Anksiyete

bilgipedi.com.tr sitesinden
Anxiety (Anksiyete), 1894, Edvard Munch

Kaygı, endişe ya da anksiyete, hoş olmayan bir iç çatışma durumu ile karakterize edilen, sıklıkla ileri geri ilerleme gibi sinirsel davranışların eşlik ettiği bir duygu. Bu durum, beklenen olaylar karşısında öznel olarak hoş olmayan dehşet duygularıdır.

Kaygı, genellikle öznel olarak tehditkar olarak görülen bir duruma aşırı tepki olarak genelleştirilmiş ve odaklanmamış bir huzursuzluk ve endişe hissidir. Anksiyeteye genellikle kas gerginliği, huzursuzluk, yorgunluk ve yoğunlaşma sorunları eşlik eder. Kaygı, algılanan bir ani tehdit cevabı olan korku ile yakından ilişkilidir; anksiyete gelecekteki tehdit beklentisini içerir. Kaygıyla karşılaşan insanlar onlara karşı geçmişte kaygı uyandıran durumlardan kaçınabilir.

Kaygı, canlıların dış ortama uyum çabasında koruyucu bir tepkidir. Denetim dışına çıkıp bireyin işlevselliğini aksattığında kaygı bozuklukları adı altında incelenirler. Terleme, titreme, çarpıntı gibi bedensel belirtileri görülebilir. Başına kötü bir şey geleceğini düşünme, rezil olmaktan veya komik duruma düşmekten korkma gibi bilişsel (düşünsel), fakat çoğu kez nedeni belirsiz, tanımlanamayan bir gerginlik durumudur.

Kaygı, genelde kavramsal, bedensel, duygusal ve davranışsal bileşenlere sahip olmak biçiminde tanımlanır (Seligman, Walker & Rosenhan, 2001). Kan basıncı ve kalp atışının artması, terleme, ana kas gruplarına ani kan akışının hücum etmesi nedeniyle kaslarda gerginlik, bağışıklık ve sindirim sistemi işlevlerinin yavaşlaması gibi fiziksel etkileri vardır. Bunlara ek olarak mide bulantısı, el ve ayaklarda soğukluk, titreme, üşüme hissedilir. Ayrıca ağız kuruluğu, yutkunma zorluğu, mide bulantısı, ani tansiyon düşüşü, bayılma, ölecekmiş hissi gibi fiziksel belirtiler de görülmektedir.

Duygusal açıdan ise korku ve panik hissine neden olur. Kişi her şeyi olabilecek en olumsuz yönüyle ele alır, moral seviyesi en alt düzeydedir. Davranışsal olarak ise birey, anksiyetenin kaynağından kaçma eğilimi gösterir. Yine de kaygıdan sadece hastalıklı bir durummuş gibi bahsetmek yanlış olur. Bu his, korku, kızgınlık, üzüntü ve mutluluk gibi duygularla beraber gelen, insanların hayatta kalmasıyla bağlantılı temel duygulanımlardan birisidir.

Her insan zaman zaman herhangi bir hastalık belirtisi olmaksızın yaşamın olağan bir parçası olarak anksiyete yaşayabilir. Ancak yaşanan anksiyete bazen bedensel ya da psikiyatrik bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir.

Bazı kültürlerde endişe ifadesi olan bir yüz şekli sergileyen bir iş başvurusu sahibi.

Anksiyete tipik bir insan tepkisi olmasına rağmen, aşırı olduğunda veya gelişimsel olarak uygun dönemlerin ötesinde devam ettiğinde anksiyete bozukluğu olarak teşhis edilebilir. Belirli klinik tanımları olan çok sayıda anksiyete bozukluğu (yaygın anksiyete bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk gibi) vardır. Bir anksiyete bozukluğunun tanımının bir parçası, onu günlük anksiyeteden ayıran, kalıcı olması, tipik olarak 6 ay veya daha uzun sürmesidir, ancak süre kriteri bir dereceye kadar esnekliğe izin veren genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve bazen çocuklarda daha kısa sürelidir.

Anksiyete ve korku

Kaygı, algılanan bir tehdide verilen uygun bir bilişsel ve duygusal tepki olan korkudan ayırt edilir. Anksiyete, savaş ya da kaç tepkisi, savunma davranışı ya da kaçış gibi belirli davranışlarla ilişkilidir. Kaygının yalnızca kontrol edilemez veya kaçınılmaz olarak algılanan durumlarda ortaya çıktığına dair yanlış bir varsayım vardır, ancak bu her zaman böyle değildir. David Barlow anksiyeteyi "kişinin yaklaşan olumsuz olaylarla başa çıkmaya hazır olmadığı ya da hazırlıklı olmadığı geleceğe yönelik bir ruh hali" olarak tanımlar ve anksiyete ile korkuyu birbirinden ayıran şeyin gelecekteki ve şimdiki tehlikeler arasındaki ayrım olduğunu belirtir. Kaygının bir başka tanımı da ıstırap, dehşet, terör ve hatta endişedir. Pozitif psikolojide kaygı, kişinin baş etme becerilerinin yetersiz olduğu zor bir meydan okumadan kaynaklanan zihinsel durum olarak tanımlanır.

Korku ve kaygı dört alana ayrılabilir: (1) duygusal deneyimin süresi, (2) zamansal odaklanma, (3) tehdidin özgüllüğü ve (4) güdülenmiş yön. Korku kısa sürelidir, şimdiki zamana odaklıdır, belirli bir tehdide yöneliktir ve tehditten kaçmayı kolaylaştırır. Öte yandan, kaygı uzun etkilidir, geleceğe odaklıdır, yaygın bir tehdide yöneliktir ve potansiyel bir tehdide yaklaşırken aşırı dikkatli olmayı teşvik eder ve yapıcı başa çıkmayı engeller.

Joseph E. LeDoux ve Lisa Feldman Barrett, otomatik tehdit tepkilerini anksiyete içindeki ek ilişkili bilişsel faaliyetlerden ayırmaya çalışmıştır.

