Subay

bilgipedi.com.tr sitesinden
TSK rütbeleri
Kara Deniz Hava
Genel Komutanlar
Cumhurbaşkanı
(Başkomutan)
Millî Savunma Bakanı
Genelkurmay Başkanı
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları
Askerî Kurul
Yüksek Askerî Şûra
General ve Amiral
Mareşal
Büyükamiral
Oramiral
Koramiral
Tümamiral
Tuğamiral
Üstsubay
Subay
Astsubay
Astsubay Kıdemli Başçavuş
Astsubay Başçavuş
Astsubay Kıdemli Üstçavuş
Astsubay Üstçavuş
Astsubay Kıdemli Çavuş
Astsubay Çavuş
Astsubay Astçavuş
Uzman Jandarma
Uzman Jandarma VIII.Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma VII.Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma VI.Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma V.Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma IV.Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma III.Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma II.Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma I.Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma Çavuş
Uzman Erbaş
Uzman Çavuş
Uzman Onbaşı
Sözleşmeli Erbaş
Erbaş
Sözleşmeli Er
Er

Subay; asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral/tuğamiral, tümgeneral/tümamiral, korgeneral/koramiral, orgeneral/oramiral ve mareşal/büyük amiral rütbelerinde bulunan askerlere denir. Türkçede "sü (asker)" ile "bey" sözcüklerinin birleşmesiyle oluştuğu yanılgısına düşüldüğünden Dil Devrimi sırasında benimsenmiştir.

Subaylar vatani hizmetlerini yedek subay olarak ifa eden üniversite mezunları olabileceği gibi; Kara, Deniz ve Hava Harp Okulundan veya Gülhane Askeri Tıp Akademisinden, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden (kadrolu subaylar), ya da lisans düzeyinde bir fakülteden de (SUTASAK, sözleşmeli subaylar) mezun olabilirler. Harp Akademilerinden mezun olan subaylara kurmay subay; olmayanlara sınıf subayı denir. Türk ordusunda tüm orduların başı olarak bir orgeneral veya mareşal Genelkurmay Başkanı olarak atanır. Deniz kuvvetlerinde generallik rütbesi yerine amiral ifadesi kullanılır ve rütbeler Asteğmenden başlayarak, oramirale kadar gider.

TSK İç Hizmet Kanunu Madde 3 - Askerler ve rütbeler:

a fıkrasının 6. bendine göre

Subay: Hususi kanuna göre silahlı kuvvetlere intisabeden asteğmenden mareşalliğe (veya büyük amirale) kadar rütbeyi haiz olan askerdir.

ayrıca b fıkrasının 4. bendinin e, f ve g maddelerine göre

Binbaşı, yarbay ve albay rütbeleri üst subay,

b fıkrasının 4. bendinin h, i, j, k, ve l maddelerine göre ise

Tuğgeneral (tuğamiral), tümgeneral (tümamiral), korgeneral (koramiral), orgeneral (oramiral), mareşal (büyük amiral) rütbeleri general ve amiral olarak da adlandırılır.

İngiliz Ordusu'ndan bir subay (solda) ve bir astsubay Afganistan'daki bir göreve hazırlanıyor.

Subay, bir silahlı kuvvetin veya üniformalı hizmetin üyesi olarak yetkili bir pozisyonda bulunan kişidir.

Sayılar

Törensel saha komutanı olarak görev yapan bir Endonezya ordusu subayı

Subayların oranı büyük ölçüde değişmektedir. Subaylar tipik olarak modern silahlı kuvvetler personelinin sekizde biri ile beşte birini oluşturmaktadır. 2013 yılında subaylar İngiliz silahlı kuvvetlerinin %17'sini, Fransız silahlı kuvvetlerinin ise %13,7'sini oluşturuyordu. Subaylar 2012 yılında Alman silahlı kuvvetlerinin yaklaşık %18'ini ve Birleşik Devletler silahlı kuvvetlerinin yaklaşık %17,2'sini oluşturuyordu.

Ancak tarihsel olarak silahlı kuvvetlerde subayların oranı genellikle çok daha düşük olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerlerinin %5'inden azı subaydı (bunun nedeni kısmen Birinci Dünya Savaşı'nda küçük rütbeli subayların yüksek kayıp oranlarına maruz kalmasıydı). Yirminci yüzyılın başlarında İspanyol ordusu %12,5 ile Avrupa orduları arasında en yüksek subay oranına sahipti ve bu oran o dönemde birçok İspanyol ve yabancı gözlemci tarafından makul olmayan bir şekilde yüksek olarak değerlendiriliyordu.

