Tabur

bilgipedi.com.tr sitesinden
Askerî birlikler
Latvian platoon at Camp Lejune.jpg
Birim Askerler Komutan
Tim 5 Çavuş/Onbaşı
Manga 8–13 Çavuş/Onbaşı
Takım 26–55 Astsubay/Asteğmen/Teğmen/Üsteğmen
Bölük 80–225 Üsteğmen/Yüzbaşı/Binbaşı
Tabur 300–1,300 Binbaşı/Yarbay
Alay 1,300-3,000 Albay
Tugay 3,000-5,000 Tuğgeneral/Tuğamiral
Tümen 10,000–15,000 Tümgeneral/Tümamiral
Kolordu 20,000–45,000 Korgeneral/Koramiral
Ordu 80,000–200,000 Orgeneral/Oramiral
Ordu grubu 400,000–1,000,000 Orgeneral/Oramiral/Mareşal/Büyük Amiral

Tabur, bir yarbay ya da binbaşının komuta ettiği, bölükten büyük, alaydan küçük askeri taktik birliktir. Günümüz ordularında ana silahlarına göre tank taburu, piyade taburu, topçu taburu gibi tabur sınıfları bulunmaktadır. Hava kuvvetlerinde tabur, genellikle filo olarak adlandırılır.

Taburlar ana silah türüne göre tank taburu, topçu taburu, tanksavar taburu, uçaksavar taburu, piyade taburu gibi muharip taburlardır.

Topçu taburları üç ya da dört topçu bataryası -topçu bölüğü- olarak tertiplenir. Diğer muharip taburlar da çoğunlukla üç muharip bölük ve bir ikmal bölüğünden oluşur.

Piyade taburları, 19. yüzyılda bir karargâh bölüğü, bir tüfek bölüğü ve bir ağır silah -tank, top- bölüğü olarak organize edilmiştir. Günümüzde de 400-900 askerden oluşan taktik açıdan kendine yeterli birlikler olarak benzer düzende organize edilmektedir.

Bu şekildeki muharip taburların yanı sıra ordu bünyelerinde belirli görevleri yerine getirmek için oluşturulan taburlar da teşkil edilmektedir. Sıhhiye taburu, İstihkâm taburu, keşif taburu gibi.

Süvari taburları, 10. yüzyılda bir süvari bölüğü, bir atlı okçu bölüğü ve bir zırhı atlı bölüğü olarak organize edilir. Günümüzde 100-300 askerden oluşan taktık açıdan kendine yeterli birlikler olarak benzer düzende organize edilmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle önemlerini yitirmiştir.

Dost bir piyade taburu için standart NATO sembolü.
NATO askeri grafik sembollerinde Avusturya 14. Zırhlı Taburunun sembolü

"Tabur" terimi İtalyanca'da ilk olarak 16. yüzyıldan sonra battaglione olarak kullanılmıştır. İtalyanca savaş anlamına gelen battaglia kelimesinden türetilmiştir. İngilizcede taburun ilk kullanımı 1580'lerde olup, "bir alayın parçası" anlamına gelen ilk kullanım 1708 yılına aittir.

Tanımlama

Bir tabur, ABD Ordusundaki birleşik silah taburları gibi istisnalar olsa da, genellikle ortak bir tipte (örneğin piyade, tank veya bakım) iki veya daha fazla ana görev bölüğünden oluşur. Ana görev bölüklerine ek olarak, bir tabur tipik olarak bir karargah personeli ve bir Karargah ve hizmet bölüğü olarak birleştirilebilen muharebe hizmet desteği içerir. Bir tabur ayrıca bir muharebe destek bölüğü de içerebilir. Tüm bu bileşenleri ile bir tabur "sınırlı bağımsız operasyon" yapabilen en küçük askeri birimdir.

