Diyojen

bilgipedi.com.tr sitesinden
Sinoplu Diogenes
Waterhouse-Diogenes.jpg
Diogenes (1882)
John William Waterhouse tarafından
Doğanc. MÖ 412
Sinope, Paflagonya
(günümüzde Sinop, Türkiye)
ÖldüMÖ 10 ya da 11 Haziran 323 (yaklaşık 89 yaşında)
Korint, Yunanistan
EraAntik Yunan felsefesi
BölgeBatı felsefesi
OkulSinizm
Ana ilgi alanları
Çilecilik, Sinizm
Kayda değer fikirler
Etkiler
Etkilenmiş
  • Thebes'li Crates, diğer Kinikler, Epikuros, Stoacılar, Han Ryner, Michel Onfray, Søren Kierkegaard, Nietzsche, Max Stirner, Nussbaum, Appiah

Diogenes (/dˈɒɪnz/ dy-OJ-in-eez; Eski Yunanca: Διογένης, romanize edilmiştir: Diogénēs [di.oɡénɛːs]), Kinik Diyojen (Διογένης ὁ Κυνικός, Diogénēs ho Kynikós) olarak da bilinir, Yunan filozof ve Kinik felsefenin kurucularından biridir. MÖ 412 ya da 404 yılında Anadolu'nun Karadeniz kıyısındaki bir İyon kolonisi olan Sinope'de doğmuş ve MÖ 323 yılında Korint'te ölmüştür.

Diogenes tartışmalı bir figürdü. Paranın değerini düşürdüğü için Sinope'den sürüldüğü ya da kaçtığı iddia edilmektedir. Sinope darphane müdürünün oğluydu ve Sinop parasının değerini kendisinin mi, babasının mı yoksa her ikisinin mi düşürdüğü konusunda bazı tartışmalar vardır. Sinope'den aceleyle ayrıldıktan sonra Atina'ya taşındı ve burada o günün Atina'sının birçok kültürel geleneğini eleştirmeye başladı.

Kendisine Herakles'i örnek aldı ve erdemin teoride değil eylemde daha iyi ortaya çıktığına inandı. Basit yaşam tarzını ve davranışlarını, yozlaşmış ve karışık bir toplum olarak gördüğü sosyal değerleri ve kurumları eleştirmek için kullandı. Geleneksel olmayan bir şekilde istediği yerde uyuması ve yemek yemesiyle ün yapmış ve doğaya karşı kendini sertleştirmiştir. Kendisini kozmopolit ve tek bir yere bağlılık iddiasında bulunmak yerine dünya vatandaşı ilan etti. Antisthenes'in izinden gittiğine ve onun "sadık köpeği" olduğuna dair pek çok hikâye vardır.

Diogenes holding a lamp during daylight searching for an honest man.
Giovanni Benedetto Castiglione'nin National Gallery of Art'ta bulunan Diogenes Dürüst Bir Adam Ararken (1640-1647) adlı tablosu

Diogenes yoksulluğu bir erdem haline getirmiştir. Geçimini sağlamak için dilenmiş ve sık sık pazar yerinde büyük bir seramik kavanozun ya da pithosun içinde uyumuştur. Bir adam aradığını iddia ederek gün boyunca bir lamba taşımak gibi felsefi gösterileriyle ün salmıştır (İngilizce'de genellikle "dürüst bir adam arıyorum" olarak çevrilir). Platon'u eleştirmiş, onun Sokrates yorumuna karşı çıkmış ve bazen tartışmalar sırasında yemek getirip yiyerek dinleyicilerin dikkatini dağıtarak derslerini sabote etmiştir. Diyojen ayrıca Büyük İskender'in M.Ö. 336'da Korint'i ziyareti sırasında hem halkın önünde hem de yüzüne karşı onunla alay etmesiyle de tanınmıştır.

Diogenes korsanlar tarafından yakalanıp köle olarak satılmış ve sonunda Korint'e yerleşmiştir. Orada Kinizm felsefesini Crates'e aktarmış, o da bunu Citiumlu Zeno'ya öğretmiş, o da Yunan felsefesinin en kalıcı ekollerinden biri olan Stoacılık ekolüne dönüştürmüştür. Diogenes'in yazıları günümüze ulaşmamıştır, ancak özellikle Diogenes Laërtius'un Lives and Opinions of Eminent Philosophers adlı kitabında ve diğer bazı kaynaklarda yer alan anekdotlardan (chreia) hayatına dair bazı detaylar bulunmaktadır.

