Tetrarşi

bilgipedi.com.tr sitesinden
Roma imparatorluk hanedanları
Tetrarşi
Venice – The Tetrarchs 03.jpg
Dört Tetrarch'ın Portresi, 1204'ten sonra Konstantinopolis Philadelphion'undan yağmalanan iki porfir heykel, şimdi Venedik'teki San Marco Bazilikası'nın güneybatı köşesinde duruyor
Kronoloji
Augustus olarak Diocletianus 284–286
-Maximian ile
Batı'nın Augustus'u olarak
286–293
-Galerius ve Constantius Chlorus ile
Caesares olarak
293–305
Maximian tek Sezar olarak 285–286
-Diocletianus ile
Doğu'nun Augustus'u olarak
286–305
-Galerius ve Constantius Chlorus ile
Caesares olarak
293–305
Galerius ve Constantius Chlorus Caesares olarak 293–305
Doğu ve Batı Augusti'si olarak Galerius ve Constantius Chlorus 305–306
-Severus ve Maximinus Daia'nın Caesares olmasıyla 305–306
Doğu ve Batı'nın Augusti'leri olarak Galerius ve Severus 306–307
-Maximinus Daia ve Büyük Konstantin Sezar olarak 306–307
Doğu ve Batı'nın Augusti'si olarak Galerius ve Maxentius 307–308
-Maximinus Daia ve Büyük Konstantin Sezar olarak 307–308
Doğu ve Batı Augusti'leri olarak Galerius ve Licinius 308–311
-Maximinus Daia ve Büyük Konstantin Sezar olarak 308–311
Roma'da gaspçı olarak Maxentius (ve Küçük Asya 311-312) 308–312
Doğu ve Batı Augusti'si olarak Maximinus Daia ve Licinius 311–312
-Büyük Konstantin'in Sezar olmasıyla (kendi kendini Augustus ilan etti) 311–312
Doğu ve Batının Augusti'si Olarak Licinius ve Büyük Konstantin 312–324
-Licinius II ve Constantine II ile Crispus Caesares olarak 317–324
Halefiyet
Öncesinde
Üçüncü Yüzyılın Krizi
Ardından
Konstantin Hanedanı

Tetrarşi, Roma İmparatoru Diocletianus tarafından 293 yılında eski Roma İmparatorluğu'nu iki kıdemli imparator olan augusti ile onların astları ve atanmış halefleri olan caesares arasında bölüştürerek yönetmek için kurulan sistemdi. Bu, Üçüncü Yüzyıl Krizi'nin sonunu işaret ediyordu.

Başlangıçta Diocletianus 285 yılında Maximianus'u caesar'ı olarak seçti ve ertesi yıl onu eş augustus'luğa yükseltti; Maximianus batı eyaletlerini yönetecek, Diocletianus ise doğu eyaletlerini idare edecekti. Augustus'un rolü Jüpiter'e, caesar'ınki ise Jüpiter'in oğlu Herkül'e benzetiliyordu. Galerius ve Constantius Mart 293'te caesare olarak atandılar. Diocletianus ve Maximianus 1 Mayıs 305'te emekliye ayrılarak Galerius ve Constantius'u augustus rütbesine yükseltirler. Onların caesares olarak yerlerini Valerius Severus ve Maximinus Daza aldı.

İki kıdemli ve iki kıdemsiz imparatordan oluşan düzenli sistem Constantius Temmuz 306'da ölene kadar sürdü ve oğlu Constantine babasının ordusu tarafından tek taraflı olarak augustus ve caesar ilan edildi. Maximian'ın oğlu Maxentius Severus'un unvanına itiraz ederek kendisini princeps invictus olarak adlandırdı ve 306 yılında emekli babası tarafından caesar olarak atandı. Severus 307 yılında Maximian ve Maxentius'a teslim oldu. Maxentius ve Konstantin aynı yıl Maximian tarafından augusti olarak tanındı. Galerius 308'de Licinius'u batı için augustus olarak atadı ve 310'da Maximinus Daza'yı augustusluğa yükseltti.

Konstantin'in 312'de Milvian Köprüsü Savaşı'nda Maxentius'a karşı kazandığı zafer imparatorluğun batı kısmının kontrolünü ona bırakırken, Maximinus Daza'nın ölümü üzerine doğunun kontrolü Licinius'a kaldı. Konstantin ve Licinius, Mart 317'de oğulları Crispus, Konstantin II ve Licinius II'yi ortaklaşa caesare olarak tanıdılar. Nihayetinde tetrarşik sistem, karşılıklı yıkıcı iç savaşların iktidara talip olanların çoğunu ortadan kaldırdığı yaklaşık 324 yılına kadar sürdü: Licinius, Chrysopolis Savaşı'nı kaybettikten sonra augustusluktan istifa ederek tüm imparatorluğun kontrolünü Konstantin'e bıraktı.

