Samuray

bilgipedi.com.tr sitesinden
Geleneksel kıyafetleriyle bir samuray
Eski bir kitaptaki samuray betimlemesi

Samuray (侍 ya da (nadiren) buşi 武士), eski Japonya'da soylu asker sınıfı için kullanılan bir terimdi. Samuray, eski Japoncada 'hizmet etmek' manasına gelen saburau kelimesinden türemiştir.

Savaş, Japon kültüründe önemli bir yer teşkil eder. Ülkenin önemli klanları birbirleriyle pek çok kez karşı karşıya gelmiştir. Japon topraklarının sadece %20’sinin tarıma elverişli oluşu, toprak kavgasını doğurmuştur. Toprak savaşları da hem dinsel, hem de fiziksel gelişim ve mücadele yöntemlerini gerektirdiğinden, Samurayların gelişimi de bu olguya dayalıdır.

M.Ö. 660'ta Ölümsüz Savaşçı adıyla bilinen Jimmu Tenno, bir kabilenin başına geçti. Tenno ve kabilesi Yamato bölgesine yerleştiler. Yamato klanı Asya’ya çeşitli seferler düzenledi. Kore ve Çin’in kültürel zenginliklerinden, teknolojilerinden ve savaş sanatlarından etkilendiler. İmparator Keiko, tarihte "Shogun" unvanını taşıyan ilk kişi oldu. Bir nevi generallik rütbesi gibi de anlaşılabilecek Shogun unvanı, Keiko’nun savaş sanatlarında geldiği üst noktayı da belirliyordu. Onun oğlu Prens Yamato da savaş sanatları konusunda çok yetenekliydi. Korkusuz, güçlü, gözüpek bir genç olarak tanındı ve Samuraylık anlayışında bir örnek teşkil etti.

Samuraylar "buşido" anlayışını temel almıştır. Buşido, "Savaşçının Yolu" anlamına gelir. Buşido felsefesinde korkunun yeri yoktur. Samuray, ölüm korkusunu yenmiş kişidir. Bu, dinginlik kazandırır ve efendiye sadakat sağlardı.

9.-12. yüzyıllar arasında samuraylar bir sınıf haline geldi. İki adla anılırlardı: Samuray (şövalye), Buşi (savaşçılar). Bu insanların bir kısmı yönetici sınıflara bağlıydılar. Bir kısmı ise para karşılığı savaşırlardı. Samuraylar, feodal derebeylerine (Daimyo) bütünüyle bağlıydılar. Hizmetlerinin karşılığında mevki ve arazi alırlardı. Daimyo’lar, Samurayları daha fazla arazi kazanmak ve gücünü arttırmak için kullanırlardı.

Samuraylar, at üstünde, yaya, silahlı, silahsız dövüş konusunda eğitilmişlerdi. Ok da kullanırlardı. Ancak, 13. yüzyılda Moğol savaşları yaşandıktan sonra, Samurayların kılıç kullanımı ağırlık kazandı. Hatta mızrak ve naginata denen ucu kılıç şekilli mızraklar kullanmaya başladılar.

Samurayların iki kılıcı olurdu. Uzun kılıç daito-katana, kısa kılıç shoto-wakizashi’ydi. Ayrıca tanto adı verilen bıçaklara sahiptiler. Samuraylar çoğunlukla kılıçlarına isim (mei) verirler ve onların ruhuna inanırlardı. Çift kılıç taşıma ve kullanmaya daisho denirdi.

1605 yılında Japonya’nın gelmiş geçmiş en ünlü samurayı Miyamoto Musaşi, savaşçı yetiştirmek için bir okul açtı. 30 yaşına gelmeden 60'ın üzerinde kılıç dövüşünden galip çıkmayı başaran bu usta, yıllarca kendi okulunda dersler verdi. 1615 yılında bir başka tanınmış Samuray, Tokugawa Ieyasu, samuraylık hakkında bir kitap yazdı ve Samurayların barış zamanı yaşam biçimleri konusunda çeşitli bilgiler verdi.

Samuray geleneği, 1876 yılında İmparator Meiji tarafından ortadan kaldırıldı. Kılıç taşıma kanunlarını değiştiren Meiji, Samuraylığı tarihe karıştırdı. Ancak ve ancak imparatorluk ordusunda bazı rütbeli subaylar tören amaçlı kılıçlar taşırdı. 20. yüzyılda kılıç tekrar serbestleşti ancak askeri kullanım dışında sportif gelişim için kullanılmaya başlandı. II. Dünya Savaşı'ndan da hatırlanacağı gibi tüm rütbeliler, hatta kamikaze pilotları da kılıçlıydı. Bushi öğretisinde, hece olarak geçen shi ibaresinin aynı zamanda ölüm demek olduğunu hatırlatalım. Yani, bir nevi bushidoka ölüm korkusunu yenmiş kişidir.

Samuraylar silahlı ve silahsız dövüş için jujutsu savaş sanatını kullanırlardı.

Sadece spor değil bir bilim dalı Samuraylar, ortaçağ Japonyası'nda savaş sanatını düşmanlarını kısa yoldan ve en etkili şekilde saf dışı bırakma yöntemi olarak kullanıyordu. İç savaşın bitmesiyle Samuraylar insan ruhunun eğitimine yönelik gizli gücün farkına vardılar. Savaş eğitimiyle birlikte akılla bedeni birlikte eğitmeye başladılar. Ve böylece Aiki Jutsu ortaya çıktı. 1869'da tüm Japonya'da kullanılmaya başladı. Aikido ilk olarak Japonya'da 1935'li yıllarda Morihei Uyeshiba tarafından ortaya çıkarılmış, şekillendirilmiş bir savunma sanatıdır. Günümüzde ise spordan öte bir bilim dalı olarak görülmektedir.

1860'larda zırhlı Samuray; Felice Beato tarafından elle renklendirilmiş fotoğraf

Samuraylar (), 12. yüzyılın sonlarından 1876'da kaldırılmalarına kadar Ortaçağ ve erken modern Japonya'nın kalıtsal askeri soyluları ve subay kastıydı. Daimyoların (büyük feodal toprak sahipleri) iyi maaş alan hizmetlileriydiler. Yüksek prestije ve iki kılıç taşıma ve Kiri-sute gomen (belirli durumlarda alt sınıftan birini öldürme hakkı) gibi özel ayrıcalıklara sahiptiler. Dövüş erdemleri, acıya kayıtsızlık ve yılmaz sadakat gibi bushido kodlarını geliştirdiler ve birçok yerel savaşa katıldılar.

Daha önceki askeri ve idari memurlardan öncülleri olmasına rağmen, samuraylar gerçek anlamda 1185-1333 yılları arasında hüküm süren Kamakura şogunluğu döneminde ortaya çıkmıştır. Önemli bir güce ve aynı zamanda önemli bir sorumluluğa sahip olan yönetici siyasi sınıf haline geldiler. 13. yüzyıl boyunca samuraylar istilacı Moğollara karşı usta savaşçılar olarak kendilerini kanıtladılar. Barışçıl Edo döneminde (1603-1868), daimyo malikanelerinin kâhyaları ve odabaşıları oldular, yönetim deneyimi ve eğitim kazandılar. 1870'lerde samuray aileleri nüfusun %5'ini oluşturuyordu. Modern ordular 19. yüzyılda ortaya çıktıkça, samuraylar giderek demode hale geldiler ve ortalama bir askere kıyasla bakımları çok pahalıya mal oldu. Meiji Restorasyonu onların feodal rollerine son verdi ve profesyonel ve girişimci rollere geçtiler. Anıları ve silahları Japon popüler kültüründe öne çıkmaya devam etmektedir.

Terminoloji

Japoncada tarihi savaşçılar genellikle 'savaşçı' anlamına gelen bushi (武士, [bɯ.ɕi]) veya 'askeri aile' anlamına gelen buke (武家) olarak adlandırılır. Çevirmen William Scott Wilson'a göre: "Çince'de 侍 karakteri aslen 'beklemek', toplumun üst kademelerindeki 'kişilere eşlik etmek' anlamına gelen bir fiildi ve bu Japonca'daki orijinal terim saburau için de geçerlidir. Her iki ülkede de terimler 'soylulara yakın hizmet verenler' anlamına gelecek şekilde isimlendirilmiştir, Japonca saburai terimi fiilin isimlendirilmiş halidir." Wilson'a göre, saburay kelimesine erken bir referans, 900'lerin başında tamamlanan ilk imparatorluk şiir antolojisi olan Kokin Wakashū'da görülmektedir.

Modern kullanımda bushi genellikle samuray ile eşanlamlı olarak kullanılır; ancak tarihi kaynaklar bushi ve samurayın farklı kavramlar olduğunu, birincisinin askerleri veya savaşçıları, ikincisinin ise bir tür kalıtsal soyluluğu ifade ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Samuray kelimesi günümüzde savaşçı sınıfının orta ve üst kademeleriyle yakından ilişkilidir. Bu savaşçılar genellikle bir klan ve lordlarıyla ilişkilendirilir ve askeri taktikler ve büyük strateji konusunda subay olarak eğitilirlerdi. Bu samurayların sayısı o zamanki Japonya nüfusunun %10'undan az olsa da, öğretileri bugün hala hem günlük yaşamda hem de modern Japon dövüş sanatlarında bulunabilir.

Tarih

Asuka ve Nara dönemleri

Kofun dönemi miğferi, yaldızlı bakır, 5. yüzyıl, Ise Eyaleti

MS 663 yılında Tang Çin'i ve Silla'ya karşı yapılan ve Kore meselelerinden geri çekilmeye yol açan Hakusukinoe Savaşı'nın ardından Japonya geniş çaplı bir reform sürecine girmiştir. Bunların en önemlilerinden biri 646 yılında Prens Naka-no-Ōe (İmparator Tenji) tarafından yayınlanan Taika Reformu'ydu. Bu ferman Japon aristokrasisinin Tang hanedanının siyasi yapısını, bürokrasisini, kültürünü, dinini ve felsefesini benimsemesine izin vermiştir. 702'deki Taihō Kanunu'nun ve daha sonraki Yōrō Kanunu'nun bir parçası olarak, nüfusun ulusal zorunlu askerliğin öncüsü olan nüfus sayımı için düzenli olarak rapor vermesi gerekiyordu. Nüfusun nasıl dağıldığını anlayan İmparator Monmu, her 3-4 yetişkin erkekten 1'inin ulusal orduya alınmasını öngören bir yasa çıkardı. Bu askerlerin kendi silahlarını tedarik etmeleri gerekiyordu ve karşılığında harç ve vergilerden muaf tutuluyorlardı. Bu, imparatorluk hükümetinin Çin sistemini örnek alan organize bir ordu kurma yönündeki ilk girişimlerinden biriydi. Daha sonraki tarihçiler tarafından "Gundan-Sei" (:ja:軍団制) olarak adlandırıldı ve kısa ömürlü olduğuna inanılıyor.

Taihō Kanunu, İmparatorluk bürokratlarının çoğunu her biri iki alt rütbeye ayrılan 12 rütbeye ayırmıştır. 1. rütbe imparatorun en yüksek danışmanıdır. Altıncı rütbe ve altındakiler "samuray" olarak adlandırılır ve günlük işlerle ilgilenirlerdi ve başlangıçta bu kelimenin "hizmet etmek" anlamına gelen bir fiil olan saburau'dan türetilmesine uygun olarak sivil kamu görevlileriydi. Ancak askerler daha uzun yüzyıllar boyunca "samuray" olarak anılmayacaktı.

Heian dönemi

Noh draması Sanjō Kokaji'de 10. yüzyıl demircisi Munechika, bir kitsune (tilki ruhu) yardımıyla tachi (samuray kılıcı) Ko-Gitsune Maru'yu döver.

Erken Heian döneminde, 8. yüzyılın sonları ve 9. yüzyılın başlarında, İmparator Kanmu kuzey Honshū'daki egemenliğini sağlamlaştırmaya ve genişletmeye çalışmış ve Kyoto merkezli imparatorluk sarayının yönetimine direnen Emishi'lere karşı askeri seferler düzenlemiştir. İmparator Kanmu, sei'i-taishōgun (征夷大将軍) veya shōgun unvanını getirdi ve Emishi'yi fethetmek için güçlü bölgesel klanlara güvenmeye başladı. Atlı savaş ve okçulukta (kyūdō) yetenekli olan bu klan savaşçıları, imparatorun isyanları bastırmak için tercih ettiği araç haline geldi; bunların en bilineni Sakanoue no Tamuramaro'ydu. Bu, shōgun unvanının bilinen ilk kullanımı olsa da, geçici bir unvandı ve 13. yüzyıla kadar siyasi güçle donatılmamıştı. Bu dönemde (7. ila 9. yüzyıllar), yetkililer onları yalnızca İmparatorluk Sarayı'nın kontrolü altındaki askeri bir bölüm olarak görüyorlardı.

Nihayetinde İmparator Kanmu ordusunu dağıttı. Bu zamandan itibaren imparatorun gücü giderek azaldı. İmparator hala hükümdar olsa da, Kyoto çevresindeki güçlü klanlar bakan olarak görev aldılar ve akrabaları sulh hakimi olarak pozisyon satın aldılar. Yargıçlar servet biriktirmek ve borçlarını ödemek için sık sık ağır vergiler koyuyor, bu da birçok çiftçinin topraksız kalmasına neden oluyordu. Koruyucu anlaşmalar ve siyasi evlilikler yoluyla aristokratlar siyasi güç biriktirmiş ve sonunda geleneksel aristokrasiyi aşmışlardır.

Bazı klanlar, başlangıçta kendilerini topraklarını yönetmek ve vergi toplamak için gönderilen imparatorluk yargıçlarından korumak için silahlanan çiftçiler tarafından kurulmuştur. Bu klanlar kendilerini daha güçlü klanlara karşı korumak için ittifaklar kurmuş ve Heian döneminin ortalarında karakteristik zırh ve silahları (tachi) benimsemişlerdir.

Geç Heian Dönemi, Kamakura Bakufu ve samurayların yükselişi

Samuray ō-yoroi zırhı, Kamakura dönemi. Tokyo Ulusal Müzesi.

