G20

bilgipedi.com.tr sitesinden
G20
Yirmi Kişilik Grup
G20 map.png
  G-20 üyesi ülkeler
  Avrupa Birliği üyeliği ile temsil edilen ülkeler
  Kalıcı olarak davet edilen ülke, İspanya
Oluşum26 Eylül 1999 (23 yıl önce)
2008 (devlet başkanları/hükümet başkanları zirveleri)
AmaçKüresel ekonomideki kilit konuları tartışmak üzere sistemik öneme sahip sanayileşmiş ve gelişmekte olan ekonomileri bir araya getirmek.
Üyelik
20 üye
Başkan
Joko Widodo, Endonezya Devlet Başkanı
Personel
Hiçbiri
Web sitesihttps://g20.org/

G20 ya da Yirmiler Grubu, 19 ülke ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan hükümetler arası bir forumdur. Uluslararası finansal istikrar, iklim değişikliğinin azaltılması ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel ekonomiyle ilgili önemli konuları ele almak için çalışmaktadır.

G20, hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan ülkeler dahil olmak üzere dünyanın en büyük ekonomilerinin çoğundan oluşur ve gayri safi dünya hasılasının (GWP) yaklaşık %90'ını, uluslararası ticaretin %75-80'ini, küresel nüfusun üçte ikisini ve dünya kara alanının yaklaşık yarısını oluşturur.

G20 1999 yılında dünyada yaşanan çeşitli ekonomik krizlere yanıt olarak kurulmuştur. 2008 yılından bu yana yılda en az bir kez toplanan G20 zirvelerine her üyenin hükümet ya da devlet başkanı, maliye bakanı, dışişleri bakanı ve diğer üst düzey yetkililer katılmaktadır; AB, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası tarafından temsil edilmektedir. Diğer ülkeler, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları, bazıları daimi olarak olmak üzere, zirvelere katılmaya davet edilmektedir.

G20, 2009 yılındaki zirvesinde kendisini uluslararası ekonomik ve mali işbirliği için birincil mekan ilan etmiştir. Grubun itibarı sonraki on yıl içinde artmış ve analistler tarafından önemli bir küresel etkiye sahip olduğu kabul edilmiştir; aynı zamanda sınırlı üyeliği, yaptırım gücünün olmaması ve mevcut uluslararası kurumların altını oyduğu iddiasıyla eleştirilmektedir. Zirveler özellikle küreselleşme karşıtı gruplar tarafından sık sık protestolarla karşılanmaktadır.

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir.

G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin millî geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. İspanya, İsviçre, Norveç, İran, Tayvan ve Venezuela ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor.

Tarihçe

Kurucu

G20, "Bretton Woods ikizleri", Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası gibi kurumları ve şimdiki Dünya Ticaret Örgütü'nü de içeren, ekonomi politikasının uluslararası koordinasyonunu amaçlayan İkinci Dünya Savaşı sonrası bir dizi girişimin en sonuncusudur.

G20, Haziran 1999'da G7'nin Köln zirvesinde haber verilmiş ve 26 Eylül 1999'da G7 Maliye Bakanları toplantısında resmen kurulmuş ve 15-16 Aralık 1999'da Berlin'de bir açılış toplantısı düzenlenmiştir. Kanada Maliye Bakanı Paul Martin ilk başkan olarak seçilmiş ve açılış toplantısına Almanya Maliye Bakanı Hans Eichel ev sahipliği yapmıştır.

Brookings Enstitüsü'nden Colin I. Bradford ve Johannes F. Linn tarafından hazırlanan 2004 tarihli bir rapor, grubun esas olarak G7'nin eşzamanlı başkanı olan Eichel'in inisiyatifiyle kurulduğunu ileri sürmüştür. Ancak Bradford daha sonra dönemin Kanada Maliye Bakanı (ve gelecekteki Kanada Başbakanı) Paul Martin'i "G-20'nin maliye bakanları düzeyinde kurulmasının en önemli mimarı" ve daha sonra "G-20 ülkelerinin liderler düzeyinde zirvelere geçmesini öneren kişi" olarak tanımlamıştır. Kanadalı akademik ve gazetecilik kaynakları da G20'yi Martin ve Amerikalı mevkidaşı dönemin Hazine Bakanı Larry Summers tarafından başlatılan bir proje olarak tanımlamaktadır. Ancak hepsi de Almanya ve ABD'nin bu vizyonun hayata geçirilmesinde kilit rol oynadığını kabul etmektedir.

Martin ve Summers, G20'yi 1990'ların sonunda Meksika peso kriziyle başlayıp 1997 Asya mali krizi, 1998 Rusya mali krizi ve nihayetinde 1998 sonbaharında önde gelen hedge fonu Long-Term Capital Management'ın çöküşü şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkileyen ve gelişmekte olan piyasalara yayılan bir dizi büyük borç krizine yanıt olarak tasarladılar. Bu durum onlara hızla küreselleşen bir dünyada G7, G8 ve Bretton Woods sisteminin finansal istikrarı sağlayamayacağını gösterdi ve bunu sağlamada söz sahibi olacak ve yeni sorumluluklar üstlenecek, büyük dünya ekonomilerinden oluşan yeni ve daha geniş bir daimi grup tasarladılar.

G20 üyeliğine Eichel'in yardımcısı Caio Koch-Weser ve Summers'ın yardımcısı Timothy Geithner karar verdi. Politik ekonomist Robert Wade'e göre:

"Geithner ve Koch-Weser, Kanada var, Portekiz yok, Güney Afrika var, Nijerya ve Mısır yok vb. diyerek ülkelerin listesini çıkardılar; listelerini diğer G7 maliye bakanlıklarına gönderdiler ve ilk toplantı için davetiyeler dağıtıldı."

