Aztekler

bilgipedi.com.tr sitesinden
1519'da Mezoamerika'daki Aztek İmparatorluğu

Aztekler (/ˈæztɛks/), 1300-1521 yılları arasındaki klasik sonrası dönemde Orta Meksika'da gelişen bir Mezoamerikan kültürüydü. Aztek halkları, özellikle Nahuatl dilini konuşan ve 14. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Mezoamerika'nın büyük bölümüne hakim olan gruplar olmak üzere, orta Meksika'nın farklı etnik gruplarını içeriyordu. Aztek kültürü, bazıları birleşerek ittifaklar, siyasi konfederasyonlar veya imparatorluklar oluşturan şehir devletleri (altepetl) halinde örgütlenmişti. Aztek İmparatorluğu 1427'de kurulan üç şehir devletinden oluşan bir konfederasyondu: Mexica ya da Tenochca şehir devleti Tenochtitlan; Texcoco; ve daha önce Tepanec imparatorluğunun bir parçası olan ve hakim gücü Azcapotzalco olan Tlacopan. Aztekler terimi genellikle dar anlamda Tenochtitlan'daki Mexica'larla sınırlandırılsa da, İspanyol sömürge döneminin (1521-1821) yanı sıra prehispanik dönemde orta Meksika'daki Nahua yönetimlerini veya halklarını ifade etmek için de geniş anlamda kullanılmaktadır. Aztek ve Azteklerin tanımları, Alman bilim adamı Alexander von Humboldt'un 19. yüzyılın başlarında yaygın kullanımını ortaya koymasından bu yana uzun süredir bilimsel tartışma konusu olmuştur.

Klasik sonrası dönemde Orta Meksika'daki çoğu etnik grup Mezoamerika'nın temel kültürel özelliklerini paylaşmıştır ve bu nedenle Aztek kültürünü karakterize eden özelliklerin çoğunun Azteklere özel olduğu söylenemez. Aynı nedenle, "Aztek uygarlığı" kavramı da en iyi şekilde genel Mezoamerika uygarlığının özel bir ufku olarak anlaşılmalıdır. Orta Meksika kültürü mısır ekimini, soylular (pipiltin) ve halk (macehualtin) arasındaki sosyal bölünmeyi, bir panteonu (Tezcatlipoca, Tlaloc ve Quetzalcoatl'ı içeren) ve 260 günlük bir tonalpohualli ile kesişen 365 günlük bir xiuhpohualli takvim sistemini içerir. Tenochtitlan Meksikalarına özgü koruyucu Tanrı Huitzilopochtli, ikiz piramitler ve Aztek I ila IV olarak bilinen seramik eşyalar vardı.

13. yüzyıldan itibaren Meksika Vadisi yoğun nüfusun ve şehir devletlerinin yükselişinin merkezi olmuştur. Meksika Vadisi'ne geç gelen Meksikalılar, Texcoco Gölü'ndeki ümit vaat etmeyen adacıklarda Tenochtitlan şehir devletini kurdular ve daha sonra Aztek Üçlü İttifakı ya da Aztek İmparatorluğu'nun baskın gücü haline geldiler. Bu imparatorluk, siyasi hegemonyasını Meksika Vadisi'nin çok ötesine genişletmiş ve klasik sonrası dönemin sonlarında Mezoamerika'daki diğer şehir devletlerini fethetmiştir. 1427'de Tenochtitlan, Texcoco ve Tlacopan şehir devletleri arasında bir ittifak olarak ortaya çıktı; bunlar daha önce Meksika Havzası'na hakim olan Tepanec devleti Azcapotzalco'yu yenmek için ittifak kurdular. Kısa süre sonra Texcoco ve Tlacopan ittifakta küçük ortak konumuna düştüler ve Tenochtitlan egemen güç oldu. İmparatorluk, ticaret ve askeri fetihlerin bir kombinasyonuyla erişim alanını genişletti. Hiçbir zaman fethedilen eyaletlerde büyük askeri garnizonlar kurarak bir bölgeyi kontrol eden gerçek bir bölgesel imparatorluk olmadı; daha ziyade fethedilen bölgelere dost yöneticiler yerleştirerek, yönetici hanedanlar arasında evlilik ittifakları kurarak ve emperyal bir ideolojiyi müşteri şehir devletlerine yayarak müşteri şehir devletlerine hükmetti. Müşteri şehir devletleri, Aztek imparatoru Huey Tlatoani'ye haraç değil vergi ödüyor, ekonomik bir strateji olarak taşradaki yönetimler arasındaki iletişimi ve ticareti sınırlandırıyor ve onları lüks mallar edinmek için imparatorluk merkezine bağımlı hale getiriyordu. İmparatorluğun siyasi gücü Mezoamerika'nın güneyine kadar ulaşmış, Chiapas ve Guatemala'ya kadar güneydeki devletleri fethetmiş ve Mezoamerika'yı Pasifik'ten Atlantik okyanusuna kadar kapsamıştır.

İmparatorluk 1519'da, Hernán Cortés liderliğindeki küçük bir İspanyol fetihçi grubunun gelişinden hemen önce en yüksek boyutuna ulaştı. Cortés, Mexica'ya karşı olan şehir devletleriyle, özellikle de Nahuatl dilini konuşan Tlaxcalteca ve Üçlü İttifak'taki eski müttefiki Texcoco da dahil olmak üzere diğer orta Meksika yönetimleriyle ittifak kurdu. Tenochtitlan'ın 13 Ağustos 1521'de düşmesinden ve imparator Cuauhtémoc'un esir alınmasından sonra İspanyollar Tenochtitlan'ın kalıntıları üzerine Mexico City'yi kurdular. Buradan Mezoamerika halklarını fethetme ve İspanyol İmparatorluğu'na dahil etme sürecine devam ettiler. Aztek İmparatorluğu'nun üst yapısının 1521'de yıkılmasıyla birlikte İspanyollar, Aztek İmparatorluğu'nun üzerine inşa edildiği şehir devletlerini kullanarak yerli halkları yerel soyluları aracılığıyla yönetmeye başladılar. Bu soylular İspanyol kraliyetine sadakat sözü verdiler ve en azından sözde Hıristiyanlığı kabul ettiler ve karşılığında İspanyol kraliyeti tarafından soylu olarak tanındılar. Soylular, yeni derebeylerine vergi aktarmak ve işgücünü seferber etmek için aracılar olarak hareket ederek İspanyol sömürge yönetiminin kurulmasını kolaylaştırdılar.

Aztek kültürü ve tarihi öncelikle Mexico City'deki ünlü Templo Mayor gibi kazılarda bulunan arkeolojik kanıtlardan; yerli yazılarından; Cortés ve Bernal Díaz del Castillo gibi İspanyol fatihlerin görgü tanıklıklarından ve özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda İspanyol din adamları ve okuma yazma bilen Aztekler tarafından İspanyolca veya Nahuatl dilinde yazılmış Aztek kültürü ve tarihi açıklamalarından, örneğin Fransisken rahip Bernardino de Sahagún tarafından yerli Aztek muhbirlerle işbirliği içinde oluşturulan ünlü resimli, iki dilli (İspanyolca ve Nahuatl), on iki ciltlik Florentine Kodeksi. Fetih sonrası Nahualar hakkında bilgi sahibi olmak için önemli olan, İspanyol sömürge yönetimi altında yerel amaçlar için Nahuatl dilinde alfabetik metinler yazmak üzere yerli kâtiplerin eğitilmesiydi. Aztek kültürü doruk noktasında zengin ve karmaşık mitolojik ve dini geleneklere sahip olmanın yanı sıra dikkate değer mimari ve sanatsal başarılara da imza atmıştır.

Aztekler, Mezoamerika'da bugünkü orta Meksika bölgesinde 14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış bir Orta Amerika halkıdır. Zengin bir mitoloji ve kültürel mirasa sahip Azteklerin başkenti, günümüzde Meksiko'nun bulunduğu Texcoco Gölü'nün ortasında yer alan Tenochtitlan kentiydi. Aztekler, büyük bir uygarlık kurmuşlardı.

Aztek imparatorluğu (1519)

Hernan Cortes'in Meksika'yı toprağa katma sırasında yapılan ve Tenochtitlan kuşatması olarak bilinen savaş sonucunda Aztekler yenilmiş ve güçlerini kaybetmişlerdir. Ayrıca dünyanın en büyük piramidi Meksika'da Cholula de Rivadabia'da bulunur. Azteklere ait piramit 182.107 metrekare alan üzerine kurulmuştur ve yüksekliği 54 metredir.

Tanımlar

Aztek metal balta bıçakları. Avrupalı yerleşimcilerin gelişinden önce, bkz: Kolomb öncesi Mezoamerika'da metalürji
Aztek kartal savaşçısının büyük seramik heykeli

Nahuatl dilinde (aztecatl Nahuatl telaffuzu: [asˈtekat͡ɬ], tekil) ve (aztecah Nahuatl telaffuzu: [asˈtekaʔ], çoğul) "Aztlan'dan gelenler" anlamına gelen bu sözcükler, orta Meksika'daki çeşitli etnik gruplar için efsanevi bir menşe yeridir. Bu terim Aztekler tarafından bir endonim olarak kullanılmamıştır, ancak Aztlan'dan birlikte ayrılan farklı kabileleri tanımladığı Mexica'nın farklı göç anlatılarında bulunur. Aztlan'dan yolculuğa dair bir anlatıda, Mexica kabilesinin vesayetçi tanrısı Huitzilopochtli, yolculuktaki takipçilerine "artık adınız Azteca değil, artık Mexitin'siniz [Mexica]" der.

Bugünkü kullanımda "Aztek" terimi genellikle yalnızca Texcoco Gölü'ndeki bir adada bulunan ve kendilerini Mēxihcah (Nahuatl telaffuzu) olarak adlandıran Tenochtitlan'ın (günümüzde Mexico City'nin bulunduğu yer) Mexica halkına atıfta bulunur: [meːˈʃiʔkaʔ], Tlatelolco'yu içeren bir kabile tanımı), Tenochcah (Nahuatl telaffuzu: [teˈnot͡ʃkaʔ], Tlatelolco hariç sadece Tenochtitlan Mexica'sına atıfta bulunur) veya Cōlhuah (Nahuatl telaffuzu: [ˈkoːlwaʔ], onları Culhuacan'a bağlayan kraliyet soyağaçlarına atıfta bulunur).

Bazen bu terim Tenochtitlan'ın iki ana müttefik şehir devleti olan Texcoco'nun Acolhuaları ve Tlacopan'ın Tepaneklerinin sakinlerini de kapsar ve bunlar Mexica ile birlikte genellikle "Aztek İmparatorluğu" olarak bilinen bölgeyi kontrol eden Aztek Üçlü İttifakını oluşturmuşlardır. Tenochtitlan merkezli imparatorluğu tanımlamak için "Aztek" teriminin kullanılması, "Culhua-Mexica" terimini tercih eden Robert H. Barlow ve "Tenochca imparatorluğu" terimini tercih eden Pedro Carrasco tarafından eleştirilmiştir. Carrasco, "Aztek" terimi hakkında "antik Meksika'nın etnik karmaşıklığını anlamak ve incelediğimiz siyasi varlıktaki baskın unsuru tanımlamak için hiçbir faydası yoktur" diye yazmaktadır.

Diğer bağlamlarda Aztek, etnik tarihlerinin ve kültürel özelliklerinin büyük bir kısmını Mexica, Acolhua ve Tepanec'lerle paylaşan ve genellikle Nahuatl dilini ortak dil olarak kullanan tüm çeşitli şehir devletlerini ve halklarını ifade edebilir. Jerome A. Offner'ın Law and Politics in Aztec Texcoco adlı kitabı buna bir örnektir. Bu anlamda, geç postklasik dönemde orta Meksika'da yaşayan halkların çoğu için ortak olan tüm belirli kültürel kalıpları içeren bir "Aztek uygarlığından" bahsetmek mümkündür. Böyle bir kullanım aynı zamanda "Aztek" terimini Orta Meksika'da Aztek imparatorluğunun hakimiyet alanına kültürel veya siyasi olarak dahil olan tüm grupları kapsayacak şekilde genişletebilir.

Etnik grupları tanımlamak için kullanıldığında, "Aztek" terimi Mezoamerikan kronolojisinin postklasik döneminde Orta Meksika'da Nahuatl dilini konuşan çeşitli halkları, özellikle de Tenochtitlan merkezli hegemonik imparatorluğun kurulmasında öncü rol oynayan etnik grup olan Mexica'yı ifade eder. Bu terim, Acolhua, Tepanec ve imparatorluğa dahil edilen diğerleri gibi Aztek imparatorluğuyla ilişkili diğer etnik grupları da kapsamaktadır. Charles Gibson, The Aztecs Under Spanish Rule (1964) adlı çalışmasına dahil ettiği Orta Meksika'daki bir dizi grubu sıralamaktadır. Bunlar arasında Culhuaque, Cuitlahuaque, Mixquica, Xochimilca, Chalca, Tepaneca, Acolhuaque ve Mexica bulunmaktadır.

Eski kullanımda bu terim genellikle modern Nahuatl konuşan etnik gruplar için kullanılırdı, çünkü Nahuatl daha önce "Aztek dili" olarak anılırdı. Son kullanımda bu etnik gruplar Nahua halkları olarak anılmaktadır. Dilbilimsel olarak, "Aztekçe" terimi hala Nahuatl dilini ve en yakın akrabaları Pochutec ve Pipil'i içeren Uto-Aztek dillerinin (bazen Uto-Nahuan dilleri olarak da adlandırılır) kolu için kullanılmaktadır.

Azteklerin kendileri için "aztek" kelimesi belirli bir etnik grubun adı değildi. Daha ziyade, hepsi Nahuatl dilini konuşmayan ve efsanevi köken yeri Aztlan'dan miras aldıklarını iddia eden çeşitli etnik gruplara atıfta bulunmak için kullanılan bir şemsiye terimdi. Alexander von Humboldt 1810 yılında, ticaret, gelenek, din ve dil yoluyla Meksika devletine ve Üçlü İttifak'a bağlı olan tüm insanlara uygulanan kolektif bir terim olarak "Aztek" kelimesinin modern kullanımını ortaya çıkarmıştır. 1843 yılında William H. Prescott'un Meksika'nın fethi tarihi üzerine yaptığı çalışmanın yayınlanmasıyla birlikte bu terim, günümüz Meksikalılarını fetih öncesi Meksikalılardan ayırmanın bir yolu olarak gören 19. yüzyıl Meksikalı akademisyenleri de dahil olmak üzere dünyanın çoğu tarafından benimsenmiştir. Bu kullanım son yıllarda tartışma konusu olmuştur, ancak "Aztek" terimi hala daha yaygındır.

Tarih

Bilgi kaynakları

Codex Boturini'den Aztlán'dan ayrılışı tasvir eden bir sayfa

Aztek toplumu hakkındaki bilgiler birkaç farklı kaynağa dayanmaktadır: Tapınak piramitlerinden saz kulübelere kadar pek çok arkeolojik kalıntı, Aztek dünyasının nasıl bir yer olduğunu anlamak için kullanılabilir. Ancak arkeologlar, eserlerin tarihsel bağlamını yorumlamak için genellikle başka kaynaklardan gelen bilgilere dayanmak zorundadır. Yerli halk ve erken sömürge dönemindeki İspanyollar tarafından yazılmış, sömürge öncesi Aztek tarihi hakkında çok değerli bilgiler içeren pek çok yazılı metin bulunmaktadır. Bu metinler, çeşitli Aztek şehir devletlerinin siyasi tarihleri ve yönetici soyları hakkında fikir vermektedir. Bu tür tarihler resimli kodeksler halinde de üretilmiştir. Bu el yazmalarından bazıları tamamen resimseldi ve genellikle glifler içeriyordu. Fetih sonrası dönemde diğer pek çok metin ya okuma yazma bilen Aztekler ya da yerli halkla gelenekleri ve hikayeleri hakkında röportaj yapan İspanyol rahipler tarafından Latin alfabesiyle yazılmıştır. On altıncı yüzyılın başlarında üretilen önemli bir resimsel ve alfabetik metin, Aztek imparatorluğunun siyasi ve ekonomik yapısı hakkında İspanyol kraliyetini bilgilendirmek için Meksika'nın ilk genel valisinin adını taşıyan ve belki de onun tarafından yaptırılan Codex Mendoza'dır. Üçlü İttifak'ın fethettiği devletleri, Aztek İmparatorluğu'na verilen vergi türlerini ve toplumlarının sınıf/cinsiyet yapısını adlandıran bilgiler içermektedir. Yerel Nahua tarihçileri tarafından yazılmış ve kendi yönetimlerinin tarihlerini kaydeden birçok yazılı yıllık mevcuttur. Bu yıllıklarda resimli tarihler kullanılmış ve daha sonra Latin harfleriyle alfabetik yıllıklara dönüştürülmüştür. Amecameca-Chalco'dan Chimalpahin, Tenochtitlan'dan Fernando Alvarado Tezozomoc, Texcoco'dan Alva Ixtlilxochitl, Texcoco'dan Juan Bautista Pomar ve Tlaxcala'dan Diego Muñoz Camargo tanınmış yerli tarihçiler ve yıllıkçılardır. Ayrıca, fethin tam bir tarihini yazan Bernal Díaz del Castillo gibi İspanyol istilasına katılan İspanyol fatihlerin de birçok anlatısı vardır.

İspanyol keşişler ayrıca kronikler ve diğer hesap türlerinde belgeler de üretmişlerdir. Meksika'ya 1524 yılında gelen ilk on iki Fransisken'den biri olan Toribio de Benavente Motolinia kilit öneme sahiptir. Büyük öneme sahip bir diğer Fransisken de Monarquia Indiana'nın yazarı Fray Juan de Torquemada'dır. Dominiken Diego Durán da İspanyol öncesi dinler ve Mexica tarihi hakkında kapsamlı yazılar kaleme almıştır. Aztek dini düşüncesi, siyasi ve sosyal yapısı ve Mexica bakış açısından İspanyol fethi tarihinin birçok yönü hakkında paha biçilmez bir bilgi kaynağı Florentine Codex'tir. Fransisken rahip Bernardino de Sahagún ile yerli muhbirler ve kâtipler tarafından 1545 ve 1576 yılları arasında İspanyolca ve Nahuatl dillerinde iki dilde yazılmış etnografik bir ansiklopedi şeklinde üretilen bu eser, din, takvim, botanik, zooloji, zanaat ve tarih gibi sömürge öncesi toplumun pek çok yönü hakkında bilgi içermektedir. Bir başka bilgi kaynağı da, İspanyol öncesi yaşam biçimlerinin nasıl olabileceğine dair sık sık fikir verebilen çağdaş Nahuatl konuşurlarının kültürleri ve gelenekleridir. Aztek uygarlığına ilişkin bilimsel çalışmalar çoğunlukla bilimsel ve çok disiplinli metodolojilere dayanmakta, arkeolojik bilgileri etno-tarihsel ve etnografik bilgilerle birleştirmektedir.

Klasik ve postklasik dönemde Orta Meksika

1519'da ana şehir devletlerinin konumlarıyla birlikte Meksika Vadisi

Devasa Teotihuacan kentinde Nahuatl dilini konuşanların mı yaşadığı, yoksa Nahuaların klasik dönemde Orta Meksika'ya henüz gelmemiş mi olduğu tartışma konusudur. Nahua halklarının orta Meksika'nın dağlık bölgelerinin yerlisi olmadıkları, ancak kuzeybatı Meksika'daki bir yerden bölgeye yavaş yavaş göç ettikleri genel olarak kabul edilmektedir. MS 6. yüzyılda Teotihuacan'ın düşüşüyle birlikte, orta Meksika'da bir dizi şehir devleti güç kazanmış, Cholula ve Xochicalco da dahil olmak üzere bunlardan bazıları muhtemelen Nahuatl dilini konuşanların yaşadığı yerler olmuştur. Bir çalışma, Nahuaların başlangıçta Guanajuato çevresindeki Bajío bölgesinde yaşadığını, 6. yüzyılda nüfusun zirveye ulaştığını ve ardından gelen kurak dönemde nüfusun hızla azaldığını öne sürmüştür. Bajío'daki bu nüfus azalması, Meksika Vadisi'ne yeni nüfusların akın etmesiyle aynı zamana denk gelmiştir; bu da Nahuatl dilini konuşanların bölgeye akın ettiğini göstermektedir. Orta Meksika'ya yerleşen bu insanlar, siyasi etkilerini güneye doğru yayarken Oto-Manguean dillerini konuşanların yerlerini değiştirmişlerdir. Eski göçebe avcı-toplayıcı halklar Mezoamerika'nın karmaşık uygarlıklarıyla karışıp dini ve kültürel uygulamaları benimsedikçe, daha sonraki Aztek kültürünün temeli atılmış oldu. MS 900'den sonra, postklasik dönemde, Nahuatl dilini konuşanların yaşadığı neredeyse kesin olan bir dizi yer güçlü hale gelmiştir. Bunlar arasında Tula, Hidalgo ve ayrıca Meksika vadisindeki Tenayuca ve Colhuacan ve Morelos'taki Cuauhnahuac gibi şehir devletleri bulunmaktadır.

