Spartaküs

bilgipedi.com.tr sitesinden
Spartacus
Tod des Spartacus by Hermann Vogel.jpg
Spartaküs'ün Ölümü by Hermann Vogel (1882)
Doğanc. MÖ 111
Bugünkü Bulgaristan'da Strymon nehri yakınlarında
ÖldüMÖ 71 (39-40 yaşlarında)
Lucania, İtalya'da Sele Nehri yakınında
Hizmet yılıMÖ 73-71
Tutulan komutlarAsi köle ordusu
Savaşlar/savaşlarÜçüncü Kölelik Savaşı

Spartaküs (Yunanca: Σπάρτακος Spártakos; Latince: Spartacus; yak. MÖ 111-71), Crixus, Gannicus, Castus ve Oenomaus ile birlikte Roma Cumhuriyeti'ne karşı büyük bir köle ayaklanması olan Üçüncü Servile Savaşı'nın kaçak köle liderlerinden biri olan Trakyalı bir gladyatördü. Savaşta yaşananların ötesinde hakkında çok az şey bilinmektedir ve günümüze ulaşan tarihsel anlatılar bazen çelişkilidir. Tüm kaynaklar onun eski bir gladyatör ve başarılı bir askeri lider olduğu konusunda hemfikirdir.

Bazıları tarafından köle sahibi bir oligarşiye karşı özgürlükleri için savaşan ezilen insanların bir örneği olarak yorumlanan bu isyan, birçok siyasi düşünür için ilham kaynağı olmuş ve edebiyat, televizyon ve filmlerde yer almıştır. Filozof Voltaire, Üçüncü Servile Savaşı'nı "tarihteki tek adil savaş" olarak tanımlamıştır. Bu yorum klasik tarihçiler tarafından özellikle yalanlanmasa da, hiçbir tarihsel anlatı amacın Cumhuriyet'te köleliğe son vermek olduğundan bahsetmez.

Spartaküs'ün heykeli

Erken dönem yaşamı

Maedi ("Maidoi", haritada) de dahil olmak üzere Balkan kabileleri.

Yunan deneme yazarı Plutarkhos, Spartaküs'ü Maedi kabilesine olası bir atıfla "Göçebe soyundan bir Trakyalı" olarak tanımlar. Appian onun "doğuştan Trakyalı olduğunu, bir zamanlar Romalılara asker olarak hizmet ettiğini, ancak o zamandan beri esir olduğunu ve bir gladyatör için satıldığını" söyler.

Florus onu "Trakyalı bir paralı askerden Romalı bir askere dönüşmüş, firar etmiş ve köleleştirilmiş, daha sonra da gücüne bakılarak gladyatör yapılmış" biri olarak tanımlamıştır. Yazarlar, Trakya'nın güneybatı sınırında, Roma'nın Makedonya eyaletiyle (bugünkü güneybatı Bulgaristan) sınırı boyunca uzanan bölgeyi işgal eden Trakyalı Maedi kabilesine atıfta bulunmaktadır. Plutarkhos ayrıca Spartaküs'ün Maedi kabilesinden bir peygamber olan karısının da kendisiyle birlikte köleleştirildiğini yazar.

Spartaküs ismi Karadeniz bölgesinde başka şekillerde de görülmektedir. Kimmerya Boğazı ve Pontus'taki Trakyalı Spartokid hanedanının yirmi kralından beşinin bu adı taşıdığı bilinmektedir ve Odrysae'li I. Seuthes'in babası olan Trakyalı bir "Sparta" "Spardacus" veya "Sparadokos" da bilinmektedir.

Köleleştirme ve kaçış

MÖ 100'de Roma Cumhuriyeti'nin kapsamı.