Dönemin Atina'sında gündüz vakti fenerle dolaşıp "dürüst bir adam aradığını" söyleyen Diyojen'e atfeden tablo,
1780'ler ressam JHW Tischbein
Alaycı kadınlar ve Diyojen,
ressam John William Waterhouse, 1882
Fıçı içinde yaşayan Diyojen'e atfeden,
ressam Jean-Léon Gérôme , 1860
Büyük İskender'e güneşime gölge etme başka ihsan istemem diyen Diyojen'e atfen,
ressam Gaspar de Crayer (1584–1669)
İlk yapıldığında 'siyasi felsefeye' sebep olan sonra Sinop'un simgesi haline gelen Sinop Kalesi yanındaki 5,5 metre yükseklikteki Diyojen heykeli,
2006 Samsun (OMÜ) Güzel Sanatlar, Turan Baş

Sıklıkla 10.- 11. yüzyılda aynı bölgelerde yaşamış Bizans subayı, dönemin prensesi Evdoksia ile evlenerek imparator olan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alparslan'a yenilen Romen Diyojen (IV. Romanos Diogenes) ile karıştırılmaktadır.

Yaşam

Diogenes'in erken yaşamı hakkında babası Hicesias'ın bir banker olması dışında hiçbir şey bilinmemektedir. Diogenes'in de babasına yardım etmek üzere bankacılık işine girmiş olması muhtemel görünmektedir.

Bir noktada (kesin tarih bilinmemektedir), Hicesias ve Diogenes paranın tağşiş edilmesi ya da değerinin düşürülmesiyle ilgili bir skandala karışmış ve Diogenes şehirden sürgün edilerek vatandaşlığını ve tüm maddi varlığını kaybetmiştir. Hikâyenin bu yönü arkeoloji tarafından da doğrulanıyor gibi görünmektedir: Sinope'de MÖ 4. yüzyılın ortalarından kalma çok sayıda tahrif edilmiş sikke (büyük bir keski damgasıyla parçalanmış) bulunmuştur ve dönemin diğer sikkelerinde bunları basan yetkili olarak Hicesias'ın adı geçmektedir. Bu dönemde Sinope'de çok sayıda sahte para dolaşmaktaydı. Sikkeler, yasal ödeme aracı olarak değersiz hale getirmek için kasıtlı olarak tahrif ediliyordu. Sinope 4. yüzyılda Pers yanlısı ve Yunan yanlısı gruplar arasında ihtilaflıydı ve bu eylemin arkasında mali nedenlerden ziyade siyasi nedenler olabilir.

Atina'da

Jean-Léon Gérôme'dan Küvette Oturan Diyojen (1860)

Bir rivayete göre, Diogenes Delphi'deki Kahin'e gidip ondan tavsiye istemiş ve kendisine "para birimini tahrif etmesi" gerektiği söylenmiştir. Sinope'deki fiyaskonun ardından Diogenes, kahinin gerçek sikkeler yerine siyasi para birimini tahrif etmesi gerektiğini kastettiğine karar verdi. Atina'ya gitti ve yerleşik geleneklere ve değerlere meydan okumayı hayatının amacı haline getirdi. Kötülüğün gerçek doğası hakkında endişe duymak yerine, insanların yalnızca alışılmış yorumlara güvendiklerini savundu. Doğa ("physis") ve gelenek ("nomos") arasındaki bu ayrım, antik Yunan felsefesinin en sevilen temalarından biridir ve Platon'un Cumhuriyet'te Gyges'in Yüzüğü efsanesinde ele aldığı bir konudur.

Diyojen Atina'ya Manes adında bir köleyle gelmiş ve kısa bir süre sonra ondan kaçmıştır. Diyojen karakteristik bir mizahla, "Manes Diyojen olmadan yaşayabiliyorsa, Diyojen neden Manes olmadan yaşamasın?" diyerek kötü talihini reddetmiştir. Diyojen böyle bir aşırı bağımlılık ilişkisiyle alay ederdi. Kendisi için hiçbir şey yapamayan bir efendi figürünü aşağılayıcı derecede çaresiz bulurdu. Sokrates'in öğrencisi Antisthenes'in çileci öğretisi onu cezbetmişti. Diogenes Antisthenes'ten kendisine akıl hocalığı yapmasını istediğinde, Antisthenes onu görmezden gelmiş ve söylendiğine göre "sonunda asasıyla onu dövmüştür". Diyojen, "Vur, çünkü söyleyecek bir şeyin olduğunu düşündüğüm sürece beni senden uzak tutacak kadar sert bir tahta bulamayacaksın" diye karşılık verdi. Diogenes, başlangıçta gördüğü acımasızlığa rağmen Antisthenes'in öğrencisi oldu. İkisinin gerçekten tanışıp tanışmadığı hala belirsizdir, ancak hem şöhreti hem de yaşamının sadeliği bakımından ustasını geride bırakmıştır. Dünyevi zevklerden kaçınmasını çağdaş Atina davranışlarına bir tezat ve yorum olarak görüyordu. Bu tutumun temelinde, insan davranışlarının budalalığı, gösterişi, kibri, kendini kandırması ve yapaylığı olarak gördüğü şeylere karşı duyduğu küçümseme yatıyordu.