Konstantin hanedanının imparatorları kolej yönetiminin bazı yönlerini korudu; Konstantin 324'te oğlu Constantius II'yi başka bir caesar olarak atadı, bunu 333'te Constans ve 335'te yeğeni Dalmatius izledi ve 337'de Konstantin'in hayatta kalan üç oğlu birlikte ortak augusti ilan edildi ve imparatorluğun birden fazla ortak imparator altında bölünmesi kavramı Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar sürdü. Doğu Roma İmparatorluğu'nda augusti ve caesare'ler ara sıra atanmaya devam etmiştir.

Harmoni içerisinde tasvir edilmiş dört tetrark heykeli, 4. yy. Küçük Asya. Günümüzde Venedik'te bulunmaktadır.

Tetrarşi (Antik Yunanca τετρα tetra = dört ve αρχη archä = hükûmet), Antik Romalıların MS 3. yüzyıl sonlarında devleti daha kolay idare edebilmek için uyguladıkları dörtlü hükûmet sistemidir. Buna göre imparatorluk idarî açıdan iki kısma ayrılıyor ve her birinde iki augustus hâkim oluyordu. Her iki augustus, kendilerine birer sezar atayacaktı. Augustusların görev süreleri dolduğunda bu sezarlar, yeni augustuslar olarak idarenin başına geçeceklerdi. 292 yılında imparator Diocletianus, kendisine devletin doğu kanadının ve eski meslektaşı Maximianus'a batı kanadının yönetimini vererek bu sistemi ilk uygulayan kişi olmuştur.

Terminoloji

Tetrarşi terimi (Yunanca: τετραρχία, tetrarchia, "dört [kişinin] liderliği") iktidarın dört kişi arasında paylaştırıldığı herhangi bir yönetim biçimini tanımlar.

"Tetrarch" terimi antik çağda geçerli olmasına rağmen, Diocletianus yönetimindeki imparatorluk koleji için hiç kullanılmamıştır. Bunun yerine, bu terim bir krallığın ayrı liderler tarafından yönetilen bağımsız bölümlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Büyük Hirodes'in ölümünden sonra kurulan Yahudiye tetrarşisi, antik tetrarşinin en ünlü örneğidir. Bu terim Latin dünyasında da kullanılmış ve Yaşlı Plinius tarafından şu şekilde açıklanmıştır: "her biri bir krallığa eşdeğerdir ve aynı zamanda bir krallığın parçasıdır" (regnorum instar singulae et in regna contribuuntur).

Eskiler tarafından kullanıldığı şekliyle bu terim sadece farklı hükümetleri değil, aynı zamanda Diocletianus düzenlemelerinden farklı bir hükümet sistemini de tanımlamaktadır. Yahuda tetrarşisi, her bir tetrarşın krallığın bir çeyreğini uygun gördüğü şekilde yönettiği dört bağımsız ve farklı devletten oluşan bir kümeydi; Diocletianus tetrarşisi ise tek bir yüce lider tarafından yönetilen bir kolejdi. Daha sonraki yazarlar dönemi anlatırken bunu vurgulamışlardır: Ammianus, Constantius II'nin Gallus'u itaatsizlikten dolayı Diocletianus'un daha alt düzeydeki meslektaşlarının oluşturduğu itaat örneğine başvurarak uyarmasını sağlamış; halefi Julianus ise Diocletianus tetrarchlarını bir liderin etrafında onun emri altında hep bir ağızdan konuşan bir koroya benzetmiştir. Sadece Diocletianus'un çağdaşı olan ve Diocletianus devletinin ideolojik açıdan derin bir muhalifi olan Lactantius, tetrarchlardan basit bir hükümdarlar çokluğu olarak bahsetmiştir.

Modern bilimlerin çoğu bu terim kullanılmadan yazılmıştır. Edward Gibbon, Diokletianus hükümetinin "Yeni İmparatorluk" olarak tanımlanmasına öncülük etmesine rağmen, "tetrarşi" terimini hiç kullanmamıştır; Theodor Mommsen de öyle. Bu terim, 1887 yılında okul müdürü Hermann Schiller tarafından Roma İmparatorluğu üzerine iki ciltlik bir el kitabında (Geschichte der Römischen Kaiserzeit) kullanılana kadar literatürde yer almamıştır: "die diokletianische Tetrarchie". Yine de bu terim, Otto Seeck 1897'de kullanana kadar literatürde yer almamıştır.

I. Constantius döneminde Antakya'da basılan bu argenteusun arka yüzünde tetrarchlar Sarmatyalılara karşı kazanılan bir zaferi kutlamak için kurban sunmaktadır.

