Reçine

bilgipedi.com.tr sitesinden
Vişne ağacının reçinesi
Protium Sp.”

Reçine, katı ya da yarı akışkan, billurlaştırılması güç, suda çözünmeyen, organik çözücülerde çözünen, ısıtılınca yumuşayan ve eriyen madde.

Reçineler, bitkilerde bir yağ içerisinde erimiş halde veya zamklarla birlikte bulunurlar. Çamgiller, baklagiller, maydanozgiller gibi familyalarda reçine taşıyan bitkiler çoktur. Bu bitkilerde yağ ve zamklarla birlikte bulunan reçineler salgı kanallarında toplanır. Bitkilerde salgı kanalları tabii olarak bulunduğu gibi, patolojik bir olay veya her yaralanma neticesinde meydana gelir. Reçinesi, hücrelerinde veya salgı tüylerinde toplanan bitkiler de vardır.

Eskiden eczacılıkta ilaç hammaddesi olarak kullanılan kehribar, Baltık sahillerinde bulunan Pinus succinifera (Kehribar çamı) adlı bir çam türünün fosilleşmiş reçinesinden ibarettir.

Reçineler bitkilerden saf olarak elde edilmeyip, yağ gibi çeşitli maddelerle karışım halinde elde edilir. Reçine elde etmek için bitkinin kabuğu özel bir bıçakla çizilir. Sonra balyozla dövülerek veya alevle yakılarak yaralanır. Bazı bitkilerde ise reçine; etanol, eter gibi maddelerin yardımıyla, tüketme metodu ile elde edilir.

Bugün sanayide tabii reçinelerin yerini büyük ölçüde suni reçineler almıştır. Suni reçineler, fiziksel yönden tabii reçinelere benzeseler de kimyasal yönden farklılıklar gösterirler. Termoplastik ve termoset reçineler olarak iki sınıfa ayrılırlar. Suni reçineler en çok plastikte, ayrıca vernik, yapıştırıcı ve iyon değiştiricilerin üretiminde kullanılır.

Reçine içinde sıkışmış böcek
Mısır Firavunlarının mumyalanmasında kullanılan reçine parçalarını gösteren Lübnan sediri kozalağı.

Polimer kimyası ve malzeme biliminde reçine, tipik olarak polimerlere dönüştürülebilen bitki veya sentetik kökenli katı veya oldukça viskoz bir maddedir. Reçineler genellikle organik bileşiklerin karışımlarıdır. Bu makale doğal olarak oluşan reçinelere odaklanmaktadır.

Bitkiler, yaralanmalara yanıt olarak koruyucu faydaları için reçine salgılar. Reçine bitkiyi böceklerden ve patojenlerden korur. Reçineler çok çeşitli otçulları, böcekleri ve patojenleri şaşırtırken, uçucu fenolik bileşikler parazitoidler veya bitkiye saldıran otçulların avcıları gibi faydalıları çekebilir.

Kompozisyon

Çoğu bitki reçinesi terpenlerden oluşur. Spesifik bileşenler alfa-pinen, beta-pinen, delta-3 karen ve sabinen, monosiklik terpenler limonen ve terpinolen ve daha az miktarda trisiklik seskiterpenler, longifolen, karyofilen ve delta-kadinendir. Bazı reçineler ayrıca yüksek oranda reçine asitleri içerir. Öte yandan rosinler daha az uçucudur ve diğer bileşiklerin yanı sıra diterpenlerden oluşur.

Örnekler

Bitki reçinelerine örnek olarak kehribar, Balm of Gilead, balsam, Kanada balsamı, Protium copal ve Hymenaea courbaril ağaçlarından kopal, Dipterocarpaceae familyası ağaçlarından dammar sakızı, ejder ağaçlarından (Dracaena türleri) ejder kanı, elemi, Boswellia sacra'dan buhur, Ferula gummosa'dan galbanum, Guaiacum cinsinin lignum vitae ağaçlarından guaiacum sakızı verilebilir, Agathis australis ağaçlarından kauri sakızı, Cannabis indica'dan haşhaş (Kenevir reçinesi), Akdeniz Cistus türlerinden labdanum, sakız ağacı Pistacia lentiscus'tan mastik (bitki reçinesi), Commiphora çalılarından mür, Malta'nın ulusal ağacı Tetraclinis articulata'dan sandarac reçinesi, styrax (çeşitli Styrax türlerinden bir Benzoin reçinesi) ve Avustralya otlarından spinifex reçinesi.

