Amine

bilgipedi.com.tr sitesinden
Aminah bint Wahab
آمِنَة بِنْتُ وَهْب
Aminah b. Wahab آمين بنت وهب.svg
Doğan549 CE / 66 BH
Mekke, Arabistan
ÖldüMS 576-577 / 36 BH (27 Yaş)
Al-Abwa, Arabistan
Dinlenme yeriAl-Abwa, Arabistan
Şunlarla bilinirMuhammed'in Annesi
Eş(ler)Abdullah ibn Abd al-Muttalib (d. 569-570)
ÇocuklarMuhammed
Ebeveynler
 • Vehb ibn Abd Manaf (baba)
 • Barrah bint Abd al-Uzza (anne)
Akrabalar
 • Liste
  • Kayınvalide(ler):
   • Hatice bint Hüveylid
   • Aisha
   • Hafsa bint Ömer
   • Ümmü Habibe
 • Liste
  • Torun(lar):
   • Zainab bint Muhammed
   • Rukayye bint Muhammed
   • Ümmü Gülsüm bint Muhammed
   • Fatıma bint Muhammed
 • Liste
  • Torun(lar):
   • Kasım ibn Muhammed
   • Abdullah ibn Muhammed
   • İbrahim ibn Muhammed

Amine bint Vehb (Arapça: آمِنَة بِنْت وَهْب ʾĀminahʾibnat Wahb, ö. MS 577), Banu Zuhrah kabilesinden bir kadın ve İslam peygamberi Muhammed'in annesidir.

Amine
آمنة
Aminah b. Wahab آمين بنت وهب.svg
İslam kaligrafisinde Amine'nin adı.
Doğum ?
Medine, Arabistan
Ölüm y. 577
El-Ebva, Arabistan
Defin El-Ebva, Suudi Arabistan
Eş(ler)i Abdullah bin Abdülmuttalib
Çocuk(lar)ı Muhammed
Tam ismi
Amine bint Vehb
آمنة بنت وهب
Babası Vehb bin Abdumenaf
Annesi Barra bint Abduluzza
Dini Haniflik

Amine (Arapça: آمنة بنت وهب ; tam adı Amine bint Vehb), İslam peygamberi Muhammed'in annesidir. Abdullah bin Abdülmuttalib'in karısı ve Vehb bin Abduluzza'nın kızıdır.

Erken yaşamı ve evliliği

Âmine, Vehb b. Abd Menaf ile Berre bint Abdülaziz b. Osman b. Abdüldâr'ın kızı olarak Mekke'de doğdu. Kureyş kabilesinde, oğlu İsmail aracılığıyla İbrahim'in soyundan geldiğini iddia eden Banu Zuhrah klanının bir üyesiydi. Atası Zühre, aynı zamanda Abdullah ibn Abdül-Muttalib'in de atası olan Kusayy ibn Kilab'ın ağabeyiydi. Kusayy ibn Kilab Kâbe'nin ilk Kureyşli koruyucusu oldu.

Abdul Mutallib, en küçük oğlu Abdullah ile Amine'nin evlenmesini teklif etti. Bazı kaynaklar Amine'nin babasının bu evliliği kabul ettiğini belirtirken, diğerleri Amine'nin vasisi olarak görev yapan amcası Vuhayb olduğunu söyler. İkili kısa süre sonra evlendi.

Abdullah, Amine'nin hamileliğinin çoğunu bir ticaret kervanının parçası olarak evden uzakta geçirdi ve oğlunun doğumundan önce hastalıktan öldü.

Muhammed'in doğumu ve sonraki yılları

Abdullah'ın ölümünden üç ay sonra, MS 570-571'de Muhammed doğdu. O dönemde tüm büyük aileler arasında gelenek olduğu üzere, Amine Muhammed'i bebekken çölde bir süt anneyle yaşamaya gönderdi. İnanışa göre çölde kişi öz disiplini, asaleti ve özgürlüğü öğrenecekti. Bu süre zarfında Muhammed, Havâzin'in bir kolu olan Banu Sa'ad kabilesinden fakir bir Bedevi kadın olan Halime bint Ebi Dhuayb tarafından emzirildi.

Muhammed altı yaşındayken, onu Yesrib'deki (daha sonra Medine) akrabalarını ziyarete götüren Amine ile yeniden bir araya geldi. Bir ay sonra kölesi Ümmü Eymen eşliğinde Mekke'ye döndüklerinde, Âmine hastalandı.

Amna bint Vehb'e ait olduğu iddia edilen mezar; 1998 yılında tahrip edilmiştir.

MS 577 veya 578 yılı civarında ölmüş ve Ebva' köyüne gömülmüştür. Mezarı 1998 yılında tahrip edilmiştir.

Genç Muhammed, MS 577 yılında önce dedesi Abdülmuttalib, daha sonra da amcası Ebu Talib ibn Abdülmuttalib tarafından evlat edinilmiştir.

Öbür dünyadaki kaderi

İslam bilginleri Muhammed'in annesinin dini inançları ve öbür dünyadaki kaderi konusunda uzun zamandır bölünmüşlerdir. Ebu Davud ve İbn Mace'nin bir rivayetine göre Tanrı, Amine'yi inançsızlığı nedeniyle affetmeyi reddetmiştir. Müsned-i Bezzar'da yer alan bir başka rivayette ise Muhammed'in annesinin hayata döndürüldüğü ve İslam'ı kabul ettikten sonra berzah âlemine geri gönderildiği belirtilmektedir. Bazı Eş'ari ve Şafii âlimler, İsa ve Muhammed'in peygamberlik mesajları arasında ehl-i fetret ya da "fasıla ehli" oldukları için her ikisinin de ahirette cezalandırılmayacağını savunmuştur. Ehl-i fetret kavramı İslam alimleri arasında evrensel olarak kabul görmemiştir ve aktif şirk uygulayıcıları için mevcut olan kurtuluşun kapsamı konusunda tartışmalar vardır, ancak alimlerin çoğunluğu bunu kabul etmiş ve Muhammed'in ebeveynlerinin cehenneme mahkum edildiğini belirten hadisleri göz ardı etmiştir.

Erken dönem Sünni âlimlerden Ebu Hanife'ye atfedilen bir eserde hem Âmine'nin hem de Abdullah'ın fıtrat üzere öldükleri belirtilirken, daha sonraki bazı mevlid metinleri yazarları Âmine ve Abdullah'ın geçici olarak diriltildikleri ve İslam'ı benimsedikleri bir geleneği aktarmışlardır. İbn Teymiyye gibi âlimler bunun yalan olduğunu belirtmiş, ancak Kurtubi bu kavramın İslam teolojisine aykırı olmadığını ifade etmiştir. Ali el-Kari'ye göre, tercih edilen görüş Muhammed'in her iki ebeveyninin de Müslüman olduğudur. Suyuti, İsmail Hakkı ve diğer İslam alimlerine göre, Muhammed'in anne ve babasının affedilmediğini gösteren tüm rivayetler, daha sonra hayata getirildiklerinde ve İslam'ı kabul ettiklerinde yürürlükten kaldırılmıştır. Şii Müslümanlar, Muhammed'in atalarının tümünün, Amine de dahil olmak üzere, tektanrıcı olduklarına ve bu nedenle cennete hak kazandıklarına inanırlar. Bir Şii geleneği, Tanrı'nın cehennem ateşinin Muhammed'in ebeveynlerinden herhangi birine dokunmasını yasakladığını belirtir.