Farklı kaynaklara ve onların yorumlarına göre Spartaküs lejyonlar tarafından esir alınmıştı. Spartaküs, Lentulus Batiatus'a ait Capua yakınlarındaki gladyatör okulunda (ludus) eğitildi. Murmillo adı verilen ağır siklet bir gladyatördü. Bu savaşçılar büyük, dikdörtgen bir kalkan (scutum) taşır ve yaklaşık 18 inç uzunluğunda geniş, düz ağızlı bir kılıç (gladius) kullanırlardı. MÖ 73 yılında Spartaküs bir kaçış planı yapan bir grup gladyatör arasındaydı.

Yaklaşık 70 köle komplonun bir parçasıydı. Sayıları az olsa da mutfak eşyalarını ele geçirmişler, okuldan kaçmak için savaşmışlar ve birkaç vagon gladyatör silahı ve zırhı ele geçirmişlerdir. Kaçan köleler peşlerinden gönderilen askerleri bozguna uğrattı, Capua'yı çevreleyen bölgeyi yağmaladı, birçok başka köleyi saflarına kattı ve sonunda Vezüv Yanardağı'nda daha savunulabilir bir konuma çekildi.

Kaçan gladyatörler özgür olduklarında Spartaküs'ü ve iki Galyalı köleyi -Krixus ve Oenomaus- liderleri olarak seçtiler. Romalı yazarlar kaçan kölelerin homojen bir grup olduğunu ve liderlerinin Spartaküs olduğunu varsaymış olsalar da, kendi hiyerarşik askeri liderlik görüşlerini spontane örgütlenmeye yansıtmış ve diğer köle liderlerini anlatımlarında ikincil konuma indirgemiş olabilirler.

Üçüncü Kölelik Savaşı

Romalıların tepkisi, Hispania'daki bir isyanla ve Üçüncü Mitridatik Savaş'la uğraşan Roma lejyonlarının yokluğu nedeniyle engellenmiştir. Dahası, Romalılar isyanı bir savaştan çok polisiye bir mesele olarak görüyorlardı. Roma, praetor Gaius Claudius Glaber komutasındaki milisleri göndererek Spartaküs'ü ve Vezüv Yanardağı'ndaki kampını kuşattı ve açlığın Spartaküs'ü teslim olmaya zorlayacağını umdu. Spartaküs'ün sarmaşıklardan yapılmış halatlarla yanardağın sarp yamacından adamlarıyla birlikte aşağı inmesi ve tahkim edilmemiş Roma kampına arkadan saldırarak milislerin çoğunu öldürmesi onları şaşırtmıştı.

İsyancılar ayrıca kendilerine karşı düzenlenen ikinci bir seferi de bozguna uğratmış, praetor komutanını neredeyse esir almış, yardımcılarını öldürmüş ve askeri teçhizatı ele geçirmişlerdir. Bu başarılar nedeniyle, bölgedeki çoban ve sürü sahipleri gibi daha fazla köle Spartakan güçlerine akın etti ve safları 70.000'e kadar yükseldi. Spartaküs'ün ordusu en güçlü olduğu dönemde Keltler, Galyalılar ve diğerleri de dahil olmak üzere pek çok farklı halktan oluşuyordu. Bir önceki Sosyal Savaş (MÖ 91-87) nedeniyle, Spartaküs'ün saflarının bir kısmı lejyon gazileriydi. Spartaküs saflarına katılan kölelerin çoğu kırsal kesimden geliyordu. Kırsal kesimdeki köleler kendilerini Spartaküs'ün ordusunda savaşmaya daha iyi hazırlayan bir hayat yaşıyorlardı. Buna karşılık, şehirli köleler şehir hayatına daha alışkındı ve "ayrıcalıklı" ve "tembel" olarak görülüyorlardı.

Bu çatışmalarda Spartaküs mükemmel bir taktikçi olduğunu kanıtladı, bu da daha önce askeri deneyimi olabileceğini düşündürüyordu. İsyancılar askeri eğitimden yoksun olmalarına rağmen, disiplinli Roma ordularına karşı mevcut yerel malzemeleri ve alışılmadık taktikleri ustaca kullandılar. MÖ 73-72 kışını yeni askerlerini eğiterek, silahlandırarak ve donatarak geçirdiler ve akın bölgelerini Nola, Nuceria, Thurii ve Metapontum şehirlerini kapsayacak şekilde genişlettiler. Bu yerler arasındaki mesafe ve sonraki olaylar, kölelerin kalan liderler Spartacus ve Crixus tarafından komuta edilen iki grup halinde hareket ettiklerini göstermektedir.

