Bilimkurgu

bilgipedi.com.tr sitesinden

Bilimkurgu, bilim kurgu ya da bilim-kurgu, yakın ya da uzak gelecek ile ilgili öykülerin bugün olası olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını da kullanarak oluşturulmasıdır. Bilimkurgu bazen geçmişi de kurgulayabilir. Bilimkurgu kitap, sanat eserleri, televizyon, film, bilgisayar oyunları, tiyatro eserleri ve diğer kitle iletişim araçlarında bulunabilir. Yapısal ve pazarlama bağlamında bilimkurgu güncel gerçeklik içinde bulunmayacak kurgusal ögeler içeren yaratıcı çalışmaları tanımlamak için kullanılabilir. Bu tanımlama fantastik, korku ve ilgili türleri de içerir.

Bilimkurgu eserlerinin fantastik eserlerden farkı hikâye kapsamındaki kurgusal ögelerin çoklukla doğa kanunları üzerine yapılmış bilimsel önermeler ya da ispatlar dahilinde olası olmasıdır (yine de hikâyedeki bazı ögeler hâlâ tamamen yaratıcı kurgulardan ibarettir). Böylesi farklılıkların sonuçlarını keşfetmek bilimkurgunun, onu "fikirlerin edebiyatı" yapan geleneksel amacıdır. Bilimkurgu çoklukla, bilinen gerçekliğe aykırı kurgulamalar içindeki alternatif olasılıklar hakkında eğlendirici ve rasyonel olarak yazmak üzerine kuruludur.

Bu kurgulamalar:

 • Gelecek, alternatif zaman dilimleri ya da bilinen tarih ve arkeolojik kayıtlarla çelişen geçmiş zaman kurgulamaları.
 • Dış uzay, diğer dünyalar ya da Uzaylılar içeren kurgulamalar.
 • Bilinen doğa yasalarına aykırı teknoloji ve bilimsel kurallar içeren hikâyeler
 • Zamanda yolculuk ya da psiyonik, nanoteknoloji gibi yeni teknolojiler, ışık hızı üzerinde seyahat, robotlar ya da yeni politik ya da sosyal sistemler (örnek: bir distopya) gibi yeni bilimsel kuralların keşfi ya da uygulanmasını içeren hikâyeler.

olabilir.

H. G. Wells'in 1897 tarihli romanı Dünyalar Savaşı'nda yer alan uzaylı istilası, Henrique Alvim Corrêa tarafından resmedilmiştir
Uzay araştırmaları, Ağustos 1958'de bilim kurgu dergisi Imagination tarafından öngörüldüğü gibi

Kökleri antik mitolojiye kadar uzanan bilimkurgu, fantezi, korku ve süper kahraman kurgularıyla ilişkilidir ve birçok alt tür içerir. Tam tanımı yazarlar, eleştirmenler, akademisyenler ve okuyucular arasında uzun süredir tartışılmaktadır.

Bilim kurgu, edebiyat, film, televizyon ve diğer medyada, dünyanın büyük bir bölümünde popüler ve etkili hale gelmiştir ve sıklıkla "merak duygusuna" ilham verdiği de söylenir. Eğlence sağlamanın yanı sıra, günümüz toplumunu eleştirebilir ve alternatifleri keşfedebilir.

Tanımlar

Amerikalı bilimkurgu yazarı ve editörü Lester del Rey, "Kendini bilimkurguya adamış bir meraklı ya da hayran bile bilimkurgunun ne olduğunu açıklamakta zorlanır" diye yazmıştır ve "tam tatmin edici bir tanımın" olmamasının nedeni "bilimkurgunun kolayca çizilebilecek sınırlarının olmamasıdır." Isaac Asimov'a göre, "Bilimkurgu, insanoğlunun bilim ve teknolojideki değişimlere verdiği tepkiyi ele alan edebiyat dalı olarak tanımlanabilir." Robert A. Heinlein ise şöyle yazmıştır: "Neredeyse tüm bilimkurguların kullanışlı kısa bir tanımı şöyle olabilir: Geçmiş ve şimdiki gerçek dünya hakkında yeterli bilgiye ve bilimsel yöntemin doğası ve öneminin tam olarak anlaşılmasına dayanan, gelecekteki olası olaylar hakkında gerçekçi spekülasyonlar."

Bilimkurgunun üzerinde uzlaşılmış bir tanımını yapmanın bu kadar zor olmasının bir nedeni de, bilimkurgu meraklıları arasında bilimkurguyu tam olarak neyin oluşturduğuna karar verirken kendi hakemleri gibi davranma eğiliminin olmasıdır. Damon Knight bu zorluğu "bilimkurgu dediğimizde işaret ettiğimiz şeydir" diyerek özetlemiştir. Nihayetinde, bilimkurgu hakkında diğer, daha somut türlerin ve alt türlerin kesişimi olarak konuşmak daha faydalı olabilir.

Alternatif terimler

Forrest J Ackerman'ın "sci-fi" terimini (o zamanlar moda olan "hi-fi "ye benzer şekilde) ilk kez yaklaşık 1954 yılında kullandığı kabul edilir; basılı olarak bilinen ilk kullanım ise film eleştirmeni Jesse Zunser'in Ocak 1954'te Donovan'ın Beyni'ni tanımlamasıdır. Bilimkurgu popüler kültüre girdikçe, bu alanda aktif olan yazarlar ve hayranlar bu terimi düşük bütçeli, düşük teknolojili "B-filmleri" ve düşük kaliteli pulp bilimkurgu ile ilişkilendirmeye başladı. 1970'lere gelindiğinde, Damon Knight ve Terry Carr gibi bu alandaki eleştirmenler, "bilimkurgu" terimini hack-work'ü ciddi bilimkurgudan ayırmak için kullanıyorlardı. Peter Nicholls "SF "nin (ya da "sf "nin) "sf yazarları ve okurları arasında tercih edilen kısaltma" olduğunu yazar. Robert Heinlein "bilimkurgu" terimini bile bu türdeki bazı eserler için yetersiz bulmuş ve bunun yerine daha "ciddi" ya da "düşünceli" olanlar için spekülatif kurgu teriminin kullanılmasını önermiştir.

Tarihçe

Lucian'ın Gerçek Bir Hikayesi için Aubrey Beardsley tarafından yapılan illüstrasyon

Bazı akademisyenler bilimkurgunun, efsane ve gerçek arasındaki çizginin bulanık olduğu antik çağlarda başladığını ileri sürmektedir. MS 2. yüzyılda hiciv yazarı Lucian tarafından yazılan Gerçek Bir Hikaye, başka dünyalara seyahat, dünya dışı yaşam formları, gezegenler arası savaş ve yapay yaşam gibi modern bilim kurgunun karakteristik birçok temasını ve mecazını içerir. Bazıları bunu ilk bilim-kurgu romanı olarak kabul eder. Binbir Gece Masalları'ndaki bazı hikâyeler ile 10. yüzyıldan kalma Bambu Kesicisinin Hikâyesi ve İbnü'n-Nefis'in 13. yüzyıldan kalma Theologus Autodidactus adlı eseri de bilim kurgu unsurları içermektedir.

Bilimsel Devrim ve Aydınlanma Çağı sırasında yazılan Johannes Kepler'in Somnium (1634), Francis Bacon'ın New Atlantis (1627), Athanasius Kircher'in Itinerarium extaticum (1656), Cyrano de Bergerac'ın Comical History of the States and Empires of the Moon (1657) ve The States and Empires of the Sun (1662) adlı eserleri de bilim kurgu öğeleri içermektedir, Margaret Cavendish'in "The Blazing World" (1666), Jonathan Swift'in Gulliver's Travels (1726), Ludvig Holberg'in Nicolai Klimii Iter Subterraneum (1741) ve Voltaire'in Micromégas (1752) adlı eserleri ilk gerçek bilim-fantezi eserleri olarak kabul edilir. Isaac Asimov ve Carl Sagan Somnium'u ilk bilim-kurgu öyküsü olarak kabul etmiştir; Somnium Ay'a yapılan bir yolculuğu ve Dünya'nın hareketinin oradan nasıl görüldüğünü anlatır.

17. yüzyılda romanın edebi bir form olarak gelişmesinin ardından Mary Shelley'nin Frankenstein (1818) ve The Last Man (1826) adlı eserleri bilim-kurgu romanının formunun tanımlanmasına yardımcı olmuştur. Brian Aldiss, Frankenstein'ın ilk bilim kurgu eseri olduğunu ileri sürmüştür. Edgar Allan Poe, Ay'a yapılan bir yolculuğu içeren "The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall" (1835) da dahil olmak üzere bilim kurgu olarak kabul edilen birkaç öykü yazmıştır. Jules Verne, özellikle Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (1870) adlı eserinde ayrıntılara ve bilimsel doğruluğa gösterdiği özenle dikkat çekmiştir. 1887 yılında İspanyol yazar Enrique Gaspar y Rimbau'nun El anacronópete adlı romanı ilk zaman makinesini tanıtmıştır. Pek bilinmeyen erken dönem Fransız/Belçika bilim kurgu yazarlarından biri de J.-H. Rosny Aîné'dir (1856-1940).

H. G. Wells

Birçok eleştirmen H. G. Wells'i bilimkurgunun en önemli yazarlarından biri, hatta "bilimkurgunun Shakespeare'i" olarak kabul eder. Önemli bilim kurgu eserleri arasında Zaman Makinesi (1895), Doktor Moreau Adası (1896), Görünmez Adam (1897) ve Dünyalar Savaşı (1898) sayılabilir. Bilimkurgu eserlerinde uzaylı istilası, biyolojik mühendislik, görünmezlik ve zaman yolculuğu konularını işlemiştir. Kurgusal olmayan fütüroloji çalışmalarında uçakların, askeri tankların, nükleer silahların, uydu televizyonunun, uzay yolculuğunun ve World Wide Web'e benzer bir şeyin ortaya çıkacağını öngördü.

