Afrodisias

bilgipedi.com.tr sitesinden
Afrodisias
Ἀφροδισιάς
The Temple of Aphrodite, built in the Ionic order in stages during the Roman period (from 1st century BC to 2nd century AD) and later converted into a Christian basilica, Aphrodisias, Caria, Turkey (20300922019).jpg
Afrodisias Harabeleri
Aphrodisias Türkiye'de bulunuyor
Afrodisias
Türkiye içinde gösterilir
KonumGeyre, Aydın İli, Türkiye
BölgeCaria
Koordinatlar37°42′30″N 28°43′25″E / 37.70833°N 28.72361°EKoordinatlar: 37°42′30″N 28°43′25″E / 37.70833°N 28.72361°E
TipYerleşim
Tarih
KültürlerYunan, Roma
İle ilişkiliAphrodisiaslı Alexander, Chariton
Site notları
Kazı tarihleri1904-1905, 1962-günümüz
ArkeologlarPaul Augustin Gaudin, Kenan Erim, Christopher Ratté, R. R. R. Smith
Kamu erişimiEvet
Web sitesiAfrodisias Arkeolojik Alanı
UNESCO Dünya Mirası Alanı
Şunları içerirAfrodisias Arkeolojik Alanı ve Antik Mermer Ocakları
KriterlerKültürel: ii, iii, iv, vi
Referans1519
Yazıt2017 (41. Oturum)
Alan152,25 hektar
Tampon bölge1,040.57 hektar
Map of ancient cities of Caria
Karia'nın antik kentleri

Afrodisias (/æfrəˈdɪsiəs/; Antik Yunanca: Ἀφροδισιάς, romanize: Aphrodisiás), Batı Anadolu'nun tarihi Karia kültür bölgesinde küçük bir antik Yunan Helenistik kentiydi. Modern Geyre köyü yakınlarında, Ege Denizi kıyısından yaklaşık 100 km (62 mil) doğuda/iç kesimde ve İzmir'in 230 km (140 mil) güneydoğusunda yer almaktadır.

Afrodisias adını Yunan aşk tanrıçası Afrodit'ten almıştır ve burada Afrodisias Afroditi adında eşsiz bir kült imgesi vardır. Bir Bizans ansiklopedik derlemesi olan Suda'ya göre, şehir Afrodisyas olarak bilinmeden önce (M.Ö. 3. yüzyıl) daha önce üç isme sahipti: Lelégōn Pólis (Λελέγων πόλις, "Leleglerin Şehri"), Megálē Pólis (Μεγάλη Πόλις, "Büyük Şehir") ve Ninóē (Νινόη).

640 yılından bir süre önce, Bizans İmparatorluğu'na bağlı olduğu Geç Antik dönemde kentin adı Stauropolis (Σταυρούπολις, "Haç Şehri") olarak değiştirilmiştir.

2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.

Afrodisias
Afrodit Tapınağı kalıntıları
Afrodit Tapınağı kalıntıları
Stadyum
Stadyum
Antik tiyatro
Antik tiyatro
Afrodit Tapınağı kalıntıları
Afrodit Tapınağı kalıntıları

Afrodisias veya Afrodisyas (GrekçeἈφροδισιάς, romanize: Aphrodisiás), Tanrıça Afrodit'e adanmış birçok eski çağ kentinin ortak adı. Afrodisyas (ya da Afrodisias) adlı kentlerin en ünlüsü, Anadolu'nun güneybatısında, eski Karia bölgesinde, günümüzde Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Geyre mahallesinin bulunduğu yerde bulunan Antik Yunan kentidir. Arkeolojik kazılar başladıktan sonra Geyre taşınmıştır.

Tarih

Afrodisias, bölgenin ve Roma'nın Karia eyaletinin metropolü (eyalet başkenti) idi.