Meksikalıların göçü ve Tenochtitlan'ın kuruluşu

Sömürge dönemine ait etno-tarihsel kaynaklarda, Meksikalıların kendileri Meksika Vadisi'ne gelişlerini anlatmaktadır. Aztek (Nahuatl Aztecah) etnonimi "Aztlan'dan gelen insanlar" anlamına gelir, Aztlan kuzeye doğru efsanevi bir köken yeridir. Dolayısıyla bu terim, mirasını bu efsanevi yerden taşıdığını iddia eden tüm halklara uygulanmıştır. Mexica kabilesinin göç hikayeleri, Tlaxcalteca, Tepaneca ve Acolhua da dahil olmak üzere diğer kabilelerle nasıl seyahat ettiklerini, ancak sonunda kabile tanrıları Huitzilopochtli'nin onlara diğer Aztek kabilelerinden ayrılmalarını ve "Mexica" adını almalarını söylediğini anlatır. Geldikleri sırada bölgede birçok Aztek şehir devleti vardı. En güçlüleri güneyde Colhuacan ve batıda Azcapotzalco idi. Azcapotzalco'nun Tepanekleri kısa süre sonra Meksikalıları Chapultepec'ten kovdu. 1299'da Colhuacan hükümdarı Cocoxtli onlara Tizapan'ın boş arazilerine yerleşme izni verdi ve sonunda Culhuacan kültürüne asimile oldular. Colhuacan'ın asil soyunun kökleri efsanevi şehir devleti Tula'ya kadar uzanıyordu ve Colhua aileleriyle evlenen Meksikalılar artık bu mirası sahiplenmişlerdi. Colhuacan'da yaşadıktan sonra Meksikalılar tekrar kovuldu ve göçe zorlandı.

Aztek efsanesine göre, 1323'te Mexica'ya dikenli armut kaktüsünün üzerine tünemiş ve bir yılanı yiyen bir kartal vizyonu gösterildi. Bu imgelem, yerleşimlerini inşa edecekleri yeri gösteriyordu. Meksikalılar Tenochtitlan'ı Meksika Havzası'nın iç gölü olan Texcoco Gölü'ndeki küçük bataklık bir adada kurdular. Kuruluş yılı genellikle 1325 olarak verilir. 1376'da Mexica kraliyet hanedanı, Mexica bir baba ve Colhua bir annenin oğlu olan Acamapichtli'nin Tenochtitlan'ın ilk Huey Tlatoani'si olarak seçilmesiyle kurulmuştur.

Erken dönem Meksikalı hükümdarlar

Mexica hanedanının kuruluşundan sonraki ilk 50 yılda Mexica, hükümdar Tezozomoc yönetiminde büyük bir bölgesel güç haline gelen Azcapotzalco'nun bir koluydu. Mexica, Tepaneca'ya bölgedeki başarılı fetih seferleri için savaşçılar sağlıyor ve fethedilen şehir devletlerinden alınan haracın bir kısmını alıyordu. Bu şekilde Tenochtitlan'ın siyasi konumu ve ekonomisi giderek büyüdü.

1396'da Acamapichtli'nin ölümüyle oğlu Huitzilihhuitl (lit. "Sinekkuşu tüyü") hükümdar oldu; Tezozomoc'un kızıyla evlendi, Azcapotzalco ile ilişkileri yakın kaldı. Huitzilihhuitl'in oğlu Chimalpopoca (lit. "Kalkan gibi tütüyor") 1417'de Tenochtitlan'ın hükümdarı oldu. 1418'de Azcapotzalco, Texcoco'lu Acolhua'ya karşı bir savaş başlattı ve hükümdarları Ixtlilxochitl'i öldürdü. Ixtlilxochitl, Chimalpopoca'nın kızıyla evli olmasına rağmen, Meksikalı hükümdar Tezozomoc'u desteklemeye devam etti. Tezozomoc 1426'da öldü ve oğulları Azcapotzalco'yu yönetmek için mücadeleye başladı. Bu iktidar mücadelesi sırasında Chimalpopoca öldü, muhtemelen onu bir rakip olarak gören Tezozomoc'un oğlu Maxtla tarafından öldürüldü. Huitzilihhuitl'in kardeşi ve Chimalpopoca'nın amcası Itzcoatl bir sonraki Mexica tlatoani'si seçildi. Mexica artık Azcapotzalco ile açık bir savaş halindeydi ve Itzcoatl, Maxtla'ya karşı öldürülen Texcocan hükümdarı Ixtlilxochitl'in oğlu Nezahualcoyotl ile ittifak için dilekçe verdi. Itzcoatl ayrıca Maxtla'nın Tepanec şehri Tlacopan'ın hükümdarı olan kardeşi Totoquihuaztli ile de ittifak kurdu. Tenochtitlan, Texcoco ve Tlacopan'dan oluşan Üçlü İttifak Azcapotzalco'yu kuşattı ve 1428'de şehri yıkarak Maxtla'yı kurban etti. Bu zafer sayesinde Tenochtitlan Meksika Vadisi'ndeki hâkim şehir devleti haline geldi ve üç şehir devleti arasındaki ittifak Aztek İmparatorluğu'nun üzerine inşa edildiği temeli sağladı.

Itzcoatl, Culhuacan, Xochimilco, Cuitlahuac ve Mizquic de dahil olmak üzere güney gölündeki şehir devletlerini fethederek Tenochtitlan için bir güç temeli sağlamaya devam etti. Bu devletler, sığ Xochimilco gölündeki zengin toprakların insan eliyle yapılmış uzantılarını işleyen, son derece verimli chinampa tarımına dayalı bir ekonomiye sahipti. Itzcoatl daha sonra Morelos vadisinde daha fazla fetih gerçekleştirerek Cuauhnahuac (bugün Cuernavaca) şehir devletini ele geçirdi.

Aztek İmparatorluğu'nun ilk hükümdarları

Motecuzoma I Ilhuicamina

I. Motecuzuma'nın taç giyme töreni, Tovar Kodeksi

1440 yılında Motecuzoma I Ilhuicamina ("bir lord gibi kaşlarını çatıyor, gökyüzünü vuruyor") tlatoani seçildi; Huitzilihhuitl'in oğlu, Chimalpopoca'nın kardeşiydi ve Tepaneklere karşı savaşta amcası Itzcoatl'ın savaş lideri olarak görev yapmıştı. Egemen şehir devletine yeni bir hükümdarın katılması, genellikle tabi şehirlerin vergi ödemeyi reddederek isyan etmeleri için bir fırsattı. Bu da yeni hükümdarların yönetimlerine genellikle isyancı eyaletlere karşı bir taç giyme töreniyle başladıkları, ama bazen de yeni fetihler yaparak askeri güçlerini gösterdikleri anlamına geliyordu. Motecuzoma, Tenochtitlan Büyük Tapınağı'nın genişletilmesi için işçi talep ederek vadi çevresindeki şehirlerin tutumlarını test etti. Yalnızca Chalco şehri işçi sağlamayı reddetti ve Chalco ile Tenochtitlan arasındaki düşmanlıklar 1450'lere kadar devam edecekti. Motecuzoma daha sonra Morelos ve Guerrero vadisindeki şehirleri yeniden fethetti ve daha sonra kuzey Veracruz'un Huaxtec bölgesinde, Coixtlahuaca'nın Mixtec bölgesinde ve Oaxaca'nın büyük bir bölümünde ve daha sonra Cosamalopan, Ahuilizapan ve Cuetlaxtlan'daki fetihlerle tekrar orta ve güney Veracruz'da yeni fetihler gerçekleştirdi. Bu dönemde Tlaxcalan, Cholula ve Huexotzinco şehir devletleri imparatorluğun genişlemesine karşı önemli rakipler olarak ortaya çıktılar ve fethedilen şehirlerin birçoğuna savaşçı sağladılar. Bu nedenle Motecuzoma bu üç şehre karşı düşük yoğunluklu bir savaş durumu başlattı ve belki de bir yorgunluk stratejisi olarak onlara karşı "Çiçek Savaşları" (Nahuatl xochiyaoyotl) adı verilen küçük çatışmalar düzenledi.

Motecuzoma ayrıca Üçlü İttifak'ın siyasi yapısını ve Tenochtitlan'ın iç siyasi örgütlenmesini de sağlamlaştırdı. Kardeşi Tlacaelel onun baş danışmanı olarak görev yaptı (Nahuatl dilleri: Cihuacoatl) ve bu dönemde soylu sınıfın (Nahuatl dilleri: pipiltin) gücünü pekiştiren ve bir dizi yasal kanun ile fethedilen hükümdarları Mexica tlatoani'ye sadakatle bağlı olarak şehirlerine geri getirme uygulamasını başlatan büyük siyasi reformların mimarı olarak kabul edilir.

Axayacatl ve Tizoc

1469'da bir sonraki hükümdar, Itzcoatl'ın oğlu Tezozomoc ve I. Motecuzoma'nın kızı Atotoztli'nin oğlu Axayacatl (lit. "Su maskesi") oldu. Tenochtitlan'ın güneyinde, Tehuantepec Kıstağı'ndaki Zapoteklere karşı başarılı bir taç giyme töreni seferi düzenledi. Axayacatl ayrıca Tenochtitlan'ın da bulunduğu adanın kuzey kesiminde yer alan bağımsız Mexica şehri Tlatelolco'yu da fethetti. Tlatelolco hükümdarı Moquihuix, Axayacatl'ın kız kardeşiyle evliydi ve ona kötü davrandığı iddiası, Tlatelolco'yu ve önemli pazarını doğrudan Tenochtitlan tlatoani'sinin kontrolü altına almak için bir bahane olarak kullanıldı.

Axayacatl daha sonra Orta Guerrero'da, Puebla Vadisi'nde, körfez kıyısında ve Toluca vadisinde Otomi ve Matlatzinca'ya karşı bölgeleri fethetti. Toluca vadisi, Axayacatl'ın daha sonra yöneleceği Michoacan'daki güçlü Tarascan devletine karşı bir tampon bölgeydi. Tarascanlara (Nahuatl dilleri: Michhuahqueh) karşı 1478-1479 yıllarında yapılan büyük seferde Aztek kuvvetleri iyi organize edilmiş bir savunma tarafından püskürtüldü. Axayacatl, Tlaximaloyan'daki (bugün Tajimaroa) bir savaşta ağır bir yenilgiye uğradı, 32.000 adamının çoğunu kaybetti ve ordusunun kalıntılarıyla Tenochtitlan'a zar zor kaçabildi.

1481 yılında Axayacatls'ın ölümü üzerine ağabeyi Tizoc hükümdar seçildi. Tizoc'un Metztitlan'daki Otomi'lere karşı düzenlediği taç giyme töreni seferi, büyük savaşı kaybetmesi ve taç giyme töreni için kurban edilmek üzere sadece 40 esir alabilmesi nedeniyle başarısız oldu. Zayıflık gösteren birçok şehir isyan etti ve sonuç olarak Tizoc'un kısa saltanatının çoğu isyanları bastırmaya ve selefleri tarafından fethedilen bölgelerin kontrolünü sürdürmeye çalışmakla geçti. Tizoc 1485 yılında aniden öldü ve bir sonraki tlatoani olan kardeşi ve savaş lideri Ahuitzotl tarafından zehirlendiği öne sürüldü. Tizoc daha çok, Tizoc'un fetihlerinin temsiliyle süslenmiş anıtsal bir heykel olan Tizoc Taşı'nın (Nahuatl temalacatl) adaşı olarak bilinir.

Ahuitzotl

Codex Mendoza'da Ahuitzotl

Bir sonraki hükümdar, Axayacatl ve Tizoc'un kardeşi ve Tizoc'un emrindeki savaş lideri Ahuitzotl (lit. "Su canavarı") idi. Başarılı taç giyme töreni seferi Toluca vadisindeki isyanları bastırdı ve Jilotepec ile kuzey Meksika Vadisi'ndeki birkaç topluluğu fethetti. 1521 yılında körfez kıyısına yapılan ikinci bir sefer de oldukça başarılıydı. Büyük Tenochtitlan Tapınağı'nı genişletmeye başladı ve 1487'de yeni tapınağın açılışını yaptı. Açılış töreni için Meksikalılar, daha önce görülmemiş sayıda savaş esirinin kurban edildiği törene seyirci olarak katılan tüm tabi şehirlerinin yöneticilerini davet etti - bazı kaynaklar dört gün boyunca 80.400 esirin kurban edildiği rakamını vermektedir. Muhtemelen kurban edilenlerin gerçek sayısı çok daha azdı ama yine de birkaç bini buluyordu. Başkentte hiçbir zaman en muhafazakar rakamları bile tatmin edecek kadar kafatası bulunamamıştır. Ahuitzotl ayrıca Calixtlahuaca, Malinalco ve Tepoztlan gibi yerlerde anıtsal mimari yapılar inşa etmiştir. Kuzey Guerrero'daki Alahuiztlan ve Oztoticpac kasabalarında çıkan bir isyanın ardından tüm halkın idam edilmesini ve Meksika vadisinden gelen insanlarla yeniden iskân edilmesini emretmiştir. Ayrıca Oztuma'da Tarascan devletine karşı sınırı savunan müstahkem bir garnizon inşa ettirdi.

Son Aztek hükümdarları ve İspanyol fethi

Moctezuma II ve Hernán Cortés'in kültürel çevirmeni La Malinche ile buluşması, 8 Kasım 1519, Lienzo de Tlaxcala'da tasvir edildiği gibi

Moctezuma II Xocoyotzin dünya tarihinde, İspanyol işgalciler ve yerli müttefiklerinin iki yıl süren bir seferle (1519-1521) imparatorluğu fethetmeye başladıkları Aztek hükümdarı olarak bilinir. İlk hükümdarlığı gelecekteki şöhretinin ipuçlarını vermiyordu. Ahuitzotl'un ölümünden sonra hükümdarlığa geçti. Moctezuma Xocoyotzin ("Bir lord gibi kaşlarını çatıyor, en küçük çocuk"), Axayacatl'ın oğlu ve bir savaş lideriydi. Yönetimine standart bir şekilde, bir lider olarak becerilerini göstermek için bir taç giyme töreni düzenleyerek başladı. Oaxaca'daki müstahkem Nopallan şehrine saldırdı ve komşu bölgeyi imparatorluğa tabi kıldı. Etkili bir savaşçı olan Moctezuma, selefinin başlattığı fetih hızını sürdürdü ve Guerrero, Oaxaca, Puebla ve hatta Pasifik ve Körfez kıyıları boyunca güneye doğru geniş alanları, Chiapas'taki Xoconochco eyaletini fethetti. Ayrıca Tlaxcala ve Huexotzinco'ya karşı yürütülen çiçek savaşlarını yoğunlaştırdı ve Cholula ile bir ittifak sağladı. Ayrıca halktan kişilerin (Nahuatl dilleri: macehualtin) savaşta liyakat göstererek ayrıcalıklı pipiltin sınıfına geçmesini zorlaştırarak Aztek toplumunun sınıf yapısını sağlamlaştırdı. Ayrıca halk tarafından tüketilebilecek lüks mal türlerini sınırlayan katı bir yemek kanunu da çıkardı.

"Cuauhtémoc'un Şehit Edilmesi", (1892) Leandro Izaguirre'nin tablosu

1517'de Moctezuma, Cempoallan yakınlarındaki Körfez Kıyısı'na yabancı savaşçılar taşıyan gemilerin indiğine dair ilk haberleri aldı ve onları karşılamaları ve neler olduğunu öğrenmeleri için haberciler gönderdi ve bölgedeki tebaasına yeni gelenlerden kendisini haberdar etmelerini emretti. 1519 yılında, kısa süre sonra Azteklerin geleneksel düşmanlarıyla ittifak kurduğu Tlaxcala'ya doğru ilerleyen Hernán Cortés'in İspanyol filosunun gelişinden haberdar oldu. Moctezuma II, 8 Kasım 1519'da Cortés ile birliklerini ve Tlaxcalan müttefiklerini Tenochtitlan'ın güneyindeki geçitte kabul etti ve İspanyolları Tenochtitlan'da misafirleri olarak kalmaya davet etti. Aztek birlikleri körfez kıyısındaki bir İspanyol kampını yok edince, Cortés Moctezuma'ya saldırıdan sorumlu komutanları idam etmesini emretti ve Moctezuma da bunu yerine getirdi. Bu noktada güç dengesi, artık Moctezuma'yı kendi sarayında tutsak olarak tutan İspanyollara doğru kaymıştı. Güçteki bu değişim Moctezuma'nın tebaası için açık hale geldikçe, İspanyollar başkentte giderek daha fazla hoş karşılanmamaya başladı ve Haziran 1520'de, Büyük Tapınak'taki katliamla ve Meksikalıların İspanyollara karşı büyük bir ayaklanmasıyla sonuçlanan düşmanlıklar patlak verdi. Çatışmalar sırasında Moctezuma ya şehirden kaçarken onu öldüren İspanyollar tarafından ya da onu bir hain olarak gören Meksikalıların kendileri tarafından öldürüldü.

Moctezuma'nın akrabası ve danışmanı olan Cuitláhuac onun yerine tlatoani olarak geçti ve Tenochtitlan'ın İspanyol işgalcilere ve yerli müttefiklerine karşı savunmasını üstlendi. Sadece 80 gün hüküm sürdü, belki de bir çiçek salgınında öldü, ancak erken kaynaklar nedenini vermiyor. Yerine, Tenochtitlan'ın şiddetli savunmasını sürdüren son bağımsız Meksikalı tlatoani Cuauhtémoc geçti. Aztekler hastalık yüzünden zayıf düşmüştü ve İspanyollar Tenochtitlan'a saldırmak için başta Tlaxcalalılar olmak üzere on binlerce Kızılderili müttefiki askere aldı. Aztek başkentinin kuşatılması ve tamamen yok edilmesinin ardından Cuauhtémoc 13 Ağustos 1521'de ele geçirildi ve böylece Orta Meksika'da İspanyol hegemonyası başlamış oldu. İspanyollar Cuauhtémoc'u, 1525'te Honduras'a yapılan talihsiz bir sefer sırasında işkence görüp Cortés'in emriyle sözde vatana ihanetten idam edilene kadar esir tuttular. Ölümü Aztek siyasi tarihinde çalkantılı bir dönemin sonu oldu.

Siyasi ve sosyal örgütlenme

Codex Mendoza'dan bir halk mensubunun savaşta esir alarak rütbe atladığını gösteren folyo. Her kıyafet belirli sayıda esir alınarak elde edilebilmektedir.
Vergi ödeme yöntemi olarak Jaguar savaşçı üniforması, Codex Mendoza'dan

Soylular ve halktan kişiler

En yüksek sınıf pîpiltin ya da soylulardı. Pilli statüsü kalıtsaldı ve sahiplerine özellikle ince giysiler giyme ve lüks mallar tüketme hakkının yanı sıra toprak sahibi olma ve halktan kişilerin emeğini yönetme gibi bazı ayrıcalıklar atfediyordu. En güçlü soylulara lord (Nahuatl dillerinde: teuctin) denirdi ve soylu mülklere ya da evlere sahip olup bunları kontrol ederlerdi ve en yüksek hükümet pozisyonlarında ya da askeri liderler olarak hizmet edebilirlerdi. Soylular nüfusun yaklaşık yüzde beşini oluşturuyordu.

İkinci sınıf mācehualtinlerdi, aslen köylülerdi, ancak daha sonra genel olarak alt işçi sınıflarına yayıldılar. Eduardo Noguera, sonraki dönemlerde nüfusun sadece yüzde 20'sinin tarım ve gıda üretimine adanmış olduğunu tahmin etmektedir. Toplumun diğer yüzde 80'i savaşçılar, zanaatkârlar ve tüccarlardı. Sonunda, mācehuallilerin çoğu kendilerini sanat ve zanaata adamıştır. Onların eserleri şehir için önemli bir gelir kaynağıydı. Macehualtinler, örneğin borç ya da yoksulluk nedeniyle kendilerini bir soylunun hizmetine satmak zorunda kaldıklarında köleleştirilebilirlerdi (Nahuatl dilleri: tlacotin), ancak kölelik Aztekler arasında kalıtsal bir statü değildi. Bazı macehualtinler topraksızdı ve doğrudan bir lord için çalışıyordu (Nahuatl dilleri: mayehqueh), oysa halktan kişilerin çoğunluğu calpollis olarak örgütlenmişti ve bu da onlara toprak ve mülke erişim sağlıyordu.