Edgar Rice Burroughs'un 1912'de yayınlanan A Princess of Mars (Mars Prensesi) adlı romanı, Mars'ta geçen ve kahramanı John Carter olan Barsoom romanlarından oluşan ve otuz yıl sürecek olan gezegensel romantizm serisinin ilkiydi. 1926'da Hugo Gernsback ilk Amerikan bilim-kurgu dergisi Amazing Stories'i yayınladı. İlk sayısında şöyle yazmıştı:

'Bilimkurgu' derken Jules Verne, H. G. Wells ve Edgar Allan Poe tarzı hikayeleri kastediyorum - bilimsel gerçekler ve kehanet vizyonuyla iç içe geçmiş büyüleyici bir romantizm... Bu şaşırtıcı hikayeler sadece son derece ilginç okumalar yapmakla kalmaz, aynı zamanda her zaman öğreticidir. Bilgiyi çok lezzetli bir biçimde sunarlar. Bugünün biliminde bizim için resmedilen yeni maceraların yarın gerçekleşmesi hiç de imkansız değildir... Tarihin ilgisini çekecek pek çok büyük bilim hikayesi hala yazılmaya devam ediyor... Gelecek kuşaklar bu öykülerin sadece edebiyat ve kurguda değil, ilerlemede de yeni bir çığır açtığına işaret edecektir.

1928 yılında E. E. "Doc" Smith'in Lee Hawkins Garby ile birlikte yazdığı ilk yayınlanmış eseri The Skylark of Space, Amazing Stories'de yayınlandı. Bu eser genellikle ilk büyük uzay operası olarak adlandırılır. Aynı yıl Philip Francis Nowlan'ın orijinal Buck Rogers öyküsü Armageddon 2419 da Amazing Stories'de yayınlandı. Bunu ilk ciddi bilim-kurgu çizgi romanı olan Buck Rogers çizgi romanı izledi.

1937'de John W. Campbell Astounding Science Fiction'ın editörü oldu ve bu olay bazen bilimsel başarı ve ilerlemeyi kutlayan öykülerle karakterize edilen Bilim Kurgunun Altın Çağı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. 1942'de Isaac Asimov, galaktik imparatorlukların yükselişini ve çöküşünü anlatan ve psikotarihi tanıtan Vakıf serisine başladı. Seri daha sonra "Tüm Zamanların En İyi Serisi" dalında tek seferlik Hugo Ödülü'ne layık görüldü. "Altın Çağ "ın genellikle 1946'da sona erdiği söylenir, ancak bazen 1940'ların sonu ve 1950'ler de dahil edilir.

Theodore Sturgeon'un More Than Human (1953) adlı kitabı gelecekteki olası insan evrimini araştırmıştır. 1957 yılında Rus yazar ve paleontolog Ivan Yefremov tarafından yazılan Andromeda: A Space-Age Tale (Andromeda: Bir Uzay Çağı Masalı) gelecekteki yıldızlararası komünist uygarlığın bir görünümünü sunmuştur ve en önemli Sovyet bilim kurgu romanlarından biri olarak kabul edilmektedir. 1959'da Robert A. Heinlein'ın Starship Troopers (Yıldız Gemisi Askerleri) adlı romanı daha önceki gençlik öyküleri ve romanlarından bir ayrımı işaret ediyordu. Askeri bilim kurgunun ilk ve en etkili örneklerinden biridir ve güçlendirilmiş zırhlı dış iskelet kavramını tanıtmıştır. Çeşitli yazarlar tarafından kaleme alınan Alman uzay operası serisi Perry Rhodan, 1961 yılında Ay'a ilk inişi anlatarak başlamış ve o zamandan beri uzayda birden fazla evrene ve zamanda milyarlarca yıla genişlemiştir. Tüm zamanların en popüler bilim kurgu kitap serisi haline gelmiştir.

1960'larda ve 1970'lerde Yeni Dalga bilimkurgu, hem biçim hem de içerik olarak yüksek derecede deneyselliği benimsemesi ve yüksek kaşlı ve bilinçli bir şekilde "edebi" veya "sanatsal" bir duyarlılığı benimsemesiyle biliniyordu. Stanislaw Lem'in Solaris adlı romanı 1961 yılında Polonya'da yayımlandı. Roman, karakterleri yeni keşfedilen bir gezegende görünüşte akıllı bir okyanusu incelemeye çalışırken insan sınırlamaları temasını ele alıyordu. 1965 yılında Frank Herbert tarafından yazılan Dune, önceki bilim kurgulara göre çok daha karmaşık ve ayrıntılı bir gelecek toplumu hayalini içeriyordu.

Anne McCaffrey 1967'de Pern'in Ejderha Avcıları bilim fantezi serisine başladı. İlk roman Dragonflight'a dahil olan iki roman, McCaffrey'i Hugo veya Nebula Ödülü kazanan ilk kadın yaptı. 1968 yılında Philip K. Dick'in Androidler Elektrikli Koyun Düşler mi? adlı kitabı yayımlandı. Blade Runner film serisinin edebi kaynağıdır. 1969 yılında Ursula K. Le Guin tarafından yazılan Karanlığın Sol Eli, sakinlerinin sabit bir cinsiyete sahip olmadığı bir gezegende geçiyordu. Sosyal bilim kurgu, feminist bilim kurgu ve antropolojik bilim kurgunun en etkili örneklerinden biridir.

Science Fiction World 1979 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde yayınlanmaya başladı. Çin bilim kurgu dergisi pazarına hakim olan dergi, bir zamanlar sayı başına 300.000 tiraj ve kopya başına tahmini 3-5 okuyucu (toplamda en az 1 milyon tahmini okuyucu kitlesi) ile dünyanın en popüler bilim kurgu dergisi olduğunu iddia ediyordu. 1984 yılında William Gibson'ın ilk romanı Neuromancer, siberpunk'ın ve ilk olarak 1982 tarihli kısa öyküsü Burning Chrome'da kullandığı "siberuzay" teriminin popülerleşmesine yardımcı oldu. 1986'da Lois McMaster Bujold'un Shards of Honor adlı romanı Vorkosigan Saga'yı başlattı. 1992'de Neal Stephenson tarafından yazılan Snow Crash, bilgi devrimi nedeniyle muazzam bir sosyal kargaşa öngörüyordu.

2007 yılında Liu Cixin'in Üç Beden Problemi adlı romanı Çin'de yayımlandı. Ken Liu tarafından İngilizceye çevrilen ve 2014 yılında Tor Books tarafından yayımlanan roman, 2015 Hugo En İyi Roman Ödülü'nü kazanarak Liu'yu bu ödülü kazanan ilk Asyalı yazar yapmıştır.

20'nci yüzyılın sonları ve 21'inci yüzyılın başlarında bilimkurguda ortaya çıkan temalar arasında çevre sorunları, internetin ve genişleyen bilgi evreninin etkileri, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve kıtlık sonrası toplumlarla ilgili sorular yer almaktadır. Son trendler ve alt türler arasında steampunk, biopunk ve sıradan bilim kurgu yer almaktadır.

Film

Metropolis'ten Maschinenmensch

Kaydedilmiş ilk bilim kurgu filmi ya da en azından ilklerden biri, Fransız sinemacı Georges Méliès tarafından yönetilen 1902 yapımı A Trip to the Moon'dur. Bu film daha sonraki sinemacıları derinden etkilemiş ve sinema ortamına farklı bir yaratıcılık ve fantezi getirmiştir. Buna ek olarak, Méliès'in yenilikçi kurgu ve özel efekt teknikleri geniş çapta taklit edildi ve medyumun önemli unsurları haline geldi.

1927 yılında Fritz Lang tarafından yönetilen Metropolis, ilk uzun metrajlı bilim kurgu filmidir. Zamanında iyi karşılanmamış olsa da, günümüzde büyük ve etkili bir film olarak kabul edilmektedir. 1954'te Ishirō Honda'nın yönettiği Godzilla, genellikle büyük bir şehre saldıran veya diğer canavarlarla savaşan herhangi bir formdaki büyük yaratıkların yer aldığı bilim kurgu filminin kaiju alt türünü başlattı.

1968 yılında Stanley Kubrick tarafından yönetilen ve Arthur C. Clarke'ın eserinden uyarlanan 2001: A Space Odyssey (2001: Bir Uzay Macerası), hem kapsam hem de kalite açısından o zamana kadarki B-filmlerinin üzerine çıktı ve daha sonraki bilim kurgu filmlerini büyük ölçüde etkiledi. Aynı yıl, Franklin J. Schaffner'in yönettiği ve Pierre Boulle'un 1963 tarihli La Planète des Singes adlı Fransız romanından uyarlanan Maymunlar Cehennemi (orijinal), büyük ölçüde akıllı maymunların insanlara hükmettiği kıyamet sonrası bir dünyanın canlı tasviri nedeniyle popüler ve eleştirel beğeni topladı.

1977 yılında George Lucas, bugün "Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut" olarak tanımlanan filmle Yıldız Savaşları film serisini başlattı. Genellikle bir uzay operası olarak adlandırılan seri, dünya çapında bir popüler kültür fenomeni ve tüm zamanların en yüksek hasılat yapan ikinci film serisi haline geldi.

