İçeriğe atla

Zürafa

bilgipedi.com.tr sitesinden
Zürafa
Yaşadığı dönem aralığı: 11,63-0 Ma
Üst Miyosen-Günümüz 
PreЄ
Є
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Giraffe standing.jpg
Bilimsel sınıflandırma Bu sınıflandırmayı düzenle
Âlem: Animalia
Şube: Chordata
Sınıf: Mammalia
Takım: Artiodactyla
Familya: Giraffidae
Oymak: Giraffini
Cins: Giraffa
Linnaeus, 1758
Türler
 • †Giraffa gracilis
 • †Giraffa jumae
 • †Giraffa priscilla
 • †Giraffa punjabiensis
 • †Giraffa pygmaea
 • †Giraffa sivalensis
 • †Giraffa stillei
 • Giraffa camelopardalis
Alt türler için metne bakınız.

Zürafa (Giraffa), soyu tükenmemiş canlılar arasında karada yaşayan en uzun ve gevişgetirenler arasında da en büyük; Afrika’da yaşayan çift toynaklı memelidir. Bilimsel tür adı deveye benzer şekline ve leoparda benzeyen beneklerine ithafen verilmiştir. Ana ayırt edici özelikleri oldukça uzun boynu ve bacakları, tüylü deriyle kaplı boynuzları ve beyaz-krem bir ten üstünde siyah ve kahverengi arasında değişen benekleridir. En yakın yaşayan akrabası okapi ile birlikte zürafagiller (Giraffidae) familyasında sınıflandırılır ve derileri ile beneklerinin renk ve şekillerinden ayırt edilen dokuz alt türü vardır.

Zürafalar Afrika'da kuzeyde Çad ile güneyde Güney Afrika; batıda Nijer ile doğuda Somali arasındaki bölgede yaşarlar. Güney Afrika ve Kuzey Afrika en çok bulundukları bölgelerdir. Genelde savanlarda otlaklarda ve açık ormanlarda yaşamlarını sürdürürler. Ana besin kaynakları, diğer memelilerin erişemeyeceği yüksekliklerde yedikleri Akasya ağacının yapraklarıdır. Zürafalar aslanlar tarafından avlanırlar, ayrıca yavru zürafalar da leoparlara, benekli sırtlanlara ve Afrika yaban köpeklerine yem olurlar. Zürafalar toplu olarak yaşayan hayvanlardır ve büyük sürüler oluştururlar. Erkekler boyunlarını kullanarak yaptıkları dövüşler yoluyla sosyal hiyerarşiyi sağlarlar. Baskın erkekler dişilerle çiftleşmeye hak kazanırlar. Yavrulara bakımdan yalnızca dişiler sorumludur.

Zürafalar, tuhaf görünüşleri nedeniyle hem eski hem de modern birçok kültürün ilgisini çekmiş, çok sayıda resim, kitap ve çizgi romana konu olmuştur. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından asgari endişe altındaki türler arasında sınıflandırılmış olsa da eski dağılım bölgesine yerel olarak bazı yerlerde soyu tükenmiş ve üç alt türü de tehlikedeki türler listesinde yer almaktadır. Yine de zürafalara çok sayıda ulusal parklarda ve av alanlarında sıklıkla rastlanmaktadır.

Zürafa
Zamansal aralık: 11.61-0 Ma
PreꞒ
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Miyosenden Yakın Döneme
Giraffe Mikumi National Park.jpg
Masai zürafası (G. c. tippelskirchi) Mikumi Ulusal Parkı, Tanzanya
Koruma statüsü

Hassas (IUCN 3.1) (Tür kompleksi olarak)
Bilimsel sınıflandırma Düzenle
Krallık: Hayvanlar Alemi
Filum: Kordalılar
Sınıf: Memeliler
Sipariş: Artiodactyla
Aile: Giraffidae
Cins: Giraffa
Türler:
G. camelopardalis
Binom adı
Giraffa camelopardalis
Brisson, 1762
Türler

Taksonomiye bakınız

Giraffa camelopardalis distribution2.png
Mevcut Giraffa alt türlerinin menzil haritası

Zürafa, Giraffa cinsine ait uzun bir Afrika toynaklı memelisidir. Dünya üzerinde yaşayan en uzun boylu kara hayvanı ve en büyük geviş getiren toynaklı otoburdur. Geleneksel olarak zürafaların dokuz alt türe sahip tek bir tür olan Giraffa camelopardalis olduğu düşünülürdü. Son zamanlarda araştırmacılar, mitokondriyal ve nükleer DNA'larının yanı sıra morfolojik ölçümlerle ilgili yeni araştırmalar nedeniyle onları sekiz türe ayırmayı önerdiler. Giraffa'nın soyu tükenmiş diğer yedi türü fosil kayıtlarından bilinmektedir.

Etimoloji

"Zürafa" adının bilinen en eski kökeni Arapça zarāfah (زرافة) kelimesidir, belki de hayvanın Somali'deki adı olan geri'den ödünç alınmıştır. Arap ismi "hızlı yürüyen" olarak çevrilmiştir. Erken Modern İngilizcede, muhtemelen doğrudan Arapçadan gelen jarraf ve ziraph yazımları ve Orta İngilizcede orafle ve gyrfaunt, gerfaunt yazımları kullanılmıştır. İtalyanca giraffa biçimi 1590'larda ortaya çıkmıştır. Modern İngilizce formu 1600 civarında Fransızca girafe'den geliştirilmiştir.

"Camelopard" /kəˈmɛləˌpɑːrd/ zürafa için kullanılan arkaik bir İngilizce isimdir; Antik Yunanca καμηλοπάρδαλις (kamēlopárdalis), κάμηλος (kámēlos), "deve" ve πάρδαλις (párdalis), "leopar" kelimelerinden türemiştir ve deveye benzer şekli ve leopar benzeri rengine atıfta bulunur.

Türün bilimsel ismi olan Camelopardalis kelimesinin kökeni Grekçeye dayanmakta olup, bu dildeki deve ve leopar sözcüklerinin birleşimi ile oluşturulmuştur. Camelopard, İngilizcede ilk 14. yüzyılda gözükmüş, ancak kullanımı günümüzde arkaik bir hale gelmiştir. Birkaç Avrupa dilinde bu şekil kayıtlara geçmiştir.

Taksonomi

Carl Linnaeus ilk olarak 1758 yılında yaşayan zürafaları tek bir tür olarak sınıflandırmıştır. Bu türe Cervus camelopardalis binomial adını vermiştir. Morten Thrane Brünnich Giraffa cinsini 1762 yılında sınıflandırmıştır. Tür adı camelopardalis Latince'den gelmektedir.

Evrim

Ruminantia
Tragulina

Tragulidae Kantschil-drawing white background.jpg

Pecora

Antilocapridae Antilocapra white background.jpg

Giraffidae Giraffa camelopardalis Brockhaus white background.jpg

Cervidae The deer of all lands (1898) Hangul white background.png

Bovidae Birds and nature (1901) (14562088237) white background.jpg

Moschidae Moschus chrysogaster white background.jpg

Hassanin vd. & Douzery'nin 2003'deki çalışmasına göre oluşturulmuş Ruminantia kladogramı.

Zürafa Gevişgetirenler alt takımında sınıflandırılmaktadır. Gevişgetirenlerden çok sayıda tür Orta Asya, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika'da Eosen döneminin ortalarından kalma fosillerle tanımlanmıştır. Bu dönemdeki ekolojik koşullar bu türlerin hızlı dağılımını kolaylaştırmış olabilir. Zürafa, okapi ile birlikte Giraffidae familyasının yaşayan son iki bireyidir. Bu familyada 10'dan fazla fosille tanımlanan soyu tükenmiş cins bulunmaktadır. Bilinen en yakın akrabaları Climacoceratidae familyasına ait soyu tükenmiş geyik benzeri hayvanlardır. Yaşayan tek üyesi Amerika antilobu olan Antilocapridae familyası ile birlikte diğer iki familya Giraffoidea üst familyasında sınıflandırılır. Bu hayvanların, aynı zamanda geyiğin de atası olan soyu tükenmiş Palaeomerycidae familyasından evrimleşmiş olmaları büyük ihtimaldir.

Soyu tükenmiş olan zürafa benzeri Samotherium (ortada) ile okapi (aşağıda) ve zürafanın karşılaştırması. Samotherium anatomisi zürafa benzeri boyna geçişi göstermektedir.