İlk konular

G20'nin öncelikli odak noktası küresel ekonominin yönetişimi olmuştur. Zirve temaları yıldan yıla değişiklik göstermiştir. 2006 G20 bakanlar toplantısının teması "Refahı İnşa Etmek ve Sürdürmek" idi. Tartışılan konular arasında "sürdürülebilir büyümeyi" sağlamak için yerel reformlar, küresel enerji ve kaynak emtia piyasaları, Dünya Bankası ve IMF reformu ve yaşlanan dünya nüfusu nedeniyle demografik değişikliklerin etkisi yer alıyordu.

2007 yılında Güney Afrika, G20 Başkanı olarak Güney Afrika Maliye Bakanı Trevor A. Manuel ile birlikte sekretaryaya ev sahipliği yapmıştır.

2008 yılında Brezilya Maliye Bakanı Guido Mantega G20 başkanlığını üstlenmiş ve finansal piyasalarda rekabet, temiz enerji, ekonomik kalkınma ve büyüme ve kalkınmanın mali unsurları konularında diyalog önerisinde bulunmuştur.

11 Ekim 2008'de G7 maliye bakanları toplantısının ardından ABD Başkanı George W. Bush, G20'nin bir sonraki toplantısının 2008'de patlak veren ekonomik krize çözüm bulmada önemli olacağını belirtmiştir.

Zirveler

Liderler zirvesini hazırlayan ve kararlarını uygulayan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Zirvesi, hem 2007-2008 mali krizine hem de gelişmekte olan kilit ülkelerin küresel ekonomik tartışma ve yönetişimin merkezinde yeterince yer almadığının giderek daha fazla fark edilmesine bir yanıt olarak oluşturulmuştur. Buna ek olarak, G20 devlet veya hükümet başkanları zirveleri düzenlenmiştir.

2008 yılında Washington DC'de yapılan ilk zirveden sonra G20 liderleri yılda iki kez bir araya geldi: 2009 yılında Londra ve Pittsburgh'da, 2010 yılında ise Toronto ve Seul'de.

Fransa'nın G20'ye başkanlık ve ev sahipliği yaptığı 2011 yılından bu yana zirveler yılda sadece bir kez düzenlenmektedir. 2016 zirvesi Çin'in Hangzhou kentinde, 2017 zirvesi Almanya'nın Hamburg kentinde, 2018 zirvesi Arjantin'in Buenos Aires kentinde, 2019 zirvesi Japonya'nın Osaka kentinde, 2020 zirvesi Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yapılacaktı ancak Covid-19 nedeniyle fiilen yapılamadı, 2021 zirvesi İtalya'nın Roma kentinde yapıldı ve 2022 zirvesi Endonezya'nın Bali kentinde yapılacak.

2010'dan bu yana bakanlar düzeyinde bir dizi başka G20 toplantısı da gerçekleştirilmiştir. Tarım bakanları toplantıları 2011 ve 2012 yıllarında; dışişleri bakanları toplantıları 2012 ve 2013 yıllarında; ticaret bakanları toplantıları 2012 ve 2014 yıllarında; istihdam bakanları toplantıları ise 2010 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında, G20 üyesi ülkelerin ve diğer davetli Devletlerin Turizm Bakanları ve Delegasyon Başkanları ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Seyahat ve Turizm sektöründeki diğer kuruluşların temsilcileri 16 Mayıs'ta Meksika'nın Mérida kentinde 4. G20 toplantısında bir araya gelmiş ve "İstihdam Yaratma Aracı Olarak Turizm" konusuna odaklanmışlardır. Bu toplantının ve Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin Vize Etkisi Araştırmasının bir sonucu olarak, daha sonra 18-19 Haziran tarihlerinde Los Cabos'ta toplanan G20 Liderleri ilk kez Seyahat ve Turizmin etkisini kabul edeceklerdir. O yıl G20 Liderler Deklarasyonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir: "Seyahat ve turizmin istihdam yaratma, ekonomik büyüme ve kalkınma için bir araç olarak rolünü kabul ediyoruz ve Devletlerin yabancı uyrukluların girişini kontrol etme konusundaki egemenlik haklarını tanırken, istihdam yaratma, kaliteli iş, yoksulluğun azaltılması ve küresel büyümeyi destekleyecek seyahat kolaylaştırma girişimleri geliştirmek için çalışacağız."

Mart 2014'te Avustralya'nın eski Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Avustralya Brisbane'de 2014 G20 zirvesine ev sahipliği yaparken, Ukrayna'ya ait Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle Rusya'nın zirveden men edilmesini önermişti. Bunun üzerine BRICS dışişleri bakanları Bishop'a "G20'nin vesayetinin tüm Üye Devletlere eşit şekilde ait olduğunu ve hiçbir Üye Devletin tek taraflı olarak G20'nin doğasını ve karakterini belirleyemeyeceğini" hatırlattı.

2016 yılında G20, 2030 Gündemine (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) olan bağlılığını üç ana temada çerçevelemiştir: güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümenin teşvik edilmesi; gezegenin bozulmaya karşı korunması; ve düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerle işbirliğinin ilerletilmesi. Hangzhou'daki G20 Zirvesi'nde üyeler bir eylem planı üzerinde anlaşmış ve gündemin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere üye ülkelere yönelik üst düzey bir ilkeler belgesi yayınlamıştır.

2019 zirvesine Japonya ev sahipliği yaptı. 2020 zirvesi Suudi Arabistan'da yapılacaktı ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkanlığında sanal olarak gerçekleştirildi. 2021 G20 Roma Zirvesi 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilmiştir.