Semptomlar

Anksiyete, kronik (veya yaygın) anksiyete olarak bilinen, yaşam kalitesini düşüren uzun süreli günlük semptomlarla yaşanabilir veya akut anksiyete olarak bilinen sporadik, stresli panik ataklarla kısa süreli olarak yaşanabilir. Anksiyete belirtileri, kişiye bağlı olarak sayı, yoğunluk ve sıklık açısından değişebilir. Neredeyse herkes hayatının bir döneminde anksiyete yaşamış olsa da, çoğu anksiyete ile ilgili uzun vadeli sorunlar geliştirmez.

Anksiyete psikiyatrik ve fizyolojik semptomlara neden olabilir.

Anksiyetenin depresyona yol açma riski, bireyin kendisine zarar vermesine bile neden olabilir, bu nedenle 24 saat hizmet veren birçok intiharı önleme hattı vardır.

Anksiyetenin davranışsal etkileri, geçmişte anksiyete veya olumsuz duygulara neden olan durumlardan geri çekilmeyi içerebilir. Diğer etkiler arasında uyku düzeninde değişiklikler, alışkanlıklarda değişiklikler, gıda alımında artış veya azalma ve artan motor gerginliği (ayak vurma gibi) yer alabilir.

Anksiyetenin duygusal etkileri arasında "endişe veya korku duyguları, konsantrasyon güçlüğü, gergin veya ürkek hissetme, en kötüsünü tahmin etme, sinirlilik, huzursuzluk, tehlike işaretlerini (ve olaylarını) izleme (ve bekleme) ve zihninizin boşaldığını hissetme" ve "kabuslar / kötü rüyalar, hislerle ilgili takıntılar, deja vu, zihninizde sıkışıp kalmış hissi ve her şeyin korkutucu olduğunu hissetme" sayılabilir. Belirsiz bir deneyim ve çaresizlik hissi içerebilir.

Anksiyetenin bilişsel etkileri, ölüm korkusu gibi şüpheli tehlikeler hakkındaki düşünceleri içerebilir: "Göğsünüzdeki ağrıların ölümcül bir kalp krizi ya da başınızdaki ağrıların bir tümör veya anevrizma sonucu olmasından korkabilirsiniz. Ölmeyi düşündüğünüzde yoğun bir korku hissedersiniz veya bunu normalden daha sık düşünebilirsiniz ya da aklınızdan çıkaramazsınız."

Anksiyetenin fizyolojik belirtileri şunları içerebilir:

 • Baş ağrısı, paresteziler, fasikülasyonlar, vertigo veya presenkop gibi nörolojik.
 • Karın ağrısı, mide bulantısı, ishal, hazımsızlık, ağız kuruluğu veya bolus gibi sindirimsel. Endişeli bir durumda salınan stres hormonlarının bağırsak fonksiyonu üzerinde etkisi vardır ve IBS'ye katkıda bulunabilecek veya şiddetlendirebilecek fiziksel semptomlar ortaya çıkarabilir.
 • Solunum, nefes darlığı veya iç çekerek nefes alma gibi.
 • Çarpıntı, taşikardi veya göğüs ağrısı gibi kardiyak.
 • Yorgunluk, titreme veya tetani gibi kas hastalıkları.
 • Deri, terleme veya kaşıntı gibi.
 • Üro-genital; sık idrara çıkma, idrar aciliyeti, disparoni veya iktidarsızlık, kronik pelvik ağrı sendromu.

Türler

Edvard Munch'un Anksiyete adlı tablosu, 1894

Çeşitli kaygı türleri vardır. Varoluşsal kaygı, bir kişi endişe, varoluşsal bir kriz veya nihilist duygularla karşı karşıya kaldığında ortaya çıkabilir. İnsanlar ayrıca matematiksel kaygı, somatik kaygı, sahne korkusu veya sınav kaygısı ile de karşı karşıya kalabilir. Sosyal kaygı, diğer insanlar tarafından reddedilme ve olumsuz değerlendirilme (yargılanma) korkusunu ifade eder.

Varoluşsal

Filozof Søren Kierkegaard, The Concept of Anxiety (1844) adlı eserinde, "özgürlüğün baş döndürücülüğü" ile ilişkili kaygı veya dehşeti tanımlamış ve sorumluluk ve seçimin öz-bilinçli bir şekilde uygulanması yoluyla kaygının olumlu bir şekilde çözülebileceğini öne sürmüştür. Psikolog Otto Rank, Sanat ve Sanatçı'da (1932) doğumun psikolojik travmasının varoluşsal kaygının en önde gelen insan sembolü olduğunu ve yaratıcı kişinin aynı anda hem ayrılma korkusunu hem de bireyleşme ve farklılaşma arzusunu kapsadığını yazmıştır.

Teolog Paul Tillich varoluşsal kaygıyı "bir varlığın olası yokluğunun farkında olduğu durum" olarak nitelendirmiş ve yokluk ve buna bağlı kaygı için üç kategori sıralamıştır: ontik (kader ve ölüm), ahlaki (suçluluk ve kınanma) ve ruhani (boşluk ve anlamsızlık). Tillich'e göre, bu üç tür varoluşsal kaygıdan sonuncusu, yani manevi kaygı, modern zamanlarda baskınken, diğerleri daha önceki dönemlerde baskındı. Tillich bu kaygının insanlık durumunun bir parçası olarak kabul edilebileceğini ya da buna direnilebileceğini ancak bunun olumsuz sonuçları olacağını savunur. Patolojik biçiminde, manevi kaygı "kişiyi gelenek ve otorite tarafından desteklenen anlam sistemlerinde kesinlik yaratmaya yöneltme" eğiliminde olabilir, ancak bu "kuşku götürmez kesinlik gerçeklik kayası üzerine inşa edilmemiştir".

