Takiyüddin

bilgipedi.com.tr sitesinden
Taqi al-Din
Taqi al din.jpg
Taqi ad-Din'in gözlemevinde çalışmak
Doğan1526
Şam, Osmanlı İmparatorluğu
Öldü1585
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Şunlarla bilinirKonstantinopolis Gözlemevi
Bilimsel kariyer
AlanlarMatematik, astronomi, mühendislik, mekanik, optik, doğa felsefesi

Takiyüddin Muhammed ibn Ma'ruf eş-Şami el-Esedi (Arapça: تقي الدين محمد بن معروف الشامي; Osmanlı Türkçesi: تقي الدين محمد بن معروف الشامي السعدي 1526-1585) Kahire ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir Arap Osmanlı polimatıydı. Astronomi, saatler, mühendislik, matematik, mekanik, optik ve doğa felsefesi de dahil olmak üzere çok çeşitli konularda doksandan fazla kitabın yazarıydı.

1574 yılında Osmanlı Sultanı 3. Murad, Takiyüddin'i Osmanlı başkenti İstanbul'da bir gözlemevi kurması için davet etti. Takiyüddin, mekanik sanatlardaki olağanüstü bilgisini kullanarak, 1577'deki Büyük Kuyrukluyıldız gözlemlerinde kullandığı büyük arillary ve mekanik saatler gibi aletler inşa etti. Ayrıca İstanbul'a hediye olarak gönderilen Avrupa gök ve yer kürelerini de kullandı.

Gözlemevindeki çalışmaları sonucunda ortaya çıkan başlıca eser, "Dönen Küreler Krallığı'nda [zamanın veya dünyanın sonunda] nihai bilgi ağacı" başlığını taşır: Krallar Kralı'nın [[[III. Murad|III. Murad]]] astronomik tabloları" (Sidretü'l-müntehâ el-efkâr fi malkûtü'l-feleki'd-devâr-ez-zicü'ş-şâhinşâhi). Eser, Uluğ Bey'in Zic as-Sultani'sini düzeltmek ve tamamlamak amacıyla Mısır ve İstanbul'da yapılan gözlemlerin sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Eserin ilk 40 sayfası hesaplamalarla ilgilidir, ardından astronomik saatler, göksel daireler ve Kahire ve İstanbul'da gözlemlediği üç tutulma hakkında bilgiler gelir. Daud ar-Riyyadi (Matematikçi David), Selanikli David Ben-Shushan gibi başka yerlerdeki diğer tutulma gözlemlerinin doğrulayıcı verileri için.

Çok yönlü bir bilim adamı olan Takiyüddin astronomi, matematik, mekanik ve teoloji üzerine çok sayıda kitap yazmıştır. Yıldızların koordinatlarını bulma yönteminin o kadar hassas olduğu söylenmektedir ki, çağdaşları Tycho Brahe ve Nicolas Copernicus'tan daha iyi ölçümler elde etmiştir. Brahe'nin de Takiyüddin'in çalışmalarından haberdar olduğu düşünülmektedir.

Takiyüddin ayrıca 1551'de bir şişi döndürmek için pratik uygulaması olan bir buhar türbini tanımlamıştır. Gözlemevi için astronomik saatler üzerinde çalıştı ve yarattı. Takiyüddin ayrıca nesnelerden yayılan ışığı belirlediği, Yansıma Yasasını gözlemsel olarak kanıtladığı ve kırılma üzerine çalıştığı optik üzerine bir kitap yazdı.

Takıyyüddin Mehmed b. Zeynüddin Ma‘rûf
Taqi al din.jpg
III. Murad’a sunulan Şehinşahname’deki Takıyüddin'in rasathanesi minyatürü
Doğum 14 Haziran 1521
Şam, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 18 Şubat 1585 (63 yaşında)
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Defin yeri Yahya Efendi Tekkesi, Beşiktaş, İstanbul
Meslek Hezârfen; Gök bilimci, Matematikçi, Fizik, Optik, Mekanik, Tıp ve Doğa Felsefesi
Milliyet Türk
Dönem 16. yüzyıl
Konu Astronomi ve Matematik ağırlıklı multidisipliner pozitif bilimler
Akrabalar Babası: Kadı Zeynüddin Ma‘rûf