Beyaz ve mavi gri Karya mermeri, Helenistik ve Roma dönemlerinde bina cepheleri ve heykeller için bitişik yamaçlardan yoğun bir şekilde çıkarılmıştır. Afrodisias'tan çıkan mermer heykeller ve heykeltıraşlar Roma dünyasında ün kazanmıştır. Afrodisyas'ta birçok heykel örneği ortaya çıkarılmıştır ve Afrodisyas Afroditi'nin bazı temsilleri de Lusitania'daki Pax Julia'ya kadar Roma dünyasının diğer bölgelerinden günümüze ulaşmıştır.

Felsefenin yanı sıra heykeltıraşlık alanında da önemli okullara sahip olan kent, 5. yüzyılın sonuna kadar paganizmin merkezi olarak kalmıştır. Kent 7. yüzyılın başlarında bir depremle yıkılmış ve eski refahına asla kavuşamayarak antik tiyatronun bulunduğu yerde küçük bir müstahkem yerleşime dönüşmüştür. Aynı dönemde, pagan çağrışımları ortadan kaldırmak için Stauropolis (Yunanca: Σταυροῡπολις, "Haç Şehri") olarak yeniden adlandırıldı, ancak 8. yüzyılda, daha sonra modern Türkçe adı olan Geyre'ye yol açan bölgeden sonra Karia olarak biliniyordu. Bizans döneminde şehir bir mali idari birimin (dioikesis) merkeziydi.

Afrodisias, 1188 yılında isyancı Theodore Mankaphas tarafından ve ardından 1197 yılında Selçuklu Türkleri tarafından tekrar yağmalanmıştır. Nihayet 13. yüzyılın sonlarına doğru Türklerin kontrolüne geçmiştir.

Jeolojik tarih

Afrodisias kenti, deprem kuşağındaki konumu nedeniyle, tarihi boyunca pek çok depremden şiddetle etkilenmiştir. Özellikle 4. yüzyıl ve 7. yüzyılda burada büyük depremler olduğu bilinmektedir. 4. yüzyıl depremi ayrıca Afrodisias'ın bulunduğu mevkide su akış mecralarını da değiştirmiş, kentin bazı kısımlarını su baskınlarına maruz kalmaya müsait bir hale getirmiştir. Su baskınları sorununu çözümleme amaçlı ve aciliyet içinde inşa edildiği anlaşılan tahliye sisteminin kanıtları bugün de görülebilmektedir. 7. yüzyıldaki depremden sonra Afrodisias bir daha hiçbir zaman tam olarak kendine gelememiş ve bakımsızlığa düşmüştür. Zamanla kalıntılar kısmen Geyre köyü alanı ile örtülmüştür. 20. yüzyıl başlarında Geyre köyünün bir kısmı yine bir deprem nedeniyle boşalmış, boşaltılan alanın altındaki kalıntılar ortaya çıkmıştır. 1960'larda Geyre, deprem olasılığı da düşünülerek bugünkü yerine taşınmış ve belde olmuştur.

Kent 7. yüzyıldan itibaren paganizm çağrışımlı Afrodisias ismini terkederek Hristiyanlık etkisiyle Stavropolis (Haç kenti) şeklinde adlandırılmıştır. Bizans İmparatorluğu döneminde bölge (antik çağ Karya'sına nazaran daha iç bölgede yer almasına rağmen) Karya olarak anılmaya başlamıştır. 1260 yılından itibaren Türklerin bölgede egemenlik kurması ile Karia ismi Geyre olarak Türkçeye yansımıştır.

Kilise tarihi

Le Quien (Oriens christianus, I, 899-904) bu piskoposluğun yirmi piskoposundan bahseder. Stauropolis'in 7. yüzyılda yirmi sekiz, 10. yüzyılın başında ise yirmi altı piskoposu vardı.

Stauropolis aynı zamanda Stauropoli (Latince: Archidioecesis Stauropolitana) adı altında bir Roma Katolik titüler metropolitlik makamıdır.

