Ankhesenamen

bilgipedi.com.tr sitesinden
Ankhesenamun
Büyük Kraliyet Eşi
Ankhesenpaaten-StatuetteHead BrooklynMuseum.png
Heykel parçası
Ankhesenamun'a ait olduğuna inanılıyor,
Brooklyn Müzesi, Birleşik Devletler
Görev süresic. MÖ 1332-1323
Doğanc. MÖ 1348 veya MÖ 1342
Thebes
ÖldüMÖ 1322'den sonra (20-26 yaş arası)
Tutankamon (üvey kardeş veya kuzen)
Ay (dede veya büyük amca?)
Sorun2 317a ve 317b
Mısırlı ismi<hiero>M17-mn:N35:-S34-S29:N35-B1</hiero>
HanedanMısır'ın 18'i
BabaAkhenaten
AnneNefertiti
DinEski Mısır dini

Ankhesenamun (ˁnḫ-s-n-imn, "Hayatı Amun'un"; yaklaşık 1348 veya yaklaşık 1342 - MÖ 1322'den sonra) Mısır'ın 18. Hanedanlığı döneminde firavun Akhenaten'in kızı olarak yaşamış ve daha sonra firavun Tutankamon'un Büyük Kraliyet Eşi olmuş bir kraliçedir. Ankhesenpaaten (ˁnḫ.s-n-pꜣ-itn, "Aten için yaşıyor") olarak doğmuş, Mısır Firavunu Akhenaten ve Büyük Kraliyet Eşi Nefertiti'nin bilinen altı kızından üçüncüsüdür. Üvey kardeşi Tutankamon'un Büyük Kraliyet Eşi olmuştur. İsmindeki değişiklik, babasının ölümünden sonra yaşadığı dönemde eski Mısır dininde meydana gelen değişiklikleri yansıtmaktadır. Gençliği, ebeveynlerinin hükümdarlık dönemine ait antik kabartmalar ve resimlerde iyi bir şekilde belgelenmiştir. Ankhesenamun ve kocası Tutankamon aynı babayı ama farklı anneleri paylaşıyorlardı. Tutankamon'un annesinin mumyası, DNA analizi yoluyla babası Akhenaten'in öz kız kardeşi ve büyükbabası Amenhotep III'ün kızı olarak tanımlanmıştır. Şu ana kadar annesinin adı kesin olarak bilinmemekle birlikte, mumyası bilim insanları tarafından gayri resmi olarak Genç Kadın olarak bilinmektedir.

Ankhesenamun'un Firavun Tutankamon'un Büyük Kraliyet Eşi olduğu iyi bir şekilde belgelenmiştir. Başlangıçta babasıyla evli olabilir ve Tutankamon'un ölümü üzerine, bazılarınca anne tarafından büyükbabası olduğuna inanılan Tutankamon'un halefi Ay ile kısa bir süre evli kalmış olması da mümkündür.

KV21'de bulunan mumyalar üzerinde yapılan DNA testi sonuçları Şubat 2010'da açıklanmış ve bu da mezarda gömülü olan iki geç 18. Hanedan kraliçesinden birinin Ankhesenamun olabileceğine dair spekülasyonlara yol açmıştır. DNA'ları nedeniyle her iki mumyanın da bu yönetici hanedanın üyesi olduğu düşünülmektedir.

Ankhesenpaaten / Ankhesenamen, Mısır firavunu Akhenaton ve kraliçesi Nefertiti'nin üçüncü kızlarıdır.

Doğumdaki adı Ankhesenpaaten dir. Yaklaşık 9 yaşında, başka anneden olan yarı kardeşi Tutankamon ile evlenerek kraliçe olmuştur. Kral naibi Ay'ın etkisiyle ismini de Ankhesenamen olarak değiştirerek firavun ailesinin Aton dininden döndüğünü göstermiştir.

İlk evliliğinde en az 2 düşük yaptığını Tutankhamon'un mezarında bulunan fetüs mumyaları ortaya koymuştur. Tutankhamon'un ölümünden sonra Hitit kralına yazdığı mektuplar Hattuşaş'da bulunmuştur. Bu belgelerde korktuğunu söyleyerek Hitit kralı I. Şuppiluliuma'dan kendisine evlenmek üzere bir prens göndermesini istemiştir. Yollanan prensin yolda öldürüldüğünü Hitit kaynakları anlatmaktadır. İkinci defa vezir Ay ile evlenmesi, Ay'ın firavun olmasını sağlamıştır. Bu evlilikten hemen sonra tarih sahnesinden silinen Ankhesenamen'in mezarı henüz bulunamamıştır.