Diogenes Dürüst Bir Adam Arıyor, J. H. W. Tischbein'e atfedilmiştir (yaklaşık 1780)

Diogenes hakkında anlatılan hikâyeler onun karakterinin mantıksal tutarlılığını göstermektedir. Kibele tapınağına ait kilden bir şarap küpünün içinde yaşayarak kendini hava koşullarına alıştırmıştır. Bir köylü çocuğun ellerinin çukurundan içtiğini görünce sahip olduğu tek tahta kaseyi yok etti. Sonra şöyle haykırdı: "Bunca zamandır gereksiz yük taşıdığım için ne kadar aptalım!" Pazar yerinde yemek yemek Atina geleneklerine aykırıydı, ama o yine de orada yerdi, çünkü azarlandığında açıkladığı gibi, pazar yerinde olduğu süre boyunca acıktığını hissediyordu. Gün ışığında elinde bir lambayla dolaşırdı; ne yaptığı sorulduğunda, "Bir adam arıyorum" diye cevap verirdi. (Modern kaynaklar genellikle Diogenes'in "dürüst bir adam" aradığını söyler, ancak antik kaynaklarda sadece "bir adam arıyor" - "ἄνθρωπον ζητῶ". Ona göre, etrafındaki insanların mantıksız davranışları, onların erkek olarak nitelendirilmediği anlamına geliyordu). Diogenes bir adam aradı ama söylendiğine göre alçaklar ve rezillerden başka bir şey bulamadı.

Diogenes Laërtius'a göre, Platon insanı "tüysüz iki ayaklı" olarak tanımladığında, Diogenes bir tavuk koparmış ve onu Platon'un Akademisine getirerek, "İşte! Size bir insan getirdim" demiş ve Akademi de tanıma "geniş düz tırnaklı" ifadesini eklemiştir. Diogenes Laërtius ayrıca Diogenes'in tükürdüğü, insanların üzerine işediği, rüzgâr estirdiği ve toplum içinde mastürbasyon yaptığı bir dizi müstehcen hikâye daha anlatır.

Korint'te

Gadara'lı Menippus'a ait olduğu düşünülen bir hikâyeye göre, Diogenes Aegina'ya giderken korsanlar tarafından yakalanmış ve Girit'te Xeniades adında bir Korintliye köle olarak satılmıştır. Kendisine mesleği sorulduğunda, insanları yönetmekten başka bir meslek bilmediğini ve bir efendiye ihtiyacı olan bir adama satılmak istediğini söyledi. Xeniades onun ruhunu sevdi ve Diyojen'i çocuklarına ders vermesi için işe aldı. Kseniades'in iki oğlunun öğretmeni olarak, hayatının geri kalanında Korint'te yaşadığı ve bu süreyi erdemli özdenetim öğretilerini vaaz etmeye adadığı söylenir. Kseniades'in iki oğluyla geçirdiği zamandan sonra ona gerçekte ne olduğuna dair birçok hikâye vardır. "Ev halkının sevilen bir üyesi" olduktan sonra serbest bırakıldığını belirten hikâyeler vardır, bir tanesi neredeyse hemen serbest bırakıldığını söylerken, bir diğeri de "yaşlandığını ve Kseniades'in Korint'teki evinde öldüğünü" belirtir. Hatta İsthmian Oyunları'nda büyük kitlelere ders verdiği bile söylenir.

Bir kavanozda yaşadığına dair hikâyelerin çoğu Atina'da geçse de, Korint'teki Craneum gymnasium'un yakınında bir kavanozda yaşadığına dair bazı anlatılar da vardır:

Philip'in kent üzerine yürüdüğü haberi bütün Korint'i telaşa düşürmüştü; biri silahlarını kuşanıyor, diğeri taş taşıyor, üçüncüsü surları onarıyor, dördüncüsü bir siperi güçlendiriyor, herkes şu ya da bu şekilde işe yarıyordu. Diogenes'in yapacak bir şeyi yoktu - elbette kimse ona bir şey vermeyi düşünmüyordu. onu Bu manzara karşısında filozof pelerinini topladı ve küvetini enerjik bir şekilde Craneum'da bir aşağı bir yukarı yuvarlamaya başladı; bir tanıdığı açıklama istedi ve aldı: "Böylesine yoğun bir kalabalığın içinde tek aylak olarak görülmek istemiyorum; diğerleri gibi olmak için küvetimi yuvarlıyorum."