İnsanın Anlam Arayışı kitabının yazarı Viktor Frankl'a göre, bir kişi aşırı ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kaldığında, tüm insan isteklerinin en temeli, ölüm yaklaşırken "yokluk travması" ile mücadele etmek için bir yaşam anlamı bulmaktır.

Tehdidin kaynağına bağlı olarak, psikanalitik teori aşağıdaki kaygı türlerini birbirinden ayırır:

 • gerçekçi
 • nevrotik
 • ahlaki

Test ve performans

Yerkes-Dodson yasasına göre, sınav, performans veya rekabetçi bir etkinlik gibi bir görevi en iyi şekilde tamamlamak için optimum düzeyde bir uyarılma gereklidir. Ancak, kaygı veya uyarılma düzeyi bu optimum seviyeyi aştığında, sonuç performansta düşüştür.

Sınav kaygısı, bir sınavda başarısız olma korkusu yaşayan öğrencilerin hissettiği tedirginlik, endişe veya gerginliktir. Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler aşağıdakilerden herhangi birini yaşayabilir: notların kişisel değerle ilişkilendirilmesi; bir öğretmen tarafından utandırılma korkusu; ebeveynlerden veya arkadaşlardan uzaklaşma korkusu; zaman baskısı; veya kontrol kaybı hissi. Terleme, baş dönmesi, baş ağrısı, kalp atışlarının hızlanması, mide bulantısı, kıpırdanma, kontrol edilemeyen ağlama veya gülme ve masaya vurma yaygın olarak görülür. Sınav kaygısı olumsuz değerlendirilme korkusuna dayandığından, sınav kaygısının kendine özgü bir kaygı bozukluğu mu yoksa sosyal fobinin belirli bir türü mü olduğu konusunda tartışmalar vardır. DSM-IV sınav kaygısını sosyal fobinin bir türü olarak sınıflandırmaktadır.

"Sınav kaygısı" terimi özellikle öğrencilere atıfta bulunsa da, birçok çalışan kariyerleri veya meslekleriyle ilgili olarak aynı deneyimi paylaşmaktadır. Bir görevde başarısız olma ve başarısızlık nedeniyle olumsuz değerlendirilme korkusu, yetişkinler üzerinde benzer şekilde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Sınav kaygısının yönetimi, rahatlamayı sağlamaya ve kaygıyı yönetmek için mekanizmalar geliştirmeye odaklanır.

Yabancı, sosyal ve gruplar arası kaygı

İnsanlar genellikle sosyal kabul görmeye ihtiyaç duyar ve bu nedenle bazen başkalarının onaylamamasından korkarlar. Başkaları tarafından yargılanma endişesi sosyal ortamlarda kaygıya neden olabilir.

Sosyal etkileşimler sırasında, özellikle de yabancılar arasında yaşanan anksiyete gençler arasında yaygındır. Bu durum yetişkinlikte de devam edebilir ve sosyal anksiyete ya da sosyal fobiye dönüşebilir. Küçük çocuklarda "yabancı kaygısı" bir fobi olarak kabul edilmez. Yetişkinlerde, diğer insanlardan aşırı korkma gelişimsel olarak yaygın bir aşama değildir; buna sosyal anksiyete denir. Cutting'e göre sosyal fobikler kalabalıktan değil, olumsuz değerlendirilebileceklerinden korkarlar.

Sosyal anksiyetenin derecesi ve şiddeti değişkenlik gösterir. Bazı insanlar için fiziksel sosyal temas sırasında (örneğin kucaklaşma, tokalaşma vb.) rahatsızlık veya beceriksizlik yaşamakla karakterize edilirken, diğer durumlarda tanıdık olmayan insanlarla tamamen etkileşime girme korkusuna yol açabilir. Bu rahatsızlığa sahip olanlar, kaygıya uyum sağlamak için yaşam tarzlarını kısıtlayabilir ve mümkün olduğunda sosyal etkileşimi en aza indirebilirler. Sosyal anksiyete, kaçıngan kişilik bozukluğu da dahil olmak üzere bazı kişilik bozukluklarının temel bir yönünü oluşturur.

Bir kişi tanımadığı diğer kişilerle sosyal karşılaşmalardan korktuğu ölçüde, bazı kişiler özellikle dış grup üyeleriyle veya farklı grup üyeliklerini (yani ırk, etnik köken, sınıf, cinsiyet vb.) paylaşan kişilerle etkileşimler sırasında kaygı yaşayabilir. Öncül ilişkilerin, bilişlerin ve durumsal faktörlerin doğasına bağlı olarak, gruplar arası temas stresli olabilir ve kaygı duygularına yol açabilir. Dış grup üyeleriyle temastan duyulan bu endişe veya korku genellikle ırklar arası veya gruplar arası kaygı olarak adlandırılır.

Sosyal kaygının daha genel biçimlerinde olduğu gibi, gruplar arası kaygının da davranışsal, bilişsel ve duygusal etkileri vardır. Örneğin, kaygı yüksek olduğunda şematik işleme ve basitleştirilmiş bilgi işlemede artışlar meydana gelebilir. Nitekim bu durum, örtük bellekte dikkat yanlılığı üzerine yapılan ilgili çalışmalarla tutarlıdır. Ayrıca son araştırmalar, örtük ırksal değerlendirmelerin (yani otomatik önyargılı tutumların) gruplar arası etkileşim sırasında güçlenebileceğini ortaya koymuştur. Olumsuz deneyimlerin sadece olumsuz beklentilere değil, aynı zamanda düşmanlık gibi kaçınmacı veya düşmanca davranışlara da yol açtığı gösterilmiştir. Ayrıca, grup içi bağlamlardaki kaygı düzeyleri ve bilişsel çaba (örneğin, izlenim yönetimi ve kendini sunma) ile karşılaştırıldığında, kaynakların düzeyleri ve tükenmesi gruplar arası durumda daha da kötüleşebilir.

