Diyaliz

bilgipedi.com.tr sitesinden

Diyaliz, böbrek yetmezliği olan kişilerde, vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir membran (zar) aracılığıyla temizlenmesi işlemidir.

Diyaliz tedavisinin iki farklı türü vardır;

 1. Hemodiyaliz
 2. Periton diyalizi

Diyaliz teknolojisinde sağlanan gelişmeler diyalize girenlerde öncelikle yaşam süresini uzatmış daha sonra da yaşam kalitesinin artması sağlanmıştır. Türkiye'de de 2005 sonu istatistiklerine göre yaklaşık 35.000 kişi yaşamlarını diyaliz tedavisiyle sürdürmektedir.

Santrifüjleme ile ayrılamayan, çökmeyecek kadar çok küçük tanecikleri (kolloitler, çapları 1-100 nm arasında değişen tanecikler) içeren sıvı-katı karışımları ayırmak için "diyaliz" işlemi uygulanır.

Diyalizde kan, delik çapları 1-5 nm olan selofan, hayvan derisi, parşömen gibi süzgeç görevi gören yüzey alanı genişyarı-geçirgen bir zar kullanılır. Bu zardaki deliklerden küçük moleküller geçebilirken daha büyük ve gerekli moleküller (proteinler veya kolloidler) geçememektedir.

Tıpta, hemodiyaliz, fistül, greft ya da kateter adı verilen uygun bir vasküler giriş yolu kullanılarak hastadan alınan kanın, bir makine ve pompa yardımıyla diyalizör adı verilen bir süzgeçten (yapay böbrek) geçirilirken sıvı ve çözülebilir içeriğini düzenleyerek hastaya geri verilmesine verilen addır. Genelde haftada 3 kez 4 saat süren seanslar şeklinde uygulanır.

Periton diyalizi, hastanın karın boşluğuna küçük bir ameliyat ile yerleştirilen, ince, yumuşak, silikondan yapılmış kalıcı bir tüp (kateter) aracılığı ile verilen özel olarak hazırlanmış bir çözelti ile, hastanın kendi karın zarı (periton) kullanılarak hastanın kanının zararlı maddelerden arındırılması ve vücuttaki sıvı dengesinin sağlanması işlemidir.

Periton diyalizi esnasında hazırlanmış olan bu özel çözelti karın boşluğunda 4 ila 6 saat arası bekletildikten sonra yeni ve temiz çözeltiyle değiştirilir. Bu bekleme süresi boyunca hastanın kanında bulunan üre, kreatin gibi vücuttan atılması gereken maddeler ve vücutta biriken fazla sıvı çözeltiye geçer. Bu çözeltinin karın boşluğu içine verilmesi ve tekrar geri alınması işlemi herhangi bir makine aracılığı ile değil yer çekimi kuvveti kullanılarak yapılır. Bu tip diyaliz işlemine sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) denir.[1]

Böbrek diyalizi
Patient receiving dialysis 03.jpg
Hemodiyaliz alan hasta
ICD-9-CM39.95
MeSHD006435
[Vikiveri'de düzenle]
Hemodiyaliz sırasında yarı geçirgen membran şeması, burada kan kırmızı, diyaliz sıvısı mavi ve membran sarıdır.

Tıpta diyaliz (Yunanca διάλυσις, dialysis, 'çözünme'; διά, dia, 'içinden' ve λύσις, lysis, 'gevşetme veya bölme'), böbrekleri artık bu işlevleri doğal olarak yerine getiremeyen kişilerde kandaki fazla su, çözünen maddeler ve toksinlerin uzaklaştırılması işlemidir. Bu renal replasman tedavisi olarak adlandırılır. İlk başarılı diyaliz 1943 yılında gerçekleştirilmiştir.