Diyojen ve İskender

Büyük İskender Korint'te Diyojen'i Ziyaret Ediyor, W. Matthews (1914)

Büyük İskender ile Diogenes arasındaki bir görüşmenin Korint'te gerçekleştiği varsayılmaktadır. Bu hikâyeler uydurma olabilir. Plutarkhos ve Diogenes Laërtius'un anlattıklarına göre aralarında sadece birkaç kelime geçmiştir: Diogenes sabah güneşinin altında dinlenirken, İskender ünlü filozofla tanışmanın heyecanıyla ona yapabileceği bir iyilik olup olmadığını sormuştur. Diyojen, "Evet, güneş ışığımdan uzak dur" diye cevap vermiş. Bunun üzerine İskender, "Eğer İskender olmasaydım, Diyojen olmak isterdim" demiş. Diyojen, "Eğer Diyojen olmasaydım, yine de Diyojen olmak isterdim," diye cevap verdi. Konuşmanın bir başka anlatımında, İskender filozofu bir insan kemiği yığınına dikkatle bakarken buldu. Diyojen, "Babanın kemiklerini arıyorum ama bir köleninkilerden ayırt edemiyorum," diye açıklamış.

Ölüm

Diogenes'in ölümüyle ilgili çelişkili rivayetler vardır. Çağdaşları onun son nefesini verene kadar nefesini tuttuğunu iddia etmişlerdir; ancak ölümüyle ilgili diğer anlatılar çiğ ahtapot yemekten hastalandığını ya da enfekte bir köpek ısırığına maruz kaldığını söylemektedir. Nasıl gömülmek istediği sorulduğunda, cesedinin vahşi hayvanların ziyafet çekebilmesi için şehir surlarının dışına atılması talimatını vermiştir. Bunu sorun edip etmediği sorulduğunda, "Yaratıkları kovalamam için bana bir sopa verdiğiniz sürece hiç sorun değil!" dedi. Farkındalıktan yoksun olduğu için sopayı nasıl kullanabileceği sorulduğunda ise şöyle cevap vermiş: "Eğer farkındalıktan yoksunsam, öldüğümde bana ne olacağı neden umurumda olsun ki?" Diogenes, insanların ölülere "uygun" muamele konusundaki aşırı endişeleriyle sonuna kadar dalga geçti. Korintliler onun anısına, üzerinde Parian mermerinden bir köpeğin durduğu bir sütun diktiler.

Felsefe

Sinizm

Jules Bastien-Lepage tarafından Diogenes (1873)

Antisthenes ve Thebes'li Crates ile birlikte Diogenes Kinizm'in kurucularından biri olarak kabul edilir. Diogenes'in fikirlerine, diğer Kiniklerin çoğununkiler gibi, dolaylı yollardan ulaşılmalıdır. Ondan fazla kitap, bir cilt mektup ve yedi tragedya yazdığı bildirilmesine rağmen Diogenes'in hiçbir yazısı günümüze ulaşmamıştır. Kinik fikirler Kinik pratikten ayrılamaz; bu nedenle Diyojen hakkında bildiklerimiz hayatına dair anekdotlar ve dağınık bir dizi klasik kaynakta ona atfedilen sözlerden ibarettir.

Diogenes toplumun tüm yapay büyümelerinin mutlulukla bağdaşmadığını ve ahlakın doğanın sadeliğine dönüşü gerektirdiğini savunmuştur. Onun sadeliği ve sadeliği o kadar büyüktü ki, Stoacılar daha sonra onun bilge bir adam ya da "sophos" olduğunu iddia edeceklerdi. Onun sözleriyle, "İnsanlar tanrıların her basit armağanını karmaşık hale getirmiştir." Sokrates daha önce kendisini bir şehirden ziyade dünyaya ait olarak tanımlamış olsa da, Diyojen "kozmopolit" kelimesinin bilinen ilk kullanımıyla tanınır. Kendisine nereden geldiği sorulduğunda, "Ben bir dünya vatandaşıyım (kozmopolit)" diye cevap vermiştir. Bu, bir insanın kimliğinin belirli bir şehir devletinin vatandaşlığına sıkı sıkıya bağlı olduğu bir dünyada radikal bir iddiaydı. Bir sürgün ve dışlanmış, sosyal kimliği olmayan bir adam olan Diyojen, çağdaşları üzerinde bir iz bıraktı.

Platon ve Diogenes (17. yüzyıl), Mattia Preti

Diogenes Platon'u ve onun soyut felsefesini küçümsemekten başka bir şey yapmamıştır. Diogenes Antisthenes'i Sokrates'in gerçek varisi olarak görüyordu ve onun erdem sevgisini, zenginliğe karşı kayıtsızlığını ve genel kanaati küçümsemesini paylaşıyordu. Diyojen, Sokrates'in insanların ruhlarına doktorluk yapabileceği ve onları ahlaki açıdan geliştirebileceği inancını paylaşırken, aynı zamanda onların kalın kafalılıklarını da küçümsüyordu. Platon bir keresinde Diyojen'i "delirmiş bir Sokrates" olarak tanımlamıştır.

