À

bilgipedi.com.tr sitesinden
Latin alfabesi
Àà harfi
À à
À à

Àà harfi Katalan, Fransız, İtalyan, Portekiz ve İskoç alfabelerinde kullanılır.

Mezarlı Latin A harfi

À, à (a-grave) Katalanca, Emilian-Romagnol, Fransızca, Galiçyaca, İtalyanca, Maltaca, Oksitanca, Portekizce, Sardunya, İskoç Galcesi, Vietnamca ve Galce dillerinde ISO temel Latin alfabesinin A harfinden ve grave aksanından oluşan bir harftir. À aynı zamanda Pinyin transliterasyonunda da kullanılır. Çoğu dilde a sesli harfini temsil eder. Bu harf aynı zamanda Taos dilinde orta tonu gösteren bir harftir.

Miktar belirtirken à "her biri" anlamına gelir: "5 elma à $1" (her biri bir dolar). Bu kullanım Fransızca à edatına dayanır ve at işaretine (@) dönüşmüştür. Bazen soyadının bir parçasıdır: Thomas à Kempis, Mary Anne à Beckett.

Çeşitli dillerde kullanımı

Emilian-Romagnol

À Emilice'de kısa vurgulu [a]'yı temsil etmek için kullanılır, örneğin Bolognese lehçesi sacàtt [saˈkatː] "çuval".

Fransızca

À Fransızca'da sesteş sözcükleri ayırt etmek için kullanılır, örneğin a "[he/she/it] has" ve à "at, in, to" sözcüklerinin üçüncü şahıs çekimleri.

Portekizce

À Portekizce'de dişil tekil belirli artikel A'nın A edatıyla daralmasını temsil etmek için kullanılır:

Ele foi à praia.
O sahile gitti.

Karakter eşlemeleri

Karakter bilgileri
Önizleme À à
Unicode adı MEZAR ILE LATIN BÜYÜK A HARFI MEZAR ILE LATIN KÜÇÜK A HARFI
Kodlamalar ondalık altıgen dec altıgen
Unicode 192 U+00C0 224 U+00E0
UTF-8 195 128 C3 80 195 160 C3 A0
Sayısal karakter referansı À À à à
Adlandırılmış karakter referansı À à
ISO 8859-1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16 192 C0 224 E0

Microsoft Windows kullanıcıları aşağıdaki tuşlara basarak "à" yazabilirler Alt+133 veya Alt+0224 klavyenin sayısal tuş takımında. "À" tuşuna basılarak yazılabilir Alt+0192. Mac'te ise ⌥ Opsiyon+`ve sonra bırakın ve yazın a.

Aksanlı harf

Aksanlı harflerin normalde, işaretsiz (yalın) biçimleriyle aralarında okunuş farklılığı bulunmaz. Yalnızca kelimenin anlamındaki bir değişikliği gösterir. Yani eşsesli kelimeleri birbirinden ayırmaya yarar. Bu da çoğu zaman işaretli harf üzerinde bir duraksama veya hece bölünmesiyle ortaya çıkar. Ya da yöresel söyleyiş farklılıkları bu duruma neden olur. Buna karşın Avrupa dillerindeki kimi örneklerde ölü sesli harflerin gösterilmesine yarar. Örneğin; Türkçedeki Ortàokul (Ortokul gibi okunur) veya Karàağaç (Karağaç gibi okunur) sözcüklerindeki aksana bağlı olarak telaffuz edilmeyen harfleri işaretler. Buna karşın bu harfleri telaffuz edenler de bulunur, ki zaten aksandan kastedilen de bu durumdur.