Yıl

bilgipedi.com.tr sitesinden
Bir analemma, günün sabit bir saatinde görüldüğü gibi, Güneş'in bir yıl boyunca değişen konumunu gösterir.

Bir yıl ya da annus, Güneş etrafındaki yörüngesinde hareket eden bir gezegenin, örneğin Dünya'nın, yörünge periyodudur. Dünya'nın eksenel eğimi nedeniyle, bir yıl boyunca mevsimlerin geçişi yaşanır; hava durumu, gün ışığı saatleri ve dolayısıyla bitki örtüsü ve toprak verimliliği değişir. Gezegenin ılıman ve kutup altı bölgelerinde genellikle dört mevsim görülür: ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Tropikal ve subtropikal bölgelerde, çeşitli coğrafi sektörlerde tanımlanmış mevsimler bulunmaz; ancak mevsimsel tropik bölgelerde, yıllık yağışlı ve kurak mevsimler tanınır ve izlenir.

Takvim yılı, belirli bir takvimde sayıldığı şekliyle, Dünya'nın yörünge periyodunun gün sayısının yaklaşık bir değeridir. Gregoryen takvimi ya da modern takvim, takvim yılını Jülyen takvimlerinde olduğu gibi 365 günlük ortak bir yıl ya da 366 günlük artık bir yıl olarak sunar. Gregoryen takvimi için, 400 yıllık tam artık döngü boyunca takvim yılının ortalama uzunluğu (ortalama yıl) 365.2425 gündür (400 yılın 97'si artık yıldır).

İngilizce'de yıl zaman birimi genellikle "y" veya "yr" olarak kısaltılır. Bilimsel literatürde "a" sembolü daha yaygındır, ancak tam süresi tutarsız olabilir. Astronomide Jülyen yılı, Jülyen astronomik yılında toplamı tam olarak 31.557.600 saniye olan, tam olarak 86.400 saniyelik (SI temel birimi) 365,25 gün olarak tanımlanan bir zaman birimidir.

Yıl kelimesi aynı zamanda mevsimsel yıl, mali yıl, akademik yıl gibi takvim veya astronomik yılla gevşek bir şekilde ilişkilendirilen ancak özdeş olmayan dönemler için de kullanılır. Benzer şekilde, yıl herhangi bir gezegenin yörünge dönemi anlamına gelebilir; örneğin, bir Mars yılı ve bir Venüs yılı, bir gezegenin tam bir yörüngeden geçmesi için geçen süreye örnektir. Bu terim aynı zamanda Büyük Yıl gibi herhangi bir uzun dönem veya döngü için de kullanılabilir.

Güneş yılı: Takvim yılı hesaplanırken güneş yılı baz alınır. Bir güneş yılı veya tropikal yıl, kuzey yarıkürede iki ilkbahar ekinoksu (gün-tün eşitliği) arasında geçen süredir. Bu nedenle mevsim yılı olarak da bilinir. Bir güneş yılı 365 gün 5 saat 48 dakika ve 46 saniyedir.

Yıldız yılı: Bir yıldız yılı, Güneş'in uzaydaki yıldız fonu üzerinde aynı konuma gelmesi için geçen süredir. Yıldız yılı, 365 gün 6 saat 9 dakika ve 10 saniyedir. Güneş yılı ile arasındaki fark Dünya'nın dönüşü nedeniyle meydana gelen yalpalamadan kaynaklanır.

Anomali yılı: Anomali yılı, Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu konumdan (perihelion) art arda iki geçişi arasındaki zamandır. Bir anomali yılı 365 gün 6 saat 13 dakika ve 53 saniyedir.

Ay yılı: Ay yılı, Ay'ın 12 evresine göre hesaplanır ve 354 gün, 8 saat uzunluğundadır.

Kozmik yıl: Kozmik yıl, Güneş sisteminin Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında attığı bir turun süresidir ve yaklaşık olarak 225 milyon yıla denk gelir.

Etimoloji

İngilizce year (Batı Saksonca ġēar (/jɛar/), Anglian ġēr aracılığıyla) Proto-Germence *jǣran (*jē₁ran) devam eder. Akrabaları Almanca Jahr, Eski Yüksek Almanca jār, Eski Norsça ár ve Gotik jer, Proto-Hint-Avrupa ismi *yeh₁r-om "yıl, mevsim "den gelir. Yine aynı Proto-Hint-Avrupa isimden türeyen soydaşlar (ablaut son ekinde değişiklikle) Avestanca yārǝ "yıl", Yunanca ὥρα (hṓra) "yıl, mevsim, zaman dilimi" (buradan "saat"), Eski Kilise Slavcası jarŭ ve Latince hornus "bu yılın".

Latince annus (2. dereceden eril bir isim; annum akuzatif tekil; annī genitif tekil ve nominatif çoğul; annō datif ve ablatif tekil) bir PIE isminden *h₂et-no-, aynı zamanda Gotik aþn "yıl" (sadece datif çoğul aþnam belgelenmiştir).