Diyalizin, akut böbrek hasarı (daha önce akut böbrek yetmezliği olarak adlandırılırdı) olarak bilinen ani ve hızlı bir böbrek fonksiyonu kaybı olduğunda veya böbrek fonksiyonunda kademeli bir düşüş, kronik böbrek hastalığı, 5. aşamaya ulaştığında başlatılması gerekebilir. Evre 5 kronik böbrek yetmezliğine, glomerüler filtrasyon hızı normalin %10-15'i olduğunda, kreatinin klirensi dakikada 10 mL'den az olduğunda ve üremi mevcut olduğunda ulaşılır.

Diyaliz, akut böbrek hasarında veya böbrek nakli bekleyenlerde geçici bir önlem olarak ve naklin endike olmadığı veya mümkün olmadığı kişilerde kalıcı bir önlem olarak kullanılır.

Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde diyaliz, uygun olanlar için devlet tarafından ödenmektedir.

Arka plan

Bir hemodiyaliz makinesi

Böbrekler sağlığın korunmasında önemli bir role sahiptir. Kişi sağlıklı olduğunda böbrekler vücudun iç su ve mineral (sodyum, potasyum, klorür, kalsiyum, fosfor, magnezyum, sülfat) dengesini korur. Vücudun solunum yoluyla atamadığı asidik metabolizma son ürünleri de böbrekler yoluyla atılır. Böbrekler aynı zamanda eritropoietin, kalsitriol ve renin üreterek endokrin sistemin bir parçası olarak da işlev görür. Eritropoietin kırmızı kan hücrelerinin üretiminde, kalsitriol ise kemik oluşumunda rol oynar. Diyaliz, böbreğin bozulmuş endokrin işlevlerini düzeltmediği için böbrek işlevini yerine getirmek için kusurlu bir tedavidir. Diyaliz tedavileri difüzyon (atık giderme) ve ultrafiltrasyon (sıvı giderme) yoluyla bu işlevlerin bazılarının yerini alır. Diyalizde yüksek oranda saflaştırılmış ("ultra saf" olarak da bilinir) su kullanılır.

Prensip

Diyaliz, çözünen maddelerin difüzyonu ve sıvının yarı geçirgen bir membran boyunca ultrafiltrasyonu prensiplerine göre çalışır. Difüzyon sudaki maddelerin bir özelliğidir; sudaki maddeler yüksek konsantrasyonlu bir alandan düşük konsantrasyonlu bir alana doğru hareket etme eğilimindedir. Kan, yarı geçirgen bir membranın bir tarafından akar ve bir diyalizat veya özel diyaliz sıvısı karşı taraftan akar. Yarı geçirgen bir membran, çeşitli boyutlarda delikler veya gözenekler içeren ince bir malzeme tabakasıdır. Daha küçük solütler ve sıvı membrandan geçer, ancak membran daha büyük maddelerin (örneğin, kırmızı kan hücreleri ve büyük proteinler) geçişini engeller. Bu, kan böbreklere girdiğinde ve daha büyük maddeler glomerülde daha küçük olanlardan ayrıldığında böbreklerde gerçekleşen filtreleme sürecini taklit eder.