Halktan kişiler savaşta hüner göstererek soylularınkine benzer ayrıcalıklar elde edebiliyordu. Bir savaşçı esir aldığında belirli amblemleri, silahları ya da giysileri kullanma hakkını elde ediyor ve daha fazla esir aldıkça rütbesi ve prestiji artıyordu.

Aile ve cinsiyet

Codex Mendoza'dan Aztek erkek ve kız çocuklarının yetiştirilmesi ve eğitimini, farklı iş türlerinde nasıl eğitildiklerini ve yanlış davranışlar için nasıl sert bir şekilde cezalandırıldıklarını gösteren bir folyo

Aztek aile düzeni iki taraflıydı, ailenin baba ve anne tarafındaki akrabalar eşit sayılıyordu ve miras da hem oğullara hem de kızlara geçiyordu. Bu, kadınların da erkekler gibi mülk sahibi olabileceği ve dolayısıyla kadınların eşlerinden büyük ölçüde ekonomik özgürlüğe sahip olduğu anlamına geliyordu. Bununla birlikte, Aztek toplumu, erkekler ve kadınlar için ayrı cinsiyet rolleri ile oldukça cinsiyetliydi. Erkeklerin çiftçi, tüccar, zanaatkâr ve savaşçı olarak evin dışında çalışması beklenirken, kadınların ev içi alanın sorumluluğunu üstlenmesi beklenirdi. Ancak kadınlar ev dışında küçük ölçekli tüccar, doktor, rahip ve ebe olarak da çalışabiliyordu. Savaş çok değerli ve yüksek bir prestij kaynağıydı, ancak kadınların işi mecazi olarak savaşa eşdeğer ve dünyanın dengesini korumak ve tanrıları memnun etmek için eşit derecede önemli olarak düşünülüyordu. Bu durum bazı akademisyenlerin Aztek toplumsal cinsiyet ideolojisini bir cinsiyet hiyerarşisi değil, cinsiyet rollerinin ayrı ama eşit olduğu bir cinsiyet tamamlayıcılığı ideolojisi olarak tanımlamasına yol açmıştır.

Soylular arasında evlilik ittifakları genellikle siyasi bir strateji olarak kullanılmış, daha küçük soylular daha prestijli soylardan gelen kızlarla evlenerek statülerini çocuklarına miras bırakmışlardır. Soylular da genellikle çok eşliydi ve lordların çok sayıda karısı vardı. Çok eşlilik halk arasında pek yaygın değildi ve bazı kaynaklar bunun yasak olduğunu belirtmektedir.

Aztekler "erkekler" ve "kadınlar" ile ilişkili cinsiyet rollerine sahip olsalar da, kesinlikle iki cinsiyetli bir toplumda yaşamıyorlardı. Aslında, toplumlarında var olan ve kendi cinsiyet rolleriyle birlikte gelen birden fazla "üçüncü cinsiyet" kimliği vardı. "Üçüncü cinsiyet" terimi kullanılabilecek en kesin terim değildir. Bunun yerine, patlache ve cuiloni gibi yerli Nahuatl kelimeleri daha doğrudur çünkü "üçüncü cinsiyet" daha çok Batılı bir kavramdır. Bu cinsiyet kimliklerinin isimleri Azteklerin dini gelenekleriyle derinden bağlantılıdır ve bu nedenle Aztek toplumunda büyük bir rol oynamıştır.

Altepetl ve calpolli

Tlatelolco şehir devletinin İspanyol öncesi "Tepeyac" Yolu, yarı yeraltında tanımlanamayan küçük ve basit yapılı binalar, muhtemelen evler (solda). Tlatelolco arkeolojik alanı.

Aztek siyasi örgütlenmesinin ana birimi, Nahuatl dilinde "su dağı" anlamına gelen altepetl olarak adlandırılan şehir devletiydi. Her altepetl, bir grup soylu ve halktan oluşan bir nüfus üzerinde yetkiye sahip bir hükümdar, bir tlatoani tarafından yönetilirdi. Altepetl, dini bir merkez, dağıtım merkezi ve genellikle başkenti çevreleyen küçük yerleşimlerde dağınık olarak yaşayan yerel bir nüfusun örgütlenmesi olarak hizmet veren bir başkent içeriyordu. Altepetller sıklıkla farklı diller konuşan gruplardan oluşsa da, Altepetller aynı zamanda bölge sakinleri için etnik kimliğin ana kaynağıydı. Her altepetl kendisini diğer altepetl yönetimleriyle siyasi bir karşıtlık içinde görürdü ve savaş altepetl devletleri arasında yürütülürdü. Bu şekilde, bir Altepetl'in Nahuatl konuşan Aztekleri, aynı altepetl'e ait diğer dilleri konuşanlarla dayanışma içinde olurken, diğer rakip altepetl devletlerine ait Nahuatl konuşanlara düşman olurlardı. Meksika havzasında altepetl, halk için ana örgütsel birim olarak hizmet veren calpolli adı verilen alt bölümlerden oluşuyordu. Tlaxcala ve Puebla vadisinde altepetl, bir bölgeye hakim olan ve halk arasında toprak haklarını dağıtan bir lord (Nahuatl dilleri: tecutli) tarafından yönetilen teccalli birimleri şeklinde örgütlenmişti. Calpolli, toprak özel mülkiyette olmadığı için aynı anda hem ortakçıların emek ve toprak kullanımını organize ettiği bölgesel bir birim hem de genellikle evlilik yoluyla akraba olan ailelerden oluşan bir ağ olarak bir akrabalık birimiydi. Calpolli liderleri soylu olabilir ya da soyluların üyesi haline gelebilir, bu durumda calpollis çıkarlarını altepetl hükümetinde temsil edebilirlerdi.

Morelos vadisinde, arkeolog Michael E. Smith tipik bir altepetl'in 10.000 ila 15.000 nüfusa sahip olduğunu ve 70 ila 100 kilometrekare (27 ila 39 mil kare) arasında bir alanı kapladığını tahmin etmektedir. Morelos vadisinde altepetl boyutları biraz daha küçüktü. Smith, altepetl'in bölgesel bir birim olmaktan ziyade bir lorda bağlı nüfustan oluşan siyasi bir birim olduğunu savunmaktadır. Bu ayrımı yapmasının nedeni bazı bölgelerde farklı altepetl bağlılıklarına sahip küçük yerleşimlerin serpiştirilmiş olmasıdır.

Üçlü İttifak ve Aztek İmparatorluğu

Aztek İmparatorluğu'nun maksimum genişliği

Aztek İmparatorluğu dolaylı yollardan yönetiliyordu. Çoğu Avrupa imparatorluğu gibi etnik açıdan çok çeşitliydi, ancak çoğu Avrupa imparatorluğundan farklı olarak, tek bir hükümet sisteminden ziyade hegemonik bir konfederasyondu. Etno-tarihçi Ross Hassig, Aztek imparatorluğunun en iyi gayri resmi veya hegemonik bir imparatorluk olarak anlaşılabileceğini, çünkü fethedilen topraklar üzerinde üstün otorite uygulamadığını; sadece vergilerin ödenmesini beklediğini ve sadece vergilerin ödenmesini sağlamak için gerekli olduğu ölçüde güç uyguladığını ileri sürmüştür. Aynı zamanda süreksiz bir imparatorluktu çünkü hâkim olduğu tüm bölgeler birbirine bağlı değildi; örneğin Xoconochco'nun güney çevre bölgeleri merkezle doğrudan temas halinde değildi. Aztek imparatorluğunun hegemonik doğası, genellikle yerel yöneticilerin şehir devletleri fethedildikten sonra görevlerine iade edilmesi ve Azteklerin vergi ödemeleri yapıldığı ve yerel elitler gönüllü olarak katıldığı sürece genellikle yerel işlere karışmaması gerçeğinde görülebilir. Böyle bir uyum, evlilikler ve farklı mübadele biçimleri yoluyla akraba olan bir seçkinler ağının kurulması ve sürdürülmesiyle güvence altına alınmıştır.

Bununla birlikte, imparatorluğun genişlemesi, fetih ve kontrol için çok daha doğrudan bir yaklaşımın benimsendiği stratejik eyaletlerde, sınır bölgelerinin askeri kontrolü yoluyla gerçekleştirildi. Bu tür stratejik eyaletler genellikle vergiden muaftı. Aztekler bu bölgelere kalıcı bir askeri varlık bulundurarak, kukla yöneticiler yerleştirerek ve hatta sadık bir destek tabanı sağlamak için tüm nüfusu merkezden taşıyarak yatırım bile yaptılar. Bu şekilde Aztek yönetim sistemi, Meksika Vadisi'ndeki merkezden uzakta, imparatorluğun dış bölgelerindeki farklı kontrol stratejileri arasında ayrım yapmıştır. Bazı eyaletler, imparatorluk için ekonomik istikrarın temelini oluşturan tabi eyaletler ve daha fazla genişlemenin temelini oluşturan stratejik eyaletler olarak ele alınıyordu.

Yönetim şekli genellikle imparatorluk olarak anılsa da, aslında imparatorluk içindeki çoğu bölge Nahuatl dilinde altepetl olarak bilinen şehir devletleri olarak örgütlenmişti. Bunlar meşru bir soylu hanedandan gelen kalıtsal bir lider (tlatoani) tarafından yönetilen küçük yönetimlerdi. Erken Aztek dönemi altepetl'ler arasında büyüme ve rekabet dönemiydi. Üçlü İttifak konfederasyonu 1427'de kurulduktan ve fetihler yoluyla genişlemeye başladıktan sonra bile altepetl yerel düzeyde baskın örgütlenme biçimi olmaya devam etti. Altepetl'in bölgesel bir siyasi birim olarak etkin rolü, imparatorluğun hegemonik kontrol biçiminin başarısından büyük ölçüde sorumluydu.

Ekonomi

Tarım ve geçim

Basit aletler kullanılarak ana gıda maddesi olan mısırın yetiştirilmesi. Floransa Kodeksi

Tüm Mezoamerika halkları gibi Aztek toplumu da mısır tarımı etrafında örgütlenmişti. Çok sayıda göl ve bataklığın bulunduğu Meksika Vadisi'ndeki nemli ortam yoğun tarıma izin veriyordu. Mısırın yanı sıra başlıca ürünler fasulye, kabak, biber ve amaranttı. Vadideki tarımsal üretim için özellikle önemli olan, sığ suların yıl boyunca ekilebilen oldukça verimli bahçelere dönüştürülmesini sağlayan yapay adalar olan göl üzerindeki chinampaların inşa edilmesiydi. Çinampalar, gölün dibindeki çamur, bitki ve diğer bitki örtüsü katmanlarının dönüşümlü olarak bir araya getirilmesiyle oluşturulan tarım arazilerinin insan eliyle yapılmış uzantılarıdır. Bu yükseltilmiş yataklar, çiftçilerin aralarında kano ile hareket etmelerini sağlayan dar kanallarla ayrılmıştır. Çinampalar son derece verimli toprak parçalarıydı ve yılda ortalama yedi ürün verirdi. Mevcut chinampa verimine dayanarak, bir hektar (2,5 dönüm) chinampanın 20 kişiyi, 9.000 hektar (22.000 dönüm) chinampanın ise 180.000 kişiyi besleyebileceği tahmin edilmektedir.

Aztekler yapay sulama sistemleri inşa ederek tarımsal üretimi daha da yoğunlaştırmışlardır. Çiftçiliğin çoğu yoğun nüfuslu bölgelerin dışında gerçekleşirken, şehirlerin içinde başka bir (küçük ölçekli) çiftçilik yöntemi vardı. Her ailenin mısır, meyve, ot, ilaç ve diğer önemli bitkileri yetiştirdiği kendi bahçe alanı vardı. Tenochtitlan şehri büyük bir kent merkezi haline geldiğinde, şehre göl kıyısındaki kaynaklardan su kemerleri aracılığıyla su sağlandı ve gübre olarak kullanılmak üzere insan atıklarını toplayan bir sistem kurdular. Yoğun tarım sayesinde Aztekler büyük bir şehirleşmiş nüfusu ayakta tutmayı başardılar. Göl aynı zamanda balık, amfibi, karides, böcekler ve böcek yumurtaları ve su kuşları gibi suda yaşayan hayvanlar açısından da zengin bir protein kaynağıydı. Bu kadar çeşitli protein kaynaklarının varlığı, et için evcil hayvanlara çok az başvurulduğu anlamına geliyordu (sadece hindi ve köpek besleniyordu) ve araştırmacılar Meksika Vadisi sakinleri arasında protein sıkıntısı olmadığını hesaplamışlardır.

Zanaatlar ve ticaret

Turuncu seramik üzerine tipik Aztek siyahı

Gıda ürünlerinin fazlalığı Aztek nüfusunun önemli bir kısmının kendilerini gıda üretimi dışındaki işlere adamasına olanak sağlamıştır. Kadınlar ev içi gıda üretimiyle ilgilenmenin yanı sıra, agave lifleri ve pamuktan dokumalar yapıyorlardı. Erkekler de seramik, obsidyen ve çakmaktaşı aletlerin üretimi gibi zanaat uzmanlıklarının yanı sıra boncuk işçiliği, tüy işçiliği ve alet ve müzik aletleri yapımı gibi lüks ürünlerle uğraşmışlardır. Bazen tüm calpollis tek bir zanaat alanında uzmanlaşmıştır ve bazı arkeolojik alanlarda sadece tek bir zanaat uzmanlığının uygulandığı büyük mahalleler bulunmuştur.

Aztekler çok fazla metal işi üretmemiş, ancak altın için temel eritme teknolojisi bilgisine sahip olmuş ve altını yeşim ve turkuaz gibi değerli taşlarla birleştirmişlerdir. Bakır ürünler genellikle Michoacan'daki Tarascanlar'dan ithal edilirdi.

Ticaret ve dağıtım

Tlatelolco'daki Aztek pazarının diorama modeli

Ürünler bir pazar ağı aracılığıyla dağıtılırdı; bazı pazarlar tek bir malda uzmanlaşmışken (örneğin Acolman'daki köpek pazarı), diğerleri birçok farklı malın bulunduğu genel pazarlardı. Pazarlar, sadece yetkili tüccarların mallarını satmasına izin veren ve müşterilerini aldatan ya da standartların altında veya sahte mal satanları cezalandıran bir denetçi sistemi ile son derece organize edilmişti. Tipik bir kasabada haftada bir (her beş günde bir) pazar kurulurken, büyük şehirlerde her gün pazar kurulurdu. Cortés, Tenochtitlan'ın kardeş şehri Tlatelolco'nun merkez pazarının günde 60.000 kişi tarafından ziyaret edildiğini bildirmiştir. Pazarlardaki bazı satıcılar küçük satıcıydı; çiftçiler ürünlerinin bir kısmını, çömlekçiler kaplarını vb. satabilirdi. Diğer satıcılar ise kâr elde etmek için pazardan pazara dolaşan profesyonel tüccarlardı.

Pochteca, özel loncalar halinde örgütlenmiş uzmanlaşmış uzun mesafe tüccarlarıydı. Mezoamerika'nın her yerine uzun seferler düzenleyerek egzotik lüks mallar getirirler ve Tlatelolco pazarının hakimleri ve denetçileri olarak görev yaparlardı. Aztek Meksika'sının ekonomisi ticarileşmiş olsa da (para, pazar ve tüccar kullanımı açısından), bazı toprak türleri soylular arasında satılabilse de, toprak ve emek genellikle satılık mallar değildi. Ekonominin ticari sektöründe çeşitli para türleri düzenli olarak kullanılmaktaydı. Küçük alışverişler, ova bölgelerinden ithal edilmesi gereken kakao çekirdekleriyle yapılırdı. Aztek pazarlarında küçük bir tavşan 30 fasulye, bir hindi yumurtası üç fasulye ve bir tamal tek bir fasulye değerindeydi. Daha büyük alışverişler için quachtli adı verilen standartlaştırılmış uzunlukta pamuklu kumaşlar kullanılırdı. Değeri 65 ila 300 kakao çekirdeği arasında değişen farklı sınıflarda quachtli vardı. Yaklaşık 20 quachtli, Tenochtitlan'da bir halk mensubunu bir yıl boyunca geçindirebilirdi.

Vergilendirme

Pasifik kıyısındaki Xoconochco'nun altepetl'i tarafından Tenochtitlan'a egzotik ticaret malları olarak ödenen haracı gösteren Codex Mendoza'dan bir folyo

Malların bir başka dağıtım şekli de vergi ödemeleriydi. Bir altepetl fethedildiğinde, galip gelen taraf yıllık bir vergi koyar ve bu vergi genellikle en değerli ya da kıymetli yerel ürün olarak ödenirdi. Codex Mendoza'dan birkaç sayfa, vergiye tabi şehirleri sağladıkları mallarla birlikte listelemektedir; bu mallar arasında sadece tüyler, süslü giysiler ve yeşil taş boncuklar gibi lüks ürünler değil, kumaş, yakacak odun ve yiyecek gibi daha pratik ürünler de bulunmaktadır. Vergiler genellikle yılda iki ya da dört kez farklı zamanlarda ödenirdi.

Aztek yönetimindeki eyaletlerde yapılan arkeolojik kazılar, imparatorluğa dahil olmanın eyalet halkları için hem maliyetleri hem de faydaları olduğunu göstermektedir. Olumlu tarafı, imparatorluk ticareti teşvik etmiş ve obsidiyenden bronza kadar egzotik mallar hem sıradan insanların hem de soyluların evlerine ulaşmayı başarmıştır. Ticaret ortakları arasında bronz alet ve mücevher kaynağı olan düşman Purépecha (Tarascanlar olarak da bilinir) da vardı. Olumsuz tarafı, imparatorluk vergileri, paylarına düşen vergileri ödemek için işlerini artırmak zorunda kalan sıradan hanelere bir yük getiriyordu. Öte yandan soylular, imparatorluk teşkilatının dolaylı doğası nedeniyle imparatorluk yönetimi altında genellikle iyi durumdaydı. İmparatorluk yerel krallara ve soylulara güvenmek zorundaydı ve düzenin korunmasında ve vergi gelirlerinin akışının sağlanmasında yardımları için onlara ayrıcalıklar sunuyordu.

Şehircilik

Aztek toplumu, nispeten basit bir tarımsal kırsal geleneği, karmaşık bir kurumlar, uzmanlıklar ve hiyerarşiler sistemine sahip gerçek anlamda kentleşmiş bir toplumun gelişimiyle birleştirmiştir. Mezoamerika'daki kent geleneği, Teotihuacan gibi nüfusu 100.000'in çok üzerinde olan büyük kent merkezleriyle klasik dönemde gelişmiştir ve Azteklerin yükselişi sırasında kent geleneği Mezoamerika toplumuna yerleşmiş, kent merkezleri tüm nüfus için önemli dini, siyasi ve ekonomik işlevler görmüştür.

Meksika-Tenochtitlan

Ada şehri Tenochtitlan'ın haritası
Meksika-Tenochtitlan kentsel standardı, Templo Mayor Müzesi

Aztek imparatorluğunun başkenti, günümüzde Mexico City'nin bulunduğu yer olan Tenochtitlan'dı. Texcoco Gölü'ndeki bir dizi adacık üzerine inşa edilen şehir planı, campan (yönler) adı verilen dört şehir bölümüne ayrılan simetrik bir düzene dayanıyordu. Tenochtitlan sabit bir plana göre inşa edilmiş ve Büyük Tenochtitlan Piramidi'nin şehrin 50 metre (160 ft) üzerinde yükseldiği ritüel bölgesinin merkezinde yer almıştır. Piramitler, tapınaklar ve saraylar genellikle taştan yapılmış olsa da, evler ahşap ve balçıktan, çatılar kamıştan yapılmıştı. Şehir, ulaşım için yararlı olan kanallarla iç içeydi. Antropolog Eduardo Noguera, ev sayımı ve Tlatelolco'nun (bir zamanlar bağımsız bir şehirdi, ancak daha sonra Tenochtitlan'ın bir banliyösü oldu) nüfusunu birleştirerek nüfusu 200.000 olarak tahmin etti. Texcoco Gölü'nü çevreleyen adacıklar ve kıyılar da dahil edilirse, tahminler 300.000 ila 700.000 kişi arasında değişmektedir. Michael E. Smith, 1.350 hektarlık (3.300 dönüm) bir alana ve hektar başına 157 kişilik (60/akre) bir nüfus yoğunluğuna dayanarak Tenochtitlan'ın 212.500 kişilik biraz daha küçük bir rakamını vermektedir. Aztek döneminde Meksika vadisindeki ikinci büyük şehir, 450 hektara (1.100 dönüm) yayılmış yaklaşık 25.000 nüfusuyla Texcoco'ydu.