Müstehcenlik

Diogenes yaşayan bir örnek olarak öğretti. Bilgeliğin ve mutluluğun toplumdan bağımsız olan insana ait olduğunu ve uygarlığın gerici olduğunu göstermeye çalıştı. Sadece aileyi ve sosyo-politik örgütlenmeyi değil, aynı zamanda mülkiyet haklarını ve itibarı da küçümsedi. İnsan ahlakı hakkındaki normal fikirleri bile reddetmiştir. Diogenes'in pazar yerinde yemek yediği, kendisine hakaret eden bazı kişilerin üzerine işediği, tiyatroda dışkıladığı ve herkesin içinde mastürbasyon yaptığı ve hakaret olarak kabul edilen orta parmağıyla insanları işaret ettiği söylenir. Kendisine toplum içinde yemek yemesi sorulduğunda şöyle demiştir: "Eğer kahvaltı etmek yersiz bir şey değilse, o zaman pazar yerinde de yersiz bir şey değildir. Ama kahvaltı etmek yersiz bir şey değildir, bu nedenle pazar yerinde kahvaltı etmek yersiz bir şey değildir." Toplum içinde mastürbasyon yapmasının uygunsuzluğu konusunda ise şöyle derdi: "Keşke karnımı ovarak açlığımı bastırmak da bu kadar kolay olsaydı."

İnatçı veya köpek gibi olarak Diogenes

Diyojen'le ilgili birçok anekdot onun köpeğe benzer davranışlarına ve bir köpeğin erdemlerini övmesine atıfta bulunur. Diyojen'in "köpekçe" sıfatıyla aşağılanıp aşağılanmadığı ve bunu bir erdem haline getirip getirmediği ya da köpek temasını ilk kez kendisinin mi benimsediği bilinmemektedir. Kendisine neden köpek denildiği sorulduğunda, "Bana bir şey verenlere yaltaklanırım, reddedenlere havlarım ve alçaklara dişlerimi geçiririm" diye cevap vermiştir. Diyojen, insanların yapay ve ikiyüzlü bir şekilde yaşadıklarına ve köpekleri incelemelerinin iyi olacağına inanıyordu. Doğal vücut fonksiyonlarını toplum içinde kolaylıkla yerine getirmesinin yanı sıra, bir köpek her şeyi yer ve nerede uyuyacağı konusunda hiç telaş etmez. Köpekler kaygı duymadan şimdiki zamanda yaşar ve soyut felsefenin iddialarına ihtiyaç duymazlar. Bu erdemlere ek olarak, köpeklerin kimin dost kimin düşman olduğunu içgüdüsel olarak bildiği düşünülmektedir. Başkalarını kandıran ya da kandırılan insanların aksine, köpekler gerçek karşısında dürüstçe havlarlar. Diyojen "diğer köpekler düşmanlarını ısırır, ben ise onları kurtarmak için dostlarımı ısırırım" demiştir.

Diyojen'in Sinop'taki doğum yerinde bulunan heykeli, Türkiye

"Kinik" teriminin kendisi Yunanca κυνικός, kynikos, "köpek gibi" ve κύων, kyôn, "köpek" (genitif: kynos) sözcüklerinden türemiştir. Antik çağda Kiniklere neden köpek denildiğine dair önerilen bir açıklama, Antisthenes'in Atina'daki Cynosarges gymnasiumunda ders vermesiydi. Cynosarges kelimesi beyaz köpeğin yeri anlamına gelir. Daha sonraki bir yorumcunun açıkladığı gibi, daha sonraki Kinikler de bu kelimeyi kendi avantajlarına çevirmeye çalışmışlardır:

Kiniklerin bu şekilde adlandırılmasının dört nedeni vardır. Birincisi, yaşam tarzlarının kayıtsızlığıdır, çünkü kayıtsızlığı kült haline getirirler ve köpekler gibi herkesin içinde yemek yer ve sevişirler, yalınayak gezerler ve küvetlerde ve kavşaklarda uyurlar. İkinci neden, köpeğin utanmaz bir hayvan olması ve utanmazlığı alçakgönüllülüğün altında değil, ondan daha üstün bir kült haline getirmeleridir. Üçüncü neden, köpeğin iyi bir bekçi olmasıdır ve onlar felsefelerinin ilkelerini korurlar. Dördüncü neden ise köpeğin dostlarını ve düşmanlarını ayırt edebilen ayırt edici bir hayvan olmasıdır. Bu yüzden felsefeye uygun olanları dost olarak tanırlar ve onları nazikçe kabul ederler, uygun olmayanları ise köpekler gibi havlayarak uzaklaştırırlar.

Daha önce de belirtildiği gibi (bkz. Ölüm), Diyojen'in köpeklerle olan ilişkisi, onun anısına Parian mermerinden bir köpeğin bulunduğu bir sütun diken Korintliler tarafından anılmıştır.