Çoğu dil bu kelimeyi tematik *yeh₁r-o- olarak ele alsa da, *-r/n son ekli *yeh₁-ro- ile orijinal bir türeme olduğuna dair kanıtlar vardır. Hint-Avrupa dilinde yıl anlamına gelen *yeh₁-ro- ve *h₂et-no- sözcüklerinin her ikisi de sırasıyla *h₁ey- ve *h₂et- "gitmek, hareket etmek" anlamına gelen fiil köklerinden türetilmiştir (Vedik Sanskritçe éti "gider", atasi "gidersin, gezersin" ile karşılaştırın). Latince annus kelimesinden türetilmiş yıllık, yıllık, yıldönümü gibi bir dizi İngilizce kelime vardır; per annum "her yıl", annō Dominī "Rab'bin yılında" anlamına gelir.

Yunanca "yıl" sözcüğü, ἔτος, Latince vetus "yaşlı" ile akrabadır, PIE *wetos- "yıl" sözcüğünden gelir, bu anlam Sanskritçe vat-sa-ras "yıl" ve vat-sa- "yılkı (buzağı)" sözcüklerinde de korunmuştur, bu sonuncusu Latince vitulus "boğa buzağısı", İngilizce wether "koç" (Eski İngilizce weðer, Gotik wiþrus "kuzu") sözcüklerine de yansımıştır.

Bazı dillerde, "yazlar", "kışlar" veya "hasatlar" gibi bir mevsime atıfta bulunarak yılları saymak yaygındır. Örnekler arasında Çince 年 "yıl", orijinali 秂, "hasat" anlamına gelen bir demet buğday taşıyan bir kişinin ideografik bileşimi yer alır. Slavca godŭ "zaman dilimi; yıl" yanında lěto "yaz; yıl" kullanır.

Araya girme

Astronomik yılların tam gün veya ay sayısı yoktur. Astronomik bir yılı takip eden herhangi bir takvim, artık yıllar gibi bir interkalasyon sistemine sahip olmalıdır.

Jülyen takvimi

Jülyen takviminde bir yılın ortalama (ortalama) uzunluğu 365,25 gündür. Artık olmayan bir yılda 365 gün, artık yılda ise 366 gün vardır. Artık yıl, Şubat ayına bir artık günün eklendiği her dördüncü yılda veya artık yılda meydana gelir. Eklenen güne "Artık Gün" adı verilir.

Revize Jülyen takvimi, 1923 yılında önerilmiş ve bazı Doğu Ortodoks Kiliselerinde kullanılmıştır, ortalama (ortalama) yıl uzunluğu 365.2422222 gün olmak üzere, her 900 yılda bir 218 artık yıla sahiptir; bu da ortalama tropik yıl uzunluğu olan 365.24219 güne yakındır (göreceli hata 9-10-8). MS 2800 yılında, Gregoryen ve Revize Jülyen takvimleri bir takvim günü farklı olmaya başlayacaktır.

Gregoryen takvimi

Gregoryen takvimi, kuzey ekinoksunun 21 Mart'a veya kısa bir süre öncesine denk gelmesini sağlamaya çalışır ve bu nedenle kuzey ekinoks yılını veya tropikal yılı takip eder. 400 yılın 97'si artık yıl olduğundan, Gregoryen takvim yılının ortalama uzunluğu 365.2425 gündür; ortalama tropikal yılın mevcut uzunluğuna (365.24219 gün) göre bir ppm'in (8-10-7) altında bir göreli hata ile ve eşleştirmeyi amaçladığı 365.242374 günlük mevcut Mart ekinoks yılına daha da yakındır. Milattan sonra 4000 yılına gelindiğinde, kuzeye doğru ekinoksun Gregoryen takviminde bir gün geriye düşeceği tahmin edilmektedir, bunun nedeni bu fark değil, Dünya'nın dönüşünün yavaşlaması ve buna bağlı olarak günün uzamasıdır.

Diğer takvimler

Tarihsel olarak, lunisolar takvimler artık ayların tamamını gözleme dayalı olarak ara vermiştir. Lunisolar takvimler, litürjik nedenler dışında (İbrani takvimi, çeşitli Hindu takvimleri) çoğunlukla kullanım dışı kalmıştır.

Güneş Hicri takvimi (1925) olarak bilinen tarihi Celali takviminin modern bir uyarlaması, artık yılların algoritmik bir sistemini kullanmak yerine, yeni yılı (Nevruz) ilkbahar ekinoksu gününe (Tahran zaman dilimi için) yerleştirmeyi amaçlayan, gözleme (veya astronomik hesaplamaya) dayalı düzensiz bir artık gün modeline sahip tamamen güneş takvimidir.

Yıl numaralandırması

Bir takvim dönemi, dönemin başlangıcı olarak geçmişteki bir referans olayı (çağ olarak adlandırılır) kullanarak her ardışık yıla bir kardinal sayı atar.