Osmoz difüzyon ultrafiltrasyon ve diyaliz

İki ana diyaliz türü olan hemodiyaliz ve periton diyalizi, atıkları ve fazla suyu kandan farklı yollarla uzaklaştırır. Hemodiyaliz, yarı geçirgen bir membran içeren ve diyalizör adı verilen harici bir filtre aracılığıyla kanı vücut dışında dolaştırarak atıkları ve suyu uzaklaştırır. Kan bir yönde akar ve diyalizat ters yönde akar. Kan ve diyalizatın ters akımlı akışı, kan ve diyalizat arasındaki çözünen maddelerin konsantrasyon gradyanını maksimize ederek kandan daha fazla üre ve kreatinin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Normalde idrarda bulunan çözünen maddelerin konsantrasyonları (örneğin potasyum, fosfor ve üre) kanda istenmeyen şekilde yüksektir, ancak diyaliz solüsyonunda düşüktür veya yoktur ve diyalizatın sürekli olarak değiştirilmesi, istenmeyen çözünen maddelerin konsantrasyonunun membranın bu tarafında düşük tutulmasını sağlar. Diyaliz solüsyonunda potasyum ve kalsiyum gibi mineraller sağlıklı kandaki doğal konsantrasyonlarına benzer seviyelerde bulunur. Bir başka çözünen madde olan bikarbonat için diyaliz solüsyonu seviyesi, bu hastalarda sıklıkla mevcut olan metabolik asidozu nötralize etmek üzere pH tamponu görevi görmesi için bikarbonatın kana difüzyonunu teşvik etmek amacıyla normal kandakinden biraz daha yüksek bir seviyeye ayarlanır. Diyalizat bileşenlerinin seviyeleri tipik olarak bir nefrolog tarafından bireysel hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Periton diyalizinde atıklar ve su, doğal yarı geçirgen bir membran olarak periton kullanılarak vücut içindeki kandan uzaklaştırılır. Atıklar ve fazla su kandan periton zarı boyunca ve karın boşluğunda diyalizat adı verilen özel bir diyaliz solüsyonuna geçer.

Türleri

Üç birincil ve iki ikincil diyaliz türü vardır: hemodiyaliz (birincil), periton diyalizi (birincil), hemofiltrasyon (birincil), hemodiyafiltrasyon (ikincil) ve bağırsak diyalizi (ikincil).

Hemodiyaliz

Hemodialysis-en.svg

Hemodiyalizde hastanın kanı bir diyalizörün kan bölmesinden pompalanarak kısmen geçirgen bir membrana maruz bırakılır. Diyalizör binlerce küçük içi boş sentetik elyaftan oluşur. Lif duvarı yarı geçirgen membran görevi görür. Kan liflerin içinden akar, diyaliz solüsyonu liflerin dışından akar ve su ile atıklar bu iki solüsyon arasında hareket eder. Temizlenen kan daha sonra devre yoluyla vücuda geri gönderilir. Ultrafiltrasyon, diyalizör membranı boyunca hidrostatik basıncın artırılmasıyla gerçekleşir. Bu genellikle diyalizörün diyalizat bölmesine negatif basınç uygulanarak yapılır. Bu basınç gradyanı su ve çözünmüş solütlerin kandan diyalizata geçmesine neden olur ve tipik bir 4 saatlik tedavi sırasında birkaç litre fazla sıvının uzaklaştırılmasını sağlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde hemodiyaliz tedavileri tipik olarak haftada üç kez bir diyaliz merkezinde verilmektedir (Amerika Birleşik Devletleri'nde Medicare geri ödeme kuralları nedeniyle); ancak 2005 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.500'den fazla kişi çeşitli tedavi süreleri için evde daha sık diyalize girmektedir. Çalışmalar, 6 ila 8 saat süreyle haftada 5 ila 7 kez diyalize girmenin klinik faydalarını ortaya koymuştur. Bu tür hemodiyaliz genellikle günlük gece hemodiyalizi olarak adlandırılır ve bir çalışma hem küçük hem de büyük moleküler ağırlık klirensinde önemli bir iyileşme sağladığını ve fosfat bağlayıcılara olan ihtiyacı azalttığını göstermiştir. Bu sık uzun tedaviler genellikle evde uyurken yapılır, ancak ev diyalizi esnek bir yöntemdir ve programlar günden güne, haftadan haftaya değiştirilebilir. Genel olarak, çalışmalar hem tedavi süresinin hem de sıklığının artmasının klinik olarak faydalı olduğunu göstermektedir.

Hemo-diyaliz 2011 yılında ABD hastanelerinde 909.000 yatışla (10.000 kişi başına 29 yatış oranı) en sık uygulanan prosedürlerden biriydi.

Periton diyalizi

Periton diyalizinin şematik diyagramı

Periton diyalizinde, glikoz içeren steril bir solüsyon (diyalizat olarak adlandırılır) bir tüp aracılığıyla periton boşluğuna, periton zarının kısmen geçirgen bir zar görevi gördüğü bağırsak çevresindeki karın vücut boşluğuna akıtılır.

