Gürcüce

bilgipedi.com.tr sitesinden
Gürcüce
ქართული ენა
Kartuli Georgian Sample3.svg
Telaffuz Kartuli ena
Bölge Kafkasya
Etnisite Gürcüler
Konuşan sayısı 4 milyondan fazla  (2002)
Dil ailesi
Güney Kafkas (Kartveli) dilleri
 • Gürcü-Zan dilleri
  • Gürcüce
Yazı sistemi Gürcü Alfabesi
Resmî durumu
Resmî dil Gürcüler
Dil kodları
ISO 639-1 ka
ISO 639-2 geo (B)
kat (T)
ISO 639-3 kat
Kartvelian languages.svg
Kartveli dillerinin Gürcistan üzerindeki dağılımı.

Gürcüce (Gürcüce: ქართული ენა / Kartuli ena), bir Kafkas halkı olan Gürcülerin konuştuğu dil. Gürcistan’ın resmî ve öğretim dilidir. Modern Gürcüce, Kartli diyalekti (Doğu Gürcücesi) temelinde gelişmiş ve 5. yüzyıldan (Eski Gürcüce) itibaren Gürcü edebiyatının tek dili olmuştur.

Gürcistan’da yaşayan 3,9 milyon kişinin (nüfusun yüzde 83’ü) asıl dilidir. Ayrıca yurt dışında, Türkiye, İran, Azerbaycan, Rusya, ABD ve Avrupa’da 500.000 kişi Gürcüce konuşur. Gürcüce, Gürcülerin etnografik gruplarının, diğer Kartveli dilleri olan Svanca, Megrelce ve Lazca konuşan halkın da edebiyat dilidir. Öte yandan Gürcistan Yahudilerinin konuştuğu ve Gruzinik veya Kivruli olarak adlandırılan dili de Gürcistan’da 20.000 kişi ve ayrıca başka yerlerde 65.000 kişi (İsrail’de 60.000 kişi) konuşmaktadır.

Gürcüce (ქართული ენა, romanize edilmiştir: kartuli ena, okunuşu [kʰɑɾt̪ʰuli ɛnɑ]) Kartvel dillerinin en yaygın konuşulanıdır ve ilgili dilleri konuşanlar için edebi dil veya ortak dil olarak hizmet eder. Gürcistan'ın resmi dilidir ve nüfusunun %87,6'sının anadili ya da birincil dilidir. Bugün konuşanların sayısı yaklaşık dört milyondur.

Sınıflandırma

Kartvel dilleri ile dünyadaki diğer dil aileleri arasında iddia edilen hiçbir genetik bağlantı ana akım dilbiliminde kabul görmemektedir. Kartvel dilleri arasında Gürcüce, Zan dilleri (Megrelce ve Lazca) olarak adlandırılan dillerle en yakın akrabadır; glotokronolojik çalışmalar bu dillerden yaklaşık 2700 yıl önce ayrıldığını göstermektedir. Svan çok daha önce, belki de 4000 yıl önce ayrılmış daha uzak bir akrabadır.

Gürcüce Kartveli dillerinin en yaygın dilidir. Kartveli dilleri ise Gürcüce ile birlikte Svanca (Gürcistan’ın kuzeybatı kesiminde, Svaneti’de konuşulur), Megrelce (Gürcistan’ın batı kesiminde, Samegrelo ve Abhazya’da konuşulur) ve Lazcadan (çoğunluğu Türkiye’de olmak üzere Karadeniz kıyısında konuşulur) oluşur.

Soy ağacı

Glottolog, Gürcüceyi bağlı olduğu Güney Kafkas dilleri içerisinde şu şekilde sınıflandırmıştır:

Ön Kartvelice

Svanca

Gürcü-Zan dilleri
Gürcü

Gürcüce ve lehçeleri

Eski Gürcüce

Gruzinik

Zan dilleri

Lehçeler

Standart Gürcüce büyük ölçüde Kartlian lehçesine dayanır. Yüzyıllar boyunca diğer lehçeler üzerinde güçlü bir etki yaratmıştır ve bunun sonucunda hepsi, çoğunlukla, onunla ve birbirleriyle karşılıklı olarak anlaşılabilir hale gelmiştir.