Gregoryen takvim dönemi dünyanın en yaygın kullanılan sivil takvimidir. Çağı, Nasıralı İsa'nın doğum tarihinin 6. yüzyıldaki tahminidir. Gregoryen takviminde yıl numaralandırmasını belirtmek için iki gösterim kullanılır: Hıristiyan "Anno Domini" ("Rab'bin yılında" anlamına gelir), AD kısaltması; ve "Common Era", CE kısaltması, diğer inançların çoğu tarafından tercih edilir ve hiçbiri tercih edilmez. Yıl sayıları kapsayıcı sayıma dayanmaktadır, dolayısıyla "sıfır yılı" yoktur. Milattan önceki yıllar İsa'dan Önce için BC veya Ortak Çağdan Önce için BCE olarak kısaltılır. Astronomik yıl numaralandırmasında pozitif sayılar AD/CE yıllarını, 0 sayısı 1 BC/BCE'yi, -1 ise 2 BC/BCE'yi belirtir ve bu böyle devam eder.

Diğer dönemler arasında Antik Roma dönemi, Ab Urbe Condita ("şehrin kuruluşundan itibaren"), kısaltılmış AUC; İbrani takvimi için kullanılan ve kısaltılmış AM olan Anno Mundi ("dünya yılı"); ve yukarıda açıklanan Japon imparatorluk dönemleri bulunmaktadır. İslami Hicri yıl (Hicret yılı, Anno Hegirae kısaltması AH), on iki aydan oluşan bir ay takvimidir ve bu nedenle güneş yılından daha kısadır.

Pragmatik bölümler

Finansal ve bilimsel hesaplamalarda günlük oranları basitleştirmek için genellikle 365 günlük takvim kullanılır.

Mali yıl

Mali yıl veya finansal yıl, işletmelerde ve diğer kuruluşlarda yıllık finansal tabloların hesaplanmasında kullanılan 12 aylık bir dönemdir. Birçok ülkede, muhasebe ile ilgili düzenlemeler bu tür raporların on iki ayda bir yapılmasını gerektirir, ancak on iki ayın bir takvim yılı oluşturmasını gerektirmez.

Örneğin, Kanada ve Hindistan'da mali yıl 1 Nisan'dan itibaren; Birleşik Krallık'ta kurumlar vergisi ve devlet mali tabloları için 1 Nisan'dan itibaren, ancak kişisel vergilendirme ve devlet yardımlarının ödenmesi için 6 Nisan'dan itibaren; Avustralya'da 1 Temmuz'dan itibaren; Amerika Birleşik Devletleri'nde ise federal hükümetin mali yılı 1 Ekim'den itibaren başlar.

Akademik yıl

Bir akademik yıl, bir öğrencinin bir eğitim kurumuna devam ettiği yıllık dönemdir. Akademik yıl, dönemler veya çeyrekler gibi akademik dönemlere ayrılabilir. Birçok ülkede okul yılı Ağustos ya da Eylül ayında başlar ve Mayıs, Haziran ya da Temmuz ayında sona erer. İsrail'de akademik yıl İbrani takviminin ikinci ayına denk gelen Ekim veya Kasım aylarında başlar.

Birleşik Krallık, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı okullar akademik yılı kabaca sonbahar, kış ve ilkbahara denk gelen üç eşit uzunlukta döneme (Amerika Birleşik Devletleri'nde trimester veya çeyrek olarak adlandırılır) ayırır. Bazılarında, bazen normal akademik yılın bir parçası olarak kabul edilen kısaltılmış bir yaz dönemine öğrenciler gönüllü veya seçmeli olarak katılır. Diğer okullar yılı iki ana döneme ayırır; birinci dönem (genellikle Ağustos'tan Aralık'a kadar) ve ikinci dönem (Ocak'tan Mayıs'a kadar). Bu ana dönemlerin her biri ara sınavlarla ikiye bölünebilir ve her bir yarım çeyrek (veya bazı ülkelerde dönem) olarak adlandırılır. Gönüllü bir yaz dönemi ve/veya kısa bir Ocak dönemi de olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı okullar da dahil olmak üzere diğer bazı okullarda dört not verme dönemi vardır. Başta Boston Latin Okulu olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı okullar yılı beş ya da daha fazla döneme bölebilir. Bazıları bunu savunmak için rapor sıklığı ile akademik başarı arasında pozitif bir korelasyon olabileceğini belirtmektedir.

ABD'deki okullarda hafta sonları ve tatiller hariç olmak üzere her yıl genellikle 180 gün eğitim verilirken, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'taki devlet okullarındaki öğrenciler için bu süre 190 gün, Avustralya'daki öğrenciler için ise 200 gündür.

Hindistan'da akademik yıl normalde 1 Haziran'da başlar ve 31 Mayıs'ta sona erer. Okullar Mart ortasından itibaren kapanmaya başlasa da asıl akademik kapanış 31 Mayıs'ta, Nepal'de ise 15 Temmuz'da gerçekleşir.