Yaratılış

Bazen diarşi ("iki kişilik yönetim") olarak da adlandırılan ilk aşama, general Maximian'ın önce 285'te caesar (küçük imparator), ardından da 286'da augustus olarak terfi ettirilerek ortak imparator olarak atanmasını içeriyordu. Diocletianus imparatorluğun doğu bölgelerindeki meselelerle ilgilenirken, Maximianus da benzer şekilde batı bölgelerinin sorumluluğunu üstlendi. 293 yılında Diocletianus hem sivil hem de askeri sorunlara daha fazla odaklanılması gerektiğini düşündü ve Maximianus'un da onayıyla iki caesare (her augustus'a bir sorumlu) -Galerius ve I. Constantius- atayarak imparatorluk kolejini genişletti.

305 yılında kıdemli imparatorlar birlikte tahttan feragat ederek emekliye ayrıldılar ve böylece Constantius ile Galerius'un rütbeleri augustus'a yükseltildi. Onlar da iki yeni caesare - Constantius yönetiminde batıda Severus II ve Galerius yönetiminde doğuda Maximinus - atayarak ikinci Tetrarşi'yi oluşturdular.

Bölgeler ve başkentler

Piskoposluk bölgelerini ve dört tetrarşın nüfuz alanlarını gösteren Tetrarşi dönemindeki Roma İmparatorluğu haritası.

Dört tetrark Roma'da değil, sınırlara yakın diğer şehirlerde üslenirdi; bu şehirler esas olarak imparatorluğun sınırdaki rakiplere (özellikle Sasani İran'ı) ve Ren ve Tuna nehirlerindeki barbarlara (çoğunlukla Germenler ve doğu bozkırlarından gelen göçebe ya da yerlerinden edilmiş kabileler) karşı savunulması için karargâh olarak tasarlanmıştı. Bu merkezler tetrarşik başkentler olarak bilinir. Roma operasyonel bir başkent olmaktan çıkmış olsa da, Roma tüm Roma İmparatorluğu'nun nominal başkenti olmaya devam etmiş, bir eyalet statüsüne indirgenmeyip kendine özgü Şehir Valiliği (praefectus urbi, daha sonra Konstantinopolis'te kopyalanmıştır) altında kalmıştır.

Dört tetrarşik başkent şunlardı:

  • Küçük Asya'nın kuzeybatısındaki Nikomedia (Türkiye'de modern İzmit), Balkanlar'dan ve Pers Sasanilerinden gelen istilaya karşı bir savunma üssü, doğulu (ve en kıdemli) augustus olan Diocletianus'un başkentiydi; 318'de Büyük Konstantin tarafından yapılan son yeniden düzenlemede, en zorlu yabancı düşman olan Sasani İran'ıyla karşı karşıya olan bölgesinin eşdeğeri, daha sonraki Bizans'ın çekirdeği olan praetorian prefecture Oriens, yani 'Doğu' oldu.
  • Sirmium (modern Sırbistan'ın Voyvodina bölgesinde ve Belgrad yakınlarında, Tuna sınırındaki modern Sremska Mitrovica) doğu sezarı Galerius'un başkentiydi; burası Balkanlar-Tuna vilayeti Illyricum olacaktı.
  • Mediolanum (modern Milano, Alpler yakınında) batı augustus'u Maximian'ın başkentiydi; etki alanı sadece kısa bir dış sınırla "Italia et Africa" oldu.
  • Augusta Treverorum (modern Trier, Almanya'da) stratejik Ren sınırı yakınlarında batı sezarı Constantius'un başkentiydi; Galya imparatoru I. Tetricus'un başkentiydi.

Adriyatik kıyısında bir liman olan Aquileia ve Eboracum (modern York, kuzey İngiltere'de modern İskoçya ve İrlanda'nın Kelt kabilelerine yakın) da sırasıyla Maximian ve Constantius için önemli merkezlerdi.

Bölgesel yetki alanı açısından dört tetrarh arasında kesin bir ayrım yoktu ve bu dönemde Roma devleti aslında dört ayrı alt imparatorluğa bölünmüş değildi. Her imparatorun Roma İmparatorluğu içinde kendi etki alanı vardı, ama daha çok bir 'savaş tiyatrosundaki' yüksek komutanlıktan ibaretti. Her tetrarch, yönetimin çoğunu kendi praetorian prefect'i tarafından yönetilen hiyerarşik bürokrasiye devrederken, kendisi de sık sık sahadaydı ve her biri birkaç vicarii'yi, bir başka yeni idari düzey olan sivil piskoposluktan sorumlu genel valileri denetliyordu. Her bir mahalle (praetorian prefecture olarak bilinir) içinde yer alan ve günümüzde eparchy olarak bilinen eyaletlerin listesi için bkz.

Batıda, augustus Maximian Adriyatik Denizi ve Syrtis'in batısındaki eyaletleri kontrol ediyordu ve bu bölge içinde caesar'ı Constantius Galya ve Britanya'yı kontrol ediyordu. Doğu'da ise augustus Diocletianus ile caesar'ı Galerius arasındaki düzenlemeler çok daha esnekti.