Çağdaş teori

Hegelci filozof Max Stirner, The Ego and Its Own adlı eserinde Diyojen'in çileciliğini bir tür hedonizm olarak düşünmüş ve şu soruyu ortaya atmıştır: "Sinoplu Diogenes, mümkün olan en az arzuya sahip olmakta bulduğu yaşamın gerçek zevkini değil de başka neyi arıyordu?" Stirner daha sonra Diyojen'in İskender'le yaptığı ve Kinik'in genç kraldan güneş ışığının önünden çekilmesini talep ettiği görüşmeyi bir egoistin bir devlete nasıl tepki vermesi gerektiğine örnek olarak göstermiştir. Gerçekten de pek çok anarşist kendi ideolojilerini geriye dönük olarak Diyojen'e yansıtmıştır.

Diyojen, Alman filozof Peter Sloterdijk'in 1983 tarihli bir kitabında tartışılmaktadır (İngilizce baskısı 1987'de yapılmıştır). Sloterdijk'in Critique of Cynical Reason adlı kitabında Diyojen, Sloterdijk'in "kynical" -kişisel aşağılamanın topluluk yorumu ya da kınaması amacıyla kullanıldığı- düşüncesinin bir örneği olarak kullanılmıştır. Bu taktiğin uygulamasını "kynismos" olarak adlandıran Sloterdijk, kynik aktörün aslında iletmeye çalıştığı mesajı somutlaştırdığını ve kynik aktörün amacının tipik olarak otoriteyle - özellikle de kynik aktörün yozlaşmış, şüpheli veya değersiz gördüğü otoriteyle - alay eden sahte bir gerileme olduğunu teorize eder.

Michel Foucault'nun Fearless Speech (Korkusuz Konuşma) adlı kitabında Diogenes ve Kinikler hakkında başka bir tartışma daha vardır. Foucault burada Diogenes'in maskaralıklarını antik dünyada hakikatin konuşulması (parrhesia) ile ilişkili olarak tartışır. Foucault bu okumayı Collège de France'taki son dersi olan The Courage of Truth'ta genişletir. Bu derste Foucault, Diyojen ve Kinizm okuması üzerinden alternatif bir militanlık ve devrim anlayışı kurmaya çalışır.

Diyojen sendromu

Diogenes'in adı, görünüşe göre istemsiz olarak kendini ihmal etme ve istifçilikle karakterize edilen bir davranış bozukluğuna uygulanmıştır. Bu bozukluk yaşlıları etkilemektedir ve oldukça uygunsuz bir şekilde adlandırılmıştır, zira Diogenes maddi konforun yaygın standartlarını kasten reddetmiştir ve istifçilikten başka bir şey yapmamıştır. Diyojen kendine yardım ettiğine inandığı için ismin kendisi de sıklıkla eleştirilmektedir.

Tasvirler

Sanat

Caspar de Crayer tarafından Alexander ve Diogenes (yaklaşık 1650)

Diyojen'in kişiliği hem antik hem de modern zamanlarda heykeltıraşların ve ressamların ilgisini çekmiştir. Vatikan, Louvre ve Capitol müzelerinde antik büstleri bulunmaktadır. Diyojen ve İskender arasındaki görüşme Villa Albani'de bulunan antik bir mermer kabartmada temsil edilmektedir.

Diyojen ile İskender'in ünlü karşılaşmasını resmeden sanatçılar arasında de Crayer, de Vos, Assereto, Langetti, Sevin, Sebastiano Ricci, Gandolfi, Johann Christian Thomas Wink [de], Abildgaard, Monsiau, Martin ve Daumier'nin eserleri bulunmaktadır. Diyojen'in "dürüst bir adam" arayışının ünlü hikâyesi Jordaens, van Everdingen, van der Werff, Pannini, Steen ve Corinth tarafından resmedilmiştir. Onu ünlü feneriyle resmedenler arasında de Ribera, Castiglione, Petrini, Gérôme, Bastien-Lepage ve Waterhouse da bulunmaktadır. Diyojen'in kadehini attığı sahne Poussin, Rosa ve Martin tarafından resmedilmiş; Diyojen'in bir heykelden dilenme hikâyesi ise Restout tarafından tasvir edilmiştir. Raphael'in Atina Okulu freskinde, ön planda uzanmış yalnız bir figür Diyojen'i temsil eder.

Diogenes, 1527 civarı, Ugo da Carpi, Parmigianino, Ulusal Sanat Galerisi koleksiyonunda, Washington, DC.

Diyojen, Puget ve Pajou'nun ünlü kabartma resimleriyle heykellere de konu olmuştur.

Çizgi Romanlar

The Adventures of Nero albümü Het Zeespook'ta (1948) Nero, Diyojen olduğunu iddia eden bir karakterle tanışır. Çizgi romandaki iki sahne Diyojen'in hayatından ünlü anekdotları, yani bir insan aradığı anı ve İskender'den güneşinden çıkmasını istediği anı tasvir etmektedir. Ayrıca bir fıçı içinde yaşarken tasvir edilmiştir.

Suske en Wiske albümü De Mottenvanger'de Suske ve Wiske antik Yunanistan'a geri dönerek Diyojen ile tanışırlar.