MÖ 72 baharında isyancılar kış kamplarını terk ederek kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. Aynı zamanda, Praetorian kuvvetlerinin yenilgisiyle alarma geçen Roma Senatosu, Lucius Gellius ve Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus komutasında bir çift konsüler lejyon gönderdi. Bu iki lejyon başlangıçta başarılı olmuş -Garganus Dağı yakınlarında Crixus komutasındaki 30.000 kişilik bir isyancı grubunu yenmiş- ancak daha sonra Spartacus tarafından bozguna uğratılmıştır. Bu yenilgiler, Appian ve Plutarkhos tarafından yazılan savaşın en kapsamlı (günümüze ulaşan) iki tarihinde farklı şekillerde tasvir edilir.

Kölelerin oluşturduğu tehdidin devam etmesinden endişe duyan Senato, Roma'nın en zengin adamı ve bu görev için tek gönüllü olan Marcus Licinius Crassus'u isyanı sona erdirmekle görevlendirdi. Crassus, sayıları 40.000'i bulan eğitimli Romalı askerlerden oluşan sekiz lejyonun başına getirildi; bunlara sert bir disiplin uyguladı ve düşmanlarından çok kendisinden korkmalarını sağlamak için adamlarının onda birinin öldürüldüğü "yok etme" cezasını yeniden canlandırdı. Belirsiz nedenlerle İtalya'nın güneyine çekilmiş olan Spartaküs ve yandaşları MÖ 71 başlarında tekrar kuzeye doğru harekete geçtiğinde, Crassus altı lejyonunu bölgenin sınırlarına konuşlandırdı ve elçisi Mummius'u iki lejyonla birlikte Spartaküs'ün arkasında manevra yapması için ayırdı. İsyancılarla çatışmaması emredilmesine rağmen, Mummius görünüşte uygun bir anda saldırdı ama bozguna uğratıldı. Bundan sonra Crassus'un lejyonları birkaç çatışmada galip geldi ve Crassus üstünlüğü ele geçirdikçe Spartaküs'ü Lucania'dan daha güneye doğru zorladı. MÖ 71 yılının sonunda Spartaküs Messina Boğazı yakınlarındaki Rhegium'da (Reggio Calabria) kamp kurmuştu.

19. yüzyılda İtalyan Nicola Sanesi (1818-1889) tarafından Spartaküs'ün düşüşünün tasviri

Plutarkhos'a göre Spartaküs, kendisini ve 2.000 kadar adamını Sicilya'ya götürmeleri için Kilikyalı korsanlarla bir pazarlık yapmış ve burada bir köle isyanı başlatıp takviye kuvvet toplamayı planlamıştır. Ancak korsanlar tarafından ihanete uğramış, paralarını aldıktan sonra isyancıları terk etmişlerdir. Küçük kaynaklar, isyancıların kaçmak için sal ve gemi inşa etme girişimlerinde bulunduklarını, ancak Crassus'un isyancıların Sicilya'ya geçememelerini sağlamak için belirtilmemiş önlemler aldığını ve çabalarının terk edildiğini belirtmektedir. Spartaküs'ün kuvvetleri daha sonra Rhegium'a doğru geri çekildi. Crassus'un lejyonları onları takip etti ve isyancıların taciz edici baskınlarına rağmen Rhegium'daki kıstak boyunca tahkimat inşa ettiler. İsyancılar artık kuşatma altındaydı ve erzakları kesilmişti.