Binalar ve yapılar

Bouleuterion sahne binası arkasındaki kireçtaşı bloklar üzerinde konservasyon çalışması yürütülmüştür. Kent surlarının stadyum etrafındaki kemerleri ve Stadyum’un güneyindeki tonozlar onarılmıştır. Tiyatro tepesinin batısında yer alan 1970’lerden kalan derin açmalar, Güney Agora kazı toprağı ile doldurulmuştur. Tetrapylon ile Tapınak-Kilise arasında kalan diğer eski açmalar da doldurulmuştur. Yönerge uyarınca yedi adet yeni işaret plâkası hazırlanarak ören yerine yerleştirilmiştir.

Anıtsal geçit veya tetrapylon

Anıtsal geçit

Anıtsal bir geçit ya da tetrapylon, kentin kuzey-güney doğrultusundaki ana caddesinden Aphrodite Aphrodisias Kutsal Alanı'nın önündeki geniş ön avluya açılan yolun sonunda yer almaktadır. Geçit yaklaşık olarak MS 200 YILINDA INŞA EDILMIŞTIR.

Afrodit Tapınağı

Afrodit Tapınağı

Afrodit Tapınağı kentin odak noktalarından biriydi. Afrodisyaslı heykeltıraşlar ün kazanmış ve ellerinin altında bol miktarda mermer bulunmasından faydalanmışlardır. Heykeltıraşlık okulu çok üretkendi; eserlerinin çoğu sit alanı çevresinde ve Aphrodisias Müzesi'nde görülebilir. Agora bölgesinde çok sayıda tam boy heykel bulunmuştur ve gerçek bir okula işaret eden deneme ve tamamlanmamış parçalar mevcuttur. Çeşitli yerlerde, çoğunlukla fisto ve sütunlardan oluşan desenlerle süslenmiş lahitler ele geçmiştir. Akantus yapraklarına dolanmış insan, kuş ve hayvan figürleriyle "halkalı parşömenler" olarak tanımlanan pilasterler bulunmuştur.

Tapınak binasının karakteri, bir Hıristiyan bazilikası haline geldiğinde değişmiştir. Binanın yaklaşık 481-484 yılları arasında İmparator Zeno'nun emriyle söküldüğü düşünülmektedir, çünkü tapınak Afrodisias'ta Zeno'ya karşı Pagan Helen muhalefetinin odağı olmuş ve Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde paganlara uygulanan zulüm sırasında bastırılan Helen ayinlerini hala ayakta olan tapınaklara geri getirme sözü veren Illus'u desteklemiştir.

Bouleuterion

Bouleuterion, kentin idari konseyinin (Boule) toplantı yeri ve çok amaçlı bir kapalı tiyatro, konser salonu ve toplantı alanı olarak hizmet vermiştir.

Bouleuterion (meclis binası) ya da Odeon, Kuzey Agora'nın kuzey tarafında yer almaktadır. Bugünkü haliyle, yaklaşık 46 m genişliğinde sığ bir sahne yapısının önündeki yarım daire şeklindeki bir oditoryumdan oluşmaktadır. Oditoryumun alt kısmı, radyal merdivenlerle beş dilime bölünmüş dokuz sıra mermer oturma yeri ile sağlam bir şekilde ayakta durmaktadır. On iki sıra daha olan üst kısımdaki oturma yerleri, destekleyici tonozlarıyla birlikte çökmüştür. Plan son derece açık olup, zemin seviyesinde çok sayıda giriş ve üst oturma sıralarına erişim sağlayan birkaç merdiven bulunmaktadır. Büyük paralel payandalardan oluşan bir sistem, binanın orijinalde tonozlu olduğunu göstermektedir. Oditoryum, kavisli dış duvardaki bir dizi uzun, kemerli pencere ile aydınlatılmış olmalıdır. Oturma kapasitesi yaklaşık 1.750 olarak tahmin edilebilir.

