Albatros

bilgipedi.com.tr sitesinden
Albatros
Zamansal aralık: Oligosen-güncel
PreꞒ
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Oligosen-güncel
Short tailed Albatross1.jpg
Kısa kuyruklu albatros (Phoebastria albatrus)
Bilimsel sınıflandırma e
Krallık: Hayvanlar Alemi
Filum: Kordalılar
Sınıf: Kuşlar
Takım: Procellariiformes
Aile: Diomedeidae
G.R. Gray 1840
Genera

Diomedea
Thalassarche
Phoebastria
Phoebetria
Tydea
Plotornis
Diomedavus
Aldiomedes

Albatross Density Map.jpg
Küresel menzil yoğunluğu (kırmızı)

Biyolojik ailesi Diomedeidae olan albatroslar, Procellariiformes (tubenoslar) takımındaki procellariidler, fırtına kuşları ve dalgıç kuşları ile akraba olan büyük deniz kuşlarıdır. Güney Okyanusu ve Kuzey Pasifik'te geniş bir yayılım gösterirler. Kuzey Atlantik'te bulunmazlar, ancak fosil kalıntıları bir zamanlar orada bulunduklarını ve ara sıra serserilere rastlandığını göstermektedir. Albatroslar uçan kuşların en büyükleri arasındadır ve Diomedea (büyük albatroslar) cinsinin türleri, 3,7 m'ye (12 ft) kadar ulaşan, mevcut kuşlar arasında en uzun kanat açıklığına sahiptir. Albatrosların genellikle dört cinse ayrıldığı kabul edilir, ancak tür sayısı konusunda anlaşmazlık vardır.

Albatroslar havada oldukça etkilidir, dinamik süzülme ve yamaç süzülmesini kullanarak çok az eforla büyük mesafeler kat ederler. Kalamar, balık ve kril ile leş yiyerek, yüzeyden yakalayarak ya da dalarak beslenirler. Albatroslar koloni halinde yaşar, çoğunlukla uzak okyanus adalarında yuva yapar ve genellikle birkaç tür birlikte yuva yapar. Erkekler ve dişiler arasındaki çift bağları, "ritüel danslar" kullanılarak birkaç yıl içinde oluşur ve çiftin ömrü boyunca sürer. Bir üreme sezonu, yumurtlamadan yavrulamaya kadar bir yıldan fazla sürebilir ve her üreme denemesinde tek bir yumurta bırakılır. Midway Adası'ndaki Wisdom adlı bir Laysan albatrosu dünyanın bilinen en yaşlı yabani kuşudur; ilk kez 1956 yılında Chandler Robbins tarafından bantlanmıştır.

IUCN tarafından tanınan 22 albatros türünden 21'i endişe verici düzeyde olarak listelenmiştir; iki tür kritik tehlike altında, yedi tür tehlike altında, altı tür yakın tehdit altında ve altı tür hassas durumdadır. Albatrosların sayıları geçmişte tüyleri için yapılan hasat nedeniyle azalmıştır. Albatroslar, yumurtalara, yavrulara ve yuva yapan yetişkinlere saldıran fareler ve vahşi kediler gibi yabancı türler; kirlilik; büyük ölçüde aşırı avlanma nedeniyle birçok bölgede balık stoklarındaki ciddi düşüş ve paragat balıkçılığı nedeniyle tehdit altındadır. Olta balıkçılığı en büyük tehdidi oluşturmaktadır, zira beslenen kuşlar yemlerin cazibesine kapılmakta, oltalara takılmakta ve boğulmaktadır. Hükümetler, koruma örgütleri ve balıkçılık sektöründeki insanlar gibi tanımlanmış paydaşların tümü bu yan avı azaltmak için çalışmaktadır.

Diomedeidae
Yaşadığı dönem aralığı: 33,9-0 Ma
Oligosen-Günümüz 
PreЄ
Є
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Albatros2.jpg
Short tailed Albatross1.jpg
Bilimsel sınıflandırma Bu sınıflandırmayı düzenle
Âlem: Animalia
Şube: Chordata
Sınıf: Aves
Takım: Procellariiformes
Familya: Diomedeidae
G.R. Gray, 1840
Cinsler
 • Diomedea
 • Thalassarche
 • Phoebastria
 • Phoebetria
 • Diomedea
 • Thalassarche
 • Phoebastria
 • Phoebetria
 • Tydea
 • Plotornis
 • Diomedavus
 • Aldiomedes
Albatross Density Map.jpg
Küresel dağılım (kırmızı alanlar)

Albatroslar geniş kanatlarıyla uzun mesafeleri kolaylıkla kat edebilirler.

Diomedeidae veya Albatros, Procellariiformes takımına bağlı bir kuş familyasıdır.

Açıklama

Taksonomi ve evrim

"Albatros" tanımı dört cins içinde 13 ila 24 türü kapsamaktadır (bu sayı hala tartışma konusudur ve en yaygın kabul gören sayı 21'dir). Bu cinsler büyük albatroslar (Diomedea), mollymawklar (Thalassarche), Kuzey Pasifik albatrosları (Phoebastria) ve isli albatroslar veya sootilerdir (Phoebetria). Kuzey Pasifik albatrosları büyük albatrosların kardeş taksonu olarak kabul edilirken, isli albatroslar mollymawklara daha yakın kabul edilir.

Albatros grubunun taksonomisi pek çok tartışmanın kaynağı olmuştur. Sibley-Ahlquist taksonomisi deniz kuşlarını, yırtıcı kuşları ve diğer pek çok türü büyük ölçüde genişletilmiş bir takım olan Ciconiiformes'e yerleştirirken, Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki ornitoloji kuruluşları daha geleneksel olan Procellariiformes takımını muhafaza etmektedir. Albatroslar hem genetik olarak hem de morfolojik özellikleri, boyutları, bacakları ve burun tüplerinin düzeniyle diğer Procellariiformes'ten ayrılabilir (aşağıya bakınız: Morfoloji ve uçuş).

Aile içinde cinslerin belirlenmesi 100 yılı aşkın bir süredir tartışılmaktadır. Başlangıçta tek bir cins olan Diomedea'ya yerleştirilen bu tür, 1852 yılında Reichenbach tarafından dört farklı cins olarak yeniden düzenlenmiş, daha sonra tekrar bir araya getirilmiş ve birkaç kez daha ayrılmıştır, 1965 yılına kadar toplamda 12 farklı cins ismi (aynı anda sekizden fazla olmamakla birlikte) almıştır (Diomedea, Phoebastria, Thalassarche, Phoebetria, Thalassageron, Diomedella, Nealbatrus, Rhothonia, Julietata, Galapagornis, Laysanornis ve Penthirenia).

