Ekvator

bilgipedi.com.tr sitesinden
Düzlemsel dünya haritası üzerinde ekvator hattı.

Ekvator, kuzey ve güney yarım küreleri birbirinden ayıran hayalî dairesel hattır. Kuzey ve güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir. Ekvator'un enlemi tanım gereği 0°dir. Yerkürenin Ekvator uzunluğu 40.076,4 km'dir.

 • Paralel (enlem) dairelerinin başlangıcıdır. 0° paraleli dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreye ayırır.
 • Çizgisel hızın en fazla, yerçekiminin en az olduğu yerdir.
 • Ekvator üzerinde meridyenlerin (boylamların) birbirlerine uzaklığı eşit ve 111 km'dir.
 • Gine Körfezi'ndeki Greenwich meridyeni ile kesişiyor.
 • Ekvator'un kuzeyinde bulunan 23°27' Kuzey enlemi olan Yengeç Dönencesi ve güneyinde bulunan 23°27' Güney enlemi olan Oğlak Dönencesi arası ekvatoral bölgedir.
 • 21 Haziran günü 23°27' kuzey enlemi (Yengeç Dönencesi) güneş ışınlarını tam dik açı ile alır. Yerin eksen eğikliğine ve yıllık hareketine bağlı olarak güneşin tam dik açıyla geldiği alan güneye doğru kaymaya başlar. 23 Eylül günü 0° enlemi olan ekvatora dik gelir ve güneye doğru kaymaya devam eder. 21 Aralık'ta ise 23°27' güney enlemine (Oğlak Dönencesi) dik açı ile gelir. Bu tarihten sonra ise kuzeye kaymaya başlar. 21 Mart günü ise tekrar Ekvator'a dik gelir.
 • Ekvator enlemi güneş ışınlarını yılda iki kez tam dik açı ile alır (21 Mart ve 23 Eylül). Diğer günlerde ise dike yakın açı ile alır. Buna rağmen üzerinde gece ve gündüz süreleri her gün eşittir. Çünkü aydınlanma dairesi her zaman ekvator çizgisini iki eşit parçaya böler.
 • Tropikal alçak basınç alanıdır, 30° kuzey ve 30° güney enlemlerinde hâkim olan subtropikal yüksek basınç alanlarından Ekvator'a doğru sürekli rüzgarlar olan alizeler eser.
 • Ekvatoral iklimde sıcaklık bütün yıl boyunca 20 dereceden aşağı düşmez. Yıl içinde sıcaklık oynamaları sadece birkaç derecedir. Her mevsimi yağmurludur. Güneşin baş ucundan geçtiği iki defaya uyan iki bol yağmurlu zaman vardır. Bunlar arasındaki zamanlarda da yağmur yağar fakat biraz azalmış bulunur. Bununla ilgili olarak buralarda yerleşmiş olan Avrupalılar bol yağmurlu zamana kış mevsimi anlamına gelen "invierno" (İspanyolca) ve "hivernage" (Fransızca) adını vermiş, az yağmurlu zamanlara da yaz mevsimi anlamına gelen "verano" (Portekizce) demişlerdir. Gerçekte ise burada kış ve yaz mevsimleri, öbür ülkelerde bilinen biçimiyle yoktur.
 • Ekvator çizgisi, dünyanın şeklinden dolayı gökyüzüne en yakın noktadır. Aynı zamanda deniz seviyesinin, dünyanın çekirdeğinden en uzak noktası yine Ekvator çizgisidir.
 • Ekvator'un üzerinden geçtiği ülkeler:
Afrika kıtasında Gabon, Kongo Cumhuriyeti, Kongo DC, Uganda, Kenya, Somali.
Asya kıtasında Maldivler, Endonezya.
Güney Amerika kıtasında Ekvador, Kolombiya, Brezilya.
Ekvator'a (kırmızı) veya "Null Island "da kesişen asal meridyene (mavi) dokunan ülkeler ve bölgeler.