Taburun birkaç günden daha uzun süre operasyonlarını sürdürebilmesi için bir ikmal kaynağına sahip olması gerekir. Çünkü bir taburun mühimmat, harcanabilir silahlar (örneğin el bombaları ve tek kullanımlık roketatarlar), su, erzak, yakıt, yağlayıcılar, yedek parçalar, bataryalar ve tıbbi malzemeler normalde sadece tabur askerlerinin ve tabur araçlarının taşıyabilecekleri kadardır.

Komutanın personeli operasyonları koordine eder ve planlar. Bir taburun ast bölükleri ve müfrezeleri komuta, kontrol, iletişim ve istihbarat için tabur karargahına ve taburun hizmet ve destek yapısına bağımlıdır. Tabur, hizmet koluna bağlı olarak genellikle bir alayın, grubun veya tugayın parçasıdır.

NATO

NATO harita sembolleri
NATO Map Symbol - Unit Size - Battalion.svg
Military Symbol - Friendly Unit (Solid Light 1.5x1 Frame)- Unspecified or Composite All-Arms (NATO APP-6).svg
Bileşimi belirtilmemiş bir dost tabur
NATO Map Symbol - Unit Size - Battalion.svg
Military Symbol - Friendly Unit (Solid Light 1.5x1 Frame)- Infantry - Mechanized (NATO APP-6).svg
Dost bir mekanize piyade taburu
NATO Map Symbol - Unit Size - Battalion.svg
Military Symbol - Friendly Unit (Solid Light 1.5x1 Frame)- Armour (NATO APP-6).svg
dost bir tank taburu
NATO Map Symbol - Unit Size - Battalion.svg
Military Symbol - Hostile Unit (Solid Diamond Frame)- Infantry - Motorized (NATO APP-6A).svg
düşman bir motorlu piyade taburu
NATO Map Symbol - Unit Size - Battalion.svg
Military Symbol - Friendly Unit (Solid Light 1.5x1 Frame)- Medical (NATO APP-6).svg
dostane bir saha ambulansı

NATO bir taburu "bir bölükten büyük, ancak bir alaydan küçük" ve "iki veya daha fazla bölük, batarya veya birlik büyüklüğünde birim ve bir karargahtan oluşan" olarak tanımlar. Bir tabur için standart NATO sembolü çerçeveli bir birim simgesinin üzerine yerleştirilmiş bir çift dikey çizgiden oluşur. Üye ülkeler bu büyüklükteki kuruluşlar için kullanacakları farklı isimleri belirlemişlerdir.

NATO üyesi silahlı kuvvetlerde taburlar için kullanılan isimler
Amerikan Tabur veya filo
Belçika Bataillon, veya escadrille
İngiliz Tabur, alay, sahra ambulansı, kanat, savaş grubu veya komando
Bulgaristan Bataliyon (батальон) veya diviziyon (дивизион)
Kanada Tabur, alay veya filo
Çek Cumhuriyeti Prapor, oddíl veya letka
Danimarka Bataljon, afdeling veya bataljons kampgruppe
Fransızca Bataillon, veya groupement
Alman Bataillon, Abteilung, Bootsgeschwader, Schiff veya Lehrgruppe
Yunanistan Taghma, mora, epilarchia
Macaristan Zászlóalj veya osztály
İtalyan Battaglione, gruppo, gruppo squadroni, autogruppo veya reparto
Litvanya Batalionas veya eskadrilė
Hollanda Bataljon, afdeling, groep, colonne veya commando
Norveç Bataljon, stridsgruppe
Lehçe Batalion ya da dywizjon
Portekizce Batalhão, veya grupo
Romence Batalion
İspanya Battallon, grupo veya grupo tactico
Türkiye Tabur

İngiliz Ordusu

Avustralya 11. (Batı Avustralya) Taburu, 3. Piyade Tugayı, Avustralya İmparatorluk Kuvvetleri, 10 Ocak 1915 tarihinde Büyük Giza Piramidi üzerinde poz verirken

Tabur terimi İngiliz Ordusu Piyadeleri ile Kraliyet Elektrik ve Makine Mühendisleri ve İstihbarat Kolordusu dahil bazı birliklerde kullanılmaktadır. Eskiden Kraliyet Mühendisleri'nde (alaylara geçmeden önce) kullanılıyordu ve şimdi feshedilmiş olan Kraliyet Ordusu Mühimmat Kolordusu ve Kraliyet Öncü Kolordusu'nda da kullanılıyordu. Diğer birlikler bunun yerine genellikle "alay" terimini kullanmaktadır.