Osmanlı'nın en önemli astronomlarından olan Takiyüddin, 14 Haziran 1521 tarihinde Şam'da doğdu ve Mısır ve Şam'da yetişti. 1550 yılında İstanbul'a gelen Takiyüddin, 1577 yılında III. Murat'ın fermanıyla Tophane sırtlarında bir gözlemevi kurmuştur. Sinüs/tanjant hesaplarını tablolar halinde kullanıma sunmuş, 841'i Türkçe 1337 eser oluşturmuştur. Akıldışı söylentiler sonucu Tophane sırtlarındaki gözlemevi Padişah (III. Murat) emriyle yıkılmıştır. Yeni bir gözlemevi ancak 300 yıl sonra kurulmuş ancak bu sefer de 31 Mart ayaklanmasına kurban gitmiştir.

Kepler'in hocası Tycho Brahe ile aynı zamanda yaşamış ve yaklaşık aynı gözlemleri yapmıştır. Rasathane yıkıldığı için çalışmaları son bulmuştur. Diğer taraftan Kepler, Brahe'nin gözlemlerini kullanarak Kepler yasaları diye bilinen gezegenlerin dönüşleri ile ilgili yasaları keşfetmiştir.

Biyografi

İstanbul'dan bir kuyruklu yıldızın gözlemlenmesi (1577)

Takiyüddin, çoğu kaynağa göre 1526 yılında Şam'da doğmuştur. Etnik kökeni Osmanlı Arabı, Osmanlı Türkü ve Osmanlı Suriyelisi olarak tanımlanmıştır. "Rayḥānet al-rūḥ" adlı risalesinde Takiyüddin, soyunu Eyyubiler'e dayandırarak 12. yüzyılda Suriye'de Ebu Kubeys'i yöneten Eyyubi prensi Nasirüddin Mankarus ibn Nasihüddin Khumartekin'e kadar uzandığını iddia etmiştir. İslam Ansiklopedisi onun etnik kökeninden hiç bahsetmez, sadece "...Osmanlı Türkiye'sinin en önemli astronomu" der.

Takiyüddin'in eğitimi ilahiyat alanında başlamış ve ilerledikçe akli bilimlere ilgi duymaya başlamıştır. Bu ilgisinin ardından Şam ve Kahire'de akli ilimler okumaya başlayacaktır. Bu süre zarfında babası Ma'ruf Efendi'nin yanında çalıştı. Al-Dîn çeşitli medreselerde ders vermeye devam etti ve Filistin, Şam ve Kahire'de kadı olarak görev yaptı. Bir süre Mısır ve Şam'da kaldı ve oradayken astronomi ve matematik alanlarında eserler verdi. Bu alanlardaki çalışmaları zamanla önemli hale gelecektir. İstanbul'a geldikten bir yıl sonra 1571'de Mustafa ibn Ali el-Muvakkit'in yerine Sultan'ın baş astronomu oldu.

Takiyüddin, ulema ve devlet adamlarından oluşan halkla güçlü bir bağ kurdu. Astronominin yanı sıra astrolojiye de ilgi duyan Sultan Üçüncü Murad'a bilgi aktarırdı. Bu bilgilerde Uluğ Bey Zic'in belirli gözlem hataları olduğu belirtiliyordu. Al-Dīn, yeni gözlemler yapılırsa bu hataların düzeltilebileceğine dair bir öneride bulundu. Ayrıca bu durumu kolaylaştırmak için İstanbul'da bir gözlemevi kurulmasını önerdi. Üçüncü Murad İstanbul'daki ilk gözlemevinin hamisi olacaktır. Yeni rasathanenin inşaatına hemen başlanmasını tercih etti. Üçüncü Murad hami olduğu için projenin finansmanına da yardımcı olacaktı.

Takiyüddin bu süreç devam ederken Galata Kulesi'nde çalışmalarına devam etti. Çalışmaları 1577 yılına kadar Darü'r-Rasad el-Cedid adı verilen ve neredeyse tamamlanmış olan rasathanede devam edecekti. Bu yeni gözlemevinde astronomi ve matematiği kapsayan kitapların bulunduğu bir kütüphane de yer alıyordu. İstanbul'da Tophane'nin yüksek kesiminde inşa edilen gözlemevi iki ayrı binadan oluşuyordu. Binalardan biri büyük, diğeri ise küçüktü. Al-Dīn, eski İslam rasathanelerinde kullanılan bazı aletlere sahipti. Bu aletleri çoğalttırdı ve ayrıca gözlem amaçlı kullanılacak yeni aletler yaptı. Yeni gözlemevinin personeli on altı kişiden oluşuyordu. Bunlardan sekizi gözlemci ya da rasit, dördü kâtip ve son dördü de asistandı.