Ekvator üzerinde ve yakınında, öğle vakti güneş ışığı yıl boyunca her gün neredeyse doğrudan tepeden (zenitten yaklaşık 23°'den daha fazla değil) görünür. Sonuç olarak, Ekvator yıl boyunca oldukça sabit bir gündüz sıcaklığına sahiptir. Ekinokslarda (yaklaşık 20 Mart ve 23 Eylül) güneş altı noktası Dünya'nın ekvatorunu sığ bir açıyla geçer, güneş ışığı Dünya'nın dönüş eksenine dik olarak parlar ve tüm enlemlerde neredeyse 12 saatlik bir gündüz ve 12 saatlik bir gece vardır.

Etimoloji

Bu isim ortaçağ Latincesindeki aequator kelimesinden türetilmiştir, circulus aequator diei et noctis deyiminde 'gece ve gündüzü eşitleyen daire' anlamına gelir, Latince aequare 'eşitlemek' kelimesinden türetilmiştir.

Genel bakış

Nanyuki, Kenya yakınlarında ekvatoru işaretleyen yol levhası

Dünya'nın ekvatorunun enlemi, tanımı gereği 0° (sıfır derece) yaydır. Ekvator, Dünya üzerindeki beş önemli enlem dairesinden biridir; diğer dördü hem kutup daireleri (Kuzey Kutup Dairesi ve Antarktika Dairesi) hem de tropikal dairelerdir (Yengeç Dönencesi ve Oğlak Dönencesi). Ekvator, aynı zamanda büyük bir daire olan, yani düzlemi dünyanın merkezinden geçen tek enlem çizgisidir. Dünya'nın ekvator düzlemi, gök küresine doğru yansıtıldığında gök ekvatorunu tanımlar.

Dünya'nın mevsim döngüsünde, ekvator düzlemi yılda iki kez Güneş'in içinden geçer: Mart ve Eylül ekinokslarında. Dünya'daki bir insana Güneş bu zamanlarda ekvator boyunca (ya da gök ekvatoru boyunca) hareket ediyormuş gibi görünür.

Ekvator, São Tomé ve Príncipe'deki Ilhéu das Rolas'tan geçerken işaretlenmiştir
Brezilya, Macapá'da ekvatoru işaretleyen Marco Zero anıtı

Ekvator üzerindeki yerler en kısa gün doğumu ve gün batımını yaşar çünkü Güneş'in günlük yolu yılın büyük bölümünde ufka neredeyse diktir. Gün ışığının uzunluğu (gün doğumundan gün batımına) yıl boyunca neredeyse sabittir; atmosferik kırılma ve gün doğumunun Güneş diskinin merkezinin değil üst kenarının ufukla temas etmesiyle başlaması (veya gün batımının sona ermesi) nedeniyle geceden yaklaşık 14 dakika daha uzundur.

Dünya ekvatorda hafifçe şişer; ortalama çapı 12,742 km'dir (7,918 mil), ancak ekvatordaki çap kutuplardakinden yaklaşık 43 km (27 mil) daha büyüktür.

Fransız Guyanası, Kourou'daki Guyana Uzay Merkezi gibi ekvatora yakın yerler, 460 m (1,509 ft)/sn ile herhangi bir enlemdeki en yüksek dönüş hızına sahip olduklarından uzay limanları için iyi yerlerdir. Eklenen hız, uzay aracını doğuya (Dünya'nın dönüş yönünde) yörüngeye fırlatmak için gereken yakıtı azaltırken, aynı zamanda Apollo'nun Ay'a inişi gibi görevler sırasında eğimi düzleştirmek için yapılan masraflı manevralardan da kaçınılmasını sağlar.

Jeodezi

Kesin konum

Ekvatorun kesin konumu tam olarak sabit değildir; gerçek ekvator düzlemi Dünya'nın dönüş eksenine diktir ve bir yıl boyunca yaklaşık 9 metre (30 ft) kayar. Bu etki ayrıntılı jeofizik ölçümlerde hesaba katılmalıdır.