Bir ülkenin silahlı kuvvetleri içinde, ordular (genellikle daha büyük olan) daha düşük bir subay oranına, ancak daha yüksek bir toplam subay sayısına sahip olma eğilimindeyken, donanmalar ve hava kuvvetleri, özellikle askeri uçaklar subaylar tarafından uçurulduğundan ve donanma gemileri ve denizaltılar subaylar tarafından komuta edildiğinden, daha yüksek subay oranlarına sahiptir. Örneğin, 2013 yılında İngiliz Ordusu personelinin %13,9'u ve RAF personelinin %22,2'si subaydı, ancak İngiliz Ordusu'nun toplam subay sayısı daha fazlaydı.

Komisyon kaynakları ve eğitim

Görevlendirilen subaylar genellikle kendi özel askeri mesleki uzmanlıkları veya ordudaki işlevleri ile ilgili eğitimin yanı sıra liderlik ve yönetim genel uzmanları olarak eğitim alırlar.

Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok gelişmiş ordu, er rütbesinden erişilse bile, tipik olarak görevlendirmenin ön koşulu olarak üniversite diploması gerektirir.

Avustralya Savunma Kuvvetleri, İngiliz Silahlı Kuvvetleri (BAF), Nepal Ordusu, Pakistan Silahlı Kuvvetleri (PAF), İsviçre Silahlı Kuvvetleri, Singapur Silahlı Kuvvetleri, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsveç Silahlı Kuvvetleri ve Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri de dahil olmak üzere diğer ordular, bu ülkelerdeki subayların önemli bir kısmı mezun olmasına rağmen, göreve başlamak için üniversite diploması gerektirmeme konusunda farklıdır.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nde bir subayın yarbay ve daha üst rütbelere yükselebilmesi için üniversite mezunu olması şarttır. IDF genellikle binbaşı rütbesindeki subaylarının çalışmalarına sponsor olurken, hava ve deniz subayları eğitim programlarının bir parçası olarak akademik dereceler alırlar.

Birleşik Krallık

Kraliyet Donanması subay eğitim akademisi Britannia Royal Naval College at Dartmouth

Birleşik Krallık'ta, İngiliz Silahlı Kuvvetleri subayları için üç giriş yolu vardır. İlk ve birincil yol, ilgili askeri akademilerini tamamladıktan sonra doğrudan subay sınıflarına atananlardır. İkinci yöntemde, bir kişi önce askere alınıp alt rütbelerde görev yaptıktan ve tipik olarak kıdemli astsubay rütbelerinden birine (çavuş (Sgt) ve üstü) ulaştıktan sonra, doğrudan giriş veya DE subayları olarak bilinen (ve tipik ve gayri resmi olarak eski rütbeli olarak bilinen) komisyonlarını kazanabilir. Üçüncü yol ise ikincisine benzer şekilde, erlikten subaylığa geçiştir; ancak bunlar sadece en üst rütbedeki SNCO'lardan alınır ve 'geç giriş' ya da LE subayları olarak bilinirler. LE subayları aynı Kraliçe'nin komisyonuna sahip olmakla birlikte, genellikle DE subaylarından farklı görevlerde çalışırlar. Piyadelerde, bir dizi 1. sınıf emir subayı LE subayı olarak görevlendirilir.

İngiliz Ordusunda, DE subayları için görevlendirilme, muvazzaf subaylar için Kraliyet Askeri Akademisi Sandhurst'te 44 haftalık bir kursun ardından veya Ordu Yedek subayları için iki haftalık dört modülden (A-D) oluşan Ordu Yedek Görevlendirme Kursunun ardından gerçekleşir. İlk iki modül bir yıl boyunca her bir modül için bir Subay Eğitim Kolordusu'nda alınabilir, son ikisi Sandhurst'te alınmalıdır. Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri subay adayları için, sırasıyla Britannia Royal Naval College'da 30 haftalık bir dönem veya RAF College Cranwell'de 24 haftalık bir dönem. Kraliyet Deniz Piyadeleri subayları eğitimlerini 15 aylık zorlu bir kurs süresince Kraliyet Deniz Piyadeleri Komando Eğitim Merkezinin Komuta Kanadında alırlar. Kurslar sadece taktik ve muharebe eğitimini değil, aynı zamanda liderlik, yönetim, görgü kuralları ve uluslararası ilişkiler eğitimini de içermektedir.