Oklahoma City, Oklahoma, ABD'deki Osteoloji Müzesi'nde sergilenen bir kara kaşlı albatros iskeleti.

1965 yılına gelindiğinde, albatrosların sınıflandırılmasına bir düzen getirme çabasıyla, Phoebetria (procellaridlere en çok benzeyen ve o zamanlar "ilkel" olarak kabul edilen isli albatroslar) ve Diomedea (diğerleri) olmak üzere iki cins altında toplandılar. Ailenin basitleştirilmesi (özellikle isimlendirme) için bir dava açılmış olsa da, sınıflandırma 1866'da Elliott Coues tarafından yapılan morfolojik analize dayanıyordu ve daha yeni çalışmalara çok az dikkat edildi ve hatta Coues'un bazı önerileri göz ardı edildi.

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Gary Nunn (1996) ve dünyanın dört bir yanındaki diğer araştırmacılar tarafından yapılan araştırma, kabul edilen 14 türün tümünün mitokondriyal DNA'sını incelemiş ve albatroslar içinde iki değil dört monofiletik grup bulmuştur. Kuzey Pasifik albatrosları için Phoebastria ve mollymawklar için Thalassarche olmak üzere iki eski cins adının diriltilmesini, büyük albatrosların Diomedea'da ve isli albatrosların Phoebetria'da kalmasını önerdiler.

Bazıları cins sayısı konusunda hemfikir olsa da, daha azı tür sayısı konusunda hemfikirdir. Tarihsel olarak, farklı araştırmacılar tarafından 80 kadar farklı takson tanımlanmıştır; bunların çoğu yanlış tanımlanmış yavru kuşlardır.

Albatros cinslerinin filogenetik ilişkileri, Nunn ve diğerlerine göre, 1996

Robertson ve Nunn, albatros cinsleri üzerindeki çalışmalarına dayanarak 1998 yılında, o zaman kabul edilen 14 türe kıyasla 24 farklı tür içeren revize edilmiş bir taksonomi önermişlerdir. Bu genişletilmiş taksonomi birçok yerleşik alt türü tam türe yükseltti, ancak her durumda bölünmeleri haklı çıkarmak için hakemli bilgi kullanmadığı için eleştirildi. O zamandan beri, daha ileri çalışmalar bazı durumlarda bölünmeleri destekledi veya çürüttü; mitokondriyal DNA ve mikrosatellitleri analiz eden 2004 tarihli bir makale, Robertson ve Nunn'a göre Antipodean albatrosu ve Tristan albatrosunun gezgin albatrosundan farklı olduğu sonucuna katıldı, ancak önerilen Gibson albatrosu Diomedea gibsoni'nin Antipodean albatrosundan farklı olmadığını buldu. Çoğunlukla, 21 türden oluşan geçici bir taksonomi ITIS ve diğer birçok araştırmacı tarafından kabul edilmektedir, ancak 2004 yılında Penhallurick ve Wink tür sayısının 13'e düşürülmesi çağrısında bulunmuştur (Amsterdam albatrosunun gezgin albatros ile bir araya getirilmesi dahil), ancak bu makalenin kendisi tartışmalıdır.

Sibley ve Ahlquist'in kuş familyalarının evrimine ilişkin moleküler çalışması, Procellariiformes'in yayılımını 35-30 milyon yıl önce (Mya) Oligosen dönemine yerleştirmiştir, ancak bu grup muhtemelen daha önce ortaya çıkmıştır, bazen bu takıma atfedilen bir fosil, Tytthostonyx olarak bilinen bir deniz kuşu, geç Kretase kayalarında (70 Mya) bulunmuştur. Moleküler kanıtlar, atasal stoktan ilk ayrılanların fırtına kuşları olduğunu, ardından albatrosların geldiğini ve procellaridler ile dalgıç kuşlarının daha sonra ayrıldığını göstermektedir. En eski albatros fosilleri Eosen ile Oligosen arasındaki kayalıklarda bulunmuştur, ancak bunlardan bazıları sadece geçici olarak aileye atanmıştır ve hiçbiri yaşayan formlara özellikle yakın görünmemektedir. Bunlar Murunkus (Özbekistan Orta Eosen), Manu (Yeni Zelanda erken Oligosen) ve Güney Carolina Geç Oligosen'den tanımlanmamış bir formdur. Yaygın olarak kabul edilen en eski albatros fosili Belçika'nın erken Oligosen döneminden Tydea septentrionalis'tir. Diomedavus knapptonensis günümüzdeki tüm albatroslardan daha küçüktür ve Washington Eyaleti, ABD'nin geç Oligosen tabakalarında bulunmuştur. Plotornis eskiden genellikle bir petrel olarak kabul edilirdi ancak artık bir albatros olarak kabul edilmektedir. Fransa'nın Orta Miyosen dönemine ait olan bu tür, her ikisi de Sharktooth Hill, Kaliforniya'da bulunan Phoebastria californica ve Diomedea milleri'nin de kanıtladığı gibi, dört modern cins arasındaki bölünmenin çoktan başlamış olduğu bir döneme aittir. Bunlar, büyük albatroslar ile Kuzey Pasifik albatrosları arasındaki ayrımın 15 Mya'da gerçekleştiğini göstermektedir. Güney Yarımküre'deki benzer fosil buluntuları, isotlar ve mollymawklar arasındaki ayrımın 10 Mya'da gerçekleştiğini göstermektedir. Kuzey Yarımküre'deki albatrosların fosil kayıtları Güney'dekilerden daha eksiksizdir ve bugün albatros bulunmayan Kuzey Atlantik'te birçok fosil albatros formu bulunmuştur. Bermuda adasında bir kısa kuyruklu albatros kolonisinin kalıntıları ortaya çıkarılmıştır ve Kuzey Atlantik'teki fosil albatrosların çoğu Phoebastria (Kuzey Pasifik albatrosları) cinsindendir; bir tanesi, Phoebastria anglica, hem Kuzey Carolina hem de İngiltere'deki çökeltilerde bulunmuştur. Özellikle bacak ve ayak kemiklerinin yakınsak evrimi nedeniyle, tarih öncesi yalancı diş kuşlarının (Pelagornithidae) kalıntıları soyu tükenmiş albatroslarınkiyle karıştırılabilir; Manu böyle bir vaka olabilir ve Japonya, Kakegawa'daki Erken Pleistosen Dainichi Oluşumu'ndan elde edildiği varsayılan dev albatros uyluk kemiğinin aslında son yalancı diş kuşlarından birine ait olduğu kesindir. Aldiomedes angustirostris, Yeni Zelanda'nın Pliyosen dönemine ait benzersiz dar gagalı bir türdür.

