Ü

bilgipedi.com.tr sitesinden
Latin alfabesi
Üü harfi
Ü ü
Ü ü

Ü, Latin alfabesinde bir harftir. Almanca, Türkçe, Macarca, Azerice, Türkmence, Uygurca, Tatarca, Estonca dillerinde kullanılır. Bu dillerin hepsinde /y/ sesini temsil eder. Ayrıca İspanyolca, Fransızca, Katalanca gibi bazı Lâtin dillerde ise u sesinin ayrıca telaffuz edildiğini göstermek için kullanılır. Ä ve Ö harflerini kullanan Fince ve İsveççe dilleri, Ü harfinin yerine aynı sesi vermek için Y harfini kullanırlar.

Almanya'da üç şehirde de "ü" harfinin bulunduğu bir trafik levhası.
Ü ü

Ü (küçük harf ü), tipik olarak yakın ön yuvarlak sesli harf [y]'yi temsil eden bir karakterdir. Birkaç büyük Latin alfabesinde (Azerice, Estonca, Almanca, Macarca ve Türkçe dahil) ayrı bir harf olarak sınıflandırılır, ancak Katalanca, Galiçyaca, Oksitanca, Guarani ve İspanyolca gibi diğerlerinde bir umlaut / diyez ile U harfi olarak sınıflandırılır. Alfabelerinin bir parçası olmamasına rağmen, Fince ve İsveççe gibi dillerde yabancı isimlerde ve München ("Münih") gibi kelimelerde kullanıldığında da görülür; Fince ve İsveççe yerli kelimelerde [y] harfini yalnızca Y olarak hecelemektedir.

U-umlaut

Alman alfabesinde umlaut ile U şeklinde bir glif bulunur. Uzun olduğunda [yː] ve kısa olduğunda [ʏ] ile sonuçlanan u'nun umlauted formunu temsil eder. Bu harf U ile birlikte ya da UE olarak harmanlanır. İsveççe gibi Almanca isimleri veya yazılışları benimsemiş dillerde de bu harf görülür. Ancak bu dillerin alfabelerinin bir parçası değildir. İsveççe'de bu harf Almanca y anlamına gelen tyskt y olarak adlandırılır.

Harfin normal alfabenin bir parçası olmadığı diğer dillerde veya ASCII gibi sınırlı karakter setlerinde, U-umlaut sıklıkla iki harfli "ue" kombinasyonu ile değiştirilir. Optik karakter tanıma yazılımı bazen bunu yanlışlıkla ii olarak görür.

U-Umlaut

Bu harfin /y/ sesini temsil etmek için kullanımı, ilk olarak Almancada ortaya çıkmıştır. Orta Yüksek Almanca dilinde, bazı kelimelerde /u/ sesleri, ince ünlü içeren bir ek alınca /y/ sesine evrilmiştir. Bunu temsil etmek için bazı yerlerde 〈ue〉 gösterimi tercih edilirken, bazı yerlerde ise yerden tasarruf etmek için e, u'nun üzerine yazılmıştır. E harfi, o zaman kullanılan el yazısında iki çizgiye benzediği için baskıda iki çizgiye, daha sonra iki noktaya evrilmiştir. Almancada bu harf, teknik sebeplerden ötürü yazılamıyorsa, UE diye de yazılabilmektedir.

Almancanın etkisinde olan bazı diller de aynı sesi göstermek için bu harfi devşirmiştir. Macarcada 〈ü〉 harfi, Almancadaki gibi /y/ sesini göstermektedir. Aynı zamanda, 〈ű〉 harfi ise uzun bir /yː/ sesini temsil etmektedir. Estoncada da Ü harfi /y/ sesini temsil etmektedir. Ancak, Almancadan Ä ve Ö harfini alan İsveççe, Ü harfini ödünç almaktansa Y harfiyle /y/ sesini temsil etmeyi tercih etmiştir. Aynı kullanım, İsveççenin etkisi altında olan Fincede de kullanılmıştır.

1928 Harf İnkılâbı ile Türkçe de bu harfi Almancadan, /y/ sesini temsil etmek için ödünç almıştır. Türkçe Alfabesine dayanılarak oluşturulan Azerice, Tatarca, Türkmence ve Kazakça alfabelerinde de bu harf aynı /y/ sesi için kullanılmıştır. Çin Halk Cumhuriyetinin Uygurca için oluşturduğu Lâtin alfabede de bu harf aynı şekilde kullanılmıştır.

Çincenin Pinyin lâtinizasyon sisteminde de bu harf /y/ sesi için kullanılmaktadır. Ancak; J, Q, X ve Y harflerinden sonra sadece /y/ sesi gelebildiğinden Ü harfi kullanılmaz, noktasız U harfi kullanılır. Sadece N ve L harflerinden sonra hem /u/, hem de /y/ sesi gelebildiği için Ü harfi kullanılır. Çoğu Çince klavyede Ü harfi olmadığından yerine V harfinin kullanıldığı da olur.