Mevcut kanıtlar, Antoninler ya da erken Severan dönemine (MS 2. yüzyıl sonu ya da 3. yüzyıl başı) ait bir inşa tarihine işaret etmektedir. Scaenae frons (sahne önü), hem heykel hem de mimari süsleme tarzından anlaşılacağı üzere, kesinlikle bu dönemde inşa edilmiştir. Oditoryumun istinat duvarlarını sonlandıran heykel kaideleri, erken Severuslar döneminde senatör olan iki kardeşin isimlerini taşımaktadır ve dış cepheye simetrik olarak yerleştirilmiş iki yazıtlı kaide, 2. yüzyılın sonunda aktif olan Aphrodisian hayırseverler Claudia Antonia Tatiana ve amcası Lucius Antonius Dometinus'un heykellerini taşımaktadır. Tatiana'nın Efes'le yakın bağları olduğu bilinmektedir ve bu bina ile buradaki sivil agorada bulunan ve yazıtla 2. yüzyılın ortalarına tarihlenen bouleuterion arasındaki çarpıcı benzerliklerin Tatiana'nın bazı girişimlerinden kaynaklanmış olması mümkündür. MS 2. yüzyıldan önce burada ne olduğunu bilmiyoruz, ancak mevcut binanın MÖ 1. yüzyılın sonlarında agoranın düzenlenmesi ile çağdaş olan daha küçük bir binanın yerini almış olması muhtemeldir.

Aphrodisias'taki bouleuterion 5. yüzyılın başlarına kadar bu şekilde kalmış, bir belediye görevlisi onu bir palaestra olarak uyarlatmış ve bu başarısını pulpitumun (sahne) üst pervazındaki bir yazıtta kaydetmiştir. Palaestra genellikle bir güreş alanı anlamına gelir, ancak 5. yüzyılda, koltuklara kazınmış bir dizi hizip yazıtından da anlaşılacağı üzere, dersler, performanslar ve çeşitli rekabet gösterileri için bir salonu tanımlamak için kullanılabilir. Günümüze ulaşan oturma sıralarındaki, muhtemelen tenteleri destekleyen direkler için yapılmış çok sayıda ek kesik, bu zamana kadar binanın çatısını kaybettiğini göstermektedir. Orkestra alçaltılmış ve belki de daha önceki evrede yeniden kullanılan mermer bir döşeme ile donatılmıştır.

Sebasteion

Sebasteion

Sebasteion ya da Augusteum, propylonundaki 1. yüzyıla ait bir yazıta göre, "Afrodit'e, İlahi Augusti'ye ve Halka" ortaklaşa adanmıştır. Güney portikosunun kalıntılarında bulunan bir kabartma, promētōr ("ön anne" ya da "ataların annesi") olarak saygı gören Aphrodisiaslı Aphrodite'nin kült imgesine kurban veren polisin kişileştirilmesini temsil ediyordu. Chariton romantizminin bir okuyucusu, "Afrodit, imparatorluk gücünü yerel seçkinlerin gücüyle bütünleştiren kozmik gücü temsil eder" diye belirtmiştir. Tanrıça ile imparatorluk hanedanı arasındaki bu bağlantı o dönemde özellikle siyasi bir bağlantıdır, zira Gens Julia -Julius Caesar, Octavian Augustus ve haleflerinin ailesi- Venüs/Afrodit soyundan geldiklerini iddia etmektedirler.

Stadyum

Stadyum

Stadyum, tiyatro 7. yüzyılda meydana gelen bir depremde ağır hasar görene kadar atletizm etkinlikleri için kullanılmış ve stadyumun bir kısmının daha önce tiyatroda sahnelenen etkinlikler için dönüştürülmesini gerektirmiştir.

Stadyum yaklaşık 270 m (890 ft) x 60 m (200 ft) ölçülerindedir. Her iki tarafta ve her iki uçta 30'ar koltuk sırası ile maksimum 30.000 seyirci kapasitesine sahip olacaktı. Pist yaklaşık 225 m (738 ft) x 30 m (98 ft) ölçülerindedir.

Stadyum, Delphi Stadyumu'ndan bile oldukça büyük ve yapısal olarak daha kapsamlı olduğundan; muhtemelen Akdeniz'de türünün en iyi korunmuş yapılarından biridir.