Avustralya'daki okullar ve üniversiteler, güney yarımkürede Aralık'tan Şubat'a kadar yaz mevsimi yaşandığından, genellikle takvim yılına kabaca uyan (yani Şubat veya Mart'ta başlayıp Ekim'den Aralık'a kadar biten) akademik yıllara sahiptir.

Astronomik yıllar

Julian yılı

Astronomi ve diğer bilimlerde kullanılan Jülyen yılı, tam olarak 365,25 gün olarak tanımlanan bir zaman birimidir. Bu, çeşitli bilimsel bağlamlarda kullanılan "yıl" biriminin normal anlamıdır. Astronomik hesaplamalarda 36525 günlük Jülyen yüzyılı ve 365250 günlük Jülyen milenyumu kullanılır. Temel olarak, bir zaman aralığını Jülyen yılı cinsinden ifade etmek, gün sayısını belirtmenin hantal ve sezgisel olmayacağı uzun zaman aralıkları için kaç gün olduğunu (kaç "gerçek" yıl olduğunu değil) kesin olarak belirtmenin bir yoludur. Geleneksel olarak, Jülyen yılı bir ışık yılının kat ettiği mesafenin hesaplanmasında kullanılır.

Ölçü Birimleri için Birleşik Kod'da a sembolü (alt simge olmadan) her zaman tam olarak 31557600 saniyelik Jülyen yılını, aj, ifade eder.

365.25 d × 86400 s = 1 a = 1 aj = 31.5576 Ms

SI çarpan önekleri "ka" (kiloannum), "Ma" (megaannum) vb. oluşturmak için uygulanabilir.

Sidereal, tropikal ve anomalistik yıllar

Bu üç yılın her biri gevşek bir şekilde astronomik yıl olarak adlandırılabilir.

Sidereal yıl, sabit bir referans çerçevesine (sabit yıldızlar gibi, Latince sidera, tekil sidus) göre ölçüldüğünde, Dünya'nın yörüngesinin bir turunu tamamlaması için geçen süredir. Ortalama süresi 365.256363004 gündür (365 d 6 h 9 min 9.76 s) (J2000.0 = 1 Ocak 2000, 12:00:00 TT döneminde).

Günümüzde ortalama tropikal yıl, Güneş'in ortalama ekliptik boylamının 360 derece artması için geçen süre olarak tanımlanmaktadır. Güneş'in ekliptik boylamı ekinoksa göre ölçüldüğünden, tropikal yıl mevsimlerin tam bir döngüsünü içerir ve uluslararası alanda kullanılan Gregoryen takvimi gibi güneş takvimlerinin temelini oluşturur. Ortalama tropik yılın modern tanımı, aşağıda açıklanan çeşitli nedenlerden dolayı, örneğin kuzeye doğru ekinoks geçişleri arasındaki gerçek zamandan farklıdır. Dünya'nın eksenel presesyonu nedeniyle, bu yıl sidereal yıldan yaklaşık 20 dakika daha kısadır. Ortalama tropikal yıl, modern tanım ( = 365.24219 d × 86 400 s) kullanılarak yaklaşık 365 gün, 5 saat, 48 dakika, 45 saniyedir.

Anomalistik yıl, Dünya'nın apsidlerine göre bir turunu tamamlaması için geçen süredir. Dünya'nın yörüngesi eliptiktir; apsid adı verilen en uç noktalar, Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu perihelion (2020'de 5 Ocak 07:48 UT) ve Dünya'nın Güneş'ten en uzak olduğu aphelion (2020'de 4 Temmuz 11:35 UT) noktalarıdır. Anomalistik yıl genellikle perihelion geçişleri arasındaki süre olarak tanımlanır. Ortalama süresi 365,259636 gündür (365 d 6 h 13 min 52,6 s) (J2011.0 epoğunda).

Drakonik yıl

Drakonik yıl, drakonitik yıl, tutulma yılı veya ekliptik yıl, Güneş'in (Dünya'dan görüldüğü şekliyle) aynı ay düğümüne (Ay'ın yörüngesinin ekliptikle kesiştiği nokta) göre bir turunu tamamlaması için geçen süredir. Yıl tutulmalarla ilişkilidir: bunlar yalnızca hem Güneş hem de Ay bu düğümlerin yakınında olduğunda meydana gelir; bu nedenle tutulmalar her yarım tutulma yılında yaklaşık bir ay içinde meydana gelir. Dolayısıyla her tutulma yılında iki tutulma mevsimi vardır. Tutulma yılının ortalama süresi şöyledir

346.620075883 gün (346 d 14 h 52 dk 54 s) (J2000.0 döneminde).

Bu terim bazen hatalı olarak drakonik veya nodal ay presesyonu periyodu, yani Ay'ın yükselen düğümünün ekliptik etrafında tam bir dönüş periyodu için kullanılır: 18.612815932 Jülyen yılı (6798.331019 gün; J2000.0 çağında).