Kamusal imaj

Tetrarşik sistemde güç paylaşılmış olsa da, imparatorluk kolejindeki dört imparatorun kamusal imajı, birleşik bir imparatorluk (patrimonium indivisum) görüntüsü vermek için dikkatle yönetiliyordu. Bu özellikle 3. yüzyılda yaşanan çok sayıdaki iç savaştan sonra önem kazandı.

Tetrarklar tüm resmi portrelerde aynı görünüyordu. Tetrarşik döneme ait sikkeler her imparatoru aynı özelliklerle tasvir eder; sadece sikkelerin üzerindeki yazılar dört imparatordan hangisinin gösterildiğini belirtir. Bizans heykeli Dört Tetrark'ın Portresi, tetrarkları yine aynı özelliklerle ve aynı askeri kostümü giyerken gösterir.

Askeri başarılar

Üçüncü Yüzyıl Krizi'nde imparatorların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, herhangi bir zamanda sadece bir cephedeki birliklere şahsen komuta edebilmeleriydi. Aurelianus ve Probus ordularına savaş bölgeleri arasında binlerce mil eşlik etmeye hazır olsalar da, bu ideal bir çözüm değildi. Dahası, bir imparatorun yokluğunda yetkilerini bir ast generale devretmesi riskliydi; bu general bir zafer kazanabilir ve ardından birlikleri tarafından rakip imparator olarak ilan edilebilirdi (ki bu sık sık oluyordu). Öte yandan, imparatorluk kolejinin tüm üyeleri, ikisi kıdemli ve ikisi kıdemsiz imparator olmasına rağmen, esasen eşit rütbedeydi; görevleri ve yetkileri de eşitti.

Tetrarşi altında bir dizi önemli askeri zafer kazanıldı. Hem dyarşik hem de tetrarşik sistem, bir imparatorun her kriz bölgesine yakın olmasını ve birden fazla cephede aynı anda yapılan seferleri bizzat yönetmesini ve kontrol altında tutmasını sağlıyordu. Galerius 296'da Persler tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra, 298'de Narseh'i ezerek -yüzyıl boyunca Roma'nın aldığı bir dizi yenilgiyi tersine çevirerek- imparatorluk hanedanının üyelerini ve önemli miktarda ganimeti ele geçirdi ve iki güç arasında bir nesil boyunca barışı güvence altına alan oldukça elverişli bir barış anlaşması yaptı. Benzer şekilde, Constantius İngiliz gaspçı Allectus'u yenmiş, Maximian Galyalıları yatıştırmış ve Diocletianus Mısır'daki Domitianus isyanını bastırmıştır.

Galerius, İmparator Diocletianus'un kızı Galeria Valeria ve karısı Prisca ile evlendi. Çocukları Valeria Maximilla, Maximian'ın oğlu Maxentius ile evlendi. Constantius'un ikinci karısı Maximian'ın üvey kızıydı ve bu evlilikten Mürted Julian (360, 361-363) ve Licinius (308-312, 312-324) ile evlenen ve amcası tarafından idam edilen Licinius II'nin (317-324) babası Constantia dünyaya geldi. I. Constantius'un oğlu Büyük Konstantin, Maximian'ın kızı Fausta ile evlenmiş, ancak daha sonra söz konusu kocası tarafından idam edilmiştir. Bu, Konstantin ve Maxentius'un Severus II (306-307) ve Maximinus II Daia'nın (310-313) ortak hükümdarlıklarına karşı çıkmalarının bir nedeni olabilir. Konstantin ve Fausta'nın birlikte, babalarının 337'deki ölümünden sonra hüküm süren Konstantin II (337-340), Konstans I (337-350) ve Konstantius II (337-350, 350-361) vardı. Büyük Konstantin'in ayrıca, Konstantin'in üvey kardeşi Julius Constantius'un oğulları olan kuzenleri Constantius Gallus (351-354) ve Mürted Julian (360, 361-363) ile evlenen Constantina (Aziz Konstans olarak saygı görür) ve Helena adında iki kızı vardı. Kardeşi Sansürcü Dalmatius'un Genç Dalmatius (babasının hükümdarlığının son 2 yılında Konstantin'le birlikte imparator) ve rex regnum ya da "Kralların Kralı" olarak adlandırılan Hannibalianus adlı oğulları vardı.

Ölüm

305 yılında Diocletianus ve Maximianus'un 20 yıllık görev süreleri sona erdiğinde, her ikisi de tahttan çekildi. Sezarları Galerius ve Constantius Chlorus augustus rütbesine yükseltildi ve iki yeni sezar atandı: Maximinus Daza (Galerius'un caesar'ı) ve Valerius Severus (Constantius'un caesar'ı). Bu dörtlü ikinci tetrarşiyi oluşturdu.

Milvian Köprüsü savaşında Konstantin, Raphael'in freski, Vatikan Odaları.