Bu değişim günde 4-5 kez tekrarlanır; otomatik sistemler gece boyunca daha sık değişim döngüleri çalıştırabilir. Periton diyalizi hemodiyalizden daha az etkilidir, ancak daha uzun bir süre uygulandığı için atık ürünlerin, tuz ve suyun uzaklaştırılması açısından net etkisi hemodiyalize benzerdir. Periton diyalizi hasta tarafından evde, genellikle yardım almadan gerçekleştirilir. Bu, hastaları haftada birkaç kez sabit bir programla bir diyaliz kliniğine gitme rutininden kurtarır. Periton diyalizi çok az veya hiç özel ekipman olmadan gerçekleştirilebilir (taze diyalizat torbaları dışında).

Hemofiltrasyon

Ön ve son dilüsyonlu sürekli veno-venöz hemofiltrasyon (CVVH)

Hemofiltrasyon hemodiyalize benzer bir tedavidir, ancak farklı bir prensipten yararlanır. Kan, diyalizde olduğu gibi bir diyalizör veya "hemofiltre" içinden pompalanır, ancak diyalizat kullanılmaz. Bir basınç gradyanı uygulanır; sonuç olarak, su çok geçirgen membran boyunca hızla hareket eder ve beraberinde hemodiyaliz tarafından iyi temizlenmeyen büyük moleküler ağırlığa sahip olanlar da dahil olmak üzere birçok çözünmüş maddeyi "sürükler". Bu işlem sırasında kandan kaybedilen tuzlar ve su, tedavi sırasında ekstrakorporeal devreye infüze edilen bir "ikame sıvısı" ile değiştirilir.

Hemodiyafiltrasyon

Hemodiyafiltrasyon, hemodiyaliz ve hemofiltrasyonun bir kombinasyonudur, bu nedenle böbrek normal çalışmadığında kanı toksinlerden arındırmak için kullanılır ve ayrıca akut böbrek hasarını (AKI) tedavi etmek için kullanılır.

Bağırsak diyalizi

Sürekli veno-venöz hemodiyafiltrasyon (CVVHDF)

Bağırsak diyalizinde diyet, kolondaki bakteriler tarafından sindirilen akasya lifi gibi çözünebilir liflerle desteklenir. Bu bakteri üremesi, dışkı atığında elimine edilen nitrojen miktarını artırır. Alternatif bir yaklaşım ise her dört saatte bir 1 ila 1,5 litre emilemeyen polietilen glikol veya mannitol solüsyonlarının yutulmasıdır.

Endikasyonlar

Böbrek yetmezliği olan hastalarda diyaliz veya hemofiltrasyon başlatma kararı çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar akut veya kronik endikasyonlar olarak ikiye ayrılabilir.

Depresyon ve böbrek yetmezliği semptomları birbirine benzeyebilir. Diyaliz ekibi ile hasta arasında açık bir iletişim olması önemlidir. Açık iletişim daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayacaktır. Hastaların ihtiyaçlarını bilmek, diyaliz ekibinin hastaların daha aktif olabilmeleri için ev diyalizi gibi diyaliz tipinde değişiklikler veya gereksiz atık ürünlerden kaçınmak için beslenme alışkanlıklarında değişiklikler gibi daha fazla seçenek sunmasını sağlayacaktır.

Akut endikasyonlar

Akut böbrek hasarı olan bir hastada diyaliz endikasyonları "AEIOU" sesli harf anımsatıcısı ile özetlenmiştir:

 1. Sodyum bikarbonat ile düzeltmenin pratik olmadığı veya aşırı sıvı yüklenmesine neden olabileceği durumlarda metabolik asidozdan kaynaklanan asidemi.
 2. Özellikle AKI ile birlikte olduğunda şiddetli hiperkalemi gibi elektrolit anormalliği.
 3. Zehirlenme, yani diyalizlenebilir bir madde ile akut zehirlenme. Bu maddeler SLIME anımsatıcısı ile temsil edilebilir: salisilik asit, lityum, izopropanol, magnezyum içeren laksatifler ve etilen glikol.
 4. Diüretiklerle tedaviye yanıt vermesi beklenmeyen aşırı sıvı yüklenmesi
 5. Perikardit, ensefalopati veya gastrointestinal kanama gibi üremi komplikasyonları.