Özellik

Anksiyete kısa vadeli bir "durum" ya da uzun vadeli bir kişilik "özelliği" olabilir. Sürekli kaygı, yaşam süresi boyunca tehdit edici durumların beklentisinde (gerçekten tehdit edici olarak kabul edilsin ya da edilmesin) akut, durumluk kaygı ile yanıt verme konusundaki istikrarlı bir eğilimi yansıtır. Bir meta-analiz, yüksek düzeyde nevrotikliğin anksiyete semptomları ve bozukluklarının gelişimi için bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Bu tür bir kaygı bilinçli veya bilinçsiz olabilir.

Kişilik de anksiyete ve depresyona yol açan bir özellik olabilir. Tecrübe yoluyla, birçok kişi kendi kişisel yapıları nedeniyle kendilerini toparlamakta zorlanır.

Seçim veya karar

Benzer seçenekler arasında seçim yapma ihtiyacından kaynaklanan kaygı, bireyler ve kuruluşlar için giderek artan bir sorun olarak kabul edilmektedir. Capgemini 2004 yılında şunları yazmıştır: "Bugün hepimiz daha fazla seçenek, daha fazla rekabet ve seçeneklerimizi değerlendirmek veya doğru tavsiyeyi aramak için daha az zaman ile karşı karşıyayız."

Bir karar bağlamında, öngörülemezlik veya belirsizlik, kaygılı bireylerde karar verme sürecini sistematik olarak değiştiren duygusal tepkileri tetikleyebilir. Bu kaygı türünün başlıca iki şekli vardır. İlk form, bilinen veya hesaplanabilir olasılıklara sahip birden fazla potansiyel sonucun olduğu bir seçimi ifade eder. İkinci form ise, bilinmeyen olasılıklara sahip birden fazla olası sonucun bulunduğu bir karar bağlamıyla ilgili belirsizlik ve muğlaklığı ifade eder.

Panik bozukluk

Panik bozukluğu stres ve anksiyete belirtilerini paylaşabilir, ancak aslında çok farklıdır. Panik bozukluğu herhangi bir tetikleyici olmadan ortaya çıkan bir anksiyete bozukluğudur. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na göre bu bozukluk beklenmedik ve tekrarlanan yoğun korku atakları ile ayırt edilebilir. Panik bozukluğu olan bir kişi sonunda sürekli olarak başka bir atak geçirme korkusu geliştirecek ve bu durum ilerledikçe günlük işleyişi ve bireyin genel yaşam kalitesini etkilemeye başlayacaktır. Cleveland Clinic tarafından panik bozukluğunun yetişkin Amerikalıların yüzde 2 ila 3'ünü etkilediği ve ergenlik ve erken yetişkinlik yıllarında başlayabileceği bildirilmektedir. Bazı semptomlar şunlardır: nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, baş dönmesi, titreme veya sarsılma, baygınlık hissi, mide bulantısı, kontrolü kaybetme veya ölmek üzere olma korkusu. Bir atak sırasında bu belirtilere sahip olsalar bile, asıl belirti gelecekte panik atak geçirme korkusudur.

Anksiyete bozuklukları

Anksiyete bozuklukları, abartılı endişe duyguları ve korku tepkileri ile karakterize bir grup ruhsal bozukluktur. Anksiyete gelecekteki olaylarla ilgili bir endişe, korku ise mevcut olaylara karşı bir tepkidir. Bu duygular, hızlı kalp atışları ve titreme gibi fiziksel semptomlara neden olabilir. Yaygın anksiyete bozukluğu, özgül fobi, sosyal anksiyete bozukluğu, ayrılık anksiyetesi bozukluğu, agorafobi, panik bozukluğu ve seçici mutizm dahil olmak üzere bir dizi anksiyete bozukluğu vardır. Bozukluk, semptomlara neyin yol açtığına göre farklılık gösterir. İnsanlar genellikle birden fazla anksiyete bozukluğuna sahiptir.

Anksiyete bozukluklarına genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık bir kombinasyonu neden olur. Tanı konması için semptomların tipik olarak en az altı aydır mevcut olması, durum için beklenenden daha fazla olması ve kişinin günlük yaşamında işlev görme yeteneğini azaltması gerekir. Benzer semptomlara yol açabilecek diğer sorunlar arasında hipertiroidizm, kalp hastalığı, kafein, alkol veya esrar kullanımı ve bazı ilaçlardan yoksunluk sayılabilir.

Anksiyete bozuklukları tedavi edilmediğinde kalıcı olma eğilimindedir. Tedavi yaşam tarzı değişiklikleri, danışmanlık ve ilaçları içerebilir. Danışmanlık tipik olarak bir tür bilişsel davranış terapisi ile yapılır. Antidepresanlar veya beta blokerler gibi ilaçlar semptomları iyileştirebilir.

İnsanların yaklaşık %12'si belirli bir yıl içinde bir anksiyete bozukluğundan etkilenir ve %5-30'u hayatlarının bir noktasında etkilenir. Kadınlarda erkeklerden yaklaşık iki kat daha sık görülürler ve genellikle 25 yaşından önce başlarlar. En yaygın olanları, yaklaşık %12'sini etkileyen özgül fobi ve hayatlarının bir döneminde %10'unu etkileyen sosyal anksiyete bozukluğudur. En çok 15 ila 35 yaş arasındakileri etkiler ve 55 yaşından sonra daha az yaygın hale gelirler. Oranlar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da daha yüksek görünmektedir.

Kısa ve uzun vadeli anksiyete

Anksiyete kısa süreli bir "durum" ya da uzun süreli bir "özellik" olabilir. Sürekli kaygı gelecekteki olaylar hakkında endişelenmeyi temsil ederken, kaygı bozuklukları kaygı ve korku duygularıyla karakterize edilen bir grup zihinsel bozukluktur.