Diğer buluntular

Arkeoloji

İlk resmi kazılar 1904-5 yıllarında Fransız demiryolu mühendisi Paul Augustin Gaudin tarafından gerçekleştirilmiştir. Gaudin'in alanda keşfettiği mimari buluntuların bir kısmı (çoğunlukla frizler, pilastrlar ve sütun başlıkları) bugün British Museum'da bulunmaktadır.

En son devam eden kazılar 1962 yılında New York Üniversitesi himayesinde Kenan Erim tarafından başlatılmıştır ve şu anda Profesör R. R. R. Smith (Oxford Üniversitesi'nde) ve NYU Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden Profesör Katharine Welch tarafından yürütülmektedir. Bulgular, kentin sivil merkezindeki gösterişli inşa programının, Gaius Julius Caesar'ın kölesi olan ve Octavianus tarafından azat edilen bir yerli olan Gaius Julius Zoilos tarafından başlatıldığını ve büyük ölçüde finanse edildiğini ortaya koymaktadır. Zoilos azat edilmiş bir adam olarak doğduğu şehre döndüğünde, hizmetleri karşılığında prestij ve zengin ödüllerle donatılmış olarak, Mark Antonius'a karşı iktidar mücadelesinde Octavian'ın yanında yer almak için kurnazca yönlendirdi. Bu da Octavianus'un, şehrin zenginleşmesini sağlayan mali ayrıcalıklar şeklinde kalıcı bir iyilik yapmasını sağladı.

Eylül 2014'te yaklaşık 0,5 kg ağırlığındaki insansız hava araçları Afrodisias'ın yer üstündeki kalıntılarının üç boyutlu haritasını çıkarmak için kullanıldı. Veriler Viyana'daki Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından analiz ediliyor.

Mart 2018'de, kaçak kazıların yapıldığı bir alanda antik bir mezar ortaya çıkarıldı. Mezar Afrodisias Müzesi'ne götürüldü.

2020 yılında bir zeytinlikte iki lahit bulundu. Lahitlerin üzerinde Medusa kabartması vardı.

Yazıtlar

Aphrodisias'taki mermerin kalitesi, kentte alışılmadık derecede çok sayıda yazıtlı nesnenin günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Birçok anıtsal taş ocağı parçası Geç Antik Çağ surlarında yeniden kullanıldığından, birçok yazıt herhangi bir kazı yapılmadan kolayca okunabilir ve okunabilir; bu nedenle kent 18. yüzyılın başlarından itibaren modern zamanlarda defalarca ziyaret edilmiş ve yazıtları kaydedilmiştir.

New York Üniversitesi'nin himayesi altında kazı yapanlar tarafından 2000 kadar yazıt kaydedilmiştir. Bu yazıtların birçoğu şehir surlarında yeniden kullanılmıştır. Yazıtların çoğu İmparatorluk dönemine ait olup, cenaze ve onurlandırma metinleri özellikle iyi temsil edilmektedir, ancak Helenistik dönemden Bizans'a kadar tüm dönemlere ait az sayıda metin de bulunmaktadır. Kentin ihtişamını ve tarihini tasvir etmeyi amaçlayan bir dizi belge, "Arşiv Duvarı" olarak adlandırılan alana dahil edilmiştir.

Afrodisias'ta yapılan kazılarda, bağlamı belirsiz olan önemli bir Yahudi yazıtı da ortaya çıkarılmıştır. Yunanca olan yazıtta, birçoğu 'theosebeis' ya da Tanrı korkusu olan kişiler olarak sınıflandırılan çok sayıda kişi tarafından yapılan bağışlar listelenmektedir. Sardeis sinagogundaki yazıtlardan ve Yeni Ahit'ten elde edilen karşılaştırmalı kanıtlar, bu tür Tanrı korkusu olan kişilerin muhtemelen Yahudi cemaatine bağlı, sinagogu destekleyen ve belki de sık sık ziyaret eden ilgili Yahudi olmayan kişiler olduğunu açıkça göstermektedir. Kanıtların coğrafi yayılımı, bunun Roma döneminde Küçük Asya'da yaygın bir olgu olduğunu göstermektedir.