Bu sırada Pompey'in lejyonları Hispania'dan döndü ve Senato tarafından Crassus'a yardım etmek için güneye gitmeleri emredildi. Crassus, Pompey'in müdahalesinin kendisini Spartaküs'ü yenme şerefinden mahrum bırakacağından korkuyordu. Pompey'in olaya karıştığını duyan Spartaküs, Crassus ile ateşkes yapmaya çalıştı. Crassus bunu reddedince, Spartaküs ve ordusu Roma surlarını aşarak Brundusium'a doğru yola çıktı ve Crassus'un lejyonları da peşlerine düştü.

Lejyonlar ana ordudan ayrılan isyancıların bir kısmını yakalamayı başardığında, küçük grupların bağımsız olarak yaklaşan lejyonlara saldırmasıyla Spartaküs'ün kuvvetleri arasındaki disiplin bozuldu. Spartaküs şimdi kuvvetlerini geri çevirdi ve tüm gücünü lejyonlara karşı son bir direnişte kullandı; bu direnişte isyancılar tamamen bozguna uğratıldı ve büyük çoğunluğu savaş alanında öldürüldü.

Spartacus'un M.Ö. 71'de kesin yenilgisine yol açan son savaş, o zamanlar Lucania'nın bir parçası olan Yüksek Sele Vadisi'nde, Quaglietta köyü yakınlarındaki Calabritto'ya kadar Oliveto Citra sınırını içeren bölgede, Sele nehrinin sağ kıyısındaki Senerchia'nın bugünkü topraklarında gerçekleşmiştir. Bu bölgede 1899'dan beri Roma dönemine ait zırh ve kılıçlar bulunmuştur.

Plutarch, Appian ve Florus, Spartacus'un savaş sırasında öldüğünü iddia etmektedir, ancak Appian cesedinin hiçbir zaman bulunamadığını da bildirmektedir. Crassus'un lejyonları tarafından ele geçirilen isyandan sağ kurtulan altı bin kişi, Roma'dan Capua'ya uzanan Appian Yolu boyunca çarmıha gerilmiştir.

Hedefler

Klasik tarihçiler Spartaküs'ün amaçları konusunda ikiye bölünmüştür. Spartaküs'ün eylemlerinden hiçbiri Roma toplumunda reform yapmayı ya da köleliği kaldırmayı amaçladığını açıkça göstermez.

Plutarkhos, Spartaküs'ün kuzeye, Cisalpine Galya'ya kaçmak ve adamlarını evlerine geri dağıtmak istediğini yazar. Eğer amacı gerçekten de İtalyan yarımadasından kaçmaksa, Spartaküs'ün konsüller Lucius Publicola ve Gnaeus Clodianus'un komutasındaki lejyonları yenerek kuvvetlerine Alpler üzerinden açık bir geçiş imkânı bıraktıktan sonra neden güneye döndüğü açık değildir.

Appian ve Florus onun Roma üzerine yürümeyi planladığını yazar. Appian ayrıca daha sonra bu hedefinden vazgeçtiğini belirtir ki bu Romalıların korkularının bir yansımasından başka bir şey olmayabilir.

MÖ 73'ün sonları ile MÖ 72'nin başlarında yaşanan ve birbirinden bağımsız olarak hareket eden kaçak köle gruplarına işaret eden olaylara ve Plutarkhos'un bir ifadesine dayanarak, bazı kaçak kölelerin Alpler üzerinden kaçmak yerine İtalya'yı yağmalamayı tercih ettiği anlaşılmaktadır.

Miras ve tanınma

Haiti'nin bağımsızlığına yol açan köle isyanının lideri Toussaint Louverture, "Siyah Spartaküs" olarak adlandırılmıştır.

Bavyeralı İlluminati'nin kurucusu Adam Weishaupt, yazılı yazışmalarda kendisinden sık sık Spartaküs olarak bahsetmiştir.