Jeolojik örnekler, ekvatorda okyanus termal akıntıları tarafından biriktirilen tortuların kayması nedeniyle ekvatorun 12 ila 48 milyon yıl önce önemli ölçüde yer değiştirdiğini göstermektedir. Termal akıntılar tarafından biriktirilen tortular, Dünya yüzeyinin güneş tarafından kapsanmasını belirleyen dünyanın ekseni tarafından belirlenir. Dünya eksenindeki değişiklikler, eksen ve kabuk hareket ettikçe yerkabuğunun altındaki sıcak noktaların kaymasıyla oluşan volkanik ada zincirlerinin coğrafi düzeninde de gözlemlenebilir. Bu durum, Himalaya yükselmesine neden olan Hint tektonik plakasının Avrasya tektonik plakası ile çarpışması ile ilişkilidir.

Tam uzunluk

Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG) ve Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 6,378.1366 km'lik (3,963.1903 mil) bir ekvator yarıçapı kullanmaktadır (IAU 2009 değeri olarak kodlanmıştır). Bu ekvator yarıçapı 2003 ve 2010 IERS Sözleşmelerinde de yer almaktadır. Aynı zamanda IERS 2003 elipsoidi için kullanılan ekvator yarıçapıdır. Eğer gerçekten dairesel olsaydı, ekvatorun uzunluğu yarıçapın tam 2π katı, yani 40,075.0142 km (24,901.4594 mi) olurdu. IUGG tarafından 1979 Canberra, Avustralya toplantısında onaylanan ve kabul edilen GRS 80 (Jeodezik Referans Sistemi 1980) 6,378.137 km (3,963.191 mi) ekvator yarıçapına sahiptir. Haritacılık, jeodezi ve GPS dahil uydu navigasyonunda kullanım için bir standart olan WGS 84 (Dünya Jeodezik Sistemi 1984) de 6,378.137 km (3,963.191 mi) ekvator yarıçapına sahiptir. Hem GRS 80 hem de WGS 84 için bu, ekvator için 40.075,0167 km (24.901,4609 mi) uzunluğa neden olur.

Coğrafi mil ekvatorun bir yay dakikası olarak tanımlanır, bu nedenle hangi yarıçapın varsayıldığına bağlı olarak farklı değerlere sahiptir. Örneğin, WSG-84'e göre mesafe 1,855.3248 metre (6,087.024 ft) iken IAU-2000'e göre 1,855.3257 metredir (6,087.027 ft). Bu, toplam mesafe (yaklaşık 1.86 kilometre veya 1.16 mil) boyunca bir milimetreden (0.039 inç) daha az bir farktır.

Dünya genellikle ekseni boyunca %0,336 oranında düzleştirilmiş bir küre olarak modellenir. Bu da ekvatoru bir meridyenden (iki kutuptan geçen büyük daire) %0,16 daha uzun yapar. IUGG standart meridyeni en yakın milimetreye göre 40,007.862917 kilometredir (24,859.733480 mil), bunun bir yay dakikası 1,852.216 metredir (6,076.82 ft), bu da deniz milinin coğrafi milden 3 metreden (9.8 ft) daha az olan 1,852 metre (6,076 ft) olarak SI standardizasyonunu açıklamaktadır.

Dünya'nın deniz seviyesindeki yüzeyi (jeoid) düzensizdir, bu nedenle ekvatorun gerçek uzunluğunu belirlemek o kadar kolay değildir. Aviation Week and Space Technology 9 Ekim 1961'de Transit IV-A uydusu kullanılarak yapılan ölçümlerin 11° Batı boylamından 169° Doğu boylamına kadar olan ekvator çapının doksan derece uzaktaki çapından 1,000 feet (305 m) daha büyük olduğunu gösterdiğini bildirmiştir.