Ancak sistem bundan sonra çok çabuk bozuldu. Constantius 306 yılında öldüğünde, Galerius Severus'u augustusluğa terfi ettirirken, Constantius'un oğlu Konstantin babasının birlikleri tarafından augustus ilan edildi. Aynı zamanda, yeni düzenlemelerin dışında bırakılmasına içerleyen Maximian'ın oğlu Maxentius, Severus'u yenerek tahttan çekilmeye zorladı ve 307 yılında öldürülmesini sağladı. Maxentius ve Maximianus daha sonra kendilerini augusti ilan ettiler. Dolayısıyla 308 yılına gelindiğinde augustus rütbesi için en az dört (Galerius, Konstantin, Maximian ve Maxentius) ve caesar rütbesi için sadece bir (Maximinus Daza) hak iddia eden vardı.

308 yılında Galerius, emekli imparator Diocletianus ve sözde emekli Maximianus ile birlikte Tuna Nehri üzerindeki Carnuntum'da bir imparatorluk "konferansı" düzenledi. Konsey, Licinius'un Batı'da augustus olmasına ve Konstantin'in de onun caesar'ı olmasına karar verdi. Doğu'da ise Galerius augustus, Maximinus da caesar olarak kaldı. Maximian emekli olacaktı ve Maxentius gaspçı ilan edildi. Bu anlaşma felaketle sonuçlandı: 308 yılına gelindiğinde Maxentius herhangi bir imparatorluk statüsüne sahip olmasa da İtalya ve Afrika'nın fiili yöneticisi haline gelmişti ve ne Konstantin ne de Maximinus - her ikisi de sırasıyla 306 ve 305'ten beri caesar'dı - augustus Licinius'un üstleri olarak terfi etmesine tahammül etmeye hazır değildi.

Hem Konstantin'i hem de Maximinus'u anlamsız bir unvan olan filius augusti ("augustus'un oğlu") ile yatıştırmaya yönelik başarısız bir girişimden sonra, aslında sezar için alternatif bir unvan), her ikisi de 309 yılında Augusti olarak tanınmak zorunda kaldı. Ancak, birbiriyle çelişen dört tam Augusti, tetrarşik sistem için iyiye işaret değildi.

309 ve 313 yılları arasında imparatorluk makamında hak iddia edenlerin çoğu çeşitli iç savaşlarda öldü ya da öldürüldü. Konstantin 310 yılında Maximian'ı intihara zorladı. Galerius 311'de doğal yollardan öldü. Maxentius 312'de Milvian Köprüsü Savaşı'nda Konstantin tarafından yenilgiye uğratıldı ve ardından öldürüldü. Maximinus, Licinius tarafından savaşta yenildikten sonra 313 yılında Tarsus'ta intihar etti.

Dolayısıyla 313 yılına gelindiğinde sadece iki imparator kalmıştı: Batı'da Konstantin ve Doğu'da Licinius. Konstantin'in Licinius'u nihayet yenmesi, Roma İmparatorluğu'nun iki yarısını yeniden birleştirmesi ve kendisini tek augustus ilan etmesi 324 yılına kadar sürse de, tetrarşik sistem sona ermişti.

İmparatorlar

Portre İsim Reign Eş Yönetici(ler) Ref
Istanbul - Museo archeol. - Diocleziano (284-305 d.C.) - Foto G. Dall'Orto 28-5-2006.jpg Diocletianus

CAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS

(Bütün, sonra Doğu)

20 Kasım 284-

1 Mayıs 305 (20 yıl, 5 ay ve 11 gün)

Maximian (Sezar, 21 Temmuz 285-1 Nisan 286; ortak Augustus, 286-1 Mayıs 305)

Galerius (Caesar, 21 Mart 293-1 Mayıs 305)

I. Constantius Chlorus (Sezar, 1 Mart 293-1 Mayıs 305)

Musée Saint-Raymond - 2017-09-02 - Inv. Ra 34b - 4654.jpg Maximian

MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS HERCVLIVS

(Batı)

1 Nisan 286 - 1 Mayıs 305

(emekli)

306 sonu/ 307 başı - Kasım 308

(19 yıl 1 ay)

Diocletianus (augustus, 21 Temmuz 285; eş augustus, 1 Nisan 286-1 Mayıs 305)

Galerius (Caesar, 21 Mart 293-1 Mayıs 305)

I. Constantius Chlorus (Sezar, 1 Mart 293-1 Mayıs 305)

Maxentius (caesar, 28 Ekim 306; junior co-augustus, Nisan 307-Kasım 308)

I. Konstantin (rakip augustus, 25 Temmuz 306; Maximian tarafından küçük ortak augustus ilan edildi, yaklaşık 308 yaz sonu)

Romuliana Galerius head.jpg Galerius

CAIVS GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS

(Doğu)

1 Mayıs 305-

5 Mayıs 311 (6 yıl 4 gün)

Diocletianus (augustus, 21 Mart 293-1 Mayıs 305)

Maximian (augustus, 21 Mart 293-1 Mayıs 305)