Dolunay döngüsü

Dolunay döngüsü, Güneş'in (Dünya'dan görüldüğü gibi) Ay'ın yörüngesinin perigee noktasına göre bir turunu tamamlama süresidir. Bu süre dolunayın görünen büyüklüğü ve aynı zamanda sinodik ayın değişen süresi ile ilişkilidir. Bir dolunay döngüsünün süresi:

411.78443029 gün (411 gün 18 saat 49 dakika 35 saniye) (J2000.0 çağında).

Ay yılı

Ay yılı, Dünya'dan görüldüğü şekliyle Ay'ın evrelerinin on iki tam döngüsünden oluşur. Yaklaşık 354,37 günlük bir süreye sahiptir. Müslümanlar bunu bayramlarını kutlamak ve Ramazan oruç ayının başlangıcını işaretlemek için kullanırlar. Bir Müslüman takvim yılı ay döngüsüne dayanır. Yahudi takvimi de esasen ay takvimidir, ancak takvimi güneş döngüsüyle de senkronize tutmak için her iki veya üç yılda bir ay arası bir ay eklenir. Dolayısıyla, Yahudi (İbrani) takviminde bir ay yılı ya on iki ya da on üç aydan oluşur.

Belirsiz yıl

Annus vagus ya da gezgin yıl anlamına gelen belirsiz yıl, 365 güne eşit olan ve daha kesin yıllarla ilişkili olarak gezinen yılın bütünsel bir yaklaşımıdır. Belirsiz yıl tipik olarak her biri 30 günden oluşan 12 şematik aya ve 5 epagomenal güne bölünmüştür. Belirsiz yıl Etiyopya, Eski Mısır, İran, Ermenistan takvimlerinde ve Mezoamerika'da Aztekler ve Mayalar arasında kullanılmıştır. Halen birçok Zerdüşt topluluğu tarafından kullanılmaktadır.

Helyakal yıl

Bir helyak yılı, bir yıldızın helyak doğuşları arasındaki aralıktır. Ekliptikten uzaktaki yıldızlar için, esas olarak ekinoksların presesyonu nedeniyle sidereal yıldan farklıdır.

Sothic yıl

Sothic yılı, Sirius yıldızının helyakal yükselişleri arasındaki aralıktır. Şu anda sidereal yıldan daha azdır ve süresi 365.25 günlük Julian yılına çok yakındır.

Gauss yılı

Gauss yılı, ihmal edilebilir kütleye sahip (Güneş'e göre) ve diğer gezegenler tarafından rahatsız edilmeyen bir gezegen için Gauss yerçekimi sabiti tarafından yönetilen sidereal yıldır. Böyle bir gezegen Güneş'e Dünya'nın ortalama uzaklığından biraz daha yakın olacaktır. Uzunluğu:

365.2568983 gün (365 d 6 sa 9 dk 56 s).

Besselian yılı

Besselian yılı, (hayali) ortalama Güneş 280°'lik bir ekliptik boylama ulaştığında başlayan tropikal bir yıldır. Bu, şu anda 1 Ocak'ta veya 1 Ocak'a yakındır. Adını 19. yüzyılda yaşamış Alman astronom ve matematikçi Friedrich Bessel'den alır. Mevcut Bessel dönemini (yıl olarak) hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanılabilir:

B = 1900.0 + (Jülyen tarihiTT - 2415020.31352) / 365.242198781

TT alt simgesi, bu formül için Jülyen tarihinin Karasal Zaman ölçeğini veya onun öncülü olan efemeris zamanını kullanması gerektiğini gösterir.

Yılın ve günün uzunluğundaki değişim

Bir astronomik yılın tam uzunluğu zaman içinde değişir.

 • Ekinoks ve gündönümü noktalarının Dünya'nın yörüngesinin apsidlerine göre konumları değişir: ekinokslar ve gündönümleri presesyon nedeniyle yıldızlara göre batıya doğru hareket eder ve apsidler diğer gezegenlerin yerçekiminin uzun vadeli etkileri nedeniyle diğer yönde hareket eder. Dünya'nın hızı, perihelion'dan ölçülen yörüngesindeki konumuna göre değiştiğinden, Dünya'nın bir gündönümü veya ekinoks noktasındaki hızı zamanla değişir: böyle bir nokta perihelion'a doğru hareket ederse, iki geçiş arasındaki aralık yıldan yıla biraz azalır; nokta aphelion'a doğru hareket ederse, bu süre yıldan yıla biraz artar. Dolayısıyla, kuzey ("ilkbahar") ekinoksunun bir geçişinden diğerine kadar ölçülen bir "tropikal yıl", güney ("sonbahar") ekinoksunun geçişleri arasında ölçülenden farklıdır. Tam yörünge üzerindeki ortalama bu nedenle değişmez, dolayısıyla ortalama tropikal yılın uzunluğu bu ikinci dereceden etki nedeniyle değişmez.
 • Her gezegenin hareketi diğer gezegenlerin yerçekimi tarafından tedirgin edilir. Bu da hızında kısa vadeli dalgalanmalara ve dolayısıyla yıldan yıla periyodunda değişikliklere yol açar. Dahası, yörüngesinde uzun vadeli değişikliklere ve dolayısıyla bu periyotlarda da uzun vadeli değişikliklere neden olur.
 • Dünya ile Ay ve Güneş arasındaki gelgit sürüklemesi günün ve ayın uzunluğunu artırır (açısal momentumu Dünya'nın dönüşünden Ay'ın dönüşüne aktararak); görünürdeki ortalama güneş günü, sivil yaşamda yılın uzunluğunu ölçtüğümüz birim olduğundan, yılın uzunluğu azalıyor gibi görünür. Dünya'nın dönüş hızı, buzul sonrası toparlanma ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi faktörler tarafından da değiştirilmektedir.