1980'lerden bu yana bilim kurgu filmleri, fantezi, korku ve süper kahraman filmleriyle birlikte Hollywood'un büyük bütçeli yapımlarına hakim oldu. Bilim kurgu filmleri genellikle animasyon (WALL-E - 2008, Big Hero 6 - 2014), gangster (Sky Racket - 1937), Western (Serenity - 2005), komedi (Spaceballs -1987, Galaxy Quest - 1999), savaş (Enemy Mine - 1985), aksiyon (Edge of Tomorrow - 2014, The Matrix - 1999) gibi diğer türlerle "kesişmektedir", macera (Jupiter Ascending - 2015, Interstellar - 2014), spor (Rollerball - 1975), gizem (Minority Report - 2002), gerilim (Ex Machina - 2014), korku (Alien - 1979), kara film (Blade Runner - 1982), süper kahraman (Marvel Cinematic Universe - 2008-), dram (Melancholia - 2011, Predestination - 2014) ve romantizm (Her - 2013).

Televizyon

Don Hastings (solda) ve Al Hodge Kaptan Video ve Video Rangerları'nda

Bilimkurgu ve televizyon sürekli olarak yakın bir ilişki içinde olmuştur. Televizyon ya da televizyon benzeri teknolojiler, televizyonun 1940'ların sonu ve 1950'lerin başında yaygın olarak kullanılmaya başlamasından çok önce bilim kurguda sıkça yer almıştır.

Bilinen ilk bilim kurgu televizyon programı, Çek oyun yazarı Karel Čapek tarafından yazılan RUR oyununun 11 Şubat 1938'de BBC'nin Alexandra Palace stüdyolarından canlı olarak yayınlanan otuz beş dakikalık uyarlanmış bir bölümüydü. Amerikan televizyonundaki ilk popüler bilim kurgu programı, Haziran 1949'dan Nisan 1955'e kadar yayınlanan Captain Video and His Video Rangers adlı çocuk macera dizisiydi.

Rod Serling'in yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, aynı zamanda bölümlerin çoğunu yazdığı ya da birlikte yazdığı Alacakaranlık Kuşağı (orijinal dizi) 1959'dan 1964'e kadar yayınlandı. Fantezi, gerilim ve korkunun yanı sıra bilim kurguya da yer veren dizinin her bölümü ayrı bir hikâyeden oluşuyordu. Eleştirmenler bu diziyi her türden en iyi TV programlarından biri olarak değerlendirmiştir.

Jetgiller animasyon dizisi, komedi amaçlı olmasına ve sadece bir sezon (1962-1963) yayınlanmasına rağmen, günümüzde yaygın olarak kullanılan düz ekran televizyonlar, bilgisayar benzeri bir ekranda gazeteler, bilgisayar virüsleri, görüntülü sohbet, bronzlaşma yatakları, ev koşu bantları ve daha fazlası gibi birçok icadın habercisiydi. 1963 yılında, zaman yolculuğu temalı Doctor Who BBC Televizyonunda gösterime girdi. Orijinal dizi 1989 yılına kadar devam etti ve 2005 yılında yeniden canlandırıldı. Dünya çapında son derece popüler olmuş ve daha sonraki TV bilim kurgularını büyük ölçüde etkilemiştir. 1960'lardaki diğer programlar arasında The Outer Limits (1963-1965), Lost in Space (1965-1968) ve The Prisoner (1967) yer almaktadır.

Gene Roddenberry tarafından yaratılan Star Trek (orijinal seri), 1966 yılında NBC Televizyonunda gösterime girmiş ve üç sezon boyunca devam etmiştir. Uzay operası ve Space Western unsurlarını birleştiriyordu. Başlangıçta sadece hafif bir başarı yakalayan dizi, sendikasyon ve olağanüstü hayran ilgisi sayesinde popülerlik kazandı. Birçok film, televizyon şovu, roman ve diğer eser ve ürünlerle çok popüler ve etkili bir franchise haline geldi. Star Trek: The Next Generation (1987-1994) beş yeni canlı aksiyon Star Trek dizisine (Deep Space 9 (1993-1999), Voyager (1995-2001), Enterprise (2001-2005), Discovery (2017-günümüz) ve Picard (2020-günümüz)) öncülük etti.

Mini dizi V'nin prömiyeri 1983 yılında NBC'de yapıldı. Dünya'nın reptilian uzaylılar tarafından ele geçirilme girişimini anlatıyordu. Red Dwarf, 1988 ve 1999 yılları arasında BBC Two'da ve 2009'dan beri Dave'de yayınlanan komik bir bilim kurgu dizisi. UFO'ları ve komplo teorilerini içeren The X-Files, Chris Carter tarafından yaratılmış ve Fox Broadcasting Company tarafından 1993-2002 yılları arasında ve 2016-2018 yılları arasında tekrar yayınlanmıştır. Antik astronotlar ve yıldızlararası ışınlanma hakkında bir film olan Stargate 1994 yılında gösterime girdi. Yıldız Geçidi SG-1 1997 yılında prömiyerini yaptı ve 10 sezon (1997-2007) boyunca devam etti. Spin-off dizileri arasında Stargate Infinity (2002-2003), Stargate Atlantis (2004-2009) ve Stargate Universe (2009-2011) yer aldı. 1990'ların diğer dizileri arasında Quantum Leap (1989-1993) ve Babylon 5 (1994-1999) yer alıyordu.

1992'de The Sci-Fi Channel olarak yayın hayatına başlayan SyFy, bilim kurgu, doğaüstü korku ve fantezi alanlarında uzmanlaşmıştır.

Orphan Black, genetik olarak özdeş birkaç insan klonundan birinin kimliğini üstlenen bir kadın hakkında 5 sezonluk yayınına 2013 yılında başladı. Aynı yılın Aralık ayında, alaycı çılgın bir bilim adamı ile onun iyi kalpli ama huysuz torununun uzay ve boyutlar arası maceralarını anlatan yetişkinlere yönelik animasyon bilim kurgu dizisi Rick and Morty yayın hayatına başladı. 2015'in sonlarında SyFy, İnsanlığın Güneş Sistemi'ni kolonileştirmesini konu alan bir Amerikan dizisi olan The Expanse'in prömiyerini büyük beğeni toplayarak yaptı. Daha sonraki sezonları Amazon Prime Video aracılığıyla yayınlanacaktır.

Yeni fikirler

Bilimkurgu bir yandan gelişmeyi ve gelecekteki teknolojileri eleştirirken bir yandan da yeni fikirler ve yeni teknolojiler oluşturur. Bu konu bilimsel çevrelerden ziyade edebi ve sosyolojik olarak tartışılmıştır. Sinema ve medya kuramcısı Vivian Sobchack bilimkurgu filmi ile teknolojik hayal gücü arasındaki diyaloğu dikkatle gözden geçirir. Teknoloji sanatçıların kurgusal konuları betimlemesine etki etmez ancak kurgusal dünya hayal gücünü genişleterek bilime katkıda bulunur. Bilimkurgunun ilk yıllarında Arthur C. Clarke gibi yazarlarla daha yaygın olmakla birlikte, Michael Crichton gibi yeni yazarlar halihazırda olanaksız olan teknolojileri gerçeklenmeye çok yaklaştıracak yollar bulabilmektedir. Nanoteknoloji alanında bu, Ottawa Üniversitesi profesörü José Lopez'in "Bridging the Gaps: Science Fiction in Nanotechnology" adlı makalesinde belgelenmiştir. Lopez, kurgusal evrenlerin teorik önermeleriyle bilimsel nanoteknoloji operasyonlarını ilişkilendirmiştir.

Sosyal etki

Bilimkurgunun 20. yüzyılın ilk yarısındaki hızlı popülerlik artışı, o dönemde bilime duyulan popüler saygının yanı sıra teknolojik yeniliklerin ve yeni icatların hızlı temposuyla yakından ilişkiliydi. Bilimkurgu sıklıkla bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi öngörmüştür. Arthur C. Clarke ve Star Trek'in hikayeleri gibi bazı eserler yeni icatların ve ilerlemenin yaşamı ve toplumu iyileştirme eğiliminde olacağını öngörmektedir. H.G. Wells'in Zaman Makinesi ve Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya'sı gibi diğer eserler ise olası olumsuz sonuçlar konusunda uyarıda bulunmaktadır.

2001 yılında Ulusal Bilim Vakfı "Kamu Tutumları ve Kamu Anlayışı" konulu bir anket gerçekleştirmiştir: Bilim Kurgu ve Sahte Bilim" konulu bir araştırma yapmıştır. Araştırma, bilim kurgu okuyan ya da tercih eden insanların bilim hakkında diğer insanlardan farklı düşünebildiklerini ya da bilimle farklı ilişki kurabildiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca uzay programını ve dünya dışı uygarlıklarla temas kurma fikrini destekleme eğilimindedirler. Carl Sagan şöyle yazmıştır: "Güneş sisteminin keşfiyle derinden ilgilenen pek çok bilim insanı (aralarında ben de varım) ilk olarak bilim kurgu sayesinde bu yöne dönmüştür."

Brian Aldiss bilim kurguyu "kültürel duvar kağıdı" olarak tanımlamıştır. Bu yaygın etkinin kanıtı, yazarların bilim kurguyu savunuculuk ve kültürel içgörü üretme aracı olarak kullanma eğilimlerinin yanı sıra eğitimcilerin doğa bilimleriyle sınırlı olmayan bir dizi akademik disiplinde ders verirken kullanmalarında bulunabilir. Akademisyen ve bilim kurgu eleştirmeni George Edgar Slusser, bilim kurgunun "bugün sahip olduğumuz tek gerçek uluslararası edebi form olduğunu ve bu nedenle görsel medyaya, interaktif medyaya ve 21. yüzyılda dünyanın icat edeceği her türlü yeni medyaya yayıldığını söyledi. Bilimler ve beşeri bilimler arasındaki geçiş konuları önümüzdeki yüzyıl için hayati önem taşıyor."