Endişeli olmanın dört yolu

Anxious: the modern mind in the age of anxiety adlı kitabında Joseph LeDoux, dört anksiyete deneyimini beyin temelli bir mercekle inceliyor:

 1. Mevcut veya yakın bir dış tehdidin varlığında, olay ve bunun fiziksel ve/veya psikolojik refahınız üzerindeki etkileri hakkında endişelenirsiniz. Bir tehdit sinyali oluştuğunda, bu sinyal ya tehlikenin mevcut olduğunu ya da uzay ve zamanda yakın olduğunu ya da gelecekte gelebileceğini gösterir. Beyin tarafından işlenen bilinçsiz tehditler, savunma amaçlı hayatta kalma devrelerini harekete geçirerek beyindeki bilgi işlemede değişikliklere neden olur, bu da kısmen uyarılma ve vücuttaki davranışsal ve fizyolojik tepkilerdeki artışlarla kontrol edilir ve daha sonra beyne geri beslenen ve oradaki fizyolojik değişiklikleri tamamlayan, onları yoğunlaştıran ve sürelerini uzatan sinyaller üretir.
 2. Vücudunuzdaki hisleri fark ettiğinizde, bunların fiziksel ve/veya psikolojik sağlığınız için ne anlama gelebileceği konusunda endişelenirsiniz. Tetikleyici uyaranın harici bir uyaran olması gerekmez, bazı insanlar vücut sinyallerine karşı özellikle hassas olduğundan dahili bir uyaran da olabilir.
 3. Düşünceler ve anılar fiziksel ve/veya psikolojik esenliğiniz hakkında endişelenmenize yol açabilir. Endişeli olmak için dışsal ya da içsel bir uyaranın varlığına ihtiyacımız yoktur. Geçmişte yaşanmış bir travmaya ya da panik atağa dair epizodik bir anı, savunma devrelerini harekete geçirmek için yeterlidir.
 4. Düşünceler ve anılar, anlamlı bir yaşam sürme veya ölüm olasılığı hakkında endişe gibi varoluşsal korkularla sonuçlanabilir. Örnek olarak kişinin hayatının anlamlı olup olmadığı, ölümün kaçınılmazlığı veya ahlaki değeri olan kararlar vermenin zorluğu üzerine düşünmesi verilebilir. Bunların savunma sistemlerini harekete geçirmesi gerekmez; bunlar bilişsel kaygının az çok saf biçimleridir.

Komorbidite

Anksiyete bozuklukları genellikle diğer ruh sağlığı bozukluklarıyla, özellikle de majör depresif bozukluk, bipolar bozukluk, yeme bozuklukları veya belirli kişilik bozukluklarıyla birlikte ortaya çıkar. Ayrıca yaygın olarak nevrotiklik gibi kişilik özellikleriyle birlikte görülür. Bu birlikte görülme kısmen bu özellikler ve anksiyete arasında paylaşılan genetik ve çevresel etkilerden kaynaklanmaktadır.

Obsesif-kompulsif bozukluğu olanlarda anksiyete görülmesi yaygındır. Panik bozuklukları, fobik anksiyete bozuklukları, şiddetli stres, dissosiyatif bozukluklar, somatoform bozukluklar ve bazı nevrotik bozukluklar yaşayanlarda da anksiyete yaygın olarak bulunur.

Risk faktörleri

Capitoline Müzesi'nden Roma İmparatoru Decius'un mermer büstü. Bu portre "ağır [devlet] sorumluluklarını omuzlayan bir adam gibi endişe ve yorgunluk izlenimi veriyor".

Anksiyete bozuklukları kısmen genetiktir ve ikiz çalışmaları anksiyetedeki bireysel farklılıklar üzerinde %30-40 oranında genetik etki olduğunu göstermektedir. Çevresel faktörler de önemlidir. İkiz çalışmaları, bireye özgü ortamların kaygı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu, ortak çevresel etkilerin (ikizleri aynı şekilde etkileyen ortamlar) ise çocukluk döneminde faaliyet gösterdiğini ancak ergenlik döneminde azaldığını göstermektedir. Anksiyete ile ilişkilendirilen belirli ölçülmüş 'ortamlar' arasında çocuk istismarı, ailede ruh sağlığı bozukluğu öyküsü ve yoksulluk yer almaktadır. Anksiyete ayrıca alkol, kafein ve benzodiazepinler (genellikle anksiyeteyi tedavi etmek için reçete edilir) dahil olmak üzere uyuşturucu kullanımı ile de ilişkilidir.

Nöroanatomi

Amigdala (kaygı ve korku gibi duyguları düzenler, HPA eksenini ve sempatik sinir sistemini uyarır) ve hipokampusu (amigdala ile birlikte duygusal hafızada rol oynar) içeren sinirsel devrelerin anksiyetenin altında yattığı düşünülmektedir. Anksiyetesi olan kişiler, amigdaladaki duygusal uyaranlara yanıt olarak yüksek aktivite gösterme eğilimindedir. Bazı yazarlar, aşırı kaygının limbik sistemin (amigdala ve nükleus akumbensi içeren) aşırı güçlenmesine yol açarak gelecekteki kaygının artmasına neden olabileceğine inanmaktadır, ancak bu kanıtlanmış gibi görünmemektedir.

Bebekken son derece endişeli, tetikte ve korkulu olan ergenler üzerinde yapılan araştırmalar, ödül alıp almayacaklarını belirleyen bir eylemde bulunmaya karar verirken çekirdeklerinin diğer insanlara göre daha hassas olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, endişeli kişilerde korku ve ödülden sorumlu devreler arasında bir bağlantı olduğunu düşündürmektedir. Araştırmacıların belirttiği gibi, "belirsizlik (olasılıklı sonuçlar) bağlamında 'sorumluluk' duygusu veya öz-yetkinlik, iştahlı motivasyonun altında yatan sinir sistemini (yani nükleus akumbens) mizaç olarak engellenmiş ergenlerde engellenmemiş ergenlere göre daha güçlü bir şekilde yönlendirir".