Tarihçe

Gürcü dilinin tarihi geleneksel olarak aşağıdaki aşamalara ayrılır:

 • Erken Eski Gürcüce: 5.-8. yüzyıllar
 • Klasik Eski Gürcüce: 9-11. yüzyıllar
 • Orta Gürcüce: 11./12.-17./18. yüzyıllar
 • Modern Gürcü: 17./18. yüzyıl-günümüz

Gürcüceye dair günümüze ulaşan en eski referanslar MS 2. yüzyılda yaşamış Romalı gramerci Marcus Cornelius Fronto'nun yazılarında bulunmaktadır. Dilin ilk doğrudan kanıtları 5. yüzyıla tarihlenen yazıtlar ve palimpsestlerdir ve günümüze ulaşan en eski edebi eser Iakob Tsurtaveli'nin 5. yüzyılda yazdığı Kutsal Kraliçe Şuşanik'in Şehitliği'dir.

Gürcüce'nin bir yazı dili olarak ortaya çıkışı, 4. yüzyılın ortalarında Gürcistan'ın Hıristiyanlaşmasının bir sonucu gibi görünmektedir ve bu da Aramice'nin edebi dil olarak yerini almasına yol açmıştır.

11. yüzyıla gelindiğinde Eski Gürcüce Orta Gürcüceye dönüşmüştür. Bu dönemin en ünlü eseri 12. yüzyılda Şota Rustaveli tarafından yazılan Panter Postlu Şövalye adlı epik şiirdir.

1629 yılında Nikoloz Cholokashvili adında biri, Alphabetum Ibericum sive Georgianum cum Oratione ve Dittionario giorgiano e italiano adında Gürcüce yazılmış (kısmen) ilk basılı kitapları kaleme almıştır. Bunlar batılı Katolik misyonerlerin müjdecilik amacıyla Gürcüce öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlıyordu.

Fonoloji

Ünsüzler

Solda IPA sembolleri, sağda ise esasen fonemik olan modern Gürcü alfabesinin karşılık gelen harfleri yer almaktadır.

Konsonantlar
  Labial Diş/
Alveolar
Post-alveolar Velar Uvular Glottal
Burun m n
Dur aspire edilmiş
seslendirildi b d ɡ  
EJEKTİF 3
Afrikat (aspire edildi) t͡sʰ1 t͡ʃʰ1
seslendirildi d͡z d͡ʒ
EJEKTİF t͡sʼ t͡ʃʼ
Sürtünmeli sessiz s ʃ   x 2 h
seslendirildi v 6 z ʒ   ɣ 2  
Canlı r 4
Yanal l 5
 1. Kontrastsız olduğu için /t͡sʰ, t͡ʃʰ/ aspirasyonu konusunda görüşler farklıdır.
 2. Görüşler /x/ ve /ɣ/'nin nasıl sınıflandırılacağı konusunda farklılık gösterir; Aronson (1990) bunları post-velar olarak sınıflandırırken, Hewitt (1995) bağlama göre velar ile uvular arasında değiştiğini savunur.
 3. uvular ejektif durak, uvular ejektif sürtünmeli [χʼ] olarak gerçekleşir, [qʼ], [ʔ] veya [qχʼ] ile serbest varyasyondadır, bunlar alofonlardır.
 4. r] alofonik olarak ortaya çıkmasına rağmen /r/ bir alveolar musluk [ɾ] olarak gerçekleştirilir.
 5. /l/ arka ünlülerden önce velarize [ɫ] olarak telaffuz edilir, ön ünlülerin bulunduğu ortamda [l] olarak telaffuz edilir.
 6. /v/ sesinin aşağıdaki alofonları vardır.
  1. kelime başında, kelimeler arası ve kelime sonunda iki dudaklı sürtünmeli [β] olarak gerçekleşir.
  2. sessiz ünsüzlerden önce [f] veya [ɸ] olarak gerçekleşir.
  3. post-ünsüz olarak önceki ünsüzler üzerinde [ʷ] labializasyonu olarak gerçekleşir.
 7. Başlangıç pozisyonlarında, /b d ɡ/ zayıf sesli olarak telaffuz edilir [b̥ , d̥ , ɡ̊]

Eski /qʰ/ (), /x/ () ile birleşmiş ve geriye sadece ikincisi kalmıştır.

Ejectiflerin glottalizasyonu oldukça hafiftir ve birçok romanizasyon sisteminde, aspire edilen p', t', ts', ch' ve k' (Ermenice transkripsiyonlarında olduğu gibi) karşısında ejectif p, t, ts, ch, k ve q gibi transkripsiyonlar için işaretlenmez.