Morfoloji ve uçuş

Bir güney kraliyet albatrosu: Büyük, çengelli gagasına ve burun borularına dikkat edin.

Albatroslar büyük ila çok büyük kuşlardan oluşan bir gruptur; Procellariiformes'in en büyükleridir. Gagaları büyük, güçlü ve keskin kenarlı olup, üst çene kemiği büyük bir çengelle sonlanır. Bu gaga birkaç boynuzsu plakadan oluşur ve yanları boyunca iki "tüp", takıma eski adını veren uzun burun delikleri (Tubinares veya tubenoses) bulunur. Tüm albatrosların tüpleri, tüplerin gaganın üst kısmı boyunca uzandığı Procellariiformes'in geri kalanından farklı olarak gaganın yanları boyunca uzanır. Bu tüpler albatrosların uçuş sırasında hava hızını tam olarak ölçmelerini sağlar; burun delikleri modern uçaklardaki pitot tüplerine benzer. Albatrosun dinamik süzülme gerçekleştirebilmesi için doğru hava hızı ölçümüne ihtiyacı vardır. Diğer Procellariiformes türleri gibi, potansiyel besin kaynaklarını bulmak için benzersiz şekilde gelişmiş koku alma duyularını kullanırlar, oysa çoğu kuş görme duyusuna bağlıdır. Ayaklarda arka ayak parmağı yoktur ve üç ön ayak parmağı tamamen perdelidir. Bacaklar Procellariiformes için güçlüdür, bu da onları ve dev petrels'i bu takımın karada iyi yürüyebilen tek üyeleri yapar.

Albatroslar, tüm Procellariiformes ile birlikte, deniz suyu içerken ve deniz omurgasızlarını yerken aldıkları tuzları dışarı atmalıdır. Tüm kuşların gagalarının dibinde, gözlerinin üzerinde genişlemiş bir burun bezi vardır. Bu bez, buna ihtiyaç duymayan türlerde aktif değildir, ancak Procellariiformes'te bir tuz bezi olarak işlev görür. Bilim insanları bu bezin işleyişini tam olarak bilmemekle birlikte, genel anlamda burunlarından damlayan ya da zorla dışarı atılan %5'lik bir tuz çözeltisi salgılayarak tuzu uzaklaştırdığını bilmektedir.

Havalanmak, bir albatrosun yolculuğunun enerjik açıdan en zorlu kısmıdır ve itiş gücünün yanı sıra kaldırma kuvveti sağlamak için kanat çırpma uçuşunun kullanılmasını gerektirir.

Albatrosların çoğunun yetişkin tüyleri genellikle koyu renkli üst kanat ve sırt ile beyaz alt kısımdan oluşur ve genellikle martı tüylerine benzetilir. Renklenme derecesi değişiklik gösterir: Güney kraliyet albatrosu, tamamen olgun erkeklerde kanatların uçları ve arka kenarları dışında neredeyse tamamen beyazken, Amsterdam albatrosunun büyük ölçüde kahverengi, özellikle de göğüs çevresinde güçlü bir kahverengi bant ile neredeyse genç benzeri bir üreme tüyleri vardır. Bazı mollymawk ve Kuzey Pasifik albatros türlerinin yüzünde göz bandı gibi işaretler vardır ya da baş ve ensede gri veya sarı renk bulunur. Üç albatros türü, kara ayaklı albatros ve iki isli albatros, alışılmış desenlerden tamamen farklıdır ve neredeyse tamamen koyu kahverengidir (veya açık benekli albatros durumunda yer yer koyu gri). Albatrosların tam yetişkin üreme tüylerine kavuşması birkaç yıl alır.

En büyük büyük albatrosların (Diomedea cinsi) kanat açıklıkları 3,40 m'yi (11,2 ft) aşarak herhangi bir kuşun en büyüğüdür, ancak diğer türlerin kanat açıklıkları 1,75 m'ye (5,7 ft) kadar oldukça küçüktür. Kanatları sert ve bombelidir, kalınlaştırılmış, aerodinamik ön kenarları vardır. Albatroslar, birçok uzun kanatlı deniz kuşu tarafından kullanılan iki teknikle uzun mesafeler kat eder: dinamik süzülme ve yamaç süzülme. Dinamik süzülme, tekrar tekrar rüzgâra doğru yükselip rüzgâr yönünde alçalmayı ve böylece dikey rüzgâr eğiminden enerji kazanmayı içerir. Harcanan tek çaba, bu tür her döngünün üst ve altındaki dönüşlerdedir. Bu manevra, kuşun kanatlarını çırpmadan yaklaşık 1.000 km/gün (620 mil/gün) mesafe kat etmesini sağlar. Yamaç süzülüşü, büyük dalgaların rüzgâr yönünde yükselen havayı kullanır. Albatrosların yaklaşık 22:1 ila 23:1 gibi yüksek süzülme oranları vardır, bu da alçaldıkları her metre için 22 m (72 ft) ileri gidebilecekleri anlamına gelir. Süzülmelerine omuz kilidi yardımcı olur, tamamen açıldığında kanadı kilitleyen bir tendon tabakası, kanadın herhangi bir kas harcaması olmadan açık tutulmasına izin verir, bu da dev petrels ile paylaştıkları morfolojik bir adaptasyondur.

Albatroslar çok geniş okyanus alanlarına yayılır ve düzenli olarak dünyanın çevresini dolaşırlar.

Albatroslar bu süzülme tekniklerini öngörülebilir hava sistemlerinin kullanımı ile birleştirir; Güney Yarımküre'deki kolonilerinden kuzeye uçan albatroslar saat yönünde, güneye uçanlar ise saat yönünün tersine bir rota izler. Albatroslar bu yaşam tarzına o kadar iyi adapte olmuşlardır ki, uçarken kalp atış hızları dinlenirkenki bazal kalp atış hızlarına yakındır. Bu verimlilik öyle bir şeydir ki, yiyecek arama yolculuğunun enerji açısından en zorlayıcı yönü kat edilen mesafe değil, bir besin kaynağı bulduktan sonra yaptıkları iniş, kalkış ve avlanmadır. Yaygın bir varsayım, Albatrosların uçuş sırasında uyuyabilmeleri gerektiğidir, ancak şimdiye kadar doğrudan bir kanıt elde edilememiştir.