Boynun uzaması zürafa soyunda erken dönemlerde başlamış olarak görünmektedir. Zürafalar ve eski ataları arasında yapılan karşılaştırmalarda ilk olarak kafatasına yakın olan omurların uzadığı sonraları uzamanın daha aşağıdaki omurlarda olduğu görülmektedir. Zürafa benzeri hayvanlardan biri çeşitli araştırmalara göre 25 ila 20 milyon yıl, 17 ila 15 milyon yıl ya da 18 ila 14,3 milyon yıl önce yaşadığı zannedilen ve kalıntıları Libya'da bulunan Canthumeryx cinsidir. Bu orta boyutlu hayvan ince ve antilop benzeri bir yapıya sahiptir. Hint altkıtasında 15 milyon yıl önce ortaya çıkan Giraffokeryx cinsi okapi ya da küçük bir zürafaya benzer, boynu uzamış ve zürafalarda görülen boynuzlara sahiptir. Giraffokeryx, daha büyük boyutlu Sivatherium ve Bramatherium cinsi zürafa benzeri hayvanlarla aynı klâd içinde yer almış olabilir.

Palaeotragus, Shansitherium ve Samotherium gibi zürafa benzeri hayvanlar yaklaşık 14 milyon yıl önce ortaya çıkmış ve Afrika ile Avrasya boyunca yaşamışlardır. Bu hayvanların kafatasları daha geniş, boyunları daha uzun, kafatasındaki sinüs boşlukları küçük ve boynuzları belli belirsizdir. Paleotragus okapiye benzer ve atası olabilir. Bazı biliminsanlarına göre ise okapi soyu daha öneleri, Giraffokeryx cinsinden önce ayrılmıştır. Boyun omurları boy ve yapı olarak okapi ile modern zürafanın arasında olan Samotherium özellikle ara geçiş dönemi fosili olarak önemlidir. İlk olarak Avrupa'nın güneydoğusunda ortaya çıkan ve 9 ila 7 milyon yıl önce yaşamış olan Bohlinia cinsi muhtemelen zürafanın doğrudan atasıdır. Uzun boynu ve bacakları olan ve benzer diş ile boynuz yapısına sahip Bohlinia cinsi modern zürafalara çok benzemektedir.

Londra Doğal Tarih Müzesi'nde bulunan Giraffa jumae fosili.

İklim değişikliği nedeniyle Bohlinia Çin'e ve Hindistan'ın kuzeyine girmiştir. Burada Giraffa cinsi evrimleşmiş ve yaklaşık 7 milyon yıl önce Afrika'ya girmiştir. Sonraki iklim değişiklikleri Asya zürafalarının soyunun tükenmesine neden olurken Afrika'da bulunanlar yaşamaya devam etmiş ve yeni türlere ayrılmıştır. G. camelopardalis yaklaşık 1 milyon yıl önce Buzul Çağı sırasında Afrika'nın doğusunda ortaya çıkmıştır. Bazı biyologlar modern zürafanın G. jumae türünden geldiğini önerirken; diğerleri G. gracilis türünün daha muhtemel doğrudan ata olduğunu savunmaktadır. G. jumae daha büyük boyutlu ve hantal bir yapıya sahipken G. gracilis daha küçük boyutlu ve daha zariftir. Zürafaların evrimindeki ana itici gücün yaklaşık 8 milyon yıl önce başlayan yoğun ormanlardan daha açık habitatlara geçişin olduğuna inanılmaktadır. Bazı araştırmacılar bu yeni habitat değişikliği ile birlikte akasya türleri de dahil olmak üzere farklı besinlerin zürafanın atalarının yeni toksinlere maruz kalmasıyla birlikte daha hızlı mutasyona ve hızlı bir evrimleşmeye girdiği varsayımını öne sürmüşlerdir. Modern zürafalarda görülen farklı deri desenlerinin ortaya çıkışı da bu habitat değişiklikleri ile çakışması mümkündür. Asya zürafalarının daha çok okapi benzeri renk ve desenlere sahip olduğu varsayılmaktadır.

Zürafa genomu, okapinin 3,3 milyar baz çiftine kıyasla yaklaşık 2,9 milyar baz çifti uzunluğundadır. Zürafa ve okapi genlerindeki proteinlerin %19,4'ü aynıdır. Zürafa ve okapi soylarının ayrışması yaklaşık 11,5 mya'ya dayanmaktadır. Zürafadaki küçük bir grup düzenleyici gen, hayvanın boyundan ve buna bağlı dolaşım adaptasyonlarından sorumlu görünmektedir.

Türler ve alttürler

Approximate geographic ranges, fur patterns, and phylogenetic relationships between some giraffe subspecies
"Mitokondriyal DNA dizilerine dayalı olarak bazı zürafa alt türleri arasındaki yaklaşık coğrafi aralıkları, kürk desenlerini ve filogenetik ilişkileri gösteren harita. Haritadaki renkli noktalar örnekleme lokalitelerini temsil etmektedir. Filogenetik ağaç, 266 zürafadan alınan örneklere dayanan bir maksimum olabilirlik filogramıdır. Dallar boyunca yer alan yıldız işaretleri %90'dan fazla bootstrap desteğine sahip düğüm değerlerine karşılık gelmektedir. Dal uçlarındaki yıldızlar Maasai ve ağsı zürafalarda bulunan parafiletik haplotipleri tanımlamaktadır".

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) şu anda dokuz alt türü olan sadece bir zürafa türünü tanımaktadır. 1900'lü yıllarda, iki ya da üç tür içeren çeşitli taksonomiler önerilmiştir. Mitokondriyal DNA kullanılarak zürafaların genetiği üzerine yapılan 2007 tarihli bir çalışma, en az altı soyun tür olarak tanınabileceğini öne sürmüştür. Zürafaların morfolojisinin ayrıntılı analizlerini ve filogenetik tür kavramının uygulanmasını kullanan 2011 tarihli bir çalışma, yaşayan zürafaların sekiz türünü tanımlamıştır. 2016 yılında yapılan bir çalışma da yaşayan zürafaların birden fazla türden oluştuğu sonucuna varmıştır. Araştırmacılar, 1 ila 2 milyon yıldır birbirleri arasında genetik bilgi alışverişinde bulunmayan dört türün varlığını öne sürdü.

2020 yılında yapılan bir çalışma, seçilen yönteme bağlı olarak, Giraffa cinsi için iki ila altı türü tanıyan farklı taksonomik hipotezlerin düşünülebileceğini göstermiştir. Bu çalışma ayrıca, çok türlü birleşme yöntemlerinin, türlerden ziyade coğrafi yapıları sınırlandırdığı için taksonomik aşırı bölünmeye yol açabileceğini ortaya koymuştur. G. camelopardalis, G. giraffa ve G. tippelskirchi'yi tanıyan üç tür hipotezi, filogenetik analizler tarafından yüksek oranda desteklenmekte ve ayrıca çoğu popülasyon genetiği ve çok türlü birleşme analizleri tarafından da doğrulanmaktadır. 2021 yılında yapılan bir tüm genom dizileme çalışması, dört farklı türün ve yedi alt türün varlığına işaret etmektedir.

Aşağıdaki kladogram, genom analizine dayalı olarak önerilen dört tür ve yedi alt tür arasındaki filogenetik ilişkiyi göstermektedir. Sekiz soyun, tek tür hipotezindeki geleneksel alt türlerin sekizine karşılık geldiğine dikkat edin. Rothschild zürafası G. camelopardalis camelopardalis'e dahil edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda zürafa türleri için farklı hipotezler karşılaştırılmaktadır. Açıklama sütunu, tek tür hipotezindeki geleneksel dokuz alt türü göstermektedir.

Zürafa Türleri ve Alt Türleri
Açıklama Resim Sekiz tür taksonomisi Dört tür taksonomisi Üç tür taksonomisi
Kordofan zürafası (G. c. antiquorum) güney Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, kuzey Kamerun ve kuzeydoğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni içeren bir dağılıma sahiptir. Kamerun'daki popülasyonlar daha önce G. c. peralta'ya dahil edilmişti, ancak bu yanlıştı. Nubian zürafası ile karşılaştırıldığında, bu alt tür daha küçük ve daha düzensiz benek desenlerine sahiptir. Benekleri kalçaların altında ve bacakların iç kısımlarında bulunabilir. Erkeklerde medyan bir yumru mevcuttur. Vahşi doğada 2,000 kadarının kaldığına inanılmaktadır. Bu alt türün ve G. c. peralta'nın hayvanat bahçelerindeki statüsü konusunda önemli bir karışıklık vardır. 2007 yılında, Avrupa hayvanat bahçelerinde G. c. peralta olduğu iddia edilen tüm türlerin aslında G. c. antiquorum olduğu gösterilmiştir. Bu düzeltmeyle birlikte hayvanat bahçelerinde yaklaşık 65 zürafa yaşamaktadır. Zoo de Vincennes, Paris, France April 2014 (7), crop.jpg Kordofan zürafası
(G. antiquorum)
Kuzey zürafası
(G. camelopardalis)
Üç ya da dört alt türü vardır:
 • G. c. antiquorum
 • G. c. camelopardalis
 • G. c. peralta
 • G. c. reticulata (sadece üç tür hipotezinde)
Nubian zürafası (G. c. camelopardalis), Kenya ve Uganda'ya ek olarak Güney Sudan'ın doğusunda ve Etiyopya'nın güneybatısında bulunur. Çoğunlukla beyaz çizgilerle çevrili keskin bir şekilde tanımlanmış kestane rengi benekleri vardır, alt kısımlarında ise benek yoktur. Medyan yumru özellikle erkeklerde gelişmiştir. Yaklaşık 2.150 bireyin vahşi doğada kaldığı düşünülmektedir ve 1.500 birey de Rothschild ekotipine aittir. Rothschild zürafasının Nubian alt türüne eklenmesiyle, orijinal fenotip nadir olmasına rağmen Nubian zürafası esaret altında çok yaygındır - Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Ain Hayvanat Bahçesi'nde bir grup tutulmaktadır. 2003 yılında bu grubun sayısı 14'tü. Giraffa camelopardalis camelopardalis (Al Ain Zoo, UAE), crop & flip.jpg Nubian zürafası
(G. camelopardalis)