Protest edebiyat olarak

Berlin Duvarı'nın ayakta duran bir parçası üzerinde George Orwell'in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'üne atıfta bulunan İspanyolca veya Portekizce "Mutlu 1984" yazısı (1998'den sonra bir tarihte)

Bilim kurgu bazen sosyal protesto aracı olarak kullanılmıştır. George Orwell'in Nineteen Eighty-Four (1949) adlı eseri distopik bilim kurgunun önemli bir eseridir. Totaliter olarak görülen hükümetlere ve liderlere karşı protestolarda sıklıkla başvurulan bir eserdir. James Cameron'ın 2009 yapımı filmi Avatar, emperyalizme ve özellikle de Avrupa'nın Amerika kıtasını sömürgeleştirmesine karşı bir protesto olarak tasarlanmıştır.

Robotlar, yapay insanlar, insan klonları, akıllı bilgisayarlar ve bunların insan toplumuyla olası çatışmaları, en azından Shelly'nin Frankenstein'ının yayınlanmasından bu yana bilim kurgunun ana temaları olmuştur. Bazı eleştirmenler bunu, yazarların modern toplumda görülen sosyal yabancılaşmaya ilişkin endişelerini yansıtmak olarak görmüştür.

Feminist bilimkurgu, toplumun cinsiyet rollerini nasıl inşa ettiği, üremenin cinsiyetin tanımlanmasında oynadığı rol ve bir cinsiyetin diğerleri üzerindeki eşitsiz siyasi veya kişisel gücü gibi sosyal konular hakkında sorular ortaya atar. Bazı eserler bu temaları, cinsiyet farklılıklarının veya cinsiyetler arası güç dengesizliklerinin olmadığı bir toplumu keşfetmek için ütopyaları veya cinsiyet eşitsizliklerinin yoğunlaştığı dünyaları keşfetmek için distopyaları kullanarak göstermiş, böylece feminist çalışmaların devam etmesi gerektiğini savunmuştur.

İklim kurgusu veya "cli-fi", iklim değişikliği ve küresel ısınma ile ilgili konuları ele alır. Edebiyat ve çevre konularıyla ilgili üniversite dersleri iklim değişikliği kurgularını müfredatlarına dahil edebilir ve bilim kurgu fandomu dışındaki diğer medya tarafından da sıklıkla tartışılır.

Özgürlükçü bilimkurgu, bireycilik ve özel mülkiyete vurgu yapan ve bazı durumlarda devletçilik karşıtı olan sağ özgürlükçü felsefelerin ima ettiği politika ve sosyal düzene odaklanır.

Bilimkurgu komedisi genellikle günümüz toplumunu hicveder ve eleştirir ve bazen daha ciddi bilimkurgu gelenekleri ve klişeleriyle dalga geçer.

Merak duygusu

Bilimkurgunun genellikle "merak duygusu" uyandırdığı söylenir. Bilimkurgu editörü ve eleştirmeni David Hartwell şöyle yazmıştır: "Bilimkurgunun cazibesi rasyonel ve inandırıcı olanla mucizevi olanın birleşiminde yatar. Bu, merak duygusuna bir hitaptır." Carl Sagan şöyle demiştir: "Bilimkurgunun en büyük faydalarından biri, okuyucunun bilmediği ya da erişemediği bilgilerin parçalarını, ipuçlarını ve cümlelerini aktarabilmesidir... Küvetten su akarken ya da kışın erken bir kar yağışında ormanda yürürken üzerinde düşünebileceğiniz eserler."

1967'de Isaac Asimov o zamanlar bilimkurgu camiasında meydana gelen değişiklikleri yorumladı: "Bugünün gerçek yaşamı dünden önceki günün fantezisine çok benzediği için eski zaman hayranları huzursuz. İster kabul etsinler ister etmesinler, içlerinde, dış dünyanın kendi özel alanlarını işgal etmesinden dolayı bir hayal kırıklığı ve hatta öfke duygusu var. 'Merak duygusunun' kaybolduğunu hissederler çünkü bir zamanlar gerçekten 'merak' ile sınırlı olan şey artık yavan ve sıradan hale gelmiştir."

Bilim kurgu çalışmaları

Bilimkurgu çalışmaları, bilimkurgu edebiyatı, film, TV şovları, yeni medya, fandom ve hayran kurgularının eleştirel değerlendirmesi, yorumlanması ve tartışılmasıdır. Bilimkurgu akademisyenleri bilimkurguyu ve onun bilim, teknoloji, politika, diğer türler ve genel olarak kültürle ilişkisini daha iyi anlamak için çalışırlar. Bilimkurgu çalışmaları 20. yüzyılın başlarında başladı, ancak bilimkurgu çalışmalarının bir disiplin olarak sağlamlaşması ancak Extrapolation (1959), Foundation: International Review of Science Fiction (1972) ve Science Fiction Studies (1973) dergilerinin yayınlanması ve 1970 yılında bilimkurgu çalışmalarına adanmış en eski kuruluşlar olan Science Fiction Research Association ve Science Fiction Foundation'ın kurulmasıyla bir disiplin olarak somutlaşmıştır. Alan, 1970'lerden bu yana daha fazla dergi, organizasyon ve konferansın yanı sıra Liverpool Üniversitesi ve Kansas Üniversitesi tarafından sunulanlar gibi bilim kurgu derecesi veren programların kurulmasıyla önemli ölçüde büyüdü.

Sınıflandırma

Bilimkurgu tarihsel olarak sert bilimkurgu ve yumuşak bilimkurgu olarak ikiye ayrılmış ve bu ayrım hikâyenin merkezinde yer alan bilimin uygulanabilirliğine odaklanmıştır. Ancak bu ayrım 21. yüzyılda giderek daha fazla sorgulanmaya başlamıştır. Tade Thompson ve Jeff VanderMeer gibi bazı yazarlar, açıkça fizik, astronomi, matematik ve mühendisliğe odaklanan hikayelerin "sert" bilim kurgu olarak kabul edilme eğiliminde olduğunu, botanik, mikoloji, zooloji ve sosyal bilimlere odaklanan hikayelerin ise bilimin göreceli titizliğine bakılmaksızın "yumuşak" olarak kategorize edilme eğiliminde olduğunu belirtmişlerdir.

Max Gladstone "sert" bilim kurguyu "matematiğin işe yaradığı" öyküler olarak tanımladı, ancak bunun bilimsel paradigmalar zaman içinde değiştiği için genellikle "tuhaf bir şekilde eski" görünen öykülerle sonuçlandığına dikkat çekti. Michael Swanwick geleneksel "sert" bilimkurgu tanımını tamamen reddetmiş, bunun yerine "kararlılıkla, biraz metanetle ve evrenin kendi tarafında olmadığının bilinciyle" sorunları doğru şekilde çözmeye çalışan karakterlerle tanımlandığını söylemiştir.

Ursula K. Le Guin de "sert" ve "yumuşak" bilim kurgu arasındaki farka ilişkin daha geleneksel görüşü eleştirmiştir: "'Sert' bilim kurgu yazarları fizik, astronomi ve belki de kimya dışında her şeyi reddeder. Biyoloji, sosyoloji, antropoloji-bunlar onlar için bilim değil, yumuşak şeyler. İnsanların ne yaptığıyla pek ilgilenmiyorlar aslında. Ama ben ilgileniyorum. Sosyal bilimlerden büyük ölçüde yararlanıyorum."

Ciddi edebiyat olarak

Engraving showing a naked man awaking on the floor and another man fleeing in horror. A skull and a book are next to the naked man and a window, with the moon shining through it, is in the background
Mary Shelley'nin Frankenstein'ının 1831 baskısı için Theodor von Holst tarafından yapılan illüstrasyon

Saygın yazarlar bilim kurgu eserleri kaleme almıştır. Mary Shelley, Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818) dahil olmak üzere bir dizi bilim kurgu romanı yazmıştır ve Romantik Çağ'ın önemli bir yazarı olarak kabul edilmektedir. Aldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya'sı (1932), hem modern kültür eleştirisi hem de üreme teknolojisi ve sosyal mühendislik gibi gelecekteki eğilimleri öngörmesi nedeniyle genellikle İngiltere'nin en önemli romanlarından biri olarak listelenir. Kurt Vonnegut, eserleri bilim kurgu öncülleri veya temaları içeren oldukça saygın bir Amerikalı yazardır. Eserleri yaygın olarak "ciddi" edebiyat olarak kabul edilen diğer bilim kurgu yazarları arasında Ray Bradbury (özellikle Fahrenheit 451 (1953) ve The Martian Chronicles (1951)), Arthur C. Clarke (özellikle Childhood's End için) ve Cordwainer Smith adı altında yazan Paul Myron Anthony Linebarger bulunmaktadır. Edebiyat eleştirmeni Harold Bloom "The Western Canon" adlı kitabında Cesur Yeni Dünya, Solaris, Vonnegut'un Kedi Beşiği (1963) ve Karanlığın Sol Eli'ni batı edebiyatının kültürel ve estetik açıdan önemli eserleri arasında saymaktadır.