I. Constantius Chlorus (Sezar, 1 Mart 293; ortak Augustus, 1 Mayıs 305-25 Temmuz 306)

Valerius Severus (Sezar, 1 Mayıs 305; ortak Augustus, Ağustos 306-Nisan 307)

Maxentius (caesar, 28 Ekim 306; junior co-augustus, Nisan 307-Mayıs 311)

Licinius (Batı için augustus olarak atandı, 11 Kasım 308-311)

Maximinus Daza II (caesar, 1 Mayıs 305; co-augustus, 1 Mayıs 310-Mayıs 311 başı)

Const.chlorus01 pushkin.jpg Constantius I Chlorus

MARCVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS HERCVLIVS

(Batı)

1 Mayıs 305-

25 Temmuz 306 (1 yıl, 2 ay ve 24 gün)

Diocletianus (augustus, 1 Mart 293-1 Mayıs 305)

Maximian (augustus, 1 Nisan 286-1 Mayıs 305)

Galerius (caesar, 21 Mart 293; co-augustus, 1 Mayıs 305-25 Temmuz 306)

Valerius Severus (Sezar, 1 Mayıs 305 -Temmuz 306)

Maximinus Daza II (Sezar, 1 Mayıs 305-25 Temmuz 306)

SEVERUS II RIC VI 76b-2590375 (obverse).jpg Valerius Severus

(ayrıca Severus II)

FLAVIVS VALERIVS SEVERVS

(Batı)

25 Temmuz 306 - Nisan 307

(<1 yıl)

Galerius (augustus, 25 Temmuz 306-Nisan 307)

Maxentius (caesar, 28 Ekim 306; rakibi augustus, yaklaşık Nisan 307)

I. Konstantin (rakip augustus, 25 Temmuz 306-Nisan 307)

Maximinus Daza II (Sezar, 1 Mayıs 305-Nisan 307)

Konstantin I. (Bronze).jpg Büyük Konstantin

FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS

(Batı)

25 Temmuz 306-

18 Eylül 324 (18 yıl, 1 ay ve 25 gün; daha sonra tüm imparatorluğun imparatoru 324-337)

Maximian (rakip augustus, 306 sonu; kıdemli ortak augustus, 308 yaz sonu-Kasım 308)Maxentius (caesar, 28 Ekim 306; rakip augustus, 307 Nisan-28 Ekim 312)

Licinius (rakip augustus, 11 Kasım 308-312; ortak augustus, 313-314; rakip augustus, 314-317; ortak augustus, 317-321; rakip augustus, 321-19 Eylül 324)

Crispus (Caesar, 1 Mart 317-324)

Konstantin II (Sezar, 1 Mart 317-324)

Martinian (rakip augustus, 324)

Maxentius02 pushkin.jpg Maxentius

MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS

(Batı)

28 Ekim 306-

28 Ekim 312 (6 yıl)

Maximian (co-augustus, 306-308)

Valerius Severus (rakip augustus, Ağustos 306-Nisan 307)

Licinius (rakip Augustus, 11 Kasım 308-28 Ekim 312)

I. Konstantin (rakip augustus, 25 Temmuz 306-28 Ekim 312)

Licinius gold multiple CdM Beistegui 232.jpg Licinius

CAIVS VALERIVS LICINIANVS LICINIVS

(Batı, sonra Doğu)

11 Kasım 308-

19 Eylül 324 (15 yıl, 10 ay ve 8 gün)

I. Konstantin (rakip augustus, 11 Kasım 308-312; ortak augustus, 313-314; rakip augustus, 314-317; ortak augustus, 317-321; rakip augustus, 321-19 Eylül 324)

Valerius Valens (Batı için augustus olarak atandı, 316-317)

Licinius II (Sezar, 1 Mart 317-324)

Crispus (Caesar, 1 Mart 317-324)

Konstantin II (Sezar, 1 Mart 317-324)

Martinianus (Batı için augustus olarak atandı, 324)

Maximinus Coin.png Maximinus II Daza

CAIVS CALERIVS VALERIVS MAXIMINVS

(Doğu)

1 Mayıs 310 - yaz 313

(2 yıl)

I. Constantius Chlorus (augustus, 1 Mayıs 305-25 Temmuz 306)

Galerius (augustus, 1 Mayıs 305-25 Temmuz 311)

Valerius Severus (Sezar, 1 Mayıs 305-Temmuz 306)

Maximian (augustus, 306 sonu-Kasım 308)

Maxentius (rakip Sezar, 28 Ekim 306; augustus, yaklaşık Nisan 307; rakip augustus, 1 Mayıs 310-28 Ekim 312)

I. Konstantin (augustus, 25 Temmuz 306; rakip augustus, 1 Mayıs 310-313)

Licinius (augustus, 11 Kasım 308; rakip augustus, 1 Mayıs 310-313)