Erken dönem yaşamı

Hiyerogliflerde Ankhesenpaaten
<hiero>M17-X1:N35:N5-S34-S29:N35-G40-B1</hiero>
ˁnḫ.s-n-pꜣ-itn
Aten için Yaşamak

Ankhesenpaaten, Mısır'ın eşi benzeri görülmemiş bir dini devrimin ortasında olduğu bir dönemde doğdu (MÖ 1348 civarı). Babası, o zamana kadar güneş tanrısının küçük bir yönü olan ve güneş diski olarak nitelendirilen Aten lehine Mısır'ın eski tanrılarına tapınmayı terk etmişti.

Babasının hükümdarlığının 4. yılı civarında Teb'de doğduğuna inanılır, ancak muhtemelen babası tarafından krallığın yeni başkenti olarak kurulan Akhetaten (bugünkü Amarna) şehrinde büyümüştür. En büyük üç kızı - Meritaten, Meketaten ve Ankhesenpaaten - "kıdemli prensesler" oldular ve ebeveynleriyle birlikte hükümetin ve dinin birçok işlevine katıldılar.

Daha sonraki yaşamı

Tutankamon ve Ankhesenamun'un kartuşlarını taşıyan, iki kulplu, kısmen restore edilmiş kaymaktaşı küp, 18. Hanedanlık, Gurob, Fayum, Mısır'dan, Petrie Mısır Arkeoloji Müzesi, Londra
Tutankamon Ankhesenamun'dan çiçek aldı

İlk olarak kendi babasıyla evlendiğine inanılmaktadır ki bu Mısır kraliyet aileleri için alışılmadık bir durum değildir. Prenses Ankhesenpaaten Tasherit'in annesi olduğu düşünülmektedir (muhtemelen babası ya da Smenkhkare tarafından), ancak soyu belirsizdir.

Babasının ölümünden ve Smenkhkare ile Neferneferuaten'in kısa süren saltanatlarından sonra Tutankamon'un karısı olmuştur. Evliliklerinin ardından çift, isimlerini Tutankhamun ve Ankhesenamun olarak değiştirerek restore edilen dinin tanrılarını onurlandırdı. Çiftin ölü doğan iki kızı olduğu anlaşılmaktadır. Tutankamon'un bilinen tek eşi Ankhesenamun olduğu için, mezarında bulunan fetüslerin onun kızları olması kuvvetle muhtemeldir. Hükümdarlığının 9. yılında, yaklaşık 18 yaşındayken Tutankamon aniden ölmüş ve Ankhesenamun'u 21 yaşlarında yalnız ve varissiz bırakmıştır.

1931'de elde edilen ve kaynağı bilinmeyen mavi bir cam yüzükte Ay'ın ön adı ve Ankhesenamun'un adı kartuşlar içinde gösterilmiştir. Bu, Ankhesenamun'un Ay ile tarihten kaybolmadan kısa bir süre önce evlendiğini gösterir, ancak hiçbir anıt onu Ay'ın büyük kraliyet eşi olarak göstermez. Ay'ın mezarının duvarlarında onun büyük kraliyet eşi olarak görünen Ankhesenamun değil, Tey'dir (Ay'ın kıdemli eşi). Muhtemelen Ay'ın saltanatı sırasında ya da kısa bir süre sonra ölmüştür ve henüz ona ait bir mezar bulunamamıştır.

Hitit harfleri

Antik Hitit başkenti Hattuşa'da Amarna dönemine tarihlenen bir belge bulundu: I. Suppiluliuma'nın "Tapuları" olarak adlandırılan belge, Hitit hükümdarı I. Suppiluliuma'nın Karkamış'ı kuşattığı sırada Mısır kraliçesinden bir mektup aldığını anlatıyor. Mektupta şöyle yazmaktadır:

Kocam öldü ve oğlum yok. Senin hakkında birçok oğlun olduğunu söylüyorlar. Oğullarından birini kocam olması için bana verebilirsin. Tebaamdan birini koca olarak almak istemem. Korkuyorum.

Mısırlılar geleneksel olarak yabancıları aşağı gördükleri için bu belge olağanüstü kabul edilir. Suppiluliuma şaşırdı ve saray mensuplarına haykırdı:

Hayatım boyunca başıma böyle bir şey gelmemişti!