David Barnett, Cormac McCarthy'nin The Road (2006), David Mitchell'in Cloud Atlas (2004), Nick Harkaway'in The Gone-Away World (2008), Jeanette Winterson'ın The Stone Gods (2007) ve Margaret Atwood'un Oryx and Crake (2003) gibi tanınabilir bilim kurgu mecazlarını kullanan ancak yazarları ve yayıncıları tarafından bilim kurgu olarak pazarlanmayan kitaplar olduğuna dikkat çekmiştir. Daha sonra Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Doris Lessing, Canopus in Argos: Archives (1979-1983) adlı beş SF romanından oluşan bir dizi yazmış ve daha gelişmiş türlerin ve uygarlıkların, Dünya'daki insanlar da dahil olmak üzere daha az gelişmiş olanları etkileme çabalarını anlatmıştır.

Ursula K. Le Guin'e 1976 yılında yazdığı ve çok sayıda baskı yapan "Bilimkurgu ve Bayan Brown" adlı makalesinde şu soru sorulmuştur: "Bir bilimkurgu yazarı roman yazabilir mi?" Cevap vermiş: "Tüm romanların ... karakterle ilgilendiğine ve karakteri ifade etmek için olduğuna inanıyorum - doktrinler vaaz etmek [ya da] şarkılar söylemek için değil... çok hantal, ayrıntılı ve dramatik olmayan roman biçiminin çok zengin, esnek ve canlı bir şekilde evrimleştiğine inanıyorum. ... Büyük romancılar, bir karakter aracılığıyla görmemizi istedikleri her şeyi görmemizi sağlamışlardır. Aksi takdirde romancı değil, şair, tarihçi ya da broşür yazarı olurlardı." En çok 1985 tarihli bilimkurgu romanı Ender's Game ile tanınan Orson Scott Card, bilimkurguda eserin mesajının ve entelektüel öneminin öykünün kendi içinde bulunduğunu ve bu nedenle üslup hilelerine ya da edebi oyunlara ihtiyaç duymadığını öne sürmüştür.

Jonathan Lethem, 1998 yılında Village Voice'da yayımlanan "Yakın Karşılaşmalar: The Squandered Promise of Science Fiction" başlıklı makalesinde, 1973 yılında Thomas Pynchon'ın Gravity's Rainbow'unun Nebula Ödülü'ne aday gösterildiği ve Clarke'ın Rendezvous with Rama'sı lehine geçildiği noktanın, "bilimkurgunun ana akımla birleşmek üzere olduğu umudunun ölümünü işaret eden gizli bir mezar taşı" olduğunu öne sürmüştür. Aynı yıl bilimkurgu yazarı ve fizikçi Gregory Benford şöyle yazmıştır: "Her ne kadar fetihçi orduları hala edebi kalelerin Roma'sının dışında kamp kurmuş olsa da, SF belki de yirminci yüzyılın belirleyici türüdür."

Topluluk

Yazarlar

Bilimkurgu, dünyanın dört bir yanından farklı yazarlar tarafından yazılıyor ve yazılmaya devam ediyor. Bilimkurgu yayıncısı Tor Books'un 2013 istatistiklerine göre, yayıncıya yapılan başvurular arasında erkeklerin sayısı kadınlardan %78'e %22 daha fazladır. 2015'te Hugo Ödülleri'nde oylama listeleriyle ilgili bir tartışma, bilimkurgu camiasında giderek çeşitlilik gösteren eserlerin ve yazarların ödüllerle onurlandırılması eğilimi ile daha "geleneksel" bilimkurgu olarak gördükleri eserleri tercih eden yazar ve hayran gruplarının tepkisi arasındaki gerilimin altını çizdi.

Ödüller

Bilim kurgu alanında en saygın ve tanınmış ödüller arasında Worldcon'da Dünya Bilim Kurgu Topluluğu tarafından verilen ve hayranlar tarafından oylanan Hugo Edebiyat Ödülü; Amerika Bilim Kurgu ve Fantezi Yazarları tarafından verilen ve yazarlar topluluğu tarafından oylanan Nebula Edebiyat Ödülü; yazarlardan oluşan bir jüri tarafından verilen En İyi Bilim Kurgu Romanı John W. Campbell Anma Ödülü ve kısa kurgu alanında bir jüri tarafından verilen Theodore Sturgeon Anma Ödülü yer almaktadır. Bilim kurgu filmleri ve TV programları için dikkate değer bir ödül de Bilim Kurgu, Fantezi ve Korku Filmleri Akademisi tarafından her yıl verilen Saturn Ödülü'dür.

Kanada'nın Prix Aurora Ödülleri gibi başka ulusal ödüller, ABD'nin Pasifik Kuzeybatısından eserler için Orycon'da verilen Endeavour Ödülü gibi bölgesel ödüller ve Bilim Kurgu ve Fantezi Sanatçıları Derneği tarafından verilen sanat için Chesley Ödülü veya fantezi için Dünya Fantezi Ödülü gibi özel ilgi veya alt tür ödülleri vardır. Dergiler, başta Locus Ödülü olmak üzere okuyucu anketleri düzenleyebilir.

Bilimkurgu dünyasının en saygı duyulan ödülleri Dünya Bilimkurgu Cemiyeti'nin dağıttığı Hugo Ödülü ve SFWA'nın dağıttığı Nebula Ödülüdür. Bilimkurgu sinemasının kayda değer bir ödülü ise Saturn Ödülüdür. Her yıl Bilimkurgu, Fantezi ve Korku Filmleri Akademisi tarafından dağıtılır.

Konvansiyonlar

Pamela Dean reading Minicon da

Dünyanın çeşitli şehirlerinde düzenli olarak yerel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası katılımlı bilimkurgu kongreleri gerçekleştirilir. Genel ilgi alanlı kongrelerde bilimkurgunun tüm konuları işlenirken diğer kongreler ise medya hayranlığı, filking, gibi özel ilgi alanlarına odaklıdır. Medyaya yönelik pek çok aktivite ticari sponsorlar tarafından organize edilmekle birlikte kongrelerin çoğu kâr amacı gütmeyen organizasyonların gönüllü çalışmaları ile gerçekleştirilir. Kongre aktiviteleri "program" olarak adlandırılır. Bunlar paneller, okuma ve imza seansları, maskeli balolar ve diğer etkinlikler olabilir. Kongre boyunca sürekli olarak gerçekleştirilen satış standları, sanat gösterileri, ikram ve ağırlama salonları gibi aktiviteler programın parçası değildir.

Kongreler ödül törenlerine evsahipliği de yapabilir, örneğin Hugo Ödülü her yıl Worldcon kongresinde sahibini bulur. Bilimkurgu kulüpleri, yıl boyunca bilimkurgu fanları için çeşitli aktiviteler düzenlerler. Bunlar devam eden bilimkurgu kongreleri ile bağlantılı ya da düzenli kulüp toplantıları şeklinde olabilir. Pek çok grup kütüphanelerde, üniversitelerde, halk merkezlerinde, pub ve restoranlarda ya da üyelerin evlerinde toplanırlar. New England Bilimkurgu Derneği ve Los Angeles Bilim ve Fantezi Cemiyeti gibi köklü grupların toplantılar ve kongre malzemeleri ile araştırma materyallerini depolamak için kullandıkları kulüp binaları vardır. Amerikan Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyat Yazarları Birliği (SFWA), 1965 yılında Damon Knight tarafından profesyonel bilimkurgu yazarları camiasına hizmet için kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. Hayran topluluğu media fandom, Society for Creative Anachronism, gamer(ya da gaming), filker(ya da filking) ve furry fandom gibi ilgili grupların doğuşuna yardımcı olmuştur.

Fandom ve fanzinler

Bilim kurgu fandomu Amazing Stories dergisindeki mektup köşesinden ortaya çıktı. Kısa süre sonra hayranlar birbirlerine mektuplar yazmaya ve yorumlarını fanzin olarak bilinen gayri resmi yayınlarda bir araya getirmeye başladılar. Düzenli iletişim halinde olduklarında, hayranlar birbirleriyle tanışmak istediler ve yerel kulüpler kurdular. 1930'larda ilk bilim kurgu kongreleri daha geniş bir alandan hayranları bir araya getirdi.

En eski organize çevrimiçi fandom, 1970'lerin sonunda düzenli olarak güncellenen bir metin arşiv dosyasına sahip bir posta listesi olan SF Lovers Community idi. 1980'lerde Usenet grupları çevrimiçi hayran çevresini büyük ölçüde genişletti. 1990'larda, World-Wide Web'in gelişimi, bilim kurgu ve tüm medya için ilgili türlere adanmış binlerce ve daha sonra milyonlarca web sitesi ile çevrimiçi fandom topluluğunu büyüklük sırasına göre patlattı.

İlk bilim kurgu fanzini olan The Comet 1930 yılında Chicago, Illinois'deki Science Correspondence Club tarafından yayımlanmıştır. Günümüzde en iyi bilinen fanzinlerden biri, çok sayıda Hugo ödülü kazanan David Langford'un editörlüğünü yaptığı Ansible'dır. Bir veya daha fazla Hugo ödülü kazanan diğer önemli fanzinler arasında File 770, Mimosa ve Plokta sayılabilir. Brad W. Foster, Teddy Harvia ve Joe Mayhew gibi fanzinler için çalışan sanatçılar bu alanda sıklıkla öne çıkmıştır; Hugo ödüllerinde En İyi Fan Sanatçıları kategorisi bulunmaktadır.