Bağırsak-beyin ekseni

Bağırsak mikropları anksiyeteyi etkilemek için beyinle bağlantı kurabilir. Bu iletişimin gerçekleşebileceği çeşitli yollar vardır. Bunlardan biri başlıca nörotransmitterlerdir. Bifidobacterium ve Bacillus gibi bağırsak mikropları sırasıyla GABA ve dopamin nörotransmitterlerini üretir. Nörotransmitterler gastrointestinal sistemin sinir sistemine sinyal gönderir ve bu sinyaller vagus siniri veya spinal sistem yoluyla beyne taşınır. Mikrobiyomun değiştirilmesinin farelerde anksiyete ve depresyonu azaltıcı etkiler gösterdiği, ancak vagus siniri olmayan deneklerde göstermediği gerçeği bunu kanıtlamaktadır.

Bir diğer kilit yol ise yukarıda da belirtildiği gibi HPA eksenidir. Mikroplar vücuttaki sitokin seviyelerini kontrol edebilir ve sitokin seviyelerini değiştirmek, HPA ekseni aktivitesini tetikleyen hipotalmus gibi beyin bölgeleri üzerinde doğrudan etkiler yaratır. HPA ekseni, vücudun stres tepkisinde rol alan bir hormon olan kortizol üretimini düzenler. HPA aktivitesi yükseldiğinde, kortizol seviyeleri artar, stresli durumlarda anksiyeteyi işler ve azaltır. Bu yolların yanı sıra mikropların bireysel taksonlarının spesifik etkileri henüz tam olarak açık değildir, ancak bağırsak mikrobiyomu ile beyin arasındaki iletişim ve bu yolların anksiyete seviyelerini değiştirme yeteneği inkar edilemez.

Bu iletişim, anksiyeteyi tedavi etme potansiyelini de beraberinde getirmektedir. Prebiyotiklerin ve probiyotiklerin anksiyeteyi azalttığı gösterilmiştir. Örneğin, farelere frukto- ve galakto-oligosakkarit prebiyotikleri ve Lactobacillus probiyotiklerinin verildiği deneylerin her ikisi de anksiyeteyi azaltma kabiliyetini göstermiştir. İnsanlarda sonuçlar o kadar somut olmamakla birlikte umut vericidir.

Genetik

Genetik ve aile öyküsü (örn. ebeveyn anksiyetesi) bir bireyi anksiyete bozukluğu riski altında bırakabilir, ancak genellikle dış uyaranlar anksiyetenin başlamasını veya şiddetlenmesini tetikleyecektir. İkizler üzerinde yapılan çalışmalara dayanan anksiyete üzerindeki genetik etki tahminleri, incelenen belirli türe ve yaş grubuna bağlı olarak %25 ila %40 arasında değişmektedir. Örneğin, genetik farklılıklar panik bozukluğundaki varyansın yaklaşık %43'ünü ve yaygın anksiyete bozukluğundaki varyansın %28'ini açıklamaktadır. Boylamsal ikiz çalışmaları, çocukluktan yetişkinliğe kadar anksiyetenin ılımlı stabilitesinin esas olarak genetik etkideki stabiliteden etkilendiğini göstermiştir. Anksiyetenin ebeveynlerden çocuklara nasıl geçtiğini araştırırken, örneğin nesiller arası ikiz çocukları tasarımını kullanarak, genlerin yanı sıra ortamların paylaşımını da hesaba katmak önemlidir.

Geçmişte yapılan birçok çalışmada, tek bir genin anksiyete ile ilişkili olup olmadığını test etmek için aday gen yaklaşımı kullanılmıştır. Bu araştırmalar, bilinen bazı genlerin nörotransmitterleri (serotonin ve norepinefrin gibi) ve anksiyeteye karışan hormonları (kortizol gibi) nasıl etkilediğine dair hipotezlere dayanıyordu. TMEM132D, COMT ve MAO-A hariç olmak üzere, bu bulguların hiçbiri iyi bir şekilde tekrarlanmamıştır. Beyinde bulunan ve beyin kaynaklı nörotrofik faktör adı verilen bir proteini kodlayan bir gen olan BDNF'nin epigenetik imzası da anksiyete ve belirli sinirsel aktivite kalıpları ile ilişkilendirilmiştir ve BDNF için NTRK2 adı verilen bir reseptör geni, genom çapında geniş bir araştırmada anksiyete ile ilişkilendirilmiştir. Aday gen bulgularının çoğunun tekrarlanmamasının nedeni, anksiyetenin, her biri kendi başına küçük bir etkiye sahip olan birçok genomik varyanttan etkilenen karmaşık bir özellik olmasıdır. Anksiyete çalışmaları, küçük etkilere sahip varyantlarla ilişkileri bulmak için yeterince büyük örnekler kullanarak genomun anksiyete ile ilişkili kısımlarını aramak için giderek artan bir şekilde hipotezsiz bir yaklaşım kullanmaktadır. Anksiyetenin ortak genetik mimarisinin en büyük araştırmaları UK Biobank, ANGST konsorsiyumu ve CRC Fear, Anxiety and Anxiety Disorders tarafından kolaylaştırılmıştır.

Tıbbi koşullar

Birçok tıbbi durum anksiyeteye neden olabilir. KOAH ve astım gibi nefes alma yeteneğini etkileyen durumlar ve genellikle ölümün yakınında ortaya çıkan nefes alma güçlüğü de buna dahildir. Karın ağrısı veya göğüs ağrısına neden olan durumlar anksiyeteye neden olabilir ve bazı durumlarda anksiyetenin somatizasyonu olabilir; aynı durum bazı cinsel işlev bozuklukları için de geçerlidir. Yüzü veya cildi etkileyen durumlar özellikle ergenlerde sosyal anksiyeteye neden olabilir ve gelişimsel engeller genellikle çocuklarda da sosyal anksiyeteye yol açar. Kanser gibi yaşamı tehdit eden durumlar da anksiyeteye neden olur.