Başkanlık rotasyonu

Belirli bir yıl için G20 liderler toplantısına hangi üye ülkenin başkanlık edeceğine karar vermek için, Avrupa Birliği hariç tüm üyeler, biri hariç tüm grupların dört, diğerlerinin üç üyesi olacak şekilde beş farklı gruptan birine atanır. Grup 1 ve Grup 2 hariç, aynı bölgeden ülkeler aynı gruba yerleştirilir. Bir gruptaki tüm ülkeler, sıra kendi gruplarına geldiğinde G20 Dönem Başkanlığını devralma hakkına sahiptir. Bu nedenle, ilgili gruptaki devletlerin bir sonraki G20 Başkanını seçmek için kendi aralarında müzakere etmeleri gerekir. Her yıl farklı bir G20 üyesi ülke 1 Aralık'tan başlayarak 30 Kasım'a kadar dönem başkanlığını üstlenir. Bu sistem, 5. Grupta yer alan Güney Kore'nin G20 başkanlığını yürüttüğü 2010 yılından bu yana uygulanmaktadır. Aşağıdaki tabloda ülkelerin gruplandırılması yer almaktadır:

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5
 •  Avustralya (2014)
 •  Kanada (2010-1)
 •  Suudi Arabistan (2020)
 •  Amerika Birleşik Devletleri (2008)
 •  Hindistan (2023)
 •  Rusya (2013)
 •  Güney Afrika (2025)
 •  Türkiye (2015)
 •  Fransa (2011)
 •  Almanya (2017)
 •  İtalya (2021)
 •  Birleşik Krallık (2009)

Sürekliliğin sağlanması için başkanlık, mevcut, yakın geçmişteki ve bir sonraki ev sahibi ülkelerden oluşan bir "troyka" tarafından desteklenmektedir.

Organizasyon

G20 daimi bir sekreterya ya da personel olmadan çalışır. Grubun başkanı her yıl üyeler arasında dönüşümlü olarak değişir ve farklı bir bölgesel ülke grubundan seçilir. Görevdeki başkan, görev süresi boyunca grubun çalışmalarını koordine eden ve toplantılarını düzenleyen geçici bir sekretarya kurar. 2019 yılı dönem başkanı, Osaka'daki 2019 zirvesine ev sahipliği yapan Japonya'ydı. 2021 zirvesi İtalya'da gerçekleştirilmiştir. Şu anki başkanlık Endonezya tarafından yürütülmektedir. 2023 ve 2024 zirvelerine sırasıyla Hindistan ve Brezilya ev sahipliği yapacaktır.

Önerilen daimi sekretarya

2010 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Birleşmiş Milletler benzeri daimi bir G20 sekretaryası kurulmasını önermiştir. Seul ve Paris, sekretaryanın merkezi için olası yerler olarak önerildi. Brezilya ve Çin bir sekreterya kurulmasını desteklerken, İtalya ve Japonya öneriye karşı çıktı. Güney Kore alternatif olarak bir "siber sekreterlik" önerdi. G20'nin OECD'yi sekreterya olarak kullandığı ileri sürülmüştür.

Üyeler

2022 yılı itibariyle grupta 20 üye bulunmaktadır: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Güney Kore, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği. İspanya, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Afrika Birliği, ASEAN ve diğer kuruluşlar daimi konuk davetlilerdir.

Liderler zirvelerinde on dokuz ülkenin ve Avrupa Birliği'nin liderleri, bakanlar düzeyindeki toplantılarda ise on dokuz ülkenin ve Avrupa Birliği'nin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları temsil edilmektedir.

Ayrıca her yıl G20'nin konukları arasında İspanya; ASEAN Başkanı; iki Afrika ülkesi (Afrika Birliği Başkanı ve Afrika'nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD) temsilcisi) ve dönem başkanlığı tarafından genellikle kendi bölgesinden davet edilen bir ülke (bazen birden fazla) yer almaktadır.

Aşağıdaki tablolardan ilkinde üye kuruluşlar ve liderleri, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları listelenmektedir. İkinci tabloda her üye için nüfus ve GSYİH rakamları gibi ilgili istatistiklerin yanı sıra G7, BRICS ve MIKTA gibi diğer uluslararası örgütlerin üyelikleri de ayrıntılı olarak listelenmektedir. Toplam GSYİH rakamları milyonlarca ABD doları cinsinden verilmiştir.

Liderler

Üye Lider pozisyonu Lider Finans portföyü Portföy bakanı Merkez Bankası Merkez Bankası Başkanı
 Arjantin Başkan Alberto Fernández Ekonomi Bakanı Silvina Batakis Arjantin Merkez Bankası Miguel Ángel Pesce
 Avustralya Başbakan Anthony Albanese Sayman Jim Chalmers Avustralya Merkez Bankası Philip Lowe
 Brezilya Başkan Jair Bolsonaro Ekonomi Bakanı Paulo Guedes Brezilya Merkez Bankası Roberto Campos Neto
 Kanada Başbakan Justin Trudeau Maliye Bakanı Chrystia Freeland Kanada Merkez Bankası Tiff Macklem
 Çin Başkan Xi Jinping Maliye Bakanı Liu Kun Çin Halk Bankası Yi Gang
 Fransa Başkan Emmanuel Macron Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire Fransa Merkez Bankası François Villeroy de Galhau
 Almanya Şansölye Olaf Scholz Maliye Bakanı Christian Lindner Deutsche Bundesbank Joachim Nagel
 Hindistan Başbakan Narendra Modi Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman Hindistan Merkez Bankası Shaktikanta Das
 Endonezya Başkan Joko Widodo Maliye Bakanı Sri Mulyani Endonezya Bankası Perry Warjiyo
 İtalya Başbakan Mario Draghi Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniele Franco İtalya Merkez Bankası Ignazio Visco
 Japonya Başbakan Fumio Kishida Maliye Bakanı Shunichi Suzuki Japonya Merkez Bankası Haruhiko Kuroda
 Güney Kore Başkan Yoon Suk-yeol Ekonomi ve Maliye Bakanı Choo Kyung-ho Kore Bankası Rhee Chang-yong
 Meksika Başkan Andrés Manuel López Obrador Maliye ve Kamu Kredileri Bakanı Rogelio Ramírez de la O Meksika Bankası Victoria Rodríguez Ceja [es]
 Rusya Başkan Vladimir Putin Maliye Bakanı Anton Siluanov Rusya Merkez Bankası Elvira Nabiullina
 Suudi Arabistan Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan Suudi Merkez Bankası Fahad Almubarak
 Güney Afrika Başkan Cyril Ramaphosa Maliye Bakanı Enoch Godongwana Güney Afrika Merkez Bankası Lesetja Kganyago
 Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu
 Birleşik Krallık Başbakan Boris Johnson Maliye Bakanı Nadhim Zahawi İngiltere Merkez Bankası Andrew Bailey
 Birleşik Devletler Başkan Joe Biden Hazine Bakanı Janet Yellen Federal Rezerv Jerome Powell
 Avrupa Birliği Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Paolo Gentiloni Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Liderler