Ekvator ülkeleri ve bölgeleri

Tüm koordinatları kullanarak haritalayın: OpenStreetMap 
Koordinatları şu şekilde indirin: KML
Ekvator'da, Cayambe, Ekvador'daki Quitsato Güneş Saati'nin yakınında alınan GPS okuması

Ekvator 11 ülkenin topraklarından geçmektedir. Endonezya, Ekvator çizgisinin hem karada hem de denizde en uzun olduğu ülkedir. Asal meridyenden başlayıp doğuya doğru ilerleyen Ekvator, Endonezya'dan geçer:

Koordinatlar Ülke veya
su kütlesi
Notlar
0°N 0°E / 0°N 0°E Atlantik Okyanusu Gine Körfezi, "Null Adası"
0°0′N 6°31′E / 0.000°N 6.517°E  São Tomé ve Príncipe Ilhéu das Rolas üzerindeki Pestana Equador tatil köyünden geçerken
0°0′N 9°21′E / 0.000°N 9.350°E  Gabon Ayem'in 8,9 km (5,5 mil) güneyinden, Mayene'nin 10,6 km (6,6 mil) kuzeyinden geçen Booue
0°0′N 13°56′E / 0.000°N 13.933°E  Kongo Makoua kasabasından geçerken.
0°0′N 17°46′E / 0.000°N 17.767°E  Kongo Demokratik Cumhuriyeti Butembo merkezinin 9 km (5,6 mil) güneyinden geçerken
0°0′N 29°43′E / 0.000°N 29.717°E  Uganda Kampala merkezinin 32 km (20 mil) güneyinden geçiyor
0°0′N 32°22′E / 0.000°N 32.367°E Victoria Gölü Bazı adalardan geçerken  Uganda'da Mukono Bölgesi ve Namayingo Bölgesi
0°0′N 34°0′E / 0.000°N 34.000°E  Kenya Kisumu merkezinin 6 km (3,7 mil) kuzeyinden geçerken
0°0′N 41°0′E / 0.000°N 41.000°E  Somali Jamame'nin güneyinden geçerken
0°0′N 42°53′E / 0.000°N 42.883°E Hint Okyanusu Huvadhu Atolü ve Fuvahmulah arasında geçerek  Maldivler
0°0′N 98°12′E / 0.000°N 98.200°E  Endonezya Kuzey Sumatra (Batu Adaları dahil) ve Lingga Regency, Riau Adaları
0°0′N 104°34′E / 0.000°N 104.567°E Karimata Boğazı
0°0′N 109°9′E / 0.000°N 109.150°E  Endonezya Bornean eyaletleri Batı Kalimantan (eyalet başkenti Pontianak'tan geçerek), Orta Kalimantan ve Doğu Kalimantan
0°0′N 117°30′E / 0.000°N 117.500°E Makassar Boğazı
0°0′N 119°40′E / 0.000°N 119.667°E  Endonezya Donggala & Parigi Moutong Regency, Orta Sulawesi (Celebes)
0°0′N 120°5′E / 0.000°N 120.083°E Tomini Körfezi
0°0′N 124°0′E / 0.000°N 124.000°E Molucca Denizi
0°0′N 127°24′E / 0.000°N 127.400°E  Endonezya Kayoa ve Halmahera adaları, Kuzey Maluku
0°0′N 127°53′E / 0.000°N 127.883°E Halmahera Denizi
0°0′N 129°20′E / 0.000°N 129.333°E  Endonezya Gebe ve Kawe adaları, Batı Papua
0°0′N 129°21′E / 0.000°N 129.350°E Pasifik Okyanusu Aranuka ve Nonouti mercan adaları arasından geçiyor,  Kiribati (en 0°0′N 173°40′E / 0.000°N 173.667°E)

Baker Adası'nın hemen güneyinden ve Jarvis Adası'nın hemen kuzeyinden geçiyor,  Amerika Birleşik Devletleri Küçük Dış Adaları

0°0′N 80°6′W / 0.000°N 80.100°W  Ekvador Quito'nun merkezinin 24 km (15 mil) kuzeyinden, Mitad del Mundo'nun yakınından ve tam olarak Kolomb öncesi bir harabe olan Catequilla'nın bulunduğu yerden geçmektedir. Ayrıca, Galápagos Adaları'ndaki Isabela Adası
0°0′N 75°32′W / 0.000°N 75.533°W  Kolombiya Peru sınırının 4,3 km (2,7 mil) kuzeyinden geçerek
0°0′N 70°3′W / 0.000°N 70.050°W  Brezilya Amazonas, Roraima, Pará, Amapá (eyalet başkenti Macapá'nın şehir merkezinin biraz güneyinden ve tam olarak Marco Zero anıtı ve Avenue Equatorial'dan geçerek)
0°0′N 49°21′W / 0.000°N 49.350°W Atlantik Okyanusu Amazon Nehri'nin ağzındaki Perigoso Kanalı'nda (sv)

Ekvator ayrıca üç ülkenin karasularından da geçmektedir: Maldivler (Gaafu Dhaalu Atolü'nün güneyi), Kiribati (Buariki Adası'nın güneyi) ve Amerika Birleşik Devletleri (Baker Adası'nın güneyi).