Komünizmde

Viva Spartaco, Spartaco a Rosarno: Spartaküs'ü 2010 yılında Rosarno'da yerel halk ve göçmen tarım işçileri arasında çıkan ayaklanmalarla ilişkilendiren grafiti

Modern zamanlarda Spartaküs komünistler ve sosyalistler için bir simge haline gelmiştir. Karl Marx Spartaküs'ü kahramanları arasında saymış ve onu "tüm antik tarihin en görkemli adamı" ve "büyük bir general, asil bir karakter, antik proletaryanın gerçek temsilcisi" olarak tanımlamıştır. Spartaküs sol devrimciler için büyük bir ilham kaynağı olmuştur, özellikle de Almanya Komünist Partisi'nin öncüsü olan Alman Spartaküs Birliği (1915-18) için. Almanya'daki komünistlerin Ocak 1919'daki ayaklanmasına Spartakist ayaklanması adı verilmiştir. Kuzey Amerika'da kolektif olarak işletilen en uzun solcu kitap mağazalarından biri olan Spartacus Books da onun adını taşımaktadır.

Almanya'da I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1918 yılında yaşanan devrimden sonra 1919 yılında Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg önderliğinde silahlı ayaklanma düzenleyen ve adı daha sonra Almanya Komünist Partisi olan grubun ilk adı Spartaküs Birliği'dir.

Spor alanında

Başta eski Sovyet ve Komünist bloğu olmak üzere dünya çapında birçok spor kulübüne Romalı gladyatörün adı verilmiştir. Spartaküs'ün adı Slav Avrupa'sında çok sayıda futbol takımında seçilmiştir.

Rusya'da

 • FC Spartak Moskova, bir futbol kulübü
 • FC Spartak Kostroma, bir futbol kulübü
 • PFC Spartak Nalchik, bir futbol kulübü
 • FC Spartak Vladikavkaz, bir futbol kulübü
 • HC Spartak Moskova, bir buz hokeyi takımı
 • Spartak Saint Petersburg, bir basketbol takımı
 • Spartak Tenis Kulübü, bir tenis eğitim tesisi
 • WBC Spartak Moskova, bir kadın basketbol takımı

Ukrayna'da

 • FC Spartak Sumy, bir futbol kulübü
 • Spartak, Donetsk Oblastı'nda bir köy
 • Spartak Ivano-Frankivsk, bir futbol takımı
 • Zakarpattia Uzhhorod, eski adı Spartak Uzhhorod olan bir futbol kulübü
 • Spartak Lviv
 • Spartak Kyiv
 • Spartak Odesa, 1941 Sovyet savaş liginde mücadele eden bir futbol takımı
 • Spartak Kharkiv, 1941 Sovyet savaş liginde mücadele eden bir futbol takımı

Bulgaristan'da

 • PFC Spartak Varna, bir futbol takımı
 • PFC Spartak Pleven, bir futbol takımı
 • FC Spartak Plovdiv, bir futbol takımı
 • Spartak Sofya, eski bir futbol takımı

Sırbistan'da

 • FK Spartak Subotica, bir futbol takımı
 • FK Radnički, çeşitli takımlar

Slovakya'da

 • FC Spartak Trnava, bir futbol takımı
 • TJ Spartak Myjava, bir futbol takımı
 • FK Spartak Vráble, bir futbol takımı
 • FK Spartak Bánovce nad Bebravou, bir futbol takımı

Diğer ülkelerde

 • Spartak Stadyumu (anlam ayrımı)
 • Barnt Green Spartak F.C., bir İngiliz futbol takımı
 • Spartak (Yeşil Burun Adaları), Yeşil Burun Adaları futbol takımı
 • FC Spartak Semey, bir Kazak futbol takımı

Spartaküs'ün adı Sovyetler Birliği ile Orta ve Doğu Avrupa'daki komünist devletlerde atletizmde de kullanılmıştır. Spartakiad, Olimpiyat oyunlarının Sovyet bloğu versiyonuydu. Bu isim Çekoslovakya'da her beş yılda bir düzenlenen toplu jimnastik gösterisi için de kullanıldı. Ottawa Senatörleri'nin maskotu Spartacat'e de onun adı verilmiştir.

