Lateks

bilgipedi.com.tr sitesinden
Lateks maddesinin bir bitkiden çıkışı görülmektedir. Lateks, kauçuk üretiminde de kullanılmaktadır.

Lateks, papatya ve sütleğen gibi pek çok bitkiden çıkarılan süte benzer madde. Bitkinin kesilen bir kısmından süzülür ve hava ile karşılaştığında katılaşır. Kauçuk ağacından çıkarılan lateks, doğal kauçuğun başlıca kaynağıdır.

Lateks karmaşık bir sıvı bileşimidir ve içerisinde protein, nişasta, alkaloid, şeker, yağ, sakız, tanin, reçine gibi birçok madde bulunur. Birçok bitkide lateks beyaz renktedir, ancak bazı bitkilerde sarı, turuncu ya da kırmızı da olabilir.

Lateks kelimesi aynı zamanda, bitki özütü yapısının işlenerek üretilen, ince ve esnek olan malzemelerinde adlandırılmasında kullanılır (örnek olarak Lateks kumaş). Ayrıca Lateks, yüzey aktif maddelerinin emülsiyonu ile, monomerlerine polimerize olur ve sentetik halini de alabilir.

Lateks ambalaj sektöründe kullanılan yapıştırıcı maddelerden biridir. Sıvı halde iken sürüldükleri kâğıt yüzeyine tutunabilir ve kuruduğunda kâğıt olan kısımlara temas edince yapışmaz. Sadece lateks sürülmüş olan başka bir yüzey ile değdiğinde birbirine yapışır. Bu özelliğinden dolayı kutulama işlemi güçlük çıkaran büyük ya da uzun nesnelerin ambalajları lateks sürülmüş kenarlı olarak açık halde bulundurulur.

Lateks sürülmüş yüzeylerde çabuk kuruma istediğinde yapılacak uygulama fanlarla desteklenmiş hava akımı olan 20 °C ile 35 °C sıcaklıkta bir ortamdır. Aşırı sıcak ortamda lateks yumuşak bir hal alır, kuruma olmaz. Soğuk ortamda kağıda nüfuz etmesi zorlaşır. Eğer yapılabiliyorsa kükürtlü bir ortam lateksi daha iyi kurutur.

Lateks, polimer mikropartiküllerinin su içinde kararlı bir şekilde dağılmasıdır (emülsiyon). Lateksler doğada bulunur, ancak sentetik lateksler de yaygındır.

IUPAC tanımı.

Lateks: Polimer parçacıklarının bir sıvı içinde kolloidal dağılımı.
Sentetik lateks: Emülsiyon, mini-emülsiyon, mikro-emülsiyon veya dispersiyon polimerizasyonunun bir ürünü olarak elde edilen lateks.

Biyoloji

Eklemli latisiferler

Lateksin içinde bulunduğu hücreler (latisiferler), iki farklı şekilde oluşabilen latisifer sistemi oluşturur. Birçok bitkide latisifer sistem, gövde veya kökün meristemine yerleştirilmiş hücre sıralarından oluşur. Bu hücreler arasındaki hücre duvarları çözülür, böylece lateks damarları adı verilen sürekli tüpler oluşur. Bu damarlar birçok hücreden oluştuğu için eklemli latisiferler olarak bilinirler. Bu oluşum yöntemi haşhaş familyasında ve kauçuk ağaçlarında (Para kauçuk ağacı, Euphorbiaceae familyası üyeleri, Panama kauçuk ağacı Castilla elastica gibi dut ve incir familyası üyeleri) ve Asteraceae familyası üyelerinde bulunur. Örneğin, guayule bitkisi Parthenium argentatum, Heliantheae kabilesindedir; eklemli latisiflere sahip diğer lateks taşıyan Asteraceae, üyeleri ticari olarak ilginç miktarlarda lateks üreten bir klad olan Cichorieae üyelerini içerir. Buna lateks üretimi için yetiştirilen bir tür olan Taraxacum kok-saghyz da dahildir.

Eklemli olmayan latisifler

Süt otu ve sütleğen ailelerinde ise latisifer sistem oldukça farklı bir şekilde oluşur. Fidenin gelişiminin erken dönemlerinde lateks hücreleri farklılaşır ve bitki büyüdükçe bu lateks hücreleri bitki boyunca uzanan bir dallanma sistemine dönüşür. Birçok öforide, tüm yapı tek bir hücreden oluşur - bu tür bir sistem, yukarıda tartışılan çok hücreli yapılardan ayırt etmek için eklemli olmayan latisifer olarak bilinir. Olgun bitkide, latisifer sistemin tamamı embriyoda bulunan tek bir hücreden veya hücre grubundan türemiştir.