Yıl değişiminin sayısal değeri
Bu bölümdeki ortalama yıl uzunlukları 2000 yılı için hesaplanmış olup, 2000 yılına kıyasla yıl uzunluklarındaki farklılıklar geçmiş ve gelecek yıllar için verilmiştir. Tablolarda bir gün 86,400 SI saniye uzunluğundadır.

2000 yılı için ortalama yıl uzunlukları
Yıl türü Günler Saatler Dakika Saniyeler
Tropikal 365 5 48 45
Sidereal 365 6 9 10
Anomalistik 365 6 13 53
Eclipse 346 14 52 55
2000 yılından itibaren yıl uzunluğu farkı
(saniye; tablolaştırılmış yıl için uzunluk 2000 yılındaki uzunluktan büyükse pozitif)
Yıl Tropikal Sidereal Anomalistik Eclipse
−4000 −8 −45 −15 −174
−2000 4 −19 −11 −116
0 7 −4 −5 −57
2000 0 0 0 0
4000 −14 −3 5 54
6000 −35 −12 10 104

Özet

Bu tablodaki bazı yıl uzunlukları, yavaş yavaş uzayan ve şu anda 86.400,002 Sİsaniye civarında olan ortalama güneş günleridir.

Günler Yıl türü
346.62 Drakonik, tutulma olarak da adlandırılır.
354.37 Ay.
365 Belirsiz ve birçok güneş takviminde ortak bir yıl. Ortalama güneş günleri.
365.24219 Tropikal, güneş olarak da adlandırılır, ortalaması alınmış ve daha sonra J2000.0 dönemi için yuvarlanmıştır.
365.2425 Gregoryen, ortalama olarak. Ortalama güneş günleri.
365.25 Julian.
365.25636 Sidereal, J2000.0 dönemi için.
365.259636 Anomalistik, J2011.0 dönemi için ortalaması alınmış ve daha sonra yuvarlanmıştır.
366 Birçok güneş takviminde sıçrama.

Ortalama bir Gregoryen yılının 365.2425 gün (52.1775 hafta ve bir saat bir günün yirmi dörtte biri olarak tanımlanırsa 8765.82 saat, 525949.2 dakika veya 31556952 saniye) olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, mutlak zamanda ortalama Gregoryen yılının mevcut olmadığını unutmayın, çünkü dünyanın dönüşü yavaşladığı için her 400 yıllık dönem bir öncekinden daha uzundur (1000 saniyeden fazla). Bu takvim için normal bir yıl 365 gün (8760 saat, 525600 dakika veya 31536000 saniye), artık yıl ise 366 gündür (8784 saat, 527040 dakika veya 31622400 saniye). Gregoryen takviminin 400 yıllık sivil döngüsünde 146097 gün ve dolayısıyla tam olarak 20871 hafta vardır.

Daha büyük astronomik yıllar

Ekinoktial döngü

Büyük Yıl ya da ekinoktial döngü, ekinoksların ekliptik etrafında tam bir dönüşüne karşılık gelir. Uzunluğu yaklaşık 25,772 yıldır.

Galaktik yıl

Galaktik yıl, Dünya'nın Güneş Sistemi'nin Galaktik Merkez etrafında bir kez dönmesi için geçen süredir. Yaklaşık 230 milyon Dünya yılından oluşur.

Mevsimsel yıl

Mevsimsel yıl, bir nehrin taşması, bir kuş türünün göç etmesi, bir bitki türünün çiçek açması, ilk don olayı veya belirli bir spor dalının ilk maçının oynanması gibi mevsimsel bir olayın birbirini izleyen tekrarları arasındaki süredir. Tüm bu olaylar yıldan yıla bir aydan daha uzun süreli geniş farklılıklar gösterebilir.

Semboller ve kısaltmalar

Zaman birimi olarak yıl için yaygın bir sembol, Latince annus kelimesinden alınan "a "dır. Örneğin, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) Uluslararası Birimler Sistemi (SI) Kullanım Kılavuzu, bir yıl için zaman birimi olarak "a" sembolünü desteklemektedir.

İngilizce'de "y" veya "yr" kısaltmaları bilimsel olmayan literatürde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı yer bilimleri dallarında (jeoloji ve paleontoloji), günümüzden uzak zaman aralıklarını belirtmek için "kyr, myr, byr" (sırasıyla binlerce, milyonlarca ve milyarlarca yıl) ve benzeri kısaltmalar kullanılır.

