Bleda

bilgipedi.com.tr sitesinden
Bir Macar ressam tarafından resmedilen Hun hükümdarı Bleda ve kardeşi Attila.

Bleda (Buda) tahminlere göre 390 yılında doğan Hun hükümdarı.

Bleda, Hun Kurultayında tüm Hun boylarınca Kağan veya Han olarak seçilip kabul görmüştür. Ancak yönetimi boyunca küçük kardeşi Attila devlet yönetiminde söz sahibiydi ve gücü elinde tutmaktaydı.

Bir kaynağa göre Bleda küçük kardeşi Attila ile sürtüşme yaşamaya başladı ve 445 yılında Attila tarafından öldürüldü. Diğer bir kaynağa göre ise Attila ile hep uyum içerisindeydi ve eceliyle hayatını kaybetti.

Bleda öldükten sonra Attila, Hunların imparatoru oldu.

Etimoloji

Yunan kaynaklarında Βλήδας ve Βλέδας (Bledas), Chronicon Paschale Βλίδας (Blidas) ve Latince Bleda vardır.

Otto Maenchen-Helfen bu ismin Cermen veya Cermenleşmiş kökenli olduğunu, Bladardus, Blatgildus, Blatgisus'un kısa bir şekli olduğunu düşünmüştür. Denis Sinor, ismin ünsüz kümesi ile başladığını ve bu nedenle Altay kökenli olamayacağını düşünmüştür. 455 yılında Genseric ve Vandallar ile birlikte Arian piskoposu Bleda kaydedilmiştir ve Totila generallerinden biri de aynı isme sahipti.

Omeljan Pritsak, bli- kökünün Eski Türkçe "bilmek" olan < *bil-'den gelen Oğur-Bulgar dilinin tipik vokalik metatezine sahip olduğunu düşünmüştür. Dolayısıyla Hunca *bildä > blidä aslında Eski Türkçe bilgä (bilge, hükümdar) idi.

Bleda ve Attila'nın yönetimi

432 yılına gelindiğinde Hunlar Rugila'nın yönetiminde birleşmişlerdi. Rugila'nın 434'teki ölümü üzerine yeğenleri Attila ve Bleda (kardeşi Mundzuk'un oğulları) birleşmiş Hun kabilelerinin kontrolünü ele geçirdiler. Onların tahta geçtiği sırada Hunlar, Bizans İmparatoru Theodosius II'nin elçileriyle Roma İmparatorluğu'na sığınmış olan bazı kaçak kabilelerin geri dönmesi için pazarlık ediyorlardı. Ertesi yıl Attila ve Bleda, Margus'ta (bugünkü Požarevac) imparatorluk elçisiyle bir araya geldi ve Hun tarzında at sırtında oturarak başarılı bir antlaşma yaptılar: Romalılar sadece (Vandallara karşı hoş bir yardım olan) kaçak kabileleri geri vermeyi değil, aynı zamanda daha önceki 350 Roma poundu (yaklaşık 114,5 kg) altın vermeyi, pazarlarını Hun tüccarlarına açmayı ve Hunlar tarafından esir alınan her Romalı için sekiz solidi fidye ödemeyi kabul ettiler. Anlaşmadan memnun kalan Hunlar imparatorluktan ayrılıp, belki de imparatorluklarını sağlamlaştırmak ve güçlendirmek için yurtlarına döndüler. Theodosius bu fırsatı Konstantinopolis'in surlarını güçlendirmek, şehrin ilk deniz surunu inşa etmek ve Tuna boyunca sınır savunmasını geliştirmek için kullandı.