Koronal oklüzifler (/tʰ tʼ d n/, affrikat olması gerekmez) çeşitli şekillerde apikal dental, laminal alveolar ve "dental" olarak tanımlanır.

Ünlüler

Sesli harfler
Ön Geri
Kapat i u
Orta ɛ   ɔ  
Açık a~ɑ

Shosted ve Chikovani'ye göre /a~ɑ/ fonetik olarak [ɑ] şeklinde gerçekleşir.

Prosody

Gürcüce'de prozodi vurgu, tonlama ve ritmi içerir. Vurgu çok zayıftır ve dilbilimciler vurgunun sözcüklerde nerede oluştuğu konusunda hemfikir değildir. Jun, Vicenik ve Lofstedt Gürcüce vurgu ve tonlamanın bir kelimenin ilk hecesinde ve bir cümlenin sonuna yakın perde vurgularının sonucu olduğunu öne sürmüşlerdir.

Fonotaktik

Gürcüce, sadece tek bir serbest bırakma ile telaffuz edilen benzer türde iki ünsüz (sesli, aspirasyonlu veya ejektif) içeren birçok "harmonik küme" içerir; ör. ბგერა bgera (ses), ცხოვრება tskhovreba (hayat) ve წყალი ts'q'ali (su). Ayrıca, bazen arka arkaya altıdan fazla ünsüz içeren sık ünsüz kümeleri de vardır, გვფრცქვნ gvprtskvni ("bizi soyuyorsun") ve მწვრთნელი mts'vrtneli ("eğitmen") gibi sözcüklerde görülebileceği gibi.

Vicenik, Gürcüce çıkarma duraklarını takip eden ünlülerin gıcırtılı bir sese sahip olduğunu gözlemlemiş ve bunun çıkarma duraklarını aspire edilen ve seslendirilen benzerlerinden ayıran bir ipucu olabileceğini öne sürmüştür.

Yazı sistemi

The American Cyclopædia, 1879'dan Gürcü alfabesi
Mtavruli ve Latin alfabelerinde yol işareti
"Mshrali khidi" (kuru köprü) Tiflis'te Gürcüce (Mtavruli) ve İtalyanca dillerinde iki dilli inşaat tabelası.

Gürcüce, tarihi boyunca çeşitli alfabelerle yazılmıştır. Şu anda Mkhedruli yazısı neredeyse tamamen baskındır; diğerleri çoğunlukla dini belgelerde ve mimaride kullanılmaktadır.

Mkhedruli'nin ortak kullanımda 33 harfi vardır; yarım düzine daha Gürcüce'de kullanılmamaktadır, ancak Mingrelce, Lazca ve Svan gibi diğer alfabelerde hala kullanılmaktadır. Mkhedruli'nin harfleri Gürcü dilinin fonemlerine yakından karşılık gelir.

Leonti Mroveli tarafından 11. yüzyılda kaleme alınan geleneksel anlatıya göre, ilk Gürcü yazısı İberya Krallığı'nın ilk hükümdarı Pharnavaz tarafından MÖ 3. yüzyılda oluşturulmuştur. Ancak Gürcü yazısının ilk örnekleri MS 5. yüzyıldan kalmadır. Şu anda Asomtavruli "büyük harfler", Nuskhuri "küçük harfler" ve Mkhedruli olarak adlandırılan üç Gürcü yazısı vardır. İlk ikisi Gürcü Ortodoks Kilisesi'nin yazılarında büyük ve küçük harf olarak birlikte kullanılır ve birlikte Khutsuri "rahiplerin [alfabesi]" olarak adlandırılır.

Mkhedruli'de büyük-küçük harf yoktur. Ancak bazen, Mtavruli, "başlık" ya da "başlık" olarak adlandırılan büyük harf benzeri bir etki, harflerin dikey boyutları aynı olacak şekilde değiştirilerek elde edilir ve hiçbir iniş olmadan taban çizgisi üzerinde dururlar. Bu büyük harf benzeri harfler genellikle sayfa başlıklarında, bölüm başlıklarında, anıt yazıtlarında ve benzerlerinde kullanılır.