Takiyüddin gözlemlerine yaratıcı bir şekilde yaklaşmış ve oluşturduğu yeni stratejiler ve yeni ekipmanlar sayesinde astronomi problemlerine yeni cevaplar üretmiştir. Ondalık kesirlere dayalı trigonometrik tablolar oluşturmaya devam edecekti. Bu tablolar ekliptiği 23° 28' 40" olarak yerleştirdi. Mevcut değerin 23° 27' olması, Al-Dīn'in aletlerinin ve yöntemlerinin daha hassas olduğunu göstermektedir. Al-Dīn güneş parametrelerini hesaplamak için yeni bir yöntem kullandı ve güneşin apojesinin yıllık hareketinin büyüklüğünü 63 saniye olarak belirledi. Bugün bilinen değer 61 saniyedir. Kopernik 24 saniye, Tycho Brahe ise 45 saniye bulmuşlardı, ancak ed-Dîn her ikisinden de daha isabetliydi.

Osmanlı rasathanesinde müneccimbaşı başkanlığındaki astronom ve astrologlar kadran kullanırlardı.

Gözlemevinin temel amacı, astronomların ihtiyaçlarını karşılamak ve alet tasarlayıp üretebilmeleri için bir kütüphane ve atölye sağlamaktı. Bu gözlemevi İslam dünyasındaki en büyük gözlemevlerinden biri olacaktı. 1579 yılında tamamlandı. Yıkıldığı tarih olan 22 Ocak 1580'e kadar çalışmaya devam edecekti. Bazıları yıkılma nedeninin dini tartışmalar olduğunu söylese de aslında siyasi sorunlardan kaynaklanıyordu. Sadrazam Sinan Paşa'nın Sultan 3. Murad'a sunduğu bir raporda, Sultan ve vezirin Takiyüddin'i ulemadan uzak tutmaya çalıştıkları, çünkü onu sapkınlıktan yargılamak istiyorlarmış gibi göründükleri anlatılır. Vezir sultana, Takî Ad-Dîn'in sultanın emirlerine aldırmadan Suriye'ye gitmek istediğini bildirir. Vezir ayrıca sultanı, Takiyüddin'in oraya gitmesi halinde ulema tarafından fark edilip mahkemeye çıkarılma ihtimali olduğu konusunda uyarır.

Takiyüddin'in özgünlüğüne rağmen etkisi sınırlı görünmektedir. Eserlerinin günümüze ulaşan çok az sayıda nüshası vardır, bu nedenle geniş bir kitleye ulaşamamıştır. Bilinen şerhleri de çok azdır. Ancak eserlerinden biri ve sahip olduğu bir kütüphanenin bir parçası Batı Avrupa'ya oldukça hızlı bir şekilde ulaşmıştır. Bu, Leiden Üniversitesi'nde Arapça ve matematik profesörü olan Hollandalı Jacob Golius'un el yazması toplama çabaları sayesinde olmuştur. Golius on yedinci yüzyılın başlarında İstanbul'a seyahat etti. 1629 yılında Constantin Huygens'e yazdığı bir mektupta Takî Ad-Dîn'in optik üzerine çalışmalarını İstanbul'da gördüğünü anlatır. Tüm çabalarına rağmen bu eseri arkadaşlarından elde edemediğini belirtmiştir. Daha sonra bu eseri elde etmeyi başarmış olmalı ki Takiyüddin'in optikle ilgili eseri Bodleian Kütüphanesi'ne Marsh 119 olarak girecektir. Eserin aslı Golius koleksiyonundaydı, dolayısıyla Golius'un sonunda onu elde etmeyi başardığı açıktır.

Habsburg elçisi Johann Joachim von Sinzendorf'un papazı Salomon Schweigger'e göre Takiyüddin, Sultan 3. Murad'ı kandıran ve ona muazzam kaynaklar harcatan bir şarlatandı.