Adına rağmen Ekvator Ginesi'nin hiçbir bölümü Ekvator üzerinde yer almaz. Ancak, Annobón adası Ekvator'un 155 km (96 mil) güneyindedir ve ülkenin geri kalanı kuzeyde yer alır. Fransa, Norveç (Bouvet Adası) ve Birleşik Krallık, Güney Yarımküre'de toprakları olan diğer üç Kuzey Yarımküre merkezli ülkedir.

Ekvatoral mevsimler ve iklim


Aralık gündönümündeki durumu gösteren mevsim diyagramı. Günün hangi saatinde olursa olsun (yani Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşü), Kuzey Kutbu karanlık, Güney Kutbu ise aydınlık olacaktır; ayrıca bkz. kutup gecesi. Gelen ışığın yoğunluğuna ek olarak, ışık sığ bir açıyla düştüğünde atmosferde dağılması daha fazladır.

Mevsimler, Dünya'nın ekseninin Güneş etrafındaki dönüş düzlemine dik bir çizgiden uzağa eğilmesinden kaynaklanır. Yıl boyunca Kuzey ve Güney yarımküreler, Dünya'nın yörüngesindeki konumuna bağlı olarak dönüşümlü olarak Güneş'e doğru ya da Güneş'ten uzağa doğru dönerler. Güneş'e dönük olan yarımküre daha fazla güneş ışığı alır ve yaz mevsimindeyken, diğer yarımküre daha az güneş ışığı alır ve kış mevsimindedir (bkz. gündönümü).

Ekinokslarda, Dünya'nın ekseni Güneş'e doğru ya da Güneş'ten uzağa doğru eğilmek yerine Güneş'e diktir, bu da gece ve gündüzün Dünya'nın tamamında yaklaşık 12 saat uzunluğunda olduğu anlamına gelir.

Ekvator yakınlarında bu, güneş radyasyonunun gücündeki değişimin yılın zamanına göre daha yüksek enlemlerde olduğundan farklı olduğu anlamına gelir: Maksimum güneş radyasyonu, Ekvator'daki bir yerin öğle vakti güneş altı noktasının altında olduğu ekinokslar sırasında alınır ve ilkbahar ve sonbaharın ara mevsimleri daha yüksek enlemlerde meydana gelir ve minimum, kutuplardan birinin güneşe doğru veya güneşten uzağa eğildiği ve her iki yarım kürede de yaz veya kışla sonuçlanan her iki gündönümü sırasında meydana gelir. Bu aynı zamanda Ekvator'un güneş altı noktasından uzaklaşmasına neden olur ve bu da ilgili tropik dairenin üzerinde veya yakınında yer alır. Bununla birlikte, dünyanın 23,5°'lik eksenel eğiminin, gündönümlerinde bile Güneş ışınlarını yeterince zayıflatacak düşük bir minimum gün ortası sapması yaratmaya yetmemesi nedeniyle sıcaklıklar yıl boyunca yüksektir. Yıl boyunca yüksek sıcaklıklar ekvatorun yaklaşık 25° kuzeyine veya güneyine kadar uzanır, ancak ılımlı mevsimsel sıcaklık farkı bu aralığın kutup sınırlarının yakınında karşıt gündönümleri (daha yüksek enlemlerde olduğu gibi) tarafından tanımlanır.