Bu verimli uzun mesafe yolculuğu, albatrosların uzun mesafeli bir avcı olarak başarısının temelini oluşturur; büyük mesafeler kat eder ve düzensiz dağılmış besin kaynaklarını aramak için çok az enerji harcar. Süzülerek uçmaya adapte olmaları onları rüzgâr ve dalgalara bağımlı kılar, ancak uzun kanatları motorlu uçuşa uygun değildir ve çoğu tür sürekli kanat çırparak uçuşu gerçekleştirecek kas ve enerjiden yoksundur. Sakin denizlerdeki albatroslar, tehlikeden kaçınmak için uçma yeteneğine sahip olsalar da, enerjik uçuş kullanmak enerjik olarak değerli olmadığından, rüzgar tekrar yükselene kadar okyanus yüzeyinde dinlenirler. Kuzey Pasifik albatrosları kanat çırparak süzülme olarak bilinen ve kuşun kanat çırpma patlamaları ve ardından süzülerek ilerlediği bir uçuş tarzı kullanabilir. Albatroslar havalanırken, yeterli havanın kanadın altına girerek yükselmesini sağlamak için bir koşu yapmaları gerekir.

Albatrosların dinamik süzülüşü uçak tasarımcıları için ilham vericidir; Alman havacılık mühendisi Johannes Traugott ve meslektaşları albatrosun incelikli uçuş modelinin haritasını çıkarmış ve bunu özellikle insansız hava araçları ve insansız hava araçları alanında uçaklara uygulamanın yollarını aramaktadır.

Denizdeki dağılımı ve menzili

Midway Mercan Adası'nda üç kuş, 1958

Albatrosların çoğu Güney Yarımküre'de Antarktika'dan Avustralya'ya, Güney Afrika'ya ve Güney Amerika'ya kadar uzanır. Bunun istisnaları dört Kuzey Pasifik albatrosu olup, bunlardan üçü sadece Kuzey Pasifik'te, Hawaii'den Japonya, Kaliforniya ve Alaska'ya kadar görülür; ve bir tanesi, dalgalı albatros, Galápagos Adaları'nda ürer ve Güney Amerika kıyılarında beslenir. Süzülmek için rüzgâra ihtiyaç duymaları, albatrosların çoğunlukla yüksek enlemlerle sınırlı kalmasının nedenidir; sürekli kanat çırparak uçmaya uygun olmamaları, karanlığı geçmeyi son derece zorlaştırır. Bunun istisnası olan dalgalı albatros, Humboldt Akıntısı'nın serin suları ve bunun sonucunda oluşan rüzgarlar sayesinde Galápagos Adaları çevresindeki ekvator sularında yaşayabilmektedir.

Kuzey Atlantik'te albatrosların soyunun neden tükendiği kesin olarak bilinmemekle birlikte, buzullar arası ısınma dönemine bağlı olarak yükselen deniz seviyelerinin Bermuda'da kazılan kısa kuyruklu albatros kolonisinin bulunduğu yeri sular altında bıraktığı düşünülmektedir. Bazı güneyli türler zaman zaman Kuzey Atlantik'te serseri olarak ortaya çıkmış ve on yıllarca orada kalarak sürgüne gönderilebilmiştir. Bu sürgünlerden biri olan kara kaşlı albatros, üremek için uzun yıllar boyunca İskoçya'daki sümsük kuşu kolonilerine geri dönmüştür.

Uydu takibinin kullanımı bilim insanlarına albatrosların yiyecek bulmak için okyanusta nasıl dolaştıkları hakkında çok şey öğretiyor. Yıllık göç yapmazlar, ancak üremeden sonra geniş bir alana dağılırlar; Güney Yarımküre türleri genellikle kutuplar arası yolculuklar yaparlar. Denizde farklı türler için ayrı menziller olduğuna dair kanıtlar da mevcuttur. Campbell Adası'nda üreyen iki akraba türün, Campbell albatrosu ve gri başlı albatrosun yiyecek arama nişlerinin karşılaştırılması, Campbell albatrosunun öncelikle Campbell Platosu üzerinde beslendiğini, gri başlı albatrosun ise daha pelajik, okyanus sularında beslendiğini göstermiştir. Gezgin albatroslar da batimetriye güçlü bir şekilde tepki vererek yalnızca 1000 m'den (3281 ft) daha derin sularda beslenmektedir; uydu grafikleri bu konturla o kadar katı bir şekilde eşleşmiştir ki bir bilim insanı "Sanki kuşlar suyun 1000 m'den daha az sığlaştığı yerlerde bir 'Girilmez' işaretini fark ediyor ve buna uyuyor gibi görünüyor" demiştir. Ayrıca, kanıtlar aynı türün iki cinsi için farklı menziller göstermektedir; Gough Adası'nda üreyen Tristan albatrosları üzerinde yapılan bir çalışma, erkeklerin Gough'un batısında, dişilerin ise doğusunda avlandığını göstermiştir.

Beslenme

Hafif başlı albatroslar beslenmek için düzenli olarak dalarlar ve 12 m'nin (39 ft) altına kadar dalabilirler.

Albatroslar ağırlıklı olarak kafadanbacaklılar, balıklar, kabuklular ve sakatat (organ eti) ile beslenir, ancak leşleri de temizler ve diğer zooplanktonlarla da beslenirler. Çoğu tür için, kapsamlı bir beslenme anlayışı sadece albatrosların düzenli olarak karaya döndüğü ve çalışmanın mümkün olduğu üreme mevsimi için bilinmektedir. Bu besin kaynaklarının her birinin önemi türden türe ve hatta popülasyondan popülasyona değişir; bazıları yalnızca kalamara odaklanırken, diğerleri daha çok kril veya balık alır. Hawaii'de bulunan iki albatros türünden biri olan siyah ayaklı albatros çoğunlukla balık yerken, Laysan kalamarla beslenir.