1871'deki Cardwell Reformlarına kadar, İngiliz Ordusundaki komisyonlar subaylar tarafından satın alınıyordu. Kraliyet Donanması ise daha meritokratik ya da en azından sosyal olarak hareketli bir temelde faaliyet göstermiştir.

Birleşik Devletler

Yeni göreve başlayan ABD Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri subayları, ABD Deniz Harp Okulu 2005 yılı mezuniyet ve göreve başlama töreninin bir parçası olarak yeni görevlerini, asteğmenlik cübbelerini havaya fırlatarak kutladılar.

Subay türleri

Subaylar, başkanlık yetkisi altındaki komuta subayları olarak kabul edilir. Bir üst subay, üst subaya göre ast subay olan başka bir subaydan daha yüksek rütbeli bir subaydır.

ABD Donanması ve Sahil Güvenlik astsubayları ve baş astsubayları da dahil olmak üzere, yetkili pozisyonlardaki astsubayların (NCO'lar) komuta etmekten ziyade kontrol veya sorumluluğa sahip oldukları söylenebilir ("komuta" kelimesi genellikle herhangi bir yetki kullanımını tanımlamak için gayri resmi olarak kullanılsa da). Yetki sahibi bu deniz personeli resmi olarak komuta eden subaylar yerine sorumlu subaylar olarak adlandırılır.

Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerinde görevli subaylar çeşitli katılım kaynaklarından gelmektedir:

Hizmet Akademileri

 • Birleşik Devletler Askeri Akademisi (USMA) (ABD Ordusunda 2. teğmenleri görevlendirir)
 • Birleşik Devletler Deniz Harp Okulu (USNA) (ABD Deniz Kuvvetleri'nde asteğmen ve ABD Deniz Piyadeleri'nde teğmen rütbesi verir)
 • Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Akademisi (USAFA) (ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Uzay Kuvvetleri'nde 2. teğmenleri görevlendirir)
 • Birleşik Devletler Sahil Güvenlik Akademisi (USCGA) (ABD Sahil Güvenliği'nde asteğmen yetiştirir)
 • Birleşik Devletler Deniz Ticaret Akademisi (USMMA) (ABD Deniz Kuvvetleri Rezervinde asteğmen yetiştirir; mezunlar ABD Silahlı Kuvvetleri veya NOAA Kolordusu ve USPHS'nin herhangi birinde aktif veya yedek görev için başvurabilirler)

Birleşik Devletler hizmet akademilerinin mezunları en az dört yıl boyunca kurumlarına devam ederler ve USMMA hariç olmak üzere, eğitimlerini tamamladıktan hemen sonra aktif görev düzenli komisyonları verilir. ABD silahlı kuvvetleri subay mevcudunun yaklaşık %20'sini oluştururlar.

Yedek Subay Eğitim Kolordusu (ROTC)

ABD Silahlı Kuvvetlerindeki subaylar ayrıca Yedek Subay Eğitim Kolordusu (ROTC) aracılığıyla da görevlendirilebilir.

 • Ordu ROTC
 • Naval ROTC (ABD Deniz Kuvvetleri'nde asteğmen ve ABD Deniz Piyadeleri'nde asteğmen rütbeleri)
 • Hava Kuvvetleri ROTC (ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Uzay Kuvvetleri'nde 2. teğmenleri görevlendirir)

ROTC, birkaç yüz Amerikan kolej ve üniversitesindeki küçük eğitim programlarından oluşmaktadır. Deniz Piyadeleri ROTC programı yoktur, ancak sivil kolej ve üniversitelerdeki Deniz Piyadeleri ROTC programlarında veya The Citadel ve Virginia Askeri Enstitüsü gibi Federal olmayan askeri kolejlerde seçilmiş asteğmenler için bir Deniz Piyadeleri Seçeneği vardır.

Sahil Güvenliğin ROTC programı yoktur, ancak The Citadel ve VMI gibi askeri kolejler için Doğrudan Komisyonla Seçilen Okul Programı vardır.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dört askeri yüksekokulun Ordu ROTC mezunları da Erken Görevlendirme Programı aracılığıyla sadece 2 yıllık ön lisans derecesiyle ABD Ordusu'nda görevlendirilebilmekte, bu da akredite edilmiş 4 yıllık bir kurumdan 4 yıllık lisans derecesini belirli bir süre içinde tamamlama şartına bağlı olmaktadır.