Konstantinopolis Rasathanesi

Takiyüddin, İstanbul Rasathanesi olarak da bilinen Konstantinopolis Rasathanesi'nin hem kurucusu hem de yöneticisiydi. Bu gözlemevinin, Takiyüddin'in on altıncı yüzyıl İslam ve Osmanlı astronomisine yaptığı en önemli katkılardan biri olduğu sıklıkla söylenir. Aslında İslam tarihindeki en büyük gözlemevlerinden biri olarak bilinir. Sıklıkla Tycho Brahe'nin Uraniborg Gözlemevi ile karşılaştırılır ki bu gözlemevinin Avrupa'da zamanının en iyi aletlerine ev sahipliği yaptığı söylenir. Nitekim Brahe ve Takiyüddin, on altıncı yüzyıl astronomisindeki çalışmaları nedeniyle sık sık karşılaştırılmıştır. İstanbul Rasathanesi'nin kuruluşu, Takiyüddin'in Mısır'da astronomi ve matematik bilgisini geliştirmek için 20 yıl geçirdikten sonra 1570 yılında İstanbul'a dönmesiyle başlamıştır. Dönüşünden kısa bir süre sonra Sultan Selîm II, önceki baş astronom Muṣṭafā ibn ҁAlī al-Muwaqqit'in 1571'de ölümünün ardından Takī al-Dīn'i baş astronom (Müneccimbast) olarak atadı. Takiyüddin, baş astronom olarak görev yaptığı ilk yıllarda hem Galata Kulesi'nde hem de Tophane'ye bakan bir binada çalıştı. Bu binalarda çalışırken birçok önemli Türk yetkilinin desteğini ve güvenini kazanmaya başladı. Bu yeni kurulan ilişkiler, 1569 yılında Sultan 3. Murad'ın Konstantinopolis Rasathanesi'nin inşasını öngören bir ferman çıkarmasına yol açtı. Bu rasathane birçok önemli kitap ve aletin yanı sıra dönemin birçok ünlü bilim adamına da ev sahipliği yapmıştır. Binanın mimari özellikleri hakkında fazla bir şey bilinmemekle birlikte, gözlemevinde bulunan bilginlerin ve astronomik aletlerin birçok tasviri bulunmaktadır. Ancak, siyasi çekişmeler nedeniyle bu gözlemevi kısa ömürlü olmuştur. 1579 yılında kapatılmış ve inşası için ferman çıkarılmasından sadece 11 yıl sonra, 22 Ocak 1580 tarihinde devlet tarafından tamamen yıkılmıştır.

Politika

Takiyüddin'in ve gözlemevinin yükselişi ve düşüşü onu çevreleyen siyasi meselelere bağlıydı. Babasının Şam Hukuk Fakültesi'nde müderrislik yapması nedeniyle Takiyüddin hayatının büyük bir kısmını Suriye ve Mısır'da geçirdi. İstanbul'a yaptığı seyahatler sırasında birçok âlim-hukukçu ile bağlantı kurmayı başardı. Dönemin Sadrazamı Semiz Ali Paşa'nın özel kütüphanesini de kullanma imkânı buldu. Daha sonra Sultan Üçüncü Murad'ın yeni sadrazamının özel hocası Sa'deddin'in yanında çalışmaya başladı. Mısır'dayken gök gözlemleri üzerine araştırmalarını sürdüren Takîüddin, Galata Kulesi'ni ve Sa'deddin'in özel konutunu kullandı. Her ne kadar bir rasathane inşa edilmesini emreden kişi 3. Murad olsa da, aslında bilime olan ilgisini bildiği için bu fikri ona getiren Sa'deddin'dir. Sultan nihayetinde Takiyüddin'e fiziksel binalar için mali yardımdan, ihtiyaç duyacağı birçok kitap türüne kolayca erişebilmesini sağlayan entelektüel yardıma kadar ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacaktır. Sultan rasathaneyi kurmaya karar verdiğinde, bunu sadece finansal olarak desteklemenin yanı sıra monarşisinin sahip olduğu gücü göstermenin bir yolu olarak gördü. Üçüncü Murad, Takiyüddin'i ve astronomi alanındaki en başarılı kişilerden bazılarını tek bir amaç doğrultusunda çalışmaları için bir araya getirerek gücünü göstermiş ve sadece birlikte iyi çalışmalarını sağlamakla kalmamış, aynı zamanda bu alanda ilerleme kaydetmelerini de sağlamıştır. Üçüncü Murad, saray tarihçisi Seyyid Lokman'a rasathanede devam eden çalışmaların çok ayrıntılı kayıtlarını tutturarak başarılarının kanıtlanmasını sağlamıştır. Seyyid Lokman, sultanın hükümdarlığının Irak, İran ve Anadolu'daki diğer hükümdarlıklardan çok daha güçlü olduğunu yazmıştır. Ayrıca 3. Murad'ın diğer hükümdarlardan daha üstün olduğunu, çünkü rasathanenin sonuçlarının dünya için yeni olduğunu ve diğerlerinin yerini aldığını iddia etmiştir.