Modern Gürcü alfabesi
Mektup Ulusal
transkripsiyon
IPA
transkripsiyon
a ɑ
b b
g ɡ
d d
e ɛ
v v
z z
t
i i
k'
l l
m m
n n
o ɔ
p'
zh ʒ
r r
s s
t'
u u
p
k
gh ɣ
q'
sh ʃ
ch t͡ʃʰ
ts t͡sʰ
dz d͡z
ts' t͡sʼ
ch' t͡ʃʼ
kh x
j d͡ʒ
h h

Birbirinden farklı üç Gürcü alfabesi vardır. Bu alfabeler asomtavruli (büyük harfler), nushuri (küçük harfler) ve mhedruli’dir. Ayrıca dinsel metinlerde kullanılan ve hutsuri (dinsel) denen bir yazı biçimi daha vardır.

Klavye düzeni

Bu Gürcü standart klavye düzenidir. Standart Windows klavyesi esasen manuel daktilolardakine benzer.

 “
 1
!
 2
?
 3
 4
§
 5
%
 6
:
 7
.
 8
;
 9
,
 0
/
 -
_
 +
=
 
 Backspace
 Sekme tuşu )
(
 Büyük harf kilidi Enter tuşu 
 Shift tuşu
 ↑
 Shift tuşu
 ↑
 Kontrol tuşu Kazan anahtarı  Alt tuşu Boşluk çubuğu  AltGr tuşu Kazan anahtarı Menü tuşu  Kontrol tuşu  
 

Dilbilgisi

Morfoloji

Gürcüce sondan eklemeli bir dildir. Bir fiil oluşturmak için bir araya getirilen belirli ön ekler ve son ekler vardır. Bazı durumlarda, bir fiilde aynı anda sekiz farklı morfem bulunabilir. Örnek olarak ageshenebinat ("you (pl) should have built (it)") verilebilir. Fiil parçalara ayrılabilir: a-g-e-shen-eb-in-a-t. Buradaki her bir morfem fiil zamanının veya fiili gerçekleştiren kişinin anlamına katkıda bulunur. Fiil çekimi de çok kişililik sergiler; bir fiil potansiyel olarak hem özneyi hem de nesneyi temsil eden morfemler içerebilir.

Morfofonoloji

Gürcü morfofonolojisinde senkop yaygın bir olgudur. Son hecesinde a ya da e ünlülerinden biri bulunan bir sözcüğe bir son ek (özellikle -eb- çoğul eki) eklendiğinde, bu ünlü çoğu sözcükte kaybolur. Örneğin, megobari "arkadaş" anlamına gelir. "Arkadaşlar" demek için, kelime kökünün son hecesindeki a'nın kaybıyla megobØrebi (megobrebi) denir.

Çekim

Gürcüce'de yedi isim durumu vardır: nominatif, ergatif, datif, genitif, enstrümantal, zarf ve vokatif. Gürcüce'nin ilginç bir özelliği, bir cümlenin öznesi genellikle nominatif durumda ve nesne akuzatif durumda (veya datif) iken, bunun birçok durumda tersine çevrilebilmesidir (bu esas olarak fiilin karakterine bağlıdır). Buna datif yapı denir. Geçişli fiillerin geçmiş zamanında ve "bilmek" fiilinin şimdiki zamanında özne ergatif durumdadır.

Sözdizimi

 • Gürcüce, sıfatların isimlerden önce geldiği, iyeliklerin iyeliklerden önce geldiği, nesnelerin normalde fiillerden önce geldiği ve edatların yerine edatların kullanıldığı sola dallanan bir dildir.
 • Her bir edat (ister son ek ister ayrı bir sözcük olsun) değiştirilen ismin belirli bir durumda olmasını gerektirir. Bu, Almanca, Latince veya Rusça gibi birçok Hint-Avrupa dilinde edatların belirli durumları yönetmesine benzer.
 • Gürcüce bırakma yanlısı bir dildir; hem özne hem de nesne zamirleri vurgu ya da belirsizliği gidermek dışında sıklıkla atlanır.
 • Skopeteas ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada Gürcüce kelime sıralamasının cümlenin odağını fiilden hemen önce, konuyu ise odaktan önce yerleştirme eğiliminde olduğu sonucuna varılmıştır. Özne-nesne-fiil (SOV) sözcük sıralaması deyimsel ifadelerde ve cümlenin odağı nesne olduğunda yaygındır. Özne-fiil-nesne (SVO) sözcük sıralaması, odak özne üzerinde olduğunda veya daha uzun cümlelerde yaygındır. Nesne-başlangıçlı sözcük sıralaması (OSV veya OVS) da mümkündür, ancak daha az yaygındır. Hem özne hem de nesne (VSO veya VOS) içeren fiil-başlangıçlı sözcük sıralamaları son derece nadirdir.
 • Gürcüce'de dilbilgisel cinsiyet yoktur; zamirler bile cinsiyetten bağımsızdır.
 • Gürcüce'de artikel yoktur. Bu nedenle örneğin "misafir", "bir misafir" ve "misafir" aynı şekilde söylenir. Ancak göreceli tümcelerde, bazı parçacıklar kullanılarak belirli artikelin anlamını belirlemek mümkündür.