Üye ülke verileri

Üye Ticaret
bil. ABD DOLARI (2018)
Nom. GSYİH
mil. ABD DOLARI (2022)
SAGP GSYİH
mil. ABD DOLARI (2022)
Nom. Kişi başına GSYİH
ABD DOLARI (2022)
SAGP Kişi başına GSYİH
ABD DOLARI (2022)
HDI
(2019)
Nüfus
(2018)
Alan
km2
P5 G4 G7 BRICS MIKTA DAC OECD C'wth N11 OPEC CIVETS IMF ekonomi sınıflandırması
 Arjantin 127.0 564,277 1,195,581 12,187 25,822 0.845 46,003,592 2,780,400 Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Gelişmekte olan
 Avustralya 481.1 1,748,334 1,605,196 67,464 61,941 0.944 26,064,136 7,692,024 Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Gelişmiş
 Brezilya 650.0 1,833,274 3,680,942 8,570 17,208 0.765 215,331,291 8,515,767 Hayır Evet Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Gelişmekte olan
 Kanada 910.0 2,221,218 2,236,928 57,406 57,812 0.929 38,383,127 9,984,670 Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Gelişmiş
 Çin 4,629.0 19,911,593 30,177,926 14,096 21,364 0.761 1,448,401,200 9,596,960 Evet Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Gelişmekte olan
 Fransa 1,227.4 2,936,702 3,677,579 44,747 56,036 0.901 65,098,000 640,679 Evet Hayır Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Gelişmiş
 Almanya 2,834.0 4,256,540 5,269,963 51,104 63,271 0.947 83,882,996 357,114 Hayır Evet Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Gelişmiş
 Hindistan 830.7 3,534,743 11,745,260 2,515 8,358 0.645 1,406,414,984 3,287,263 Hayır Evet Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Gelişmekte olan
 Endonezya 368.9 1,289,295 3,995,064 4,691 14,535 0.718 279,088,893 1,904,569 Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet Gelişmekte olan
 İtalya 1,047.4 2,058,330 2,972,091 34,777 50,216 0.892 60,264,384 301,336 Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Gelişmiş
 Japonya 1,486.6 4,912,147 6,110,075 39,243 48,814 0.919 125,592,404 377,930 Hayır Evet Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Gelişmiş
 Güney Kore 1,140.4 1,804,680 2,735,870 34,994 53,051 0.916 51,329,419 100,210 Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır Evet Hayır Hayır Gelişmiş
 Meksika 915.2 1,322,740 2,890,685 10,166 22,216 0.779 131,541,424 1,964,375 Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Hayır Gelişmekte olan
 Rusya 687.5 1,829,050 4,365,443 12,575 30,013 0.824 145,807,429 17,098,242 Evet Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Gelişmekte olan
 Suudi Arabistan 369.1 1,040,166 2,002,542 28,759 55,368 0.854 35,013,414 2,149,690 Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Gelişmekte olan
 Güney Afrika 187.8 426,166 937,964 6,979 15,361 0.709 60,744,375 1,221,037 Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Evet Gelişmekte olan
 Türkiye 391.0 692,380 3,212,072 8,081 37,488 0.820 85,551,932 783,562 Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Gelişmekte olan
 Birleşik Krallık 1,157.1 3,376,003 3,751,845 49,761 55,301 0.932 68,492,933 242,495 Evet Hayır Evet Hayır Hayır Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Gelişmiş
 Birleşik Devletler 4,278.0 25,346,805 25,346,805 76,027 76,027 0.926 334,773,913 9,833,517 Evet Hayır Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Gelişmiş
 Avrupa Birliği 17,199,536 23,730,275 38,560 53,201 0.900 512,596,403 4,233,262 Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Gelişmiş (çoğunluk)

Bu 20 üyeye ek olarak, diğer bazı uluslararası forum ve kurumların icra kurulu başkanları da G20 toplantılarına katılmaktadır. Bunlar arasında Uluslararası Para Fonu Genel Müdürü ve Başkanı, Dünya Bankası Başkanı, Uluslararası Para ve Finans Komitesi ve Kalkınma Yardımı Komitesi Başkanı yer almaktadır.

G20'nin üyeliği, örgütün de belirttiği gibi, herhangi bir yılda dünyanın en büyük 20 ekonomisini tam olarak yansıtmamaktadır:

G20 gibi bir forumda, faaliyetin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için katılan ülke sayısının sınırlı ve sabit olması özellikle önemlidir. G20 üyeliği için resmi bir kriter yoktur ve grubun bileşimi kuruluşundan bu yana değişmemiştir. G20'nin hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, uluslararası finans sistemi için sistemik öneme sahip ülke ve bölgelerin dahil edilmesinin önemli olduğu düşünülmüştür. Coğrafi denge ve nüfus temsili gibi unsurlar da önemli bir rol oynamıştır.

Asya ülkelerinin rolü

Asya Kalkınma Bankası (ADB) tarafından 2011 yılında yayımlanan bir raporda, Çin ve Hindistan gibi büyük Asya ekonomilerinin gelecekte küresel ekonomik yönetişimde daha önemli bir rol oynayacağı öngörülmüştür. Rapor, yükselen piyasa ekonomilerinin yükselişinin, G20'nin küresel ekonomik yönlendirme komitesi haline geleceği yeni bir dünya düzeninin habercisi olduğunu iddia ediyordu. ADB ayrıca Asya ülkelerinin 2000'lerin sonundaki durgunluğun ardından küresel toparlanmaya öncülük ettiğini belirtti. Bölgenin küresel sahnede daha fazla varlık göstereceği, bölge içi ticaretin güçlendirilmesi ve iç talebin canlandırılması yoluyla G20'nin dengeli ve sürdürülebilir büyüme gündemini şekillendireceği öngörüsünde bulundu.