Gözlemevinde kullanılan aletler

Takiyüddin gözlemevindeki çalışmalarına yardımcı olması için çeşitli aletler kullanmıştır. Bunlardan bazıları Avrupalı astronomlar tarafından zaten kullanılmakta olan aletlerken, bazılarını da kendisi icat etmiştir. Takiyüddin bu gözlemevinde çalışırken, daha önce yaratılmış birçok aleti ve tekniği kullanmakla kalmamış, aynı zamanda çok sayıda yeni alet de geliştirmiştir. Bu yeni icatlardan otomatik-mekanik saat, Konstantinopolis Rasathanesi'nde geliştirilen en önemli icatlardan biri olarak kabul edilir.

 • Bu aletlerin her biri ilk olarak Batlamyus tarafından tanımlanmıştır.
  • Armillary Sphere- Boylam ve enlemi temsil eden halkaları olan bir gök cismi modeli.
  • Bir Paralaktik Cetvel- Triquetrum olarak da bilinir ve gök cisimlerinin yüksekliklerini hesaplamak için kullanılırdı.
  • Usturlap- Gök cisimlerinin eğik konumlarını ölçer.
 • Bu aletler Müslüman astronomlar tarafından yaratılmıştır.
  • Bir Mural kuadrant, 0 ila 90 derece arasındaki açıları ölçmek için kullanılan bir tür mural alet.
  • Bir Azimuthally Quadrant
 • Aletlerin her biri Takiyüddin tarafından kendi çalışmalarında kullanılmak üzere yaratılmıştır.
  • Paralel Bir Cetvel
  • Cetvel Çeyreği veya Tahta Çeyrek, görünen çapların ve tutulmaların ölçümü için iki deliği olan bir alettir.
  • Yıldızların gerçek yükselişini ölçmeye yardımcı olan dişli çarklı mekanik bir saat.
  • Muşabbaha bi'l-menatık, ekinoksları belirlemek için akorları olan bir alet, ekinoktial armillary'nin yerini almak için icat edildi.
 • Görünüşe göre yardımcı nitelikte özel bir alet türü olan ve işlevi Alaeddin el-Mansur tarafından açıklanan bir Sunaydi Cetveli

Katkılar

Saat mekaniği

Osmanlı İmparatorluğu'nda saat kullanımının yükselişi

On altıncı yüzyıldan önce Avrupa'da mekanik saatlere yüksek talep yoktu. Bu talep eksikliği, aşırı yüksek fiyatlardan ve ne zaman namaz kılmaları gerektiğini hesaplamak zorunda olan halkın ihtiyaç duyduğu kesinliğin olmamasından kaynaklanıyordu. Kum saatleri, su saatleri ve güneş saatlerinin kullanımı ihtiyaçları karşılamak için fazlasıyla yeterliydi.

Osmanlılar 1547 yılına kadar bu saatlere yüksek bir talep yaratmaya başlamadı. Başlangıçta Avusturyalıların getirdiği hediyelerle başlamıştı ancak bu durum saatler için bir pazarın oluşmasına neden olacaktı. Avrupalı saat yapımcıları Osmanlı halkının zevk ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış saatler üretmeye başladılar. Bunu hem ayın evrelerini göstererek hem de Osmanlı rakamlarını kullanarak yaptılar.