Latisifer sistem, kökler, gövdeler, yapraklar ve bazen meyveler de dahil olmak üzere olgun bitkinin tüm kısımlarında mevcuttur. Özellikle kortikal dokularda belirgindir. Lateks genellikle beyaz bir sıvı olarak salgılanır, ancak bazı durumlarda Cannabaceae'de olduğu gibi berrak, sarı veya kırmızı olabilir.

Üretken türler

Lateks, 40'tan fazla familyadan 20.000 çiçekli bitki türü tarafından üretilmektedir. Bunlar hem iki çeneklileri hem de tek çeneklileri içerir. Lateks, tropik bitki türlerinin yüzde 14'ünde ve ılıman bitki türlerinin yüzde altısında bulunmuştur. Lactarius deliciosus ve diğer süt kapsülleri gibi mantar aleminin bazı üyeleri de yaralanma üzerine lateks üretir. Bu durum, lateksin yakınsak evrimin bir ürünü olduğunu ve birçok farklı durumda seçildiğini göstermektedir.

Savunma işlevi

Kauçuk kılavuz çekme lateksi

Lateks, bitkiyi otçullardan koruma işlevi görür. Bu fikir ilk olarak 1887 yılında Joseph F. James tarafından ortaya atılmış ve lateksin

Aynı zamanda o kadar nahoş özellikler taşır ki, bitkiyi düşmanlardan korumak için sağlanabilecek tüm dikenlerden, dikenlerden veya tüylerden daha iyi bir koruma sağlar. Bu bitkide, özsu o kadar bol ve o kadar tatsız hale gelmiştir ki, ekonomisinde çok önemli bir amaca hizmet etmektedir.

Bu savunma işlevini gösteren kanıtlar arasında, sümüklü böceklerin lateksleri boşaltılmış yaprakları yiyip sağlam olanları yememesi, birçok böceğin beslenmeden önce lateks taşıyan damarları kesmesi ve Asclepias humistrata'nın (kum tepesi süt otu) lateksinin yumurtadan yeni çıkmış kral kelebeği tırtıllarının %30'unu hapsederek öldürmesi sayılabilir.

Diğer bir kanıt ise lateksin diğer bitki dokularına kıyasla 50-1000 kat daha yüksek konsantrasyonda savunma maddesi içermesidir. Bu toksinler, bitki için de toksik olanları içerir ve zehirli ya da "antinutritif" olan çeşitli kimyasallardan oluşur. Lateks aktif olarak yaralanma bölgesine taşınır; Cryptostegia grandiflora durumunda bu 70 cm'den fazla olabilir.

Lateksin pıhtılaşma özelliği bu savunmada işlevseldir çünkü israfı sınırlar ve yapışkanlığı böcekleri ve onların ağız parçalarını yakalar.

Lateksin varlığına dair bitki besinlerinin depolanması ve taşınması, atık ve su dengesinin korunması gibi başka açıklamalar olsa da, "bu işlevlerin hiçbiri inandırıcı değildir ve hiçbirinin deneysel desteği yoktur".

Uygulamalar

Kesik bir yerden taze lateks çıkaran haşhaş

Birçok türün lateksi işlenerek birçok malzeme üretilebilir.

 • Balata ve gutta perka lateksi kauçukla ilişkili elastik olmayan bir polimer içerir.
 • Chicle ve jelutong ağacı lateksi sakız yapımında kullanılmıştır.

Kişisel ve sağlık ürünleri

Doğal kauçuk lateksten elde edilen en önemli üründür; 12.000'den fazla bitki türü kauçuk içeren lateks üretir, ancak bu türlerin büyük çoğunluğunda kauçuk ticari kullanım için uygun değildir. Bu lateks, şilteler, eldivenler, yüzme boneleri, prezervatifler, kateterler ve balonlar dahil olmak üzere birçok başka ürünün yapımında kullanılır.

Afyon ve opiatlar

Afyon haşhaşından elde edilen kurutulmuş lateks afyon olarak adlandırılır ve kodein, thebaine ve morfin gibi çeşitli yararlı analjezik alkaloidlerin kaynağıdır; bunlardan son ikisi daha sonra tıbbi kullanım için diğer (tipik olarak daha güçlü) opioidlerin ve yasadışı uyuşturucu ticareti için eroinin sentezinde ve üretiminde kullanılabilir. Afyon haşhaşı aynı zamanda papaverin ve noskapin gibi tıbbi açıdan yararlı analjezik olmayan alkaloidlerin de kaynağıdır.