Tenochtitlan'ın merkezi, Büyük Tapınak, diğer tanrılar için tapınaklar, top sahası, calmecac (soylular için bir okul), kurbanların kafataslarının sergilendiği bir kafatası rafı tzompantli, savaşçı tarikatların evleri ve bir tüccar sarayını barındıran duvarlarla çevrili bir kare alan olan kutsal bölgeydi. Kutsal alanın çevresinde tlatoaniler tarafından inşa edilen kraliyet sarayları bulunuyordu.

Büyük Tapınak

Mexico City'nin Tarihi Merkezindeki Büyük Tapınak

Tenochtitlan'ın merkezi, biri Tlaloc'a, diğeri Huitzilopochtli'ye adanmış iki ikiz tapınağa çıkan çift merdivenli büyük bir basamaklı piramit olan Templo Mayor, yani Büyük Tapınak'tı. Burası ritüel festivaller sırasında insan kurbanlarının çoğunun gerçekleştirildiği ve kurbanların cesetlerinin merdivenlerden aşağı atıldığı yerdi. Tapınak birkaç aşamada genişletilmiş ve Aztek hükümdarlarının çoğu, her biri yeni bir adama ve açılışla bir aşama daha eklemeye özen göstermiştir. Tapınak Mexico City'nin merkezinde kazılmış ve zengin adak sunuları Templo Mayor Müzesi'nde sergilenmektedir.

Arkeolog Eduardo Matos Moctezuma, Templo Mayor'un Sembolizmi adlı makalesinde, tapınağın yöneliminin Mexica'nın evrene dair vizyonunun (kozmovizyon) bütünlüğünün bir göstergesi olduğunu ileri sürer. "Yatay ve dikey düzlemlerin kesiştiği ana merkezin ya da göbeğin, yani göksel ya da üst düzlem ile Yeraltı Dünyası düzleminin başladığı ve evrenin dört yönünün ortaya çıktığı noktanın Tenochtitlan'daki Templo Mayor olduğunu" belirtir. Matos Moctezuma, tapınağın "tüm kutsal gücün yoğunlaştığı ve tüm seviyelerin kesiştiği" yaşayan bir mitin vücut bulmuş hali olduğunu iddia ederek varsayımını desteklemektedir.

Diğer büyük şehir devletleri

Diğer büyük Aztek şehirleri Tenayuca, Azcapotzalco, Texcoco, Colhuacan, Tlacopan, Chapultepec, Coyoacan, Xochimilco ve Chalco dahil olmak üzere göl çevresindeki önceki şehir devlet merkezlerinden bazılarıydı. Puebla vadisinde Cholula, Mezoamerika'daki en büyük piramit tapınağına sahip en büyük şehirken, Tlaxcala konfederasyonu dört küçük şehirden oluşuyordu. Morelos'ta Cuahnahuac, Nahuatl konuşan Tlahuica kabilesinin büyük bir şehriydi ve Toluca vadisindeki Tollocan, Nahuatl konuşanların yanı sıra Otomi ve bugün Matlatzinca olarak adlandırılan dili konuşanları da içeren Matlatzinca kabilesinin başkentiydi. Çoğu Aztek şehri, iki merdivenli büyük bir piramit ve batıya doğru yönlendirilmiş bir çift tapınağın bulunduğu merkezi bir plaza ile benzer bir düzene sahipti.

Din

Aztek dini, farklı tanrılardan oluşan bir panteona adanmış takvim ritüellerinin uygulanması etrafında örgütlenmişti. Diğer Mezoamerikan dini sistemlerine benzer şekilde, genellikle animizm unsurları içeren çok tanrılı tarımcı bir din olarak anlaşılmıştır. Dini uygulamaların merkezinde, yaşam döngüsünün devamı için teşekkür etmenin ya da ödeme yapmanın bir yolu olarak tanrılara kurbanlar sunmak vardı.

İlahlar

Günümüze ulaşan az sayıdaki İspanyol öncesi kodekslerden biri olan Codex Borgia'da tasvir edilen tanrı Tezcatlipoca

Aztekler tarafından tapınılan başlıca tanrılar yağmur ve fırtına tanrısı Tlaloc; güneş ve savaş tanrısı ve Mexica kabilesinin vesayet tanrısı Huitzilopochtli; rüzgar, gökyüzü ve yıldız tanrısı ve kültürel kahraman Quetzalcoatl; ve gece, büyü, kehanet ve kader tanrısı Tezcatlipoca idi. Tenochtitlan'daki Büyük Tapınağın tepesinde biri Tlaloc'a, diğeri Huitzilopochtli'ye adanmış iki tapınak vardı. Quetzalcoatl ve Tezcatlipoca'nın her birinin Büyük Tapınak'a yakın dini bölgede ayrı tapınakları vardı ve Büyük Tapınak'ın baş rahiplerine "Quetzalcoatl Tlamacazqueh" adı verilmişti. Diğer başlıca tanrılar Tlaltecutli veya Coatlicue (dişi bir yeryüzü tanrısı); Tonacatecuhtli ve Tonacacihuatl (yaşam ve rızıkla ilişkili) tanrı çifti; Mictlantecutli ve Mictlancihuatl, yeraltı dünyası ve ölüm tanrılarının erkek/kadın çifti; Chalchiutlicue (göllerin ve pınarların dişi tanrısı); Xipe Totec (bereket ve doğal döngü tanrısı); Huehueteotl veya Xiuhtecuhtli (ateş tanrısı); Tlazolteotl (doğum ve cinsellikle bağlantılı dişi tanrı); ve Xochipilli ve Xochiquetzal (şarkı, dans ve oyun tanrıları). Bazı bölgelerde, özellikle Tlaxcala'da, Mixcoatl ya da Camaxtli ana kabile tanrısıydı. Birkaç kaynakta, yaşam ve ölüm, erkek ve kadın arasındaki ikiliğin tanrısı olabilecek ve Tonacatecuhtli ile Tonacacihuatl'ı bünyesinde barındırmış olabilecek Ometeotl adlı bir tanrıdan bahsedilmektedir. Büyük tanrıların yanı sıra her biri bir element ya da kavramla ilişkilendirilen düzinelerce küçük tanrı vardı ve Aztek imparatorluğu büyüdükçe panteonları da büyüdü çünkü fethedilen halkların yerel tanrılarını benimseyip kendi tanrılarına dahil ettiler. Ayrıca büyük tanrıların pek çok alternatif tezahürü ya da yönü vardı ve bu da birbiriyle ilişkili yönleri olan küçük tanrı aileleri yaratıyordu.

Mitoloji ve dünya görüşü

Merkezde ateşin efendisi tanrı Xiuhtecuhtli'nin yer aldığı Aztek kozmolojik çizimi ve kozmosun dört köşesi, ilgili kuşlar, tanrılar ve takvim isimleriyle dört ağaçla işaretlenmiş ve her yön tanrı Tezcatlipoca'nın parçalanmış bir uzvuyla işaretlenmiştir. Codex Fejérváry-Mayer'den

Aztek mitolojisi, sömürge döneminde yazıya geçirilen bir dizi kaynaktan bilinmektedir. Güneşler Efsanesi olarak adlandırılan bir dizi mit, her biri farklı bir tanrı tarafından yönetilen ve farklı bir varlık grubunun yaşadığı, birbirini izleyen dört güneşin veya dönemin yaratılışını anlatır. Her dönem, bir sonraki dönemin başlamasına zemin hazırlayan dehşet verici bir yıkımla sona erer. Bu süreçte Tezcatlipoca ve Quetzalcoatl tanrıları düşman olarak ortaya çıkar ve her biri diğerinin yarattıklarını yok eder. Şu anki beşinci Güneş, küçük bir tanrının kendini bir şenlik ateşinde kurban edip güneşe dönüşmesiyle yaratılmıştır, ancak güneş ancak diğer tanrılar kendilerini kurban edip ona yaşam güçlerini sunduklarında hareket etmeye başlar.

Dünyanın nasıl yaratıldığına dair bir başka efsanede, Tezcatlipoca ve Quetzalcoatl müttefik olarak ortaya çıkar, dev bir timsah olan Cipactli'yi yenerek onun yeryüzü olmasını sağlar ve karşılığında ona kan sunmaları şartıyla insanların onun etini oymasına ve tohumlarını ekmesine izin verir. İnsanlığın yaratılış hikayesinde ise Quetzalcoatl, ikizi Xolotl ile birlikte yeraltı dünyasına seyahat eder ve tanrıça Cihuacoatl tarafından bir metat üzerinde mısır gibi öğütülen kemikleri geri getirir, ortaya çıkan hamura insan formu verilir ve Quetzalcoatl onu kendi kanıyla aşıladığında hayat bulur.

Huitzilopochtli, Mexica kabilesine bağlı bir tanrıdır ve kabilenin kökeni ve göçlerinin hikayesinde yer alır. Yolculukları sırasında Huitzilopochtli, Mexica rahibi tarafından taşınan bir ilahi bohça şeklinde, kabileyi bir yere yerleştiklerinde komşularıyla çatışmaya iterek sürekli teşvik eder. Bir başka efsanede Huitzilopochtli, kız kardeşi ay tanrısı Coyolxauhqui'yi ve dört yüz kardeşini Coatepetl tepesinde yener ve parçalara ayırır. Coatepetl olarak da adlandırılan Büyük Tapınağın güney tarafı bu efsanenin bir temsiliydi ve merdivenlerin dibinde parçalanmış tanrıçanın bir temsili ile oyulmuş büyük bir taş monolit bulunuyordu.

Takvim

"Aztek takvim taşı" veya "Güneş Taşı", 1790 yılında Mexico City'de ortaya çıkarılan ve Aztek efsanevi tarihinin beş dönemini takvimsel imgelerle tasvir eden büyük bir taş monolittir.

Aztek dini yaşamı takvimler etrafında örgütlenmişti. Çoğu Mezoamerikan halkı gibi Aztekler de aynı anda iki takvim kullanıyordu: tonalpohualli adı verilen 260 günlük bir ritüel takvimi ve xiuhpohualli adı verilen 365 günlük bir güneş takvimi. Her iki takvimde de her günün bir adı ve numarası vardı ve iki tarihin birleşimi 52 yıllık bir dönem içinde benzersizdi. Tonalpohualli çoğunlukla kehanet amaçlı kullanılıyordu ve 20 gün işareti ile sabit bir düzende dönen 1-13 sayı katsayılarından oluşuyordu. Xiuhpohualli 20 günlük 18 "ay "dan oluşuyordu ve bir döngünün sonunda yeni xiuhpohualli döngüsü başlamadan önce beş "boş" gün kalıyordu. Her 20 günlük ay, o ayı başlatan ve birçoğu tarım döngüsüyle ilgili olan belirli bir ritüel festivalin adını taşıyordu. Aztek takviminin artık yıl için düzeltme yapıp yapmadığı ve nasıl yaptığı uzmanlar arasında bir tartışma konusudur. Her evde, calpolli tapınaklarında ve ana kutsal bölgede ritüeller gerçekleştirildiği için aylık ritüeller tüm nüfusu kapsıyordu. Birçok festivalde farklı dans biçimlerinin yanı sıra tanrı taklitçileri tarafından efsanevi anlatıların canlandırılması ve yiyecek, hayvan ve insan kurbanları şeklinde kurban sunulması yer alırdı.

Her 52 yılda bir, iki takvim ortak başlangıç noktasına ulaşır ve yeni bir takvim döngüsü başlardı. Bu takvim olayı Xiuhmolpilli veya Yeni Ateş Töreni olarak bilinen bir ritüel ile kutlanırdı. Bu törende tüm evlerdeki eski çömlekler kırılır ve Aztek alemindeki tüm ateşler söndürülürdü. Daha sonra bir kurbanın göğsü üzerinde yeni bir ateş yakılır ve koşucular yeni ateşi farklı calpolli topluluklarına götürerek ateşin her eve yeniden dağıtılmasını sağlardı. Ateşsiz gece, yıldız şeytanlarının, tzitzimime, inip dünyayı yiyip bitirebileceği ve güneşin beşinci döneminin sona ereceği korkusuyla ilişkilendirilirdi.

İnsan kurbanı ve yamyamlık

Codex Magliabechiano'da gösterildiği gibi ritüel insan kurbanı

Aztekler için ölüm, yaratılışın sürdürülmesinde bir araçtı ve hem tanrılar hem de insanlar yaşamın devam etmesini sağlamak için kendilerini feda etme sorumluluğuna sahipti. Yukarıdaki yaratılış mitinde anlatıldığı gibi, insanların güneşin canlanmaya devam etmesinden ve toprağın bereketini sürdürmesinden sorumlu olduğu anlaşılıyordu. Çeşitli biçimlerde kan kurbanı gerçekleştirilmiştir. Hem insanlar hem de hayvanlar, yatıştırılacak tanrıya ve yapılan törene bağlı olarak kurban edilirdi ve bazı tanrıların rahiplerinin bazen kendilerini keserek kendi kanlarını sağlamaları gerekirdi. Bazı ritüellerin yamyamlık eylemlerini de içerdiği, esir alan kişi ve ailesinin kurban edilen esirlerinin etinin bir kısmını tükettiği bilinmektedir, ancak bu uygulamanın ne kadar yaygın olduğu bilinmemektedir.

İnsan kurban etme Mezoamerika'nın her yerinde uygulanmış olsa da, Aztekler kendi anlatılarına göre bu uygulamayı daha önce görülmemiş bir seviyeye getirmişlerdir. Örneğin, 1487 yılında Tenochtitlan'daki Büyük Piramit'in yeniden kutsanması için Aztek ve İspanyol kaynakları dört gün boyunca 80.400 mahkûmun kurban edildiğini ve bunun bizzat Büyük Konuşmacı Ahuitzotl tarafından yapıldığını belirtmiştir. Ancak bu sayı pek çok akademisyen tarafından aşırı derecede abartılı olarak değerlendirilmektedir. Diğer tahminlere göre kurban edilen insan sayısı yılda 1.000 ila 20.000 arasındadır.

Azteklerin insan kurban etmesinin boyutları, birçok bilim adamını Aztek dininin bu yönünün ardındaki itici faktörün ne olabileceği konusunda düşünmeye sevk etmiştir. 1970'lerde Michael Harner ve Marvin Harris, Aztekler arasında insan kurban etmenin ardındaki motivasyonun, örneğin Codex Magliabechiano'da tasvir edildiği gibi, kurbanların yamyamlaştırılması olduğunu ileri sürmüştür. Harner, çok yüksek nüfus baskısı ve evcilleştirilmiş otçullar olmaksızın mısır tarımına ağırlık verilmesinin Aztekler arasında temel amino asitlerin eksikliğine yol açtığını iddia etmiştir. Azteklerin kurban kestiği konusunda evrensel bir mutabakat olsa da, yamyamlığın yaygın olup olmadığı konusunda bilimsel bir fikir birliği yoktur. Cannibals and Kings (Yamyamlar ve Krallar, 1977) kitabının yazarı Harris, ilk olarak Harner tarafından öne sürülen, Aztek diyetinin protein açısından yetersiz olması nedeniyle kurban etinin ödül olarak aristokrat diyetinin bir parçası olduğu iddiasını yaymıştır. Bu iddialar, Aztek sağlığı, diyeti ve tıbbı üzerine yaptığı çalışmalarda Aztek diyetinin hayvansal proteinler açısından düşük olmasına karşın bitkisel proteinler açısından zengin olduğunu gösteren Bernard Ortíz Montellano tarafından çürütülmüştür. Ortiz ayrıca, hasat sonrası gıda bolluğu dönemlerinde, gıda kıtlığı dönemlerine kıyasla insan kurban etmenin baskınlığına, kurbanlardan elde edilen insan proteininin önemsiz miktarına ve aristokratların zaten hayvansal proteine kolayca erişebildiklerine işaret etmektedir. Günümüzde pek çok akademisyen uygulamanın ideolojik açıklamalarına işaret ederek, fethedilen devletlerden savaşçıların kurban edilmesinin kamusal gösterisinin, yönetici sınıfların ilahi otorite iddiasını destekleyen önemli bir siyasi güç gösterisi olduğunu belirtmektedir. Bu aynı zamanda boyun eğdirilmiş halkların Aztek devletine karşı isyan etmesine karşı önemli bir caydırıcı unsur olarak da işlev görmüştür ve bu tür caydırıcı unsurlar gevşek bir şekilde örgütlenmiş imparatorluğun bir arada kalabilmesi için hayati önem taşımaktaydı.

Sanat ve kültürel üretim

Aztekler, Orta Meksika'da Azteklerden önce yaşamış olan Tolteklerin toltecayotl'unu (sanat ve ince işçilik) çok takdir ederlerdi. Aztekler Toltek üretimlerinin kültürün en iyi halini temsil ettiğini düşünüyorlardı. Güzel sanatlar arasında yazı yazmak ve resim yapmak, şarkı söylemek ve şiir bestelemek, heykel oymak ve mozaik üretmek, ince seramik yapmak, karmaşık tüy işleri üretmek ve bakır ve altın dahil olmak üzere metalleri işlemek vardı. Güzel sanatlar zanaatkârları topluca tolteca (Toltek) olarak anılırdı.

Yazı ve ikonografi

Ma (el) ve pach (yosun). Nahuatl dilinde el yosunu rakunla eşanlamlıdır.

Aztekler, Mayalar gibi tamamen gelişmiş bir yazı sistemine sahip değillerdi; ancak Maya ve Zapotekler gibi logografik işaretleri fonetik hece işaretleriyle birleştiren bir yazı sistemi kullanıyorlardı. Logogramlar örneğin tepetl, "dağ" kelimesini ifade etmek için bir dağ resminin kullanılmasıyken, fonetik hece işareti dişlerle ilgisi olmayan kelimelerdeki tla hecesini ifade etmek için bir diş tlantli resminin kullanılmasıydı. Bu ilkelerin birleşimi Azteklerin kişi ve yer isimlerinin seslerini temsil etmelerine olanak sağlamıştır. Anlatılar, yolları göstermek için ayak izleri, fetih olaylarını göstermek için yanan tapınaklar gibi çeşitli ikonografik kurallar kullanılarak görüntü dizileri aracılığıyla temsil edilme eğilimindeydi.

Epigraf Alfonso Lacadena, Aztekler tarafından kullanılan farklı hece işaretlerinin Nahuatl dilinin en sık kullanılan tüm hecelerinin (bazı önemli istisnalar dışında) temsil edilmesini neredeyse mümkün kıldığını göstermiştir, ancak bazı akademisyenler bu kadar yüksek derecede fonetikliğin ancak Azteklerin İspanyollar tarafından fonetik yazı ilkeleriyle tanıştırıldığı fetih sonrasında elde edildiğini savunmuştur. Gordon Whittaker başta olmak üzere diğer araştırmacılar ise Aztek yazısının hece ve fonetik yönlerinin Lacadena'nın önerdiğinden çok daha az sistematik ve yaratıcı olduğunu, Aztek yazısının hiçbir zaman Maya yazısı gibi katı bir hece sistemine dönüşmediğini, bunun yerine çok çeşitli fonetik işaretler kullandığını ileri sürmüşlerdir.

Sağdaki resim kolonyal Aztek Kodeksi Mendoza'da yer adlarının yazımında fonetik işaretlerin kullanımını göstermektedir. En üstteki yer "Mapachtepec", yani "Rakun Tepesi "dir, ancak glifte "mapach" ("rakun") kelimesini logografik olarak değil fonetik olarak heceleyen bir dağ tepetlinin üzerinde ma (el) ve pach (yosun) fonetik ön ekleri bulunmaktadır. Diğer iki yer adı, Mazatlan ("Birçok Geyiğin Yeri") ve Huitztlan ("Birçok Dikenin Yeri"), maza (mazatl = geyik) ve huitz'i hecelemek için bir diken (huitztli) ile birlikte bir diş (tlantli) tarafından temsil edilen fonetik unsur tlan'ı kullanır.