Bir piyade taburu normalde kendi alayı içinde numaralandırılır (örneğin, 1. Tabur, The Rifles, genellikle 1 Rifles olarak anılır). Normalde bir karargah bölüğü, destek bölüğü ve üç tüfek bölüğü (genellikle, ancak her zaman değil, A, B ve C bölükleri) vardır. Her bir bölüğe komuta subayı (OC) olan bir binbaşı komuta eder ve ikinci komutan (2IC) olarak bir yüzbaşı veya üsteğmen bulunur. Karargah bölüğü sinyal, levazım, yemek, istihbarat, idare, maaş, eğitim, operasyon ve tıbbi unsurları içerir. Destek bölüğü genellikle tanksavar, makineli tüfek, havan, öncü ve keşif müfrezelerini içerir. Mekanize birlikler genellikle araç ve teçhizat üzerinde saha onarımları yapmak üzere Kraliyet Elektrik ve Makine Mühendisleri'ne (REME) bağlı bir hafif yardım müfrezesine (LAD) sahiptir. Dünya Savaşı sırasında bir İngiliz taburunda yaklaşık 845 asker bulunuyordu; 2012 itibariyle bir İngiliz taburunda yaklaşık 650 asker bulunuyordu. Savaştan sonra art arda yapılan kesintilerle, birçok piyade alayı tek bir tabura indirildi (diğerleri birden fazla tabur bulunduran büyük alaylar oluşturmak üzere birleştirildi, örneğin Kraliyet Anglian Alayı).

Bir tabur karargahındaki önemli figürler şunlardır:

 • Komutan subay (CO) (değişmez olarak bir yarbay)
 • İkinci komutan (2i/c) (binbaşı)
 • Emir Subayı (Yüzbaşı)
 • Levazım Sorumlusu (QM) (LE kaptanı)
 • Levazım Sorumlusu (teknik) (QM(T))
 • Sağlık subayı (MO) (Kraliyet Ordusu Sağlık Birlikleri yüzbaşı veya binbaşı)
 • İdari memur (Adjutant General's Corps yüzbaşı veya binbaşı)
 • Peder (Kraliyet Ordusu Papazlar Dairesi 4. veya 3. sınıf papazı)
 • Operasyon subayı (Ops) (teğmen)
 • İstihbarat subayı (IO) (teğmen veya yüzbaşı)
 • Alay Sinyal subayı (RSO) (Royal Corps of Signals yüzbaşı)
 • Alay başçavuşu (RSM) (1. sınıf gedikli subay)
 • Alay levazım çavuşu (RQMS) (2. sınıf gedikli subay)
 • Alay levazım çavuşu (teknik) (RQMS(T)) (Gedikli Subay Sınıf 2)

Diğer kolorduların taburlarına kendi kolorduları içinde ayrı kardinal numaralar verilir (örneğin, 101 Tabur REME).

Muharebe grubu

Bir muharebe grubu, tabur komutanının komutası altında hareket eden diğer askeri birliklerden ayrılmış alt birimlere sahip bir piyade taburu veya zırhlı alaydan oluşur.

Kanada Ordusu

Kanada Ordusunda tabur, piyade ve muharebe hizmet desteği için standart birim organizasyonudur ve her tabur bölük olarak adlandırılan bir veya daha fazla alt birime ayrılır. Kanada Kuvvetleri'nde taburların çoğu 100 ila 200 askerden oluşan yedek birliklerdir ve her biri yaklaşık yarım bölükten oluşan operasyonel olarak hazır, sahada konuşlandırılabilir bir bileşen içerir. Dokuz düzenli kuvvet piyade taburunun her biri üç ya da dört tüfek bölüğü ve bir ya da iki destek bölüğü içerir. Kanada taburları genellikle yarbaylar tarafından komuta edilir, ancak daha küçük yedek taburlar binbaşılar tarafından komuta edilebilir.