Giyim

Lateks birçok giysi türünde kullanılmaktadır. Vücuda giyildiğinde (veya doğrudan boyanarak uygulandığında), "ikinci bir cilt" etkisi yaratarak cildi sıkma eğilimindedir.

Sentetik latekslerden endüstriyel ve biyolojik uygulamalar

Sentetik lateksler kaplamalarda (örn. lateks boya) ve yapıştırıcılarda kullanılır çünkü su buharlaştıkça polimer parçacıklarının birleşmesiyle katılaşırlar. Bu sentetik lateksler bu nedenle çevreye potansiyel olarak toksik organik çözücüler salmadan film oluşturabilir. Diğer kullanım alanları arasında çimento katkı maddeleri ve kazı kazan kartlarındaki bilgileri gizlemek yer alır. Genellikle stiren bazlı olan lateks, immünoassaylerde de kullanılır.

Alerjik reaksiyonlar

Tip I ya da erken tip aşırı duyarlılık olarak da adlandırılan bu hastalık, lateks alerjisinin en ciddi şeklidir. Hayati tehlike oluşturacak kadar ağır alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu alerji türünde doğrudan lateks maddesi içindeki proteinlere karşı alerji gelişir. Alerjiye yatkın bünyeli (atopik) kişilerde görülür.

Alerjik nezle, göz alerjisi, alerjik astım ve anafilaksi (alerjik şok) bulgularına neden olur. Hava ile yayılan çok küçük lateks partikülleri solunum yollarına girdiğinde, polen veya ev tozu alerjilerinde olduğu gibi alerjik tepkimeleri başlatır.

Bu tepkimeler sonucunda; gözlerde kaşıntı ve sulanma, burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırma, nefes darlığı, hırıltılı ve hışırtılı solunum, öksürük, göğüste sıkışma hissi, deride kaşıntılı kabarıklıklar (ürtiker) ve şişlikler (anjioödem) ve tüm belirtilerin bir arada görüldüğü, ayrıca kan basıncı (tansiyon) düşüklüğünün de eşlik ettiği anafilaksi görülür.

Lateks alerjisi,

 • Toplumun genelinde % 2.5
 • Doktor ve hemşirelerde % 9-15
 • Diş hekimlerinde % 4
 • Laboratuvar çalışanlarında % 3
 • Doğumsal idrar yolları anomalisi olan çocuklarda % 65 oranında görülür.

Lateks alerjisi riski altında olan kişiler:

 • Atopik (alerjik) bünyeli kişiler
 • Tekrarlayan ameliyat (doğumsal idrar yolları anomalisi, şant ameliyatları gibi)

geçiren kişiler

 • İdrar tutamama nedeniyle idrar yolu kateteri kullananlar kişiler (serebral palsy, felçli hastalar)
 • Lateks üretiminde çalışan kişiler
 • Doktor, diş doktoru, hemşire ve hasta bakıcılardır.

Bazı kişiler latekse maruz kaldıklarında egzama, kontakt dermatit veya döküntü gibi hafif bir alerji yaşarlar.

Spina bifidalı kişilerin yaklaşık yarısının yanı sıra birden fazla ameliyat geçirmiş ve doğal latekse uzun süre maruz kalmış kişilerin de doğal lateks kauçuğa alerjisi vardır.

Mikrobiyal bozulma

Actinomycetes, Streptomyces, Nocardia, Micromonospora ve Actinoplanes cinsi mikropların çeşitli türleri kauçuk lateksi tüketebilmektedir. Ancak, biyolojik bozunma hızı yavaştır ve kauçuğu tek karbon kaynağı olarak kullanan bakterilerin büyümesi de yavaştır.

Lateks alerjisi

Temas alerjisi (kontakt egzama)

Lateks içeren ürünlerin temas ettiği deri yüzeyinde kızarıklık, kaşıntı, sulanma ve kabuklanma şeklinde belirtiler veren bir alerji türüdür. Bu tür alerjilerde, lateks proteinleri değil, doğal lateks maddesinin işlenmesi (örneğin, lastik eldiven üretimi) sırasında kullanılan merkaptobenzotiazol, tiuram ve karbamat gibi maddeler sorumludur.

Ama temas egzaması nedeniyle cilt bütünlüğü bozulduğundan, bu hastalarda lateks proteinlerinin cilt çatlaklarından emilmesiyle zaman içinde gerçek lateks alerjisi ortaya çıkabilmektedir.