Kelime Bilgisi

Şota Rustaveli'nin Panter Postlu Şövalye adlı romansının son dizesi Gürcü yazısının görünümünü göstermektedir.

Gürcüce zengin bir kelime türetme sistemine sahiptir. Bir kök kullanarak ve bazı belirli ön ekler ve son ekler ekleyerek, kökten birçok isim ve sıfat türetilebilir. Örneğin -kart- kökünden aşağıdaki kelimeler türetilebilir: Kartveli (Gürcü bir kişi), Kartuli (Gürcü dili) ve Sakartvelo (Gürcistan).

Gürcü soyadlarının çoğu -dze ("oğul") (Batı Gürcistan), -shvili ("çocuk") (Doğu Gürcistan), -ia (Batı Gürcistan, Samegrelo), -ani (Batı Gürcistan, Svaneti), -uri (Doğu Gürcistan), vb. ile biter. Sondaki -eli Fransızca de, Almanca von ya da Lehçe -ski ile eşdeğer bir asalet parçacığıdır.

Gürcüce, Baskça ya da (kısmen) Fransızca gibi 20'lik sayma sistemine dayalı bir vigesimal sayı sistemine sahiptir. 20'den büyük ve 100'den küçük bir sayıyı ifade etmek için önce sayıdaki 20'lerin sayısı belirtilir ve kalan sayı eklenir. Örneğin 93 sayısı ოთხმოცდაცამეტი - otkh-m-ots-da-tsamet'i (lit. dört kere yirmi ve on üç) şeklinde ifade edilir.

En önemli Gürcüce sözlüklerden biri Gürcü dilinin Açıklamalı sözlüğüdür (Gürcüce: ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი). Sekiz ciltten ve yaklaşık 115.000 kelimeden oluşmaktadır. Arnold Chikobava yönetimindeki bir dilbilimci ekibi tarafından 1950 ve 1964 yılları arasında üretilmiştir.

Örnekler

Kelime oluşumları

Gürcüce, fiil köklerinden hem ön eklerle hem de son eklerle isim türetmeye izin veren bir kelime türetme sistemine sahiptir, örneğin:

 • ts'er- ("yazmak") kökünden ts'erili ("mektup") ve mts'erali ("yazar") kelimeleri türetilmiştir.
 • tsa- ("vermek") kökünden gadatsema ("yayın") sözcüğü türetilmiştir.
 • tsda- ("denemek") kökünden gamotsda ("sınav") sözcüğü türetilmiştir.
 • gav- ("benzemek") kökünden msgavsi ("benzer") ve msgavseba ("benzerlik") sözcükleri türetilmiştir.
 • şen- ("inşa etmek") kökünden şenoba ("bina") sözcüğü türetilmiştir.
 • tskh- ("pişirmek") kökünden namtskhvari ("pasta") sözcüğü türetilmiştir.
 • tsiv- ("soğuk") kökünden matsivari ("buzdolabı") sözcüğü türetilmiştir.
 • pr- ("uçmak") kökünden tvitmprinavi ("uçak") ve aprena ("kalkış") kelimeleri türetilmiştir.

Fiillerin isimlerden türetilmesi de mümkündür:

 • omi- ("savaş") isminden omob ("savaş açmak") fiili türetilir.
 • -sadili- ("öğle yemeği") isminden sadilob ("öğle yemeği yemek") fiili türetilir.
 • -sauzme ("kahvaltı") isminden ts'asauzmeba ("biraz kahvaltı et") fiili türetilir; Gürcüce'deki ts'a- ön fiili "biraz VERBing a little" anlamını katabilir.
 • -sakhli- ("ev") isminden gadasakhleba ("yer değiştirmek, taşınmak" fiilinin sonsuz hali) fiili türetilir.