Kehribar, iğne yapraklı ve diğer ağaç türlerinden elde edilen fosil reçinedir (resinit olarak da adlandırılır). Kopal, kauri sakızı, dammar ve diğer reçineler de fosil altı birikintiler olarak bulunabilir. Fosil altı kopal, üzerine aseton veya kloroform gibi bir çözücü damlatıldığında yapışkan hale geldiği için gerçek fosil kehribardan ayırt edilebilir. Afrika kopali ve Yeni Zelanda'nın kauri sakızı da yarı fosil durumda elde edilir.

Rosin

Olgun bir Araucaria columnaris'in gövdesinden çıkan son derece viskoz reçine.

Rosin, uçucu terpenlerin damıtma yoluyla uzaklaştırıldığı katılaşmış bir reçinedir. Tipik reçine saydam veya yarı saydam bir kütledir, camsı bir kırığa ve hafif sarı veya kahverengi bir renge sahiptir, kokusuzdur veya sadece hafif bir terebentin kokusu ve tadı vardır. Rosin suda çözünmez, çoğunlukla alkolde, uçucu yağlarda, eterde ve sıcak yağlı yağlarda çözünür. Rosin ısıtıldığında yumuşar ve erir ve parlak ama dumanlı bir alevle yanar.

Rosin, reçine asitleri olarak adlandırılan organik asitler de dahil olmak üzere farklı maddelerin karmaşık bir karışımından oluşur. Terpenlerle ilişkili olan reçine asidi oksitlenmiş terpenlerdir. Reçine asitleri alkaliler içinde çözünerek reçine sabunları oluşturur ve reçine asitleri asitlerle muamele edildikten sonra yeniden üretilir. Reçine asitlerine örnek olarak abietik asit (silvik asit), C20H30O2, sedirde bulunan plikatik asit ve galipot reçinesinin bir bileşeni olan pimarik asit, C20H30O2 verilebilir. Abietik asit, sıcak alkol vasıtasıyla reçineden de ekstrakte edilebilir. Pimarik asit, vakumda damıtıldığında içine geçtiği abietik aside çok benzer; üç izomerden oluştuğu varsayılmıştır.

Rosin çamlardan ve diğer bazı bitkilerden, çoğunlukla kozalaklı ağaçlardan elde edilir. Bitki reçineleri genellikle gövde salgıları olarak üretilir, ancak bazı Orta ve Güney Amerika Dalechampia ve Clusia türlerinde tozlaşma ödülü olarak üretilir ve bazı iğnesiz arı türleri tarafından yuva yapımında kullanılır. Büyük ölçüde kavak ve kozalaklı ağaçlar gibi bitkilerden toplanan reçinelerden oluşan propolis, bal arıları tarafından kovanlarındaki küçük boşlukları kapatmak için kullanılırken, daha büyük boşluklar balmumu ile doldurulur.

Petrol ve böcek kaynaklı reçineler

Gomalak böcek türevi reçinelere bir örnektir.

Asfaltit ve Utah reçinesi petrol bitümenleridir.

Tarihçe ve etimoloji

Badem ağacından damlayan malzeme kafa karıştırıcı bir şekilde reçine gibi görünse de aslında bir sakız veya müsilajdır ve kimyasal olarak çok farklıdır.

Bitki reçinelerinin insanlar tarafından kullanımının çok uzun bir geçmişi vardır ve bu geçmiş Antik Yunan'da Theophrastus, Antik Roma'da Yaşlı Pliny ve özellikle Antik Mısır'da değerli olan buhur ve mür olarak bilinen reçinelerde belgelenmiştir. Bunlar çok değerli maddelerdi ve bazı dini ayinlerde tütsü olarak kullanılıyorlardı.