Birleşik Ölçü Birimi Kodu (UCUM), ISO 1000, ISO 2955 ve ANSI X3.50'nin farklı sembolojilerini aşağıdaki gibi kullanarak belirsizlikleri giderir:

ortalama tropikal yıl için at = 365.24219 gün;
aj = Ortalama Jülyen yılı için 365,25 gün;
ag = ortalama Gregoryen yılı için 365.2425 gün;

UCUM'da "a" sembolü herhangi bir niteleyici olmaksızın 1 aj'ye eşittir. UCUM ayrıca "ar" kısaltmasını kullanarak bir alan birimi olan are ile karışıklığı en aza indirir.

1989'dan beri Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) bir yıl için "yr" yerine "a" sembolünü tanımakta, farklı yıl türlerine dikkat çekmekte ve aksi belirtilmedikçe 365,25 günlük Jülyen yılının benimsenmesini önermektedir (IAU Stil Kılavuzu).

1987'den beri Uluslararası Saf ve Uygulamalı Fizik Birliği (IUPAP) yıl zaman birimi için genel sembol olarak "a "yı belirtmektedir (IUPAP Kırmızı Kitap). 1993'ten bu yana, Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) Yeşil Kitap da aynı "a" sembolünü kullanmakta, Miladi yıl ile Jülyen yılı arasındaki farkı belirtmekte ve IUPAC Altın Kitap'ta da belirtilen ilkini (a=365.2425 gün) benimsemektedir.

2011 yılında IUPAC ve Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği ortaklaşa olarak "a" sembolü ile "annus "un 2000 yılındaki tropik yılın uzunluğu olarak tanımlanmasını önermiştir:

a = 31556925.445 saniye (yaklaşık 365.24219265 efemeris günü)

Bu, yukarıdaki 365.25 gün tanımından milyonda 20 parça kadar farklıdır. Ortak belge, Jülyen yılı gibi tanımların "Dünya'nın yörüngesel hareketinin değişkenliği nedeniyle doğasında önceden programlanmış bir eskime taşıdığını" söylemekte, ancak daha sonra aynı sorundan muzdarip olan MS 2000 yılı itibariyle tropikal yılın uzunluğunu (milisaniyeye kadar belirtilmiş) kullanmayı önermektedir. (Tropikal yıl zamanla bir dakikadan daha fazla salınım yapmaktadır).

Bu gösterim, yerbilimciler arasında özellikle "yıllar önce" için "a" ve bir yıllık zaman dilimi için "y" veya "yıl" kullanılması yönündeki eski bir gelenekle çeliştiği için tartışmalı olmuştur. Bununla birlikte, bu tarihsel uygulama, ölçülen fiziksel miktarla ilgili bilgilerin (bu durumda, zaman aralıkları veya zaman içindeki noktalar) birimlerle karıştırılmasının kabul edilemezliği ve ayrıca birimler için kısaltmalar kullanmanın kabul edilemezliği göz önüne alındığında, NIST Kılavuzuna uymamaktadır. Ayrıca, Birleşik Krallık Metrik Birliği'ne (UKMA) göre, dilden bağımsız semboller evrensel olarak daha iyi anlaşılmaktadır (UKMA Stil kılavuzu).

SI önek çarpanları

Aşağıdakiler için, kilannum, megannum, vb. gibi ardışık sesli harfleri eleyen alternatif formlar vardır. Üslü ve üstel gösterimler genellikle hesaplamalarda ve hesaplamaların gösterilmesinde ve veri tablolarında olduğu gibi yer tasarrufu sağlamak için kullanılır.