Kamakura dönemi (1185-1333), "mülklerin güvenliğinden sorumlu" ve ideal savaşçı ve vatandaşın sembolü olan samurayların shogun yönetimi altında yükselişine tanık oldu. Başlangıçta imparator ve savaşçı olmayan soylular bu savaşçı soyluları istihdam ediyordu. Zamanla, samurayların egemen olduğu ilk hükümeti kurmak için yeterli insan gücü, kaynak ve birbirleriyle ittifaklar şeklinde siyasi destek topladılar. Bu bölgesel klanların gücü arttıkça, şefleri genellikle imparatorun uzak bir akrabası ve Fujiwara, Minamoto ya da Taira klanının daha küçük bir üyesiydi. Başlangıçta dört yıllık sabit dönemler için taşra bölgelerine sulh hakimi olarak gönderilen toryolar, dönemleri sona erdiğinde başkente dönmeyi reddetti ve oğulları konumlarını miras aldı ve orta ve geç Heian dönemi boyunca Japonya'daki isyanları bastırmada klanlara liderlik etmeye devam etti. Artan askeri ve ekonomik güçleri nedeniyle savaşçılar nihayetinde imparatorluk sarayının siyasetinde yeni bir güç haline geldi. Heian döneminin sonlarında Hōgen İsyanı'na katılmaları güçlerini pekiştirmiş, bu da daha sonra Minamoto ve Taira klanlarının rekabetini 1160 Heiji İsyanı'nda karşı karşıya getirmiştir.

Galip gelen Taira no Kiyomori, imparatorluk danışmanı oldu ve böyle bir konuma ulaşan ilk savaşçı oldu. Sonunda merkezi hükümetin kontrolünü ele geçirerek samurayların egemen olduğu ilk hükümeti kurdu ve imparatoru göstermelik bir statüye indirdi. Ancak Taira klanı, halefi Minamoto'ya kıyasla hala çok muhafazakârdı ve askeri gücünü genişletmek ya da güçlendirmek yerine, kadınlarını imparatorlarla evlendirip imparator aracılığıyla kontrolü sağladı.

Erkekler ve kadınlar savaşırken (16. yüzyıl resmi).

Taira ve Minamoto 1180'de tekrar çatışarak 1185'te sona eren Genpei Savaşı'nı başlattılar. Samuraylar 1185 yılında Honshu ve Kyūshū'yu ayıran Shimonoseki Boğazı'ndaki Dan-no-ura deniz savaşında çarpıştılar. Zafer kazanan Minamoto no Yoritomo, samurayların aristokrasi üzerindeki üstünlüğünü tesis etti. 1190 yılında Kyoto'yu ziyaret etti ve 1192 yılında Sei'i Taishōgun oldu ve Kamakura şogunluğunu veya Kamakura bakufusunu kurdu. Kyoto'dan yönetmek yerine, şogunluğu kendi güç üssüne yakın olan Kamakura'da kurdu. "Bakufu", Bakufu'nun askeri bir hükümet olma statüsüne uygun olarak, askerlerin yaşadığı kamplardan alınan "çadır hükümeti" anlamına gelmektedir.

Genpei savaşından sonra Yoritomo, shugo ve jitō atama hakkını elde etmiş, asker ve polis örgütlemesine ve belirli miktarda vergi toplamasına izin verilmiştir. Başlangıçta sorumlulukları isyancıları tutuklamak ve gerekli ordu malzemelerini toplamakla sınırlıydı ve Kokushi yetkililerine müdahale etmeleri yasaktı, ancak sorumlulukları giderek genişledi. Böylece samuray sınıfı Japonya'da siyasi iktidar haline geldi.

Aşikaga Şogunluğu ve Moğol İstilaları

Kamakura ve Aşikaga şogunlukları sırasında çeşitli samuray klanları iktidar için mücadele etmiştir. Zen Budizmi 13. yüzyılda samuraylar arasında yayılmış ve başta ölüm ve öldürme korkusunun üstesinden gelmek olmak üzere davranış standartlarının şekillenmesine yardımcı olmuştur ama genel halk arasında Saf Toprak Budizmi tercih edilmiştir.

1274'te Çin'de Moğollar tarafından kurulan Yuan Hanedanlığı kuzey Kyūshū'daki Japonya'yı istila etmek üzere 40.000 kadar adam ve 900 gemiden oluşan bir kuvvet gönderdi. Japonya bu tehdidi karşılamak için sadece 10.000 samuray topladı. İstilacı ordu işgal boyunca büyük fırtınalar tarafından taciz edildi ve bu da ağır kayıplar verdirerek savunmacılara yardımcı oldu. Yuan ordusu sonunda geri çağrıldı ve istila iptal edildi. Moğol istilacılar küçük bombalar kullandılar ki bu muhtemelen Japonya'da bomba ve barutun ilk ortaya çıkışıydı.

Hōjō klanından Samuray Takezaki Suenaga (sağda) Torikai-Gata Savaşı'nda Moğol istila ordusuna (solda) saldırıyor, 1274

Japon savunucular yeni bir istila olasılığının farkına vardılar ve 1276 yılında Hakata Körfezi'nin etrafında büyük bir taş bariyer inşa etmeye başladılar. 1277 yılında tamamlanan bu duvar körfezin sınırı boyunca 20 kilometre boyunca uzanıyordu. Daha sonra Moğollara karşı güçlü bir savunma noktası olarak hizmet edecektir. Moğollar 1275'ten 1279'a kadar meseleleri diplomatik yollarla çözmeye çalıştılar, ancak Japonya'ya gönderilen her elçi idam edildi.

İkinci Moğol istilasına kadar Kubilay Han Japonya'ya elçiler göndermeye devam etti ve Eylül 1275'te Kyūshū'ya beş diplomat gönderdi. Kamakura shogun'unun shikken'i Hōjō Tokimune, Moğol diplomatları Kamakura'ya getirterek ve ardından başlarını keserek karşılık verdi. İdam edilen beş Moğol elçisinin mezarları bugün Kamakura'da Tatsunokuchi'de bulunmaktadır. 29 Temmuz 1279'da Moğol İmparatorluğu tarafından beş elçi daha gönderildi ve bu kez Hakata'da başları kesildi. Moğol imparatoruna karşı devam eden bu meydan okuma, Japon tarihinin en ünlü çarpışmalarından birine zemin hazırlamıştır.

1281 yılında, 5.000 gemiye sahip 140.000 kişilik bir Yuan ordusu Japonya'nın bir başka istilası için toplandı. Kuzey Kyūshū 40.000 kişilik bir Japon ordusu tarafından savunuluyordu. Kuzey Kyūshū adasını bir tayfun vurduğunda Moğol ordusu hâlâ gemilerinde çıkarma harekâtına hazırlanıyordu. Tayfunun verdiği kayıplar ve hasarın ardından Japonların Hakata Körfezi bariyerini savunması, Moğolların bir kez daha yenilmesiyle sonuçlandı.

Hakata'da İkinci Moğol İstilasına karşı savunma yapan Samuraylar ve savunma duvarı. Moko Shurai Ekotoba, (蒙古襲来絵詞) c. 1293
Samuraylar İkinci Moğol istila filosunun gemilerine binerek gemideki Moğol askerlerini öldürüyor, 1281.

1274'teki gök gürültülü fırtınalar ve 1281'deki tayfun, Japonya'nın samuray savunucularının sayıca çok üstün olmalarına rağmen Moğol istilacılarını püskürtmelerine yardımcı oldu. Bu rüzgarlar, kelimenin tam anlamıyla "tanrıların rüzgarı" olarak tercüme edilen kami-no-Kaze olarak bilinmeye başlandı. Bu genellikle "ilahi rüzgar" olarak basitleştirilmiş bir çeviriye sahiptir. Kami-no-Kaze, Japonların topraklarının gerçekten de ilahi olduğuna ve doğaüstü koruma altında bulunduğuna dair inançlarını pekiştirmiştir.

Bu dönemde Japon kılıç ustalığı geleneği, Akdeniz ve Avrupa'da 2000 yıl öncesine dayanan, yumuşak ve sert çelik katmanlarını birleştirerek çok sert (ama kırılgan) kenarlı, yüksek bileme kabiliyetine sahip, daha yumuşak, daha sert, daha esnek bir omurga tarafından desteklenen bir bıçak üretme tekniği olan lamine veya yığma çelik kullanılarak geliştirilmiştir. Japon kılıç ustaları bu tekniği, farklı bileşimlere sahip birden fazla çelik katmanı kullanarak ve bitmiş kılıcın bir kısmını su verme sırasında kil tabakasıyla koruyarak elde edilen farklı ısıl işlem veya menevişleme ile birlikte geliştirdiler (Japon kılıç ustalığı makalesinde açıklandığı gibi). Bu zanaat 14. yüzyılda büyük kılıç ustası Masamune tarafından mükemmelleştirilmiştir. Japon kılıcı (tachi ve katana) keskinliği ve kırılmaya karşı direnciyle dünya çapında ün kazanmıştır. Bu teknikler kullanılarak yapılan birçok kılıç Doğu Çin Denizi boyunca ihraç edilmiş, birkaçı da Hindistan'a kadar ulaşmıştır.

Himeji Kalesi, 1333 yılında Akamatsu klanından samuray Akamatsu Norimura tarafından inşa edilmiştir.

Miras meseleleri, 14. yüzyıldan önce yasalarla belirlenmiş veraset paylaşımının aksine, primogeniture yaygınlaştıkça aile içi çekişmelere neden oldu. Çatışmaları önlemek için komşu samuray bölgelerinin istilası yaygınlaştı ve samuraylar arasındaki çekişmeler Kamakura ve Ashikaga şogunlukları için sürekli bir sorun oldu.

Sengoku dönemi

Sengoku jidai ("savaşan devletler dönemi"), samuray kültürünün gevşemesiyle, diğer sosyal tabakalarda doğan insanların bazen savaşçı olarak isim yapmasıyla ve böylece fiilen samuray haline gelmesiyle damgasını vurdu.

Japon savaş taktikleri ve teknolojileri 15. ve 16. yüzyıllarda hızla gelişti. Naga yari (uzun bir mızrak) veya naginata kullanan mütevazı savaşçılardan veya sıradan insanlardan oluşan ve ashigaru ("hafif ayaklı", hafif zırhları nedeniyle) adı verilen çok sayıda piyadenin kullanımı tanıtıldı ve manevralarda süvarilerle birleştirildi. Savaşta seferber edilen insan sayısı binler ile yüz binler arasında değişiyordu.

16'ncı yüzyıldan kalma bir hatomune dou olan tarihi zırh, bir zamanlar Sengoku döneminin en güçlü daimyōlarından biri olan Kenshin Uesugi tarafından kullanılmıştır.

Kibrit kilitli bir silah olan arquebus, 1543 yılında bir Çin korsan gemisi aracılığıyla Portekizliler tarafından tanıtıldı ve Japonlar on yıl içinde onu asimile etmeyi başardı. Seri üretim arquebus'lara sahip paralı asker grupları kritik bir rol oynamaya başladı. Sengoku döneminin sonunda Japonya'da birkaç yüz bin ateşli silah vardı ve sayıları 100.000'i aşan devasa ordular savaşlarda çarpışıyordu.

Azuchi-Momoyama dönemi

Oda, Toyotomi ve Tokugawa

Oda Nobunaga, Nagoya bölgesinin (bir zamanlar Owari Eyaleti olarak adlandırılırdı) tanınmış lordu ve Sengoku döneminin istisnai bir samuray örneğiydi. Japonya'nın yeni bir bakufu (şogunluk) altında yeniden birleşmesinden birkaç yıl sonra gelmiş ve haleflerinin izleyeceği yolu çizmiştir.

Oda Nobunaga, organizasyon ve savaş taktikleri alanlarında yenilikler yaptı, arkebüzleri yoğun bir şekilde kullandı, ticaret ve sanayiyi geliştirdi ve yeniliklere değer verdi. Art arda kazandığı zaferler, Ashikaga Bakufu'nun sona ermesini ve Budist rahiplerin yüzyıllardır halk arasında nafile mücadelelere yol açan askeri güçlerinin silahsızlandırılmasını sağladı. Budist tapınaklarının "kutsal alanlarından" saldıran bu rahipler, her savaş lordunun ve hatta eylemlerini kontrol etmeye çalışan imparatorun başını sürekli ağrıtıyordu. Generallerinden biri olan Akechi Mitsuhide ordusuyla birlikte üzerine yürüdüğünde 1582 yılında öldü.

Kibritçi
Nagashino Savaşı (1575)

Tokugawa şogunluğunu kuran Toyotomi Hideyoshi ve Tokugawa Ieyasu, Nobunaga'nın sadık takipçileriydi. Hideyoshi bir köylü olarak başlayıp Nobunaga'nın en iyi generallerinden biri olmuş, Ieyasu ise çocukluğunu Nobunaga ile paylaşmıştı. Hideyoshi bir ay içinde Mitsuhide'yi yendi ve Mitsuhide'nin ihanetinin intikamını alarak Nobunaga'nın haklı halefi olarak kabul edildi. Bu ikili, Nobunaga'nın önceki başarılarını kullanarak birleşik bir Japonya inşa etmeyi başardı ve bir deyiş ortaya çıktı: "Yeniden birleşme bir pirinç keki; Oda onu yaptı. Hashiba onu şekillendirdi. Sonunda sadece Ieyasu tadına bakar." (Hashiba, Toyotomi Hideyoshi'nin Nobunaga'nın takipçisi olduğu dönemde kullandığı soyadıdır).

1586'da büyük bakan olan Toyotomi Hideyoshi, samuray olmayanların silah taşımasına izin verilmemesine dair bir yasa çıkararak samuray kastını kalıcı ve kalıtsal olarak kodladı ve böylece Japonya'nın Edo şogunluğunun Meiji devrimcileri tarafından dağıtılmasına kadar süren sosyal hareketliliğini sona erdirdi.