Federal Subay Aday Okulları

Üniversite mezunu adaylar (ilk veya önceki hizmet) ayrıca Subay Aday Okulu, Subay Eğitim Okulu veya diğer programlar aracılığıyla ABD Üniformalı Hizmetlerinde görevlendirilebilir:

 • Ordu OCS
 • Donanma OCS
 • Deniz Piyadeleri OCS
 • Hava Kuvvetleri Subay Eğitim Okulu (OTS)
 • Sahil Güvenlik OCS
 • USPHS Subay Temel Kursu (OBC)
 • NOAA Kolordusu Temel Subay Eğitim Sınıfı (BOTC)

Deniz Piyadeleri Müfreze Liderleri Sınıfı (PLC)

Daha az sayıda Deniz Piyadesi subayı, üniversiteye devam ederken yaz aylarında Deniz Piyadeleri Müfreze Liderleri Sınıfı (PLC) programı aracılığıyla görevlendirilebilir. PLC, Deniz Piyadeleri OCS'nin bir alt unsurudur ve PLC'ye kaydolan kolej ve üniversite öğrencileri iki bölümde Deniz Piyadeleri Subay Aday Okulunda askeri eğitim alırlar: ilki ikinci ve üçüncü sınıfları arasındaki altı hafta, ikincisi ise üçüncü ve son sınıfları arasındaki yedi haftadır. ROTC öğrencileri ve asteğmenler için olduğu gibi PLC öğrencileri için de akademik yıl boyunca rutin bir askeri eğitim yoktur, ancak PLC öğrencileri rutin olarak ziyaret edilir ve fiziksel uygunlukları en yakın Deniz Piyadeleri subay alım faaliyetinden Deniz Piyadeleri Subay Seçim Subayları (OSO'lar) tarafından periyodik olarak test edilir. PLC öğrencileri üç genel bölümden birine yerleştirilmektedir: Deniz Kuvvetleri Havacıları ve Deniz Kuvvetleri Uçuş Subayları adayları için PLC-Hava; Deniz Piyade, Zırh, Topçu ve Muharebe Destek Subayları adayları için PLC-Kara; ve Deniz Piyadeleri Hakim Savcı Subay adayları için PLC-Hukuk. Üniversiteden mezun olduktan sonra, PLC öğrencileri ABD Deniz Piyadeleri Rezervinde aktif görevde 2. teğmen olarak görevlendirilirler ve beş ila on yıllık görevlendirilmiş hizmetten sonra düzenli Deniz Piyadelerine komisyonlarını artırma seçeneği vardır.

Ulusal Muhafız OCS

ROTC'ye ek olarak, Ordu Ulusal Muhafız (ARNG) subayları eyalet tabanlı Subay Aday Okulları aracılığıyla da görevlendirilebilir. Bu okullar üniversite mezunlarını, daha önce hizmet etmiş olanları ve özel olarak Ulusal Muhafızlar için görevlendirilmiş Muhafız askerlerini eğitir ve görevlendirir. Daha önce aktif görevde bulunmamış Hava Ulusal Muhafız subayları, Alabama, Maxwell AFB'deki aynı aktif görev Subay Eğitim Okuluna (OTS), USAFA veya AFROTC aracılığıyla görevlendirilmemiş müstakbel aktif görev USAF subayları ve müstakbel doğrudan giriş Hava Kuvvetleri Yedek subayları gibi katılırlar.

Diğer görevlendirme programları

Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerinde, lisans düzeyinde dört yıllık bir üniversite diploması olmayan askeri personel de belirli koşullar altında Donanma, Deniz Piyadeleri ve Sahil Güvenlik Sınırlı Görevli Subay (LDO) programında görevlendirilebilir. Bu kategorideki subaylar, bu servislerdeki tüm subayların %2'sinden daha azını oluşturmaktadır.

Ordu, Donanma, Deniz Piyadeleri ve Sahil Güvenlik'teki bir diğer kategori de Baş Emir Subaylarıdır (CWO). Bunlar lisans derecesi gerektirmeyen uzman subaylardır ve neredeyse sadece üst düzey rütbelerden (örneğin E-7 ve üstü) seçilirler. Gedikli Subay (WO1, W-1 olarak da bilinir) rütbesi, başkanlık komisyonu tarafından Baş Gedikli Subay (CWO2, W-2 olarak da bilinir) rütbesine terfi edene kadar ilgili şube sekreterinin emri ile atanmış bir rütbedir ve subaylarla aynı gelenek ve nezaketlere sahiptirler. Sıralı ve kurmay subaylardan farkları, belirli koşullar altında komuta pozisyonlarını doldurabilmelerine rağmen, tek uzmanlık / askeri meslek alanı konu uzmanları olarak odaklanmalarıdır.