 • ka (kiloannum için) - antropoloji ve takvim kullanımlarında milenyum olarak da bilinen bin veya 103 yıla veya 1 E3 yıla eşit bir zaman birimi. "ka" önek çarpanı tipik olarak jeoloji, paleontoloji ve arkeolojide Holosen ve Pleistosen dönemleri için kullanılır; burada buz çekirdeği tarihleme, dendrokronoloji, uranyum-toryum tarihleme veya varve analizi gibi radyokarbon olmayan bir tarihleme tekniği yaş tayini için birincil yöntem olarak kullanılır. Eğer yaş öncelikle radyokarbon tarihleme ile belirleniyorsa, yaş radyokarbon veya takvim (kalibre edilmiş) Günümüzden Önce yıl olarak ifade edilmelidir.
 • Ma (megaannum için) - bir milyon veya 106 yıla veya 1 E6 yıla eşit bir zaman birimi. "Ma" son eki jeoloji, paleontoloji ve gök mekaniği gibi bilimsel disiplinlerde geçmiş veya gelecekteki çok uzun zaman dilimlerini belirtmek için yaygın olarak kullanılır. Örneğin, dinozor türü Tyrannosaurus rex yaklaşık 66 Ma (66 milyon yıl) önce bol miktarda bulunuyordu. "Önce" süre terimi her zaman belirtilmeyebilir: açıkça bir süre teriminden bahsedilmeden bir sürenin miktarı belirtilirse, "önce" nin ima edildiği varsayılabilir; alternatif birim "mya" açıkça "önce" yi içerir. Genel kullanıma yönelik çalışmalarda "milyon yıl" (önce) olarak da yazılır. Astronomi uygulamalarında kullanılan yıl, tam olarak 365,25 günlük Jülyen yılıdır. Jeoloji ve paleontolojide yıl bu kadar kesin değildir ve yazara bağlı olarak değişir.
 • Ga (gigaannum için) - 109 yıla veya bir milyar yıla eşit bir zaman birimi. "Ga" genellikle kozmoloji ve jeoloji gibi bilimsel disiplinlerde geçmişteki son derece uzun zaman dilimlerini ifade etmek için kullanılır. Örneğin, Dünya'nın oluşumu yaklaşık 4,54 Ga (4,54 milyar yıl) önce gerçekleşmiştir ve evrenin yaşı yaklaşık 13,8 Ga'dır.
 • Ta (teraannum için) - 1012 yıla veya bir trilyon yıla eşit bir zaman birimi. "Ta" son derece uzun bir zaman birimidir, evrenin yaşından yaklaşık 70 kat daha uzundur. Küçük bir kırmızı cücenin beklenen ömrü ile aynı büyüklüktedir.
 • Pa (petaannum için) - 1015 yıla veya bir katrilyon yıla eşit bir zaman birimi. Kadmiyum-113 nüklidinin yarı ömrü yaklaşık 8 Pa'dır. Bu sembol, çarpan ön eki olmayan paskal ile aynıdır, ancak her ikisi de nadiren kullanılır ve bağlam normalde zamanı basınç değerlerinden ayırt etmek için yeterli olacaktır.
 • Ea (exaannum için) - 1018 yıla veya bir kentilyon yıla eşit bir zaman birimi. Tungsten-180'in yarı ömrü 1,8 Ea'dır.

"Yıllar önce" için kısaltmalar

Jeoloji ve paleontolojide, bazen yıllar için "yr" kısaltması ile bin, milyon veya milyar ön ekleriyle birlikte yıllar önce için "ya" kısaltması arasında bir ayrım yapılır. Bunlar SI birimleri değildir, türetilmiş birim olarak İngilizce "yıl "ı kısaltmak için "y" kullanılır ve önek olarak İngilizce baş harfleri (t, m ve b), standart metrik önekler (k, M ve G) veya metrik öneklerin standart olmayan varyasyonları (k, m, g) kullanılır. Daha yakın dönemlerle ilgilenen arkeolojide, normal olarak ifade edilen tarihler, örneğin "22.000 yıl önce", Günümüzden Önce ("BP") tarihinin daha erişilebilir bir eşdeğeri olarak kullanılabilir.

Bu kısaltmalar şunları içerir:

SI olmayan kısaltma Kısaltması... SI-önekli eşdeğer Yorumlar ve örnekler
kyr
kilo yıl ka
 • Bin yıl
myr
Myr
milyon yıl
Mega yıllar
Anne
 • Milyon yıl
byr
milyar yıl Ga
 • Milyar yıl (bin milyon yıl veya giga yıl)
kya
kilo yıllar önce zaman önce ka'da
 • Homo sapiens'in ortaya çıkışı, yaklaşık 200 kya
 • Afrika dışına göç, yaklaşık 60 kya
 • Son Buzul Maksimum, yaklaşık 20 kya
 • Neolitik Devrim, yaklaşık 10 kya
mya
Mya
milyon yıl önce
Mega yıl önce
zaman önce Ma'da
 • Pliyosen, 5,3 ila 2,6 mya
  • Son jeomanyetik tersinme 0.78 mya'da gerçekleşti.
  • (Eemian Aşaması) Son Buzul Dönemi 0,13 mya'da başladı
 • Holosen 0.01 mya'da başladı
bya
Gya
milyar yıl önce
giga yıllar önce
zaman önce Ga'da
 • En eski Ökaryotlar, 2 bya
 • Dünya'nın oluşumu, 4,5 bya
 • Büyük Patlama, 13.8 bya

Modern jeofizikte "mya" ve "bya" kullanımı kullanımdan kaldırılmıştır, önerilen kullanım Günümüzden Önceki tarihler için "Ma" ve "Ga", ancak çağların süresi için "m.y." şeklindedir. "Mutlak" zaman ve zaman aralıkları arasındaki bu geçici ayrım, Amerika Jeoloji Derneği üyeleri arasında biraz tartışmalıdır.

Grafiklerde, yatay eksende "ya" birimleri kullanıldığında zamanın sağdan sola doğru aktığını ve bunun sezgiye aykırı görünebileceğini unutmayın. "Ya" birimleri dikey eksendeyse, zaman yukarıdan aşağıya doğru akar ve bu da muhtemelen geleneksel gösterimden daha kolay anlaşılır.

Yılın ay ve günleri