Davetliler

G20 üyeleri (koyu mavi), Avrupa Birliği aracılığıyla temsil edilen ülkeler (açık mavi) ve 2016 itibariyle daha önce davet edilen devletler (pembe).

Tipik olarak, G20'nin tam üyesi olmayan bazı katılımcılara zirvelere katılmaları için davetiye gönderilir. Daimi misafir davetliler şunlardır: İspanya hükümeti; Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Başkanı; Afrika Birliği Başkanı; ve Afrika'nın Kalkınması için Yeni Ortaklık temsilcisi, kendi kuruluşlarının liderleri ve kendi ülkelerinin hükümet başkanları sıfatıyla davet edilirler. Ayrıca, Finansal İstikrar Kurulu, Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Para Fonu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü liderleri de davet edilir ve kendi kuruluşlarının politika alanı dahilinde zirve öncesi planlamaya katılırlar.

Diğer davetliler, genellikle kendi bölgesinden bir ya da iki ülke olmak üzere, ev sahibi ülke tarafından seçilir. Örneğin Güney Kore Singapur'u davet etmiştir. Geçmişte davet edilen uluslararası kuruluşlar arasında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Basel Bankacılık Denetim Komitesi (BCBS), Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS), Avrasya Ekonomik Topluluğu (EAEC), Avrupa Merkez Bankası (ECB), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Yönetişim Grubu (3G) ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) bulunmaktadır. Daha önce Hollanda, İspanya'ya benzer bir statüye sahipken, Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı da davet alıyordu, ancak sadece bu sıfatla ve kendi devletlerinin lideri olarak değil (2009 zirveleri sırasında Çek başbakanları Mirek Topolánek ve Jan Fischer gibi).

Daimi konuk davetliler

Davetli Ofis Sahibi Eyalet Resmi başlık
 Afrika Birliği (AU) Macky Sall  Senegal Başkan
(Başkan)
Şubat 2022'den beri
 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Hun Sen  Kamboçya Başbakan
(2022 sandalye)
Lim Jock Hoi Genel Sekreter
Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Randal K. Quarles Başkan
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Qu Dongyu Genel Müdür
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Guy Ryder Genel Müdür
Uluslararası Para Fonu (IMF) Kristalina Georgieva Genel Müdür
 İspanya Pedro Sánchez  İspanya Başbakan
Afrika'nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (AUDA-NEPAD) Paul Kagame  Ruanda Başkan
(sandalye)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Mathias Cormann Genel Sekreter
 Birleşmiş Milletler (BM) António Guterres Genel Sekreter
Dünya Bankası Grubu (WBG) David Malpass Başkan
 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Tedros Adhanom Genel Müdür
 Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala Genel Müdür

Gündem

Finansal odak

ABD, Kanada ve Alman politika yapıcıları tarafından tasarlanan ilk G20 gündemi, en büyük gelişmekte olan ekonomileri eşit ortaklar olarak bir araya getirecek kapsayıcı bir formatta, ülke borçlarının sürdürülebilirliği ve küresel finansal istikrar üzerine odaklanmıştı. Kasım 2008'de yapılan bir zirvede grubun liderleri, Dünya Bankası ve IMF de dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarına, esas olarak küresel finans sisteminin yeniden kurulması için trilyonlarca dolar katkıda bulunma sözü verdi.

Kuruluşundan bu yana, G20 zirvesi katılımcıları tarafından ele alınan yinelenen temalar öncelikli olarak küresel ekonomik büyüme, uluslararası ticaret ve finansal piyasa düzenlemeleri ile ilgilidir.

Kapsayıcı büyüme

G20 ülkeleri küresel karbon emisyonlarının neredeyse %75'inden sorumludur. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ve Paris İklim Anlaşmasının 2015 yılında kabul edilmesinin ardından G20 gündemine göç, dijitalleşme, istihdam, sağlık, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve kalkınma yardımı gibi daha fazla "küresel öneme sahip konu" eklendi. Verilen sözlere rağmen G20 ülkeleri 2015-2021 yılları arasında fosil yakıt şirketlerine 3.3 trilyon doların üzerinde sübvansiyon sağladı.

Birbiriyle ilişkili temalar

Almanya Federal Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, G20 ülkelerinin karşı karşıya olduğu ister mali ister kalkınmaya ilişkin olsun, sorunların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve etkili, kesişen politika tedbirlerine ulaşılması gerektiğini vurguladı: "Küreselleşme yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı, ancak bazı çevrelerde giderek artan bir hayal kırıklığı da var [...] kalkınma, [ulusal] güvenlik ve göç birbiriyle bağlantılı"

G20 Katılım Grupları

G20 Katılım Grupları, ev sahibi ülkenin kuruluşları tarafından yönetilen bağımsız kolektiflerdir. Çeşitli paydaş gruplarını temsil ederler ve G20 liderlerine değerlendirilmek üzere resmi olarak sunulan bağlayıcı olmayan politika önerileri geliştirmek için kolektif olarak çalışırlar.

Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2022 G20 için, bağımsız paydaşların G20 liderlerine teklif ve politika önerileri geliştirmelerini kolaylaştırmak üzere kurulmuş 10 Katılım Grubu bulunmaktadır.

Eleştiriler

Üyeliğin münhasırlığı

G20, grubun "ekonomik ağırlığı ve geniş üyeliğinin kendisine küresel ekonomi ve finans sisteminin yönetimi üzerinde yüksek derecede meşruiyet ve etki sağladığını" belirtmiş olsa da, meşruiyeti sorgulanmıştır. Danimarka Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü için 2011 yılında hazırlanan bir raporda G20'nin dışlayıcılığı eleştirilmiş, özellikle Afrika ülkelerinin yeterince temsil edilmediği ve üye olmayan devletlerden gözlemci davet etme uygulamasının örgüte temsili bir meşruiyet kazandırmayan sadece "kenarda kalmış bir imtiyaz" olduğu vurgulanmıştır. Üyelik konusuyla ilgili olarak eski ABD Başkanı Barack Obama herkesi memnun etmenin zorluğuna dikkat çekti: "Herkes kendisini içeren mümkün olan en küçük grubu istiyor. Yani, eğer dünyanın en büyük 21. ülkesiyseler, G21'i istiyorlar ve dışarıda bırakılmalarının son derece adaletsiz olduğunu düşünüyorlar." Diğerleri 2011'de dışlayıcılığın aşılamaz bir sorun olmadığını belirtmiş ve daha kapsayıcı hale gelmesini sağlayacak mekanizmalar önermiştir.