Baringo zürafası veya Uganda zürafası olarak da bilinir

İki alt türü vardır:
 • G. c. camelopardalis
 • G. c. rothschildi (Rothschild zürafası)
Rothschild zürafası (G. c. rothschildi) G. camelopardalis'in bir ekotipi olabilir. Yayılış alanı Uganda ve Kenya'nın bazı bölgelerini içerir. Güney Sudan'daki varlığı belirsizdir. Bu zürafanın genellikle tam kenarları olan büyük koyu lekeleri vardır, ancak keskin kenarları da olabilir. Koyu lekelerin içinde daha soluk yayılan çizgiler veya çizgiler de olabilir. Lekeler nadiren kalçaların altına ve neredeyse hiçbir zaman toynaklara ulaşmaz. Bu ekotip ayrıca beş adet "boynuz" geliştirebilir. Yaklaşık 1.500 bireyin vahşi doğada kaldığına inanılmaktadır ve 450'den fazlası hayvanat bahçelerinde yaşamaktadır. Eylül 2016 civarındaki genetik analizlere göre, Nubian zürafası (G. c. camelopardalis) ile akrabadır. Rothschild's Giraffe (Giraffa camelopardalis rothschildi) male (7068054987), crop & edit.jpg
Batı Afrika zürafası (G. c. peralta) güneybatı Nijer'e endemiktir. Bu hayvan diğer alt türlere göre daha açık bir pelaja (kürk) sahiptir ve kalçaların altına kadar uzanan kırmızı lob şeklinde lekeleri vardır. Kemikçikler diğer alt türlere göre daha diktir ve erkeklerde iyi gelişmiş medyan yumrular bulunur. Giraffa içinde nesli en fazla tehlike altında olan alt türdür ve vahşi doğada 400 birey kalmıştır. Kamerun'daki zürafaların eskiden bu türe ait olduğuna inanılırdı, ancak aslında G. c. antiquorum'dur. Bu hata hayvanat bahçelerindeki statüsü konusunda bazı karışıklıklara neden olmuştur, ancak 2007 yılında Avrupa hayvanat bahçelerinde tutulan tüm "G. c. peralta "ların aslında G. c. antiquorum olduğu tespit edilmiştir. Aynı 2007 çalışması, Batı Afrika zürafasının Rothschild zürafası ile Kordofan'dan daha yakın akraba olduğunu ve atasının doğudan kuzey Afrika'ya ve ardından Sahra Çölü'nün gelişmesiyle bugünkü menziline göç etmiş olabileceğini ortaya koymuştur. Çad Gölü, en geniş haliyle Holosen döneminde (MÖ 5000'den önce) Batı Afrika ve Kordofan zürafaları arasında bir bariyer görevi görmüş olabilir. Giraffe-solo Koure-NIGER.jpg Batı Afrika zürafası
(G. peralta),

Nijer zürafası veya Nijerya zürafası olarak da bilinir

Retiküle zürafa (G. c. reticulata) kuzeydoğu Kenya, güney Etiyopya ve Somali'ye özgüdür. Ayırt edici kürk deseni, ince beyaz çizgilerden oluşan bir ağ ile bölünmüş keskin kenarlı, kırmızımsı kahverengi çokgen yamalardan oluşur. Benekler kalçaların altına kadar uzanabilir ya da uzanmayabilir ve erkeklerde medyan bir yumru mevcuttur. Tahminen 8.660 birey vahşi doğada kalmaktadır ve Uluslararası Tür Bilgi Sistemi kayıtlarına göre 450'den fazlası hayvanat bahçelerinde yaşamaktadır. Giraffa camelopardalis reticulata 01, flip.jpg Retiküle zürafa
(G. reticulata),

Somali zürafası olarak da bilinir

Angola zürafası (G. c. angolensis) kuzey Namibya, güneybatı Zambiya, Botsvana ve batı Zimbabve'de bulunur. Bu alt tür üzerinde 2009 yılında yapılan bir genetik çalışma, kuzey Namib Çölü ve Etosha Ulusal Parkı popülasyonlarının ayrı bir alt tür oluşturduğunu öne sürmüştür. Bu alt türün kenarları çentikli veya köşeli uzantıları olan büyük kahverengi lekeleri vardır. Leke deseni bacaklar boyunca uzanır ancak yüzün üst kısmında görülmez. Boyun ve sağrı lekeleri oldukça küçük olma eğilimindedir. Alt türün ayrıca beyaz bir kulak yaması vardır. Vahşi doğada yaklaşık 13.000 hayvan kaldığı tahmin edilmektedir ve yaklaşık 20 tanesi hayvanat bahçelerinde yaşamaktadır. Giraffa camelopardalis angolensis, flip.jpg Angola zürafası
(G. angolensis)

Namibya zürafası olarak da bilinir

Güney zürafası (G. giraffa)
İki alt türü vardır:
 • G. g. angolensis
 • G. g. giraffa
Güney Afrika zürafası (G. c. giraffa) kuzey Güney Afrika, güney Botswana, güney Zimbabve ve güneybatı Mozambik'te bulunur. Mavimsi bir arka plan rengi üzerinde "bazı ince çıkıntılar içeren" koyu, biraz yuvarlak lekelere sahiptir. Benekler bacaklardan aşağı doğru uzanır ve uzadıkça küçülür. Erkeklerin medyan yumruları daha az gelişmiştir. Vahşi doğada en fazla 31.500 tane kaldığı tahmin edilmektedir ve yaklaşık 45 tanesi hayvanat bahçelerinde yaşamaktadır. Giraffe standing.jpg Güney Afrika zürafası
(G. giraffa)

Cape zürafası olarak da bilinir

Masai zürafası (G. c. tippelskirchi) orta ve güney Kenya ile Tanzanya'da bulunur. Tüy desenleri oldukça çeşitlidir, lekeler çoğunlukla yuvarlak ve düz kenarlıdan oval şekilli ve kesik veya loplu kenarlıya kadar değişir. Erkeklerde genellikle medyan bir yumru bulunur. Doğada toplam 32.550 adet kaldığı düşünülmektedir ve yaklaşık 100 tanesi hayvanat bahçelerinde yaşamaktadır. GiraffaCamelopardalisTippelskirchi-Masaai-Mara.JPG Masai zürafası
(G. tippelskirchi)

Kilimanjaro zürafası olarak da bilinir

Masai zürafası (G. tippelskirchi)
İki alt türü vardır:
 • G. t. tippelskirchi
 • G. t. thornicrofti
Thornicroft zürafası (G. c. thornicrofti) doğu Zambiya'daki Luangwa Vadisi ile sınırlıdır. Yamalar çentikli ve biraz yıldız şeklindedir ve bacaklar boyunca uzanabilir ya da uzanmayabilir. Erkeklerin medyan yumruları az gelişmiştir. Vahşi doğada 550'den fazla kalmamıştır ve hiçbiri hayvanat bahçesinde bulunmamaktadır. Adını Harry Scott Thornicroft'tan almıştır). Giraffe Walking Square, flip.jpg Thornicroft'un zürafası
("G. thornicrofti")

Luangwa zürafası veya Rhodesian zürafası olarak da bilinir

Tanımlanan ilk soyu tükenmiş tür Giraffa sivalensis Falconer ve Cautley 1843, ilk olarak yaşayan zürafanın fosili olarak tanımlanan bir omurun yeniden değerlendirilmesidir. Bazı isimler hakkında taksonomik görüş eksik olsa da, yayınlanmış olan soyu tükenmiş türler şunlardır:

 • Giraffa gracilis
 • Giraffa jumae
 • Giraffa priscilla
 • Giraffa pomeli
 • Giraffa punjabiensis
 • Giraffa pygmaea
 • Giraffa sivalensis
 • Giraffa stillei
Alt Türlerin Afrikadaki Dağılımı

Görünüm ve anatomi

Photograph of a Giraffe skeleton
Oklahoma City, Oklahoma'daki Osteoloji Müzesi'nde sergilenen zürafa iskeleti

Tam yetişkin zürafalar 4,3-5,7 m (14,1-18,7 ft) boyunda olup, erkekler dişilerden daha uzundur. Ortalama ağırlık yetişkin bir erkek için 1,192 kg (2,628 lb) ve yetişkin bir dişi için 828 kg'dır (1,825 lb). Uzun boynu ve bacaklarına rağmen vücudu nispeten kısadır. Derisi çoğunlukla gri ya da ten rengindedir ve 20 mm (0,79 inç) kalınlığa ulaşabilir. 80-100 santimetre (31-39 inç) uzunluğundaki kuyruğu uzun, koyu renkli bir kıl tutamıyla sonlanır ve böceklere karşı savunma olarak kullanılır.