Elementler

Uzay Yolu'nun James T. Kirk'ünün "gelecekteki doğumunu" onurlandırmak için Riverside, Iowa'da plaket

Bilim kurgu unsurları diğerlerinin yanı sıra şunları içerebilir:

 • Gelecekte veya alternatif tarihlerde zamansal ortamlar.
 • Uzay yolculuğu, dış uzayda, başka dünyalarda, yeraltında veya paralel evrenlerde ortamlar.
 • Uzaylılar, mutantlar ve geliştirilmiş insanlar gibi kurguda biyolojinin yönleri.
 • Beyin-bilgisayar arayüzü, biyo-mühendislik, süper zeki bilgisayarlar, robotlar ve ışın tabancaları ve diğer gelişmiş silahlar gibi öngörülen veya spekülatif teknoloji.
 • Işınlanma, zaman yolculuğu ve ışıktan daha hızlı seyahat veya iletişim gibi keşfedilmemiş bilimsel olasılıklar.
 • Ütopik, distopik, kıyamet sonrası veya kıtlık sonrası dahil olmak üzere yeni ve farklı siyasi ve sosyal sistemler ve durumlar.
 • Dünya'daki veya diğer gezegenlerdeki insanların gelecekteki tarihi ve evrimi.
 • Zihin kontrolü, telepati ve telekinezi gibi paranormal yetenekler.

Uluslararası örnekler

 • Africanfuturism
 • Afrofütürizm
 • Avustralya bilim kurgu
 • Bengal Bilim Kurgu
 • Siyah bilim kurgu
 • Brezilya bilim kurgusu
 • Kanada bilim kurgu
 • Çin bilim kurgusu
 • Hırvat bilim kurgusu
 • Çek bilim kurgu ve fantezisi
 • Fransız bilim kurgu
 • Japon bilim kurgu
 • Norveç bilim kurgu
 • Polonya'da bilim kurgu
 • Romanya bilim kurgu
 • Rus bilim kurgu ve fantezisi
 • Sırp bilim kurgusu
 • İspanyol bilim kurgu
 • Yugoslav Bilim Kurgu

Alt Türler

 • Antropolojik bilim kurgu
 • Apokaliptik ve post-apokaliptik kurgu
 • Biyopunk
 • Hristiyan bilim kurgu
 • İklim kurgusu
 • Çizgi bilim kurgu
 • Siberpunk
 • Dieselpunk
 • Ölen Dünya
 • Feminist bilim kurgu
 • Gotik bilim kurgu
 • Özgürlükçü bilim kurgu
 • Askeri bilim kurgu
 • Sıradan bilim kurgu
 • Gezegensel romantizm
 • Sosyal bilim kurgu
 • Solarpunk
 • Uzay Operası
 • Batı Uzayı
 • Steampunk

İlgili türler

 • Alternatif tarih
 • Fantezi
 • Tarihsel kurgu
 • Korku Kurgu
 • Gizemli kurgu
 • Bilim Fantezi
 • Casus kurgu
 • Casus-Fi
 • Süper kahraman kurgusu
 • Doğaüstü kurgu
 • Ütopik ve distopik kurgu

Teorik kurgu, fantastik edebiyat ve korku

Teorik kurgu, bilimkurgu, fantastik, alternatif tarih (herhangi bir bilimsel ya da fütüristük öge içermeyebilir) ve hatta Jorge Luis Borges ve John Barth'ın eserlerinde olduğu gibi fantastik ögeler içeren yazınsal eserleri de içine alan geniş bir alandır. Bazı editörler büyülü gerçekçiliği de teorik kurgu türüne katarlar.

Fantastik edebiyat

Fantastik edebiyat bilimkurgu ile yakından ilişkilidir. Pek çok yazar her iki türde de eserler vermiştir, hatta Anne McCaffrey ve Marion Zimmer Bradley gibi yazarların iki türün ortasına denk düşen eserleri de vardır. Yazarların kurduğu profesyonel organizasyonun adı "Science Fiction and Fantasy Writers of America" (SFWA), yani "Amerikan Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyat Yazarları Birliği"'dir. Bilimkurgu kongreleri fantastik edebiyat konularını düzenli olarak gündemlerine alırlar. J. K. Rowling gibi fantastik edebiyat yazarları bilimkurgu alanındaki en büyük ödül Hugo Ödülüne layık görülmüştür. Bazı çalışmalar alt-türler arasında kesin sınırlar çizmenin ne kadar zor olduğunu göstermesine rağmen yazarlar ve okuyucular çoğunlukla fantastik edebiyat ve bilimkurguyu birbirinden ayırırlar. Genel anlamda bilimkurgu bir gün gerçekleşme olasılığı olan şeyleri anlatırken fantastik edebiyat özünde olanaksız olan şeylerden bahseder. Büyü ve mitoloji fantastik edebiyatın popüler konularıdır. Bazı öyküler aslında bilimkurgu türünde olmasına rağmen fantastik ögeler içerir. Bilimsel fantezi terimi zaman zaman bu tür çalışmaları anlatmak için kullanılır.

Korku edebiyatı

Korku edebiyatı doğa dışı ve doğaüstü üzerine kuruludur. Amacı okuyucuyu zaman zaman şiddet tasvirleri kullanarak rahatsız etmek ya da korkutmaktır. Tarihsel olarak olağandışı edebiyat olarak da bilinmektedir. Korku edebiyatı resmen bilimkurgunun bir dalı olmamakla birlikte pek çok korku eseri bilimkurgu ögeleri içerir. Mary Shelley'in Frankenstein romanı, canavarın yaratılması bilimkurgusal bir temelde olduğundan, tam anlamıyla ilk bilimkurgu çalışması olarak tanınır. Edgar Allan Poe'nun çalışmaları da bilimkurgu ve korku türlerinin tanımlanmasına yardımcı olmuştur. Günümüzde korku edebiyatı korku filmlerinin en popüler kategorilerindendir.

Gizemci edebiyat

Bilimkurgu baskın temadır, ancak güncel gerçekliğe dayanır. Orta edebiyat türü sayılabilir. Tom Clancy veya Michael Crichton'un romanları gibi pek çok korku eseri ya da James Bond filmleri bu türe dahil edilebilir. Kurt Vonnegut, Philip K. Dick, Stanisław Lem gibi yazarların modernist çalışmaları güncel gerçekliğe kurgusal ya da varoluşçu yaklaşımlarıyla bilimkurgu ve gizemcilik arasındaki sınırdadırlar. Robert J. Sawyer'a göre "Bilimkurgu ve gizemcilik arasında büyük bir uzlaşma vardır. İkisi de bulmaca çözmeyi teşvik eder ve akla yatkın hikâyeler gerektirirler." Isaac Asimov, Walter Mosley ve diğer yazarlar bilimkurgu eserlerinde gizemci ögelere yer vermişler ya da tam tersine gizemci eserlerinde bilimkurgu ögelerine yer vermişlerdir.

Süperkahraman edebiyatı

Süperkahraman edebiyat türünün karakteristik özelliği, normalin çok üzerinde yetenek ve güçleri olan varlıkların isteyerek ya da zorunluluktan dolayı bir ülke ya da evrendeki insanlara doğal ya da süper-güçlü tehditlerin bertaraf edilmesinde yardım etmeleridir. Pek çok süper kahraman karakteri isteyerek ya da kazara kendilerini ileri teknolojiler, yabancı dünyalar, zamanda ya da boyutlararasında yolculuk gibi ögeler içeren bilimkurgusal ya da gerçek olayların içinde bulurlar, fakat bilimsel akla yatkınlık oranı gerçek bilimkurguya göre düşüktür. Bu türün yazarları arasında Stan Lee (Örümcek Adam, Fantastik Dörtlü,X-Men ve Hulk'un yaratıcılarından); Marvel Comics için Blade i ve DC Comics için The New Teen Titans'ı yaratan Marv Wolfman, Uzay Yolu, Smallville TV serisi Örümcek Adam ve X-Men romanlarıyla Dean Wesley Smith ve Supermen in yazarları Roger Stern ve Elliot S. Maggin sayılabilir.

Ayrıca bakınız

 • Bilim kurgunun ana hatları
 • Bilim kurgu tarihi
 • Bilim kurgu zaman çizelgesi
 • Fantastik sanat
 • Kurgusal dünyalar
 • Gelecek çalışmaları
 • Çizgi roman bilim kurgu listesi
 • Bilim kurgudaki dini fikirlerin listesi
 • Bilim kurgu ve fantezi sanatçıları listesi
 • Bilim kurgu yazarlarının listesi
 • Bilim kurgu filmleri listesi
 • Bilim kurgu romanları listesi
 • Bilim kurgu televizyon programları listesi
 • Bilim kurgu temalarının listesi
 • Bilim kurgu evrenleri listesi
 • Bilim kurguda gezegenler
 • Bilim kurguda siyasi fikirler
 • Retrofütürizm
 • Bilim kurguda robotlar
 • Bilim kurgu çizgi romanları
 • Bilim kurgu kütüphaneleri ve müzeleri
 • Bilim kurguda bilim
 • Kurguda zaman yolculuğu
 • Transhümanizm