Gedikli subay programını durdurmuş olan ve LDO programı bulunmayan Hava Kuvvetleri, tüm subayların göreve başlamadan önce lisans derecesine sahip olmalarını şart koşmaktadır.

Doğrudan görevlendirme

Doğrudan görevlendirilme, subay olmaya giden bir diğer yoldur. Bilim insanları, eczacılar, doktorlar, hemşireler, din adamları ve avukatlar gibi diplomalı sivil profesyoneller orduya veya başka bir federal üniformalı hizmete girdikten sonra doğrudan görevlendirilirler. Ancak bu memurlar genellikle kendi branşları dışında komuta yetkisi kullanmazlar (örneğin, ABD Ordusu Tıp Kolordusu; ABD Donanması Genel Savcı Kolordusu, vb.) Birleşik Devletler Halk Sağlığı Hizmetleri Görevli Kolordusu ve Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Görevli Subay Kolordusu, subaylarını görevlendirmek için yalnızca doğrudan komisyon kullanır.

Geçmişte (İkinci Dünya Savaşı), endüstriyel yönetim uzmanı siviller de Silahlı Kuvvetler için malzeme üretimini desteklemek üzere doğrudan görevlendirilmişlerdir.

Yürürlükten kaldırılan ABD subay görevlendirme programları

ABD Donanması'nın emekli kıdemli subay rütbelerinde önemli ölçüde temsil edilmesine rağmen, mevcut muvazzaf ve muvazzaf Yedek subayların çok daha küçük bir grubu (2017 itibariyle hepsi kaptan veya bayrak subayıdır) Donanma'nın üniversite mezunları için artık kullanılmayan Havacılık Subayı Aday Okulu (AOCS) programı aracılığıyla görevlendirilmiştir. AOCS, uçuş eğitimini tamamladıktan sonra Deniz Havacıları ve Deniz Uçuş Subayları olacak Deniz Havacılığı için hat subayları üretmeye ve ardından Deniz Hava İstihbarat Subayları ve Havacılık Bakım Görev Subayları olacak daha küçük bir kohort üretmeye odaklanmıştır. Havacılık Subay Adayları (AOCs) olarak adlandırılan AOCS programındaki bireyler öncelikle askerlik öncesi üniversite mezunlarıydı ve üniversite mezunu muvazzaf, yedek ya da eski erlerden oluşan daha küçük bir grup tarafından destekleniyordu. 1970'lerin sonlarında, başlangıçta lisans pilot eğitimi (UPT) veya lisans navigatör eğitimi (UNT) için planlanan bir dizi Hava Kuvvetleri ROTC öğrencisi ve mezunu, mezuniyetten hemen önce veya sonra, ancak aktif göreve başlamadan önce, Vietnam sonrası güç azaltma (RIF) nedeniyle uçuş eğitim yuvalarını kaybetti ve aynı dönemde USAFA öğrencileri ve mezunları için uçuş eğitim yuvalarını korumak amacıyla AFROTC mezunları için uçuş yuvalarının sayısını yaklaşık %75 oranında azalttı. O dönemde tamamı erkek olan bu kişilerin birçoğu faal olmayan USAF komisyonlarından istifa etmiş ve devam eden deniz uçuş eğitimi için AOCS'ye katılmıştır. AOC'ler 14 haftalık program süresince E-5 maaş derecesinde (daha önce ABD silahlı kuvvetlerinin herhangi birinde daha yüksek bir Aktif Görev veya Yedek askerlik derecesine sahip olmadıkça) aktif görev personeliydi. Mezun olduktan sonra, o zamanki ABD Deniz Kuvvetleri Rezervinde aktif görevde asteğmen olarak görevlendirildiler ve 4 ila 6 yıl görev yaptıktan sonra normal Donanmaya geçme seçeneğine sahip oldular.