Samuray ve samuray olmayanlar arasındaki ayrım o kadar belirsizdi ki, 16. yüzyıl boyunca herhangi bir sosyal sınıftaki yetişkin erkeklerin çoğu (küçük çiftçiler bile) kendilerine ait en az bir askeri örgüte mensuptu ve Hideyoshi'nin yönetimi öncesinde ve sırasında savaşlarda görev aldı. "Herkese karşı herkes" durumunun bir yüzyıl boyunca devam ettiği söylenebilir. XVII. yüzyıldan sonra yetkili samuray aileleri Nobunaga, Hideyoshi ve Ieyasu'yu takip etmeyi seçenlerdi. Rejimler arasındaki değişim sırasında büyük savaşlar meydana geldi ve yenilen samurayların bir kısmı yok edildi, rōnin oldu ya da genel halkın arasına karıştı.

Kore İstilaları

Koreli ve Çinli askerler, Japonların Kore'yi işgali sırasında Ulsan'da Japonlar tarafından inşa edilen kaleye saldırır, 1597

1592 ve 1597'de, Kore üzerinden Çin'i istila etmeyi amaçlayan Toyotomi Hideyoshi, 160.000 köylü ve samuraydan oluşan bir orduyu harekete geçirerek Kore'ye konuşlandırdı. Arquebus ustalığından ve Sengoku döneminden kalma kapsamlı savaş tecrübesinden yararlanan Japon samuray orduları Kore'nin büyük bölümünde önemli kazanımlar elde etti. Bu savaşın ünlü samuray generallerinden birkaçı Katō Kiyomasa, Konishi Yukinaga ve Shimazu Yoshihiro'dur. Katō Kiyomasa Kore'nin kuzeydoğu sınırındaki Orangkai topraklarına (bugünkü Mançurya) kadar ilerlemiş ve sınırı geçerek Mançurya'ya girmiş, ancak buradaki Jurchenlerin misilleme saldırılarından sonra Japon işgal kuvvetlerinin geri kalanını geride bıraktığı anlaşıldığı için geri çekilmiştir. Shimazu Yoshihiro yaklaşık 7.000 samuraya liderlik etti ve sayıca çok az olmalarına rağmen, seferlerin bitimine yakın 1598'de Sacheon Muharebesi'nde bir dizi müttefik Ming ve Kore kuvvetini yendi. Yoshihiro'dan Oni-Shimazu ("Shimazu devi") olarak korkuluyordu ve lakabı tüm Kore'ye ve Çin'e yayılmıştı.

Daha sonra Kore'nin işgaline komuta edecek olan Toyotomi Hideyoshi, Inaba Dağı'ndaki kaleye saldıran küçük bir gruba liderlik ediyor. Tsukioka Yoshitoshi tarafından basılmıştır.

Japon kara kuvvetlerinin üstünlüğüne rağmen, her iki sefer de Kore yarımadasını harap etmelerine rağmen sonuçta başarısız olmuştur. Başarısızlığın nedenleri arasında Kore'nin deniz üstünlüğü (Amiral Yi Sun-sin liderliğinde savaşlar boyunca Japon ikmal hatlarını sürekli taciz ederek karada ikmal sıkıntısına yol açmıştır), büyük Ming kuvvetlerinin Kore'ye bağlanması, Koreli gerilla eylemleri, savaşlar uzadıkça Japonların seferlere bağlılığının azalması ve Japon komutanların direnişi hafife alması sayılabilir. 1592'deki ilk seferde, karadaki Kore savunması hazırlıksız, yetersiz eğitimli ve yetersiz silahlı olarak yakalandı; hızla istila edildiler ve daha deneyimli ve savaşta sertleşmiş Japon kuvvetlerine karşı sadece sınırlı sayıda başarılı direniş gösterdiler. Ancak 1597'deki ikinci sefer sırasında Kore ve Ming kuvvetleri çok daha dirençli olduklarını kanıtladılar ve Kore'nin deniz üstünlüğünün devam etmesinin de desteğiyle Japon kazanımlarını güneydoğu Kore'nin bazı bölgeleriyle sınırlamayı başardılar. Kore'deki Japon seferlerine son ölüm darbesi Hideyoshi'nin 1598 sonlarında ölümü ve Kore'deki tüm Japon kuvvetlerinin Beş Büyükler Konseyi (Hideyoshi tarafından kendi naipliğinden oğlu Hideyori'ye geçişi denetlemek için kurulmuştur) tarafından geri çağrılmasıyla geldi.

Sekigahara Savaşı

"Japonya'nın belirleyici savaşı" olarak bilinen Sekigahara Savaşı (天下分け目の戦い, Tenka wakeme no tatakai)

Bu dönem boyunca aktif olan pek çok samuray kuvveti Kore'ye gönderilmemiştir; en önemlisi daimyō Tokugawa Ieyasu kendi komutası altındaki kuvvetleri Kore seferlerinin dışında tutmaya özen göstermiş ve Hideyoshi'nin Japonya'daki hakimiyetine karşı çıkan diğer samuray komutanlar ya Hideyoshi'nin Kore'yi işgal etme çağrısına kulak tıkamış ya da küçük bir kuvvetle katkıda bulunmuştur. Hideyoşi'ye karşı çıkan ya da direnen komutanların çoğu Doğu Ordusu'nun bir parçası olurken, Hideyoşi ve oğluna sadık komutanlar (bu eğilimin dikkate değer bir istisnası Tokugawa ve Doğu Ordusu ile birlikte görev yapan Katō Kiyomasa'ydı) büyük ölçüde Batı Ordusu'na bağlıydı; Bu iki karşıt taraf (komutanlarının hakimiyet alanlarının coğrafi konumlarından dolayı bu şekilde adlandırılmıştır) daha sonra, en önemlisi Tokugawa Ieyasu ve Doğu Kuvvetleri tarafından kazanılan ve Tokugawa şogunluğunun kurulmasının yolunu açan Sekigahara Savaşı'nda çarpışmıştır.

Eski rejim çöktüğü ve yeni samuraylar nüfuz alanlarında büyük bir askeri ve idari örgütlenmeyi sürdürmek zorunda kaldıkları için sosyal hareketlilik yüksekti. XIX. yüzyıla kadar hayatta kalan samuray ailelerinin çoğu bu dönemde ortaya çıkmış ve kendilerini dört eski soylu klandan birinin soyundan geldiklerini ilan etmişlerdir: Minamoto, Taira, Fujiwara ve Tachibana. Ancak çoğu durumda bu iddiaları kanıtlamak zordur.

Tokugawa Şogunluğu

Samuraylar Tokugawa şogunluğu döneminde yönetici sınıftı.

Sekigahara Savaşı'ndan sonra, Tokugawa şogunluğu 1615'te Osaka Kuşatması'nın yaz seferinde Toyotomi klanını yendiğinde, uzun savaş dönemi sona erdi. Tokugawa şogunluğu döneminde samuraylar giderek savaşçılardan ziyade saray mensubu, bürokrat ve idareci oldular. Tokugawa döneminde (Edo dönemi olarak da adlandırılır) 17. yüzyılın başlarından itibaren savaş yapılmadığı için samuraylar askeri işlevlerini yavaş yavaş yitirmiştir. Tokugawa döneminin sonunda samuraylar daimyōlar için çalışan aristokrat bürokratlar haline gelmiş, samurayların uzun ve kısa kılıçları olan daishōları (katana ve wakizashi) günlük hayatta kullanılan bir silahtan ziyade sembolik bir güç simgesi haline gelmiştir. Uygun saygıyı göstermeyen halktan herhangi birini kesme yasal hakları hala vardı kiri-sute gomen (斬り捨て御免), ancak bu hakkın ne ölçüde kullanıldığı bilinmemektedir. Merkezi hükümet daimyōları ordularının büyüklüğünü azaltmaya zorladığında, işsiz rōninler toplumsal bir sorun haline geldi.

Bir samuray ile efendisi (genellikle daimyō) arasındaki teorik yükümlülükler Genpei döneminden Edo dönemine kadar artmıştır. Eğitimli samuray sınıfı için zorunlu okuma olan Konfüçyüs ve Mencius'un öğretileri tarafından güçlü bir şekilde vurgulandılar. Tokugawa döneminin başlarında Japonya'da Konfüçyüsçülüğü tanıtan önde gelen isimler Fujiwara Seika (1561-1619), Hayashi Razan (1583-1657) ve Matsunaga Sekigo (1592-1657) olmuştur.

Samurayların davranışları diğer sosyal sınıflar için örnek davranışlar olarak hizmet etmiştir. Samuraylar, boş zamanlarında akademisyen olmak gibi diğer ilgi alanlarının peşinde daha fazla zaman harcadılar.

Edo, 1865 veya 1866. Fotokrom baskı. Bir panorama oluşturmak üzere birleştirilmiş beş albümen baskı. Fotoğrafçı: Felice Beato.

Modernleşme

Kamei Koremi, bakumatsu döneminde bir samuray ve daimyō

Tokugawa döneminin göreceli barışı, 1853 yılında Komodor Matthew Perry'nin devasa ABD Donanması buharlı gemilerinin gelişiyle bozuldu. Perry üstün ateş gücünü kullanarak Japonya'yı sınırlarını ticarete açmaya zorladı. Bundan önce, şogunluğun sıkı kontrolü altındaki sadece birkaç liman kentinin Batı ticaretine katılmasına izin verilmişti ve o zaman bile, bu büyük ölçüde Fransiskenler ve Dominikenleri birbirlerine karşı oynama fikrine dayanıyordu (karşılığında, klasik samurayların çöküşüne büyük katkıda bulunan önemli arquebus teknolojisi).

1854'ten itibaren samuray ordusu ve donanma modernize edildi. Nagasaki'de 1855 yılında bir denizcilik eğitim okulu kurulmuştur. Denizcilik öğrencileri birkaç yıllığına Batılı denizcilik okullarına eğitime gönderilerek Amiral Enomoto gibi geleceğin yabancı eğitimli liderleri geleneği başlatıldı. Yokosuka ve Nagasaki gibi deniz cephaneliklerinin inşası için Fransız deniz mühendisleri işe alındı. Tokugawa şogunluğunun 1867'de sona ermesiyle birlikte, şōgun Japon donanması, Amiral Enomoto Takeaki komutasında Boshin Savaşı sırasında imparatorluk yanlısı güçlere karşı kullanılan amiral gemisi Kaiyō Maru'nun etrafında sekiz batı tarzı buharlı savaş gemisine sahip oldu. Bakufu ordularının modernleştirilmesine yardımcı olmak üzere Japonya'da bir Fransız Askeri Misyonu (1867) kurulmuştur.

İtalyan-İngiliz fotoğrafçı Felice Beato tarafından çekilen bir samurayın stüdyo fotoğrafı, 1860 civarı

Orijinal samurayların son gösterisi 1867'de Chōshū ve Satsuma eyaletlerinden samurayların Boshin Savaşı'nda imparatorun yönetimi lehine şogunluk güçlerini yenmesiyle oldu. Bu iki eyalet 1600 yılındaki Sekigahara Savaşı'ndan sonra Ieyasu'ya boyun eğen daimyōların topraklarıydı.

Dağılma

Iinuma Sadakichi, Aizu bölgesinden bir Japon samuray. Aizu Savaşı sırasında Iimori Tepesi'nde intihar eden ünlü genç Byakkotai askerleri grubundan hayatta kalan tek kişiydi.

1870'lerde samuraylar nüfusun yüzde beşini ya da yaklaşık 1,9 milyon üyesi olan 400.000 aileyi oluşturuyordu. Samuraylar 1869'da doğrudan ulusal yetki altına girdiler ve Meiji devrimi sırasında tüm sınıflar arasında en çok etkilenenler oldular. Birçok küçük samuray Meiji restorasyonunda aktif rol oynamış olsa da, daha yaşlı olanlar askeri güç ve büyük ölçüde eğitim üzerinde pratik bir tekele sahip olan eski bir feodal kurumu temsil ediyordu. Meiji hükümetinin önceliklerinden biri samuray sınıfını kademeli olarak ortadan kaldırmak ve onları Japon profesyonel, askeri ve ticari sınıflarına entegre etmekti. Geleneksel garantili maaşları çok pahalıydı ve 1873'te hükümet maaşları vergilendirmeye ve faiz getiren devlet tahvillerine dönüştürmeye başladı; süreç 1879'da tamamlandı. Asıl amaç, eski samurayların toprağa ve sanayiye yatırım yapmalarını sağlayacak yeterli mali likiditeyi sağlamaktı. Sadece Çin'le değil, emperyal güçlerle de mücadele edebilecek bir askeri güç için Batı standartlarını yakından takip eden büyük bir zorunlu asker ordusu gerekiyordu. Almanya model oldu. Emir komuta zincirine çok sıkı itaat kavramı samurayların bireysel otoritesiyle bağdaşmıyordu. Samuraylar artık Şizoku (士族; bu statü 1947'de kaldırıldı) oldu. Toplum içinde katana takma hakkı ve kendilerine saygısızlık eden halktan kişileri idam etme hakkı kaldırıldı. 1877'de hızla bastırılan yerel bir samuray isyanı yaşandı.

Genç samuraylar hırslı, okur-yazar ve iyi eğitimli oldukları için sık sık değişim öğrencisi oluyorlardı. Geri döndüklerinde bazıları yüksek öğrenim için özel okullar açarken, birçok samuray muhabir ve yazar oldu ve gazete şirketleri kurdu. Diğerleri ise devlet hizmetine girdi. 1880'lerde önde gelen Japon işadamlarının yüzde 23'ü samuray sınıfındandı; 1920'lerde bu sayı yüzde 35'e çıkmıştı.

Felsefe

Dini etkiler

Budizm ve Zen felsefeleri ve daha az ölçüde Konfüçyüsçülük ve Şinto, samuray kültürünü etkilemiştir. Zen meditasyonu önemli bir öğreti haline geldi çünkü kişinin zihnini sakinleştirmek için bir süreç sunuyordu. Budist reenkarnasyon ve yeniden doğuş kavramı samurayların işkenceyi ve gereksiz öldürmeleri terk etmesine yol açarken, bazı samuraylar öldürmelerinin sonuçsuz olduğuna inandıktan sonra şiddeti tamamen bırakıp Budist rahiplere dönüştü. Bazıları savaş alanında bu sonuçlarla yüzleşirken öldürülmüştür. Konfüçyüsçülüğün samuray felsefesinde oynadığı en belirleyici rol, efendi-hizmetkâr ilişkisinin, yani bir samurayın efendisine göstermesi gereken sadakatin önemini vurgulamaktı.