Aile ağacı

Ayrıntılı zaman çizelgesi

Diarşi
1 Nisan 286 - 1 Mart 293
Batı Roma İmparatorluğu Doğu Roma İmparatorluğu
augustus Maximian
(250-310)
augustus Diocletianus
(244-311)
Gaspçılar (tarih)
Carausius
(286-293) Roma Britanyası
Birinci Tetrarşi
1 Mart 293 - 1 Mayıs 305
İspanya, İtalya ve Afrika Piskoposlukları Doğu, Asya ve Pontus Piskoposlukları
augustus Maximian
(250-310)
augustus Diocletianus
(244-311)
Galya, Viyana ve Britanya Piskoposlukları Pannonia, Moesia ve Trakya Piskoposlukları
Caesar Constantius Chlorus
(250-306)
Caesar Galerius
(250-311)
Gaspçılar (tarih)
Carausius
(286-293) Roma Britanyası
Allectus
(293-296) Roma Britanyası
Domitius Domitianus
(297) Roma Mısır'ı
Achilleus
(297-298) Roma Mısır'ı
İkinci Tetrarşi
1 Mayıs 305 - 25 Temmuz 306
Galya, Viyana, İspanya ve Britanya Piskoposlukları Pannonia, Moesia, Trakya, Pontus ve Asya Piskoposlukları
augustus Constantius Chlorus
(250-306)
augustus Galerius
(250-311)
İtalya ve Afrika Piskoposlukları Doğu Piskoposlukları
Caesar Valerius Severus
(?-307)
Caesar Maximinus Daia
(270-313)
Üçüncü Tetrarşi
25 Temmuz 306 - 16 Ağustos 307
İtalya, Afrika, Hispania ve Pannonia Piskoposlukları Moesia, Makedonya, Trakya, Pontus ve Asya Piskoposlukları
augustus Valerius Severus
(?-307)
augustus Galerius
(250-311)
Britanya, Viyana ve Galya Piskoposlukları Doğu Diyakozluğu
Sezar I. Konstantin
(272-337)
Caesar Maximinus Daia
(270-313)
Gaspçılar (tarih)
augustus Maxentius
(306-312) önce Roma, ardından İtalya ve Afrika
augustus Maximian
(306-309) İtalya ve Afrika
Dördüncü Tetrarşi
16 Ağustos 307 - Mayıs 311
Galya, Viyana, Hispanya ve Britanya Piskoposlukları Moesia, Makedonya, Trakya, Pontus ve Asya Piskoposlukları
augustus I. Konstantin
(272-337)
augustus Galerius
(250-311)
Pannonia Piskoposlukları Doğu Piskoposlukları
augustus Licinius
(250-325)
augustus Maximinus Daia
(270-313)
İtalya ve Afrika Piskoposlukları
augustus Maxentius
(306-312)
augustus Maximian
(306-309) Oğlundan ayrıldı ve Konstantin'in koruması altında Arles'a sığındı. Daha sonra Konstantin'e karşı isyan etti ve 310 yılında intihar etmek zorunda kaldı
Gaspçılar(tarih)
Domitius Alexander
(309-311) Afrika'da Maxentius'a karşı
Beşinci Tetrarşi
Mayıs 311 - Ağustos 313
Galya, Viyana, Hispanya, Britanya (İtalya ve Afrika) Piskoposlukları Pannonia, Moesia, Makedonya ve Trakya Piskoposlukları (Asya, Pontus ve Doğu)
augustus I. Konstantin
(272-337)
augustus Licinius
(250-325)
İtalya ve Afrika Piskoposlukları Asya, Pontus ve Doğu Piskoposlukları
augustus Maxentius
(306-312)
augustus Maximinus Daia
(270-313)
Son Tetrarşi
Ağustos 313 - 18 Eylül 324
Galya, Viyana, Hispanya, Britanya, İtalya ve Afrika Piskoposlukları
(Pannonia, Moesia ve Makedonya)
Pannonia, Moesia, Makedonya, Trakya, Asya, Pontus ve Doğu Piskoposlukları
augustus I. Konstantin
(272-337)
augustus Licinius
(250-325)
Batı Roma İmparatorluğu Doğu Roma İmparatorluğu
Sezar Crispus
(305-326) 317 yılında babası Konstantin tarafından ilan edildi
Sezar Konstantin II
(317-337) 317 yılında babası Konstantin tarafından ilan edildi
augustus Valerius Valens
(?-317) Pannonia'da Licinius ile ortak imparator, Licinius tarafından Augustus olarak yükseltildi, ancak Valens'i idam ettirdi
Sezar Licinius II
(316-326) 317 yılında babası Licinius tarafından Sezar rütbesine yükseltildi
augustus Martinianus
(?-325) 324 yılında Licinius ile birlikte nominal ortak imparator

Basitleştirilmiş zaman çizelgesi

Tetrarşi 1 Mayıs 305 tarihine kadar

Batı Doğu
augusti Maximian Diocletianus
caesares Constantius Chlorus Galerius

Temmuz 306'ya kadar Tetrarşi

İki Augusti'nin emekliye ayrılmasından sonra her ikisi de önceki Caesare'ler onların yerine geçti ve iki yeni caesare atandı. Maximinus Daia Galerius'un yeğeniydi.