Popüler kültürde

Spartaküs, Denis Foyatier'in mermer heykeli (1830), Louvre Müzesi

Film

 • Kirk Douglas'ın başrolünü oynadığı ve yapımcılığını üstlendiği Spartacus (1960) filmi Howard Fast'ın Spartacus adlı romanından uyarlanmış ve Stanley Kubrick tarafından yönetilmiştir. Bu filmdeki "Ben Spartaküs'üm!" cümlesine birçok başka filmde, televizyon programında ve reklamda atıfta bulunulmuştur.

Televizyon

 • Fast'ın romanı 2004 yılında USA Network tarafından başrolünde Goran Višnjić'in oynadığı bir mini dizi olarak uyarlanmıştır.
 • 2007-2008 BBC belgeseli Heroes and Villains'in bir bölümünde Spartacus'e yer verilmiştir.
 • Başrolünde Andy Whitfield ve daha sonra Liam McIntyre'ın oynadığı televizyon dizisi Spartacus, Ocak 2010'dan Nisan 2013'e kadar Starz premium kablo ağında yayınlandı.
 • The History Channel'ın Barbarians Rising (2016) adlı dizisinin "Rebellion" başlıklı üçüncü bölümünde Spartacus'un hikâyesine yer verilmiştir.
 • Outnumbered adlı sitcomun beşinci serisinde Ben Brockmans (Daniel Roche) Spartacus adlı bir müzikalde Spartacus'ü canlandırmıştır.
 • Spartacus, DC'nin Legends of Tomorrow dizisinin 6. sezon prömiyerinde Shawn Roberts tarafından canlandırılmıştır. Bir uzaylı tarafından kaçırılır ve yenir.

Edebiyat

 • Howard Fast, 1960 yapımı aynı adlı filmin temelini oluşturan Spartaküs adlı tarihi romanı yazmıştır.
 • Arthur Koestler, Spartaküs hakkında Gladyatörler adlı bir roman yazmıştır.
 • İskoç yazar Lewis Grassic Gibbon Spartaküs adlı bir roman yazmıştır.
 • İtalyan yazar Raffaello Giovagnoli, Spartaküs adlı tarihi romanını 1874 yılında yazmıştır. Romanı daha sonra birçok Avrupa ülkesinde çevrildi ve yayınlandı.
 • Alman yazar Bertolt Brecht, ikinci oyunu olan Spartaküs'ü 1920'den önce yazdı. Oyunun adı daha sonra Gecenin Davulları olarak değiştirildi.
 • Letonyalı yazar Andrejs Upīts 1943 yılında Spartaküs oyununu yazdı.
 • Polonyalı yazar Halina Rudnicka [pl] 1951 yılında Uczniowie Spartakusa (Spartaküs'ün Öğrencileri) adlı bir roman yazdı.
 • Rahip Elijah Kellogg'un Spartaküs Capua'daki Gladyatörlere adlı eseri, okul öğrencileri tarafından hitabet becerilerini geliştirmek için yıllardır etkili bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Mısırlı modern şair Amal Donkol "Spartaküs'ün Son Sözleri "ni yazmıştır.
 • Max Gallo, Les Romains.Spartacus adlı romanı yazmıştır. La Revolte des Esclaves, Librairie Artheme Fayard, 2006.
 • Yūichirō Higashide'in Fate/Apocrypha hafif roman serisinde Spartacus, Kızıl fraksiyon tarafından çağrılan Berserker sınıfı bir Hizmetkar olarak görünür. Romanların anime uyarlamasında Spartacus, Japonca'da Satoshi Tsuruoka ve İngilizce'de Josh Tomar tarafından seslendirilmiştir. Spartacus'un bu versiyonu mobil RPG Fate/Grand Order'da da görünecektir.
 • Ben Kane 2012 yılında Spartacus: The Gladiator ve Spartacus: Rebellion romanlarını yazmıştır.