Kürkünde turuncu, kestane rengi, kahverengi ya da neredeyse siyah olabilen koyu lekeler ya da yamalar bulunur ve bunlar genellikle beyaz ya da krem rengi olan açık renk tüylerle ayrılır. Erkek zürafalar yaşlandıkça daha koyu renk alırlar. Kürk deseninin savan ormanlık alanlarının ışık ve gölge desenlerinde kamuflaj görevi gördüğü iddia edilmektedir. Ağaçlar ve çalılar arasında dururken, birkaç metre mesafeden bile görülmeleri zordur. Bununla birlikte, yetişkin zürafalar yaklaşan bir avcıyı en iyi şekilde görebilmek için hareket eder ve yavrular için daha önemli olabilecek kamuflajdan ziyade boyutlarına ve kendilerini savunma yeteneklerine güvenirler. Her zürafanın kendine özgü bir kürk deseni vardır. Buzağılar bazı kürk desen özelliklerini annelerinden miras alır ve bazı leke özelliklerindeki varyasyon yenidoğan hayatta kalma ile ilişkilidir. Lekelerin altındaki deri, karmaşık kan damarı sistemleri ve büyük ter bezlerinin bulunduğu bölgeler olarak termoregülasyon için pencere görevi görüyor olabilir.

Parazit kovucuları hayvana karakteristik bir koku verdiğinden, kürk hayvana kimyasal savunma sağlayabilir. Kürkte en az 11 ana aromatik kimyasal bulunur, ancak kokunun çoğundan indol ve 3-metilindol sorumludur. Erkekler dişilerden daha güçlü bir kokuya sahip olduğundan, bu kokunun cinsel bir işlevi de olabilir.

Baş

Closeup photograph of a giraffe head
Kuzey zürafasının başının yakın çekimi

Her iki cinsiyette de kemikleşmiş kıkırdaktan oluşan, deriyle kaplı ve parietal kemiklerde kafatasına kaynaşmış ossikon adı verilen belirgin boynuz benzeri yapılar vardır. Damarlı olan kemikçiklerin termoregülasyonda bir rolü olabilir ve erkekler arasındaki mücadelede kullanılır. Görünüm, bir zürafanın cinsiyeti veya yaşı için güvenilir bir rehberdir: dişilerin ve gençlerin kemikçikleri incedir ve üstte kıl tutamları gösterirken, yetişkin erkeklerinki topuzlarla biter ve üstte kel olma eğilimindedir. Ayrıca, erkeklerde daha belirgin olan medyan bir yumru kafatasının ön tarafında ortaya çıkar. Erkekler yaşlandıkça kafataslarında tümsekler oluşturan kalsiyum birikintileri geliştirir. Çoklu sinüsler bir zürafanın kafatasını hafifletir. Bununla birlikte, erkekler yaşlandıkça kafatasları daha ağır ve daha sopaya benzer hale gelir, bu da savaşta daha baskın olmalarına yardımcı olur. Kafatasının oksipital kondilleri hayvanın başını yukarı doğru eğmesini ve diliyle yukarıdaki dallardaki yiyecekleri yakalamasını sağlar.

Zürafanın başının her iki yanında bulunan gözleri ona iyi bir görüş ve yüksekliğinden dolayı geniş bir görüş alanı sağlar. Gözler diğer toynaklılara göre daha büyüktür ve retina yüzey alanı daha geniştir. Zürafalar muhtemelen renkli görür ve işitme ve koku alma duyuları keskindir. Kulakları hareketlidir ve burun delikleri yarık şeklindedir, bu da kum üflemeye karşı bir adaptasyon olabilir.

Zürafanın prehensil dili yaklaşık 45 cm (18 inç) uzunluğundadır. Belki de güneş yanığından korunmak için siyahtır ve yaprakları kavramak ve dallardan yaprakları nazikçe çıkarmak için kullanışlıdır. Üst dudak dikenlerden korunmak için kıllarla kaplıdır ve yiyecek ararken kullanışlıdır. Papillalar dili ve ağzın iç kısmını kaplar. Üst çenenin sert bir damağı vardır ve ön dişleri yoktur. Azı ve küçük azı dişleri alçak taçlı, geniş yüzeyli ve neredeyse kare kesitlidir.

Boyun

Zürafanın 2,4 m (7,9 ft) uzunluğa kadar çıkabilen son derece uzun bir boynu vardır. Boyun boyunca kısa, dik kıllardan oluşan bir yele bulunur. Boyun tipik olarak 50-60 derecelik bir açıyla durur, ancak yavruların boyunları daha düzdür ve 70 derecede durur. Uzun boyun, daha fazla omurun eklenmesinden değil, boyun omurlarının orantısız bir şekilde uzamasından kaynaklanır. Her bir boyun omuru 28 cm (11 inç) uzunluğundadır. Zürafanın yaşayan en yakın akrabası okapi de dahil olmak üzere benzer büyük toynaklılarda tipik olan yüzde 27-33'lük oranla karşılaştırıldığında, zürafanın omurga kolonunun uzunluğunun yüzde 52-54'ünü oluştururlar. Bu uzama büyük ölçüde doğumdan sonra gerçekleşir, belki de zürafa anneleri yetişkinlerle aynı boyun oranlarına sahip yavrular doğurmakta zorlanacağı içindir. Zürafanın başı ve boynu büyük kaslar ve güçlendirilmiş bir ense bağı tarafından tutulur ve bunlar ön göğüs omurlarındaki uzun sırt dikenleri tarafından tutturularak hayvana bir kamburluk kazandırır.

Photograph of an adult male giraffe with its next fully extended feeding on an acacia
Kenya'da bir akasya üzerinde beslenen yetişkin erkek ağsı zürafa

Zürafanın boyun omurları bilyeli ve soketli eklemlere sahiptir. Zürafaların boyun ve göğüs omurları arasındaki eklemlenme noktası, eklemlenmenin yedinci boyun omuru (C7) ile T1 arasında olduğu diğer geviş getiren hayvanların çoğunun aksine, birinci ve ikinci göğüs omurları (T1 ve T2) arasında olacak şekilde kaydırılmıştır. Bu durum, C7'nin boyun uzunluğunun artmasına doğrudan katkıda bulunmasını sağlar ve T1'in aslında C8 olduğu ve zürafaların fazladan bir boyun omuru eklediği önerisine yol açmıştır. Ancak, T1'in eklemli kaburga gibi torasik omurların tanısı olarak kabul edilen diğer morfolojik özelliklere sahip olması ve memelilerin yedi boyun omuru sınırının istisnalarının genellikle artan nörolojik anomaliler ve hastalıklarla karakterize olması nedeniyle bu öneri genel olarak kabul görmemektedir.

Zürafa boyunlarındaki uzamanın evrimsel kökeni ve sürdürülmesine ilişkin çeşitli hipotezler vardır. Charles Darwin ilk olarak "rekabet eden tarayıcılar hipotezini" öne sürmüş ve bu hipoteze yakın zamanda karşı çıkılmıştır. Bu hipoteze göre kudu, steenbok ve impala gibi daha küçük tarayıcıların rekabet baskısı, zürafaların rakiplerinin ulaşamadığı yiyeceklere ulaşmasını sağladığı için boyun uzamasını teşvik etmiştir. Bu avantaj gerçektir çünkü zürafalar 4,5 m (15 ft) yüksekliğe kadar beslenebilirken, kudu gibi oldukça büyük rakipleri bile sadece yaklaşık 2 m (6 ft 7 inç) yüksekliğe kadar beslenebilir. Tarama rekabetinin daha düşük seviyelerde yoğun olduğunu ve zürafaların gölgelikte daha verimli (her lokmada daha fazla yaprak biyokütlesi kazanarak) beslendiğini gösteren araştırmalar da vardır. Ancak bilim insanları, zürafaların diğer tarayıcıların ulaşamayacağı seviyelerde beslenmek için ne kadar zaman harcadıkları konusunda hemfikir değil, 2010 yılında yapılan bir araştırma, uzun boyunlu yetişkin zürafaların kuraklık koşullarında daha kısa boyunlu olanlara göre daha yüksek ölüm oranlarına maruz kaldıklarını ortaya koymuştur. Bu çalışma, daha uzun bir boynu korumanın daha fazla besin gerektirdiğini ve bunun da uzun boyunlu zürafaları yiyecek kıtlığı sırasında risk altına soktuğunu öne sürüyor.