AOCS ayrıca yerleşik Havacılık Yedek Subay Adayı (AVROC) ve Deniz Havacılık Harbiyeli (NAVCAD) programlarını da içeriyordu. AVROC, Deniz Piyadeleri PLC'sine benzer şekilde iki bölüm halinde subay eğitimine katılan üniversite öğrencilerinden oluşuyordu, ancak bunu ortaokul ve lise yılları arasında ve üniversite mezuniyetinin ardından tekrar yapıyor ve ikinci bölümü tamamladıktan sonra komisyonlarını alıyorlardı. NAVCAD programı 1935'ten 1968'e kadar ve 1986'dan 1993'e kadar faaliyet göstermiştir. NAVCAD'ler iki yıllık üniversite eğitimini tamamlamış ancak lisans diploması olmayan er ya da sivil personeldi. NAVCAD'ler tüm AOCS programını tamamlar, ancak uçuş eğitimlerini tamamlayıp kanatlarını alana kadar görevlendirilmezlerdi. İlk operasyonel turlarından sonra, lisans derecelerini tamamlamak için en fazla iki yıl boyunca tam zamanlı olarak bir kolej veya üniversiteye atanabilirlerdi. AVROC ve NAVCAD, 1990'ların ortalarında AOCS'nin OCS ile birleştirilmesiyle sonlandırılmıştır.

NAVCAD'e benzer şekilde Deniz Havacılık Harbiyeli (MarCad) programı da Temmuz 1959'da en az iki yıllık üniversite mezunu deniz piyadeleri ve sivillere erişim sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Hepsi olmasa da MarCad'lerin çoğu deniz uçuş eğitimine başlamadan önce Deniz Piyadeleri Acemi Birliği Parris Island ya da Deniz Piyadeleri Acemi Birliği San Diego'da ve Piyade Okulu'nda "acemi birliğine" katılmıştır. Deniz Piyadeleri daha sonra tüm uçuş eğitimi müfredatını öğrenci olarak tamamlardı. Mezunlar Deniz Havacıları olarak atanır ve Deniz Piyadeleri Rezervinde aktif görevde 2. Teğmen olarak görevlendirilirlerdi. Daha sonra bir Yedek Hava Grubuna (RAG)/Filo Yedek Filosuna (FRS) ve ardından operasyonel Filo Deniz Kuvvetleri (FMF) filolarına rapor vermeden önce Deniz Piyadeleri Üssü Quantico'daki Temel Okula (TBS) rapor verirlerdi. NAVCAD mezunu meslektaşları gibi, MarCad aracılığıyla görevlendirilen subaylar da dört ila altı yıl görev yaptıktan sonra normal Deniz Piyadelerine geçme seçeneğine sahipti. MarCad programı 1967 yılında yeni başvurulara kapatıldı ve son stajyer 1968 yılında mezun oldu.

Durdurulan bir diğer görevlendirme programı da Hava Kuvvetleri'nin Havacılık Harbiyeli programıdır. İlk olarak 1907 yılında ABD Ordusu Sinyal Kolordusu tarafından o zamanlar yeni başlayan havacılık programı için pilot yetiştirmek amacıyla oluşturulan bu program daha sonra ABD Ordusu Hava Servisi, ABD Ordusu Hava Kolordusu ve ABD Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından Birinci Dünya Savaşı, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve Eylül 1945 ile Eylül 1947 arasındaki savaş sonrası dönem boyunca pilot, navigatör, bombardımancı ve gözlemci yetiştirmek için kullanılmıştır. Eylül 1947'de ABD Hava Kuvvetleri'nin bağımsız bir servis olarak kurulmasıyla birlikte USAF pilotları ve seyrüsefercileri için bir kaynak haline gelmiştir. Harbiyelilerin 19-25 yaşları arasında olmaları ve en az iki yıllık kolej/üniversite düzeyinde eğitim ya da üç yıllık bilimsel ya da teknik eğitim almış olmaları gerekiyordu. Son yinelemesinde, Harbiyeliler E-5 maaş derecesi alıyordu ve pilot ya da seyrüseferci olarak kanatlarını almadan önce tüm görev öncesi eğitim ve uçuş eğitimlerini tamamlamaları ve aynı gün ABD Hava Kuvvetleri Rezervinde aktif görevde 2. teğmen olarak görevlendirilmeleri gerekiyordu. Havacılık öğrencilerine daha sonra normal Hava Kuvvetlerinde görev almak için başvuruda bulunma ve 4 yıllık bir dereceyi tamamlamak için bir kolej veya üniversiteye devam etme fırsatı sunuldu. Hava Kuvvetleri'nin AFROTC ve OTS programları büyümeye başladıkça ve Hava Kuvvetleri'nin %100 üniversite mezunu bir subay kadrosu arzusuyla, Havacılık Harbiyeli programı yavaş yavaş kaldırıldı. Son Havacılık Harbiyeli Pilotu Ekim 1961'de, son Havacılık Harbiyeli Seyrüsefercisi ise 1965'te mezun oldu. 1990'lara gelindiğinde bu subayların sonuncusu da muvazzaf Hava Kuvvetlerinden, Hava Kuvvetleri Rezervinden ve Hava Ulusal Muhafızlarından emekli olmuştu.