Birden fazla taburdan oluşan alaylar şunlardır:

 • Kanada Kraliyet Alayı (üç düzenli ve bir yedek tabur)
 • Prenses Patricia'nın Kanada Hafif Piyadeleri (üç düzenli tabur)
 • Royal 22e Régiment (üç düzenli ve iki yedek tabur)
 • Kraliyet Newfoundland Alayı (iki yedek tabur)

Taktiksel olarak Kanada taburu piyade muharebe grubunun çekirdeğini oluşturur ve zırh, topçu, muharebe mühendisleri ve muharebe hizmet desteği gibi çeşitli destek unsurlarını da içerir. Bir piyade muharebe grubu tipik olarak etrafında oluşturulduğu çekirdek piyade taburunun komutanı tarafından komuta edilir ve verilen görevin niteliğine bağlı olarak 300 ila 1.500 veya daha fazla asker arasında değişebilir.

Hint Ordusu

Hindistan Ordusu'nda bir tabur dört tüfek bölüğünden oluşur. Sırasıyla her tüfek bölüğü üç takımdan oluşur. Hint Ordusunda bir tabur bir albay tarafından komuta edilir. Normalde bir tabur, genel bir kural olarak birkaç taburdan ve alay merkez taburundan oluşan bir piyade alayına bağlıdır.

Hollanda Kraliyet Ordusu

Hollanda Kraliyet Ordusu'nda bir mekanize piyade taburu genellikle bir komuta ve sıhhiye bölüğü, üç mekanize piyade bölüğü ve ağır havan toplarıyla donatılmış üç müfrezesi ve tanksavar füzeleriyle (TOW) donatılmış üç müfrezesi olan bir destek bölüğünden oluşur. Hollanda topçu birliklerinde bir taburun eşdeğeri afdeling ("bölüm" anlamına gelir) olarak adlandırılır.

Muharebe bölükleri (genellikle mekanize) piyade, muharebe mühendisleri veya tanklardan oluşur. İkinci durumda, birime kabaca "filo" anlamına gelen eskadron adı verilir. Hollanda Ordusu'nda belirli bir görevde uzmanlaşmış destek taburları da vardır: örneğin, ikmal ve nakliye veya iletişim.

Hollanda'nın barışı koruma görevleri amacıyla Birleşmiş Milletler için daimi olarak ayrılmış dört taburu vardır.

Bir piyade taburu, lojistik taburu, muharebe taburu ve Hollanda Deniz Piyadeleri tabur yapısına sahiptir. Her tabur genellikle aşağıdakilerden oluşur:

 • Tabur komutanlığı
  • Komutan
  • İkinci komutan
 • Genel hizmet
  • Personel bölümü
  • İstihbarat bölümü
  • Operasyonlar bölümü
  • Malzeme bölümü
  • İletişim bölümü
 • Komuta şirketi
  • Komuta grubu
  • Yönetim grubu
  • Tıbbi grup
  • İletişim grubu
  • İkmal Müfrezesi
 • Üç piyade bölüğü
 • Destek şirketi
  • Komuta grubu
  • Keşif Müfrezesi
  • Havan Müfrezesi
  • Anti-tank müfrezesi