Bir başka teori olan cinsel seçilim hipotezi, uzun boyunların ikincil bir cinsel özellik olarak evrimleştiğini ve erkeklere "boyun eğme" yarışmalarında (aşağıya bakınız) baskınlık kurmak ve cinsel olarak alıcı dişilere erişim sağlamak için avantaj sağladığını öne sürmektedir. Bu teoriyi destekleyen bulgular, erkeklerin boyunlarının aynı yaştaki dişilerden daha uzun ve ağır olduğunu ve erkeklerin başka mücadele biçimleri kullanmadığını göstermektedir. Ancak bu teoriye yapılan itirazlardan biri, dişi zürafaların da neden uzun boyunlu olduğunu açıklayamamasıdır. Ayrıca boynun hayvana daha fazla uyanıklık kazandırdığı da öne sürülmüştür.

Bacaklar, hareket ve duruş

Photograph of giraffe's hind leg
San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki bir Masai zürafasının sağ arka bacağı

Bir zürafanın ön ve arka bacakları yaklaşık aynı uzunluktadır. Ön bacakların radius ve ulnası, yapısal olarak insan bileğine eşdeğer olsa da diz olarak işlev gören carpus tarafından eklemlenir. Görünüşe göre bir askı bağı, sırık bacakların hayvanın büyük ağırlığını desteklemesini sağlar. Büyük erkek zürafaların toynakları 31 cm × 23 cm (12,2 inç × 9,1 inç) çapa ulaşır. Her toynağın arka kısmı alçaktır ve ayak bileği yere yakındır, bu da ayağın hayvanın ağırlığı için ek destek sağlamasına olanak tanır. Zürafaların çiğneme tırnakları ve parmak arası bezleri yoktur. Zürafanın leğen kemiği nispeten kısa olsa da, üst uçları dışarı doğru yayılmış bir ilium'a sahiptir.

Bir zürafanın sadece iki yürüyüşü vardır: yürüme ve dörtnala koşma. Yürüme, bacakların vücudun bir tarafında hareket ettirilmesi ve ardından aynı hareketin diğer tarafta da yapılmasıyla gerçekleştirilir. Dörtnala giderken, arka bacaklar ön bacakların etrafında hareket eder, ardından ön bacaklar öne doğru hareket eder ve kuyruk kıvrılır. Hayvan dörtnala giderken dengesini ve karşı momentumu korumak için başının ve boynunun ileri ve geri hareketlerine güvenir. Zürafa 60 km/sa (37 mil/sa) hıza ulaşabilir ve 50 km/sa (31 mil/sa) hızını birkaç kilometre boyunca sürdürebilir. Zürafalar, uzun bacakları suda oldukça hantal olacağından muhtemelen yetkin yüzücüler olamazlar, ancak muhtemelen yüzebilirler. Yüzerken, göğüs kafesi ön bacaklar tarafından ağırlaştırılır, bu da hayvanın boynunu ve bacaklarını uyumlu bir şekilde hareket ettirmesini veya başını su yüzeyinin üzerinde tutmasını zorlaştırır.

Bir zürafa, vücudu katlanmış bacaklarının üzerine gelecek şekilde uzanarak dinlenir. Uzanmak için hayvan ön ayakları üzerinde diz çöker ve ardından vücudunun geri kalanını aşağı indirir. Ayağa kalkmak için önce ön dizlerinin üzerine kalkar ve arka ayaklarının üzerine geçer. Daha sonra diz çökme pozisyonundan ön ayakları üzerinde durma pozisyonuna geçer ve vücudunun geri kalanını yukarı doğru çekerek denge için başını sallar. Zürafa su içmek için eğilmek isterse ya ön bacaklarını açar ya da dizlerini büker. Esaret altında yapılan çalışmalar, zürafanın çoğunlukla geceleri olmak üzere günde yaklaşık 4,6 saat aralıklı olarak uyuduğunu ortaya koymuştur. Genellikle yatarak uyur; ancak özellikle yaşlı bireylerde ayakta uyuduğu da kaydedilmiştir. Yatarken aralıklı kısa "derin uyku" evreleri, zürafanın boynunu geriye doğru bükmesi ve başını paradoksal uykuya işaret ettiğine inanılan bir pozisyon olan kalçasına veya uyluğuna dayamasıyla karakterize edilir.

İç sistemler

Sketch of the path of the recurrent laryngeal nerve in giraffe
Zürafada rekürren laringeal sinirin yol şeması

Memelilerde sol rekürren laringeal sinir sağdakinden daha uzundur; zürafada 30 cm'den (12 inç) daha uzundur. Bu sinirler zürafada yaşayan diğer tüm hayvanlardan daha uzundur; sol sinir 2 metreden (6 ft 7 inç) daha uzundur. Bu yoldaki her sinir hücresi beyin sapında başlar ve vagus siniri boyunca boyundan aşağı geçer, daha sonra boyundan yukarı gırtlağa geri giden tekrarlayan laringeal sinire dallanır. Dolayısıyla, bu sinir hücreleri en büyük zürafalarda yaklaşık 5 m (16 ft) uzunluğa sahiptir. Uzun boynuna ve büyük kafatasına rağmen, zürafanın beyni toynaklı bir hayvan için tipiktir. Burun kanallarındaki buharlaşmalı ısı kaybı zürafanın beynini serin tutar. İskelet şekli, zürafaya kütlesine oranla küçük bir akciğer hacmi verir. Uzun boynu, dar nefes borusuna rağmen ona büyük miktarda ölü alan sağlar. Zürafa aynı zamanda yüksek bir gelgit hacmine sahiptir, bu nedenle ölü alan ve gelgit hacmi dengesi diğer memelilerle hemen hemen aynıdır. Hayvan hala dokuları için yeterli oksijen sağlayabilir ve koşarken solunum hızını ve oksijen difüzyonunu artırabilir.

Photograph of a giraffe bending down to drink
Kenya'da su içmek için eğilen retiküle zürafa. Dolaşım sistemi, boynundan aşağıya doğru akan kan akışıyla başa çıkabilecek şekilde uyarlanmıştır.

Zürafanın dolaşım sistemi, büyük boyu için çeşitli adaptasyonlara sahiptir. Ağırlığı 11 kg'dan (25 lb) fazla olabilen ve yaklaşık 60 cm (2 ft) uzunluğundaki kalbi, beyne kan akışını sürdürmek için bir insan için gereken kan basıncının yaklaşık iki katını üretmelidir. Bu nedenle, kalp duvarı 7,5 cm (3,0 inç) kadar kalın olabilir. Zürafaların kalp atış hızları, boyutlarına göre alışılmadık derecede yüksektir ve dakikada 150 atım yapar. Hayvan başını aşağı indirdiğinde, kan oldukça engelsiz bir şekilde aşağı akar ve üst boyundaki rete mirabile, geniş kesit alanı ile beyne aşırı kan akışını engeller. Başını tekrar kaldırdığında kan damarları daralır ve kanı beyne yönlendirir, böylece hayvan bayılmaz. Şahdamarları, baş aşağı indirilirken kanın inferior vena kava ve sağ atriyumdan başa geri akmasını önlemek için birkaç (en yaygın olarak yedi) kapakçık içerir. Buna karşılık, alt bacaklardaki kan damarları, üzerlerine baskı yapan sıvının ağırlığı nedeniyle büyük bir basınç altındadır. Bu sorunu çözmek için alt bacakların derisi kalın ve sıkıdır, böylece çok fazla kanın akmasını engeller.

Zürafaların yemek borusu kasları, yiyeceklerin mideden boyundan yukarıya ve geviş getirmek için ağza doğru kusmasını sağlamak için alışılmadık derecede güçlüdür. Tüm geviş getiren hayvanlarda olduğu gibi dört odacıklı mideleri vardır; ilk odacık özel diyetlerine adapte olmuştur. Yetişkin bir zürafanın bağırsaklarının uzunluğu 70 m'den (230 ft) fazladır ve ince bağırsağın kalın bağırsağa oranı nispeten düşüktür. Zürafanın karaciğeri küçük ve kompakttır. Safra kesesi genellikle fetal yaşam sırasında mevcuttur, ancak doğumdan önce kaybolabilir.

Davranış ve ekoloji

Habitat ve beslenme

Photograph of a giraffe extending its tongue to feed
Tanzanya'da beslenmek için dilini uzatan bir Masai zürafası. Dili, dudakları ve damağı ağaçlardaki keskin dikenlerle başa çıkabilecek kadar serttir.