Takîüddin'in çalışmaları

Mekanik saatlere olan bu yüksek talep nedeniyle Takiyüddin'den Sadrazam tarafından tam olarak ezan vaktini gösterecek bir saat yapması istendi. Bunun üzerine, kısa ömürlü rasathanedeki araştırmaları boyunca kullandığı "el-Kevakibü'd-Durriye fi Bengameti'd-Devriyye" adlı mekanik saatlerin yapımına ilişkin ilk kitabını M.S. 1563 yılında yazmıştır. "Gök cisimlerinin hareketine dair gerçek bir hermetik ve damıtılmış algı" getirmenin avantajlı olacağına inanıyordu. Takiyüddin, saatlerin nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilmek için birçok Avrupalı saat üreticisinden bilgi edinmenin yanı sıra Semiz Ali Paşa'nın hazinesine girip sahip olduğu birçok saatten öğrenebileceği her şeyi öğrenmek için zaman ayırdı.

İncelenen saat türleri

Sadrazamın hazinesindeki saatlerden Takîüddin üç farklı tipi incelemiştir. Bunlar ağırlık tahrikli, yay tahrikli ve kol eşapmanlı saatlerdi. Bu üç saat türü hakkında yazmış, aynı zamanda cep saatleri ve astronomik saatler hakkında da yorumlar yapmıştır. Baş Astronom olarak Takiyüddin mekanik bir astronomik saat yaratmıştır. Bu saat, Konstantinopolis rasathanesinde daha hassas ölçümler yapılmasını sağlamak için yapılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu saatin icadı on altıncı yüzyılın en önemli astronomik keşiflerinden biri olarak kabul edilmektedir. Takiyüddin, her dakikası beş saniyeden oluşan, saat, dakika ve saniyeleri gösteren üç kadranlı mekanik bir saat inşa etmiştir. Bu saatten sonra Takiyüddin'in mekanik saatler konusundaki çalışmalarının devam edip etmediği bilinmemektedir, zira o dönemden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda saat yapımının büyük kısmı Avrupalılar tarafından devralınmıştır.

Buhar

1551 yılında Takiyüddin, buhar türbini tarihinde önemli bir yeri olan kendi kendine dönen bir şiş tarif etmiştir. Al-Turuq al-samiyya fi al-alat al-ruhaniyya (Ruhani Makinelerin Yüce Yöntemleri) adlı eserinde bu makineyi ve bazı pratik uygulamalarını anlatır. Şiş, buharın kanatlara yönlendirilmesiyle döndürülür ve bu da aksın ucundaki çarkı döndürür. Al-Dīn ayrıca dört su yükseltme makinesi tarif etmiştir. İlk ikisi hayvan tahrikli su pompalarıdır. Üçüncü ve dördüncünün her ikisi de bir çarkla tahrik edilmektedir. Üçüncüsü yarık çubuklu bir pompa iken dördüncüsü altı silindirli bir pompadır. Son makinenin dikey pistonları, çark tarafından çalıştırılan kamlar ve çekiçler tarafından çalıştırılmaktadır. Bu makinelerin tanımları daha modern motorların çoğundan öncedir. Örneğin ed-Dîn'in tarif ettiği vidalı pompa, bez ve zincirli pompa tarifini 1556'da yayınlayan Agricola'dan öncedir. İlk olarak el-Cezerî tarafından tarif edilen iki pompalı motor da buhar makinesinin temelini oluşturmuştur.

Önemli çalışmalar

Astronomi

 • Sidret müntehâ el-efkâr fî malakûti'l-feleki'd-devâr (ez-Zîcü'ş-Şâhinşâhî): Takiyüddin'in astronomi alanındaki en önemli eserlerinden biri olduğu söylenir. Bu kitabı hem Mısır'da hem de İstanbul'da yaptığı gözlemlere dayanarak tamamlamıştır. Bu eserin amacı, Semerkant'ta tasarlanan ve İstanbul Rasathanesi'nde ilerletilen bir proje olan Zîc-i Uluğ Bey'i geliştirmek, düzeltmek ve nihayetinde tamamlamaktı. Yazısının ilk 40 sayfası, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant gibi trigonometrik fonksiyonlara vurgu yaparak trigonometrik hesaplamalara odaklanır.
 • Cerîdetü'd-dürer ve harîdetü'l-fikar, Takiyüddin'in astronomi alanındaki en önemli ikinci eseri olduğu söylenen bir zîcdir. Bu zîc, astronomik tablolarda ondalık kesirlerin ve trigonometrik fonksiyonların kaydedilmiş ilk kullanımını içerir. Ayrıca eğrilerin ve açıların derece kısımlarını ondalık kesirlerle hassas hesaplamalarla verir.
 • Düstûrü't-tercîḥ li-kavâ idü't-tasṭîḥ, Takîüddin'in bir diğer önemli eseridir ve diğer geometrik konuların yanı sıra bir kürenin düzleme izdüşümüne odaklanır.
 • Takiyüddin aynı zamanda güneş saatlerini ve bunların mermer yüzey üzerine çizilen özelliklerini ele alan Rayḥānetü'r-rūḥ fī resmü's- ҁ āt ҁ alā müstevīü's-suṭūḥ'un da yazarı olarak kabul edilir.