Ü harfi Alman, Macar, Türk, Uygur Latin, Eston, Azeri, Türkmen, Kırım Tatar, Kazak Latin ve Tatar Latin alfabelerinde bulunur ve burada yakın bir ön yuvarlak sesli harfi [y] temsil eder. Ayrı bir harf olarak kabul edilir, ayrı olarak harmanlanır, U veya Y'nin basit bir modifikasyonu değildir ve UE'den farklıdır.

İsveç ve Fin alfabelerinde ü, y olarak alfabetikleştirilmiştir.

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış U harfi
ÚúÙùŬŭÛûǓǔŮůÜüǗǘǛǜǙǚǕǖŰűŨũṸṹŲųŪūṺṻỦủȔȕȖȗƯưỨứỪừỮữỬửỰựỤụṲṳṶṷṴṵɄʉ
İki nokta işaretini kullanan harfler
ÄäËëḦḧÏïN̈n̈ÖöT̈ẗÜüẄẅẌẍŸÿ

tarih • paleografi • türetimler • diyakritik • noktalama • rakamlar • harf listesi

U-diaeresis

Birçok dilde U harfi üzerinde diyez, harfin normal şekilde, düşmeden, komşularla çift sesler oluşturmadan vb. telaffuz edildiğini göstermek için kullanılır.

İspanyolcada "gue"/"güe" [ɡe]/[ɡwe] ve "gui"/"güi" [ɡi]/[ɡwi] arasında ayrım yapmak için kullanılır: nicaragüense ("Nikaragua"), pingüino ("penguen").

Benzer şekilde Katalanca'da "gue~güe" [ɡe]~[ɡwe], "gui~güi" [ɡi]~[ɡwi], "que~qüe" [ke]~[kwe] ve "qui~qüi" [ki]~[kwi] şeklindedir, aigües, pingüins, qüestió, adeqüi'de olduğu gibi. Ayrıca ü, normalde bir çift ses oluşturacak ünlü çiftlerinin ayrı heceler olarak telaffuz edilmesi gerektiğini belirtmek için kullanılır, örnekler: Raül, diürn.

Fransızcada diyez "u" üzerinde sadece çok nadiren, bazı nadir kelimelerde görülür, capharnaüm [-aɔm] ('shambles'), Capharnaüm/Capernaüm [-aɔm] veya Emmaüs [-ays]. 1990 yazım reformlarından sonra, aigüe (eskiden aiguë), ambigüe (eskiden ambiguë) ve argüer [aʁɡɥe] (eskiden diyezsiz) gibi birkaç kelimeye daha uygulanmıştır.

Fonetik alfabelerde kullanım

Birçok Batı Orta Almanca, Aşağı Ren ve ilgili yerel diller için fonetik bir alfabe olan Rheinische Dokumenta'da "ü" [y] ile [ʏ] arasında bir aralığı temsil eder.

Tipografi

Tarihsel olarak benzersiz Ü harfi ve U-diaeresis, harfin üzerinde iki nokta bulunan bir U olarak yazılmıştır. U-umlaut, üzerinde küçük bir e harfi bulunan bir U olarak yazılmıştır (Uͤ uͤ): bu küçük e harfi ortaçağ elyazmalarında iki dikey çubuğa dönüşmüştür. Daha sonraki elyazmalarının çoğunda bu çubuklar neredeyse noktalara dönüşmüştür.

Modern tipografide daktilolarda ve daha sonra bilgisayar klavyelerinde hem noktalı U (Ü'yü de temsil eder) hem de çubuklu U'ya izin verecek yeterli alan yoktu. Neredeyse aynı göründükleri için iki glif birleştirildi, bu ISO 8859-1 gibi bilgisayar karakter kodlamalarında da yapıldı. Sonuç olarak, üç farklı karakter arasında ayrım yapmanın bir yolu yoktu. Unicode teorik olarak bir çözüm sunsa da, bu neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Çift akut U (Ű) Macar alfabesinde uzun Ü'yü temsil eden ayrı bir harftir.