Zürafalar genellikle savanlarda ve açık ormanlık alanlarda yaşar. Acacieae, Commiphora, Combretum ve açık Terminalia ormanlık alanlarını Brachystegia ormanlık alanları gibi daha yoğun ortamlara tercih ederler. Angola zürafası çöl ortamlarında bulunabilir. Zürafalar, zürafanın büyüme hızını sürdürmek için önemli kalsiyum ve protein kaynakları olan Acacieae alt familyası ve Commiphora ve Terminalia cinslerini tercih ederek ağaç dallarına göz atarlar. Ayrıca çalılar, otlar ve meyvelerle de beslenirler. Bir zürafa günde yaklaşık 34 kg (75 lb) yeşillik yer. Zürafalar strese girdiklerinde dalların kabuklarını çiğneyebilirler. Zürafaların eski kemikleri de çiğnedikleri kaydedilmiştir.

Yağışlı mevsimde yiyecek bol ve zürafalar daha dağınıkken, kurak mevsimde kalan yaprak dökmeyen ağaç ve çalıların etrafında toplanırlar. Anneler, muhtemelen avcıları daha kolay tespit edebilmek için açık alanlarda beslenme eğilimindedir, ancak bu durum beslenme verimliliklerini azaltabilir. Geviş getiren bir hayvan olarak zürafa, yiyeceğini önce çiğner, sonra işlemek için yutar ve daha sonra yarı sindirilmiş gevişi gözle görülür bir şekilde boynundan yukarı ve tekrar çiğnemek için ağzına geri geçirir. Zürafa diğer birçok otçuldan daha az yiyeceğe ihtiyaç duyar çünkü yediği yeşilliklerde daha konsantre besinler vardır ve daha verimli bir sindirim sistemine sahiptir. Hayvanın dışkısı küçük topaklar şeklinde gelir. Suya erişimi olduğunda, bir zürafa üç günden uzun olmayan aralıklarla su içer.

Zürafalar beslendikleri ağaçlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, genç ağaçların büyümesini birkaç yıl geciktirir ve çok uzun ağaçlara "bel çizgisi" verir. Beslenmenin en yoğun olduğu saatler gündüzün ilk ve son saatleridir. Bu saatler arasında zürafalar çoğunlukla ayakta durur ve geviş getirir. Geviş getirme, çoğunlukla yatarak yapılan gece boyunca baskın faaliyettir.

Sosyal yaşam

Photograph of a gathering of four female giraffes
Güney Afrika, Tswalu Kalahari Rezervi'nde dişi Güney Afrika zürafalarının toplanması. Bu hayvanlar genellikle sürüler halinde toplanır.

Zürafalar genellikle ekolojik, antropojenik, zamansal ve sosyal faktörlere göre büyüklükleri ve kompozisyonları değişen gruplar halinde bulunurlar. Geleneksel olarak, bu grupların bileşimi açık ve sürekli değişen olarak tanımlanmıştır. Araştırma amacıyla "grup", "birbirinden bir kilometreden daha az uzaklıkta olan ve aynı genel yönde hareket eden bireyler topluluğu" olarak tanımlanmıştır. Daha yeni çalışmalar zürafaların akrabalık, cinsiyet veya diğer faktörlere dayalı uzun süreli sosyal gruplara veya kliklere sahip olduğunu ve bu grupların düzenli olarak daha büyük topluluklardaki diğer gruplarla veya bir fizyon-füzyon toplumu içindeki alt topluluklarla ilişki kurduğunu ortaya koymuştur. İnsanlara yakınlık sosyal düzenlemeleri bozabilir. Tanzanya'daki Masai zürafaları, her biri üreme oranları ve yavru ölümleri bakımından farklılık gösteren, örtüşen aralıklara sahip farklı alt popülasyonlara sahiptir.

Bir gruptaki zürafa sayısı bir ila 66 birey arasında değişebilir. Zürafa grupları cinsiyete göre ayrılmış olma eğilimindedir, ancak yetişkin dişiler ve genç erkeklerden oluşan karışık cinsiyetli gruplar da görülür. Dişi gruplar anasoylu olabilir. Genel olarak dişiler, aynı cinsiyetten bireylerle ilişki kurma konusunda erkeklerden daha seçicidir. Özellikle istikrarlı zürafa grupları, anneler ve yavrularından oluşan ve haftalar ya da aylar sürebilen gruplardır. Genç erkekler de gruplar oluşturur ve oyun kavgalarına girerler. Bununla birlikte, yaşlandıkça erkekler daha yalnız olurlar, ancak çiftler halinde veya dişi gruplarla da ilişki kurabilirler. Zürafalar bölgesel değildir, ancak yağışa ve insan yerleşimlerine yakınlığa göre değişen ev aralıkları vardır. Erkek zürafalar zaman zaman normalde sık bulundukları bölgelerden uzaklaşırlar.

İlk biyologlar zürafaların dilsiz olduklarını ve ses kıvrımlarını titreştirmek için yeterli hava akışı yaratamadıklarını öne sürmüşlerdir. Aksine; homurdanma, hapşırma, öksürme, horlama, tıslama, patlama, inleme, homurdanma, hırlama ve flüt benzeri sesler kullanarak iletişim kurdukları kaydedilmiştir. Kur yapma sırasında erkekler yüksek sesle öksürürler. Dişiler yavrularını böğürerek çağırır. Buzağılar meleme, möleme ve miyavlama sesleri çıkarır. Homurdanma ve tıslama uyanıklık ile ilişkilidir. Gece boyunca zürafalar ses ötesi aralığın üzerinde birbirlerine mırıldanıyor gibi görünür. Amaç belirsizdir. Baskın erkekler diğer erkeklere dik bir duruş sergiler; sert bir şekilde yürürken ve yanlarını gösterirken çeneyi ve başı yukarıda tutar. Daha az baskın olanlar ise başlarını ve kulaklarını düşürerek, çenelerini indirerek ve kaçarak itaatkârlık gösterirler.

Üreme ve ebeveyn bakımı

Photograph of giraffes mating
Angola zürafaları Namibya'da çiftleşiyor

Zürafalarda üreme genel olarak çok eşlidir: birkaç yaşlı erkek doğurgan dişilerle çiftleşir. Dişiler yıl boyunca üreyebilir ve yaklaşık her 15 günde bir östrus döngüsü yaşarlar. Östrus dönemindeki dişi zürafalar zaman ve mekan içinde dağınıktır, bu nedenle üreyen yetişkin erkekler çiftleşme fırsatları aramak için dişi grupları arasında dolaşma stratejisini benimser ve yaklaşık iki haftada bir periyodik hormon kaynaklı kızışma davranışı gösterir. Erkekler genç yetişkin dişileri yavrulara ve yaşlı yetişkinlere tercih eder.

Erkek zürafalar dişilerin doğurganlığını, flehmen tepkisi olarak bilinen çok adımlı bir süreçte östrusu tespit etmek için dişinin idrarını tadarak değerlendirir. Östrus gösteren bir dişi tespit edildiğinde, erkek ona kur yapmaya çalışacaktır. Kur yaparken, baskın erkekler astlarını uzak tutacaktır. Kur yapan bir erkek dişinin kuyruğunu yalayabilir, başını ve boynunu dişinin vücuduna yaslayabilir ya da kemikçikleriyle dişiyi dürtebilir. Çiftleşme sırasında erkek arka ayakları üzerinde durur, başı yukarıda durur ve ön ayakları dişinin yanlarına dayanır.

Zürafaların gebelik süresi 400-460 gün sürer ve bu sürenin sonunda normalde tek bir yavru doğar, ancak nadiren ikiz yavrular da görülür. Anne ayakta doğum yapar. Yavru, fetal zarları yırtarak önce baş ve ön ayaklarını çıkarır ve göbek kordonunu keserek yere düşer. Yeni doğan bir zürafa 1,7-2 m (5,6-6,6 ft) boyundadır. Doğumdan sonraki birkaç saat içinde yavru etrafta koşabilir ve neredeyse bir haftalıktan ayırt edilemez. Bununla birlikte, ilk bir ila üç hafta boyunca zamanının çoğunu saklanarak geçirir; kürk deseni kamuflaj sağlar. Anne karnındayken düz duran kemikçikler birkaç gün içinde yukarı kalkar.

A female giraffe with her calf
Yavrusuyla birlikte dişi Angola zürafası

Yavrusu olan anneler, birlikte hareket ederek ya da gezinerek yavru sürülerinde toplanırlar. Böyle bir gruptaki anneler bazen başka bir yerde yiyecek ve içecek ararken yavrularını bir dişinin yanında bırakabilir. Bu durum "yavrulama havuzu" olarak bilinir. Yetişkin erkekler, dostça etkileşimlerde bulunuyor gibi görünseler de yavruların yetiştirilmesinde neredeyse hiç rol oynamazlar. Yavrular avlanma riski altındadır ve bir anne zürafa yavrusunun üzerinde durup yaklaşan bir avcıya tekme atabilir. Yavrulama havuzlarını izleyen dişiler, bir rahatsızlık tespit ettiklerinde sadece kendi yavrularını uyarır, ancak diğerleri bunu fark edip takip edecektir. Buzağılar altı ila sekiz aylıkken sütten kesilebilir ancak 14 aya kadar anneleriyle birlikte kalabilirler. Dişiler dört yaşına geldiklerinde cinsel olarak olgunlaşırken, erkekler dört ya da beş yaşında olgunlaşır. Erkek zürafalarda spermatogenez üç ila dört yaşlarında başlar. Erkekler çiftleşme fırsatı elde etmek için en az yedi yaşına kadar beklemelidir.