Sonraki beş yıl boyunca Hunlar, Pers İmparatorluğu'nu istila etmeye çalışırken Roma'nın gözünden uzak kaldılar. Ermenistan'da uğradıkları ezici yenilgi bu girişimden vazgeçmelerine ve dikkatlerini Avrupa'ya çevirmelerine neden oldu. 440 yılında Roma İmparatorluğu'nun sınırlarında yeniden ortaya çıktılar ve Tuna Nehri'nin kuzey kıyısında antlaşmayla kurulan pazardaki tüccarlara saldırdılar. Attila ve Bleda, Romalıların antlaşma yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve Margus Piskoposu'nun Tuna'nın kuzey kıyısındaki kraliyet Hun mezarlarını yağmalamak ve saygısızlık etmek için Tuna'yı geçtiğini iddia ederek daha fazla savaş tehdidinde bulundular. Tuna'yı geçtiler ve aralarında Priscus'a göre İlirya'daki Moesialıların bir şehri olan Viminacium'un (bugünkü Kostolac) da bulunduğu İlirya şehirlerini ve nehir üzerindeki kaleleri yerle bir ettiler. İlerleyişleri Margus'ta başladı, çünkü Romalılar suç işleyen piskoposu teslim etmeyi tartışırken, o gizlice Hunların yanına kaçtı ve şehri onlara ihbar etti.

Theodosius, Vandal Gaiseric'in 440'ta Kartaca'yı ele geçirmesine ve Sasani Yezdegerd II'nin 441'de Ermenistan'ı işgal etmesine karşılık olarak nehrin savunmasını kaldırmıştı. Bu durum Attila ve Bleda'ya İllirya'dan geçerek 441'de istila ettikleri Balkanlar'a giden açık bir yol bıraktı. Margus ve Viminacium'u yağmalayan Hun ordusu, Singidunum (modern Belgrad) ve Sirmium'u (modern Sremska Mitrovica) aldıktan sonra durdu. Bunu 442'de bir durgunluk izledi ve bu süre zarfında Theodosius birliklerini Kuzey Afrika'dan geri çağırdı ve Hunlara karşı operasyonları finanse etmek için büyük miktarda yeni sikke basılmasını emretti. Bu hazırlıkları yaptıktan sonra, Hun krallarının taleplerini reddetmenin güvenli olduğunu düşündü.

Attila ve Bleda 443 yılında seferlerini yenileyerek karşılık verdiler. Tuna boyunca saldırarak Ratiaria'nın askeri merkezlerini ele geçirdiler ve Naissus'u (modern Niş) koçbaşları ve diğer kuşatma araçlarıyla (Hun repertuarında yeni olan askeri gelişmişlik) başarıyla kuşattılar, ardından Nişava boyunca ilerleyerek Serdica (Sofya), Philippopolis (Filibe) ve Arcadiopolis'i (Lüleburgaz) aldılar. Konstantinopolis'in dışında Roma kuvvetleriyle karşılaşıp onları yok ettiler ve yalnızca şehrin devasa surlarını aşabilecek kuşatma teçhizatına sahip olmadıkları için durdurulabildiler. Theodosius yenilgiyi kabul etti ve saray görevlisi Anatolius'u önceki antlaşmadan daha sert olan barış şartlarını müzakere etmesi için gönderdi: İmparator istila sırasında antlaşma şartlarına uymadığı için ceza olarak 6.000 Roma poundu (yaklaşık 1.963 kg) altın vermeyi kabul etti; yıllık haraç üç katına çıkarılarak 2.100 Roma poundu (yaklaşık 687 kg) altına yükseltildi ve her bir Romalı esir için fidye on iki solidi'ye çıkarıldı.

Talepleri bir süreliğine karşılanan Hun kralları imparatorluklarının içlerine çekildiler. Jordanes'e göre (Priscus'u takiben), Hunların Bizans'tan çekilmesini takip eden barış sırasında (muhtemelen 445 civarında), Bleda öldü (klasik kaynaklara göre kardeşi tarafından öldürüldü) ve Attila tahtı kendisi için aldı. Birkaç kaynak Bleda'nın önce Attila'yı öldürmeye çalıştığını, Attila'nın da buna misilleme yaptığını belirtir.

448 yılında Priscus, Attila'nın sarayına elçi olarak gittiği sırada Bleda'nın dul eşiyle, o sırada adı bilinmeyen bir köyün valisiyle karşılaştı.

Tasvirler

Attila'da Ettore Manni tarafından canlandırılan Bleda
  • Ettore Manni 1954 yapımı Anthony Quinn filminde Bleda'yı canlandırdı.
  • Leo Gordon aynı yıl gösterime giren Sign of the Pagan filminde Bleda'yı canlandırmıştır.
  • İskoç aktör Tommy Flanagan 2001 yapımı mini dizide Bleda'yı, Gerard Butler'ın karşısında Attila olarak canlandırdı.