Kronik endikasyonlar

Kronik diyaliz, bir hastada semptomatik böbrek yetmezliği ve düşük glomerüler filtrasyon hızı (GFR < 15 mL/dak) olduğunda endike olabilir. 1996 ve 2008 yılları arasında, diyalizin giderek daha yüksek tahmini GFR'de (eGFR) başlatılması yönünde bir eğilim olmuştur. Kanıtların gözden geçirilmesi, 10 ml/dak/1.732'den daha yüksek tahmini GFR'de diyalize başlama olarak tanımlanan erken diyaliz başlangıcında herhangi bir fayda veya potansiyel zarar olmadığını göstermektedir. Diyaliz hastalarının büyük kayıtlarından elde edilen gözlemsel veriler, diyalize erken başlamanın zararlı olabileceğini düşündürmektedir. Diyalize ne zaman başlanması gerektiğine dair Kanada'da yayınlanan en son kılavuzlar, hastanın 5-9 ml/dak/1.732 tahmini GFR'de ortaya çıkabilecek kesin böbrek yetmezliği semptomlarına sahip olana kadar diyalizi ertelemeyi önermektedir.

Diyalize girebilen maddeler

Özellikler

Diyalize girebilen maddeler - diyalizle çıkarılabilen maddeler - bu özelliklere sahiptir:

 1. Düşük moleküler kütle
 2. Yüksek suda çözünürlük
 3. Düşük protein bağlama kapasitesi
 4. Uzun süreli eliminasyon (uzun yarılanma ömrü)
 5. Küçük dağıtım hacmi

Diyaliz edilemeyen maddeler bu ters özelliklere sahiptir:

 1. Yüksek moleküler kütle
 2. Düşük su çözünürlüğü
 3. Yüksek protein bağlama kapasitesi

Maddeler

 • Etilen glikol
 • Prokainamid
 • Metanol
 • İzopropil alkol
 • Barbitüratlar
 • Lityum
 • Bromür
 • Sotalol
 • Kloral hidrat
 • Etanol
 • Aseton
 • Atenolol
 • Teofilin
 • Salisilatlar
 • Baklofen
 • Fosfor
 • Amiodaron

Pediatrik diyaliz

Son 20 yılda, çocuklar hem teknolojide hem de diyalizin klinik yönetiminde önemli gelişmelerden yararlanmıştır. Diyaliz seansları sırasındaki morbidite, nöbetlerin istisnai olması ve hipotansif atakların nadir görülmesi ile azalmıştır. Kronik internal juguler venöz kateterlerin ve fistül ponksiyonu için anestezik kremlerin kullanılmasıyla ağrı ve rahatsızlık azaltılmıştır. Hasta hedef kuru ağırlığını ve erişim akışını değerlendirmek için invazif olmayan teknolojiler, hasta morbiditesini ve sağlık bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Kronik hemodiyalizdeki çocuk ve genç yetişkin hastalarda mortalite; beslenme, enflamasyon, anemi ve diyaliz dozunun çok faktörlü belirteçleriyle ilişkilidir; bu da tek başına Kt/V ile belirlenen yeterli hemodiyaliz tedavisinin yanı sıra multimodal müdahale stratejilerinin önemini vurgulamaktadır.