Boyun atma

Photograph of two male giraffes necking to establish dominance
Burada, Güney Afrika'nın erkek zürafaları, Güney Afrika'nın Kwa-Zulu-Natal bölgesindeki Ithala Av Hayvanları Koruma Alanı'nda baskınlık kurmak için düşük yoğunluklu boyun eğme eyleminde bulunuyor.

Erkek zürafalar boyunlarını savaşta silah olarak kullanırlar, bu davranış "boyun vurma" olarak bilinir. Boyun vurma baskınlık kurmak için kullanılır ve boyun vurma kavgalarını kazanan erkekler daha fazla üreme başarısına sahip olur. Bu davranış düşük ya da yüksek yoğunlukta gerçekleşir. Düşük yoğunluklu boyun eğmede, savaşçılar birbirlerine sürtünür ve yaslanırlar. Kendini daha dik tutabilen erkek mücadeleyi kazanır. Yüksek yoğunluklu boyun eğmede, dövüşçüler ön bacaklarını açarak boyunlarını birbirlerine doğru sallar ve kemik kemikleriyle darbeler indirmeye çalışır. Yarışmacılar birbirlerinin darbelerinden kaçmaya çalışacak ve ardından karşı koymaya hazırlanacaktır. Bir darbenin gücü kafatasının ağırlığına ve salınımın kavisine bağlıdır. Bir boyun germe düellosu, dövüşçülerin ne kadar iyi eşleştiğine bağlı olarak yarım saatten fazla sürebilir. Çoğu dövüş ciddi yaralanmalara yol açmasa da, kırık çeneler, kırık boyunlar ve hatta ölümler kaydedilmiştir.

Bir düellodan sonra, iki erkek zürafanın birbirlerini okşaması ve kur yapması yaygındır. Erkekler arasındaki bu tür etkileşimlerin heteroseksüel çiftleşmeden daha sık olduğu tespit edilmiştir. Bir çalışmada, gözlemlenen montaj olaylarının yüzde 94'ü erkekler arasında gerçekleşmiştir. Aynı cinsiyetten aktivitelerin oranı yüzde 30 ila 75 arasında değişmiştir. Aynı cinsiyetten çiftleşme olaylarının yalnızca yüzde biri dişiler arasında meydana gelmiştir.

Ölüm oranı ve sağlık

Photograph of a lioness with at an adult giraffe kill
Dişi aslan yetişkin bir Masai zürafasını öldürürken görülüyor

Zürafaların yetişkin hayatta kalma olasılığı yüksektir ve diğer geviş getiren hayvanlara kıyasla 38 yıla varan alışılmadık derecede uzun bir ömürleri vardır. Boyutları, görme yetileri ve güçlü tekmeleri nedeniyle yetişkin zürafalar genellikle avlanmaya maruz kalmazlar, ancak aslanlar düzenli olarak 550 kg'a (1.210 lb) kadar olan bireyleri avlayabilirler. Zürafalar, Kruger Ulusal Parkı'ndaki büyük kediler için en yaygın besin kaynağıdır ve tüketilen etin yaklaşık üçte birini oluşturur, ancak tüketilen zürafaların büyük çoğunluğu leş gibi göründüğünden, zürafaların yalnızca küçük bir kısmı muhtemelen yırtıcılar tarafından öldürülmüştür. Yetişkin dişilerin hayatta kalması, birlikte görüldüğü diğer dişilerin ortalama sayısı olan sokulganlık ile önemli ölçüde ilişkilidir. Yavrular yetişkinlerden çok daha savunmasızdır ve leoparlar, çitalar, Nil timsahları, benekli sırtlanlar ve vahşi köpekler tarafından da avlanırlar. Zürafa yavrularının dörtte biri ila yarısı yetişkinliğe ulaşır. Buzağıların hayatta kalma oranı doğum mevsimine göre değişir; kurak mevsimde doğan buzağıların hayatta kalma oranı daha yüksektir.

Göçmen antilop ve zebra sürülerinin yerel ve mevsimsel varlığı, zürafa yavruları üzerindeki av baskısını azaltır ve hayatta kalma olasılıklarını artırır. Buna karşılık, diğer toynaklıların da zürafalarla birliktelikten fayda sağlayabileceği öne sürülmüştür, zira zürafaların boyları yırtıcıları daha uzaktan fark etmelerini sağlamaktadır. Zebraların, zürafaların vücut dilinden avlanma riski hakkında bilgi edindikleri ve zürafalar varken çevreyi taramak için daha az zaman harcadıkları bulunmuştur.

Bazı parazitler zürafalardan beslenir. Özellikle diğer bölgelere göre daha ince bir deriye sahip olan cinsel organların etrafındaki bölgede keneler için sıklıkla konakçı olurlar. Zürafalarda yaygın olarak beslenen kene türleri Hyalomma, Amblyomma ve Rhipicephalus cinsleridir. Zürafalar, keneleri temizlemek ve onları tehlikeye karşı uyarmak için kırmızı gagalı ve sarı gagalı öküzgagalara güvenebilirler. Zürafalar çok sayıda iç parazit türüne ev sahipliği yapar ve çeşitli hastalıklara karşı hassastırlar. Rinderpest adlı (artık ortadan kaldırılmış) viral hastalığın kurbanı olmuşlardır. Zürafalar ayrıca kırışıklıklar, lezyonlar veya ham çatlaklar şeklinde ortaya çıkan bir cilt bozukluğundan da muzdarip olabilirler. Ruaha Ulusal Parkı'nda zürafaların %79'u bu hastalığın belirtilerini gösterirken, Tarangire'de ölümlere neden olmamıştır ve verimli topraklara sahip bölgelerde daha az yaygındır.

İnsanlarla ilişkisi

Kültürel önem

Sırık gibi yapısı ve benekli kürküyle zürafa, insanlık tarihi boyunca bir hayranlık kaynağı olmuştur ve imajı kültürde yaygındır. Esnekliği, uzak görüşlülüğü, dişiliği, kırılganlığı, pasifliği, zarafeti, güzelliği ve Afrika kıtasının kendisini temsil etmiştir.

Photograph of a giraffe painted on a rock face
Namibya'da bir zürafayı tasvir eden San kaya sanatı

Zürafalar, Kiffianlar, Mısırlılar ve Kuşitler de dahil olmak üzere Afrika kıtası boyunca sanatta tasvir edilmiştir. Kiffianlar, 8.000 yıl öncesine tarihlenen ve "dünyanın en büyük kaya sanatı petroglifi" olarak adlandırılan iki zürafanın gerçek boyutlu kaya gravüründen sorumludur. Zürafanın boyunun nasıl uzadığı çeşitli Afrika halk hikâyelerine konu olmuştur. Modern Kenya'nın Tugen halkı zürafayı tanrıları Mda'yı tasvir etmek için kullanmıştır. Mısırlılar zürafaya Eski Mısır'da 'sr' ve daha sonraki dönemlerde 'mmy' olarak adlandırılan kendi hiyeroglifini vermiştir.

Zürafalar modern Batı kültüründe de varlık göstermektedir. Salvador Dali bazı sürrealist resimlerinde onları yanan yeleleriyle tasvir etmiştir. Dali zürafayı erkekliğin sembolü olarak görmüş ve yanan bir zürafanın "erkeksi kozmik kıyamet canavarı" olduğunu düşünmüştür. David A. Ufer'in The Giraffe Who Was Afraid of Heights, Giles Andreae'nin Giraffes Can't Dance ve Roald Dahl'ın The Giraffe and the Pelly and Me gibi birçok çocuk kitabında zürafa yer almaktadır. Zürafalar animasyon filmlerinde, Disney'in Aslan Kral ve Dumbo filmlerinde küçük karakterler olarak ve The Wild ve Madagascar filmlerinde daha önemli rollerde yer almıştır. Zürafa Sophie 1961'den beri popüler bir diş kaşıyıcıdır. Bir diğer ünlü kurgusal zürafa ise Toys "R" Us maskotu Geoffrey the Giraffe'dir.

Zürafa aynı zamanda bazı bilimsel deneyler ve keşifler için de kullanılmıştır. Bilim insanları astronotlar ve savaş pilotları için giysiler geliştirirken zürafa derisinin özelliklerine bakmışlardır çünkü bu mesleklerdeki insanlar bacaklarına kan hücum etmesi halinde bayılma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bilgisayar bilimcileri, reaksiyon-difüzyon mekanizmalarını kullanarak çeşitli alt türlerin kürk desenlerini modellemişlerdir. On yedinci yüzyılda ortaya çıkan Camelopardalis takımyıldızı bir zürafayı tasvir etmektedir. Botsvana'nın Tswana halkı geleneksel olarak Crux takımyıldızını iki zürafa olarak görür -Acrux ve Mimosa bir erkek, Gacrux ve Delta Crucis ise dişi zürafayı oluşturur.