Aynı şekilde, örneğin sıfatlardan da fiiller türetilebilir:

 • Sıfattan -ts'iteli- ("kırmızı"), gats'itleba fiili (hem "kızarmak" hem de "kızartmak" fiilinin sonsuz hali) türetilir. Bu tür bir türetme Gürcüce'deki birçok sıfatla yapılabilir.
 • Brma ("kör") sıfatından dabrmaveba (hem "kör olmak" hem de "birini kör etmek" fiillerinin sonsuz hali) fiilleri türetilir.
 • Sıfat olan -lamazi- ("güzel") kelimesinden galamazeba fiili ("güzelleşmek" fiilinin sonsuz hali) türetilmiştir.

Birden fazla ünsüzle başlayan kelimeler

Gürcüce'de birçok isim ve sıfat iki veya daha fazla bitişik ünsüzle başlar. Bunun nedeni dildeki hecelerin genellikle iki ünsüzle başlamasıdır. Kayıtlar aşağıda bağlantısı verilen ilgili Vikisözlük girişlerinde mevcuttur.

 • İki ünsüzle başlayan bazı sözcük örnekleri şunlardır:
  • წყალი (ts'qali), "su"
  • სწორი (stsori), "doğru"
  • რძ (rdze), "süt"
  • თმ (tma), "saç"
  • მთ (mta), "dağ"
  • ცხენი (tskheni), "at"
 • Ayrıca üç bitişik sessiz harfle başlayan birçok kelime vardır:
  • თქვენ (tkven), "sen (çoğul)"
  • მწვანე (mts'vane), "yeşil"
  • ცხვირი (tskhviri), "burun"
  • ტკბილი (t'k'bili), "tatlı"
  • მტკივნეული (mt'kivneuli), "acı verici"
  • ჩრდილოეთი (chrdiloeti), "kuzey"
 • Gürcüce'de dört bitişik ünsüzle başlayan birkaç sözcük de vardır. Örnekler şunlardır:
  • მკვლელი (mk'vleli), "katil"
  • მკვდარი (mk'vdari), "ölü"
  • მთვრალი (mtvrali), "sarhoş"
  • მწკრივი (mts'k'rivi), "kürek çekmek, tırmanmak"
 • Gürcüce'de bazı aşırı durumlar da olabilir. Örneğin, aşağıdaki sözcük altı bitişik ünsüzle başlar:
  • მწვრთნელი (mts'vrtneli), "eğitmen"
 • Aşağıdaki sözcük yedi ile başlamaktadır:
  • გვწვრთნ (gvts'vrtni), "bizi eğitiyorsun"
 • Ve aşağıdaki kelimeler sekiz ile başlar:
  • გვფრცქვნ (gvprtskvni), "bizi soyuyorsunuz"
  • გვბრდღვნ (gvbrdghvni), "bizi yırtıyorsun"

Gürcüce adlar ve sıfatlar iki veya daha fazla sessizle başlayabilir. In

Dil örneği

Orta yaşlı bir erkek konuşmacının 1. Maddeyi okumasının kaydı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 1. Maddesi Gürcüce: ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავის ღირსებითა და უფლებებით. მათ მინიჭებული აქვთ გონება და სინდისი და ერთმანეთის მიმართ უნდა იქცეოდნენ ძმობის სულისკვეთებით.

 • Transliterasyon:

q'vela adamiani ibadeba tavisupali da tanasts'ori tavisi ghirsebita da uplebebit. mat minich'ebuli akvt goneba da sindisi da ertmanetis mimart unda iktseodnen dzmobis sulisk'vetebit.

 • Çeviri:

Tüm insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdan ile donatılmışlardır ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhu içinde hareket etmelidirler.

Diyalektler

Gürcüce’nin başlıca diyalektleri şunlardır: İmereti diyalekti, Raça-Leçhum diyalekti, Guria diyalekti, Acara diyalekti, İmerhev diyalekti (Türkiye’de konuşulur), Kartli diyalekti, Kaheti diyalekti, İngilo diyalekti (Azerbaycan’da konuşulur), Tuş diyalekti, Hevsur diyalekti, Mohev diyalekti, Pşav diyalekti, Mtiul diyalekti, Fereydan diyalekti (İran’da konuşulur), Meshet diyalekti.