Müzik

 • "Spartacus Uvertürü" besteci Camille Saint-Saëns tarafından 1863 yılında yazılmıştır.
 • "Love Theme From Spartacus" besteci Alex North için bir hit olmuş ve bir caz standardı haline gelmiştir.
 • Spartacus (1954, ilk kez 1956'da sahnelendi) Sovyet Ermeni besteci Aram Khachaturian tarafından bestelenmiş bir baledir.
 • 1975 yılında Triumvirat, klasik bir "prog rock" albümü olan Spartacus ile ticari başarılarının zirvesine ulaştı.
 • Avustralyalı besteci Carl Vine, Red Blues'dan "Spartacus" başlıklı kısa bir piyano parçası yazmıştır.
 • Phantom Regiment'in "Spartacus" adlı gösterisi 2008 Drum Corps International sezonunun şampiyonluk gösterisiydi.
 • Jeff Wayne 1992 yılında Jeff Wayne's Musical Version of Spartacus adlı müzikal yeniden anlatımını yayınlamıştır.

Video oyunları

 • Appian. Civil Wars. Translated by J. Carter. (Harmondsworth: Penguin Books, 1996)
 • Florus. Epitome of Roman History. (London: W. Heinemann, 1947)
 • Orosius. The Seven Books of History Against the Pagans. Translated by Roy J. Deferrari. (Washington, DC: Catholic University of America Press, 1964).
 • Plutarch. Fall of the Roman Republic. Translated by R. Warner. (London: Penguin Books, 1972), with special emphasis placed on "The Life of Crassus" and "The Life of Pompey".
 • Sallust. Conspiracy of Catiline and the War of Jugurtha. (London: Constable, 1924)
 • Age of Empires'da: The Rise of Rome Expansion IV Enemies of Rome, 3: Spartacus oyununda oyuncu Spartacus'un ordusuna karşı savaşır.
 • Spartacus Legends'da Spartacus oyun sonu boss'u olarak görünür.

Yerler

 • Güney Shetland Adaları'ndaki Livingston Adası'nda bulunan Spartacus Zirvesi.

Etkileri

Spartaküs, köle ve yoksullardan oluşan ordusuyla yıllarca İtalya yarımadasında bağımsız bir şekilde var olmuş ve zamanın yöneticilerine sorun olmuştur. Kendilerine karşı gönderilen sayısız orduyu yenmiş ve Roma Cumhuriyeti'nin yönetim sistemini sarsmıştır. İsyanının eşitlikçi ve özgürlükçü karakteri nedeniyle sol literatürde sahip çıkılan bir kişiliktir.

Bibliyografi

Modern tarihçiler

 • Bradley, Keith R. Slavery and Rebellion in the Roman World, 140 B.C.–70 B.C. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1989 (hardcover, ISBN 0-253-31259-0); 1998 (paperback, ISBN 0-253-21169-7). [Chapter V] The Slave War of Spartacus, pp. 83–101.
 • Rubinsohn, Wolfgang Zeev. Spartacus' Uprising and Soviet Historical Writing. Oxford: Oxbow Books, 1987 (paperback, ISBN 0-9511243-1-5).
 • Spartacus: Film and History, edited by Martin M. Winkler. Oxford: Blackwell Publishers, 2007 (hardcover, ISBN 1-4051-3180-2; paperback, ISBN 1-4051-3181-0).
 • Trow, M.J. Spartacus: The Myth and the Man. Stroud, United Kingdom: Sutton Publishing, 2006 (hardcover, ISBN 0-7509-3907-9).
 • Genner, Michael. "Spartakus. Eine Gegengeschichte des Altertums nach den Legenden der Zigeuner". Two volumes. Paperback. Trikont Verlag, München 1979/1980. Vol 1 ISBN 3-88167-053-X Vol 2 ISBN 3-88167-0
 • Plamen Pavlov, Stanimir Dimitrov,Spartak - sinyt na drenva Trakija/Spartacus - the Son of ancient Thrace. Sofia, 2009, ISBN 978-954-378-024-2