Reçine sözcüğü Fransızca resine, Latince resina "reçine" sözcüğünden alıntıdır; bu sözcük Yunanca ῥητίνη rhētínē "çam reçinesi" sözcüğünden türetilmiş ya da bu sözcüğün akrabasıdır; bu sözcüğün kökeni daha önce bilinmemekle birlikte muhtemelen Hint-Avrupa kökenli değildir.

"Reçine" kelimesi modern dünyada, sert bir cila veya emaye benzeri bir cilaya dönüşecek bir sıvının neredeyse tüm bileşenlerine uygulanmıştır. Buna örnek olarak oje verilebilir. Bazı "döküm reçineleri" ve sentetik reçinelere (epoksi reçine gibi) de "reçine" adı verilmiştir.

Doğal olarak elde edilen bazı reçineler yumuşak olduklarında 'oleoresin' olarak bilinir ve benzoik asit veya sinnamik asit içerdiklerinde balsam olarak adlandırılırlar. Oleoresinler bir yağ ve reçinenin doğal olarak oluşan karışımlarıdır; çeşitli bitkilerden elde edilebilirler. Diğer reçineli ürünler doğal hallerinde sakız veya müsilajlı maddelerle karışım halindedir ve sakız reçineleri olarak bilinir. Peru ve tolu balsamları, elemi, styrax ve bazı terebentinler gibi bazı doğal reçineler parfümlerde bileşen olarak kullanılır.

Reçineli olmayan eksüdalar

Bitkilerin içinde bulunan veya bitkiler tarafından salgılanan özsu, lateks veya müsilaj gibi diğer sıvı bileşikler bazen reçine ile karıştırılır ancak aynı değildir. Özellikle özsular, reçinelerin yapmadığı besleyici bir işleve hizmet eder.

Çam reçinesi

Kullanım Alanları

Bitki reçineleri

Bitki reçineleri vernik, yapıştırıcı ve gıda cilalama maddelerinin üretimi için değerlidir. Ayrıca diğer organik bileşiklerin sentezi için hammadde olarak değerlendirilirler ve tütsü ve parfüm bileşenleri sağlarlar. Bitki reçinesinin bilinen en eski kullanımı, Güney Afrika'da Orta Taş Devri'nin sonlarında taş aletleri tutturmak için yapıştırıcı olarak kullanıldığı döneme dayanmaktadır.

Kurutulmuş buhur reçinesi topakları
Karanna, Protium türlerinden sert, kırılgan, reçineli bir sakız

Kopaller, dammarlar, sakız ve sandarac gibi sert şeffaf reçineler esas olarak vernikler ve yapıştırıcılar için kullanılırken, daha yumuşak kokulu oleo reçineler (buhur, elemi, terebentin, copaiba) ve uçucu yağlar içeren sakız reçineleri (ammoniacum, asafoetida, gamboge, mür ve scammony) daha çok tedavi amaçlı, gıda ve tütsü olarak kullanılır. Halep çamının reçinesi, bir Yunan reçineli şarabı olan retsina'yı tatlandırmak için kullanılır.

Sentetik reçineler

Birçok malzeme sentetik reçinelerin katı maddelere dönüştürülmesi yoluyla üretilmektedir. Önemli örnekler arasında, bir sertleştiricinin eklenmesiyle epoksi yapıştırıcıya dönüştürülen bir reçine olan bisfenol A diglisidil eter bulunmaktadır. Silikonlar genellikle oda sıcaklığında vulkanizasyon yoluyla silikon reçinelerden hazırlanır. Alkid reçineleri boya ve verniklerde kullanılır ve havadaki oksijene maruz bırakılarak sertleşir veya kürlenir.

Ayrıca bakınız

Bazı reçineler

Aşağıda polimerleşme ile elde edilen bazı reçineler verilmiştir:

  • Polieter
  • Polistiren
  • Polisülfon
  • Polisülfür
  • Polivinilasetat
  • Polivinilflorür
  • Polivinilalkol
  • Poliklorodifenil
  • Poliklorotrifluoroetilen
  • Poliakrilonitril