Friz

1980'de keşfedilen ve üzerinde BRITANNIA yazan çıplak göğüslü ve miğferli bir kadın savaşçının Romalı bir askerin dizi altında acı içinde kıvrandığını gösteren bir frizin solunda ve altında TIBERIUS CLAUDIUS CAESAR yazısının Roma tarafından boyunduruk altına alınan Britanya'yı tasvir ettiği varsayılmaktadır.

Aphrodisias Afroditi

Aphrodisias Afroditi

Aphrodisias'a özgü kült imgesi, Aphrodisias Aphrodite'si, şüphesiz bir zamanlar Aphrodite Tapınağı'nda bulunuyordu. Aphrodite, interpretatio graeca ile Yunan Aphrodite'si ile özdeşleşen kendine özgü bir yerel tanrıçaydı. Anadolu kült imgelerinin tipik bir örneği olan kanonik imgesi, onun Greko-Romen dünyasında Efes Artemisi olarak yaygın bir şekilde saygı gören Efes Leydisi ile akraba olduğunu göstermektedir.

Günümüze ulaşan ve ritüelden çok sivil amaçlı olması gereken bağlamlara ait bu betimler, istisnasız olarak kültün geç evresine, Helenistik ve Roma dönemlerine aittir. Bunlar, yerel tanrıçaya daha evrensel bir çekicilik kazandıran, kendi kültürlerinde yaygın olan natüralist üslupla işlenmiştir. Efes'in Leydisi gibi, Afrodisia'nın "Afrodit "i de kalın, biçimini gizleyen bir tunik giyer, onu sütunlu bir kutunun içindeymiş gibi sarar ve her zaman standartlaştırılmış imgelerin dört kaydı vardır. Ayakları zorunlu olarak birbirine yakındır, ön kolları almak ve vermek için öne doğru uzanmıştır. Kolyelerle süslenmiştir ve bir diadem ve mersin çelengi ile birlikte bir duvar tacı giyer, yüzünü çerçeveleyen ve yere kadar uzanan uzun bir örtü ile örtülüdür. Overtuniğinin altında yere kadar uzanan bir chiton giymektedir.

Tunik üzerindeki kabartma olarak işlenmiş süsleme şeritleri Tanrıça'nın kozmik güçlerini çağrıştırmaktadır: Afrodit'in en yakın yardımcıları olan Charites, Üç Güzeller; Lisa Brody tarafından Zeus ve Hera yerine bu tanrıçanın hüküm sürdüğü Gaia ve Uranos, Dünya ve Gökler olarak tanımlanan evli bir çiftin başları (kadın peçelidir); bir sütunla ayrılmış Helios ve Selene; bir deniz keçisine binmiş denizci Afrodit ve altta kült ritüelleri gerçekleştiren bir grup Erotes.

Galeri

Mimari yapılar, konservasyon ve restorasyon

Konservasyon, restorasyon ve ören yeri sunumu projeleri Thomas Kaefer, Gerhard Paul ve Trevor Proudfoot tarafından yönetilen ekiplerce gerçekleştirilmiştir.