Milletler Topluluğu

A line of soldiers in battle equipment face another soldier who is addressing them on a gentle slope. Behind them, smoke or fog obscures the rest of the terrain.
Avustralya 29. Taburundan bir müfreze, Ağustos 1918'de komutanları tarafından hitap edilirken

Rütbe sistemleri İngiliz Silahlı Kuvvetleri (BAF) modeline dayanan ülkelerde, Üsteğmen (ordu), Asteğmen (donanma) veya Pilot Subay (hava kuvvetleri) rütbesinden sırasıyla General, Amiral veya Hava Mareşali rütbesine kadar olan subaylar, uygun ödüllendirme makamı tarafından kendilerine verilen bir komisyonun sahibidirler. Birleşik Krallık (İngiltere) ve diğer İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde, ödül veren makam devlet başkanı olarak hükümdardır (veya hükümdarı temsil eden bir Genel Validir). Devlet başkanına genellikle komisyon verme yetkisi tanınır veya komisyonlar onun adına verilir.

İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde, görevlendirilen memurlara Hükümdar ya da hükümdar adına hareket eden Genel Vali tarafından imzalanmış görevlendirme parşömenleri (görevlendirme yazıları olarak da bilinir) verilir. Teslim alındığında bu, söz konusu subayı parşömende belirtilen taahhüde bağlayan resmi bir yasal belgedir.

Astsubaylar çoğu ülkede en alt rütbelerden yükselir. Astsubaylar için eğitim standartları genellikle subaylardan daha düşüktür (uçak, silah veya elektronik mühendisleri gibi uzmanlaşmış askeri ve yüksek teknik meslekler hariç). Erler liderlik eğitimini ancak sorumluluk pozisyonlarına terfi ettikten sonra ya da bunun ön koşulu olarak alırlar. Geçmişte (ve günümüzde bazı ülkelerde daha az olmakla birlikte), astsubaylar neredeyse tamamen askere alınırken, subaylar gönüllülerden oluşmaktaydı.

Bazı İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde, subaylar makamları gereği yemin memuru olarak görevlendirilirler ve böylece bazı durumlarda rütbe veya atama ile sınırlı olmak üzere ve genellikle görevleriyle ilgili faaliyetler veya personel ile sınırlı olmak üzere yemin edebilir veya yeminli ifade veya beyanda bulunabilirler.

Emir subayları

Birçok silahlı kuvvetin bazı branşlarında emir subayı olarak bilinen üçüncü bir subay sınıfı bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetlerinde, gedikli subaylar başlangıçta hizmet sekreteri tarafından atanır ve daha sonra baş gedikli subaylığa terfi ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından görevlendirilir. Diğer birçok ülkede (İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin silahlı kuvvetlerinde olduğu gibi), gedikli subaylar genellikle çok kıdemli astsubayların rolünü üstlenirler. Konumları, gücü yöneten bürokrasinin emriyle onaylanır - örneğin, İngiliz Ordusu alaylarında alay başçavuşluğu pozisyonu İngiliz hükümeti tarafından atanan bir emir subayı tarafından yürütülür.

ABD ordusunda emir subayı, helikopter pilotu veya bilgi teknolojisi uzmanı gibi teknik odaklı bir konu uzmanıdır. ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Uzay Kuvvetleri'nde emir subayı bulunmamaktadır; USAF'ın son emir subayları 1980'lerde emekli olmuş ve rütbeler atıl hale gelmiştir. USSF herhangi bir emir subayı rütbesi oluşturmamıştır. Diğer tüm ABD Silahlı Kuvvetlerinde, her bir servisin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan garnizon katılım programları ile garnizon subayları bulunmaktadır. Emir Subayları normalde muvazzaf subaylardan daha fazla hizmet yılına sahip olmalarına rağmen, rütbe hiyerarşisinde muvazzaf subayların altındadırlar. Belirli durumlarda, görevlendirilmiş baş varant subayları birimlere komuta edebilir.