Her ikisi de Edo döneminde yazılmış olan Yamamoto Tsunetomo'nun Hagakure ("Yapraklarda Saklı") ve Miyamoto Musashi'nin Gorin no Sho ("Beş Yüzüğün Kitabı") gibi bushido konulu eserler bushidō ve Zen felsefesinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

Robert Sharf'a göre, "Zen'in genel olarak Japon kültürüyle, özel olarak da bushidō ile bir şekilde ilişkili olduğu fikri, Zen'in Batı'da yayılmasındaki en önemli figür olduğuna şüphe olmayan D. T. Suzuki'nin yazıları aracılığıyla Batılı Zen öğrencilerine aşinadır." Xavier, Roma'daki Peder Ignatius Loyola'ya gönderdiği ve Anger'in (Han-Siro'nun batıdaki adı) ifadelerinden derlenen Japonya'ya dair bir anlatıda, Japonlar için onurun önemini açıklar (Coimbra Koleji'nde muhafaza edilen mektup):

Her şeyden önce, burada karşılaştığımız ulus, son zamanlarda keşfedilen tüm ulusları iyilikte geride bırakıyor. Gerçekten de barbar uluslar arasında Japonlar kadar doğal iyiliğe sahip başka bir ulus olmadığını düşünüyorum. Nazik bir mizaca sahipler, hile yapmaya hiç yatkın değiller, şeref ve rütbeyi fevkalade arzuluyorlar. Onlarda onur her şeyin üstündedir. Aralarında çok sayıda yoksul vardır, ama yoksulluk hiç kimse için utanç kaynağı değildir. Aralarında öyle bir şey var ki, Hıristiyanlar arasında uygulanıp uygulanmadığını pek bilmiyorum. Soylular ne kadar yoksul olurlarsa olsunlar, diğerlerinden zenginlermiş gibi aynı onuru görürler.

Doktrin

Kesik bir kafa tutan samuray. Bir savaştan sonra düşman kafaları toplanır ve daimyoya sunulurdu.

13. yüzyılda Hōjō Shigetoki şöyle yazmıştır: "Kişi resmi olarak veya efendisinin sarayında hizmet ederken yüz veya bin kişiyi düşünmemeli, yalnızca efendisinin önemini göz önünde bulundurmalıdır." Carl Steenstrup, 13. ve 14. yüzyıl savaşçı yazılarının (gunki) "bushileri doğal unsurları olan savaşta tasvir ettiğini ve pervasız cesaret, şiddetli aile gururu ve özverili, bazen de anlamsız efendi ve insan bağlılığı gibi erdemleri yücelttiğini" belirtmektedir. Shiba Yoshimasa (1350-1410) gibi feodal beyler, bir savaşçının askeri bir liderin veya imparatorun hizmetinde şanlı bir ölümü dört gözle beklediğini belirtmiştir: "İnsanın ölmesi gereken anın geçip gitmesine izin vermesi bir pişmanlık meselesidir... Mesleği silah kullanmak olan bir adam önce kendi şöhretini, sonra da torunlarının şöhretini düşünmeli ve buna göre hareket etmelidir. Tek ve biricik hayatına çok değer vererek adını sonsuza dek lekelememelidir... Kişinin hayatını feda etmesindeki asıl amaç, bunu ya İmparatorun hatırı için ya da bir askeri generalin büyük bir girişiminde yapmaktır. Kişinin torunlarının büyük ünü tam da bu olacaktır."

General Akashi Gidayu 1582'de efendisi için bir savaşı kaybettikten sonra Seppuku yapmaya hazırlanıyor. Ölüm şiirini henüz yazmıştı.

Imagawa Sadayo 1412 yılında kardeşine yazdığı bir öğüt mektubunda efendiye karşı görevin önemini vurgulamıştır. Imagawa yaşamı boyunca askeri ve idari becerileri arasındaki denge nedeniyle takdir edilmiş ve yazıları yaygınlaşmıştır. Mektuplar Tokugawa dönemi yasalarının merkezi haline geldi ve İkinci Dünya Savaşı'na kadar geleneksel Japonlar için zorunlu çalışma materyali oldu: "Her şeyden önce, savaştan hoşlanmayan ve savaşçıların evinde doğmuş olmasına rağmen kalbini doğru yere koymayan bir samuray, kişinin hizmetkarları arasında sayılmamalıdır ... Kişinin efendisine ve atalarına olan büyük iyilik borcunu unutması ve böylece sadakat ve evlat dindarlığı erdemlerini hafife alması yasaktır ... Kişinin efendisine karşı görevlerine çok az önem vermesi ... yasaktır. Sadakati sadakatsizlikten ayırmak ve ödül ve cezaları belirlemek öncelikli bir ihtiyaçtır."

Benzer şekilde, feodal bey Takeda Nobushige (1525-1561) şöyle demiştir: "Hem büyük hem de küçük meselelerde, kişi efendisinin emirlerine sırtını dönmemelidir ... Kişi efendisinden hediye ya da bağış istememelidir ... Efendi bir adama ne kadar mantıksız davranırsa davransın, o kişi hoşnutsuzluk hissetmemelidir ... Bir ast, bir üst hakkında hüküm vermemelidir."

Nobushige'nin kardeşi Takeda Shingen (1521-1573) de benzer gözlemlerde bulunmuştur: "Bir savaşçının evinde doğan kişi, rütbesi veya sınıfı ne olursa olsun, ilk olarak askeri başarıları ve sadakat konusundaki başarıları olan bir adamla tanışır ... Herkes bilir ki, bir adam kendi anne babasına karşı evlat sevgisi beslemezse, efendisine karşı görevlerini de ihmal etmiş olur. Böyle bir ihmal insanlığa karşı vefasızlık anlamına gelir. Dolayısıyla böyle bir adam 'samuray' olarak adlandırılmayı hak etmez."

Feodal bey Asakura Yoshikage (1428-1481) şöyle yazmıştır: "Asakura'nın tımarında, kalıtsal baş hizmetkarlar belirlenmemelidir. Bir adam yeteneğine ve sadakatine göre atanmalıdır." Asakura ayrıca babasının başarılarının, savaşçılara ve bölgede yaşayan sıradan insanlara iyi davranmasıyla elde edildiğini gözlemlemiştir. Onun nezaketi sayesinde "herkes onun için canını feda etmeye ve onun müttefiki olmaya hazırdı."

Katō Kiyomasa, Sengoku döneminin en güçlü ve tanınmış lordlarından biriydi. Kore'nin işgali sırasında Japonya'nın büyük klanlarının çoğuna komuta etmiştir. "Rütbesi ne olursa olsun tüm samuraylara" hitap ettiği bir el kitabında, takipçilerine bir savaşçının hayattaki tek görevinin "uzun ve kısa kılıçları kavramak ve ölmek" olduğunu söyledi. Ayrıca takipçilerine askeri klasikleri, özellikle de sadakat ve evlat dindarlığı ile ilgili olanları incelemek için büyük çaba sarf etmelerini emretmiştir. En çok şu sözüyle tanınır: "Eğer bir adam Bushido konusunu her gün araştırmazsa, cesur ve erkekçe bir ölümle ölmesi zor olacaktır. Bu nedenle, savaşçının bu işini zihnine iyice kazımak çok önemlidir."

Seppuku yapan Ōishi Yoshio'nun resmi, 1703

Nabeshima Naoshige (MS 1538-1618) Kore'de Kato Kiyomasa ile birlikte savaşan bir başka Sengoku daimyō'sudur. Rütbesi ne olursa olsun, görev sırasında hayatını en az bir kez riske atmamış bir erkek için utanç verici olduğunu belirtmiştir. Nabeshima'nın sözleri oğluna ve torununa aktarılmış ve Tsunetomo Yamamoto'nun Hagakure'sinin temelini oluşturmuştur. En çok şu sözüyle tanınır: "Samurayın yolu çaresizliktir. On ya da daha fazla adam böyle bir adamı öldüremez."

Torii Mototada (1539-1600) Tokugawa Ieyasu'nun hizmetinde olan bir derebeyiydi. Sekigahara Savaşı'nın arifesinde, efendisi doğuya doğru ilerlerken, mahvolmuş Fushimi Kalesi'nde geride kalmaya gönüllü oldu. Torii ve Tokugawa kalenin savunulamaz olduğu konusunda hemfikirdi. Lorduna sadakatini göstermek için Torii geride kalmayı seçti ve adamlarıyla birlikte sonuna kadar savaşacağına söz verdi. Gelenek olduğu üzere, Torii canlı ele geçirilmeyeceğine yemin etti. Dramatik bir son direnişle, 2.000 kişilik garnizon, Ishida Mitsunari'nin 40.000 savaşçısından oluşan devasa ordusuna karşı on gün boyunca ezici güçlere karşı direndi. Oğlu Tadamasa'ya yazdığı dokunaklı son sözünde: "Özellikle önemli olmayan koşullar altında bile utanmak ve ölümden kaçınmak Savaşçının [yani bushidō'nun] Yolu değildir. Kişinin efendisi uğruna hayatını feda etmesinin değişmez bir ilke olduğunu söylemeye gerek yok. Bu ülkenin diğer tüm savaşçılarının önüne geçebilmem ve efendimin iyiliği uğruna hayatımı feda edebilmem ailem için bir onurdur ve uzun yıllardır en büyük arzum olmuştur."

Her iki adamın da yollarını ayırdıklarında ağladıkları söylenir, çünkü birbirlerini bir daha asla göremeyeceklerini biliyorlardı. Torii'nin babası ve büyükbabası ondan önce Tokugawa'ya hizmet etmişti ve kendi erkek kardeşi de savaşta öldürülmüştü. Torii'nin eylemleri Japon tarihinin akışını değiştirdi. Ieyasu Tokugawa başarılı bir ordu kurdu ve Sekigahara'da zafer kazandı.

Hagakure'nin çevirmeni William Scott Wilson, Yamamoto'dan başka klanlarda da savaşçıların ölüme verdiği önemin örneklerini gözlemlemiştir: "O (Takeda Shingen) bir savaşçı olarak katı bir disiplinciydi ve Hagakure'de iki kavgacıyı dövüştükleri için değil, ölümüne dövüşmedikleri için idam ettiğine dair ibret verici bir hikaye vardır".

Takeda Shingen'in (1521-1573) rakibi, Çin askeri klasiklerini iyi bilen ve "savaşçının ölümüne yolunu" savunan efsanevi bir Sengoku savaş lordu olan Uesugi Kenshin'di (1530-1578). Japon tarihçi Daisetz Teitaro Suzuki Uesugi'nin inançlarını şöyle tanımlar: "Hayatlarından vazgeçme ve ölümü kucaklama konusunda isteksiz olanlar gerçek savaşçılar değildir... Savaş alanına zaferden emin olarak gidin ve eve hiçbir yara almadan döneceksiniz. Ölmeye kararlı bir şekilde savaşa girerseniz hayatta kalırsınız; savaşta hayatta kalmayı dilerseniz mutlaka ölümle karşılaşırsınız. Evi bir daha görmemeye kararlı olarak terk ettiğinizde eve sağ salim dönersiniz; geri dönmeyi düşündüğünüzde ise geri dönmezsiniz. Dünyanın her zaman değişime tabi olduğunu düşünmekte haksız olmayabilirsiniz, ancak savaşçı bu şekilde düşünmemelidir, çünkü kaderi her zaman belirlenmiştir."

Imagawa gibi aileler savaşçı etiğinin gelişiminde etkili olmuş ve yaşamları boyunca diğer lordlar tarafından geniş ölçüde alıntılanmışlardır. Imagawa Sadayo'nun yazılarına büyük saygı duyulmuş ve Tokugawa Ieyasu tarafından Japon feodal hukukunun kaynağı olarak aranmıştır.

Sekigahara Savaşı'nı tasvir eden Edo dönemi perdesi. Savaş 21 Ekim 1600 tarihinde toplam 160.000 askerin karşı karşıya gelmesiyle başlamıştır.

Tarihçi H. Paul Varley, Cizvit lider Aziz Francis Xavier'in Japonya'ya ilişkin şu tanımlamasına dikkat çeker: "Dünyada ölümden daha az korkan bir millet yoktur." Xavier ayrıca insanların onurunu ve davranışlarını da tarif eder: "Sanırım dünyada onurları konusunda Japonlardan daha titiz bir halk yoktur, çünkü tek bir hakarete ya da öfkeyle söylenen bir söze bile tahammül etmezler." Xavier 1549 ile 1551 yılları arasında Japonları Hıristiyanlığa döndürmekle uğraştı. Ayrıca şunu da gözlemlemiştir: "Japonlar Çin, Kore, Ternate ve Filipinler çevresindeki diğer tüm ulusların halklarından çok daha cesur ve savaşçıdır."

Sanat

Aralık 1547'de Francis Malakka'da (Malezya) Goa'ya (Hindistan) dönmeyi beklerken Anjiro (muhtemelen "Yajiro" olarak yazılıyor) adında düşük rütbeli bir samurayla tanıştı. Anjiro entelektüel biri değildi ama Xavier'i etkilemişti çünkü kilisede söylediği her şeyi dikkatle not alıyordu. Xavier Japonya'ya gitme kararını kısmen bu düşük rütbeli samurayın onu Portekizce olarak Japon halkının yüksek eğitimli ve öğrenmeye hevesli olduğuna ikna etmesinden dolayı aldı. Çalışkandılar ve otoriteye saygılıydılar. Yasalarında ve geleneklerinde akıl tarafından yönetiliyorlardı ve Hıristiyan inancı onları doğruluğuna ikna ederse, bunu kitlesel olarak kabul edeceklerdi.

12. yüzyıla gelindiğinde üst sınıf samuraylar, Konfüçyüsçülüğün 7. ve 9. yüzyıllar arasında Çin'den genel olarak yayılması ve Heian döneminin büyük bir kısmında kültür ve okuryazarlık tekeline sahip olan imparatorluk sarayı ile uğraşma ihtiyacı hissetmeleri nedeniyle oldukça okuryazardı. Sonuç olarak, soyluların daha kültürlü yeteneklerine talip olmuşlardır.

