı ortaya çıktı. Bu ihtiyaç öncelikle grup üyesi erkeklerin -avcı ve toplayıcılığa ilaveten- aynı zamanda kolluk gücü olarak görev yapması ile sağlanıyordu. Zamanla kaynakların idaresi ve paylaşımındaki gelişmeler ve değişim araçlarının kullanılmaya başlaması ile yeâane görevi topluluğun savunma ve saldırı ihtiyaçlarını karşılamak olan askerler ortaya çıktı.

Galeri