Sayılar

1-10 : ერთი (Erti), ორი (Ori), სამი (Sami), ოთხი (Otkhi), ხუთი (Khuti), ექვსი (Ekvsi), შვიდი (Şvidi), რვა (Rva), ცხრა (Tskhra), ათი (Ati)

11-20 : თერთმეტი (Tertmet'i), თორმეტი (Tormet'i), ცამეტი (Tsamet'i), თოთხმეტი (Totkhmet'i), თხუთმეტი (Tkhutmet'i) , თექვსმეტი (Tekvsmet'i), ჩვიდმეტი (Çvidmet'i), თვრამეტი (Tvramet'i), ცხრამეტი (Tskhramet'i), ოცი (Otsi)

20 ve üzeri : 20 - ოცი (Otsi) 30 - ოცდაათი (Otsdaati) 40 - ორმოცი (Ormotsi) 50 - ორმოცდაათი (Ormotsdaati) 60 - სამოცი (Samotsi) 70 - სამოცდაათი (Samotsdaati) 80 - ოთხმოცი (Otkhmotsi) 90 - ოთხმოცდაათი (Otkhmotsdaati) 100 - ასი (Asi) 1000 - ათასი (Atasi)

Gürcüceye başka dillerin etkisi

Gürcü dili, sözlü geleneğinde olduğu gibi yazılı geleneği boyunca da çeşitli dillerden kelime almıştır. En çok kelime aldığı dillerin başında, tarihsel etkileşim sırasına göre, Eski Yunanca, Farsça, Arapça ve Türkçedir. Bu ilk üç dilden geçen kelimeler daha çok yazı dilinde yer alırken, Türkçe kökenli kelimeler, özellikte Osmanlı etkisinde kalan Güneybatı Gürcistan bölgelerine konuşma diline girmiştir. Burada Arap, Fars ve Türk dillerinden Gürcü yazı diline geçen kelimeler örnek olarak verilmiştir.

 • ბაღი baği < Türk. bağ
 • გემი gemi < Türk. gemi
 • იალქანი ialkani < Türk. yelken
 • უთო uto < Türk. ütü
 • ბაქლავა baklava < Türk. baklava
 • ქოფაკი kopak'i < Türk. köpek
 • ყაბალახი q'abalaxi < Türk. kalpak
 • ყუთი q'uti < Türk. kutu
 • ოთახი otaxi < Türk. oda < Eski Türk. otağ (Çadır)
 • ოჯახი ocaxi < Türk. ocak (aile)
 • ბაღჩა bağça < Türk. bahçe < Fars. باغچه bâğça
 • ბურღული burğuli < Türk. bulgur < Fars. برغل burğul
 • ისპანახი isp'anaxi < Türk. ıspanak < Fars. إسپناخ ispanâx
 • კალა k'ala < Türk. kalay < Fars. قلاعى kalâ'i
 • კალამი k'alami < Türk. kalem < Arap. قلم kalam
 • ლალი lali < Türk. lal < Arap. لعل la'l, ayrıca Gürcüce'de ჭიაფერი ç'iaperi kelimesi de kullanılır.
 • საათი saat'i < Türk. saat < Arap. ساعة sâ'at
 • საბაბი sababi < Türk. sebep < Arap. سبب sabab
 • სიმი simi < Türk. sim < Fars. سيم sîm
 • სინი sini < Türk. sini < Fars. سينى sînî
 • სურა sura < Türk. sürahi < Arap. صراح surâh
 • ტახტი t'axt'i < Türk. taht < Fars. تخت taxt
 • ფანჯარა pancara < Türk. pencere < Fars. پنجره pancara
 • ფინჯანი pincani < Türk. fincan < Fars. فنجان fincân
 • ფირუზი piruzi < Türk. firuze < Fars. فيروز fîrûza
 • ქამარი kamari < Türk. kemer < Fars. كمر kamar
 • ქაფქირი kapkiri < Türk. kevgir < Fars. كفگير kafgîr
 • ხანჯალი xancali < Türk. hançer < Fars. حنجر hancar
 • ხორთუმი xortumi < Türk. hortum < Fars. خرتوم xurtûm
 • ჯავშანი cavşani < Türk. cevşen < Arap. جوشن cavşan
 • ჩანთა çanta < Türk. çanta
 • დარდი dardi < Türk. dert < Fars. درد dard
 • ადათი adati < Türk. adet, gelenek, görenek < Arap. عادة â'dat, resmî Gürcüce'de İngilizce tradition kelimesinden alıntı olan ტრადიცია t'raditsia kullanılır.