Hesaplama kodları

Karakter bilgileri
Önizleme Ü ü
Unicode adı ÇIFT SESLI LATIN BÜYÜK U HARFI LATIN KÜÇÜK U HARFI ILE IKI NOKTA ÜST ÜSTE
Kodlamalar ondalık altıgen dec altıgen
Unicode 220 U+00DC 252 U+00FC
UTF-8 195 156 C3 9C 195 188 C3 BC
GB 18030 129 48 137 53 81 30 89 35 168 185 A8 B9
Sayısal karakter referansı Ü Ü ü ü
Adlandırılmış karakter referansı Ü ü
EBCDIC ailesi 252 FC 220 DC
ISO 8859-1/2/3/4/9/10/14/15/16 220 DC 252 FC
CP437 154 9A 129 81
Kod sayfası 10029 134 86 159 9F
GB/T 2312, GBK, GB 18030 168 185 A8 B9
HKSCS 136 162 88 A2

Hanyu Pinyin için tonal işaretler

Karakter bilgileri
Önizleme Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ
Unicode adı DİYEREZ VE MAKRON İLE LATİNCE BÜYÜK U HARFİ DİYEREZLİ VE MAKRONLU LATİN KÜÇÜK U HARFİ ÇIFT VE AKUT ILE LATIN BÜYÜK U HARFI ÇIFT VE AKUT ILE LATIN KÜÇÜK U HARFI DİYEREZ VE KARON İLE LATİNCE BÜYÜK U HARFİ DİYEREZLİ VE KARONLU LATİN KÜÇÜK U HARFİ LATINCE BÜYÜK U HARFI, ÇIFT NOKTA VE MEZAR ILE LATIN KÜÇÜK U HARFI, ÇIFT NOKTA VE MEZAR ILE
Kodlamalar ondalık altıgen dec altıgen dec altıgen dec altıgen dec altıgen dec altıgen dec altıgen dec altıgen
Unicode 469 U+01D5 470 U+01D6 471 U+01D7 472 U+01D8 473 U+01D9 474 U+01DA 475 U+01DB 476 U+01DC
UTF-8 199 149 C7 95 199 150 C7 96 199 151 C7 97 199 152 C7 98 199 153 C7 99 199 154 C7 9A 199 155 C7 9B 199 156 C7 9C
GB 18030 129 48 159 57 81 30 9F 39 168 181 A8 B5 129 48 160 48 81 30 A0 30 168 182 A8 B6 129 48 160 49 81 30 A0 31 168 183 A8 B7 129 48 160 50 81 30 A0 32 168 184 A8 B8
Sayısal karakter referansı Ǖ Ǖ ǖ ǖ Ǘ Ǘ ǘ ǘ Ǚ Ǚ ǚ ǚ Ǜ Ǜ ǜ ǜ
GB/T 2312, GBK, GB 18030 168 181 A8 B5 168 182 A8 B6 168 183 A8 B7 168 184 A8 B8
HKSCS 136 124 88 7C 136 125 88 7D 136 126 88 7E 136 161 88 A1

Klavye Kullanımı

Klavyeden ⟨Ü⟩ ve ⟨ü⟩ girmek için kullanılabilecek yöntemler işletim sistemine, klavye düzenine ve uygulamaya bağlıdır.

 • Microsoft Windows - bazı klavye düzenlerinde ⟨Ü⟩ için ayrı tuşlar bulunur
  • İsviçre Fransız klavyesini kullanarak ⟨ü⟩ yazarak girilebilir ⇧ Vardiya+È
  • ABD Uluslararası düzenini kullanarak, ⟨ü⟩ yazarak girilebilir AltGR+Y
 • Microsoft Windows: Sayı Kilidi açıkken, tuşunu basılı tutun Alt tuşuna basın ve sayısal tuş takımına etkin DOS/OEM kod sayfasındaki kod noktasının ondalık değerini baştaki sıfır olmadan yazın, ardından Alt anahtarı; yani Alt+1+5+4 ⟨Ü⟩ için ve Alt+1+2+9 için ⟨ü⟩
 • Microsoft Windows: Sayı Kilidi açıkken, tuşunu basılı tutun Alt tuşuna basarken sayısal tuş takımına etkin ANSI kod sayfasındaki kod noktasının ondalık değerini baştaki sıfırla birlikte yazın, ardından Alt tuşunu bırakın; örn. Alt+0+2+2+0 ⟨Ü⟩ için ve Alt+0+2+5+2 için ⟨ü⟩
 • Windows için Microsoft Word: yazın Ctrl+: ardından ⇧ Vardiya+U için ⟨Ü⟩ veya Ctrl+: sonra U için ⟨ü⟩
 • İngilizce klavye düzenine sahip macOS (Avustralya, İngiliz veya ABD): yazın ⌥ Opsiyon+U ardından ⇧ Vardiya+U için ⟨Ü⟩ veya ⌥ Opsiyon+U ve sonra U ⟨ü⟩ için veya U tuşuna basılı tutarak ve ardından 2
 • Linux tabanlı işletim sistemlerinde bu sembol, Compose tuşuna basılarak yazılabilir ve ardından u, ".
 • GTK tabanlı GUI Uygulamaları içinde, Ctrl+⇧ Vardiya+U ardından Hex-Code