Taira Tadanori (Heike Monogatari'de yer alan bir samuray) gibi örnekler savaşçıların sanatları idealize ettiklerini ve bu alanda yetenekli olmayı arzuladıklarını göstermektedir. Tadanori, kalem ve kılıç ya da "bun ve bu", yani savaşma ve öğrenmenin uyumu konusundaki becerisiyle ünlüydü.

Samurayların kültürlü ve okuryazar olması beklenirdi ve eski bir deyiş olan "bunbu-ryōdō" (文武両道, edebi sanatlar, askeri sanatlar, her iki yol) ya da "Kalem ve kılıç uyum içinde" deyişine hayranlık duyarlardı. Edo dönemine gelindiğinde Japonya, Orta Avrupa'dakine kıyasla daha yüksek bir okuryazarlık oranına sahipti.

Bu ideale gerçekten ulaşan ve hayatlarını buna göre yaşayan erkeklerin sayısı yüksekti. Savaşçı için erken bir terim olan "uruwashii", edebi çalışma ("bun" 文) ve askeri sanat ("bu" 武) karakterlerini birleştiren bir kanji ile yazılmıştır ve Heike Monogatari'de (12. yüzyılın sonları) bahsedilmektedir. Heike Monogatari, Taira no Tadanori'nin ölümünden bahsederken eğitimli şair-silahşör idealine atıfta bulunur:

Dostlar ve düşmanlar gözyaşlarıyla kollarını ıslattı ve şöyle dedi,

Ne yazık! Tadanori büyük bir generaldi,

hem kılıç hem de şiir sanatlarında üstündür.

Çevirmen William Scott Wilson "Samuray İdealleri" adlı kitabında şöyle demektedir: "Heike Monogatari'deki savaşçılar daha sonraki nesillerin eğitimli savaşçıları için model teşkil etmiş ve tasvir ettikleri ideallerin ulaşılamaz olduğu varsayılmamıştır. Aksine, bu idealler savaşçı toplumunun üst kademelerinde şiddetle takip edilmiş ve Japon silah adamının uygun biçimi olarak tavsiye edilmiştir. Heike Monogatari ile Japon savaşçısının edebiyattaki imajı tam olgunluğuna ulaştı." Wilson daha sonra Heike Monogatari'den adamlarına örnek olarak bahseden birkaç savaşçının yazılarını tercüme ediyor.

Pek çok savaşçı yazısı 13. yüzyıldan itibaren bu ideali belgelemektedir. Savaşçıların çoğu bu ideali benimsemiş ya da takip etmiştir, aksi takdirde samuray ordularında birlik ve beraberlik olmazdı.

Kültür

Yüzyıllar boyunca aristokratlar olarak samuraylar, Japon kültürünü bir bütün olarak etkileyen kendi kültürlerini geliştirmişlerdir. Çay seremonisi, tek renkli mürekkep boyama, kaya bahçeleri ve şiir gibi samuraylarla ilişkilendirilen kültür, 1200-1600 yüzyılları boyunca savaşçı patronlar tarafından benimsenmiştir. Bu uygulamalar Çin sanatlarından uyarlanmıştır. Zen rahipleri bunları Japonya'ya tanıtmış ve güçlü savaşçı elitlerin ilgisi sayesinde gelişmelerine izin verilmiştir. Musō Soseki (1275-1351) hem İmparator Go-Daigo'nun hem de General Ashikaga Takauji'nin (1304-58) danışmanı olan bir Zen keşişiydi. Musō, diğer keşişlerin yanı sıra Japonya ve Çin arasında siyasi ve kültürel diplomat olarak görev yapmıştır. Musō özellikle bahçe tasarımlarıyla tanınıyordu. Ashikaga'nın bir diğer sanat hamisi de Yoshimasa'ydı. Kültür danışmanı Zen keşişi Zeami ona çay seremonisini tanıtmıştır. Çay daha önceleri Budist rahipler tarafından meditasyon sırasında uyanık kalmak için kullanılıyordu.

Eğitim

Geç Edo dönemi Japonya'sında samuray, hekim ve rangaku bilgini olan Kōan Ogata, daha sonra Osaka Üniversitesi'ne dönüşecek olan bir akademi kurmasıyla tanınmıştır.

Genel olarak samuraylar, aristokratlar ve rahipler kanji dilinde çok yüksek bir okuryazarlık oranına sahipti. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, toplumdaki diğer gruplar arasında kanji okuryazarlığının önceden bilinenden biraz daha yüksek olduğunu göstermiştir. Örneğin, Kamakura dönemine ait mahkeme belgeleri, doğum ve ölüm kayıtları ve çiftçiler tarafından sunulan evlilik kayıtları Kanji dilinde hazırlanmıştır. Kamakura döneminin sonlarına doğru hem kanji okuryazarlık oranı hem de matematik becerileri gelişmiştir.

Bazı samurayların buke bunko, yani "savaşçı kütüphanesi", strateji, savaş bilimi ve feodal Japonya'nın savaş döneminde faydalı olabilecek diğer belgeleri içeren kişisel bir kütüphanesi vardı. Böyle bir kütüphanede 20.000 cilt kitap bulunuyordu. Üst sınıfın, klasikleri, Budist kutsal metinlerini, aile tarihlerini ve soy kayıtlarını içeren Kuge bunko ya da "aile kütüphaneleri" vardı.

Okuryazarlık savaşçılar ve sıradan sınıflar arasında da genellikle yüksekti. Feodal bey Asakura Norikage (MS 1474-1555) sadece samuray arkadaşlarına değil, çiftçilere ve kasaba halkına da yazdığı kibar mektuplar nedeniyle babasına duyulan büyük sadakate dikkat çekmiştir:

Lord Eirin'in karakterinde ölçülmesi zor pek çok yüksek nokta vardı, ancak yaşlılara göre bunların en önemlisi eyaleti nezaketiyle yönetmesiydi. Samuray sınıfından olanlara karşı bu şekilde davrandığını söylemeye gerek yok, ancak çiftçilere ve kasaba halkına mektup yazarken de kibardı ve bu mektuplara hitap ederken bile normal uygulamaların ötesinde nazikti. Bu şekilde, herkes onun için hayatlarını feda etmeye ve onun müttefiki olmaya hazırdı.

Aziz Francis Xavier 29 Ocak 1552 tarihli bir mektubunda, o dönemde Japonya'da okuma yazma oranının yüksek olması nedeniyle Japonların duaları ne kadar kolay anladıklarını gözlemlemiştir:

Japonya'da biri erkekler, diğeri kadınlar tarafından kullanılan iki tür yazı vardır; ve çoğunlukla hem erkekler hem de kadınlar, özellikle de soylular ve ticari sınıf, edebi bir eğitim almışlardır. Zengin ve soylu kişiler çocuklarının eğitimini özel öğretmenlere emanet etseler de, bonzeler ya da bonzesseler manastırlarında kız ve erkek çocuklara harfleri öğretirler.
Çoğu okuyabilir ve bu, alışılagelmiş dualarımızı ve kutsal dinimizin ana noktalarını kolayca anlamaları için onlara büyük bir yardımdır.

Xavier, Roma'daki Peder Ignatius Loyola'ya yazdığı bir mektupta üst sınıfların eğitimine de dikkat çeker:

Soylular oğullarını 8 yaşından itibaren eğitim almaları için manastırlara gönderirler ve 19 ya da 20 yaşına kadar orada kalarak okuma, yazma ve din öğrenirler; çıkar çıkmaz evlenirler ve kendilerini siyasete verirler. Sağduyulu, yüce gönüllü, erdem ve edebiyat aşığıdırlar ve bilgili insanları çok onurlandırırlar.

Xavier, 11 Kasım 1549 tarihli bir mektubunda Japonya'da "üniversiteler", "kolejler", "akademiler" ve halkın öğrenimi için başlıca merkez olarak hizmet veren yüzlerce manastırdan oluşan çok katmanlı bir eğitim sistemini tarif eder:

Ama şimdi size Cagoxima'daki konaklamamız hakkında bilgi vermeliyiz. Japonya'nın en büyük şehri olan ve Kral ile Prenslerin ikametgâhı olarak ün salmış Meaco'ya yelken açmamıza rüzgâr izin vermediği için bu limana yanaştık. Söylenenlere göre dört ay geçtikten sonra Meaco'ya yolculuk için uygun mevsim geri gelecek ve o zaman Tanrı'nın yardımıyla oraya yelken açacağız. Cagoxima'dan uzaklık üç yüz fersahtır. Meaco'nun büyüklüğü hakkında harika hikayeler duyuyoruz: doksan binden fazla konuttan oluştuğunu söylüyorlar. Orada çok ünlü bir üniversite, beş büyük öğrenci koleji, iki yüzden fazla bonzes manastırı ve Legioxi adı verilen koenobitlere benzeyen diğerlerinin yanı sıra Hamacutis adı verilen aynı türden kadınlar vardır. Meaco'dakinden başka Japonya'da Coya'da, Negu'da, Fisso'da ve Homia'da olmak üzere beş ana akademi daha vardır. Bunlar Meaco'nun çevresinde yer alır ve aralarında kısa mesafeler vardır; her birinde yaklaşık üç bin beş yüz öğrenci öğrenim görür. Bunların yanı sıra, Japonya'nın en büyük ve en ünlü akademisi olan ve Meaco'dan çok uzakta bulunan Bandou Akademisi de vardır. Bandou, altı küçük prens tarafından yönetilen geniş bir bölgedir; bunlardan biri diğerlerinden daha güçlüdür ve kendisi Meaco'nun Büyük Kralı olarak adlandırılan Japonya Kralı'na tabi olmakla birlikte onlar tarafından itaat edilir. Bu üniversitelerin ve şehirlerin büyüklüğü ve şöhretiyle ilgili anlatılanlar o kadar harika ki, önce onları kendi gözlerimizle görmeyi ve gerçeği tespit etmeyi, sonra da işlerin gerçekte nasıl olduğunu keşfedip öğrendiğimizde, bunları size yazmayı düşünüyoruz. Bahsettiklerimizden başka daha az sayıda akademi olduğunu söylüyorlar.

İsimler

Bir samuray genellikle babasından ya da büyükbabasından gelen bir kanji ile yeni bir kanjinin birleştirilmesiyle adlandırılırdı. Samuraylar normalde toplam isimlerinin sadece küçük bir kısmını kullanırlardı.

Örneğin, Oda Nobunaga'nın tam adı "Oda Kazusanosuke Saburo Nobunaga" (織田上総介三郎信長) idi ve burada "Oda" bir klan veya aile adıdır, "Kazusanosuke" Kazusa eyaletinin vali yardımcısının unvanı, "Saburo" resmi bir lakap (yobina), "Nobunaga" ise reşit olma töreni olan genpuku'da verilen bir yetişkin adıdır (nanori). Bir erkeğe soyadı ve unvanı ile ya da unvanı yoksa yobina ile hitap edilirdi. Ancak nanori, imparator da dahil olmak üzere yalnızca çok az kişi tarafından kullanılabilen özel bir isimdi. Samuraylar kendi nanorilerini seçebilir ve bağlılıklarını yansıtmak için isimlerini sık sık değiştirebilirlerdi.

Samuraylara iki kılıç taşıma ve kendilerini sıradan insanlardan ayırmak için 'samuray soyadları' kullanma ayrıcalığı verilirdi.

Evlilik

Toyotomi Hideyoshi, eşleri ve cariyeleriyle birlikte.

Samurayların görücü usulü evlilikleri vardı ve bu evlilikler aynı ya da daha yüksek rütbeli bir aracı tarafından ayarlanırdı. Üst rütbelerdeki samuraylar için bu bir zorunlulukken (çoğunun kadınlarla tanışma fırsatı az olduğundan), daha düşük rütbeli samuraylar için bu bir formaliteydi. Çoğu samuray bir samuray ailesinden gelen kadınlarla evlenirdi, ancak daha düşük rütbeli samuraylar için halktan kişilerle evliliklere izin verilirdi. Bu evliliklerde kadın tarafından bir çeyiz getirilir ve çiftin yeni evini kurmak için kullanılırdı.

Bir samuray cariye alabilirdi, ancak bunların geçmişleri daha yüksek rütbeli samuraylar tarafından kontrol edilirdi. Birçok durumda cariye almak evlenmekle eşdeğerdi. Bir cariyeyi kaçırmak, kurguda yaygın olsa da, suç değilse bile utanç verici olurdu. Eğer cariye halktan biriyse, ailesinin kabul etmesi için nişan parası ya da vergiden muafiyet için bir notla birlikte bir ulak gönderilirdi. Her ne kadar kadın yasal bir eş olmasa da, ki bu normalde bir tenzil-i rütbe olarak kabul edilen bir durumdu, birçok zengin tüccar bir samurayın cariyesi olmanın, halktan birinin yasal eşi olmaktan daha üstün olduğuna inanıyordu. Bir tüccarın kızı bir samurayla evlendiğinde, ailesinin parası samurayın borçlarını siler ve samurayın sosyal statüsü tüccar ailesinin konumunu iyileştirirdi. Bir samurayın halktan bir cariyesi bir erkek çocuk doğurursa, oğul babasının sosyal statüsünü miras alabilirdi.

Bir samuray, bir üstünün onayıyla karısını çeşitli nedenlerle boşayabilirdi, ancak boşanma tamamen yok olmasa da nadir görülen bir olaydı. Eşin erkek çocuk doğuramaması boşanma sebebiydi, ancak bir erkek varisin evlat edinilmesi boşanmaya kabul edilebilir bir alternatif olarak görülüyordu. Bir samuray, karısından hoşlanmasa bile kişisel nedenlerle boşanabilirdi, ancak evliliği ayarlayan kişiyi utandıracağı için genellikle bundan kaçınılırdı. Bir kadın da boşanmayı ayarlayabilirdi, ancak bu genellikle samurayın onu boşaması şeklinde olurdu. Boşanmadan sonra samuraylar nişan parasını iade etmek zorundaydı, bu da genellikle boşanmaları engelliyordu.