Küçük bebekler için biyouyumlu sentetik membranlar, spesifik küçük boyutlu materyal diyalizörler ve yeni düşük ekstra korporal hacimli tüpler geliştirilmiştir. Arteriyel ve venöz hortum uzunluğu minimum uzunluk ve çapta yapılır, <80 ml ila <110 ml hacimli hortum pediatrik hastalar için ve >130 ila <224 ml hortum yetişkin hastalar için, tüm hastalarda normal diyaliz için 6,4 mm veya yüksek akı diyalizi için 8,0 mm olabilen kan pompası segment boyutuna bakılmaksızın tasarlanmıştır. Tüm diyaliz makinesi üreticileri makinelerini pediatrik diyaliz yapacak şekilde tasarlar. Pediyatrik hastalarda pompa hızı hastanın kan çıkış kapasitesine göre düşük tutulmalı ve heparin dozu ile pıhtılaşma dikkatle izlenmelidir. Yüksek akılı diyaliz (aşağıya bakınız) pediyatrik hastalar için önerilmez.

Çocuklarda hemodiyaliz bireyselleştirilmeli ve kronik böbrek yetmezliği tedavisine uzun süreli maruziyetlerini göz önünde bulunduran "entegre bir tedavi" olarak görülmelidir. Diyaliz, böbrek nakli ile karşılaştırıldığında çocuklar için sadece geçici bir önlem olarak görülmektedir çünkü bu, eğitim ve psikososyal işlevsellik açısından en iyi rehabilitasyon şansını sağlar. Bununla birlikte, uzun süreli kronik diyaliz, bu çocuklara gelecekteki "kardiyovasküler yaşamlarını" korumak için en yüksek standartlar uygulanmalıdır - bu, daha fazla diyaliz süresi ve 0,2 m2 ila 0,8 m2 yüzey alanına sahip sentetik yüksek akı membranları ve 6,4/8,0 mm'lik düşük hacimli ancak büyük kan pompası segmentine sahip kan tüpü hatları ile çevrimiçi hemodiyafiltrasyon hdf'yi içerebilir, eğer oldukça sınırlı olan küçük mutlak üre diyaliz klirensi kavramını geliştirebilirsek.

Farklı ülkelerde diyaliz

Birleşik Krallık'ta

Birleşik Krallık'ta diyaliz hizmeti Ulusal Sağlık Hizmeti tarafından sağlanmaktadır. İngiltere'de bu hizmet NHS İngiltere tarafından yürütülmektedir. Her yıl yaklaşık 23.000 hasta bu hizmeti kullanmaktadır. Diyaliz merkezlerine seyahat etmesi gereken hastalar için hasta taşıma hizmetleri genellikle ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Cornwall Klinik Komisyon Grubu 2018 yılında bu hizmeti özel tıbbi veya mali sebepleri olmayan hastalarla sınırlandırmayı önermiş ancak Kidney Care UK tarafından yürütülen bir kampanya sonrasında fikir değiştirerek haftada en az üç kez veya en az üç ay boyunca ayda altı kez diyalize girmesi gereken hastalar için nakil hizmetini finanse etmeye karar vermiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sigorta şirketleri 1972 yılından bu yana tüm vatandaşların diyaliz ve nakil masraflarını karşılamaktadır. 2014 yılı itibariyle 460.000'den fazla Amerikalı tedavi görmekteydi ve bu tedavilerin maliyeti tüm Medicare bütçesinin yüzde altısına tekabül ediyordu. Böbrek hastalığı dokuzuncu önde gelen ölüm nedenidir ve ABD, sanayileşmiş dünyada diyaliz tedavisi için en yüksek ölüm oranlarından birine sahiptir. Böbrek nakli yapılan hastaların oranı beklenenden daha düşük olmuştur. Bu sonuçlardan, hükümetin ödeme politikalarına yanıt veren yeni bir kâr amaçlı diyaliz endüstrisi sorumlu tutulmuştur. 1999 yılında yapılan bir araştırmada "kar amacı güden diyaliz tesislerinde tedavi gören hastaların ölüm oranlarının daha yüksek olduğu ve böbrek nakli için bekleme listesine alınma olasılıklarının kar amacı gütmeyen tesislerde tedavi gören hastalara kıyasla daha düşük olduğu" sonucuna varılmıştır; bunun nedeni muhtemelen nakil işleminin tesisten sürekli bir gelir akışını ortadan kaldırmasıdır. Sigorta endüstrisi, komisyonlardan ve hayır kurumları ile sağlayıcılar arasındaki sorunlu ilişkilerden şikayetçi olmuştur.