Norveç'in bakış açısı

Norveç'in kapsayıcı uluslararası süreçlere, Birleşmiş Milletler'e ve BM sistemine verdiği önem doğrultusunda, 2010 yılında Der Spiegel'e verdiği bir röportajda Norveç'in şu anki başbakanı Jonas Gahr Støre G20'yi "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük başarısızlıklardan biri" olarak nitelendirmiştir çünkü BM üyesi 173 ülke G20'de yer almamaktadır. Bu ülkeler arasında, büyük bir gelişmiş ekonomi olan ve BM uluslararası kalkınma programlarına yedinci en büyük katkıyı yapan, ancak AB üyesi olmayan ve dolayısıyla G20'de dolaylı olarak bile temsil edilmeyen Norveç de yer alıyor. Diğer ülkeler gibi Norveç'in de grup içinde sesi ya çok az çıkıyor ya da hiç çıkmıyor. Støre, G20'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan IMF, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin meşruiyetine zarar verdiğini savunuyor:

G20 kendi kendini atayan bir gruptur. Bileşimi büyük ülkeler ve güçler tarafından belirlenmektedir. Sadece en zengin ülkelerin temsil edildiği G7 ya da G8'den daha temsili olabilir ama yine de keyfidir. Artık büyük güçlerin bir araya geldiği ve dünya haritasını yeniden çizdiği 19. yüzyılda yaşamıyoruz. Kimsenin yeni bir Viyana Kongresine ihtiyacı yok.

Erna Solberg yönetimindeki Norveç, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen 2017 G20 zirvesine katıldı.

İspanya'nın üyelik konusundaki tutumu

İspanyol hükümetinin politikası resmi üyelik talebinde bulunmamak yönündedir. 2008'den sonra yaşanan ekonomik krizden ağır bir şekilde etkilenmesine rağmen, İspanya halen nominal GSYİH'ye göre dünyanın on üçüncü (Avrupa Birliği'nde dördüncü) ve satın alma gücü paritesine göre on beşinci en büyük ekonomisidir ve Arjantin veya Güney Afrika gibi G20'nin mevcut bazı üyelerinin rakamlarını açıkça aşmaktadır. Buna ek olarak, 1990'lardan bu yana birçok İspanyol şirketi çok uluslu statü kazanmış ve faaliyetlerini genellikle İspanya'nın ABD'den sonra en büyük ikinci yabancı yatırımcı olduğu ve önemli bir etkiye sahip olduğu kültürel olarak yakın Latin Amerika'da genişletmiştir. Bu gerçekler İspanya'nın G20'ye daimi üye olması gerektiği fikrini güçlendirmiştir.

Polonya'nın istekleri

İspanya'nın tutumunun aksine Polonya hükümeti defalarca G20'ye katılma talebinde bulunmuştur.

2009 G20 Londra zirvesinden önce Polonya hükümeti İspanya ve Hollanda ile birlikte katılma isteğini dile getirmiş ve Avrupa Komisyonu'na ait davalarda birkaç Avrupalı liderin meşru yetki olmaksızın tüm AB adına konuştuğu bir "örgütsel karmaşayı" kınamıştı.

Polonya Devlet Başkanı Lech Kaczyński 2010 yılında yabancı diplomatlarla yaptığı bir toplantıda şunları söyledi:

Polonya ekonomisi bizim verilerimize göre dünyanın 18. ekonomisidir. Ülkemin yeri G20 üyeleri arasındadır. Bu çok basit bir varsayım: birincisi Polonya ekonomisinin büyüklüğünden kaynaklanıyor, ikincisi ise Polonya'nın bölgesindeki en büyük ülke ve belli bir hikaye yaşamış en büyük ülke olmasından kaynaklanıyor. Bu hikaye siyasi ve ekonomik bir dönüşümdür.

2012 yılında Tim Ferguson Forbes'da Arjantin'in Polonya ile değiştirilmesinin düşünülmesi gerektiğini yazmış, Polonya ekonomisinin Avrupa'da liderlik rolüne doğru ilerlediğini ve üyeliğinin daha meşru olacağını iddia etmiştir. Benzer bir görüş Wall Street Journal'da Marcin Sobczyk tarafından da dile getirilmiştir. Dünya Bankası'ndan Mamta Murthi şunları söyledi: "'Bir kulüpte' yer almak için Polonya'nın yapabileceği şey, katılmak istediği kulüpte zaten varmış gibi davranmaktır."

2014 yılında danışmanlık şirketi Ernst & Young, G20 için en uygun üyelere ilişkin raporunu yayınladı. Ticaret, kurumsal ve yatırım bağlantıları analiz edildikten sonra Polonya en uygun üyelerden biri olarak gösterildi.

G20 üyeliği Polonya'nın Hukuk ve Adalet Partisi ve Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın siyasi programının bir parçası olmuştur. Mart 2017'de Polonya Başbakan Yardımcısı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın ilk temsilcisi olarak Baden-Baden'de düzenlenen G20 maliye bakanları toplantısına katıldı.