Aztek yazısı da Maya yazısı gibi, ideogramların ve sesleri belirten fonetik sembollerin bir karışımından oluşmuştur. Yani bazı resim karakterleri nesneleri ve düşünceleri ifade ederken, bazıları da sesleri ifade ediyordu. Örneğin bir Meksika kenti olan Coatlan ("Yılanların yeri") kentinin adı coatl hecesini dile getiren yılan resminin yanı sıra diş ("tlan") işaretinin belirtilmesiyle yazılıyordu. Aynı şekilde Coatepec ("Yılanlı tepenin yeri") adı yine yılan hecesini dile getiren yılan resminin yanı sıra tepe ("tepec") işaretinin belirtilmesiyle yazılıyordu. Eldeki mevcut Aztek el yazmalarının sayısı 500 civarındadır.

Müzik, şarkı ve şiir

Meksika Eyaleti, Amecameca'da Aztek temalı kostüm giymiş bir genç tarafından çalınan çerçeve davul huehuetl, 2010

Şarkı ve şiire büyük önem verilirdi; Aztek festivallerinin çoğunda sunumlar ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Ayrıca oyuncuları, müzisyenleri ve akrobatları içeren dramatik sunumlar da vardı. Birkaç farklı türde cuicatl (şarkı) vardı: Yaocuicatl savaşa ve savaş tanrılarına, Teocuicatl tanrılara ve yaratılış mitlerine ve söz konusu figürlere tapınmaya, xochicuicatl çiçeklere (şiirin kendisinin bir sembolü ve çoklu anlam katmanlarını iletmek için genellikle ikilikten yararlanan bir şiirin oldukça metaforik doğasının bir göstergesi) adanmıştı. "Düzyazı" da farklı kategorileri ve bölümleriyle tlahtolli idi.

Aztek şiirselliğinin önemli bir yönü, aynı unsur üzerinde farklı bakış açılarını ifade etmek için gömülü beyitlerden oluşan bir yapı kullanarak paralelliğin kullanılmasıydı. Bu tür beyitlerin bazıları, soyut bir kavramın daha somut iki kavram kullanılarak mecazi olarak ifade edildiği geleneksel metaforlar olan difrazizmlerdir. Örneğin, Nahuatl dilinde "şiir" için kullanılan xochitl in cuicatl ifadesi "çiçek, şarkı" anlamına gelen ikili bir terimdi.

Fetih döneminde toplanmış olan bu şiirlerin kayda değer bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Bazı durumlarda şiirler, Texcoco tlatoani'si Nezahualcoyotl ve Tepechpan Lordu Cuacuauhtzin gibi bireysel yazarlara atfedilmiştir, ancak bu atıfların gerçek yazarlığı yansıtıp yansıtmadığı bir görüş meselesidir. Bu tür şiirlerin önemli derlemeleri, muhtemelen Juan Bautista de Pomar tarafından derlenen Romances de los señores de la Nueva España (Tezcoco 1582) ve Cantares Mexicanos'tur.

Seramikler

A bowl
Günlük kullanım için bir Aztek kasesi. Turuncu üzerine siyah, Aztek IV tarzı basit bir çiçek tasarımı.
A bowl
Cholula bölgesine özgü bir Aztek polikrom kabı
Aztec ceramic eagler-warrior sculpture
Bir Aztek kartal savaşçısının gerçek boyutlu seramik heykeli

Aztekler farklı türlerde seramikler üretmişlerdir. Yaygın olarak turuncu ya da devetüyü perdahlı, astarsız seramikler olan turuncu seramikler üretilmiştir. Kırmızı mallar kırmızımsı astarlı seramiklerdir. Polikrom mallar ise beyaz veya turuncu astarlı, turuncu, kırmızı, kahverengi ve/veya siyah boyalı desenlere sahip seramiklerdir. Çok yaygın olan "turuncu üzerine siyah" mallar, siyah boyalı desenlerle süslenmiş turuncu mallardır.

Aztek turuncu üzerine siyah seramikleri kronolojik olarak dört evreye ayrılır: Aztek I ve II, 1100-1350 (erken Aztek dönemi), Aztek III (1350-1520) ve son evre olan Aztek IV erken koloni dönemine karşılık gelmektedir. Aztek I çiçek desenleri ve gün-adı glifleri ile karakterize edilir; Aztek II S-eğrileri veya ilmekler gibi kaligrafik tasarımların üzerinde stilize bir çim tasarımı ile karakterize edilir; Aztek III çok basit çizgi tasarımları ile karakterize edilir; Aztek IV bazı Kolomb öncesi tasarımları devam ettirir ancak Avrupa etkisindeki çiçek tasarımlarını ekler. Bu tarzların her birinde yerel varyasyonlar vardı ve arkeologlar seramik sıralamasını iyileştirmeye devam ediyor.

Günlük kullanım için tipik kaplar yemek pişirmek için kil ızgaralar (comalli), yemek yemek için kaseler ve tabaklar (caxitl), yemek pişirmek için tencereler (comitl), molcajetes veya biber öğütmek için kesik tabanlı havan tipi kaplar (molcaxitl) ve farklı türde mangallar, üçayaklı tabaklar ve bikonik kadehlerdi. Kaplar basit yukarı çekişli fırınlarda ya da çukur fırınlarda düşük sıcaklıklarda açık ateşte pişirilmiştir. Polikrom seramikler Cholula bölgesinden ithal edilmiştir (Mixteca-Puebla stili olarak da bilinir) ve bu mallar lüks mallar olarak oldukça değerliyken, yerel turuncu üzerine siyah stiller de günlük kullanım içindir.

Boyalı sanat

Kolomb öncesi Codex Borgia'dan bir sayfa, gesso ile hazırlanmış geyik derisi üzerine boyanmış katlanır bir kodeks

Aztek boyalı sanatı hayvan derisi (çoğunlukla geyik), pamuk lienzo ve ağaç kabuğundan (örneğin Trema micrantha veya Ficus aurea) yapılan amate kağıdı üzerine yapılmış, ayrıca seramik üzerine yapılmış ve ahşap ve taşa oyulmuştur. Malzemenin yüzeyi genellikle önce gesso ile işlenerek resimlerin daha net bir şekilde ortaya çıkması sağlanırdı. Resim ve yazı sanatı Nahuatl dilinde "siyah mürekkep, kırmızı pigment" anlamına gelen tlilli, tlapalli metaforuyla bilinirdi.

Aztek boyalı kitaplarından çok azı günümüze ulaşmıştır. Bunlardan hiçbirinin fetihten önce oluşturulduğu kesin olarak doğrulanmamıştır, ancak birkaç kodeks ya fetihten hemen önce ya da çok kısa bir süre sonra - bunları üretme gelenekleri çok fazla bozulmadan önce - boyanmış olmalıdır. Bazı kodeksler fetihten sonra üretilmiş olsa bile, bunların Kolomb öncesi orijinallerinden kâtipler tarafından kopyalanmış olabileceğini düşünmek için iyi nedenler vardır. Codex Borbonicus bazıları tarafından fetihten önce üretilmiş tek Aztek kodeksi olarak kabul edilir - farklı zaman dilimlerinin koruyucu tanrılarını gösteren gün ve ay sayılarını tanımlayan takvimsel bir kodekstir. Diğerleri ise bunun fetih sonrası bir üretime işaret eden üslup özelliklerine sahip olduğunu düşünmektedir.

Bazı kodeksler fetih sonrası üretilmiş, bazen Codex Mendoza gibi sömürge hükümeti tarafından yaptırılmış, Aztek tlacuilosları (kodeks yaratıcıları) tarafından boyanmış, ancak bazen Codex Ríos gibi sömürge öncesi dini uygulamaları anlatan kodeksler de yaptıran İspanyol yetkililerin kontrolü altında üretilmiştir. Fetihten sonra, takvimsel ya da dini bilgiler içeren kodeksler aranmış ve kilise tarafından sistematik olarak imha edilmiştir - oysa diğer boyalı kitap türleri, özellikle de tarihi anlatılar ve vergi listeleri üretilmeye devam etmiştir. Aztek tanrılarını tasvir etmelerine ve Meksika Vadisi'ndeki Aztekler tarafından da paylaşılan dini uygulamaları anlatmalarına rağmen, Cholula yakınlarındaki Güney Puebla'da üretilen kodeksler bazen Aztek kodeksi olarak kabul edilmez, çünkü Aztek "kalpgahının" dışında üretilmişlerdir. Karl Anton Nowotny, yine de Cholula civarında Mixtec tarzında boyanmış olan Codex Borgia'nın "mevcut el yazmaları arasındaki en önemli sanat eseri" olduğunu düşünmektedir.

İlk Aztek duvar resimleri Teotihuacan'dan gelmiştir. Günümüzdeki Aztek duvar resimlerinin çoğu Templo Mayor'da bulunmuştur. Aztek başkenti ayrıntılı duvar resimleriyle süslenmiştir. Aztek duvar resimlerinde insanlar, kodekslerde temsil edildikleri gibi temsil edilirler. Tlateloco'da keşfedilen bir duvar resminde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın tasvir edilmiştir. Bu, tanrılar Cipactonal ve Oxomico'yu temsil ediyor olabilir.

Heykeller

Ulusal Antropoloji Müzesi'ndeki Coatlicue heykeli

Heykeller taş ve ahşaptan oyulmuştur, ancak çok az ahşap oyma günümüze ulaşmıştır. Aztek taş heykelleri, küçük figürinler ve masklardan büyük anıtlara kadar pek çok boyutta mevcut olup, yüksek işçilik kalitesiyle karakterize edilirler. Birçok heykel son derece gerçekçi tarzlarda oyulmuştur; örneğin çıngıraklı yılan, köpek, jaguar, kurbağa, kaplumbağa ve maymun gibi hayvanların gerçekçi heykelleri.

Aztek sanatında bir dizi anıtsal taş heykel korunmuştur, bu tür heykeller genellikle dini mimari için süsleme işlevi görmüştür. Özellikle ünlü anıtsal kaya heykelleri arasında 1790 yılında keşfedilen Aztek "Güneş Taşı" ya da Takvim Taşı da bulunmaktadır; ayrıca 1790 yılında Zócalo'da yapılan kazılarda 2,7 metre (8,9 ft) yüksekliğinde andezitten yapılmış, çıngıraklı yılanlardan yapılmış eteğiyle yılansı bir tanrıçayı temsil eden Coatlicue heykeli de keşfedilmiştir. Parçalanmış tanrıça Coyolxauhqui'yi temsil eden ve 1978 yılında bulunan Coyolxauhqui Taşı, Tenochtitlan'daki Büyük Tapınağa çıkan merdivenin dibindeydi. İki önemli heykel türü Azteklere özgüdür ve ritüel kurban bağlamıyla ilgilidir: cuauhxicalli ya da "kartal kabı", çıkarılan insan kalpleri için bir hazne olarak kullanılan genellikle kartal ya da jaguar şeklinde büyük taş kaseler; temalacatl, savaş esirlerinin bağlandığı ve bir tür gladyatör dövüşünde kurban edildiği anıtsal bir oyma taş disk. Bu tür heykellerin en bilinen örnekleri, her ikisi de belirli Aztek hükümdarları tarafından savaş ve fetih imgeleriyle oyulmuş olan Tizoc Taşı ve I. Motecuzoma Taşı'dır. Tanrıları tasvir eden çok sayıda küçük taş heykel de mevcuttur. Dini heykellerde kullanılan stil, muhtemelen izleyicide güçlü bir deneyim yaratmayı amaçlayan sert duruşlardı. Aztek taş heykelleri günümüzde müzelerde süslenmemiş kaya olarak sergileniyor olsa da, orijinal olarak canlı polikrom renklerle boyanmış ve bazen önce bir taban kat sıva ile kaplanmıştır. Erken dönem İspanyol fatihlerin kayıtlarında da taş heykellerin sıva içine yerleştirilmiş değerli taşlar ve metallerle süslendiği anlatılmaktadır.

Tüy işçiliği

Nahuatl dilinde xicalcoliuhqui olarak adlandırılan "basamaklı perde" tasarımını sergileyen Aztek tüyü kalkan (yaklaşık 1520, Landesmuseum Württemberg)

Aztekler arasında özellikle değer verilen bir sanat biçimi de tüy işçiliğiydi - tüylerden karmaşık ve renkli mozaiklerin yaratılması ve bunların giysilerin yanı sıra silahlarda, savaş sancaklarında ve savaşçı kıyafetlerinde süs olarak kullanılması. Kuş tüyünden objeler yapan son derece yetenekli ve onurlu zanaatkârlar sınıfına, adını yaşadıkları ve çalıştıkları Tenochtitlan'daki Amantla mahallesinden alan amanteca adı verilirdi. Vergi ödemezlerdi ve kamu hizmeti yapmaları da gerekmezdi. Florentine Kodeksi kuş tüyü eserlerin nasıl yaratıldığına dair bilgi vermektedir. Amanteca'nın eserlerini yaratmak için iki yolu vardı. Birincisi, sinek çırpıcıları, yelpazeler, bilezikler, başlıklar ve diğer nesneler gibi üç boyutlu nesneler için tüyleri agave kordonu kullanarak yerine sabitlemekti. İkincisi ve daha zor olanı ise İspanyolların "tüy boyama" olarak da adlandırdıkları mozaik türü bir teknikti. Bunlar esas olarak idoller için kuş tüyünden kalkanlar ve pelerinler üzerine yapılırdı. Tüy mozaikleri, çok çeşitli kuşların tüylerinin küçük parçalarının, genellikle pamuk ve hamurdan yapılmış bir kâğıt taban üzerinde çalışılmış, daha sonra amat kâğıdı ile desteklenmiş düzenlemeleriydi, ancak diğer kâğıt türlerinin tabanları ve doğrudan amat üzerine de yapıldı. Bu çalışmalar "sıradan" tüyler, boyalı tüyler ve değerli tüylerle katmanlar halinde yapılmıştır. Önce daha düşük kaliteli tüylerle bir model yapıldı ve değerli tüyler sadece en üst katmanda bulundu. Mezoamerika döneminde tüylerin yapıştırıcısı orkide soğanlarından yapılırdı. Özellikle Aztek İmparatorluğu'nda yerel ve uzak kaynaklardan gelen tüyler kullanılmıştır. Tüyler yabani kuşların yanı sıra evcilleştirilmiş hindi ve ördeklerden de elde ediliyordu ve en iyi quetzal tüyleri Chiapas, Guatemala ve Honduras'tan geliyordu. Bu tüyler ticaret ve vergiler yoluyla elde ediliyordu. Tüyleri korumanın zorluğu nedeniyle, günümüzde ondan daha az sayıda orijinal Aztek tüy işi bulunmaktadır.

Koloni dönemi, 1521-1821

Codex Kingsborough, encomienda İspanyol işçi sistemi altında bir Nahua'nın İspanyollar tarafından istismarını gösteriyor

Mexico City, Tenochtitlan'ın kalıntıları üzerine inşa edilmiş ve yavaş yavaş gölün, adanın ve Aztek Tenochtitlan mimarisinin yerini almış ve üzerini örtmüştür. Tenochtitlan'ın düşüşünden sonra Aztek savaşçıları İspanyol Tlaxcalteca müttefiklerinin yanında yardımcı birlikler olarak askere alınmış ve Aztek kuvvetleri kuzey ve güney Mezoamerika'daki sonraki tüm fetih seferlerine katılmıştır. Bu durum, Aztek kültürünün ve Nahuatl dilinin erken sömürge döneminde, Aztek yardımcı kuvvetlerinin İspanyol tacı altına giren bölgelerin çoğunda kalıcı yerleşimler kurmasıyla genişlemeye devam ettiği anlamına geliyordu.

Aztek yönetici hanedanı, İspanyol başkenti Mexico City'nin bir bölümü olan San Juan Tenochtitlan'ın yerli yönetimini yönetmeye devam etti, ancak sonraki yerli yöneticiler çoğunlukla İspanyollar tarafından yerleştirilen kuklalardı. Bunlardan biri İspanyollar tarafından atanan Andrés de Tapia Motelchiuh idi. Diğer eski Aztek şehir devletleri de aynı şekilde yerel bir yerli gobernador tarafından yönetilen kolonyal yerli kasabaları olarak kuruldu. Bu makam genellikle başlangıçta, gobernadorun tlatoani olduğu kalıtsal yerli yönetici soyu tarafından yürütülüyordu, ancak birçok Nahua kasabasında bu iki pozisyon zamanla birbirinden ayrıldı. Yerli valiler, Kızılderililerin sömürgeci siyasi örgütlenmesinden sorumluydu. Özellikle de encomiendaların İspanyol sahiplerine fayda sağlamak için sıradan Kızılderililerin vergi ve zorunlu emeğinin işlemeye devam etmesini sağladılar. Encomiendalar, Aztek derebeylerinin yerini İspanyolların aldığı, belirli yerli topluluklardan belirli İspanyollara özel emek ve vergi bağışlarıydı. Erken sömürge döneminde bazı yerli valiler oldukça zengin ve nüfuzlu hale gelmiş ve İspanyol encomenderos'larla karşılaştırılabilir güç pozisyonlarını koruyabilmişlerdir.

Nüfus azalması

Florentine Codex'inin XII. kitabında İspanyol fethi sırasında çiçek hastalığının tasviri

Avrupalıların Meksika'ya gelişi ve fethinden sonra yerli nüfus önemli ölçüde azaldı. Bu büyük ölçüde kıtaya getirilen ve yerlilerin bağışıklığı olmayan virüs salgınlarının bir sonucuydu. 1520-1521'de çiçek hastalığı salgını Tenochtitlan nüfusunu kasıp kavurdu ve şehrin düşmesinde belirleyici oldu; 1545 ve 1576'da başka önemli salgınlar yaşandı.

Avrupalıların gelişi sırasında Meksika'nın nüfus büyüklüğü hakkında genel bir fikir birliği yoktur. İlk tahminler Meksika Vadisi için çok küçük nüfus rakamları vermiştir. 1942'de Kubler 200.000 gibi bir rakam tahmin etmiştir. 1963 yılında Borah ve Cook, Orta Meksika'da yaşayanların sayısını hesaplamak için fetih öncesi vergi listelerini kullanmış ve 18-30 milyon arasında bir rakam tahmin etmişlerdir. Bu çok yüksek rakam, yersiz varsayımlara dayandığı için oldukça eleştirilmiştir. Arkeolog William Sanders, konutlara dair arkeolojik kanıtlara dayanarak Meksika Vadisi'nde 1-1,2 milyon kişinin yaşadığı tahminine ulaşmıştır. Whitmore ise koloni nüfus sayımlarına dayanan bir bilgisayar simülasyon modeli kullanarak 1519 yılında Havza için 1,5 milyon, tüm Meksika için ise 16 milyonluk bir tahmine ulaşmıştır. 1519'daki nüfus tahminlerine bağlı olarak, 16. yüzyıldaki düşüşün ölçeği yaklaşık yüzde 50 ile yaklaşık yüzde 90 arasında değişmektedir - Sanders ve Whitmore'un tahminleri yaklaşık yüzde 90'dır.

Sosyal ve siyasi süreklilik ve değişim

José Sarmiento de Valladares, Moctezuma Kontu, Meksika genel valisi

Aztek imparatorluğu yıkılmış olsa da, imparatorluğun en üst düzey elitlerinden bazıları sömürge döneminde de seçkin statülerini korumaya devam etti. Moctezuma II'nin başlıca varisleri ve onların soyundan gelenler yüksek statülerini korudular. Oğlu Pedro Moctezuma'nın İspanyol aristokrasisi ile evlenen bir oğlu oldu ve bir sonraki kuşakta Moctezuma Kontu unvanı verildi. 1696'dan 1701'e kadar Meksika Genel Valisi Moctezuma Kontu unvanına sahipti. 1766'da bu unvanın sahibi İspanya Grandee'si oldu. 1865 yılında (İkinci Meksika İmparatorluğu döneminde) 14. Moctezuma de Tultengo Kontu Antonio María Moctezuma-Marcilla de Teruel y Navarro'nun sahip olduğu unvan Dük unvanına yükseltildi ve böylece Moctezuma Dükü oldu. 1992 yılında I. Juan Carlos tarafından de Tultengo unvanı tekrar eklendi. Moctezuma'nın kızlarından ikisi, Doña Isabel Moctezuma ve küçük kız kardeşi Doña Leonor Moctezuma, Hernán Cortes tarafından ebediyen geniş enkomiendalar verildi. Doña Leonor Moctezuma arka arkaya iki İspanyolla evlendi ve encomiendalarını ikinci kocasından olan kızına bıraktı.