Hadrianus Hamamı

2010’da Hadrianus Hamamı’nda başlanan kapsamlı proje, kompleksin ana yapısı üzerindeki konservasyon ve restorasyon çalışmaları ile devam etmiştir. Arzu Öztürk ve ekibi ile doktora öğrencisi Allyson Mc David tarafından mimarî dokümentasyona devam edilmiştir. Oda 8’deki (aleipterion) yıkılmış mimarî parçalar incelenmek üzere taşınmış, oda dikkatlice temizlenmiştir. Esas konservasyon çalışmaları oda 4, 5 ve 12’de yoğunlaşmış, burada döşemeler, hipokostlar ve duvarlar restore edilmiştir. Oda 4’te, yani hamamın merkez caldarium’unda yeni bir çalışmaya başlanarak, odanın batısındaki büyük havuza yoğunlaşılmıştır. Burada yapılan işlemler arasında, yıkılmış parçaları temizlemek, duvarları sağlamlaştırmak, taşları dübellemek, hipokostların tuğla desteklerini onarmak ve çöken döşeme kesimlerini desteklemek bulunmaktadır. Oda 5’teki çalışma neredeyse tamamlanmıştır: Batıdaki havuzun tuğla ve mermer yapısı onarılmış ve odanın güneydoğu köşesindeki mermer döşeme yıkılmış hâliyle sabitlenip sağlamlaştırılmıştır. Oda 12’de hipokostların tuğla destekleri güçlendirilmiş ve ince mermer döşeme ile yuvarlak havuz tamamen onarılmıştır. Hipokost desteklerinin altına ve üstüne ince çelik levhalar yerleştirilerek döşeme desteklenmiştir.

Sebasteion Güney Binası

Sebasteion’un üç katlı güney binasının anastylosisi Thomas Kaefer ve Gerhard Paul yönetiminde tamamlanmaya yakın hâle getirilmiştir. 2012’de hazırlanan Korint düzenindeki katta Oda 1’e ait Claudius ve Agrippina kabartmasının kopyası yerine yerleştirilmiştir. Bunun dışında korunmamış olan sütun, sütun başlığı, arşitrav-friz bloğu parçaları da kopyalanarak cepheye yerleştirilmiştir. Çalışma en son korniş katında devam etmektedir. Restore edilmiş binadaki çatlaklar ve aralıklar harç ile doldurulmuş, kopyalanmış kabartmalar ve mimarî parçalar konservatör Joanna Skwiercz tarafından açık kahverengi bir renkle renklendirilmiştir. Sebasteion Güney Binasının batıya doğru uzanan 8 adet açık odası temizlenmiş ve tabanları çakıl ile kaplanarak binanın mimarî parçalarını sergilemek amacıyla hazırlanmıştır.

Sebasteion Propylonu

Sebasteion Propylon’unun batı tarafının anastylosis’i 2012‘de başlamış, 2013’te de devam etmiştir. Bütün yapının temeli onarılmış, çalışma İon düzenindeki kata yoğunlaşmıştır. İon düzenindeki mevcut bloklar onarılmış, bulunamayan kaideler, sütun tamburları ve başlıkların kalıpları alınarak kopyaları hazırlanmıştır. Çalışma birinci katın sütunlarının dikilmesiyle başlamış, özellikle kapının güney yarısına yoğunlaşmıştır.

Güney Agora ve Havuz

Güney Agora havuzunun doğu ve batısındaki kısımlar Kenan Erim tarafından 1980’lerde kazılmıştır. 2011’de havuzun su sisteminin detaylı bir incelemesi yapıldıktan ve 2012’de test açmaları açıldıktan sonra, Mica ve Ahmet Ertegün tarafından karşılanan, havuzu ve etrafını kazmak amaçlı beş yıllık bir projeye başlanmıştır. 2012 açmaları, havuzun etrafında bitki tarhları bulunduğunu göstermiştir. Bunlar muhtemelen havuzun doğusundaki Agora Kapı’sında bulunan bir yazıtın bahsettiği palmiye ağaçları içindir. Bu durumda, ‘Güney Agora’, ağaçlar ve gösterişli bir havuzu bulunan, mermer portikolarla çevrili bir park idi. Böylece Agora, Erken İmparatorluk Dönemi Roma’daki portikolara, örneğin Philippus Portikosu, Livia Portikosu, Pompeius Tiyatro’su önündeki Pompeius Portikosu’na benzemektedir. 2013 sezonunda, 1980’lerde tamamlanmadan bırakılan havuzun orta kısmında açmalar kazılmıştır.