Ekvator yakınlarında, yıl boyunca çok az sıcaklık değişikliği olur, ancak yağış ve nemde dramatik farklılıklar olabilir. Yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar terimleri genellikle geçerli değildir. Ekvator çevresindeki ovalar genellikle ekvatoral iklim olarak da bilinen tropikal yağmur ormanları iklimine sahiptir, ancak soğuk okyanus akıntıları bazı bölgelerin yıl ortasında kurak bir mevsime sahip tropikal muson iklimlerine sahip olmasına neden olur ve yüksek Tibet Platosu üzerinden kıtasal ısınmaya bağlı olarak Asya musonu tarafından oluşturulan Somali Akıntısı, Büyük Somali'nin ekvatoral konumuna rağmen kurak bir iklime sahip olmasına neden olur.

Ekvatoral ovalarda yıllık ortalama sıcaklıklar öğleden sonra 31 °C (88 °F) ve gün doğumu sırasında 23 °C (73 °F) civarındadır. Soğuk okyanus akıntısının yükseldiği bölgelerden uzakta yağış miktarı çok yüksektir ve yılda 2.500 ila 3.500 mm (100 ila 140 inç) arasındadır. Yılda yaklaşık 200 yağmurlu gün vardır ve yıllık ortalama güneşlenme saati 2.000 civarındadır. Yıl boyunca deniz seviyesindeki yüksek sıcaklıklara rağmen, And Dağları ve Kilimanjaro Dağı gibi bazı yüksek rakımlarda buzullar bulunmaktadır. Ekvator üzerindeki en yüksek nokta 4,690 metre (15,387 ft) yükseklikte 0°0′0″N 77°59′31″W / 0.00000°N 77.99194°WEkvador'daki Volcán Cayambe'nin [zirve 5.790 metre (18.996 ft)] güney yamaçlarında bulunur. Burası kar çizgisinin biraz üzerindedir ve ekvatorda karın yerde olduğu tek yerdir. Ekvatorda kar çizgisi Everest Dağı'ndan yaklaşık 1.000 metre (3.300 ft) daha alçaktır ve Llullaillaco'daki Oğlak Dönencesi yakınında bulunan dünyanın en yüksek kar çizgisinden 2.000 metre (6.600 ft) kadar daha alçaktır.

Afrika'da Libreville, Gabon için iklim verileri
Ay Jan Şubat Mar Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
Ortalama yüksek °C (°F) 29.5
(85.1)
30.0
(86.0)
30.2
(86.4)
30.1
(86.2)
29.4
(84.9)
27.6
(81.7)
26.4
(79.5)
26.8
(80.2)
27.5
(81.5)
28.0
(82.4)
28.4
(83.1)
29.0
(84.2)
28.58
(83.44)
Günlük ortalama °C (°F) 26.8
(80.2)
27.0
(80.6)
27.1
(80.8)
26.6
(79.9)
26.7
(80.1)
25.4
(77.7)
24.3
(75.7)
24.3
(75.7)
25.4
(77.7)
25.7
(78.3)
25.9
(78.6)
26.2
(79.2)
25.95
(78.71)
Ortalama düşük °C (°F) 24.1
(75.4)
24.0
(75.2)
23.9
(75.0)
23.1
(73.6)
24.0
(75.2)
23.2
(73.8)
22.1
(71.8)
21.8
(71.2)
23.2
(73.8)
23.4
(74.1)
23.4
(74.1)
23.4
(74.1)
23.30
(73.94)
Ortalama yağış mm (inç) 250.3
(9.85)
243.1
(9.57)
363.2
(14.30)
339.0
(13.35)
247.3
(9.74)
54.1
(2.13)
6.6
(0.26)
13.7
(0.54)
104.0
(4.09)
427.2
(16.82)
490.0
(19.29)
303.2
(11.94)
2,841.7
(111.88)
Ortalama yağışlı günler (≥ 0,1 mm) 17.9 14.8 19.5 19.2 16.0 3.70 1.70 4.90 14.5 25.0 22.6 17.6 177.4
Ortalama aylık güneş ışığı saatleri 176.7 182.7 176.7 177.0 158.1 132.0 117.8 89.90 96.00 111.6 135.0 167.4 1,720.9
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (BM), Hong Kong Gözlemevi