Denizde zamana karşı su alımını kaydeden veri kaydedicilerin kullanılması (olası beslenme zamanını sağlar) albatrosların ağırlıklı olarak gün içinde beslendiğini göstermektedir. Albatroslar tarafından kusulan kalamar gagalarının analizi, yenen kalamarların çoğunun canlı olarak yakalanamayacak kadar büyük olduğunu ve albatrosların ulaşamayacağı orta su türlerini içerdiğini göstermiştir; bu da bazı türler için (gezgin albatros gibi) leş kalamarının diyetin önemli bir parçası olabileceğini düşündürmektedir. Bu ölü kalamarların kaynağı tartışma konusudur; bir kısmı kesinlikle kalamar balıkçılığından gelir, ancak doğada esas olarak kalamar yumurtlamasından sonra meydana gelen ölümlerden ve kalamar yiyen balinaların (ispermeçet balinaları, pilot balinalar ve güney şişe burunlu balinalar) kusmuğundan gelir. Kara kaşlı albatros veya gri başlı albatros gibi diğer türlerin diyeti, öldükten sonra batma eğiliminde olan daha küçük kalamar türleriyle zengindir ve leş yemenin diyetlerinde büyük bir rol oynadığı varsayılmamaktadır. Dalgalı albatrosun kleptoparazitizm uyguladığı, yiyeceklerini çalmak için sümsük kuşlarını taciz ettiği ve bunu düzenli olarak yapan tek üye olduğu gözlemlenmiştir.

Yakın zamana kadar albatrosların ağırlıklı olarak yüzeyden beslendikleri, yüzeyde yüzdükleri ve akıntılar, avcılar ya da ölüm nedeniyle yüzeye itilen kalamar ve balıkları yakaladıkları düşünülüyordu. Bir kuş tarafından gerçekleştirilen maksimum dalış derinliğini kaydeden kılcal derinlik kaydedicilerin yerleştirilmesi, gezgin albatros gibi bazı türlerin bir metreden daha derine dalmadığını, hafif benekli albatros gibi bazı türlerin ise ortalama dalış derinliğinin neredeyse 5 m (16 ft) olduğunu ve 12,5 m (41 ft) kadar derine dalabildiğini göstermiştir. Yüzeyden beslenme ve dalışa ek olarak, avlarını yakalamak için havadan daldıkları da görülmüştür.

Üreme ve dans

Wandering albatross male courting a female with sky-pointing, clucking, and wing-spreading rituals.

Gezgin albatros erkeği gökyüzünü işaret etme, gıdaklama ve kanat açma ritüelleriyle dişiye kur yapıyor.

Albatroslar koloniler halinde yaşar ve genellikle izole adalarda yuva yapar; kolonilerin daha büyük kara parçalarında olduğu yerlerde ise, Yeni Zelanda'nın Dunedin kentindeki Otago Yarımadası'nda bulunan koloni gibi, denizden birkaç yöne yaklaşımı iyi olan açık tepelerde bulunurlar. Birçok Buller albatrosu ve kara ayaklı albatros açık ormanlardaki ağaçların altında yuva yapar. Koloniler, mollymawkların tercih ettiği çok yoğun kümelenmelerden (Falkland Adaları'ndaki kara kaşlı albatros kolonileri 100 m2 başına 70 yuva yoğunluğuna sahiptir), isli ve büyük albatrosların tercih ettiği çok daha gevşek gruplara ve geniş aralıklı bireysel yuvalara kadar çeşitlilik gösterir. Tüm albatros kolonileri, tarihsel olarak kara memelilerinin bulunmadığı adalardadır. Albatroslar oldukça filopatriktir, yani üremek için genellikle doğdukları koloniye geri dönerler. Bu eğilim o kadar güçlüdür ki, Laysan albatrosları üzerinde yapılan bir çalışma, kuluçka alanı ile bir kuşun kendi bölgesini kurduğu alan arasındaki ortalama mesafenin 22 m (72 ft) olduğunu göstermiştir.

Albatroslar diğer kuşlardan çok daha uzun yaşar; üremeyi daha uzun süre geciktirir ve daha az sayıda yavru için daha fazla çaba harcarlar. Çoğu tür 50 yıldan fazla yaşar, kaydedilen en yaşlısı 1956'da olgun bir yetişkin olarak halkalanan ve Şubat 2021'de bir yavru daha yumurtadan çıkaran Wisdom adlı bir Laysan albatrosudur, bu da onu en az 70 yaşında yapar. Wisdom, dünyanın en yaşlı teyit edilmiş yabani kuşu ve en yaşlı bantlı kuşudur.

Albatroslar cinsel olgunluğa yaklaşık beş yıl sonra yavaşça ulaşır, ancak olgunluğa ulaştıklarında bile birkaç yıl daha üremeye başlamazlar (hatta bazı türler için 10 yıla kadar). Üremeyen genç kuşlar üremeye başlamadan önce bir koloniye katılır ve ailenin meşhur olduğu ayrıntılı üreme ritüellerini ve "danslarını" uygulamak için uzun yıllar harcarlar. Koloniye ilk kez gelen kuşlar, albatros dilini oluşturan kalıplaşmış davranışlara zaten sahiptir, ancak diğer kuşlar tarafından sergilenen bu davranışları ne "okuyabilir" ne de uygun şekilde yanıt verebilir.

Davranış repertuarı, önünü açma, işaret etme, çağırma, gaga şaklatma, bakma gibi çeşitli eylemlerin senkronize performanslarını ve bu tür davranışların kombinasyonlarını (gökyüzü çağrısı gibi) içerir.

Kuzeybatı Hawaii Adaları Deniz Ulusal Anıtı, Midway Atolü'nde bir albatros yavrusu

Albatroslar, yumurtlama ve civciv yetiştirme büyük bir yatırım olduğundan, uygun eşin seçildiğinden emin olmak ve eş tanımayı mükemmelleştirmek için bu ayrıntılı ve özenli ritüelleri üstlenirler. Bir yumurtlama döngüsünü bir yıldan kısa sürede tamamlayabilen türler bile nadiren arka arkaya yıllarda yumurtlar. Büyük albatrosların (yani gezgin albatrosların) yumurtlamadan yavrulamaya kadar bir civcivi büyütmesi bir yıldan fazla sürer. Albatroslar bir üreme sezonunda beyaz ve kırmızımsı kahverengi benekleri olan tek bir subeliptik yumurta bırakır; yumurta yırtıcılar tarafından kaybedilir ya da kazara kırılırsa, o yıl başka bir üreme denemesi yapılmaz. Büyük yumurtaların ağırlığı 200 ila 510 g (7,1 ila 18,0 oz) arasındadır. Bir çiftin "boşanması", neden olduğu yaşam boyu üreme başarısının azalması nedeniyle nadir bir olaydır ve genellikle sadece birkaç yıl üreme başarısızlığından sonra gerçekleşir.