Havuzla Bağlantılı Heykeller

Eski kazı defterlerinde ve müze depolarındaki araştırma sayesinde havuzun orijinal dekorasyonun parçası olduğu düşünülen birtakım heykeller tespit edilmiştir. Mavi damarlı mermerden yapılmış iki adet kurbağa heykeli havuzun doğu tarafındaki fıskiyeleri teşkil etmektedir. Env.71-331, başı hariç bütün hâlde bir kurbağa ve env. 86-75A kurbağanın sol parçası olup, bu eser Val Munday tarafından Müze deposunda restore edilmiştir. Kaliteli beyaz mermerden (Dokimeion?) yapılmış ve havuzun doğu tarafında bulunmuş yunus balığı sırtındaki çocuk heykeli ise (env. 90-5) büyük ihtimalle ana su giriş deliğinin yanında durmaktaydı.’in Çeşmesi Tiyatro’nun güneydoğusunda bulunan Gaudin’in Çeşmesi üzerinde detaylı arkeolojik ve mimarî çalışma Esen Öğüş tarafından sürdürülmüştür. Yapının yeni mimarî çizimleri yapılmış, kullanımı ve kronolojisi ile ilgili detaylı çalışma yapılmıştır. 1970’lerde yapılan cephenin kısmî anastylosisinin statik durumu incelenmiştir. 1980’lerde yapı yanına konulan alınlık blokları kış mevsiminde yüzüstü düştüğünden, bu bloklar kaldırılıp yapı yanındaki sağlam bir platform üzerine yerleştirilerek alınlık yeniden oluşturulmuştur.

Tetrapylon Caddesi

Tetrapylon’dan Sebasteion Propylon’a uzanan kuzey-güney caddesindeki kazılar şu amaçlarla devam etmiştir: (a) Afrodisias’ın geç antik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı tarihini aydınlatmak ve (b) bu caddeyi ziyaretçilere açmak. Caddenin ve antik drenajının açılması aynı zamanda bölgedeki taban suyu probleminin kontrolünü sağlayacaktır. 2013’te kuzeyden güneye doğru NAve 13.1-4 olarak adlandırılan dört açma kazılmıştır. Bu dört açma Shannon Ness, Jonathan Cox, Kristin Newby ve Kemal Baran tarafından yönetilmiştir.

Sikke ve Seramikler

Son yıllardaki kazılardan çıkmış bütün sikkeleri bir katalog hâlinde derleme çalışmasına Ahmet Tolga Tek ve ona yardımcı olan Hüseyin Köker tarafından başlanmıştır. Roma ve Geç Roma seramiği çalışmaları Ulrike Outschar yönetiminde ve Hüseyin Erpehlivan yardımlarıyla devam etmiştir. Selçuklu ve Osmanlı seramikleri üzerinde yeni bir çalışmaya Muradiye Öztaşkın tarafından başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı hem yeni kazılardan çıkan malzemeyi incelemek hem de ören yerindeki İslâmî Dönem seramiğinin tipolojisini oluşturmaktır.

Taban Suyu Yönetimi

Ege Üniversitesi’nden hidrolog ve paleo-coğrafya uzmanı İlhan Kayan kent merkezindeki hidrolojik durumu Mayıs’ta değerlendirmiştir. Buna göre, yüksek kapasiteli yeni bir su pompası alınmış ve Güney Agora’da kullanılmaya başlanmıştır. Sebasteion Caddesi, Tetrapylon Caddesi ve Güney Agora Havuzu etrafındaki antik drenaj kanallarının incelenmesine ve onarımına başlanmıştır. Prof. Kayan’ın ekibi Eylül’de hidrolojik sondajlar yaparak kent merkezindeki su seviyesini belirleyecek bir program yürütmüştür.

Müze Çalışmaları

2010 yılında İzmir’den Afrodisias Müzesi’ne getirilen ve üzerinde büst olan bir alınlık ile Hadrian Hamamı’ndan iki adet konsül protomu, üzerlerindeki kirlilikten oluşmuş derin siyah sülfat lekelerini gidermek amacıyla, ammonyum karbonat ile temizlenmiştir.