Ayrıca, bazı organik hastalıklar anksiyete veya anksiyeteyi taklit eden semptomlarla ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar arasında bazı endokrin hastalıkları (hipo ve hipertiroidizm, hiperprolaktinemi), metabolik bozukluklar (diyabet), eksiklik durumları (düşük D vitamini, B2, B12, folik asit seviyeleri), gastrointestinal hastalıklar (çölyak hastalığı, çölyak dışı glüten hassasiyeti, iltihaplı bağırsak hastalığı), kalp hastalıkları, kan hastalıkları (anemi), beyin damar kazaları (geçici iskemik atak, felç) ve beyin dejeneratif hastalıkları (Parkinson hastalığı, bunama, multipl skleroz, Huntington hastalığı) ve diğerleri.

Madde kaynaklı

Zehirlenme, yoksunluk veya yan etki olarak çeşitli ilaçlar anksiyeteye neden olabilir veya anksiyeteyi kötüleştirebilir. Bunlar arasında alkol, tütün, yatıştırıcılar (reçeteli benzodiazepinler dahil), opioidler (reçeteli ağrı kesiciler ve eroin gibi yasadışı uyuşturucular dahil), uyarıcılar (kafein, kokain ve amfetaminler gibi), halüsinojenler ve inhalanlar bulunur.

Birçok kişi anksiyeteyi bu maddelerle kendi kendine tedavi ettiğini bildirse de, ilaçların anksiyetede sağladığı iyileşmeler genellikle kısa sürelidir (uzun vadede anksiyetenin kötüleşmesi, bazen de ilacın etkisi geçer geçmez akut anksiyete ile birlikte) ve abartılı olma eğilimindedir. Toksik benzen seviyelerine akut maruziyet, maruziyetten sonra 2 haftaya kadar süren öfori, anksiyete ve sinirliliğe neden olabilir.

Psikolojik

Zayıf başa çıkma becerileri (örneğin, katılık/esnek olmayan problem çözme, inkar, kaçınma, dürtüsellik, aşırı öz beklenti, olumsuz düşünceler, duygusal istikrarsızlık ve sorunlara odaklanamama) anksiyete ile ilişkilidir. Anksiyete aynı zamanda kişinin kendi kötümser sonuç beklentisi ve geri bildirim olumsuzluğu ile nasıl başa çıktığı ile de bağlantılıdır ve devam eder. Mizaç (örn. nevrotiklik) ve tutumların (örn. kötümserlik) anksiyete için risk faktörleri olduğu bulunmuştur.

Aşırı genelleme, felaketleştirme, zihin okuma, duygusal muhakeme, binoküler hile ve zihinsel filtre gibi bilişsel çarpıtmalar kaygıya neden olabilir. Örneğin, kötü bir şeyin "her zaman" olacağına dair aşırı genelleştirilmiş bir inanç, kişinin asgari düzeyde riskli durumlardan bile aşırı korkmasına ve utanma kaygısı nedeniyle iyi huylu sosyal durumlardan kaçınmasına yol açabilir. Buna ek olarak, yüksek kaygıya sahip olanlar gelecekte stresli yaşam olayları da yaratabilirler. Bu bulgular birlikte, kaygılı düşüncelerin beklenti kaygısının yanı sıra stresli olaylara da yol açabileceğini ve bunların da daha fazla kaygıya neden olduğunu göstermektedir. Bu tür sağlıksız düşünceler, bilişsel terapi ile başarılı bir tedavi için hedef olabilir.

Psikodinamik teori, anksiyetenin genellikle erken dönem nesnelerle (örneğin bakıcılar) ilgili sorunlara ve çocukluktaki empatik başarısızlıklara uyum sağlamak için gelişen uyumsuz savunma mekanizmaları (bastırma, bastırma, beklenti, gerileme, somatizasyon, pasif saldırganlık, ayrışma gibi) yoluyla ortaya çıkan karşıt bilinçdışı isteklerin veya korkuların bir sonucu olduğunu ileri sürer. Örneğin, öfkenin ebeveyn tarafından ısrarla engellenmesi, öfke bilinçsiz ve bireyin farkındalığının dışında kalırken bir başkası tarafından kışkırtıldığında gastrointestinal sıkıntı (somatizasyon) olarak ortaya çıkan öfkeli duyguların bastırılması / bastırılmasıyla sonuçlanabilir. Bu tür çatışmalar psikodinamik terapi ile başarılı bir tedavinin hedefi olabilir. Psikodinamik terapi anksiyetenin altında yatan kökleri keşfetme eğilimindeyken, bilişsel davranışçı terapinin de irrasyonel düşünceleri ve istenmeyen davranışları değiştirerek anksiyete için başarılı bir tedavi olduğu gösterilmiştir.

Evrimsel psikoloji

Evrimsel psikolojideki bir açıklama, artan kaygının çevredeki potansiyel tehditlere karşı daha fazla tetikte olma ve bu tür olası tehditlere karşı proaktif eylemlerde bulunma eğilimini artırma amacına hizmet ettiği yönündedir. Bu durum yanlış pozitif tepkilere neden olabilir ancak kaygılı bir birey gerçek tehditlerden de kaçınabilir. Bu durum, kaygılı kişilerin kazalar nedeniyle ölme ihtimalinin neden daha düşük olduğunu açıklayabilir. Kaygının uyum sağlayıcı bir değeri olabileceğine dair çok sayıda deneysel kanıt bulunmaktadır. Bir sürü içinde, ürkek balıkların bir avcıdan kurtulma olasılığı cesur balıklara göre daha yüksektir.

İnsanlar kötü kokular veya tatlar gibi hoş olmayan ve potansiyel olarak zararlı uyaranlarla karşı karşıya kaldıklarında, PET taramaları amigdalada kan akışının arttığını göstermektedir. Bu çalışmalarda katılımcılar aynı zamanda orta düzeyde kaygı bildirmişlerdir. Bu, anksiyetenin organizmanın potansiyel olarak zararlı davranışlarda bulunmasını önlemek için tasarlanmış koruyucu bir mekanizma olduğunu gösterebilir.