Genel ve atıfta bulunulan kaynaklar

 • Aldiss, Brian. Milyar Yıllık Çılgınlık: The True History of Science Fiction, 1973.
 • Aldiss, Brian, ve Wingrove, David. Trilyon Yıllık Çılgınlık: Bilimkurgu Tarihi, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş baskı, 1986.
 • Amis, Kingsley. New Maps of Hell: A Survey of Science Fiction, 1958.
 • Barron, Neil, ed. Mucizenin Anatomisi: A Critical Guide to Science Fiction (5. baskı). Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2004. ISBN 1-59158-171-0.
 • Broderick, Damien. Reading by Starlight: Postmodern Bilimkurgu. Londra: Routledge, 1995. Baskı.
 • Clute, John Bilimkurgu: Resimli Ansiklopedi. Londra: Dorling Kindersley, 1995. ISBN 0-7513-0202-3.
 • Clute, John ve Peter Nicholls, eds., The Encyclopedia of Science Fiction. St Albans, Herts, Birleşik Krallık: Granada Publishing, 1979. ISBN 0-586-05380-8.
 • Clute, John ve Peter Nicholls, eds., The Encyclopedia of Science Fiction. New York: St Martin's Press, 1995. ISBN 0-312-13486-X.
 • Disch, Thomas M. The Dreams Our Stuff Is Made Of. New York: The Free Press, 1998. ISBN 978-0-684-82405-5.
 • Jameson, Fredric. Geleceğin Arkeolojileri: Ütopya Denen Bu Arzu ve Diğer Bilimkurgular. Londra ve New York: Verso, 2005.
 • Milner, Andrew. Locating Science Fiction. Liverpool: Liverpool Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • Raja, Masood Ashraf, Jason W. Ellis ve Swaralipi Nandi. eds., The Postnational Fantasy: Essays on Postcolonialism, Cosmopolitics and Science Fiction. McFarland 2011. ISBN 978-0-7864-6141-7.
 • Reginald, Robert. Bilimkurgu ve Fantastik Edebiyat, 1975-1991. Detroit, MI/Washington, D.C./Londra: Gale Research, 1992. ISBN 0-8103-1825-3.
 • Roy, Pinaki. "Bilim Kurgu: Bazı Düşünceler". Shodh Sanchar Bulletin, 10.39 (Temmuz-Eylül 2020): 138-42.
 • Scholes, Robert E.; Rabkin, Eric S. (1977). Bilim kurgu: tarih, bilim, vizyon. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-502174-5.
 • Suvin, Darko. Metamorphoses of Science Fiction: on the Poetics and History of a Literary Genre. New Haven : Yale Üniversitesi Yayınları, 1979.
 • Weldes, Jutta, ed. To Seek Out New Worlds: Exploring Links between Science Fiction and World Politics. New York: Palgrave Macmillan, 2003. ISBN 0-312-29557-X.
 • Westfahl, Gary, ed. The Greenwood Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy: Themes, Works, and Wonders (üç cilt). Westport, Conn.: Greenwood Press, 2005.
 • Wolfe, Gary K. Bilimkurgu ve Fantezi için Eleştirel Terimler: Bir Sözlük ve Burs Rehberi. New York: Greenwood Press, 1986. ISBN 0-313-22981-3.

Alt türler

Yazarlar ve film yapımcıları geniş bir fikirler yelpazesinde eserler verirler ancak pazarlamacılar ve sanat eleştirmenleri bu edebi ve görsel çalışmaları farklı kategorilere ya da türler ve alt-türlere ayırmak eğilimindedirler. Bazı çalışmalar birden fazla tanımlanmış türe tekabül ettiğinden, diğerleri tanımlanmış türlerin dışında ya da arasında kalabildiğinden, ayrıca pazarlamacıların tür tanımlamaları ile edebi eleştirmenlerinki arasında ciddi farklılıklar olmasından ötürü, bu işlem pek kolay olmamaktadır.

Katı bilimkurgu

Katı bilimkurgu (İngilizceHard "SF")'nun karakteristik özellikleri, fizik, astrofizik, kimya gibi ölçülebilir bilimlerin eksiksiz detaylarına sıkı biçimde bağlı olması ya da daha ileri teknolojilerin olası kıldığı evrenleri titizlikle betimlemesidir. Gelecek üzerine yapılmış doğru öngörülerin pek çoğu katı bilimkurgu alt-türünden gelmekle birlikte çok sayıda yanlış öngörü de ortaya çıkmıştır. Örneğin Arthur C. Clarke, sabit yörüngeli iletişim uydularını doğrulukla öngörmesine rağmen "ay kraterlerindeki derin aytozu katmanları" öngörüsünde yanılmıştır. Gregory Benford, Geoffrey A. Landis gibi bazı katı bilimkurgu yazarları aynı zamanda birer bilim insanıdırlar. Rudy Rucker ve Vernor Vinge ise yazarlığın yanı sıra matematikçidirler. Hal Clement, Larry Niven, Robert J. Sawyer ve Stephen Baxter bu alt-türün diğer kayda değer yazarlarıdır.

Sosyal bilimkurgu

"Sosyal bilimkurgu" terimi psikoloji, ekonomi, politik bilimler, sosyoloji, antropoloji gibi sosyal bilimleri esas alan çalışmaları tanımlamak için kullanılabilir. Bu alandaki kayda değer yazarlar arasında Ursula K. Le Guin ve Philip K. Dick sayılabilir. Terim öncelikli olarak karakterler ve duygular üzerine odaklanan hikâyeleri tanımlar. SFWA Büyük Ustası Ray Bradbury bu sanatın tanınmış bir üstadıdıdr. Bazı yazarlar katı bilimkurgu ve sosyal bilimkurgu arasındaki sınırı bulanıklaştırmışlardır. Ütopya ve distopya hikâyeleri sosyal bilimkurgunun dallarıdır;The Handmaid's Tale, BinDokuzyüzSeksenDört ve Brave New World gibi hikâyeler sosyal bilimkurgu örnekleri arasındadır. Gulliver'in Seyahatleri gibi fantastik ortamlarda geçen hicivsel romanlar yaratıcı kurgulamalar olarak kabul edilebilir.

Cyberpunk

Cyberpunk türü 1980'lerin başında ortaya çıkmıştır; "sibernetik"(İngilizcecybernetics) ve "punk" kelimelerinin bileşimidir ve ilk olarak yazar Bruce Bethke'nin Amazing Science Fiction Stories dergisinin Kasım 1983 sayısında yayınlanan "Cyberpunk" adlı kısa öyküsüyle keşfedilmiştir. Daha sonra William Gibson'ın siber uzayı tanımladığına inanılan kitabı Neuromancer ile rafine edilmiştir. Zaman dilimi genellikle yakın gelecektir ve ortam da genellikle distopyandır. Cyberpunk'ın yaygın temaları içinde bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle İnternet (ya da siber uzay) ve şirketlerin devletlerden daha etkin olduğu demokrasi ötesi toplumsal kontrol sistemleri sayılabilir. Nihilizm, post-modernizm ve kara film teknikleri yaygın olarak kullanılır ve lider karakterler memnuniyetsiz ya da isyankar anti-kahramanlar olabilir. Bu türün kayda değer yazarları William Gibson, Bruce Sterling, Alfred Bester ve Pat Cadigan'dır. James O'Ehley 1982 yapımı Blade Runner filmini görsel cyberpunk türüne kesin bir örnek olarak gösterir.

Zamanda yolculuk

Zamanda yolculuk hikâyelerinin öncellerini 18. ve 19. yüzyıllarda görebiliriz. Bu alt-tür H. G. Wells'in Zaman Makinası romanıyla popüler olmuştur. Bu türdeki hikâyeler büyükbaba paradoksu gibi mantıksal sorunlar yüzünden oldukça komplikedir. Zamanda yolculuk, romanlarda ve gerek genel temalı televizyon dizilerinin içinde tek bölüm olarak (örnek:Uzay Yolu dizisi "Sonsuzluğun Kıyısındaki Şehir" bölümü), gerekse ayrı yapım olarak (örnek:The Flipside of Dominick Hide) oldukça yaygın olarak kullanılan bir konudur. 1963 yılında başlayan ve 2014 yılında devam etmekte olan "Doctor Who" adlı dizide, zaman yolculuğu ve paralel evrenlerle ilgili örnekler sunan, uzun soluklu bir dizidir. Başrol karakteri olan Doctor "Zaman Lordu"dur.

Alternatif tarih

Alternatif tarih hikâyeleri tarihsel olayların farklı biçimde gerçekleşmesi önermesi üzerine kuruludur. Bu hikâyeler geçmişi değiştirmek için zaman yolculuğunu kullanabilir ya da basitçe bizimkinden farklı tarihe sahip bir evren kurabilir. Türün klasikleri arasında Ward Moore'un Amerikan İç Savaşını Güneylilerin kazandığı Bring the Jubileesi, II. Dünya Savaşını Almanya ve Japonya'nın kazandığı Philip K. Dick'in The Man in the High Castleı sayılabilir. Adını Murray Leinster'in erken dönem hikâyesi Sidewise in Timedan alan Sidewise Alternatif Tarih Ödülü bu alt-türün en iyilerini belirler. Harry Turtledove bu alt-türün en önde gelen yazarlarındandır ve kendisinden sıklıkla "alternatif tarihin ustası" olarak bahsedilir.

Askeri bilimkurgu

Askeri bilimkurgu ulusal, gezegenlerarası ya da evrenlerarası silahlı güçlerin çatışması üzerine kurulur; öncelikli karakterler genellikle askerlerdir. Hikâyeler askeri teknoloji ile ilgili detaylar, prosedürler, törenler ve askeri tarih içerir; askeri hikâyeler tarihsel çatışmalarla paralellik ihtiva edebilir. Gordon Dickson'un Dorsai romanları ve Heinlein'in Yıldızgemisi Askerleri erken dönem örnekleridir. Joe Haldeman'ın The Forever War adlı eseri erken yazarların II. Dünya Savaşı dönemi hikâyelerine Vietnam Savaşı dönemi ile verdiği eleştirel bir cevaptır. Önde gelen askeri bilimkurgu yazarları David Drake, David Weber ve S. M. Stirling'dir. Baen Books yayınevi askeri bilimkurgu yazarlarını yetiştirmesiyle tanınır.

İnsanüstü varlıklar

İnsanüstü varlıklarla ilgili hikâyeler normalin dışında kabiliyetleri olan canlıların ortaya çıkmasını konu alır. Bu durum Olaf Stapledon'un Odd John adlı romanında olduğu gibi doğal nedenlerden ya da A.E. Van Vogt'un romanı Slan da olduğu gibi kasıtlı denemelerle ortaya çıkabilir. Bu hikâyeler genellikle bu varlıkların yaşadığı yabancılaşma ve toplumun bu varlıklara olan tepkisine odaklıdır. Bu alt-tür gerçek yaşamda insan çoğaltılması konusunun tartışılmasında rol oynamıştır.