Tüm güney albatrosları yumurtaları için ot, çalı, toprak, turba ve hatta penguen tüyleri kullanarak büyük yuvalar oluştururken, Kuzey Pasifik'teki üç tür daha ilkel yuvalar yapar. Dalgalı albatros ise yuva yapmaz ve hatta yumurtasını çiftin bölgesinde 50 m (160 ft) kadar dolaştırarak bazen yumurtayı kaybetmesine neden olur. Tüm albatros türlerinde, her iki ebeveyn de yumurtayı bir gün ile üç hafta arasında değişen sürelerde kuluçkaya yatırır. Kuluçka yaklaşık 70 ila 80 gün sürer (daha büyük albatroslar için daha uzun), bu da herhangi bir kuşun en uzun kuluçka süresidir. Enerjik açıdan zorlu bir süreç olabilir, yetişkin günde 83 g (2,9 oz) kadar vücut ağırlığı kaybeder.

Black-browed albatross preening its chick (New Island, Falkland Islands). Albatrosses brood young chicks until they are large enough to thermoregulate.

Kara kaşlı albatros yavrusunu hazırlarken (New Island, Falkland Adaları). Albatroslar genç yavruları, termoregülasyon yapabilecek kadar büyüyene kadar kuluçkaya yatırır.

Kuluçkadan çıktıktan sonra, semialtricial olan yavru, kendini savunacak ve termoregülasyon yapacak kadar büyüyene kadar üç hafta boyunca kuluçkaya yatırılır ve korunur. Bu süre zarfında ebeveynler birbirlerini görevden aldıklarında civcivi küçük öğünlerle beslerler. Kuluçka dönemi bittikten sonra civciv her iki ebeveyn tarafından düzenli aralıklarla beslenir. Ebeveynler, vücut ağırlıklarının yaklaşık %12'si (yaklaşık 600 g veya 21 oz) ağırlığında öğünler sağlayarak kısa ve uzun yiyecek arama gezilerinin alternatif modellerini benimserler. Öğünler taze kalamar, balık ve kril ile sindirilmemiş av maddelerine göre daha hafif olan ve enerji açısından zengin bir besin olan mide yağından oluşur. Bu yağ, çoğu Procellariiformes tarafından sindirilmiş av maddelerinden proventrikulus olarak bilinen bir mide organında oluşturulur ve onlara ayırt edici küf kokusunu verir.

Albatros yavrularının yumurtadan çıkması uzun zaman alır. Büyük albatroslarda bu süre 280 güne kadar çıkabilir; daha küçük albatroslarda bile bu süre 140 ila 170 gün arasındadır. Birçok deniz kuşu gibi albatros yavruları da ebeveynlerinden daha ağır olacak kadar kilo alırlar ve yavrulamadan önce bu rezervleri vücut kondisyonlarını artırmak (özellikle de tüm uçuş tüylerini büyütmek) için kullanırlar ve genellikle ebeveynleriyle aynı ağırlıkta yavrularlar. Yavruların %15 ila 65'i üremek için hayatta kalır. Albatros yavruları kendi başlarına yumurtadan çıkarlar ve yavrularının ayrıldığından habersiz, yumurtadan çıktıktan sonra yuvaya dönen ebeveynlerinden başka yardım almazlar. Denizde dağılan yavrular üzerinde yapılan çalışmalar, genetik olarak kodlanmış bir navigasyon rotası olan ve genç kuşlara denize ilk çıktıklarında yardımcı olan doğuştan gelen bir göç davranışı olduğunu öne sürmüştür.

Albatroslarda melezleşme nadirdir, bunun nedeni büyük ölçüde üreme alanı serseriliğinin düşük oranda görülmesidir.

Albatroslar ve insanlar

Etimoloji

"Albatros" ismi Arapça al-qādūs veya al-ḡaṭṭās (pelikan; kelimenin tam anlamıyla "dalgıç") kelimesinden türetilmiş olup, İngilizceye Portekizce alcatraz ("sümsük kuşu") kelimesinden geçmiştir ve bu kelime aynı zamanda eski Alcatraz hapishanesinin isminin de kökenidir. Oxford İngilizce Sözlüğü, alcatraz kelimesinin aslen fırkateyn kuşuna uygulandığını belirtmektedir; albatros olarak değiştirilmesi belki de siyah olan fırkateyn kuşlarının aksine "beyaz" anlamına gelen Latince albus'tan etkilenmiştir. Bir zamanlar, özellikle Kuzey Pasifik'tekiler olmak üzere, yaygın olarak goonie kuşları ya da gooney kuşları olarak bilinirlerdi. Güney Yarımküre'de bazı bölgelerde hala mollymawk adı kullanılmaktadır ve bu ad kuzey fulmarının eski bir Hollandaca adı olan malle-mugge'nin bozulmuş bir şeklidir. Linnaeus tarafından albatroslara verilen Diomedea adı, Yunan savaşçı Diomedes'in yoldaşlarının kuşlara dönüştüğü efsanevi metamorfoza atıfta bulunmaktadır. Son olarak, Procellariiformes takımının adı Latince "şiddetli rüzgar" veya "fırtına" anlamına gelen procella kelimesinden gelmektedir.

Kültürde

O Panorama dergisinden 1837 tarihli bir gravür

Albatroslar "tüm kuşların en efsanevi olanı" olarak tanımlanmıştır. Albatros, Samuel Taylor Coleridge'in The Rime of the Ancient Mariner adlı şiirinde Tanrı'nın yarattığı masumiyeti ve güzelliği temsil eden ana amblemdir. Albatros metaforu bu şiirden türetilmiştir; bir yük taşıyan veya bir engelle karşılaşan birinin "boynunda bir albatros" olduğu söylenir, albatrosu öldüren denizciye verilen ceza. Yaygın bir efsaneye göre, denizciler kısmen şiirden dolayı bir albatrosu vurmanın ya da ona zarar vermenin felaket olduğuna inanırlar; gerçekte, James Cook'un 1772'de bildirdiği gibi, denizciler düzenli olarak onları öldürüp yemişlerdir. Bununla birlikte, diğer denizcilerin kuşları yakaladıkları ancak tekrar serbest bıraktıkları, muhtemelen albatrosların kayıp denizcilerin ruhları olduğuna inandıkları, bu nedenle onları öldürmenin kötü şans getireceğine inandıkları bildirilmiştir. Kancayla yakalanmış bir albatrosun başı Horn Burnu'nu yelkenli yük gemileriyle dolaşan denizcilerin, yani Cape Horners'ın amblemi olarak kullanılır; hatta bu gemilerin kaptanları Cape Horners'ın organizasyonunda kendilerine "albatros" unvanını almışlardır.