Sovyet Silahlı Kuvvetleri

Motorize tüfek taburu

1980'lerin sonunda Sovyet Motorlu Tüfek Taburu'nun organizasyonu

Sovyet Silahlı Kuvvetlerinde bir motorlu tüfek taburu BTR zırhlı personel taşıyıcılarına ya da BMP piyade savaş araçlarına monte edilebilmekteydi ve 1980'lerin sonlarına doğru ilkinin sayısı daha fazlaydı. Her ikisi de 12 personelden oluşan bir tabur karargahı ve her biri 110 personelden oluşan üç motorlu tüfek bölüğü ile birlikte bir dizi muharebe destek biriminden oluşuyordu: sekiz adet 120 mm 120-PM-43 havan veya otomatik 82 mm 2B9 Vasileks'ten oluşan bir havan bataryası, SA-7 Grail, SA-14 Gremlin veya SA-16 Gimlet olmak üzere dokuz MANPAD'li bir hava savunma müfrezesi ve altı adet 30 mm AGS-17 fırlatıcıya sahip bir otomatik bombaatar müfrezesi. BTR taburunda ayrıca dört AT-3 Sagger veya AT-4 Spigot fırlatıcı ve iki 73mm SPG-9 geri tepmesiz topa sahip bir tanksavar müfrezesi bulunuyordu; yüksek hazırlık durumundaki BTR birliklerinde bazen altı füze fırlatıcı ve üç geri tepmesiz top bulunuyordu. Her ikisinde de bir işaret müfrezesi, ikmal müfrezesi, tamir atölyesi ve tıbbi yardım istasyonu ile aynı destek birimleri bulunuyordu. Tanksavar müfrezesinin de eklenmesiyle tam güçteki bir BTR taburu 525 personel ve üç komuta varyantı dahil 60 BTR'den oluşurken, bir BMP taburu 497 personel ve üç komuta varyantı dahil 45 BMP'den oluşuyordu.

Tank taburu

1980'lerin Sovyet tank taburu ve bölüğü

1980'lerin sonlarına kadar Sovyet tank taburları, her biri 13 T-64, T-72 veya T-80 tankından oluşan üç tank bölüğü ile bir komuta tankına monte edilmiş bir tabur karargâhı ve bir karargâh ve hizmet müfrezesi ile birlikte toplam 165 personel ve 40 tanktan oluşuyordu; daha eski T-54, T-55 veya T-62s tanklarını kullanan taburlarda 31 veya 40 ek personel vardı. Ancak, Doğu Avrupa'daki kuvvetler 135 personel ve toplam 31 tanktan oluşan daha küçük bir düzene geçmeye başladı ve her tank bölüğü toplam 10 tanktan oluşuyordu.

Topçu taburu

1980'lerin Sovyet 122mm topçu taburu

1980'lerin sonlarında bir Sovyet topçu taburu bir tabur karargahı, bir karargah müfrezesi, bir bakım ve ikmal müfrezesi ve her biri kundağı motorlu 2S1 Gvozdikas veya çekili D-30 obüsleri olmak üzere altı topçu parçasına sahip ve sırasıyla 260 veya 240 personelden oluşan üç atış bataryasından oluşuyordu. Roketatar topçu taburları bir karargâh ve karargâh takımı, bir hizmet bataryası ve BM-21 Grad'larla donatılmış üç atış bataryasından oluşuyordu ve toplam 255 personelden oluşuyordu.

İsviçre Ordusu

2004'te silahlı kuvvetlerinde yapılan büyük reformla birlikte İsviçre Ordusu eski alay sistemini terk etmiş ve görev odaklı görev kuvvetlerinin yapı taşları olarak taburları merkeze alan bir muharebe timi yaklaşımını benimsemiştir. Tabur büyüklükleri branşlara göre değişmektedir.

Birleşik Devletler

Birleşik Devletler Ordusu

Birleşik Devletler Ordusunda tabur, bir karargah ve iki ila altı batarya, bölük veya birlikten oluşan bir birimdir. Normalde sıra numaraları ile tanımlanırlar (1. Tabur, 2. Bölük, vb.) ve normalde tek harflerle tanımlanan alt birimlere sahiptirler (Batarya A, Bölük A, Birlik A, vb.). Taburlar, bağımsız operasyonları planlama ve yürütme kabiliyeti sınırlı olan taktik ve idari organizasyonlardır ve normalde tugayların, grupların veya alayların organik bileşenleridir.