Saatler ve mekaniği

 • el-Kevâkibü'd-dürriyye fî vezni'l-bankâmâti'd-dürriyye, Takîüddin tarafından 1559 yılında yazılmış ve mekanik-otomatik saatleri ele almıştır. Bu eser, İslam ve Osmanlı dünyasında mekanik-otomatik saatler üzerine yazılmış ilk eser olarak kabul edilir. Bu kitapta, özel kütüphanesini ve Avrupa mekanik saat koleksiyonunu kullanmasına ve incelemesine izin verdiği için Ali Paşa'yı katkıda bulunan kişi olarak akredite eder.
 • Takiyüddin'in mekanik üzerine yazdığı ikinci kitap olan el-Turuk el-saniyye fi'l-âlâti'r-rûhâniyye, daha önce Ebû Mûsâ ve İsmail el-Cezerî tarafından gözlemlenen ve incelenen bir konu olan saatlerin geometrik-mekanik yapısını vurgular.

Fizik ve optik

 • Nawr ḥadīqat al-abṣar wa-nūr ḥaqīqat al-Anẓar, Takī al-Dīn'in fizik ve optik konularını tartıştığı bir eseridir. Bu kitap ışığın yapısı, ışık ve renk arasındaki ilişkinin yanı sıra difüzyon ve küresel kırılmayı tartışmıştır.

Hayatı

1521‘de Türk kökenli bir ailenin üyesi olarak Şam'da doğdu. Eğitiminden sonra Tennis kadılığına atandı. Kadılığı sırasında yaptığı gözlemler ile ün kazandı. 1571'de Mustafa Çelebi'nin ölümünden sonra II. Selim tarafından saray müneccimbaşılığına atandı. 1574 yılında Galata Kulesi'nde gözlem çalışmalarına başlamıştır. Hoca Saadettin ve Sokullu Mehmet Paşa'nın desteği ve Padişah III. Murat'ın fermanıyla 1577 yılında Tophane sırtlarında Takîyüddîn’in yönetimi altında bir gözlemevi olan Takiyüddin'in Rasathanesi kurulmuştur. 1580 yılında topa tutularak yıkılmıştır.

Özellikle trigonometri alanındaki çalışmaları ile meşhurdur. Takiyüddin, sinus, kosinus, tanjant ve kotanjantın tanımlarını vermiş, ispatlarını sergilemiş ve cetvellerini hazırlamıştır. Ekliptik ile ekvator arasındaki 23° 27' lik açıyı, 1 dakika 40 saniye farkla 23° 28' 40" şeklinde bularak o tarihte ilk kez gerçeğe en yakın ve doğru dereceyi hesaplamıştır.

Eserlerini muhafaza çalışmaları

Topkapı sarayında bulunan bir el yazması

Takiyüddin’e ait el yazmalarının bir kısmı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde bulunmaktadır. Enstitü’nün UNESCO ile (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu) birlikte yürüttüğü "Memory of the World" projesi çerçevesinde, Takiyyüddin’e ait el yazmalarının da içinde bulunduğu 821 Türkçe, 414 Arapça ve 102 Farsça olmak üzere, toplam 1337 eser mikrofilmleri çekilerek CD- Rom üzerinde kataloglanmaktadır. Takiyüddin’in diğer eserleri başka kütüphanelerin raflarındadır.Takiyüddin, sinus, kosinus, tanjant ve kotanjantın tanımlarını vermiş, ispatlarını sergilemiş ve cetvellerini hazırlamıştır. Ekliptik ile ekvator arasındaki 23° 27' lik açıyı, 1 dakika 40 saniye farkla 23° 28' 40" şeklinde bularak o tarihte ilk kez gerçeğe en yakın ve doğru dereceyi hesaplamıştır.