Edebiyat

Diogenes'in 17. yüzyıldan kalma bir tasviri

Anton Çehov'un "6 Numaralı Koğuş" öyküsünde, William Blake'in Cennet ve Cehennemin Evliliği'nde, François Rabelais'nin Gargantua ve Pantagruel'inde, Goethe'nin Genialisch Treiben şiirinde, Denis Diderot'nun Rameau'nun Yeğeni adlı felsefi romanında ve Søren Kierkegaard'ın Tekrar adlı romanının ilk cümlesinde Diyojen'e atıfta bulunulmuştur. Diyojen ve lambanın hikayesi, Fyodor Dostoyevski'nin "Aile Dostu" ve "Budala" adlı eserlerindeki Foma Fomitch karakteri tarafından referans gösterilir. Cervantes'in Novelas Ejemplares koleksiyonunun bir parçası olan "Camdan Adam" ("El licenciado Vidriera") adlı kısa öyküsünde (anti)kahraman, camdan yapıldığına ikna olduktan sonra beklenmedik bir şekilde Diyojen'i bir dizi tart chreiai'ye yönlendirmeye başlar. Diyojen, Christoph Martin Wieland'ın Socrates Mainomenos (1770; İngilizce çevirisi Socrates Out of His Senses, 1771) adlı romanında kendi hayatını ve fikirlerini anlatır. Diogenes, Terry Pratchett'ın Küçük Tanrılar'ındaki filozof Didaktilos için birincil modeldir. Jacqueline Carey'nin Kushiel's Scion adlı eserinde bir dilenci-casus tarafından taklit edilir ve devam kitabı olan Kushiel's Justice'de ana karakter tarafından bir partide kostümle saygı gösterilir. Charlotte Brontë'nin Villette adlı romanındaki Lucy Snowe karakterine Diogenes lakabı verilmiştir. Diyojen ayrıca Elizabeth Smart'ın By Grand Central Station I Sat Down and Wept adlı eserinin Dördüncü Bölümünde de yer alır. Seamus Heaney'in The Haw Lantern adlı eserinde bir figürdür. Christopher Moore'un Lamb: The Gospel According to Biff, Christ's Childhood Pal adlı kitabında, İsa'nın havarilerinden biri Diyojen'in bir hayranıdır ve kendi havarileri olarak bahsettiği kendi köpek sürüsüne sahiptir. Onun hikayesi Dolly Freed'in 1978 tarihli Possum Living adlı kitabının ilk bölümünü açar. Charles Dickens'ın Dombey ve Oğlu'nda Paul Dombey'in arkadaş olduğu köpeğin adı Diyojen'dir. Alexander'ın Diogenes ile tanışması Valerio Manfredi'nin (Alexander Üçlemesi) "The Ends of the Earth" adlı eserinde anlatılır. William S. Burroughs "bıçaklı ve silahlı Diyojen" olarak tanımlanmıştır. Michael Ondaatje'nin In the Skin of a Lion (Aslan Postunda) adlı eserinde Diyojen'den üçüncü perdenin doruk noktasında alıntı yapılır. Kitabın başlarında Caravaggio karakteri, hırsızlıklarında kendisine yardımcı olması için bir köpek beslediği, çünkü başka kimseye güvenmediği şeklinde tanımlanır. Kitap boyunca ışık (bir fenerden, yanan kedi kuyruklarından ve diğer kaynaklardan) ve karanlık, ana karakterler ve olay örgüsünün gelişimi bağlamında büyük rol oynamaktadır.

Shakespeare'in Atinalı Timon'unda köpeklere yapılan pek çok gönderme Kinizm ekolüne yapılan göndermelerdir ve insan düşmanı münzevi Timon ile Diyojen arasında bir paralellik olduğu şeklinde yorumlanabilir; ancak Shakespeare'in Michel de Montaigne'in farklılıklarını vurgulayan "Of Democritus and Heraclitus" adlı makalesine erişimi olabilirdi: Timon erkeklerin kötülüğünü ister ve onlardan tehlikeli oldukları için uzak durur, Diogenes ise onlara o kadar az değer verir ki onlarla teması onu rahatsız etmez. "Timonizm" aslında sıklıkla "Kinizm" ile karşılaştırılır: "Kinikler insanların ne olabileceğini gördüler ve ne hale geldiklerine öfkelendiler; Timonistler ise insanların doğaları gereği umutsuzca aptal ve umursamaz olduklarını düşündüler ve bu yüzden değişim için hiçbir umut görmediler."

Filozofun adı, Sir Arthur Conan Doyle'un "The Greek Interpreter" adlı öyküsünde Sherlock Holmes'un kardeşi Mycroft Holmes'un üyesi olduğu kurgusal Diogenes Kulübü tarafından benimsenmiştir. Üyeleri filozofun kendisi gibi eğitimli, ancak konuşkan olmayan ve sosyalleşmekten hoşlanmayan kişiler olduğu için böyle adlandırılmıştır. Grup, Kim Newman'ın bir dizi Holmes pastişinin odak noktasıdır. Rodgers ve Hart'ın The Boys from Syracuse (1938) müzikalinde, filozofun erdemlerini öven Oh Diogenes! şarkısı "yaşlı bir zırdeli vardı/ küvette yaşayan;/ o kadar çok pire ısırığı vardı ki/ nereye sürtüneceğini bilemiyordu" sözlerini içerir.