Batı Doğu
augusti Constantius Chlorus Galerius
caesares Severus Maximinus Daza

16 Mayıs 307 tarihine kadar Tetrarşi

Constantius'un ölümünden sonra lejyonları oğlu Konstantin'i yeni augustus ilan eder, ancak Galerius Severus'u yeni küçük augustus olarak yükseltir ve Konstantin'e sezar rütbesini verir.

Batı Doğu
augusti Severus Galerius
caesares Konstantin Maximinus Daza

Tetrarşi 18 Kasım 308'den Mayıs 311'in başına kadar

Severus'un ölümünden sonra Konstantin onun yerine geçmez. Carnutum Konsili'nde Diocletianus şu kararı verir Licinius Batı'nın yeni augustus'u olacak.

Batı Doğu
augusti Licinius Galerius
caesares Konstantin Maximinus Daza

Mayıs 311'den itibaren Tetrarşi

Galerius'un ölümünden sonra yerine Doğu augustusu olarak Maximinus Daza geçer, ancak kıdemli augustus statüsüne sahip olmak isteyen Licinius tarafından sıkıştırılır. Maximinus yeni bir caesar atamaz, ancak bu pozisyonun daha sonra Severus'un oğlu Flavius Severianus ile doldurulacağı ya da en azından bu pozisyon için planlandığı varsayılmıştır.

Batı Doğu
augusti Licinius Maximinus Daza
caesares Konstantin boş

Tetrarşi 8 Ekim 316'dan sonra 316'nın sonuna kadar

316/317 yılının dönümünden kısa bir süre önce, artık Batı'da augustus olan Konstantin bir caesar atarken, Licinius kısa bir süre için memurlarından biri olan Valerius Valens'i üçüncü augustus olarak atadı. Bu durum sikkelerden anlaşılmakla birlikte, Valens'in Licinius'tan daha aşağı seviyede olduğu ve kısa süre sonra onu idam ettirdiği anlaşılmaktadır. Tarih damgası 314/315 yılının başı da olabileceğinden, kronoloji bile belirsizdir.

Batı Doğu
augusti Konstantin Licinius ve Valerius Valens
caesares Bassianus

1 Mart 317'den 18 Eylül 324'e kadar Tetrarşi

Tetrarşik sistem sona ermiştir. Her iki Augusti de kendi oğullarını ortak imparator olarak atayarak hanedan sistemini yeniden kurar. Ancak Licinius ölümünden önce, 3 Temmuz 324'te General Martinianus'u sadece ismen augustus olarak atar, çünkü Martinianus'un batıda Konstantin'in yerini alması planlanmıştır.

Batı Doğu
augusti I. Konstantin Licinius
caesares Crispus ve Konstantin II Licinius II

Tetrarşi Kronolojisi (285-324)

Miras

Her ne kadar tetrarşik sistem sadece 313 yılına kadar sürmüş olsa da, birçok yönüyle varlığını sürdürmüştür. İmparatorluğun dörtlü bölgesel bölünmesi, her biri bir praetorian prefect tarafından denetlenen ve idari piskoposluklara bölünen Praetorian prefecture'lar şeklinde devam etti ve genellikle bir magister militum'a atanan iller üstü askeri komutanlık unvanında yeniden ortaya çıktı.

Önceden var olan consortium imperii kavramı, imparatorluk gücünün paylaşımı ve tahtın ortağının atanmış halef olduğu düşüncesi (muhtemelen doğum ya da evlat edinme yoluyla kalıtsal hak iddiası kavramıyla çelişiyordu) tekrar tekrar ortaya çıkacaktı.

Doğu ve batı olmak üzere iki yarı fikri yeniden ortaya çıktı ve sonunda I. Theodosius'un ölümünden sonra kalıcı olarak fiilen iki ayrı Roma imparatorluğuna bölünmesiyle sonuçlandı; ancak daha da önemlisi, İmparatorluk hiçbir zaman resmen bölünmedi. Doğu ve batı yarılarının imparatorları, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü "ikinci Roma" olan Bizans'ı tek doğrudan varis olarak bırakana kadar yasal olarak tek bir imparatorluk koleji olarak hüküm sürdüler.

Diğer örnekler

  • Antik dünyada tetrarşiler hem Teselya'da (Kuzey Yunanistan'da) hem de Galatya'da (Küçük Asya'nın merkezinde; Lycaonia dahil) ve Britanya Kantiyası'nda mevcuttu.
  • Yahudiye'nin Herodian krallığındaki Yahudi prensliklerinin takımyıldızı tetrarşi olarak bilinirdi; bkz Tetrarşi (Yahudiye).
  • Aslan, Cadı ve Dolap romanında Pevensie kardeşler Narnia'yı iki kral ve iki kraliçeden oluşan bir tetrarşi olarak yönetirler.