Çin'de

Çin Hükümeti diyaliz tedavisi için finansman sağlamaktadır. Sağlık kaynaklarının ve diyaliz merkezlerinin eşitsiz dağılımı nedeniyle diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan herkese ulaşmakta zorluk yaşanmaktadır. Çin'de yılda 395.121 kişi hemodiyaliz veya periton diyalizi almaktadır. Kronik böbrek hastalığı olan Çin nüfusunun oranı %10,8'dir. Çin Hükümeti, ülkenin kronik böbrek hastalığı olan bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleşen periton diyalizi miktarını artırmaya çalışmaktadır.

Tarihçe

Kol diyaliz hortumuna bağlı.

1913 yılında Johns Hopkins Hastanesi'nden Leonard Rowntree ve John Abel, hayvanlar üzerinde başarıyla test ettikleri ilk diyaliz sistemini geliştirdiler. Hollandalı bir doktor olan Willem Johan Kolff, 1943 yılında Hollanda'nın Nazi işgali sırasında ilk çalışan diyalizörü inşa etti. Mevcut kaynakların azlığı nedeniyle Kolff, doğaçlama yapmak ve ilk makineyi sosis kılıfları, içecek kutuları, çamaşır makinesi ve o sırada mevcut olan çeşitli diğer eşyaları kullanarak inşa etmek zorunda kaldı. Takip eden iki yıl boyunca (1944-1945) Kolff, akut böbrek yetmezliği olan 16 hastayı tedavi etmek için makinesini kullandı, ancak sonuçlar başarısız oldu. Daha sonra, 1945'te 67 yaşında komadaki bir kadın diyalizörle 11 saatlik hemodiyalizin ardından bilincini geri kazandı ve ilgisiz bir durumdan ölmeden önce yedi yıl daha yaşadı. Bu kadın diyalizle başarılı bir şekilde tedavi edilen ilk hastaydı. Toronto Üniversitesi'nden Gordon Murray 1945 yılında bağımsız olarak bir diyaliz makinesi geliştirdi. Kolff'un döner tamburunun aksine, Murray'in makinesi modern tasarımlara daha çok benzeyen sabit düz plakalar kullanıyordu. Kolff gibi Murray'nin de ilk başarısı akut böbrek yetmezliği olan hastalarda oldu. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nden Nils Alwall, Kolff diyaliz makinesine benzer bir yapıyı paslanmaz çelik bir teneke kutunun içine yerleştirerek modifiye etti. Bu, dışarıdaki kanistere negatif basınç uygulayarak sıvıların uzaklaştırılmasını sağladı ve böylece hemodiyaliz için gerçekten pratik ilk cihaz haline geldi. Alwall, 3 Eylül 1946'da akut böbrek yetmezliği olan ilk hastasını tedavi etti.

Diyaliz makinesi

Böbrek yetmezliği çeken hastaların belirli zamanlarda bağlanmak zorunda kaldıkları suni böbrek makinesine verilen addır.

İki tüpten oluşan bu makinenin tüplerinden biri hastanın bileğindeki atardamarına, diğeri ise toplar damarına bağlanır. Tüpün içerisinde kanın düzenli akışını sağlayan iki pompa bulunur. Hastanın zararlı maddelerle kirlenmiş kanı birinci tüple alınır ve diyaliz çözeltinin içinden geçirilerek bu zararlı maddelerden arındırılır. Daha sonra temizlenen kan diğer tüple yeniden damara verilerek diyaliz işlemi sonuçlanmış olur. Fakat diyaliz makinesi kalıcı tedavi sağlamaz.