Küresel Yönetişim Grubu (3G) yanıtı

Haziran 2010'da Singapur'un Birleşmiş Milletler temsilcisi G20'yi kararlarının "büyük küçük tüm ülkeleri" etkileyeceği konusunda uyarmış ve G20 üyesi olmayan önde gelen ülkelerin de mali reform tartışmalarına dahil edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun üzerine Singapur, görüşlerini G20 sürecine daha etkin bir şekilde aktarmak amacıyla G20 üyesi olmayan 30 ülkeden (birkaç mikro devlet ve birçok Üçüncü Dünya ülkesi dahil) oluşan gayrı resmi bir grup olan Küresel Yönetişim Grubu'nun (3G) örgütlenmesinde öncü bir rol üstlendi. Singapur'un 3G'ye başkanlık etmesi, Singapur'un Kasım 2010'da Güney Kore'de düzenlenen G20 zirvesine ve 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 zirvelerine davet edilmesinin gerekçesi olarak gösterildi.

Dış Politika eleştirileri

Amerikan Foreign Policy dergisi G20'yi, sözde ayrıcalıklı G8'e bir alternatif olarak temel işlevi açısından kınayan makaleler yayınladı. Dergi, bazı G20 üyelerinin eylemlerini sorgulamakta ve bazı ülkelerin en başta üye olmaması gerektiği fikrini savunmaktadır. Dergi ayrıca, Büyük Durgunluğun etkileri hala devam ederken, G20'nin dünya finans kurumlarına yönelik reformları hayata geçirme çabalarını eleştiriyor ve bu çabaları başarısızlık olarak nitelendiriyor.

Daha geniş endişeler

G20'nin önde gelen üyeliği, kuralları uygulamak için herhangi bir resmi kabiliyeti olmamasına rağmen küresel politika üzerinde güçlü bir girdi sağlamaktadır. G20'nin meşruiyetine ilişkin tartışmalar, organizasyonuna ve deklarasyonlarının etkinliğine ilişkin eleştiriler bulunmaktadır.

G20'nin şeffaflığı ve hesap verebilirliği, resmi bir tüzüğünün olmamasına ve en önemli G20 toplantılarının kapalı kapılar ardında yapılmasına dikkat çeken eleştirmenler tarafından sorgulanmaktadır. 2001 yılında ekonomist Frances Stewart, G20'ye alternatif olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde bir Ekonomik Güvenlik Konseyi kurulmasını önermiştir. Böyle bir konseyde üyeler, dünya ekonomisi için taşıdıkları önem ve dünya ekonomik kalkınmasına sağlamak istedikleri katkıya göre Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Zirve ile ilgili güvenliğin maliyeti ve kapsamı genellikle ev sahibi ülkede tartışmalı bir konudur ve G20 zirveleri, bilgi aktivistleri, kısmi rezerv bankacılığı karşıtları ve anti-kapitalistler de dahil olmak üzere çeşitli geçmişlerden gelen protestocuları çekmiştir. 2010 yılında Toronto G20 zirvesi kitlesel protestolara ve ayaklanmalara yol açmış ve Kanada tarihindeki en büyük kitlesel tutuklamaya neden olmuştur.

Fosil yakıt sübvansiyonları

G20 ülkeleri küresel karbon emisyonlarının neredeyse %75'inden sorumludur ve 2009 yılında 'verimsiz sübvansiyonları' aşamalı olarak kaldırma sözü vermişlerdir. Bu sözlere rağmen G20 ülkeleri 2015-2021 yılları arasında fosil yakıt şirketlerine 3.3 trilyon doların üzerinde sübvansiyon sağlamış olup, birçok ülke sübvansiyonlarını arttırmıştır; Avustralya (+%48.2), ABD (+%36.7), Endonezya (+%26.6), Fransa (+%23.8), Çin (+%4.1), Brezilya (+%3.0), Meksika (+%2.6). Çin tek başına dünyada kömürden üretilen elektriğin yarısından fazlasını üretmektedir.

Rusya'nın kaldırılması için çağrılar

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın gruptan çıkarılması çağrısında bulundu. Alternatif olarak, üye olmamasına rağmen Ukrayna'nın 2022 zirvesine katılmasına izin verilmesini önerdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da grubun Rusya'nın katılımını "yeniden değerlendirmesi" gerektiğini söyledi.

Rusya ise bunun önemli bir sorun olmayacağını, zira G20 üyelerinin çoğunun zaten savaş nedeniyle Rusya ile ekonomik olarak mücadele ettiğini iddia ediyor. Çin ise Rusya'nın ihraç edilmesinin ters etki yaratacağını öne sürdü.

Ekonomi

G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluştururken, dünya ticaretinin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun üçte ikisine denk geliyor.

G20 toplantılarında, uluslararası finansal istikrarın arttırılmasına ilişkin görüşme ve çalışmalar yapılıyor.

Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarından oluşan G20, şimdiye dek sadece yedi kez devlet başkanları düzeyinde bir araya geldi. G20 devlet başkanları onuncu kez Türkiye'nin Antalya şehrinde toplandı.

G20 zirveleri

Tarih Ev sahibi ülke Ev sahibi şehir
1. 14-15 Kasım 2008  ABD Washington
2. 2 Nisan 2009  Birleşik Krallık Londra
3. 24-25 Eylül 2009  ABD Pittsburgh
4. 26-27 Haziran 2010  Kanada Toronto
5. 11-12 Kasım 2010  Güney Kore Seul
6. 3-4 Kasım 2011  Fransa Cannes
7. 18-19 Haziran 2012  Meksika San José del Cabo, Los Cabos
8. 5-6 Eylül 2013  Rusya Sankt-Peterburg
9. 15-16 Kasım 2014  Avustralya Brisbane
10. 15-16 Kasım 2015  Türkiye Antalya
11. 4-5 Eylül 2016  Çin Hangzhou
12. 7-8 Temmuz 2017  Almanya Hamburg
13. 30 Kasım - 1 Aralık 2018  Arjantin Buenos Aires
14. 28-29 Haziran 2019  Japonya Osaka
15. 21-22 Kasım 2020  Suudi Arabistan Riyad
16. 30-31 Ekim 2021  İtalya Roma
17. 2022  Endonezya Bali
18. 2023  Hindistan Yeni Delhi
19. 2024  Brezilya Belirlenecek