Kadınlar

Shitomi Kangetsu'dan Tomoe Gozen, yaklaşık 18. yüzyıl

Evin geçimini sağlamak samuray sınıfına mensup kadınların başlıca göreviydi. Bu özellikle savaşçı kocaların sık sık yurt dışına seyahat ettiği ya da klan savaşlarına katıldığı erken feodal Japonya döneminde çok önemliydi. Kadın ya da okugatasama (anlamı: evde kalan kişi), tüm ev işlerini yönetmek, çocuklara bakmak ve hatta belki de evi zorla savunmak zorunda bırakılırdı. Bu nedenle samuray sınıfından pek çok kadın, ihtiyaç halinde evlerini, ailelerini ve onurlarını korumak için kullanabilecekleri tantojutsu (bıçak becerisi) adı verilen bir sanatta naginata adı verilen bir sırıklı silah veya kaiken adı verilen özel bir bıçak kullanma konusunda eğitilmiştir. Japonya'da erkek samurayların yanında aktif olarak savaşa katılan kadınlar vardı, ancak bu kadın savaşçıların çoğu resmi samuray değildi.

Bir samurayın kızının en büyük görevi siyasi evlilikti. Bu kadınlar diplomatik bir ilişki kurmak için ailelerinin düşman klanlarının üyeleriyle evlenirlerdi. Bu ittifaklar Japon tarihi boyunca birçok entrika, savaş ve trajediye sahne olmuştur. Bir kadın kocasının kendisine iyi davranmaması ve karısının ailesine ihanet etmesi durumunda kocasından boşanabilirdi. Oda Tokuhime (Oda Nobunaga'nın kızı) ünlü bir vakadır; kayınvalidesi Leydi Tsukiyama'nın (Tokugawa Ieyasu'nun karısı) tuhaflıklarından rahatsız olan Tokuhime, Leydi Tsukiyama'yı Takeda klanıyla (o zamanlar Nobunaga ve Oda klanının büyük düşmanı) iletişim kurduğu şüphesiyle tutuklatmayı başarmıştır. Ieyasu ayrıca Tokuhime'nin kocası olan kendi oğlu Matsudaira Nobuyasu'yu da tutuklattı, çünkü Nobuyasu annesi Leydi Tsukiyama'ya yakındı. Ieyasu, müttefiki Nobunaga'yı yatıştırmak için 1579'da Leydi Tsukiyama'yı idam ettirdi ve aynı yıl oğlunun annesinin ölümünün intikamını almasını önlemek için seppuku yapmasını emretti.

Samuray sınıfının kadınlarında değer verilen özellikler alçakgönüllülük, itaat, özdenetim, güç ve sadakatti. İdeal olarak, bir samuray eşi mülkleri yönetme, kayıt tutma, mali meselelerle ilgilenme, çocukları (ve belki de hizmetçileri) eğitme ve çatısı altında yaşıyor olabilecek yaşlı ebeveynlere veya kayınvalidelere bakma konusunda yetenekli olmalıdır. Kişisel ilişkilerin ve savaşçı sınıfın etik kurallarının tanımlanmasına yardımcı olan Konfüçyüs hukuku, bir kadının kocasına itaat etmesini, ebeveynlerine karşı evlat dindarlığı göstermesini ve çocuklara özen göstermesini gerektiriyordu. Çok fazla sevgi ve şefkatin de gençleri şımarttığı ve şımartacağı söylenirdi. Dolayısıyla, bir kadın aynı zamanda disiplinli olmalıydı.

Daha varlıklı samuray ailelerinin kadınları, toplumdaki yüksek konumlarının avantajlarından yararlansalar da, örneğin alt sınıfların sıklıkla yaptığı fiziksel işlerden kaçınsalar da, yine de erkeklerin çok altında görülüyorlardı. Kadınların siyasi işlere karışması yasaktı ve genellikle evlerinin reisi değillerdi. Bu, samuray sınıfındaki kadınların her zaman güçsüz olduğu anlamına gelmez. Güçlü kadınlar çeşitli durumlarda hem akıllıca hem de akılsızca güç kullanmışlardır. Tarih boyunca, samuray sınıfından birçok kadın, bu ayrıcalıklara hukuken sahip olmasalar da siyasi güç ve nüfuz elde etmiştir.

Muromachi şogunluğunun 8. shōgun'u Ashikaga Yoshimasa siyasete olan ilgisini kaybettikten sonra, karısı Hino Tomiko büyük ölçüde onun yerine hüküm sürmüştür. Toyotomi Hideyoshi'nin eşi Nene'nin zaman zaman kocasının kararlarını geçersiz kıldığı biliniyordu ve cariyesi Yodo-dono, Hideyoshi'nin ölümünden sonra Osaka kalesinin ve Toyotomi klanının fiili efendisi oldu. Tachibana Ginchiyo, babasının ölümünden sonra Tachibana klanına liderlik etmek üzere seçildi. Yamauchi Kazutoyo'nun eşi Yamauchi Chiyo, uzun zamandır ideal samuray eşi olarak kabul edilmektedir. Efsaneye göre, kimonosunu eski kumaş parçalarından kapitone bir patchwork yapmış ve kocasına üzerinde birçok zafere at sürdüğü muhteşem bir at almak için kuruş biriktirmiştir. Chiyo'nun (daha çok "Yamauchi Kazutoyo'nun Karısı" olarak bilinse de) ekonomik anlayışı nedeniyle bu kadar büyük saygı görmesi, hiçbir zaman bir varis bırakmadığı ve Yamauchi klanının Kazutoyo'nun küçük erkek kardeşi tarafından yönetildiği gerçeği ışığında aydınlatıcıdır. Kadınlar için gücün kaynağı, samurayların mali işlerini eşlerine bırakmaları olabilir. Birkaç kadın kadın imparatorluk hükümdarı olarak Krizantem Tahtına çıkmıştır (女性 天皇, josei tennō)

Tokugawa dönemi ilerledikçe eğitime daha fazla değer verilmeye başlandı ve kadınların genç yaşta başlayan eğitimi aileler ve toplumun geneli için önemli hale geldi. Evlilik kriterleri, fiziksel çekiciliğin yanı sıra zeka ve eğitimi de bir eşte aranan özellikler olarak tartmaya başladı. Tokugawa döneminde kadınlar için yazılan metinlerin çoğu sadece bir kadının nasıl başarılı bir eş ve ev yöneticisi olabileceğine dair olsa da, okumayı öğrenme zorluğunu üstlenenler ve felsefi ve edebi klasikleri ele alanlar da vardı. Tokugawa döneminin sonunda samuray sınıfındaki kadınların neredeyse tamamı okuryazardı.

Yabancı samuray

Gyokusen-en, Koreli bir samuray olan Wakita Naokata ve torunları tarafından yapılan Japon bahçesi.

Yabancı ülkelerde doğan birçok kişiye samuray unvanı verilmiştir.

Bunroku ve Keichō no eki'den sonra, Joseon hanedanlığında doğan birçok kişi esir veya işbirlikçi olarak Japonya'ya getirildi. Bazıları daimyōlara hizmetkâr olarak hizmet etti. Bunlar arasında en önde gelen isimlerden biri, Japonca Wakita Naokata adını alan ve Kanazawa şehrinin Komiserliğine terfi eden Kim Yeocheol'du.

İngiliz denizci ve maceraperest William Adams (1564-1620) samuray unvanını alan ilk Batılılar arasındaydı. Şōgun Tokugawa Ieyasu ona bir samurayın otoritesini temsil eden iki kılıç hediye etti ve denizci William Adams'ın öldüğüne ve bir samuray olan Anjin Miura'nın (三浦按針) doğduğuna karar verdi. Adams ayrıca shōgun'un sarayında doğrudan bir hizmetli olarak yüksek prestijli bir pozisyon olan hatamoto (bannerman) unvanını aldı. Kendisine cömert gelirler sağlandı: "İmparatorun hizmetinde çalışarak yaptığım ve her gün yaptığım hizmetler için İmparator bana geçim sağladı". (Mektuplar) Kendisine bugünkü Yokosuka Şehri sınırları içinde bulunan Hemi'de (逸見) "kölelerim veya hizmetçilerim olan seksen veya doksan çiftçi ile birlikte" bir tımar verildi. (Mektuplar) Mülküne 250 koku değer biçilmişti. Sonunda "Büyük sefaletten sonra Tanrı beni rızıklandırdı" (Mektuplar) diye yazarak kendisini Japonya'ya getiren felaket dolu yolculuğu kastetmiştir.

De Liefde gemisiyle Japonya'ya yaptıkları talihsiz yolculukta Adams'ın Hollandalı iş arkadaşı olan Jan Joosten van Lodensteijn'e de Tokugawa Ieyasu tarafından benzer ayrıcalıklar verilmiştir. Joosten de aynı şekilde bir hatamoto samurayı oldu ve kendisine Ieyasu'nun Edo'daki kalesinde bir konut verildi. Bugün Tokyo İstasyonu'nun doğu çıkışındaki bu alan Yaesu (八重洲) olarak bilinmektedir. Yaesu, Hollandalı'nın Japonca adı olan Yayousu'nun (耶楊子) bozulmuş halidir. Joosten'e Japonya ve Hint-Çin arasında ticaret yapmasına izin veren bir Kırmızı Mühür Gemisi (朱印船) verildi. Batavya'dan dönüş yolculuğunda Joosten, gemisinin karaya oturması sonucu boğuldu.

Yasuke (弥助), Oda Nobunaga'nın bir hizmetkârı ve aslen Portekiz Mozambik, Afrika'dan gelen olası bir samuraydı. Nobunaga'nın silah taşıyıcısı. Honnō-ji olayında görev yapmıştır. Thomas Lockley'in 'Oda vasal klanı Maeda'daki [arşivler] Afrikalı Samuraylar' adlı kitabına göre, kendisine 'bir maaş, özel bir konut ... ve dekoratif bir kını olan kısa bir kılıç' verildiğinden bahsedilmektedir. Ancak, bir samuray olarak daishō giymesine izin verildiğinden bahsedilmemektedir.

İtalyan Cizvit misyoner Giuseppe Chiara, Hıristiyanlığın kesinlikle yasak olduğu bir dönemde, 1633 yılında Japon yetkililerin işkenceleri sonucu Hıristiyan inancından dönen rahip Cristóvão Ferreira'nın yerini tespit etmek amacıyla Japonya'ya girdi. Di Chiara da işkence görmüş ve sonunda o da dinden dönmüştür. 1638'deki Shimabara İsyanı'ndan sonra Oshima adasına geldi ve Haziran 1643'te hemen tutuklandı. Daha sonra Japon bir kadınla evlendi, ölen kocası Okamoto San'emon'un (Japonca: 岡本三右衛門) adını ve samuray statüsünü aldı ve 1685'te 83 yaşında ölene kadar Japonya'da yaşadı.

Silahlar

1890'larda samuraylar tarafından kullanılan çeşitli zırh ve silahları gösteren fotoğraf
 • Japon kılıçları samuraylarla eşanlamlı hale gelmiş silahlardır. Nara döneminden kalma kılıçlar olan Chokutō düz bir bıçağa sahipti. 900 yılına gelindiğinde kavisli tachi ve nihayetinde katana ortaya çıkmıştır. Yaygın olarak bilinen daha küçük yardımcı kılıçlar wakizashi ve tantō'dur. Uzun bir kılıç (katana veya tachi) ile daha küçük bir kılıcın birlikte taşınması samurayların sembolü haline gelmiştir ve bu kılıç kombinasyonuna daishō (kelimenin tam anlamıyla "büyük ve küçük") adı verilir. Edo döneminde sadece samurayların daisho takmasına izin verilirdi. On dördüncü yüzyılda nodachi olarak bilinen daha uzun bir kılıç da kullanılmaktaydı, ancak esas olarak yerdeki samuraylar tarafından kullanılmaktaydı.
 • Kyūjutsu (yay becerisi) sanatına yansıyan yumi (uzun yay), Japon ordusunun önemli bir silahıydı. Sengoku döneminde tanegashima'nın (Japon kibriti) kullanılmaya başlanmasıyla kullanımı azaldı, ancak beceri en azından spor için hala uygulanıyordu. Bambu, ahşap, rattan ve deriden yapılan asimetrik bir kompozit yay olan yumi, isabetlilik sorun değilse 50 veya 100 metrelik (160 veya 330 fit) etkili bir menzile sahipti. Yaya olarak genellikle büyük, hareketli bir ahşap kalkan olan tate'nin (手盾) arkasında kullanılırdı, ancak yumi asimetrik şekli nedeniyle at sırtında da kullanılabilirdi. At sırtından ateş etme uygulaması yabusame (流鏑馬) olarak bilinen bir Şinto töreni haline gelmiştir.
 • Samuraylar tarafından yari (mızrak) ve naginata gibi direkli silahlar yaygın olarak kullanılırdı. Kişisel cesaretin bir faktör olmaktan çıkması ve savaşların kitlesel, ucuz yaya birlikleri (ashigaru) etrafında daha organize hale gelmesiyle yari, naginata'yı savaş alanından uzaklaştırdı. Atlı ya da atsız bir hücum kılıç yerine mızrak kullanıldığında da daha etkiliydi çünkü kılıç kullanan bir samuraya karşı eşitlikten daha iyi bir oran sunuyordu. Shibata Katsuie'nin Toyotomi Hideyoshi tarafından yenilgiye uğratıldığı Shizugatake Savaşı'nda, "Shizugatake'nin Yedi Mızrağı" (賤ヶ岳七本槍) olarak bilinen yedi samuray zaferde çok önemli bir rol oynamıştır.
 • Tanegashima 1543 yılında Portekiz ticareti yoluyla Japonya'ya getirilmiştir. Tanegashima Japon silah ustaları tarafından büyük ölçekte üretildi ve savaş lordlarının köylü kitlelerinden ordular kurup eğitmesini sağladı. Yeni silahlar son derece etkiliydi; kullanım kolaylığı ve ölümcül etkinliği tanegashimanın yumi karşısında tercih edilen silah olmasına yol açtı. 16. yüzyılın sonunda Japonya'da birçok Avrupa ülkesinden daha fazla ateşli silah vardı. Büyük ölçüde ashigaru köylü yaya birlikleri tarafından toplu halde kullanılan tanegashima, askeri taktiklerde sonunda Tokugawa şogunluğunun kurulmasına ve iç savaşın sona ermesine yol açan bir değişiklikten sorumluydu. Büyük miktarlarda ateşli silaha ihtiyaç duyulmadığı için tanegashima üretimi keskin bir şekilde azaldı. Edo dönemi boyunca tanegashima depolanmış ve çoğunlukla avcılık ve atış talimi için kullanılmıştır. 19'uncu yüzyıldaki yabancı müdahalesi ateşli silahlara olan ilgiyi yeniden canlandırdı, ancak tanegashima o zamana kadar modası geçmişti ve çeşitli samuray grupları Avrupa kaynaklarından daha modern ateşli silahlar satın aldı.
 • Top, 1570'lerde samurayların cephaneliğinin yaygın bir parçası haline geldi. Genellikle kalelere ya da gemilere monte edilen toplar, kale duvarlarına ya da benzerlerine karşı kullanılmaktan ziyade anti-personel silahlar olarak kullanılıyordu, ancak Nagashino kalesi kuşatmasında (1575) bir top düşman kuşatma kulesine karşı etkili bir şekilde kullanılmıştı. Japonya'daki ilk popüler toplar kunikuzushi ya da "eyalet yok edicileri" olarak adlandırılan döner namlulu yükleyicilerdi. Kunikuzushi 264 lb (120 kg) ağırlığındaydı ve 40 lb (18 kg) hazneler kullanarak 10 oz'luk (280 g) küçük bir atış yapıyordu. Kyushu'daki Arima klanı Ryūzōji klanına karşı Okinawate Savaşı'nda buna benzer toplar kullanmıştır.
 • Meşe ve diğer sert ağaçlardan yapılan birçok şekil ve boyuttaki asa silahları samuraylar tarafından kullanılmıştır, yaygın olarak bilinenleri , , hanbō ve tanbō'dur.
 • Demir ya da tahtadan yapılmış, her şekil ve boyutta sopalar ve coplar samuraylar tarafından kullanılırdı. Jutte gibi bazıları tek elle kullanılan silahlardı, kanabō gibi diğerleri ise iki elle kullanılan büyük silahlardı.
 • Zincirli silahlar, zincir kullanan çeşitli silahlar samuray döneminde kullanılmıştır, kusarigama ve kusari-fundo bunlara örnektir.