Anlaşılır bir şekilde temkinliydi ve bir elçiye soruşturma yaptırdı, ancak gecikerek Mısır'ı imparatorluğuna katma fırsatını kaçırdı. Sonunda oğullarından biri olan Zannanza'yı gönderdi, ancak prens yolda öldü, belki de öldürüldü.

Mektubu yazan kraliçenin kimliği belirsizdir. Hitit yıllıklarında Dakhamunzu olarak anılır ve Mısır'daki Tahemetnesu (Kralın Karısı) unvanının harf çevirisidir. Mektubun yazarı için olası adaylar Nefertiti, Meritaten ve Ankhesenamun'dur. Ankhesenamun bir zamanlar muhtemel görünüyordu çünkü kocası Tutankhamun'un ölümü üzerine taht için hiçbir kraliyet adayı yoktu, oysa Akhenaten'in en az iki meşru halefi vardı. Ancak bu, son 18. hanedan olan firavun Horemheb'in 27 yıllık saltanatına dayanıyordu ki Horemheb'in sadece 14 yıl gibi daha kısa bir saltanatı olduğu kabul edilmektedir. Nefertiti, Mısır'ın düşmanlarını vuran resmi anıtlarda kocası kadar güçlü tasvir edildiğinden, araştırmacı Nicholas Reeves onun Amarna yazışmalarındaki Dakhamunzu olabileceğine inanıyor. Bu da söz konusu merhum Mısır kralının Tutankamon'dan ziyade Akhenaten olarak görünmesine neden olacaktır. Belirtildiği gibi, Akhenaten'in, Nefertiti'nin evlenebileceği Tutankhamun da dahil olmak üzere potansiyel varisleri vardı. Diğer araştırmacılar ise 'tebaamdan biri' (bazıları tarafından 'hizmetkârlarım' olarak çevrilmiştir) ile evliliğe ilişkin ifadenin muhtemelen Sadrazam Ay'a ya da Mısır kraliyet ailesi soyunun ikincil bir üyesine atıfta bulunduğuna ve Ankhesenamun'un Ay tarafından onunla evlenmesi ve Mısır tahtı üzerindeki iddiasını meşrulaştırması için baskı görmüş olabileceğine (ki sonunda bunu yapmıştır) odaklanmaktadır.

Mumya KV21A

Şubat 2010'da açıklanan DNA testi, Ankhesenamun'un Krallar Vadisi'ndeki KV21'den çıkarılan iki 18. Hanedan kraliçesinden biri olduğuna dair spekülasyonlara yol açtı.

Tutankamon'la birlikte gömülü bulunan iki fetüsün onun çocukları olduğu kanıtlanmıştır ve mevcut teori, bilinen tek karısı olan Ankhesenamun'un onların annesi olduğu yönündedir. Ancak, geçici bir tanımlamadan daha fazlasını yapmak için yeterli veri elde edilememiştir. Yine de KV21a mumyası 18. Hanedan kraliyet soyuyla uyumlu DNA'ya sahiptir.

KV63

KV63 mezarı kazıldıktan sonra, Tutankamon'un mezarı KV62'ye yakınlığı nedeniyle Ankhesenamun için tasarlandığı tahmin edilmektedir. Mezarda ayrıca tabutlar (birinin üzerinde bir kadın izi vardı), kadın giysileri, mücevherler ve natron bulundu. Mezarda ayrıca Paaten kısmi adını taşıyan çanak çömlek parçaları da bulunmuştur. Bu ismi taşıdığı bilinen tek kraliyet mensubu Ankhesenamun'dur ve isminin aslı Ankhesenpaaten'dir. Ancak KV63'te hiç mumya bulunmamıştır.

Popüler kültür

Mumya filminde Prenses Ankh-es-en-amon'u canlandıran Zita Johann, 1932

Ankhesenamun ismi popüler kültüre 1932 yapımı Mumya filminde rahip Imhotep'in gizli aşkı olarak girmiştir. 1999 yapımı yeniden çevrim, devam filmi ve spin-off televizyon dizisi Anck-su-namun adını kullanırken, 1959 yapımı yeniden çevrim karaktere Ananka adını vermiştir.

Soyu ve ailesi

Amenhotep IITiaa
Thutmose IVMutemwiyaYuyaTjuyu
Amenhotep IIITiyeAy
Genç BayanAkhenatenNefertiti
TutankamonSmenkhkareMeritatenMeketatenAnkhesenamunNeferneferuaten TasheritNeferneferureSetepenre
317a ve 317b mumyaları