Asya'da Pontianak, Endonezya için iklim verileri
Ay Jan Şubat Mar Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
Ortalama yüksek °C (°F) 32.4
(90.3)
32.7
(90.9)
32.9
(91.2)
33.2
(91.8)
33.0
(91.4)
33.2
(91.8)
32.9
(91.2)
33.4
(92.1)
32.6
(90.7)
32.6
(90.7)
32.2
(90.0)
32.0
(89.6)
32.7
(90.9)
Günlük ortalama °C (°F) 27.6
(81.7)
27.7
(81.9)
28.0
(82.4)
28.2
(82.8)
28.2
(82.8)
28.2
(82.8)
27.7
(81.9)
27.9
(82.2)
27.6
(81.7)
27.7
(81.9)
27.4
(81.3)
27.2
(81.0)
27.7
(81.9)
Ortalama düşük °C (°F) 22.7
(72.9)
22.6
(72.7)
23.0
(73.4)
23.2
(73.8)
23.4
(74.1)
23.1
(73.6)
22.5
(72.5)
22.3
(72.1)
22.6
(72.7)
22.8
(73.0)
22.6
(72.7)
22.4
(72.3)
22.7
(72.9)
Ortalama yağış mm (inç) 260
(10.2)
215
(8.5)
254
(10.0)
292
(11.5)
256
(10.1)
212
(8.3)
201
(7.9)
180
(7.1)
295
(11.6)
329
(13.0)
400
(15.7)
302
(11.9)
3,196
(125.8)
Ortalama yağışlı günler (≥ 0,1 mm) 15 13 21 22 20 18 16 25 14 27 25 22 238
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (BM)


Güney Amerika'da Macapá, Brezilya için iklim verileri
Ay Jan Şubat Mar Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
Ortalama yüksek °C (°F) 29.7
(85.5)
29.2
(84.6)
29.3
(84.7)
29.5
(85.1)
30.0
(86.0)
30.3
(86.5)
30.6
(87.1)
31.5
(88.7)
32.1
(89.8)
32.6
(90.7)
32.3
(90.1)
31.4
(88.5)
30.71
(87.28)
Günlük ortalama °C (°F) 26.5
(79.7)
26.2
(79.2)
26.3
(79.3)
26.4
(79.5)
26.8
(80.2)
26.8
(80.2)
26.8
(80.2)
27.4
(81.3)
27.8
(82.0)
28.1
(82.6)
27.9
(82.2)
27.4
(81.3)
27.03
(80.65)
Ortalama düşük °C (°F) 23.0
(73.4)
23.1
(73.6)
23.2
(73.8)
23.5
(74.3)
23.5
(74.3)
23.2
(73.8)
22.9
(73.2)
23.3
(73.9)
23.4
(74.1)
23.5
(74.3)
23.5
(74.3)
23.4
(74.1)
23.29
(73.92)
Ortalama yağış mm (inç) 299.6
(11.80)
347.0
(13.66)
407.2
(16.03)
384.3
(15.13)
351.5
(13.84)
220.1
(8.67)
184.8
(7.28)
98.0
(3.86)
42.6
(1.68)
35.5
(1.40)
58.4
(2.30)
142.5
(5.61)
2,571.5
(101.26)
Ortalama yağışlı günler (≥ 0,1 mm) 23 22 24 24 25 22 19 13 6 5 6 14 203
Ortalama aylık güneş ışığı saatleri 148.8 113.1 108.5 114.0 151.9 189.0 226.3 272.8 273.0 282.1 252.0 204.6 2,336.1
Kaynak: Dünya Meteoroloji Örgütü (BM), Hong Kong Gözlemevi

Hat geçiş törenleri

Bir denizcinin ekvatoru ilk geçişini kutlamak için törenler düzenlemek yaygın bir denizcilik geleneğidir. Geçmişte bu törenler, özellikle donanma uygulamalarında, vahşilikleriyle ün salmışlardır. Tipik olarak Kral Neptün'ün yer aldığı daha hafif hat geçiş törenleri de bazı sivil okyanus gemileri ve yolcu gemilerinde yolcuların eğlenmesi için düzenlenmektedir.