Farklı Nahua halkları, tıpkı sömürgeci Yeni İspanya'daki diğer Mezoamerikan yerli halkları gibi, sömürge yönetimi altında sosyal ve siyasi yapılarının birçok yönünü koruyabildiler. İspanyolların yaptığı temel ayrım, Hispanik alan olan República de españoles'ten ayrı olan Republica de indios altında örgütlenen yerli halklar arasındaydı. República de españoles sadece Avrupalıları değil, Afrikalıları ve melez kastları da içeriyordu. İspanyollar, fetih öncesi dönemin statü ayrımını koruyarak yerli elitleri İspanyol sömürge sisteminde soylular olarak tanıdı ve bu soyluları İspanyol sömürge hükümeti ile kendi toplulukları arasında aracı olarak kullandı. Bu, onların Hıristiyanlığı kabul etmeleri ve İspanyol tacına sadakatlerini sürdürmeleri koşuluna bağlıydı. Sömürge Nahua yönetimleri kendi yerel işlerini düzenlemek için önemli ölçüde özerkliğe sahipti. İspanyol yöneticiler yerlilerin siyasi örgütlenmesini tam olarak anlayamadılar ama mevcut sistemin ve seçkin yöneticilerinin önemini fark ettiler. Yönetimin temel birimi olarak altepetl ya da şehir devletlerini kullanarak siyasi sistemi yeniden şekillendirdiler. Sömürge döneminde altepetl, cabeceras ya da "baş şehir" olarak yeniden adlandırıldı (yerel düzeyde, Nahuat dilindeki belgelerde genellikle altepetl terimini korusalar da) ve cabeceras tarafından yönetilen dış yerleşimler sujetos, tabi topluluklar olarak adlandırıldı. İspanyollar cabeceras'ta İber tarzı kasaba konseyleri ya da cabildos oluşturdular ve bunlar genellikle fetih öncesi dönemdeki elit yönetici grubun işlevini sürdürdü. Salgın hastalıklar nedeniyle nüfusun azalması, yerleşim modellerinde birçok nüfus değişimine ve yeni nüfus merkezlerinin oluşmasına neden oldu. Bunlar genellikle İspanyolların congregación politikası kapsamında zorunlu iskânlardı. Seyrek nüfuslu bölgelerde yaşayan yerli halklar yeni topluluklar oluşturmak üzere yeniden iskân edilmiş, böylece müjdeleme çabalarının menziline girmeleri kolaylaşmış ve sömürgeci devletin onların emeğini sömürmesi kolaylaşmıştır.

Miras

Motecuhzoma II'nin Teocalli of the Sacred War amblemi, bir gölün ortasında bir çıngıraklı yılanı tutan bir kaktüsün üzerindeki bir kartalı tasvir eder; Azteklerin Mexica şehrinin kurulduğu yerde gördükleri söylenen efsanevi sembol.
Tezontle, mimari tarzlardaki unsurlar için bir malzemedir.

Bugün Azteklerin mirası Meksika'da pek çok biçimde yaşamaya devam etmektedir. Arkeolojik alanlar kazılarak halka açılmakta ve eserleri müzelerde belirgin bir şekilde sergilenmektedir. Aztek dili Nahuatl'dan yer adları ve ödünç kelimeler Meksika peyzajına ve kelime dağarcığına nüfuz eder ve Aztek sembolleri ve mitolojisi Meksika hükümeti tarafından teşvik edilmiş ve ülkenin amblemleri olarak çağdaş Meksika milliyetçiliğine entegre edilmiştir.

19. yüzyıl boyunca, Azteklerin uygarlaşmamış barbarlar olarak imajının yerini, eski Avrupa uygarlıklarına rakip, son derece gelişmiş bir kültüre sahip, toprağın özgün evlatları olarak Azteklerin romantikleştirilmiş vizyonları aldı. Meksika İspanya'dan bağımsızlığını kazandığında, Azteklerin romantikleştirilmiş bir versiyonu, yeni ulusu Avrupalı ve Amerikalıların eşsiz bir karışımı olarak temellendirmek için kullanılabilecek bir imge kaynağı haline geldi.

Aztekler ve Meksika'nın ulusal kimliği

Aztek kültürü ve tarihi, 1821'de Meksika'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra Meksika ulusal kimliğinin oluşumunda merkezi bir rol oynamıştır. 17. ve 18. yüzyıl Avrupa'sında Aztekler genellikle barbar, korkunç ve kültürel açıdan aşağı olarak tanımlanıyordu. Meksika bağımsızlığını kazanmadan önce bile, Amerika doğumlu İspanyollar (criollos) İspanya'dan ayrı olarak kendi yerel gurur sembolleri arayışlarını temellendirmek için Aztek tarihinden yararlandılar. Entelektüeller, yerli yazarların metinlerinde Meksika'nın yerli geçmişini anlamak için Fernando de Alva Ixtlilxochitl tarafından toplananlar ve Hernando Alvarado Tezozomoc ve Chimalpahin'in yazıları gibi Aztek yazılarını kullandılar. Bu arayış, tarihçi D.A. Brading'in "creole vatanseverliği" dediği şeyin temelini oluşturdu. On yedinci yüzyıl din adamı ve bilim adamı Carlos de Sigüenza y Góngora, Texcocalı soylu Alva Ixtlilxochitl'in el yazması koleksiyonunu satın aldı. Creole Cizvit Francisco Javier Clavijero, 1767'de Cizvitlerin sınır dışı edilmesinin ardından İtalya'da sürgündeyken, Azteklerin tarihini göçlerinden son Aztek hükümdarı Cuauhtemoc'a kadar izlediği La Historia Antigua de México'yu (1780-1781) yayınladı. Bu kitabı, Pauw, Buffon, Raynal ve William Robertson gibi çağdaş yazarların iftiralarına karşı Meksika'nın yerli geçmişini savunmak için yazmıştır. 1790'da başkentin ana meydanında yapılan arkeolojik kazılar, Tenochtitlan'ın fethinden hemen sonra gömülen iki devasa taş heykeli ortaya çıkardı. Ortaya çıkarılanlar ünlü takvim taşının yanı sıra bir Coatlicue heykeli idi. Antonio de León y Gama'nın 1792 tarihli Descripción histórico y cronológico de las dos piedras adlı eseri bu iki taş monoliti incelemektedir. On yıl sonra Alman bilim adamı Alexander von Humboldt, İspanyol Amerika'sına yaptığı dört yıllık keşif gezisi sırasında Meksika'da bir yıl geçirdi. O dönemdeki ilk yayınlarından biri Amerika'nın Yerli Halklarının Cordilleras ve Anıtlarının Görünümleri'dir. Humboldt, Azteklere ilişkin imgelerin Batı dünyasındaki bilim insanlarına ve genel okuyuculara yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Guadalupe Bakiresi ve Tenochtitlan'ın kuruluş sembolleri, Josefus De Ribera Argomanis. (1778)

Din alanında, Guadalupe Bakiresi'nin geç sömürge dönemi resimlerinde Azteklerin ikonik nopal kaktüsünün üzerinde süzülürken tasvir edildiği örnekler vardır. Görüntünün göründüğü söylenen Nahua Juan Diego, karanlık Bakire'yi Meksika'nın Aztek geçmişiyle ilişkilendirir.

Colonial Mexico City arms used until 1929
Kolonyal Mexico City Belediyesi kalkanı, 1929'da yok olana kadar kullanılan kartal arması tasarımının ilk yeniden kullanımıdır
A flag
Birinci Meksika İmparatorluğu Bayrağı, 1821-1822
A flag
İkinci Meksika İmparatorluğu Bayrağı, 1864-1867
a drawing of an eagle with a serpent in its claw
Meksika Arması, bayrakta da mevcut

Yeni İspanya 1821'de bağımsızlığını kazanıp Birinci Meksika İmparatorluğu adıyla bir monarşi haline geldiğinde, bayrağında nopal kaktüsü üzerinde geleneksel Aztek kartalı vardı. Kartal, yeni Meksika monarşisini simgeleyen bir taca sahipti. İlk hükümdar Agustín de Iturbide'nin 1822'de devrilmesinin ardından Meksika cumhuriyet olduğunda, bayrak taçsız kartalı gösterecek şekilde revize edildi. 1860'larda Fransızlar Habsburglu Maximilian yönetiminde İkinci Meksika İmparatorluğu'nu kurduklarında, Meksika bayrağı monarşinin ayrıntılı sembolleriyle birlikte simgesel kartal ve kaktüsü korudu. Fransızların ve Meksikalı işbirlikçilerinin yenilgisinden sonra Meksika Cumhuriyeti yeniden kuruldu ve bayrak cumhuriyetçi sadeliğine geri döndü. Bu amblem aynı zamanda Meksika'nın ulusal arması olarak kabul edilmiş ve resmi binalarda, mühürlerde ve tabelalarda yer almıştır.

Bağımsızlık sonrası Meksika'daki gerilimler, Meksika'nın eski medeniyetlerini ulusal gurur kaynağı olarak görmeyen ve çoğunluğu siyasi olarak muhafazakar Meksikalı elitlerden oluşan Hispanistalar ile bunları bir gurur kaynağı olarak gören ve çoğunluğu liberal Meksikalı elitlerden oluşan Indigenistaları karşı karşıya getirmiştir. Meksika Cumhuriyeti'nin bayrağında Azteklerin sembolü ana unsur olarak yer alsa da, muhafazakar elitler genellikle Meksika'nın mevcut yerli nüfusuna düşmanca yaklaşıyor ya da onlara İspanyol öncesi görkemli bir tarih atfediyorlardı. Meksika Devlet Başkanı Antonio López de Santa Anna döneminde, yerli yanlısı Meksikalı entelektüeller geniş bir dinleyici kitlesi bulamadı. Santa Anna'nın 1854'te devrilmesiyle birlikte Meksikalı liberaller ve yerli geçmişiyle ilgilenen akademisyenler daha aktif hale geldi. Liberaller yerli halklara ve onların tarihine daha sıcak bakıyor, ancak "Kızılderili Sorunu "nu acil bir mesele olarak görüyorlardı. Liberallerin kanun önünde eşitliğe olan bağlılığı, liberallerin saflarında yükselerek Meksika'nın ilk yerli kökenli devlet başkanı olan Zapotec Benito Juárez ve yerlilerin haklarının savunucusu Ignacio Ramírez'in öğrencisi Nahua entelektüel ve siyasetçi Ignacio Altamirano gibi yükselişte olan yerliler için liberalizmin o dönemde ileriye dönük bir yol sunduğu anlamına geliyordu. Ancak Meksika'nın yerli geçmişine ilişkin araştırmalarda, on yıl süren iç savaşa yol açan liberaller ve muhafazakârlar arasındaki şiddetli çatışmaların dışında kalarak Ulusal Müze müdürü olarak görev yapan ve kodekslerden yararlanarak araştırmalar yapan ılımlı liberal José Fernando Ramírez'in rolü önemlidir. Francisco Pimentel, Antonio García Cubas, Manuel Orozco y Berra, Joaquín García Icazbalceta ve Francisco del Paso y Troncoso, 19. yüzyılın sonlarında Aztekler üzerine araştırma yapan Meksikalı akademisyenler olarak, Aztekler üzerine Meksika biliminin 19. yüzyıldaki gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Cuauhtémoc Anıtı, 1887 yılında Porfirio Díaz tarafından Mexico City'de açılmıştır

Meksika'da 19. yüzyılın sonları Aztek uygarlığının ulusal bir gurur kaynağı haline geldiği bir dönemdi. Döneme, 1876'dan 1911'e kadar Meksika'nın başkanlığını yapan Oaxacalı bir mestizo olan liberal askeri kahraman Porfirio Díaz hakim olmuştur. Meksika'yı yabancı yatırımcılara açan ve ülkeyi huzursuzluğu kontrol eden sert bir el altında modernleştiren "Düzen ve İlerleme" politikaları, Meksika'nın yerli nüfusunu ve topluluklarını zayıflattı. Bununla birlikte, Meksika'nın eski uygarlıklarının araştırılması için, arkeolojik araştırmaları destekleyen ve anıtları koruyan fonları ile yardımsever bir rejimdi. "Akademisyenler dikkatlerini birkaç yüzyıl önce ölmüş olan Kızılderililerle sınırlamayı daha kârlı buldular." Cuauhtemoc'un anıtını, 1887 yılında açılışını yaptığı geniş Paseo de la Reforma'nın önemli bir trafik kavşağına (glorieta) yerleştirdi. 19'uncu yüzyılın sonlarındaki dünya fuarlarında Meksika'nın pavyonları, yerli geçmişine, özellikle de Azteklere büyük bir odaklanma içeriyordu. Alfredo Chavero gibi Meksikalı akademisyenler bu sergilerde Meksika'nın kültürel imajının şekillenmesine yardımcı oldular.

Diego Rivera'nın Meksika Ulusal Sarayı'ndaki Aztek pazarı Tlatelolco'yu tasvir eden duvar resminden detay

Meksika Devrimi (1910-1920) ve birçok bölgede yerli halkın mücadeleye önemli ölçüde katılımı, hükümet destekli geniş bir siyasi ve kültürel indigenismo hareketini ateşlemiş, Meksika'nın Aztek geçmişinin sembolleri, özellikle Diego Rivera'nın Meksika duvar resminde her yerde görülür hale gelmiştir.

Octavio Paz ve Agustin Fuentes gibi Meksikalı yazarlar eserlerinde Aztek sembollerinin modern Meksika devleti tarafından kullanımını analiz etmiş, yerli kültürü benimseyip siyasi amaçlara uyarlama biçimini eleştirmiş, ancak aynı zamanda eserlerinde bu sembolik deyimi bizzat kullanmışlardır. Örneğin Paz, Meksika tarihinin Azteklerle doruğa ulaştığı görüşünü inşa eden Ulusal Antropoloji Müzesi'nin mimari düzenini, Aztek kültürünün milliyetçi bir şekilde sahiplenilmesinin bir ifadesi olarak eleştirmiştir.

Aztek tarihi ve uluslararası akademi

Başkan Porfirio Díaz 1910 yılında Ulusal Antropoloji Müzesi'nde Aztek Takvim Taşı ile birlikte. Uluslararası Amerikancılar Kongresi 1910 yılında Meksika'nın bağımsızlığının yüzüncü yıldönümünde Mexico City'de toplandı.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki akademisyenler on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Meksika'nın eski uygarlıklarının araştırılmasını giderek daha fazla istemeye başladılar. Humboldt, eski Meksika'yı eski uygarlıklara ilişkin daha geniş akademik tartışmalara dahil ederek son derece önemli bir rol oynamıştır. Fransız Amerikancı Charles Étienne Brasseur de Bourbourg (1814-1874) "zamanımızda bilim nihayet Amerika'yı ve Amerikalıları tarih ve arkeolojinin [önceki] bakış açısından etkili bir şekilde incelemiş ve rehabilite etmiştir. Bizi uykumuzdan uyandıran [...] Humboldt oldu." Fransız Jean-Frédéric Waldeck 1838'de Voyage pittoresque et archéologique dans la province d'Yucatan pendant les années 1834 et 1836'yı yayımladı. Doğrudan Aztekler ile bağlantılı olmasa da, Avrupa'da eski Meksika çalışmalarına olan ilginin artmasına katkıda bulundu. İngiliz aristokrat Lord Kingsborough, antik Meksika'yı anlama arayışlarında önemli bir enerji harcadı. Kingsborough, Humboldt'un bilinen tüm Meksika kodekslerinin yayınlanması çağrısına cevap vererek, zengin bir şekilde resimlendirilmiş dokuz ciltlik Antiquities of Mexico'yu (1831-1846) yayınladı ve iflas etti. Azteklerle doğrudan ilgilenmiyordu, daha ziyade Meksika'nın Yahudiler tarafından kolonize edildiğini kanıtlamakla ilgileniyordu. Ancak bu değerli birincil kaynakları yayınlaması, başkalarının da bunlara ulaşmasını sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 19. yüzyılın başlarında, antik Meksika'ya duyulan ilgi John Lloyd Stephens'ı Meksika'ya seyahat etmeye ve ardından 1840'ların başında iyi resimlendirilmiş anlatılar yayınlamaya itti. Ancak yarı kör bir Bostonlu olan William Hickling Prescott'un Meksika'nın İspanyollar tarafından fethi üzerine yaptığı araştırma, son derece popüler ve derinlemesine araştırılmış The Conquest of Mexico (Meksika'nın Fethi, 1843) adlı eseriyle sonuçlandı. Resmi olarak bir tarihçi olarak eğitim almamış olmasına rağmen Prescott, bariz İspanyol kaynaklarının yanı sıra Ixtlilxochitl ve Sahagún'un fetih tarihinden de yararlandı. Sonuçta ortaya çıkan eseri Aztek yanlısı ve karşıtı tutumların bir karışımıydı. Eser İngilizce olarak en çok satanlar listesine girmekle kalmadı, aynı zamanda önde gelen muhafazakâr politikacı Lucas Alamán da dâhil olmak üzere Meksikalı entelektüelleri etkiledi. Alamán, Azteklerin karakterize edilmesine karşı çıktı. Benjamin Keen'in değerlendirmesine göre, Prescott'un tarihi "her kesimden gelen saldırıları atlattı ve Aztek uygarlığı konusunda uzmanların olmasa da meslekten olmayanların anlayışlarına hala hakim". 19. yüzyılın sonlarında işadamı ve tarihçi Hubert Howe Bancroft, Meksika, Kaliforniya ve Orta Amerika da dahil olmak üzere Kuzey Amerika'nın "Yerli Irklarının" tarihini yazmak için yazar ve araştırmacılar istihdam ederek büyük bir projeyi yönetti. Çalışmanın tamamı, yarısı Azteklerle ilgili olmak üzere antik Meksika'ya ayrılmıştı. Bu çalışma, diğerlerinin yanı sıra Ixtlilxochitl ve Brasseur de Bourbourg'dan faydalanan bir sentez çalışmasıydı.

Uluslararası Amerikancılar Kongresi 1875 yılında Fransa'nın Nancy kentinde kurulduğunda, Meksikalı akademisyenler aktif katılımcılar haline gelmiş ve Mexico City, 1895 yılından başlayarak iki yılda bir düzenlenen çok disiplinli toplantıya altı kez ev sahipliği yapmıştır. Meksika'nın eski uygarlıkları, Meksikalı ve uluslararası akademisyenler tarafından yapılan önemli bilimsel araştırmaların odak noktası olmaya devam etmiştir.

Dil ve yer adları

Logosu stilize edilmiş tüylü bir taç olan Metro Moctezuma

Nahuatl dili bugün, çoğunluğu orta Meksika eyaletlerindeki dağlık bölgelerde olmak üzere 1,5 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Meksika İspanyolcası bugün Nahuatl dilinden yüzlerce alıntı içermektedir ve bu kelimelerin birçoğu genel İspanyolca kullanımına ve daha sonra diğer dünya dillerine geçmiştir.

Meksika'da Aztek yer adları, özellikle Aztek imparatorluğunun merkezi olan orta Meksika'da ve aynı zamanda Aztek yardımcı birliklerinin Yeni İspanya'nın haritasını çıkaran ilk seferlerde İspanyol sömürgecilere eşlik etmesi nedeniyle birçok kasaba, şehir ve bölgenin Nahuatl isimleri altında kurulduğu diğer bölgelerde de yaygındır. Bu şekilde, aslen Nahuatl dilini konuşmayan kasabalar bile Nahuatl isimleriyle anılmaya başlandı. Mexico City'de, Mexico City Metrosu'nun 1. hattında Moctezuma II ve Cuauhtemoc'un adlarını taşıyan istasyonlar da dahil olmak üzere Aztek hükümdarlarının anma törenleri düzenlenmektedir.

Mutfak

Las Tortilleras, Carl Nebel'in mısır öğüten ve tortilla yapan kadınları resmettiği 1836 tarihli bir taş baskı.
Chapulines, kızartılmış ve üzerine biber serpilmiş çekirge, popüler bir lezzet olmaya devam etmektedir.