Bir ABD Ordusu taburunda tabur komutanı (yarbay), icra subayı (binbaşı), komuta başçavuşu (CSM), karargah personeli ve genellikle üç ila beş bölük, toplam 300 ila 1.000 (ancak tipik olarak 500 ila 600) asker bulunur. Bir alay iki ila altı organik taburdan oluşurken, bir tugay üç ila yedi ayrı taburdan oluşur.

Amerikan İç Savaşı sırasında bir piyade ya da süvari taburu, resmi olarak her biri altı bölükten oluşan üç tabur halinde örgütlenmiş (tabur başına 1-6 arası numaralandırılmış ve harf sırasına göre isimlendirilmiş) bazı düzenli piyade alayları hariç, ana alaydan (A'dan K'ye kadar on bölük, aşağıda açıklandığı üzere J hariç) bölüklerin geçici olarak gruplandırılmasıydı. 1882'den sonra süvari taburlarının adı filo, süvari bölüklerinin adı da birlik olarak değiştirilmiştir. Topçu taburları tipik olarak dört veya daha fazla bataryadan oluşuyordu, ancak bu sayı önemli ölçüde dalgalanma gösteriyordu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında çoğu piyade alayı üç taburdan (1., 2. ve 3.) oluşuyordu ve her tabur üç tüfek bölüğü ve bir ağır silah bölüğünden meydana geliyordu. Yani, A, B, C tüfek bölükleri ve D ağır silah bölüğü 1. taburda, E, F, G tüfek bölükleri ve H ağır silah bölüğü 2. taburda ve I, K, L tüfek bölükleri ve M ağır silah bölüğü 3. taburda yer alıyordu. J Bölüğü yoktu: J harfi geleneksel olarak kullanılmazdı çünkü 18. ve 19. yüzyıl eski tip yazı tipinde I ve J büyük harfleri birbirine benzerdi ve bu nedenle birbiriyle kolayca karıştırılabilirdi. Bir taburun geçici olarak farklı bir alaya bağlanması yaygın bir durumdu. Örneğin, Normandiya Çıkarması ve Bulge Muharebesi'nin karışıklık ve yüksek kayıp oranları sırasında, tükenmiş bir piyade alayının gücünü artırmak için, bölükler ve hatta taburlar gerektiğinde yer değiştirmiştir.

ABD Ordusu ayrıca İkinci Dünya Savaşı sırasında piyade tümenlerine ateş desteği sağlamak için bağımsız tank taburları kurmuştur.

1960'lardan 1980'lerin başına kadar tipik bir manevra (piyade veya tank) taburunun beş bölüğü vardı: karargâh ve karargâh bölüğü (HHC) ve A, B ve C Bölükleri, artı bir muharebe destek bölüğü (CSC), bir keşif müfrezesi, 107 mm (4,2 inç) ağır havan müfrezesi ve örgütler arasında değişen diğer unsurlar. Bunlar arasında ağır tanksavar TOW füze takımları, yer gözetleme radar bölümleri ve insan taşınabilir hava savunma sistemi bölümleri vardı. 1980'lerin başından itibaren, muharebe destek bölüklerinin bazı unsurları (havan ve keşif müfrezeleri) personel ve destek unsurlarıyla birlikte karargah bölüğünde birleştirildi, diğerleri ana tip organizasyonlarına taşındı (yer gözetleme radarı ve hava savunma) ve piyade taburlarında ağır tanksavar füze müfrezesi ayrı bir bölük (E Bölüğü) olarak organize edildi. 1980'lerin sonunda çoğu piyade ve tank taburuna dördüncü bir "hat" bölüğü (D Bölüğü) eklenmiştir.

Bu eski yapıda, ABD Ordusu mekanize piyade taburları ve tank taburları, taktiksel amaçlar için, bölükleri birbirine bağlayarak tabur büyüklüğünde bir görev gücü (TF) oluşturuyordu.