Alaycı denizcilerin eziyet ettiği tutsak bir albatros, Charles Baudelaire'in L'Albatros şiirindeki hassas şairin toplumsal sıkıntılarının da bir metaforudur:

Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l'archer;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

(Çeviri: Şair, fırtınaya musallat olan ve okçuyla alay eden bulutların prensi gibidir; ama alaylarla çevrili yeryüzünde sürgünde, dev kanatları onu yürümek için çaresiz bırakır).

Golfte, tek bir delikte parın altında üç atış yapmak, kuş ve kartal temasının devamı olarak "albatros" atmak olarak adlandırılmıştır.

Avrupalı olmayan mitolojiler

Māoriler albatrosun kanat kemiklerini flüt oymak için kullanmışlardır. Hawaii mitolojisinde Laysan albatrosları aumakua olarak kabul edilir, ataların kutsal bir tezahürüdür ve büyük olasılıkla Kāne'nin de kutsal kuşudur. Japon mitolojisinde ise kısa kuyruklu albatros, karasal yırtıcıları göz ardı etme alışkanlığı nedeniyle ahodori, "aptal kuş" olarak anılır ve tüy toplayıcıları için kolay bir av haline gelir.

Kuş Gözlemciliği

Albatroslar kuş gözlemcileri için popüler kuşlardır ve kolonileri ekoturistler için popüler yerlerdir. Pelajik deniz kuşlarını görmek için Monterey, Dunedin, Kaikoura, Wollongong, Sydney, Port Fairy, Hobart ve Cape Town gibi birçok kıyı kasaba ve şehrinden düzenli kuş gözlem gezileri yapılmaktadır. Albatroslar bu gezi teknelerinin denize balık yağı ve çuvaldız bırakmasıyla kolayca cezbedilmektedir. Kolonilere yapılan ziyaretler çok popüler olabilir; Yeni Zelanda'nın Dunedin kentindeki Taiaroa Head'de bulunan kuzey kraliyet albatros kolonisi yılda 40.000 ziyaretçi çekmektedir.

Tehditler ve koruma

Bu kara kaşlı albatros bir oltaya takılmış.

Çoğu zaman efsanevi bir statüye sahip olmalarına rağmen albatroslar insanların dolaylı ya da doğrudan baskısından kaçamamıştır. Polinezyalılar ve Aleutların albatroslarla ilk karşılaşmaları avlanmalarına ve bazı adalarda (Paskalya Adası gibi) soylarının tükenmesine yol açmıştır. Avrupalılar dünyaya yelken açmaya başladıklarında, onlar da albatros avlamaya, masada servis etmek için teknelerden "balık tutmaya" veya spor için patlatmaya başladılar. Bu spor Avustralya'ya giden göç hatlarında zirveye ulaştı ve ancak gemiler balık tutmak için çok hızlı hale geldiğinde ve düzenlemeler güvenlik nedeniyle silahların boşaltılmasını yasakladığında sona erdi. 19. yüzyılda albatros kolonileri, özellikle de Kuzey Pasifik'tekiler, tüy ticareti için hasat edildi ve bu da kısa kuyruklu albatrosun neredeyse yok olmasına yol açtı.

IUCN tarafından Kırmızı Liste'de tanınan 22 albatros türünden altısı hassas, yedisi tehlike altında ve altısı da tehdide yakın durumdadır. İki tür (IUCN tarafından tanındığı şekliyle) kritik tehlike altında kabul edilmektedir: Tristan albatrosu ve dalgalı albatros. Ana tehditlerden biri ticari paragat balıkçılığıdır, çünkü albatroslar ve diğer deniz kuşları - kolayca sakatatla beslenirler - ayarlanmış yemlere çekilirler, oltalara takılırlar ve boğulurlar. Yılda tahminen 100,000 albatros bu şekilde öldürülmektedir. Düzenlenmemiş korsan balıkçılık sorunu daha da kötüleştirmektedir.

Midway Mercan Adası'nda Laysan albatrosları ile uçaklar arasında meydana gelen çarpışmalar insan ve kuş ölümlerinin yanı sıra askeri uçuş operasyonlarında ciddi aksamalara neden olmuştur. 1950'lerin sonu ve 1960'ların başında kuşların öldürülmesi, hava akımlarını ortadan kaldırmak için arazinin düzleştirilmesi ve temizlenmesi ve yıllık yuvalama alanlarının yok edilmesi gibi kontrol yöntemlerinin sonuçlarını inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Trafik kontrol ve radyo kuleleri gibi yüksek yapılar, kuleler yıkılmadan önce 1964-1965 yılları arasında 3000 kuşu uçuş çarpışmalarında öldürmüştür. Midway Deniz Hava Tesisi'nin 1993 yılında kapatılması askeri uçaklarla çarpışma sorununu ortadan kaldırmıştır. Adadaki insan faaliyetlerinin son zamanlarda azalması kuş ölümlerinin azalmasına yardımcı olmuştur, ancak askeri binaların yakınındaki kurşun boya kirliliği kuşları yutarak zehirlemeye devam etmektedir. Albatros tüyleri 20. yüzyılın başlarında popülerdi. Sadece 1909 yılında Midway Adası ve Laysan Adası'nda 300.000'den fazla albatros tüyleri için öldürülmüştür.

Albatroslara yönelik bir başka tehdit de, albatroslara ya da yavrularına ve yumurtalarına doğrudan saldıran sıçanlar ya da vahşi kediler gibi türlerdir. Albatroslar kara memelilerinin bulunmadığı adalarda üremek üzere evrimleşmiştir ve onlara karşı savunma geliştirmemişlerdir. Fare kadar küçük türler bile zararlı olabilir; Gough Adası'nda Tristan albatroslarının yavruları, getirilen ev fareleri tarafından saldırıya uğrayıp canlı canlı yenmektedir. Getirilen türlerin başka dolaylı etkileri de olabilir; sığırlar Amsterdam Adası'ndaki temel örtüyü aşırı otlatarak Amsterdam albatrosunu tehdit etti; diğer adalarda ise getirilen bitkiler potansiyel yuvalama habitatını azalttı.

Bu Laysan albatros yavrusunun kalıntıları, bir şişe kapağı ve çakmak da dahil olmak üzere ölmeden önce yutulan plastiği göstermektedir.