G-20 ülkeleri

Devlet Yüzölçümü
(km²)
Başkent Nüfus Nüfus Yoğunluğu
(1/km²)
 Avrupa Birliği 4.324.782 Brüksel 501.259.840 115,9
 ABD 9.826.630 Washington DC 303.824.640 33,2
 Almanya 357.021 Berlin 82.312.600 230
 Arjantin 2.766.890 Buenos Aires 37.812.817 14
 Avustralya 7.617.930 Kanberra 22.239.971 3
 Birleşik Krallık 244.820 Londra
Cardiff
Edinburg
Belfast
58.789.194 115
 Brezilya 8.511.965 Brasília 176.029.560 21
 Çin 9.640.521 Pekin 1.321.851.888 136,5
 Endonezya 1.919.440 Cakarta 240.271.522 125,2
 Fransa 674.843 Paris 65.447.374 115
 Güney Afrika 1.221.037 Pretoria
Bloemfontein
Cape Town
49.320.000 41
 Güney Kore 100.140 Seul 50.062.000 500
 Hindistan 3.287.240 Yeni Delhi 1.180.124.000 359
 İtalya 301.318 Roma 60.045.068 192,8
 Japonya 377.944 Tokyo 127.530.000 337,4
 Kanada 9.984.670 Ottawa 33.212.696 3,7
 Meksika 1.972.550 Meksiko 111.211.789 55
 Rusya 17.075.400 Moskova 141.927.297 8,3
 Suudi Arabistan 2.149.690 Riyad 28.686.633 12
 Türkiye 783.562 Ankara 83.154.997 93

Üye ülkelerin verileri

Üye Trade mil. USD (2020) Nominal GYSİH mil. USD (2020) GSYİH (SAGP) mil. USD (2020) Kişi başına GYSİH USD (2020) Kişi başına GYSİH (SAGP) USD (2014) İGE (2018) Nüfus(2020) Alan
km2
P5 G4 G7 BRICS MIKTA DAC OECD C'wth N11 OPEC CIVETS NATO Ekonomik sınıfı (IMF)
 Arjantin 127 477.743 920.209 10.667 20.537 0.830 44.570.000 2.780.400 Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Evet Gelişen
 Avustralya 481,1 1.417.003 1.369.392 56.698 52.373 0.938 25.182.000 7.692.024 Yok Yok Yok Yok Evet Evet Evet Evet Yok Yok Yok Gelişen
 Brezilya 650,0 1.909.386 3.596.000 8.955 17.016 0.761 210.869.000 8.515.767 Yok Evet Yok Evet Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Gelişen
 Kanada 910 1.739.110 1.896.725 46.733 49.651 0.922 37.078.000 9.984.670 Yok Yok Evet Yok Yok Evet Evet Evet Yok Yok Yok Gelişmiş
 Çin 4.629 14.216.503 27.331.166 10.276 18.110 0.758 1.396.982.000 9.634.057 Evet Yok Yok Evet Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Gelişen
 Fransa 1.227,4 2.761.633 3.054.599 42.931 45.775 0.891 65.098.000 640.679 Evet Yok Evet Yok Yok Evet Evet Yok Yok Yok Yok Gelişmiş
 Almanya 2.834 3.963.880 4.467.238 48.670 52.559 0.939 82.786.000 357.114 Yok Evet Evet Yok Yok Evet Evet Yok Yok Yok Yok Gelişmiş
 Hindistan 830,7 2.971.996 11.468.022 2.016 7.874 0.647 1.334.221.000 3.287.263 Yok Evet Yok Evet Yok Yok Yok Evet Yok Yok Yok Gelişen
 Endonezya 368,9 1.100.911 3.743.159 4.120 13.230 0.707 265.316.000 1.904.569 Yok Yok Yok Yok Evet Yok Yok Yok Evet Yok Evet Gelişen
 İtalya 1.047,4 2.025.866 2.442.144 34.349 39.637 0.900 60.756.000 301.336 Yok Yok Evet Yok Yok Evet Evet Yok Yok Yok Yok Gelişmiş
 Japonya 1.486,6 5.176.205 5.749.550 39.306 44.227 0.915 126.431.000 377.930 Yok Evet Evet Yok Yok Evet Evet Yok Yok Yok Yok Gelişmiş
 Meksika 915,2 1.241.450 2.658.041 9.807 20.602 0.767 124.738.000 1.964.375 Yok Yok Yok Yok Evet Yok Evet Yok Evet Yok Yok Gelişen
 Rusya 687,5 1.610.381 3.937.759 11.327 26.814 0.824 146.850.200 17.098.242 Evet Yok Yok Evet Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Gelişen
 Suudi Arabistan 369,1 762.259 1.924.253 23.187 55.944 0.857 33.203.000 2.149.690 Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok Evet Yok Gelişen
 Güney Afrika 187,8 371.298 875.100 6.560 15.239 0.705 57.420.000 1.221.037 Yok Yok Yok Evet Yok Yok Yok Evet Yok Yok Evet Gelişen
 Güney Kore 1.140,4 1.656.674 2.229.779 32.046 41.351 0.906 51.665.000 100.210 Yok Yok Yok Yok Evet Evet Evet Yok Evet Yok Yok Gelişmiş
 Türkiye 391 706.237 2.274.072 9.346 27.956 0.806 83.154.997 783.562 Yok Yok Yok Yok Evet Yok Evet Yok Evet Yok Evet Gelişen
 Birleşik Krallık 1.157,1 2.829.163 3.128.185 42.261 45.705 0.920 66.466.000 242.495 Evet Yok Evet Yok Yok Evet Evet Evet Yok Yok Yok Gelişmiş
 ABD 4.278 21.344.667 21.344.667 62.606 62.606 0.920 328.116.000 9.526.468 Evet Yok Evet Yok Yok Evet Evet Yok Yok Yok Yok Gelişmiş
Avrupa Birliği 18.705,132 22.761.233 33.715 41.091 0.899 512.600.000 4.233.262 Yok Yok Evet Yok Yok Evet Yok Yok Yok Yok Yok Yok