Meksika mutfağı, Mezoamerikan mutfağının ve özellikle Aztek mutfağının temel unsurlarına dayanmaya devam etmektedir: mısır, biber, fasulye, kabak, domates, avokado. Bu temel ürünlerin birçoğu Nahuatl isimleriyle bilinmeye devam etmekte ve bu şekilde bu yiyecekleri İspanyollara ve dünyaya tanıtan Aztek halkıyla bağlarını taşımaktadır. Eski Mezoamerikan gıda unsurlarının, özellikle de bitkilerin yayılmasıyla Nahuatl dilinden ödünç alınan kelimeler (çikolata, domates, biber, avokado, tamale, taco, pupusa, chipotle, pozole, atole) İspanyolca aracılığıyla dünyadaki diğer dillere geçmiştir. Meksika mutfağının yayılması ve popülerliği sayesinde, Azteklerin mutfak mirasının küresel bir erişime sahip olduğu söylenebilir. Günümüzde Aztek imgeleri ve Nahuatl kelimeleri, Meksika mutfağının pazarlanmasında otantiklik veya egzotizm havası katmak için sıklıkla kullanılmaktadır.

Popüler kültürde

Aztekler fikri, ilk karşılaşmalardan bu yana Avrupalıların hayal gücünü büyülemiş ve Batı popüler kültürüne birçok ikonik sembol sağlamıştır. Benjamin Keen, Batı Düşüncesinde Aztek İmgesi adlı kitabında, Batılı düşünürlerin Aztek kültürünü genellikle kendi kültürel çıkarlarının süzgecinden geçirerek incelediklerini ileri sürmüştür.

Aztekler ve Aztek mitolojisinden figürler Batı kültüründe yer almaktadır. Tüylü bir yılan tanrı olan Quetzalcoatl'ın adı, kanat açıklığı 11 metre (36 ft) kadar olan büyük bir uçan sürüngen olan Quetzalcoatlus adlı bir pterozor cinsi için kullanılmıştır. Quetzalcoatl birçok kitapta, filmde ve video oyununda bir karakter olarak yer almıştır. D.H. Lawrence, The Plumed Serpent adlı romanının ilk taslaklarından birine Quetzalcoatl adını vermiş, ancak yayıncısı Alfred A. Knopf, başlığın değiştirilmesinde ısrar etmiştir. Amerikalı yazar Gary Jennings, Aztek dönemi Meksika'sında geçen Aztec (1980) ve Aztec Autumn (1997) adlı iki tarihi roman yazdı. Romanlar o kadar popülerdi ki ölümünden sonra Aztek serisinde dört roman daha yazıldı.

Aztek toplumu sinemada da tasvir edilmiştir. Salvador Carrasco'nun yönettiği 2000 yapımı Meksika filmi Öteki Fetih (İspanyolca: La Otra Conquista), 1520'lerde İspanya'nın Meksika'yı fethinden sonraki sömürge dönemini anlatıyordu. Tenochtitlan tapınağına yapılan saldırıdan sağ kurtulan Aztek kâtip Topiltzin'in bakış açısını benimsemiştir. Juan Mora Catlett'in 1989 yapımı Retorno a Aztlán filmi, I. Motecuzoma döneminde geçen, Nahuatl dilinde çekilmiş ve alternatif Nahuatl adı Necuepaliztli in Aztlan olan bir tarihi kurgu eseridir. 1970'lerin Meksika istismar B filmlerinde, Aztek hayaletleri ve büyücülerinin yanı sıra "Aztek mumyası" da yinelenen bir figürdü.

Ayrıca bakınız

 • Meksika Tarihi
 • Meksika'da Indigenismo
 • Meksika'nın yerli halkları
 • Meksika-Tenochtitlan hükümdarları listesi
 • Maya Uygarlığı
 • Mezoamerika
 • Mezoamerikan kronolojisi
 • Mixtec halkı
 • Nahualar
 • Nahuatl

Bibliyografya

 • Altman, Ida; Cline, Sarah; Pescador, Javier (2003). Büyük Meksika'nın Erken Tarihi. Prentice Hall. ISBN 978-0-13-091543-6.
 • Batalla, Juan José (2016). "Tarihsel Kaynaklar: Codices and Chronicles". Deborah L. Nichols; Enrique Rodríguez-Alegría (eds.) içinde. Oxford Aztekler El Kitabı. Cilt 1. doi:10.1093/oxfordhb/9780199341962.013.30.
 • Barlow, Robert H. (1945). ""Aztek İmparatorluğu" Terimi Üzerine Bazı Açıklamalar". The Americas. 1 (3): 345-349. doi:10.2307/978159. JSTOR 978159.
 • Barlow, Robert H. (1949). Culhua Mexica İmparatorluğunun Kapsamı. University of California Press.
 • Beekman, C.S.; Christensen, A.F. (2003). "Şüphe ve belirsizliği birden fazla kanıtla kontrol etmek: Mezoamerikan Nahua göçlerine yeni bir bakış". Journal of Archaeological Method and Theory. 10 (2): 111–164. doi:10.1023/a:1024519712257. S2CID 141990835.
 • Berdan, Frances (1982). Orta Meksika Aztekleri: Bir İmparatorluk Toplumu. Kültürel Antropolojide Vaka Çalışmaları. New York: Holt, Rinehart & Winston. ISBN 978-0-03-055736-1. OCLC 7795704.
 • Berdan, Frances F.; Smith, Michael E. (1996a). "1. Giriş". Frances Berdan; Richard Blanton; Elizabeth Hill Boone; Mary G. Hodge; Michael E. Smith; Emily Umberger (eds.). Aztek İmparatorluk Stratejileri. Washington, DC: Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu. ISBN 978-0-88402-211-4. OCLC 27035231.
 • Berdan, Frances F.; Smith, Michael E. (1996b). "9. İmparatorluk Stratejileri ve Merkez-Çevre İlişkileri". Frances Berdan; Richard Blanton; Elizabeth Hill Boone; Mary G. Hodge; Michael E. Smith; Emily Umberger (eds.). Aztek İmparatorluk Stratejileri. Washington, DC: Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu. ISBN 978-0-88402-211-4. OCLC 27035231.
 • Berdan, Frances F.; Anawalt, Patricia Rieff (1997). The Essential Codex Mendoza. University of California Press. ISBN 978-0-520-20454-6.
 • Berdan, Frances (2014). Aztek Arkeolojisi ve Etnohistoryası. Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 • Berdan, F.F. (2016). "Eyaletlerde Tüy İşlemeciliği: Aztek Hegemonyası Altında Dağınık Bir Lüks Zanaat". Antik Mezoamerika. 27 (1): 209–219. doi:10.1017/S0956536115000358. S2CID 164771165.
 • Boone, Elizabeth Hill (2000). Kırmızı ve Siyah Hikayeler: Aztek ve Mixtec'in Resimli Tarihleri. Austin: Teksas Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-292-70876-1. OCLC 40939882.
 • Brading, D.A. (1991). İlk Amerika: İspanyol Monarşisi, Kreol Vatanseverler ve Liberal Devlet, 1492-1867. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39130-6.
 • Bright, W. (1990). "'Tek dudakla, iki dudakla': Parallelism in Nahuatl". Language. 66 (3): 437-452. doi:10.2307/414607. JSTOR 414607.
 • Brumfiel, Elizabeth M. (1998). "The multiple identities of Aztec craft specialists". Archeological Papers of the American Anthropological Association. 8 (1): 145–152. doi:10.1525/ap3a.1998.8.1.145.
 • Bueno, Christina (2016). Harabelerin Peşinde: Archaeology, History, and the Making of Modern Mexico. New Mexico Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8263-5732-8.
 • Burkhart, Louise M. (1997). "Ev cephesinde Meksikalı kadınlar". S Schroeder; S Wood; RS Haskett (eds.) içinde. Erken dönem Meksika'nın Kızılderili kadınları. s. 25-54.
 • Cáceres-Lorenzo, M.T. (2015). "Amerikan İspanyolcasının yayılma eğilimleri ve Nahuatlizmleri: Diyalektik sözcük dağarcıklarından elde edilen kanıtlar". Dialectologia et Geolinguistica. 23 (1): 50-67. doi:10.1515/dialect-2015-0004. hdl:10553/43280. S2CID 151429590.
 • Campbell, Lyle (1997). Amerikan Kızılderili Dilleri: Amerika Yerlilerinin Tarihsel Dilbilimi. Oxford Studies in Anthropoical Linguistics, 4. Londra ve New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-509427-5. OCLC 32923907.
 • Carrasco, David (2000). Kurban Şehri: Aztek İmparatorluğu ve Şiddetin Uygarlıktaki Rolü. Boston, MA: Beacon Press. ISBN 978-0-8070-4642-5. OCLC 41368255.
 • Carrasco, David (2012). Aztekler: Çok Kısa Bir Giriş. Oxford Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-1953-7938-9.
 • Carrasco, Pedro (1999). Antik Meksika'nın Tenochca İmparatorluğu: The Triple Alliance of Tenochtitlan, Tetzcoco, and Tlacopan. Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-3144-3.
 • Charlton, Thomas (2000). "Aztekler ve Çağdaşları: The Central and Eastern Mexican Highlands". Amerika Yerli Halklarının Cambridge Tarihi. Cilt 2. Mezoamerika Bölüm 1. Cambridge University Press. s. 500-558. ISBN 978-0-521-35165-2.
 • Chipman, Donald E. (2005). Moctezuma'nın Çocukları: İspanyol Yönetimi Altında Aztek Kraliyeti, 1520-1700. Teksas Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-292-72597-3.
 • Cline, Howard F. (1976). "Hubert Howe Bancroft, 1832-1918". H.F. Cline (ed.) içinde. Handbook of Middle American Indians, Guide to Ethnohistorical Sources, Part 2. pp. 326-347. ISBN 978-0-292-70153-3.
 • Cline, Howard F. (1973). "Selected Nineteenth-Century Mexican Writers on Ethnohistory". H.F. Cline (ed.) içinde. Handbook of Middle American Indians, Guide to Ethnohistorical Sources, Part 2. pp. 370-393. ISBN 978-0-292-70153-3.
 • Cline, Sarah (2000). "Kolonyal Orta Meksika'nın Yerli Halkları". Amerika Yerli Halklarının Cambridge Tarihi. Cilt 2. Mezoamerika Bölüm 2. Cambridge University Press. s. 187-222. ISBN 978-0-521-65204-9.
 • Cooper Alarcón, Daniel (1997). Aztek palimpsesti: Modern Hayal Gücünde Meksika. Tucson: Arizona Üniversitesi Yayınları.
 • Diel, Lori B. (2005). "Kadınlar ve siyasi güç: Aztek resimsel tarihlerinde soylu kadınların dahil edilmesi ve dışlanması". RES: Antropoloji ve Estetik. 47 (1): 82–106. doi:10.1086/resv47n1ms20167660. S2CID 157991841.
 • Elson, Cristina; Smith, Michael E. (2001). "Aztek Yeni Ateş Töreni'nden arkeolojik kalıntılar". Antik Mezoamerika. 12 (2): 157–174. doi:10.1017/S0956536101122078. S2CID 25246053.
 • Franco, Jean (2004). "Coatlicue'nin dönüşü: Mexican nationalism and the Aztec past". Journal of Latin American Cultural Studies. 13 (2): 205–219. doi:10.1080/1356932042000246977. S2CID 162346920.
 • Frazier, E.G. (2006). "Préstamos del náhuatl al español mexicano". Hesperia: Anuario de Filología Hispánica. 9: 75-86.
 • Galindo Leal, Carlos; Sarukhán Kermez, José; Wright, David; Carr, Charles (2017). "Una historia natural del emblema nacional de México". Cora Ma. A. Falero Ruiz (ed.). Escudo Nacional: flora, fauna y biodiversidad. México City: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Museo Nacional de Antropología. pp. 42-61.
 • Gibson, Charles (1964). İspanyol Yönetimi Altındaki Aztekler: Meksika Vadisi Yerlilerinin Tarihi, 1519-1810. Stanford: Stanford Üniversitesi Yayınları.
 • Gillespie, Susan D. (1989). The Aztec Kings: the Construction of Rulership in Mexica History. Tucson: Arizona Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8165-1095-5. OCLC 19353576.
 • Gillespie, Susan D. (1998). "Aztek Üçlü İttifakı: A Postconquest Tradition" (PDF). Elizabeth Hill Boone; Tom Cubbins (eds.) içinde. Native Traditions in the Postconquest World, A Symposium at Dumbarton Oaks 2-4 Ekim 1992. Washington, DC: Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu. s. 233-263. ISBN 978-0-88402-239-8. OCLC 34354931. Orijinalinden (PDF Reprint) 21 Şubat 2007 tarihinde arşivlendi.
 • Greene, Doyle (2012). Mexploitation Sineması: Meksikalı Vampir, Güreşçi, Maymun Adam ve Benzer Filmlerin Eleştirel Tarihi, 1957-1977. McFarland.
 • Gutierrez, Natividad (1999). Milliyetçi Mitler ve Etnik Kimlikler: Indigenous Intellectuals and the Mexican State. Nebraska Üniversitesi Yayınları.
 • Hajovsky, Patrick Thomas (2015). Başkalarının Dudaklarında: Aztek Anıtları ve Ritüellerinde Moteuczoma'nın Şöhreti. Teksas Üniversitesi Yayınları.
 • Harner, Michael (1977). "The Ecological Basis for Aztec Sacrifice". American Ethnologist. 4 (1): 117–135. doi:10.1525/ae.1977.4.1.02a00070. S2CID 144736919.
 • Haskett, R.S. (1991). Yerli yöneticiler: Kolonyal Cuernavaca'da şehir yönetiminin etnohistoryası. New Mexico Üniversitesi Yayınları.
 • Hassig, Ross (1985). Ticaret, Haraç ve Ulaşım: Meksika Vadisi'nin On Altıncı Yüzyıl Ekonomi Politiği. Civilization of the American Indian serisi. Norman: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-1911-3. OCLC 11469622.
 • Hassig, Ross (1988). Aztek Savaşı: İmparatorluk Genişlemesi ve Siyasi Kontrol. Civilization of the American Indian serisi. Norman: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-2121-5. OCLC 17106411.
 • Hassig, Ross (1992). Eski Mezoamerika'da Savaş ve Toplum. Berkeley: Kaliforniya Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-520-07734-8. OCLC 25007991.
 • Hassig, Ross (2001). Aztek ve Kolonyal Meksika'da Zaman, Tarih ve İnanç. Austin: Teksas Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-292-73139-4. OCLC 44167649.
 • Hassig, Ross (2016). Polygamy and the Rise and Demise of the Aztec Empire. New Mexico Üniversitesi Yayınları.
 • Haugen, J.D. (2009). "Ödünç alınmış ödünçlemeler: İngilizcede Nahuatl dilinden ödünç kelimeler". Lexis. İngilizce Leksikoloji Dergisi. 3.
 • Helland, J. (1990). "Frida Kahlo'nun Resimlerinde Aztek İmgeleri: Yerlilik ve Siyasi Bağlılık". Woman's Art Journal. 11 (2): 8-13.
 • Hirth, Kenneth G. (2016). Aztek Ekonomik Dünyası. Cambridge Üniversitesi Yayınları.
 • Himmerich y Valencia, Robert (1991). The Encomenderos of New Spain, 1521-1555. Teksas Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-292-73108-0.
 • Hodge, Mary G.; Neff, Hector; Blackman, M. James; Minc, Leah D. (1993). "Aztek İmparatorluğu'nun kalbinde turuncu üzerine siyah seramik üretimi". Latin American Antiquity. 4 (2): 130-157. doi:10.2307/971799. JSTOR 971799.
 • Humboldt, Alexander von (2014). Views of the Cordilleras and Monuments of the Indigenous Peoples of the Americas [1810]: Eleştirel Bir Basım. Chicago Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-226-86506-5.
 • Isaac, B.L. (2005). "Aztek yamyamlığı: Meksika Vadisi'nde İspanyol ve mestizo anlatılarına karşı Nahua". Antik Mezoamerika. 16 (1): 1–10. doi:10.1017/s0956536105050030. S2CID 162825038.
 • Isaac, B.L. (2002). "Aztekler ve Komşuları Arasında Yamyamlık: Nueva España ve Nueva Galicia Eyaletleri için 1577-1586 "Relaciones Geográficas "ın Analizi". Antropolojik Araştırmalar Dergisi. 58 (2): 203–224. doi:10.1086/jar.58.2.3631036. S2CID 163993224.
 • Karttunen, Frances; Lockhart, James (1980). "La estructura de la poesía náhuatl vista por sus variantes". Estudios de Cultura Nahuatl. 14: 15-64.
 • Kaufman, Terrence (2001). "En eski zamanlardan on altıncı yüzyıla kadar Nawa dil grubunun tarihi: bazı ilk sonuçlar" (PDF). Mezoamerika Dillerinin Belgelenmesi Projesi. Gözden geçirilmiş Mart 2001.
 • Keen, Benjamin (1971). Batı düşüncesinde Aztek imgesi. New Brunswick: Rutgers Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8135-0698-2.
 • Keen, B. (2001). "Review of: Kurban Şehri: Aztek İmparatorluğu ve Şiddetin Uygarlıktaki Rolü". The Americas. 57 (4): 593–595. doi:10.1353/tam.2001.0036. S2CID 144513257.
 • Kubler, George (1942). "Meksika'da Nüfus Hareketleri, 1520-1600". Hispanic American Historical Review. 22 (4): 606-643. doi:10.2307/2506768. JSTOR 2506768.
 • Lacadena, Alfonso (2008). "A Nahuatl Syllabary" (PDF). PARI Dergisi. VIII (4).
 • León-Portilla, Miguel (1992). Aztek Dünyasının On Beş Şairi. Norman, Oklahoma: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-2441-4. OCLC 243733946.
 • León-Portilla, Miguel (2000). "Aztecas, disquisiciones sobre un gentilicio". Estudios de la Cultura Nahuatl. 31: 307-313.
 • León-Portilla, Miguel (2002). Bernardino de Sahagun, İlk Antropolog. Mauricio J. Mixco (çev.) (Orijinal adı Bernardino de Sahagún: Pionero de la Antropología 1999, UNAM. ed.). Norman: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-3364-5. OCLC 47990042.
 • Lockhart, James (1992). Fetih Sonrası Nahualar: A Social and Cultural History of the Indians of Central Mexico, Sixteenth Through Eighteenth Centuries. Stanford: Stanford Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8047-1927-8.
 • Lockhart, James (1993). Biz İnsanlar Buradayız: Meksika'nın Fethine İlişkin Nahuatl Anlatıları. Repertorium Columbianum. Cilt 1. Çeviren: Lockhart, James. Berkeley: Kaliforniya Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-520-07875-8. OCLC 24703159. (İngilizce, İspanyolca ve Nahuatl dillerinde)
 • López Austin, Alfredo (2001). "Aztec". The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Culture. Cilt 1. Oxford University Press. s. 68-72. ISBN 978-0-19-514255-6.
 • López Austin, Alfredo (1997). Tamoanchan, Tlalocan: Sis Mekanları. Mezoamerikan Dünyaları serisi. Çeviren: Bernard R. Ortiz de Montellano; Thelma Ortiz de Montellano. Niwot: Colorado Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-87081-445-7. OCLC 36178551.
 • López Luján, Leonardo (2005). Tenochtitlan Templo Mayor Sunuları. Bernard R. Ortiz de Montellano ve Thelma Ortiz de Montellano tarafından çevrilmiştir (Gözden geçirilmiş baskı). Albuquerque: New Mexico Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8263-2958-5.
 • MacLeod, Murdo (2000). "İspanyol İstilasından Bu Yana Mezoamerika: Genel Bir Bakış.". Amerika Yerli Halklarının Cambridge Tarihi. Cilt 2. Mezoamerika Bölüm 2. Cambridge University Press. s. 1-43. ISBN 978-0-521-65204-9.
 • Martz, Louis L.; Lawrence, D. H. (1998). Quetzalcoatl. New Directions Books. ISBN 978-0-8112-1385-1.
 • Matos Moctezuma, Eduardo (1988). Azteklerin Büyük Tapınağı: Tenochtitlan Hazineleri. New Aspects of Antiquity serisi. Doris Heyden (çev.). New York: Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-39024-5. OCLC 17968786.
 • Matos Moctezuma, Eduardo (1987). "Templo Mayor'un Sembolizmi". Hill Boone, Elizabeth (ed.) içinde. The Aztec Templo Mayor. Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu. s. 188-189.
 • Matos Moctezuma, Eduardo (2017). "Antik Taş Heykeller: Mexica Geçmişini Ararken". Nichols, Deborah L; Rodríguez-Alegría, Enrique (eds.) içinde. Oxford Aztekler El Kitabı. Cilt 1. Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199341962.013.1.
 • Matthew, Laura E; Oudijk, Michel R. (2007). Indian Conquistadors: Mezoamerika'nın Fethinde Yerli Müttefikler. Oklahoma Üniversitesi Yayınları.
 • McCaa, Robert (1995). "Spanish and Nahuatl Views on Smallpox and Demographic Catastrophe in Mexico". Journal of Interdisciplinary History. 25 (3): 397-431. doi:10.2307/205693. JSTOR 205693. S2CID 145465056.
 • McCaa, Robert (1997). "The Peopling of Mexico from Origins to Revolution (ön taslak)". Orijinalinden 12 Temmuz 2017 tarihinde arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Şubat 2018.
 • Miller, Mary; Taube, Karl (1993). Antik Meksika ve Maya Tanrıları ve Sembolleri: An Illustrated Dictionary of Mesoamerican Religion. Londra: Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-05068-2. OCLC 27667317.
 • Minc, Leah D. (2017). "Aztek Kalpgahında Çömlekçilik ve Çömlekçi Zanaatı". Deborah L. Nichols; Enrique Rodríguez-Alegría (eds.) içinde. Oxford Aztekler El Kitabı. Cilt 1. Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199341962.013.13.
 • Montes de Oca, Mercedes (2013). Los difrasismos en el náhuatl de los siglos XVI y XVII. México City: Universidad Nacional Autonoma de México.
 • Mora, Carl J. (2005). Meksika Sineması: Reflections of a Society, 1896-2004, 3d ed. McFarland.
 • Morfín, Lourdes Márquez; Storey, Rebecca (2016). "Precolumbian ve Kolonyal Dönemlerde Nüfus Tarihi". The Oxford Handbook of the Aztecs. s. 189.
 • Mundy, B.E. (2015). Aztek Tenochtitlan'ın ölümü, México City'nin yaşamı. Teksas Üniversitesi Yayınları.
 • Mundy, B.E. (2014). "Meksika-Tenochtitlan'da Yer Adları". Ethnohistory. 61 (2): 329–355. doi:10.1215/00141801-2414190.
 • Nichols, Deborah L.; Rodríguez-Alegría, Enrique (2017). "Giriş: Aztek Çalışmaları: Eğilimler ve Temalar". Deborah L. Nichols; Enrique Rodríguez-Alegría (eds.) içinde. The Oxford Handbook of the Aztecs. Oxford Üniversitesi Yayınları.
 • Nicholson, H.B. (1971). "İspanyol Öncesi Orta Meksika'da Büyük Heykeltıraşlık". Gordon F. Ekholm; Ignacio Bernal (eds.) içinde. Handbook of Middle American Indians, Volume 10 & 11 "Archaeology of Northern Mesoamerica". University of Texas Press. pp. 92-134.
 • Nicholson, H.B. (1981). "Aztek Heykellerinde Polikrom". Elizabeth Hill Boone (ed.) içinde. Mezoamerika'da Boyalı Mimari ve Polikrom Anıtsal Heykel: Dumbarton Oaks'ta Bir Sempozyum, 10-11 Ekim 1981. Dumbarton Oaks.
 • Nicholson, H.B.; Berger, Rainer (1968). "Two Aztec Wood Idols: Iconographic and Chronologic Analysis". Studies in Pre-Columbian Art and Archaeology. 5 (5): 1-3, 5-28. JSTOR 41263409.
 • Nichols, Deborah L. ve Enrique Rodríguez-Alegría, eds. Oxford Aztekler El Kitabı. Oxford: Oxford University Press 2017.
 • Noguera Auza, Eduardo (1974). "Sitios de ocupación en la periferia de Tenochtitlán y su significado histórico-arqueológico". Anales de Antropología. 11: 53-87. doi:10.22201/iia.24486221e.1974.0.23307 (inaktif 28 Şubat 2022): CS1 maint: DOI Şubat 2022 itibarıyla etkin değil (link)
 • Nowotny, Karl Anton (2005). Tlacuilolli: Borgia Grubu Kataloğu ile Meksika Resimli El Yazmalarının Biçimi ve İçeriği. George A. Evertt ve Edward B. Sisson tarafından çevrilmiştir. Oklahoma Üniversitesi Yayınları.
 • Offner, Jerome A. (1983). Aztek Texcoco'da Hukuk ve Siyaset. Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-521-23475-7.
 • Ortíz de Montellano, Bernard R. (1983). "Kafataslarını Saymak: Harner-Harris'in Aztek Yamyamlık Teorisi Üzerine Yorum". American Anthropologist. 85 (2): 403–406. doi:10.1525/aa.1983.85.2.02a00130. OCLC 1479294. S2CID 162218640.
 • Ortíz de Montellano, Bernard R. (1990). Aztek Tıbbı, Sağlık ve Beslenme. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. ISBN 978-0-8135-1562-5. OCLC 20798977.
 • Ouweneel, A. (1995). "From tlahtocayotl to gobernadoryotl: a critical examination of indigenous rule in 18th-century central Mexico". American Ethnologist. 22 (4): 756–785. doi:10.1525/ae.1995.22.4.02a00060.
 • Pasztory, Esther (1983). Aztek Sanatı. Harry N. Abrams, Inc. Publishers.
 • Peterson, Jeanette Favrot (2014). Guadalupe'yi Görselleştirmek. University of Texas Press. s. 176, 227. ISBN 978-0-292-73775-4.
 • Pilcher, J.M. (2017). Taco gezegeni: Meksika yemeklerinin küresel tarihi. Oxford: Oxford University Press. s. 184-185.
 • Prem, Hanns J. (1992). "Aztek Yazısı". Victoria R. Bricker; Patricia A. Andrews (eds.) içinde. Orta Amerika Yerlileri El Kitabı Eki, Cilt 5: Epigrafi. Austin: University of Texas Press. s. 53-69. ISBN 978-0-292-77650-0. OCLC 23693597.
 • Quiñones Keber, Eloise (1996). "Humboldt ve Aztek Sanatı". Colonial Latin American Review. 5 (2): 277–297. doi:10.1080/10609169608569894.
 • Restall, Matthew (2004). Seven Myths of the Spanish Conquest (1. baskı). Oxford ve New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-517611-7. OCLC 56695639.
 • Rodríguez-Alegría, E. (2017). "Dönüşen Bir Şehir: On Altıncı Yüzyılda Tenochtitlan'dan Mexico City'ye". Nichols, Deborah L; Rodríguez-Alegría, Enrique (eds.) içinde. Oxford Aztekler El Kitabı. Cilt 1. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199341962.001.0001. ISBN 978-0-19-934196-2.
 • Sahagún, Bernardino de (1577). Historia general de las cosas de nueva España [Yeni İspanya'daki Şeylerin Genel Tarihi (Floransa Kodeksi)] (İspanyolca). Erişim tarihi: 2020-01-31 - World Digital Library aracılığıyla.
 • Sanders, William T. (1992) [1976]. "The Population of the Central Mexican Symbiotic Region, the Basin of Mexico, and the Teotihuacan Valley in the Sixteenth-century". William Denevan (ed.) içinde. The Native Population of the Americas in 1492 (gözden geçirilmiş baskı). Madison: Wisconsin Üniversitesi Yayınları. s. 85-150.
 • Sanders, William T. (1971). "Orta Meksika'da Yerleşim Düzenleri". Orta Amerika Yerlileri El Kitabı. Cilt 3. ss. 3-44.
 • Schroeder, Susan (1991). Chimalpahin ve Chalco Krallıkları. Tucson: Arizona Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8165-1182-2. OCLC 21976206.
 • Sigal, Pete (2005). "The Cuiloni, the Patlache, and the Abominable Sin: Homosexualities in Early Colonial Nahua Society". Hispanic American Historical Review. 85 (4): 555–593. doi:10.1215/00182168-85-4-555.
 • Smith, Michael E. (1984). "Nahuatl Kroniklerinin Aztlan Göçleri: Efsane mi Tarih mi?" (PDF). Ethnohistory. 31 (3): 153-186. doi:10.2307/482619. JSTOR 482619. OCLC 145142543.
 • Smith, Michael E. (1996). "The Strategic Provinces". Frances Berdan; Richard Blanton; Elizabeth Hill Boone; Mary G. Hodge; Michael E. Smith; Emily Umberger (eds.). Aztek İmparatorluk Stratejileri. Washington, DC: Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu. s. 137-151. ISBN 978-0-88402-211-4. OCLC 27035231.
 • Smith, Michael E. (1997). The Aztecs (first ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing. ISBN 978-0-631-23015-1. OCLC 48579073.
 • Smith, Michael E. (2000). "Aztek Şehir Devletleri". Mogens Herman Hansen (ed.) içinde. A Comparative Study of Thirty City-State Cultures (Otuz Şehir Devleti Kültürü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma). Kopenhag: Danimarka Kraliyet Bilim ve Edebiyat Akademisi. s. 581-595.
 • Smith, Michael E. (2008). Aztek Şehir-Devlet Başkentleri. University Press of Florida.
 • Smith, Michael E.; Montiel, Lisa (2001). "The Archaeological Study of Empires and Imperialism in Pre-Hispanic Central Mexico". Antropolojik Arkeoloji Dergisi. 20 (3): 245–284. doi:10.1006/jaar.2000.0372. S2CID 29613567.
 • Smith, Michael E. (2005). "Aztek İmparatorluğu'nun Eyaletlerinde Yaşam" (PDF). Scientific American.
 • Soustelle, Jacques (1970). İspanyol Fethi Arifesinde Azteklerin Günlük Yaşamı. Stanford Üniversitesi Yayınları. ISBN 9780804707213.
 • Taube, Karl A. (1993). Aztek ve Maya Mitleri (4. Teksas Üniversitesi ed.). Austin: Teksas Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-292-78130-6. OCLC 29124568.
 • Taube, Karl (2012). "Yaratılış ve Kozmoloji: Antik Mezoamerika'da Tanrılar ve Mitik Kökenler". Deborah L. Nichols; Christopher A. Pool (eds.) içinde. The Oxford Handbook of Mesoamerican Archaeology. Oxford University Press. pp. 741-752.
 • Tenorio-Trillo, Mauricio (1996). Mexico at the World's Fairs. University of California Press. ISBN 978-0-520-20267-2.
 • Tomlinson, G. (1995). "Aztek şarkılarının ideolojileri". Journal of the American Musicological Society. 48 (3): 343-379. doi:10.2307/3519831. JSTOR 3519831.
 • Townsend, Richard F. (2009). The Aztecs (3rd, revised ed.). Londra: Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-28791-0.
 • VanEssendelft, W. (2018). "Bir isimde ne var? Aztek yer adlarının tipolojik bir analizi". Arkeoloji Bilimi Dergisi: Raporlar. 19: 958-967. doi:10.1016/j.jasrep.2018.01.019. S2CID 189685291.
 • Whittaker, G. (2009). "Nahuatl yazısının ilkeleri". Göttinger Beiträge zur Sprachwissenschaft. 16: 47-81.
 • Whitmore, Thomas M. (1992). Erken Kolonyal Meksika'da Hastalık ve Ölüm: Simulating Amerindian Depopulation. Boulder, CO: Westview Press.
 • Witton, M.P.; Martill, D.M.; Loveridge, R.F. (2010). "Dev Pterozorların Kanatlarını Kırpmak: Kanat Açıklığı Tahminleri ve Çeşitlilik Üzerine Yorumlar". Acta Geoscientica Sinica. 31 (Ek 1): 79-81.
 • Wolfe, Bertram D. (2000). Diego Rivera'nın Muhteşem Hayatı. Cooper Square Press.
 • Zantwijk, Rudolph van (1985). Aztek Düzenlemesi: İspanyol Öncesi Meksika'nın Sosyal Tarihi. Norman: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-1677-8. OCLC 11261299.
 • Zender, Marc (2008). "One Hundred and Fifty Years of Nahuatl Decipherment" (PDF). PARI Dergisi. VIII (4).