Plastik parçaların yutulması, birçok deniz kuşunun karşılaştığı bir başka sorundur. Denizlerdeki plastik miktarı, 1960'lardaki ilk kayıtlardan bu yana, gemiler tarafından atılan atıklar, açık denizdeki çöpler, sahillerdeki çöpler ve nehirler tarafından denize dökülen atıklardan kaynaklanan dramatik bir artış göstermiştir. Sindirimi imkânsızdır ve mide ya da taşlıkta yiyecek için kullanılması gereken yeri kaplar ya da kuşu doğrudan aç bırakan bir tıkanıklığa neden olabilir. Kuzey Pasifik'teki kuşlar üzerinde yapılan çalışmalar, plastik yutmanın vücut ağırlığında ve vücut kondisyonunda düşüşe neden olduğunu göstermiştir. Midway Atolü'ndeki Laysan albatros yavruları üzerinde yapılan bir çalışmada, kazalarda ölen sağlıklı yavrulara kıyasla doğal olarak ölen yavrularda büyük miktarlarda yutulmuş plastik olduğu görülmüştür. Doğrudan ölüm nedeni olmasa da, bu plastik fizyolojik strese neden olur ve civcivin beslenme sırasında tok hissetmesine yol açarak gıda alımını ve hayatta kalma şansını azaltır.

Bilim insanları ve çevreciler (en önemlisi BirdLife International ve Albatrosları Kurtarın kampanyasını yürüten ortakları) albatrosların karşı karşıya kaldığı tehditlere çözüm bulmak için hükümetler ve balıkçılarla birlikte çalışmaktadır. Olta yemlerinin geceleri yerleştirilmesi, yemlerin maviye boyanması, yemlerin su altına yerleştirilmesi, oltalardaki ağırlık miktarının artırılması ve kuş korkuluklarının kullanılması gibi teknikler deniz kuşlarının hedef dışı avlanmasını azaltabilir. Örneğin, Yeni Zelanda'da bilim adamları ve balıkçılar arasında yapılan ortak bir çalışmada, oltaları hassas albatros türlerinin erişemeyeceği bir yere yerleştiren bir su altı ayar cihazı başarıyla test edilmiştir. Bu tekniklerden bazılarının Falkland Adaları'ndaki Patagonya diş balığı balıkçılığında kullanılmasının, son 10 yılda filo tarafından avlanan kara kaşlı albatros sayısını azalttığı düşünülmektedir. Korumacılar ayrıca ada restorasyonu alanında da çalışarak yerli yaban hayatını tehdit eden ve albatrosları yırtıcı hayvanlardan koruyan türlerin ortadan kaldırılmasını sağlamışlardır.

Albatrosların ve diğer deniz kuşlarının korunmasına yönelik önemli bir adım, 2004 yılında yürürlüğe giren ve Arjantin, Avustralya, Brezilya, Şili, Ekvator, Fransa, Yeni Zelanda, Norveç, Peru, Güney Afrika, İspanya, Birleşik Krallık ve Uruguay olmak üzere on üç ülke tarafından onaylanan 2001 tarihli Albatros ve Petrilleri Koruma Anlaşması'dır. Anlaşma, bu ülkelerin hedef dışı avlanmayı ve kirliliği azaltmak için özel önlemler almasını ve yuvalama adalarından getirilen türleri uzaklaştırmasını gerektirmektedir.

Türler

1996 yılından bu yana albatroslar dört cinse ayrılmıştır. Tür sayısı tartışma konusudur. IUCN ve BirdLife International mevcut 22 türü (aşağıda listelenmiştir), ITIS 21 türü (aşağıdaki 22 eksi T. steadi) tanımaktadır ve 2004 tarihli bir makale, geleneksel 14 tür eksi D. amsterdamensis olmak üzere 13'e (aşağıda parantez içinde belirtilmiştir) indirilmesini önermiştir.

 • Büyük albatroslar (Diomedea)
  • Gezgin albatros (D. exulans)
  • Antipodean albatros (D. (exulans) antipodensis)
  • Amsterdam albatrosu (D. (exulans) amsterdamensis)
  • Tristan albatrosu (D. (exulans) dabbenena)
  • Kuzey kraliyet albatrosu (D. (epomophora) sanfordi)
  • Güney kraliyet albatrosu (D. epomophora)
 • Kuzey Pasifik albatrosları (Phoebastria)
  • Dalgalı albatros (P. irrorata)
  • Kısa kuyruklu albatros (P. albatrus)
  • Kara ayaklı albatros (P. nigripes)
  • Laysan albatrosu (P. immutabilis)
 • Mollymawks (Thalassarche)
  • Kara kaşlı albatros (T. melanophris )
  • Campbell albatrosu (T. (melanophris) impavida)
  • Utangaç albatros (T. cauta)
  • Beyaz şapkalı albatros (T. (cauta) steadi)
  • Chatham albatrosu (T. (cauta) eremita)
  • Salvin albatrosu (T. (cauta) salvini)
  • Gri başlı albatros (T. chrysostoma)
  • Atlantik sarı burunlu albatrosu (T. chlororhynchos
  • Hint sarı burunlu albatrosu (T. (chlororhynchos) carteri)
  • Buller albatrosu (T. bulleri)
 • İsli albatroslar (Phoebetria)
  • İsli albatros (P. fusca)
  • Hafif yeleli albatros (P. palpebrata)

Taksonomi

1996 yılından beri dört cinse ayrılmalarına karşın türleri üzerine yapılan tartışmalar değişkenlik mevcuttur. IUCN ve BirdLife International 22 yaşayan türü kabul ederken ITIS 21 (T. steadi hariç) türü kabul etmektedir.

 • Diomedea
  • Diomedea exulans
  • Diomedea antipodensis
  • Diomedea amsterdamensis
  • Diomedea) dabbenena
  • Diomedea sanfordi
  • Diomedea epomophora
 • Phoebastria
  • Phoebastria irrorata
  • [Phoebastria albatrus
  • Phoebastria nigripes
  • Phoebastria immutabilis
 • Thalassarche
  • Thalassarche melanophris
  • Thalassarche) impavida
  • Thalassarche cauta
  • Thalassarche steadi
  • Thalassarche eremita
  • Thalassarche salvini
  • Thalassarche chrysostoma
  • Thalassarche chlororhynchos
  • Thalassarche carteri
  • Thalassarche bulleri
 • Phoebetria
  • Phoebetria fusca
  • Phoebetria palpebrata