2005-2006'dan itibaren ABD Ordusu'nun mekanize ve tank taburları birleşik silah taburları (CABs) olarak yeniden düzenlenmiştir. Tank taburları ve mekanize piyade taburları artık mevcut değildir. Bu yeni birleşik silah taburları, her biri bir karargah bölüğü, iki mekanize piyade bölüğü, iki tank bölüğü ve taburun ana tugay destek taburundan bağlı bir ileri destek bölüğünden oluşan modüler birimlerdir. Bu yeni yapı, taburlar arasında bölükleri görevsel olarak organize etme ihtiyacını ortadan kaldırdı; her bir birleşik silah taburu organik olarak gerekli bölüklerden oluşuyordu. Daha yüksek bir seviyede, her zırhlı tugay (eskiden 'ağır tugay' olarak adlandırılırdı) artık üç CAB (eski ağır tugayın iki CAB'ına karşılık), bir keşif filosu, bir topçu taburu, bir tugay mühendis taburu (BEB) ve bir tugay destek taburundan (BSB) oluşmaktadır.

Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri

Bir Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri taburu, komutan subay (genellikle bir yarbay, bazen bir albay), bir yürütme subayı (ikinci komutan, genellikle bir binbaşı), başçavuş ve yürütme personelinden (S-1 ila S-4 ve S-6) oluşan tabur karargahını içerir. Tabur karargahı bir karargah ve hizmet bölüğü (batarya) tarafından desteklenir. Bir tabur genellikle iki ila beş organik bölük (topçu bataryaları) içerir ve taburda toplam 500 ila 1.200 Deniz Piyadesi bulunur. Bir alay bir alay karargahı, bir karargah bölüğü (veya bataryası) ve iki ila beş organik taburdan oluşur (Deniz piyade alayları - üç piyade taburu; Deniz topçu alayları - üç ila beş topçu taburu; Deniz muharebe lojistik alayları - bir ila üç muharebe lojistik taburu). ABD Deniz Piyadeleri'nde tugay tanımı sadece "Deniz Seferi Tugayı" (MEB) için kullanılır. Bir MEB standart Deniz Hava-Kara Görev Kuvvetlerinden (MAGTF) biridir, bir tuğgeneral veya tümgeneral tarafından komuta edilir ve komuta unsuru, bir kara muharebe unsuru (genellikle bir takviyeli Deniz piyade alayı), bir havacılık muharebe unsuru (döner kanatlı, sabit kanatlı ve tiltrotor uçakları içeren takviyeli bir Deniz uçak grubu) ve bir muharebe lojistik unsurundan (deniz inşaat kuvvetleri [Seabees] ve deniz tıbbi unsurlarını içeren bir Deniz muharebe lojistik alayı) oluşur.

ABD Deniz Piyadeleri'nde bir piyade veya "tüfek" taburu tipik olarak bir karargah ve hizmet bölüğü, üç tüfek veya "hat" bölüğü (bağlı oldukları ana alayın hangi taburuna bağlı olduklarına bağlı olarak alfabetik olarak A'dan M'ye kadar gösterilir) ve bir silah bölüğünden oluşur. Silah bölükleri bir harf tanımı almazlar. Deniz piyade alayları tabur ve bölük tanımlamalarını yukarıda İkinci Dünya Savaşı altında açıklandığı gibi kullanır; D, H ve M bölük harfleri normalde kullanılmaz, bunun yerine gerektiğinde her tabura dördüncü bir tüfek bölüğünün takviye edilmesinde kullanılmak üzere yedekte tutulur.

Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri piyade taburları bir Deniz Seferi Birliğinin (MEU) kara muharebe unsuru (GCE) olarak Tabur Çıkarma Takımları (BLT'ler) halinde organize edilir. Standart bir ABD Deniz piyade taburu tipik olarak bir topçu bataryası ve birer tank, amfibi saldırı aracı, hafif zırhlı keşif aracı, keşif deniz piyadesi ve muharebe mühendisi müfrezesi tarafından desteklenir. Tabur yapısı, yukarıda tabur organizasyonu altında açıklandığı gibi, gerektiğinde dördüncü bir tüfek bölüğünü içerecek şekilde kolayca genişleyecek şekilde tasarlanmıştır. Tabura genellikle deniz topçu ateşi desteğini koordine etmek üzere Hava Deniz Ateşi İrtibat Bölüğü (ANGLICO) subayları atanır.

Birleşik Devletler Donanması

Birleşik Devletler Donanması'nda inşaat taburları ve donanma kargo taşıma taburları bulunmaktadır. Bu taburlar, benzer rütbe ve deneyime sahip personel ve komuta subayları ile kabaca bir Ordu veya Deniz Piyade taburuna benzer şekilde yapılandırılmıştır.

Muhabere taburu

Taburun diğer birliklerle, esas olarak da bağlı bulunduğu Tümen Karargâhı ile iletişimini sağlayan unsurdur. Muhabere taburları genelde aşağıdaki gibi teşkilatlanmıştır.

 • 1 Tabur Karargâhı ve Kh.Srv.Bölüğü
 • 1 Telsiz bölüğü
 • 1 Röle bölüğü
 • 1 Askeri Elektronik ve Harp Bölüğü
 • 1 Bakım onarım müfrezesi

Bakım onarım taburu

Bakım onarım taburu, Tümen bünyesindeki her türlü çalışan makine, teçhizat ve araçları bakım ve onarımını üstlenen teknik kadroları barındıran birimdir. Bakım onarım taburu, genelde aşağıdaki gibi teşkilatlandırılır.

 • Tabur Karargâhı ve Kh.ve Srv.Bölüğü
 • 2 Paletli araç bakım bölüğü
 • 1 Tekerlekli araç bakım bölüğü
 • 1 Mühimmat bakım bölüğü
 • 1 Taşıt kurtarma bölüğü
 • 1 Özel bakım bölüğü
 • 1 Bakım onarım müfrezesi

İstihkâm taburu

Tümen'in ulaşımı için gerekli altyapıdan ve arazi güvenliğinden sorumlu birimdir. İstihkam taburları genelde aşağıdaki gibi teşkillenmiştir.

 • Tabur Karargâhı ve Kh.Srv.Bölüğü
 • 1 Mayın temizleme bölüğü
 • 1 İnşa bölüğü
 • 1 Yol köprü inşa bölüğü
 • 1 Seyyar köprü bölüğü
 • 1 İstihkam keşif bölüğü
 • 1 Muhabere bölüğü
 • 1 Bakım onarım müfrezesi

Kimyasal savunma taburu

Kimyasal silahlar ve bunların etkilerine karşı gereken önlemleri almakla görevli, özel eğitimli elemanlardan oluşturulur. Kimyasal savunma taburlarında genel olarak şu alt birimler bulunur.

 • Tabur Karargâhı ve Kh.Srv.Bölüğü
 • 1 Dekontaminasyon bölüğü
 • 1 Kimyasal keşif bölüğü
 • 1 Bakım onarım müfrezesi

Lojistik destek taburu

Tügay'ın her türlü ikmal malzemesinin temini, nakliyesi ve bakımından sorumlu birimdir.

 • Tabur Karargâhı ve Kh.Takımı
 • 2 Mühimmat nakil bölüğü
 • 2 Yakıt nakil bölüğü
 • 1 Nakliye bölüğü
 • 1 Bakım ve Onarım Bölüğü
 • 1 İkmal Bölüğü
 • 1 Sıhhıye Bölüğü
 • 1 Sahra Hizmet Bölüğü

Sıhhiye taburu

 • Tabur karargâhı ve Kh.Srv.Bölüğü
 • 1 Sıhhiye bölüğü
 • 1 Hasta-yaralı nakil bölüğü
 • 1 Dezenfeksiyon bölüğü
 • 1 Bakım onarım müfrezesi