Zırh

At zırhlı atlı samuraylar (uma yoroi veya bagai)

Yedinci yüzyıla kadar Japon savaşçılar, samuraylar tarafından giyilen zırha dönüşen bir tür lamel zırh giyiyorlardı. Samuray zırhı olarak tanımlanan ilk Japon zırh türleri ō-yoroi ve dō-maru olarak biliniyordu. Bu ilk samuray zırhları kozane olarak bilinen küçük bireysel ölçeklerden yapılmıştır. Kozaneler demir ya da deriden yapılır, küçük şeritler halinde birbirine bağlanır ve kozaneleri sudan korumak için şeritler cila ile kaplanırdı. Bir dizi kozane şeridi daha sonra ipek veya deri dantellerle birbirine bağlanır ve tam bir göğüs zırhı (dou veya dō) haline getirilirdi. Tam bir yoroi seti 66 lb ağırlığındaydı.

16. yüzyılda ateşli silahların ortaya çıkması, savaşların ölçeğinin artmasıyla yeni savaş taktikleri, ek koruma ve yüksek verimlilik ihtiyacı sonrasında yeni bir zırh türü popüler olmaya başladı. Küçük tek tek pullardan yapılan kozane dou'nun yerini, daha büyük demir levha veya platin derinin bir araya getirildiği itazane almıştır. İtazane'nin bir sıra bireysel kozanenin yerine tek bir çelik levha ya da platin deri koyduğu da söylenebilir. İtazane kullanılan bu yeni zırh, tosei-gusoku (gusoku) ya da modern zırh olarak anılırdı. Gusoku zırhına yüz, uyluk ve sırt için özellikler ve zırh parçaları eklendi. Sırt parçasının bayrak taşımak gibi birden fazla kullanımı vardı. Plaka zırh gibi, ön ve arka dou'nun yükseltilmiş bir merkeze ve V şeklinde bir tabana sahip tek bir demir plakadan yapıldığı gusoku tarzı, özellikle nanban dou gusoku (Batı tarzı gusoku) olarak adlandırılırdı. Zırhın diğer çeşitli bileşenleri samurayın vücudunu korurdu. Miğfer (kabuto) samuray zırhının önemli bir parçasıydı. Baş ve boynun korunması için bir shikoro ve fukigaeshi ile eşleştirilirdi. Tüm zırh ve giysilerin altına giyilen giysiye fundoshi denirdi ve peştamal olarak da bilinirdi. Samuray zırhı, samuray savaş yöntemleri yüzyıllar içinde değiştikçe değişti ve gelişti. Samuray zırhının bilinen son kullanımı 1877 yılında Satsuma İsyanı sırasında gerçekleşmiştir. Son samuray isyanı da bastırılınca Japonya savunmasını modernleştirdi ve üniforma kullanan ulusal bir zorunlu askerlik ordusuna dönüştü.

Savaş teknikleri

Samurayların varlığı boyunca iki zıt örgütlenme türü hüküm sürmüştür. Birincisi acemi askerlere dayalı ordulardı: başlangıçta, Nara döneminde, samuray orduları Çin tipi acemi askerlerden oluşan ordulara ve sonlara doğru da ashigaru'dan oluşan piyade birliklerine dayanıyordu. İkinci tip örgütlenme ise bireysel olarak ya da küçük gruplar halinde savaşan atlı samuraylardı.

Müsabakanın başında, havada vızıldayan bir dizi soğanlı başlı ok atılırdı. Bu atışların amacı, kami'yi ortaya çıkmak üzere olan cesaret gösterilerine tanık olmaya çağırmaktı. İki taraf arasında kısa bir ok değişiminden sonra, ikkiuchi (一 騎 討 ち) adı verilen ve her iki taraftaki büyük rakiplerin karşı karşıya geldiği bir yarışma geliştirildi. Bu bireysel mücadelelerden sonra, genellikle at sırtında samuraylar tarafından yönetilen piyade birliklerinin gönderildiği büyük mücadelelere geçildi. Samuray savaşlarının başlangıcında, savaşa ilk giren olmak bir onurdu. Bu durum Sengoku döneminde arquebus'un kullanılmaya başlanmasıyla değişti. Ateşli silahların kullanılmaya başlandığı dönemde savaş metodolojisi şu şekildeydi: başlangıçta yaklaşık 100 metre mesafeden ok atışı yapılırdı; doğru zaman geldiğinde ashigaru mızrakçılarına ilerleme emri verilir ve son olarak samuraylar ya yürüyerek ya da at sırtında saldırıya geçerdi. Ordu şefi, maku adı verilen yarı açık bir çadırın içinde makaslı bir sandalyede otururdu; bu çadırda ilgili mon sergilenir ve bakufu, yani "makudan hükümet" temsil edilirdi.

Yarışmanın ortasında, bazı samuraylar attan inmeye ve değerli bir rakibin kafasını kesmeye karar verdi. Bu hareket bir onur olarak kabul edilirdi. Buna ek olarak, bu sayede askeri sınıf arasında saygı kazandılar. Savaştan sonra, yüksek rütbeli samuraylar normalde çay seremonisini kutlar ve muzaffer general düşmanın en önemli üyelerinin kesilen başlarını gözden geçirirdi.

Savaşların çoğu yukarıda idealist bir şekilde ortaya konan şekilde çözülmemiştir, ancak çoğu savaş gece baskınları, yangınlar vb. gibi sürpriz saldırılarla kazanılmıştır. Ünlü samuray Minamoto no Tametomo şöyle demiştir:

Tecrübelerime göre, düşmanı ezmek söz konusu olduğunda gece saldırısından daha avantajlı bir şey yoktur [...]. Eğer üç tarafı ateşe verir ve odanın içinden geçen geçidi kapatırsak, alevlerden kaçanlar oklarla vurulacak ve onlardan kaçmaya çalışanlar alevlerden kaçamayacaklardır.

- Minamoto no Tametomo.

Kafa koleksiyonu

Kamakura samuraylarının kafa kesmesi (kafa koleksiyonu)

Savaş alanında değerli bir rakibin kafasını kesmek büyük bir gurur ve takdir kaynağıydı. Kesilen kafaları güzelleştirmek için tam bir ritüel vardı: önce yıkanır, taranır ve bu yapıldıktan sonra ohaguro adı verilen bir boya sürülerek dişler karartılırdı. Dişlerin karartılmasının nedeni, beyaz dişlerin bir ayrıcalık işareti olmasıydı, bu nedenle onları karartmak için boya uygulamak bir saygısızlıktı. Kafalar pozlama için dikkatlice bir masa üzerine dizilirdi.

1600 yılında Kani Saizō, Fukushima Masanori'nin ordusunun öncüsü olarak Sekigahara Savaşı'na katıldı. Gifu Kalesi'ndeki karakol savaşında 17 düşman askerinin kellesini almış ve Tokugawa Ieyasu tarafından büyük övgüler almıştır. Sırtında bir bambu sapıyla savaşır ve her kafayı taşıyamadığı için mağlup ettiği düşmanlarının kafalarını kesik boyunlarına veya ağızlarına bambu yaprakları koyarak işaretlerdi. Böylece Bambu Saizo lakabını kazanmıştır.

Toyotomi Hideyoshi'nin Kore istilaları sırasında, Japonya'ya gönderilecek düşmanların kesik başlarının sayısı o kadar fazlaydı ki, lojistik nedenlerden dolayı sadece burun gönderiliyordu. Bunlar tuzla kaplanır ve tahta fıçılarda gönderilirdi. Bu fıçılar Hideyoshi'nin "Büyük Buda "sının yakınındaki bir mezar höyüğüne gömülmüş ve bugün yanlış bir isim olan mimizuka ya da "kulak höyüğü" adı altında burada kalmıştır.

Askeri oluşumlar

Azuchi-Momoyama döneminde ateşli silahların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte savaş taktikleri önemli ölçüde değişmiştir. Benimsenen askeri oluşumların aralarında şiirsel isimler vardı:

İsim Açıklama Resim
Ganko
(uçan kuşlar)
Rakibin hareketlerine bağlı olarak birliklerin uyum sağlamasına izin veren çok esnek bir oluşum. Komutan arkada ama iletişim sorunlarını önlemek için merkeze yakın bir yerde bulunuyordu. Formacion-samurai-Ganko.jpg
Hoshi
(ok başı)
Samurayların, ashigaru'nun vurulmasından kaynaklanan kayıplardan yararlandığı saldırgan bir oluşum. Sinyal veren unsurlar komutanın büyük generallerine yakındı. Formacion-samurai-Hoshi.jpg
Saku
(kilit)
İki sıra arcabuceros ve iki okçu saldırıyı karşılayacak pozisyonda olduğu için Hoshi'ye karşı en iyi savunma olarak kabul edilir. Formacion-samurai-Saku.jpg
Kakuyoku
(vinç kanatları)
Düşmanı çevrelemek amacıyla tekrarlayan düzen. Okçular ve arcabucerolar samurayların yakın dövüş saldırısından önce düşman birliklerini azaltırken, ikinci bölük onları kuşatırdı. Formacion-samurai-Kakuyoku.jpg
Koyaku
(boyunduruk)
Adını öküzler için kullanılan boyunduruklardan alır. "Vinç kanatları" ve "ok ucu" saldırısını etkisiz hale getirmek için kullanılırdı ve amacı öncünün ilk saldırıyı absorbe etmesi ve düşmanın ikinci bölüğün zamanında tepki verebileceği bir sonraki hamlesini ortaya çıkarması için zaman tanımasıydı. Formacion-samurai-Koyaku.jpg
Gyōrin
(balık pulları)
Çok daha kalabalık ordularla başa çıkmak için sıklıkla kullanılır. Amacı, düşman saflarını bozmak için tek bir bölgeye saldırmaktı. Formacion-samurai-Gyorin.jpg
Engetsu
(yarım ay)
Ordunun henüz yenilmediği ancak kaleye düzenli bir şekilde çekilmesi gerektiğinde kullanılır. Artçı birlikler geri çekilirken, öncü birlikler duruma göre düzenlenebilirdi. Formacion-samurai-Engetsu.jpg

Dövüş sanatları

Bir samuray ailesinde büyüyen her çocuğun büyüdüğünde bir savaşçı olması beklenirdi, bu nedenle çocukluğunun büyük bir kısmı farklı dövüş sanatlarını uygulamakla geçerdi. Tam bir samuray en azından kılıç (kenjutsu), ok ve yay (kyujutsu), mızrak (sojutsu, yarijutsu), teber (naginatajutsu) ve daha sonra ateşli silahların (houjutsu) kullanımında yetenekli olmalıdır. Benzer şekilde, ata binerken bu silahların kullanımı konusunda da eğitilirlerdi. Ayrıca yüzmeyi ve dalmayı bilmeleri de beklenirdi.

Nihon Eiho (日本泳法, Japon yüzme stili) 15. yüzyıldaki Sengoku döneminden kaynaklanmaktadır. Samuraylar, deniz çatışmaları sırasında denize atılmaları durumunda faydalı olacak Suijutsu (水術, (savaş) su becerileri) geliştirmişlerdir. Samuraylar düşman gemilerine binmek için Katchu gozen oyogi (甲冑御前游, tam zırhlı yüzme), Tachi-oyogi (立ち泳ぎ, ayakta yüzme) ve Ina-tobi (鯔飛, uçan kefal) uygularlardı. Faaliyetler arasında kılıç, yay ve ateşli silahlarla yapılan vuruşlar da yer alırdı. Kağıt parşömen üzerine mürekkep fırçasıyla mesaj yazmak için eller suyun üzerinde kuru tutulurdu. Bu beceri kuru barut gerektiren tüfekler için kullanışlıydı. Nihon Eiho 28 okul tarafından uygulanmakta ve Japonya Yüzme Federasyonu tarafından tanınmaktadır.