Photograph of a painting of a giraffe and a man holding its leash
Ming Hanedanlığı döneminde Çin'e ithal edilen bir zürafa resmi

Esaret

Mısırlılar zürafaları evcil hayvan olarak besler ve Akdeniz'in dört bir yanına gönderirlerdi. Zürafa, Romalılar tarafından toplanan ve sergilenen birçok hayvan arasındaydı. Roma'daki ilk zürafa M.Ö. 46 yılında Julius Caesar tarafından getirilmiş ve halka sergilenmiştir. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Avrupa'da zürafaların barınması azaldı. Orta Çağ boyunca zürafalar Avrupalılar tarafından, kendine özgü görünüşü nedeniyle zürafaya saygı duyan Araplarla temas yoluyla tanındı.

Bireysel olarak tutsak edilen zürafalara tarih boyunca ünlü statüsü verilmiştir. 1414 yılında Malindi'den Bengal'e bir zürafa gönderilmiştir. Daha sonra kaşif Zheng He tarafından Çin'e götürüldü ve Ming hanedanlığına ait bir hayvanat bahçesine yerleştirildi. Hayvan, onu efsanevi Qilin ile ilişkilendiren Çin halkı için bir hayranlık kaynağıydı. Medici zürafası 1486 yılında Lorenzo de' Medici'ye hediye edilen bir zürafaydı. Floransa'ya vardığında büyük bir heyecan yaratmıştır. Bir başka ünlü zürafa olan Zarafa, 19. yüzyılın başlarında Mısırlı Muhammed Ali tarafından Fransa Kralı X. Charles'a hediye olarak Mısır'dan Paris'e getirilmiştir. Sansasyon yaratan zürafa, çok sayıda hatıra eşyasına ya da "giraffanalia "ya konu olmuştur.

Zürafalar modern hayvanat bahçelerinin popüler atraksiyonları haline gelmiştir, ancak yiyecek için geniş alanlara ve yüksek miktarda otlağa ihtiyaç duyduklarından onları sağlıklı tutmak zordur. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tutsak zürafaların ölüm oranının vahşi doğadakinden daha yüksek olduğu görülmektedir; ölüm nedenleri arasında kötü bakım, beslenme ve yönetim kararları yer almaktadır. Hayvanat bahçelerindeki zürafalar basmakalıp davranışlar sergiler; bunların en yaygın olanı yiyecek olmayan maddeleri yalamaktır. Hayvan bakıcıları zürafaları teşvik etmek için, ziyaretçilerden yiyecek kabul etmeleri için eğitmek de dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler sunabilir. Zürafaların ahırları, boylarına uygun olması için özellikle yüksek inşa edilir.

İstismar

Zürafalar muhtemelen Afrika'daki avcıların ortak hedefiydi. Vücutlarının farklı kısımları farklı amaçlar için kullanılıyordu. Etleri yemek için kullanılırdı. Kuyruk kılları sineklik, bilezik, kolye ve iplik olarak kullanılmıştır. Derisi kullanılarak kalkanlar, sandaletler ve davullar yapılırdı ve müzik aletlerinin telleri tendonlardan elde edilirdi. Zürafa derisinin yakılmasıyla elde edilen duman Buganda'nın tıp adamları tarafından burun kanamalarını tedavi etmek için kullanılırdı. Kordofan'ın Humr halkı, zürafaların karaciğer ve kemik iliğinden hazırlanan Umm Nyolokh içeceğini tüketmektedir. Richard Rudgley, Umm Nyolokh'un DMT içerebileceği hipotezini ortaya atmıştır. İçeceğin Humr tarafından zürafaların hayaletleri olduğuna inanılan zürafaların halüsinasyonlarına neden olduğu söylenmektedir.

Koruma statüsü

2016 yılında zürafalar IUCN tarafından koruma açısından Hassas olarak değerlendirilmiştir. 1985 yılında vahşi doğada 155.000 zürafa olduğu tahmin ediliyordu. Bu sayı 1999 yılında 140.000'in üzerine düşmüştür. Tahminlere göre 2016 yılı itibariyle vahşi doğada yaklaşık 97.500 Giraffa üyesi bulunmaktadır. Masai ve ağsı alt türleri tehlike altındadır ve Rothschild alt türü tehdit altındadır. Nubian alt türü ise kritik tehlike altındadır.

Photograph of an endangered West African giraffe
Koure, Nijer yakınlarında nesli tükenmekte olan Batı Afrika zürafası

Zürafa nüfusunun azalmasının başlıca nedenleri habitat kaybı ve çalı eti pazarları için doğrudan öldürülmeleridir. Zürafalar, Eritre, Gine, Moritanya ve Senegal de dahil olmak üzere tarihi menzillerinin çoğundan silinmiştir. Angola, Mali ve Nijerya'da da yok olmuş olabilirler, ancak Ruanda ve Eswatini'ye getirilmişlerdir. 2010 yılı itibariyle Species360'a kayıtlı hayvanat bahçelerinde esaret altında tutulan 1.600'den fazla zürafa bulunmaktadır. Habitat tahribatı zürafaya zarar vermiştir. Sahel'de yakacak odun ve çiftlik hayvanları için otlak ihtiyacı ormansızlaşmaya yol açmıştır. Normalde zürafalar hayvanlarla doğrudan rekabet etmedikleri için onlarla bir arada yaşayabilirler. 2017 yılında Kenya'nın kuzeyinde yaşanan şiddetli kuraklık, arazi üzerindeki gerilimin artmasına ve çobanlar tarafından yaban hayatının öldürülmesine yol açmış, zürafa popülasyonları özellikle etkilenmiştir.

Milli parklar gibi korunan alanlar zürafa popülasyonları için önemli bir yaşam alanı ve kaçak avlanmaya karşı koruma sağlamaktadır. Milli parklar dışındaki toplum temelli koruma çabaları da zürafaların ve yaşam alanlarının korunmasında etkilidir. Özel oyun rezervleri Güney Afrika'daki zürafa popülasyonlarının korunmasına katkıda bulunmuştur. Zürafa, yayılış alanının çoğunda koruma altında olan bir türdür. Tanzanya'nın ulusal hayvanıdır ve yasalarla korunmaktadır ve izinsiz öldürülmesi hapis cezası ile sonuçlanabilir. BM destekli Göçmen Türler Sözleşmesi 2017 yılında zürafaları koruma altına almıştır. Zürafalar 2019 yılında Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'nin (CITES) Ek II listesinde yer almıştır; bu da parça/türevleri de dâhil olmak üzere uluslararası ticaretin düzenlendiği anlamına gelmektedir.

Translokasyonlar bazen azalan veya yok olan popülasyonları artırmak veya yeniden kurmak için kullanılır, ancak bu faaliyetler risklidir ve kapsamlı translokasyon öncesi ve sonrası çalışmalar ve yaşayabilir bir kurucu popülasyon sağlamak için en iyi uygulamaları kullanarak üstlenilmesi zordur. Afrika'nın geniş ve yolsuz arazilerindeki zürafa popülasyonu eğilimlerini izlemek için en yaygın yöntem havadan araştırmadır, ancak havadan uygulanan yöntemlerin zürafaları eksik saydığı bilinmektedir. Yere dayalı araştırma yöntemleri daha doğrudur ve nüfus büyüklükleri ve eğilimleri hakkında doğru tahminler yapmak için havadan yapılan araştırmalarla birlikte kullanılabilir. Zürafa Koruma Vakfı, zürafalara ve zürafa bilim insanlarına kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla eleştirilmektedir.

Özellikleri

Erkeklerinin boyu 4.4 ve 5.5 metre olup 1.5 ton ağırlığındadır. Bugüne kadar kayıt edilmiş en uzun zürafa 5.92 m. olup 2 ton ağırlığındadır. Dilleri boynuzumsu yapıya sahiptir. Dişileri ise 4.0 ve 5.0 metre civarı yüksekliğe sahiptir ve erkeklere göre daha hafiftir. Dişiler genellikle erkeklerine göre hafif ve daha kısa olurlar. Her iki cinsin de boynuzları vardır, dişilerin boynuzu daha kısadır. Boynuzları kemikleşmiş kıkırdaktan oluşmuştur. Erkekler yaşlandıkça kafasındaki boynuzları da kalsiyumun etkisiyle gelişir.

Zürafaların ses telleri olmadığı bilinmesinin aksine zayıf bir ses teli yapısına sahiptirler. 35–40 cm uzunluğunda siyah bir dile sahiptirler. Boyunlarının uzun olması bakımından kafa kısmınada kan gitmesi için çok büyük kalplere sahiplerdir. Bu büyük hayvanlar günlerinin ortalama 1 saatini (en az 10 dakika, en fazla 2 saat) uyuyarak geçirirler.

Resimler