İngilizce birincil kaynaklar

 • Berdan, Frances F. ve Patricia Reiff Anawalt (1997) The Essential Codex Mendoza. University of California Press, Berkeley. ISBN 0-520-20454-9.
 • Cortés, Hernan (1987) Meksika'dan Mektuplar. Yeni Baskı. Anthony Pagden tarafından çevrilmiştir. Yale Üniversitesi Yayınları, New Haven. ISBN 0-300-03724-4.
 • Díaz del Castillo, Bernal (1963) [1632]. Yeni İspanya'nın Fethi. Penguin Classics. J.M. Cohen (çev.) (6. baskı (1973) ed.). Harmondsworth, İngiltere: Penguin Books. ISBN 978-0-14-044123-9. OCLC 162351797.
 • Durán, Diego (1971) [1574-79]. Fernando Horcasitas; Doris Heyden (eds.). Book of the Gods and Rites ve The Ancient Calendar. Amerikan Kızılderili Uygarlığı serisi. Çevirenler: Fernando Horcasitas; Doris Heyden. Miguel León-Portilla'nın önsözü (Libro de los dioses y ritos ve El calendario antiguo çevirisi, 1. İngilizce baskı). Norman: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-0889-6. OCLC 149976.
 • Durán, Diego (1994) [c.1581]. Yeni İspanya Hint Adaları Tarihi. Civilization of the American Indian serisi, no. 210. Doris Heyden (trans., annot., and introd.) (Historia de las Indias de Nueva-España y Islas de Tierra Firme çevirisi, 1. İngilizce baskı). Norman: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-2649-4. OCLC 29565779.
 • Ruiz de Alarcón, Hernando (1984) [1629]. Bugün Yeni İspanya'da Yerli Kızılderililer Arasında Yaşayan Kâfir Batıl İnançlar ve Âdetler Üzerine İnceleme, 1629. Civilization of the American Indian series. translated & edited by J. Richard Andrews and Ross Hassig (orijinal çoğaltma ve çeviri: Tratado de las supersticiones y costumbres gentílicas que oy viven entre los indios naturales desta Nueva España, ilk İngilizce baskı). Norman: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-1832-1. OCLC 10046127. (Nahuatl dillerinde ve İngilizce)
 • Sahagún, Bernardino de (1950-82) [c. 1540-85]. Florentine Codex: Yeni İspanya Şeylerinin Genel Tarihi, 13 cilt. 12. cilt içinde. I-XII. Charles E. Dibble ve Arthur J.O. Anderson (eds., trans., notes and illus.) (Historia General de las Cosas de la Nueva España ed. çevirisi). Santa Fe, NM ve Salt Lake City: School of American Research ve Utah Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-87480-082-1. OCLC 276351.
 • Sahagún, Bernardino de (1997) [c. 1558-61]. Primeros Memoriales. Amerikan Yerlilerinin Uygarlığı serisi. Cilt 200, bölüm 2. Thelma D. Sullivan (İngilizce çevirisi ve Nahuatl metninin paleografisi), H.B. Nicholson, Arthur J.O. Anderson, Charles E. Dibble, Eloise Quiñones Keber ve Wayne Ruwet (tamamlama, düzeltmeler ve editör) ile birlikte. Norman: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-2909-9. OCLC 35848992.
 • Durán, Fray Diego (1994) The History of the Indies of New Spain. Doris Heyden tarafından çevrilmiştir. Oklahoma Üniversitesi Yayınları, Norman. ISBN 0-8061-2649-3.
 • Chimalpahin, Domingo de San Antón Muñón (1997) [c. 1621]. Arthur J.O. Anderson; Susan Schroeder (eds.). Codex Chimalpahin, cilt 1: Meksika'da toplum ve politika Tenochtitlan, Tlatelolco, Texcoco, Culhuacan ve orta Meksika'daki diğer Nahua altepetl; don Domingo de San Antón Muñón Chimalpahin Quauhtlehuanitzin tarafından toplanan ve kaydedilen Nahuatl ve İspanyol yıllıkları ve hesapları. Amerikan Yerlilerinin Uygarlığı serisi. Çevirenler: Arthur J.O. Anderson; Susan Schroeder. Susan Schroeder (genel editör), Wayne Ruwet (el yazması editörü). Norman: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-2921-1. OCLC 36017075.
 • Chimalpahin Quauhtlehuanitzin; Domingo de San Antón Muñón (1997) [c. 1621]. Arthur J.O. Anderson; Susan Schroeder (eds.). Codex Chimalpahin, cilt 2: Meksika'da toplum ve siyaset Tenochtitlan, Tlatelolco, Texcoco, Culhuacan ve orta Meksika'daki diğer Nahua altepetl; don Domingo de San Antón Muñón Chimalpahin Quauhtlehuanitzin tarafından toplanan ve kaydedilen Nahuatl ve İspanyol yıllıkları ve hesapları (devam). Amerikan Yerlilerinin Uygarlığı serisi. Çevirenler: Arthur J.O. Anderson; Susan Schroeder. Susan Schroeder (genel editör), Wayne Ruwet (el yazması editörü). Norman: Oklahoma Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-0-8061-2950-1. OCLC 36017075.
 • Zorita, Alonso de (1963) Eski Meksika'da Yaşam ve Emek: Yeni İspanya Lordlarının Kısa ve Özet Anlatımı. Benjamin Keen tarafından çevrilmiştir. Rutgers Üniversitesi Yayınları, New Brunswick. ISBN 0-8061-2679-5 (1994 ciltsiz).

Tarihi

Meksika Vadisi'nde (MS 1250 civarı), Chalco, Xochimilco, Tlacopan, Culhuacan ve Atzcapotzalco gibi çok sayıda şehir devleti vardı. En güçlüleri Texcoco Gölü'nün güney kıyısındaki Culhuacan ve batı kıyısındaki Azcapotzalco'ydu.

Sonuç olarak, Mexica yarı göçebe bir kabile olarak Meksika Vadisi'ne geldiğinde, alanın çoğunu zaten işgal etti. Yaklaşık 1248 yılında, ilk önce sayısız pınar olan Texcoco Gölü'nün batı kıyısındaki bir tepe olan Chapultepec'e yerleştiler.

Buradaki şehir devletleri arasındaki mücadelelerin sonucunda Tenochtitlan, Texcoco ve Tlacopan diğerlerinden daha baskın bir güce sahip oldu.

Aztek İmparatorluğu

Aztek İmparatorluğu veya Üçlü İttifak üç Nahua altepetl şehir devletinin ittifakıydı: Meksika-Tenochtitlan, Texcoco ve Tlacopan. Bu üç şehir devleti, Meksika Vadisi ve çevresindeki bölgeyi 1428'den İspanyol fatihler ve Hernán Cortés yönetimindeki yerli müttefiklerinin birleşik kuvvetleri 1521'de yenene kadar yönetti.

Aztek Uygarlığı

Orta Amerika'da Aztek İmparatorluğu'nun konumu ⓘ

13 milyonluk bir nüfustan oluşan çok büyük ve zengin bir imparatorluk olan Aztekler gelişmiş tarım yöntemlerine, kendilerine ait bir dine, takvime, alfabeye sahiplerdi. Aztekleri keşfedenler İspanyollar oldu. Hernan Cortes ve onun özel ordusu Aztek başkenti olan Tenochtitlan´a giderken Popocateptel volkanik dağının yanından geçtiler ve ilk kez bir volkan görmüş oldular. Adamları ve Cortes başkente ulaştıklarında Aztek imparatoru Montezuma onları karşılamak için bekliyordu. Aztek imparatoru göz kamaştırıcı elbiseler giymişti. O, Cortes ve adamlarının başkente girmesine izin verdi. Cortes´in sadece 600 askeri vardı ve Aztek imparatoru onları kolayca yok ettirebilirdi. Ancak Aztek takvimine göre bu yıl çok özel bir yıldı. İnançlarına göre bu yılda Quetzalcoatl adlı bir tanrı Aztekleri yok edecekti. Bu tanrının efsanedeki tarifleri Cortes´e çok benziyordu. Bu yüzden Aztek imparatoru, Cortes'in tanrı olduğuna karar verdi. Cortes başkentte birkaç gün geçirdikten sonra güvende olmadığını sezdi. Hayatta kalmalarını sağlayan tek şeyin imparatorun varlığı olduğunu fark etti. Bu nedenle Aztekleri denetim altına alabilmek için imparatoru tutsak almaya karar verdiler. Cortes birkaç ay daha şehirde kaldıktan sonra ayrıldı. O gittikten sonra başka İspanyollar Aztek'e saldırdılar. Cortes yeni ordusuyla geri geldiğinde Cuitlahuac imparator olmuştu. Ancak bunu bilmeyen Cortes, Aztekleri kontrol altına almak için Montezuma'yı tutsak aldı ve halkı etkilemek için onu kraliyet sarayının çatısına çıkardı. Ancak halk onlara taş atarak tepkisini gösterdi. Atılan taşlardan biri Montezuma'nın ölümüne neden oldu. 1521'de Aztekler teslim olana kadar 4 ay savaş yapıldı.

Aztek takvimi