Sosyal kaygı

Anksiyete için sosyal risk faktörleri arasında travma öyküsü (örn. fiziksel, cinsel veya duygusal istismar veya saldırı), zorbalık, erken yaşam deneyimleri ve ebeveynlik faktörleri (örn. reddedilme, sıcaklık eksikliği, yüksek düşmanlık, sert disiplin, yüksek ebeveyn olumsuz etkisi, endişeli çocuk yetiştirme, işlevsiz ve uyuşturucu kullanan davranışların modellenmesi, duyguların cesaretinin kırılması, zayıf sosyalleşme, zayıf bağlanma ve çocuk istismarı ve ihmali), kültürel faktörler (örn, stoacı aileler/kültürler, engelliler de dahil olmak üzere zulüm gören azınlıklar) ve sosyoekonomi (örneğin, gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha yüksek anksiyete bozukluğu oranları olmasına rağmen eğitimsiz, işsiz, yoksul). 2019 yılında 50'den fazla çalışmanın kapsamlı bir sistematik incelemesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda güvensizliğinin depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Gıda güvencesi olmayan bireylerin, gıda güvencesi olan bireylere kıyasla anksiyete testi pozitif çıkma riski neredeyse 3 kat artmıştır.

Cinsiyet sosyalleşmesi

Kaygıya katkıda bulunduğu düşünülen bağlamsal faktörler arasında cinsiyet sosyalleşmesi ve öğrenme deneyimleri yer almaktadır. Özellikle, öğrenme ustalığı (insanların hayatlarının kendi kontrolleri altında olduğunu algılama derecesi) ve özgüven, öz yeterlilik, bağımsızlık ve rekabetçilik gibi özellikleri içeren araçsallık, cinsiyet ve kaygı arasındaki ilişkiye tam olarak aracılık etmektedir. Yani, kaygıda cinsiyet farklılıkları mevcut olsa da, kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek kaygı düzeyleri görülmekle birlikte, cinsiyet sosyalleşmesi ve öğrenme ustalığı bu cinsiyet farklılıklarını açıklamaktadır.

Tedavi

Anksiyete semptomları olan bir kişinin yönetiminde ilk adım, altta yatan olası bir tıbbi nedenin varlığının değerlendirilmesini içerir ve bunun tanınması doğru tedaviye karar vermek için gereklidir. Anksiyete belirtileri organik bir hastalığı maskeleyebilir veya tıbbi bir bozuklukla ilişkili ya da onun sonucu olarak ortaya çıkabilir.

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) anksiyete bozuklukları için etkilidir ve ilk basamak tedavidir. BDT'nin internet üzerinden uygulandığında da aynı derecede etkili olduğu görülmektedir. Ruh sağlığı uygulamalarına ilişkin kanıtlar umut verici olmakla birlikte, henüz başlangıç aşamasındadır.

Psikofarmakolojik tedavi, BDT'ye paralel olarak veya tek başına kullanılabilir. Genel bir kural olarak, çoğu anksiyete bozukluğu birinci basamak ilaçlara iyi yanıt verir. Anti-depresan olarak da kullanılan bu tür ilaçlar, belirli nörotransmitterlerin geri alımını bloke ederek ve bu nörotransmitterlerin kullanılabilirliğinde artışa neden olarak çalışan seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleridir. Ek olarak, benzodiazepinler genellikle anksiyete bozukluğu olan bireylere reçete edilir. Benzodiazepinler, GABA'yı modüle ederek ve reseptör bağlanmasını artırarak anksiyolitik bir yanıt üretir. Üçüncü bir yaygın tedavi, serotonin agonistleri olarak bilinen bir ilaç kategorisini içerir. Bu ilaç kategorisi, serotoninin bu reseptördeki etkisini artırarak 5-HT1A reseptöründe fizyolojik bir yanıt başlatarak çalışır. Diğer tedavi seçenekleri arasında pregabalin, trisiklik antidepresanlar ve moklobemid yer alır.

Önleme

Yukarıdaki risk faktörleri, önleme için doğal yollar sağlar. 2017 yılında yapılan bir inceleme, psikolojik veya eğitimsel müdahalelerin çeşitli popülasyon türlerinde anksiyetenin önlenmesi için küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir faydası olduğunu ortaya koymuştur.

Patofizyoloji

Anksiyete bozukluğu, otonomik dengesizlik; azalmış GABA-erjik ton; katekol-O-metiltransferaz (COMT) geninin allelik polimorfizmi; artmış adenozin reseptör fonksiyonu; artmış kortizol içerebilen genetik olarak kalıtılan nörokimyasal bir işlev bozukluğu gibi görünmektedir.

Merkezi sinir sisteminde (MSS), anksiyete bozukluklarının semptomlarının başlıca aracıları norepinefrin, serotonin, dopamin ve gama-aminobütirik asit (GABA) gibi görünmektedir. Kortikotropin salgılatıcı faktör gibi diğer nörotransmitterler ve peptitler de söz konusu olabilir. Periferik olarak, otonom sinir sistemi, özellikle sempatik sinir sistemi, semptomların çoğuna aracılık eder. Sağ parahipokampal bölgede artmış akım ve hastaların ön ve arka singulat ve raphe'sinde azalmış serotonin tip 1A reseptör bağlanması, anksiyete bozukluğunun yaygınlığı için tanısal faktörlerdir.

Amigdala, korku ve anksiyetenin işlenmesinde merkezi bir rol oynar ve anksiyete bozukluklarında işlevi bozulabilir. Bazolateral amigdaladaki anksiyete işleme, amigdaloid nöronların dendritik arborizasyonunun genişlemesi ile ilişkilendirilmiştir. SK2 potasyum kanalları aksiyon potansiyelleri üzerinde inhibitör etkiye aracılık eder ve arborizasyonu azaltır.