Astsubaylar

Astsubay (NCO), (genellikle) astsubay rütbeleri içinde ilerleme yoluyla elde edilen bir dereceye kadar yetkili bir pozisyona sahip silahlı kuvvetlerin bir üyesidir. Astsubaylar genellikle yönetim ve liderlik eğitimi alırlar, ancak işlevleri kendi uzmanlık alanlarında amir olarak hizmet etmektir. Kıdemli Astsubaylar, görev bölümü seviyesinden silahlı kuvvetler kurumunun en üst seviyelerine kadar danışman ve lider olarak hizmet verirken, daha düşük Astsubay dereceleri henüz yönetim uzmanı olarak kabul edilmez. Bir astsubayın görevleri kapsam açısından büyük farklılıklar gösterebilir, öyle ki bir ülkedeki astsubay neredeyse hiçbir yetkiye sahip değilken, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi diğer ülkeler astsubaylarını, üzerlerine atanan subayların emirlerini yerine getirdikleri için "ordunun bel kemiği" olarak görürler.

Çoğu deniz kuvvetlerinde (donanmalar ve sahil güvenlik), astsubay rütbeleri astsubay ve baş astsubay olarak adlandırılırken, astsubay/astsubay statüsüne ulaşmadan önceki rütbeler genellikle denizci, havacı, itfaiyeci veya bunların bir türevi olarak bilinir. Geleneksel piyade, deniz ve hava kuvvetlerinin çoğunda astsubay rütbeleri onbaşı ve çavuş olarak bilinirken, astsubay olmayan rütbeler er ve havacı olarak adlandırılır.

Bununla birlikte, bazı ülkeler, özellikle silahlı kuvvetlerde zorunlu hizmetin olduğu ülkelerde, askere alınan askerlerin terfisini tanımlamak için komisyon terimini kullanmaktadır. Bu ülkeler astsubaylarını subay olarak değil profesyonel asker olarak adlandırmaktadır.

Subay rütbeleri ve konaklama yerleri

Halk Kurtuluş Ordusu'ndan bir subay.

Dünyanın hemen her ülkesinde subaylar, askeri hayatın pek çok alanında erlerden, denizcilerden, havacılardan, deniz piyadelerinden ve sahil muhafızlarından ayrı tutulmaktadır. Yemekhane (yemekhane ya da yemek güvertesine karşılık subay yemekhanesi ya da koğuş), ayrı konaklama/barınma, ikametgâh ve genel dinlenme tesisleri (subay kulüplerine karşılık astsubay kulüpleri ve astsubay kulüplerine karşılık er kulüpleri) gibi ihtiyaçları karşılayan tesisler subaylar ve erler arasında ayrılmıştır. Tarihsel olarak sosyoekonomik statü ile ilişkili olan bu sınıf sistemi, arkadaşlığı caydırmaya ve subaylar ile erler arasında profesyonel ve etik ilişkileri teşvik etmeye odaklanmıştır.

Subaylar rutin olarak fiziksel iş yapmazlar; genellikle doğrudan ya da astsubaylar aracılığıyla bu işi yapan erlere nezaret ederler. Subaylar operasyonel olarak gerekli olduğunda, örneğin savaşta, fiziksel iş yaparlar ve yaparlar. Ancak, bir subayın garnizonda, ana karakolda ya da ana limanda fiziksel iş yapması çok alışılmadık bir durumdur. Üçüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. Maddesi, savaş esiri olsalar bile subayların çalışmaya zorlanamayacağını ve astsubaylara sadece gözetim işi verilebileceğini öngörmektedir.

Subay rütbeleri

Subay rütbeleri
Kara Hava Deniz NATO
kodu
Mareşal Mareşal Büyük amiral OF-10
Orgeneral Orgeneral Oramiral OF-9
Korgeneral Korgeneral Koramiral OF-8
Tümgeneral Tümgeneral Tümamiral OF-7
Tuğgeneral Tuğgeneral Tuğamiral OF-6
Albay Albay Albay OF-5
Yarbay Yarbay Yarbay OF-4
Binbaşı Binbaşı Binbaşı OF-3
Yüzbaşı Yüzbaşı Yüzbaşı OF-2
Üsteğmen Üsteğmen Üsteğmen OF-1
Teğmen Teğmen Teğmen OF-1
Asteğmen Asteğmen Asteğmen OF-D

Nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan ve liyakatleri üst makamlarca onaylanan; albaylara kıdemli albay, nasıplarından itibaren üç yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan; üsteğmenlere kıdemli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı denir.