Japonya'nın feodal döneminde, Japonca'da bujutsu (武術) adı altında bilinen çeşitli dövüş sanatları gelişmiştir. Jutsu terimi "yöntem", "sanat" veya "teknik" olarak tercüme edilebilir ve her birinin sahip olduğu isim, uygulandıkları mod veya silahın göstergesidir. Geliştirilen ve mükemmelleştirilen savaş yöntemleri çok çeşitlidir, bunların arasında şunlar yer alır:

Silahlarla Silah yok
Önemli
İkincil
Teminat
Okçuluk Savaş hayran sanatı Zincir sanatı ve diğer araçlar
kyūjutsu tessenjutsu kusarijutsu aiki jujutsu
kyūdō Baston sanatı kusariganayutsu chikarakurabe
shagei bōjutsu manrikikusari chogusoku
Mızrak ve kargı jōdō chigirigijutsu genkotsu
sōjutsu kanabo/tetsubo jutsu gegikanjutsu gusoku
naginatajutsu Jitte sanatı Gizli sanatlar hakushi
sodegaramijutsu juttejutsu kyusho Jitsu (Ölüm Dokunuşu) jūjutsu
sasumatajutsu toiri-no-jutsu kenpō o karate
kiaijutsu
Eskrim chikairi-no-jutsu kogusoku
tōjutsu koshi-no-mawari
kenjutsu yubijutsu kumiuchi
koppō roikomiuchi
iaijutsu fukihari shikaku
iaidō suihokojutsu
tantōjutsu shubaku
At binme sumai
bajutsu sumo
jobajutsu taidō
suibajutsu taidōjutsu
Yüzme torite
suijutsu wajutsu
oyogijutsu yawara
katchu gozen oyogi
Tachi-oyogi
Ina-tobi

Günümüzde dövüş sanatları, 19. yüzyıldan önce ve Japonya'nın modernleşmesine kadar koryū budō veya klasik dövüş sanatları olarak sınıflandırılmaktadır. Modern geleneksel dövüş sanatları gendai budō olarak adlandırılır.

Efsane ve gerçeklik

Samurayların çoğu onur kurallarına bağlıydı ve kendilerinden alttakilere örnek olmaları beklenirdi. Kurallarının dikkate değer bir parçası seppuku (切腹, seppuku) ya da hara kiri olup, gözden düşmüş bir samurayın ölüme geçerek onurunu geri kazanmasına izin veren bu yöntemde samuraylar hala toplumsal kurallara bağlıydı. Samuray davranışlarının romantize edilmiş birçok betimlemesi olsa da, örneğin 1899'da yazılan Bushido: The Soul of Japan (Japonya'nın Ruhu) adlı kitabın 1899'da yazılması gibi samuray davranışlarına dair pek çok romantik niteleme olsa da, kobudō ve geleneksel budō üzerine yapılan çalışmalar samurayların savaş alanında diğer savaşçılar kadar pratik olduklarını göstermektedir.

Yirminci yüzyılın yaygın romantizmine rağmen samuraylar sadakatsiz ve hain (örneğin Akechi Mitsuhide), korkak, cesur ya da aşırı sadık (örneğin Kusunoki Masashige) olabilirdi. Samuraylar genellikle üstlerine sadıktı ve onlar da daha yüksek lordlarla ittifak kurarlardı. Yüksek lordlara olan bu sadakat sık sık değişiyordu; örneğin Toyotomi Hideyoshi'ye bağlı yüksek lordlara sadık samuraylar hizmet ediyordu ama onların altındaki feodal lordlar samuraylarını da yanlarına alarak desteklerini Tokugawa'ya kaydırabiliyordu. Bununla birlikte, samurayların lordlarına (daimyō) sadakatsiz davrandıkları, imparatora sadakatin daha üstün görüldüğü kayda değer örnekler de vardı.

Popüler kültürde

Samuray figürleri efsanelere, halk masallarına, dramatik hikayelere (örn. gunki monogatari), kabuki ve noh tiyatro yapımlarına, edebiyata, filmlere, animasyon ve anime filmlere, televizyon şovlarına, mangalara, video oyunlarına ve enka'dan J-Pop şarkılarına kadar çeşitli müzik parçalarına konu olmuştur.

Jidaigeki (kelimenin tam anlamıyla tarihi drama) her zaman Japon filmlerinde ve televizyonunda temel bir program olmuştur. Bu programlarda genellikle bir samuray yer alır. Samuray filmleri ve western filmleri arasında birçok benzerlik vardır ve bu ikisi yıllar boyunca birbirlerini etkilemiştir. Japonya'nın en ünlü yönetmenlerinden biri olan Akira Kurosawa, batı film yapımcılığını büyük ölçüde etkilemiştir. George Lucas'ın Yıldız Savaşları serisi Kurosawa'nın öncülük ettiği pek çok üslup özelliğini bir araya getirmiştir ve Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut, kurtarılan bir prensesin gizli bir üsse nakledilmesi hikayesini Kurosawa'nın Gizli Kale filminden almıştır. Kurosawa, yönetmen John Ford'un eserlerinden esinlenmiştir ve Kurosawa'nın eserleri de Yedi Samuray'dan Muhteşem Yedili'ye ve Yojimbo'dan Bir Avuç Dolar gibi western filmlerine dönüştürülmüştür. Ayrıca Yedi Samuray'ın 26 bölümlük bir anime uyarlaması (Samuray 7) da bulunmaktadır. Filmlerin yanı sıra, samuray etkileri içeren edebiyat da görülmektedir. Amerikan Westernlerinden etkilenmenin yanı sıra Kurosawa Shakespeare'in iki oyununu da samuray filmlerine kaynak olarak uyarlamıştır: Throne of Blood Macbeth'e, Ran ise Kral Lear'a dayanmaktadır.

En yaygın olanı, kahramanın ya bir samuray ya da önemli dövüş becerilerine sahip eski bir samuray (ya da başka bir rütbe veya pozisyon) olduğu tarihi eserlerdir. Eiji Yoshikawa en ünlü Japon tarihi roman yazarlarından biridir. Taiko, Musashi ve The Tale of the Heike gibi popüler eserlerin yeniden anlatımları, epik anlatımları ve samuray ve savaşçı kültürünü tasvir etmedeki zengin gerçekçilikleriyle okuyucular arasında popülerdir. Samuraylar ayrıca Japon çizgi romanlarında (manga) ve animasyonlarında (anime) da sıkça yer almıştır. Samurai Champloo, Shigurui, Requiem from the Darkness, Muramasa: The Demon Blade ve Afro Samurai bunlara örnek olarak verilebilir. Samuray benzeri karakterler sadece tarihi ortamlarla sınırlı değildir ve modern çağda ve hatta gelecekte geçen bir dizi eserde samuray gibi yaşayan, eğitim gören ve savaşan karakterler yer almaktadır. Bu eserlerden bazıları, Amerika'da popülaritesinin arttığı batıya doğru yol almıştır.

21. yüzyılda samuraylar Amerika'da daha popüler hale geldi. Yapımcılar ve yazarlar çeşitli medya kanalları aracılığıyla Amerikalıların samuray yaşam tarzına hayranlık duydukları düşüncesinden faydalanmaktadır. Afro Samurai adlı animasyon dizisi, hack-and-slash animasyonu ve cesur şehir müziğini harmanlaması nedeniyle Amerikan popüler kültüründe çok sevildi. Takashi Okazaki tarafından yaratılan Afro Samurai başlangıçta bir dōjinshi ya da manga serisiydi ve daha sonra Studio Gonzo tarafından bir animasyon serisine dönüştürüldü. Animasyon serisi 2007 yılında Amerikan kablolu televizyonunda Spike TV kanalında gösterime girdi. Amerikalı izleyiciler için üretilen dizi, "hip-hop sanatçılarını samuray savaşçılarına benzetme eğilimini somutlaştırıyor, bu bazı rapçilerin kendileri için iddia ettiği bir imaj". Hikaye çizgisi, kendisine haksızlık eden birinden intikam almak isteyen bir samuray algısıyla uyumludur. Popülerliği nedeniyle Afro Samurai uzun metrajlı bir animasyon filme uyarlanmış ve PlayStation 3 ve Xbox gibi oyun konsollarında da oyun haline gelmiştir. Samuray kültürü sadece animasyon ve video oyunlarına uyarlanmakla kalmamış, aynı zamanda çizgi romanlarda da görülebilmektedir.

Televizyon dizisi Power Rangers Samurai (Samurai Sentai Shinkenger'den uyarlanmıştır) samurayların yolundan esinlenmiştir.

Gerçek zamanlı strateji video oyunu Age of Empires II'de oyuncular samuray birimleri (oyun içinde Japon medeniyetine özgü bir birim) yaratabilirler.

Festivaller

Japonya'da düzenlenen çeşitli festivaller vardır. Bazı festivaller Çin'den uyarlanan ve Japon kültürel değerleri ve hikayeleri ile aşılanan mevsimsel kutlamalardır. Japonya'daki diğer festivaller ise tarihi kahramanların kutlandığı ya da samuray kıyafeti giymiş insanların geçit törenleriyle tarihi olayların anıldığı festivallerdir. Bu festivallere örnek olarak Hagi Jidai Festivali, Matsue Savaşçı Alayı, Kenshin Festivali, Sendai Aoba Festivali, Sekigahara Savaşı Festivali ve Shingen-ko Festivali verilebilir.

Hagi Jidai Festivali sonbaharda Yamaguchi Eyaletindeki Hagi'de gerçekleştirilmektedir. Bu festival Edo döneminde Hagi halkının Kanaya Tenmangu Tapınağı Tanrısına minnettarlıklarını göstermelerinin bir yolu olarak başlamıştır. Festivalde 200'den fazla kişi geleneksel samuray zırhı ve daimyō'nun sarayından çeşitli kişilerin kıyafetlerini giyerek kasabanın sokaklarında yürümektedir. Festival iki ana etkinliğe ayrılır: Hagi Daimyō Alayı ve Hagi Jidai Geçit Töreni. Hagi Daimyō Alayı sabah saatlerinde Hagi Kalesi kasaba alanında samuraylar, hizmetkârlar ve tahtırevan taşıyıcılarının yürüyüşü ve geleneksel dansları ile başlar. Öğleden sonra, Hagi Jidai Geçit Töreni gerçekleşir ve Merkez Park'tan başlayarak Kanaya Tenmangu Tapınağı'na ulaşana kadar kasabayı dolaşır.

Matsue Savaşçı Alayı, Shimane Eyaleti, Matsue'de düzenlenen bir festivaldir. Bu festival, Daimyō Horio Yoshiharu ve birliklerinin Edo Dönemi'nde yeni inşa edilen Matsue'ye girişini canlandırmaktadır. Etkinlik Nisan ayının ilk Cumartesi günü düzenlenmektedir. Etkinlik, Shirakata Tenmangu Tapınağı'nda samuray zırhı ve Edo dönemine ait çeşitli kıyafetler giymiş savaşçıların geçit töreninden oluşmaktadır. Ziyaretçiler ayrıca kostüm kiralayarak geçit törenine katılma veya geçit törenindeki sanatçılarla fotoğraf çektirme fırsatına da sahiptir. Şehrin kuruluşunu kutlamak için gün boyunca başka etkinlikler de düzenlenmektedir.

Kenshin Festivali, Niigata Eyaleti, Jōetsu'da düzenlenen ve Daimyō Uesugi Kenshin'in hayatını kutlayan bir festivaldir. Festival Showa döneminde 1926 yılında Kasugayama Tapınağında başlamıştır. Festivalde Sinyal Ateşi, Butei Töreni ve Shutsujin Geçit Töreni gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca, Kawanakajima savaşı da bu festivalin bir parçası olarak yeniden canlandırılmaktadır. Festival boyunca samuray zırhı giymiş insanlar her etkinliğe katılmaktadır. Özellikle benzersiz bir etkinlik, samuray zırhı giymiş sanatçıların kılıç ve mızraklarla olayları canlandırdığı Kawanakajima savaşının yeniden canlandırılmasıdır.

Shingen-ko Festivali (信玄公祭り, Shingen-ko Matsuri) daimyō Takeda Shingen'in mirasını kutlamaktadır. Festival 3 gün sürmektedir. Her yıl Nisan ayının ilk veya ikinci hafta sonunda Yamanashi Eyaleti, Kōfu'da düzenlenmektedir. Festival başına 100.000'den fazla ziyaretçi gelmektedir. Takeda Shingen rolünü genellikle ünlü bir Japon oynar. Sıradan insanlar da başvurduktan sonra katılabilir. Japonya'daki en büyük tarihi canlandırmalardan biridir. Guinness Dünya Rekorları 2012 yılında 1.061 katılımcı ile dünyanın "en büyük samuray buluşması" olarak onaylamıştır.

Ünlü samuraylar

Tokyo İmparatorluk Sarayı'nın dışında bulunan samuray Kusunoki Masashige heykeli.

Bunlar tarihte olağanüstü başarılara imza atmış bazı ünlü samuraylardır.

 • Akechi Mitsuhide
 • Amakusa Shirō
 • Date Masamune
 • Hasekura Tsunenaga
 • Hattori Hanzō
 • Hōjō Ujimasa
 • Honda Tadakatsu
 • Kusunoki Masashige
 • Minamoto no Yoshitsune
 • Minamoto no Yoshiie
 • Miyamoto Musashi
 • Nakano Takeko
 • Oda Nobunaga
 • Saigō Takamori
 • Saitō Hajime
 • Sakamoto Ryōma
 • Sanada Yukimura
 • Sasaki Kojirō
 • Shimazu Takahisa
 • Shimazu Yoshihiro
 • Takayama Ukon
 • Takeda Shingen
 • Tokugawa Ieyasu
 • William Adams
 • Toyotomi Hideyoshi
 • Uesugi Kenshin
 • Yagyū Jūbei Mitsuyoshi
 • Yagyū Munenori
 • Yamamoto Tsunetomo
 • Yamaoka Tesshū

Samuray müzeleri

 • Matsumoto Kalesi - ikinci katta feodal silahlar, zırhlar ve diğer silahlardan oluşan bir koleksiyon bulunmaktadır.
 • Japon Kılıç Müzesi - Japon kılıç yapımı sanatına adanmıştır.
 • Shinjuku, Tokyo'daki Samuray Müzesi - zırh, silah vb. ile samurayların tarihi hakkında.
 • Ōmishima Adası'ndaki Ōyamazumi Tapınağı - eski samuray silahları, zırhları ve tapınak heykellerinden oluşan geniş bir koleksiyon.