Dünyanın Sonu

Mahşer kurgusu nükleer savaş, salgın hastalıklar ya da diğer afetler sonucunda uygarlığın sonunun gelmesini ya da afetler sonrası dünyanın durumunu konu alır. George R. Stewart'ın Earth Abides ve Pat Frank'ın Alas, Babylon romanları türün tipik örnekleridir. Mahşer kurgusu genelde afetin oluşu ve hemen sonrasıyla ilgilenirken mahşer sonrası kurgulamalar Cormac McCarthy'nin Yolundaki gibi yakın dönemi ya da Russell Hoban'ın Riddley Walker romanında olduğu gibi afetin oluşundan yüzyıllar sonrasını anlatabilir.

Uzay operası

Uzay operası kısmen ya da tamamen uzayda geçen ve güçlü (bazen de hayali) teknoloji ve kabiliyetlere sahip rakipler arasındaki çatışmayı da içeren romantik hikâyeler, çoklukla melodramatik maceralardır. Uzay operasının en önemli özelliği ortam, karakterler, savaşlar, güçler ve temaların çok büyük ölçekli olma eğilimidir. Bu hikâyeler tipik olarak Homer'ci geleneği takip ederler: "Küçük bir maceracı grup, kendi güçleriyle kıyaslanamayacak büyüklükteki savaşçı güçlere karşı mücadele verir". Alastair Reynolds'un Revelation Space serisi ve çok popüler olan Star Wars üçlemeleri bu türün örnekleridir.

Uzay westerni

Uzay westerni Amerikalı western hikâyelerini fütüristik uzay arka planında sunmasıyla aslında Uzay Operası'nın bir alt türü olarak değerlendirilebilir. Bu hikâyeler tipik olarak yeni kolonize edilmiş ve Amerikan Vahşi Batısında olduğu gibi ekonomik gelişme ve kanunsuzluğun hüküm sürdüğü zeminlerde kurulu öncü yerleşimleri konu alır.Joss Whedon'un Firefly TV serisi ve devam filmi Serenity bu türün örnekleridir.

Diğer alt türler

 • Feminist bilimkurgu - Feminist bilimkurgu, toplumun erkek için oluşturduğu roller, kadın ile erkeğin siyasi ve kişisel güçleri arasındaki rol değişimleri gibi sorular ortaya atar. En kayda değer bazı feminist bilimkurgu çalışmaları cinsiyet farklarının olmadığı ütopik toplumlar ya da erkek egemenliğinin had safhada olduğu distopyalar kurgulayarak bu temaları işlemiştir.
 • New Wave - New Wave terimi hem form hem de içerik olarak yüksek derecede deneyselliğe ve dayanan, ince bir zevk ve özbilinçle yazınsal ya da sanatsal duyarlılığı olan bilimkurgu çalışmalarını tanımlamak için kullanılmaktadır.
 • Steampunk buhar gücünün hala yaygın olarak kullanıldığı, 19. yüzyıl ya da sıklıkla Viktorya Dönemi İngilteresinde geçen fakat H. G. Wells ve Jules Verne in çalışmalarında olduğu gibi kurgusal teknolojiler ya da bilgisayarın erken dönemde icadı gibi gerçek teknolojik yenilikler de içeren bir kurgulama türüdür.

Bilimkurgu bir sanat türü olarak çok daha önceleri var olduğu halde, adına kavuşması için 50'li yıllarda bu şekilde adlandırmasını beklemiştir.

Camia ve hayran toplulukları

Fan edebiyatı

"Fan edebiyatı" terimi bilimkurgu hayranları tarafından yaratılan, kâr amacı olmayan kitap, film ya da televizyon serileri için Kullanılır. Terimin modern anlamı 1970'lerden önceki "bilimkurgu fanatiklerinin fanzinlerde yayımlanan öyküleri" anlamı ile karıştırılmamalıdır. Walt Willis'in Goon hikâyeleri bu türe bir örnektir. Son yıllarda bilimkurgusal evrenlerin işbirliğiyle oluşturulmasını teşvik eden Orion's Arm, Galaxiki gibi siteler ortaya çıkmıştır. Zaman zaman bilimkurgu eserlerinin telif hakkı sahipleri bilimkurgu fanlarına yaptıkları işe son vermeleri için avukatları aracılığıyla yasal uyarılar göndermişlerdir.

Dünyada bilimkurgu

Tür ve camia olarak çoğunlukla ABD ve Birleşik krallıkta gelişmiş olmasına rağmen bilimkurgu dünya çapında bir olgudur. Bilimkurguyu belirli ülkeler ve İngilizce harici dillerde de geliştirme amaçlı organizayonlar, ülke, dil ya da türe özgü ödüller gibi oldukça yaygındır.

Sovyet pulu, bilimkurgu konulu 1967 serisinden bir örnek.

Avrupa

Almanya ve Avusturya

Tanınmış Alman bilimkurgu yazarları arasında The Carpet Makers ve Eine Billion Dollar kitapları büyük başarı kazanmış olan beş kez Kurd-Laßwitz-Ödülü sahibi Andreas Eschbach, The Swarm adlı kitabında bilimsel korku ve bilimkurgu ögelerini bir mahşer senaryosu ile birleştiren Frank Schätzing sayılabilir. Die Zeita göre Alman dilinde yazan en önde gelen yazar Avusturyalı Herbert W. Franke'dir.

Alman dilinde yayınlanan tanınmış kitap serisi Perry Rhodan 1961 yılında çıkmıştır. Bugüne kadar satılan bir milyarın üzerinde kopya ile dünyanın en başarılı bilimkurgu kitap serilerindendir.

Okyanusya

Avustralya': David G. Hartwell'in belirttiği üzere Avustralya bilimkurgusu pek çok yönden Avustralyalı olmamasına rağmen bilimkurgu, fantastik ve korku edebiyatı alanlarında uluslararası platformda eserler veren çok sayıda Avustralyalı yazar vardır. Bu durum Avustralya iç pazarının küçük nedeniyle dış satışların çoğu Avustralya kökenli yazar için önemli olmasıyla açıklanabilir.

Türkiye'de bilimkurgu

Ana madde: Türkiye'de bilimkurgu

İngilizce "science fiction" olan türün adını Türkçeye "bilimkurgu" olarak kazandıran kişi yazar Orhan Duru'dur. 1 Ocak 1973 tarihli Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde science fiction kelimesinin Türkçe karşılığı olarak “bilimkurgu” ismini önerir.

1971 yılında Sezar Erkin Ergin tarafından çıkarılan "Antares" isimli teksir halinde başlayan bilimkurgu fanzini yayınlanmıştır. Bu fanzin Türkiye'nin ilk fanzini olması dışında Bilimkurgu kelimesini kullanan ilk yayındır. Bilimkurgu Dergisi olarak 13 sayı çıkarmışlardır. Antares'i birçok fanzin ve dergi takip etmiştir. Bunlardan en önemlisi Atılgan Bilimkurgu ve X-Bilinmeyen dergileridir. Günümüzde yayınlanan bilimkurgu dergisi bulunmamaktadır. Fanzin olarak ise Mehmet Fatih Balkı tarafından 2018 yılında kurulan Lagari Bilimkurgu bulunmaktadır.

Çizgi roman alanında, Yalçın Didman'ın Eksi Seksen isimli kitapla başlattığı Ayılı Adam serisi, post-apokaliptik bilimkurgunun Türkiye'deki en belirgin örneğidir.

Uğur Uludağ'ın yazdığı Üçüncü Türden Yakın İlişkiler, Türkiye'nin ilk bilimkurgu tiyatro oyunudur. Aynı isimli oyunun devamı olan "Üçüncü Türden yakın İlişkiler 2" ise, dünya tiyatrosunda - sequal anlamdaki ilk devam oyunudur. Her iki oyun da Espri Standartları Enstitüsü Kurumu tarafından 2001-2004 seneleri arasında oynanmıştır. Serinin ilk oyunu Türkiye'de 130.000 kişi tarafından izlenmiştir. Daha sonraları yazar, her iki oyunu birleştirip genişletmek suretiyle aynı isimli bir roman da çıkarmıştır.

Yazında bilimkurgu

Ana madde: Bilimkurgu yazarları listesi

Edebiyatta bilimkurgu türünün tanınmış isimlerinden bazıları şunlardır:

 • Jules Verne
 • Karel Čapek
 • Arthur C. Clarke
 • Isaac Asimov
 • Frank Herbert
 • H.G. Wells
 • Yevgeni İvanoviç Zamyatin (Zemyetkin)
 • Stanislaw Lem
 • Philip K. Dick
 • Ursula K. Le Guin
 • J. G. Ballard
 • Samuel Delany
 • Jack Vance
 • David Brin
 • Thomas Disch
 • Robert Sheckley
 • Harry Harrison
 • John Brunner
 • Alexei Panshin
 • Poul Anderson
 • Robert A. Heinlein
 • Kurt Vonnegut Jr.
 • Adam Fawer
 • Frederik Pohl
 • Roger Zelazny
 • Bernard Werber
 • Brian W. Aldiss
 • C. M. Kornbluth
 • Eric Frank Russell
 • Larry Niven
 • Douglas Adams
 • Joanna Russ
 • Robert Silverberg
 • Ş. Yüksel Yılmaz
 • Uğur Uludağ
 • Orhan Duru