Yaşamı

MÖ 412 (veya MÖ 404) yılında dönemin Yunan kolonisi olan Karadeniz'in Sinope (Sinop) ilinde doğmuştur. Yaşamının Sinop'ta geçen ilk yılları hakkında babası Hicesias’in kuyumcu ve sarraf olduğu bilgisi haricinde fazla kaynak yoktur. Babası ve Diyojen'in kalpazanlık ve para tahribatı suçuyla Atina'ya sürgün edildiği bilinmektedir. Arkeolojik kazılarla 4. yüzyıla ait Hicesias imzası taşıyan dövülmüş demirden keski madeni paralar çıkarılmış olsa da siyasi veya mali nedenlerle tahrip edilmiş olması olası olan bu paraların tahribat nedenini açıklayan bulgu ve kaynak yoktur.

Ölümü

Kuduz bir köpeğin ısırığıyla, çiğ ahtapot yeme alışkanlığına bağlı olarak ya da nefesini tutarak intihar ettiği gibi pek çok ölüm sebebi rivayet edilmekle birlikte, bugün ölüm nedeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Platon'un Çılgın Sokrat dediği, çok güzel konuşan, üstün zekası ile herkesi etkileyebilen bu ünlü Kinik filozof bütün gariplik, anormal hal ve tavırlarına rağmen saygı görmüş, ölümünden sonra anısına Korintoslular bir köpeğin yaslandığı mermer bir sütun dikmiştir.

Türkiye'de de Diyojen'in anısını yaşatmak için 2006 yılında Sinop'un girişine heykeli dikilmiştir. Elinde fener ve yanında köpeğiyle birlikte tasvir edilen yaklaşık altı metrelik mermer Diyojen heykeli, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim görevlisi Turan Baş önderliğinde 25 kişilik ekip tarafından altı ayda hazırlanmıştır.

Felsefesi

Diyojen yoksulluk içinde yaşadığı, halka açık yerlerde yatıp kalktığı ve yiyeceğini dilenerek topladığı halde, herkesin aynı şekilde yaşaması gerektiğini savunmamıştır. Kişinin en kısıtlı yaşam koşullarında bile, mutlu ve bağımsız olabileceğini göstermeyi amaçlamıştır. İnsanın kendi kendine yeterli olabilmesi gerektiğini savunmuştur. Uygarlaşmanın getirdiği kurallara ve araçlara bağlı olan bir yaşamı reddetmiş, yaşamın doğal ve sade olması gerektiğine inanmıştır.

Kendi açısından sade ve doğal, toplumsal değerler açısından ise sefil denebilecek bir yaşam sürer. Ona göre, sade bir yaşam tarzı, sadelikten başka, örgütlenmiş, dolayısıyla uzlaşımsal toplumların görenek ve yasalarını da önemsememek anlamına gelir. Diyojen, doğaya aykırı bir kurum olan ailenin yerini, kadınların ve erkeklerin tek bir eşe bağlı olmadığı, çocukların ise bütün toplumun sorumluluğunda bulunduğu doğal bir durumun alması gerektiğini savunmuştur.

İstifçilik sendromu

Zaman içerisinde Diyojen, onun yaşam biçimine benzer yaşayan insanlar için bir yakıştırma olmuştur. Bu benzetme psikiyatride de kullanılmaya başlanmış ve kendilerine bakmayan insanlar Diyojen’e benzetilerek, hastalıklarına "Diyojen sendromu" adı verilmiştir. Bu hastalar normalde sosyokültürel seviyesi yüksek insanlar olup, bu tip bir davranış bozukluğuna çok yavaş geçmektedirler. İlk olarak etraflarında olup bitenlerle temaslarını kesen bu hastalar genellikle yalnız yaşarlar ya da etraflarındaki yakınlarının farkında değildirler. Anti-sosyalleşip çoğunlukla kir pas içinde, dağınık bir ortamda yaşamaya başlayarak çöp toplamaya (syllogomania) da başlayabilmektedirler.

Ayrıca bakınız

Ek okuma

  • [1] Küçüklere Filozoflar Dizisi-Yan Marchand, Diyojen: Köpek Adam,Sistem Yayıncılık,2012, ISBN 978-975-342-841-5
  • [2] 4 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nejat Muallimoğlu, Düşünen İnsana Hazine, Avcıol Basım Yayın,2002
  • PDFDİYOJEN SENDROMU, Turkish Journal of Geriatric ,2002
  • Diyojen'in özlü sözleri 6 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.