Steroid

bilgipedi.com.tr sitesinden

Bu madde steroid kimyasalları hakkındadır. Sporda performans artırıcı steroidler ve etkileri için Anabolik steroid maddesine bakınız.

Steroid iskeleti. Karbon 18 and ve sonrakiler olmayabilir.

Steroid, birbiriyle kaynaşmış dört halkadan oluşmuş karbon iskeletli bir lipittir. Steroitler Asetil KoA biosentez yolundan oluşurlar.

Farklı steroidler bu halkalara bağlı olan fonksiyonel gruplar bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Bitkiler, hayvanlar ve mantarlarda yüzlerce çeşit steroid tanımlanmıştır. Steroitlerin canlılarda genel olarak en önemli işlevi hormon olmaktır. Steroid hormonlar, steroid hormon reseptör proteinlere bağlanarak fizyolojik etkilerini gösterirler. Bu reseptörlere bağlanınca gen transkripsiyonu ve hücre fonksiyonunda değişimlere neden olurlar.

İnsan fizyolojisi ve tıpta en önemli steroidler kolesterol, steroid hormonlar, onların öncülleri ve onların metabolitleridir. Kandaki steroitler taşıyıcı proteinlere bağlıdırlar.

Kolesterol önemli bir steroid alkolü olup hücre zarlarında yaygınca bulunur. Vücuttaki kolesterolun fazla miktarda bulunması ateroskleroz gibi hastalıklara ve diğer sorunlara yol açabilir. Çoğu diğer steroid kolesteroldan sentezlenir. Ayrıca çeşitli hormonlar, omurgalı hayvanlarda bulunan cinsiyet hormonları da dahil olmak üzere, kolesterolden üretilir.

Yaygın bazı sterol grupları aşağıda listelenmiştir:

 • Anabolik steroidler, androjen reseptörleri ile etkileşip kas ve kemik sentezini artıran bir steroid sınıfıdır. Doğal ve suni steroidler vardır. Sporcular tarafından performans artırmak için kullanılan "steroidler" bunlardır.
 • Kortikosteroidler grubuna glukokortikoidler ve mineralokortikoidler dahildir:
  • Glukokortikoidler meatabolizma ve bağışıklık sisteminin çeşitli yönlerini düzenlerler. Astım ve artrit gibi yangısal durumların tedavisi için sıkça kullanılırlar.
  • Mineralokortikoidler kan hacmini düzenlemeye ve böbreklerden elektrolit kontrole yararlar.
 • Cinsiyet steroitleri, cinsiyet farklılıklarını ve üremeye destek sağlayan cinsiyet hormonlarının bir alt grubudur. Aralarında androjenler, östrojenler ve projestajenler bulunur.
 • Fitosteroller bitkilerde bulunan steroidlerdir.

Steroid terimi belli bağlamlarda daha sınırlı bir anlamda kullanılır. Örneğin, tıp ortamında endokrinolog olmayanlarca steroid genelde kortikosteroidleri ve hemen her zaman glukokortikoidleri kastetmek için kullanılır. Spor veya vücut geliştirme bağlamında steroid anabolik steroid anlamında kullanılır.

Complex chemical diagram
32 karbon atomuna sahip varsayımsal bir steroid olan 24-etil-lanostanın yapısı. Çekirdek halka sistemi (ABCD), 17 karbon atomundan oluşur, IUPAC onaylı halka harfleri ve atom numaralandırması ile gösterilmiştir.

Bir steroid, belirli bir moleküler konfigürasyonda düzenlenmiş dört halkaya sahip biyolojik olarak aktif bir organik bileşiktir. Steroidlerin iki temel biyolojik işlevi vardır: membran akışkanlığını değiştiren hücre membranlarının önemli bileşenleri olarak; ve sinyal molekülleri olarak. Bitkilerde, hayvanlarda ve mantarlarda yüzlerce steroid bulunur. Tüm steroidler hücrelerde lanosterol (opisthokontlar) veya sikloartenol (bitkiler) sterollerinden üretilir. Lanosterol ve sikloartenol, triterpen skualenin siklizasyonundan türetilir.

Steroid çekirdek yapısı tipik olarak dört "kaynaşmış" halkaya bağlanmış on yedi karbon atomundan oluşur: üç adet altı üyeli siklohekzan halkası (ilk resimde A, B ve C halkaları) ve bir adet beş üyeli siklopentan halkası (D halkası). Steroidler, bu dört halkalı çekirdeğe bağlı fonksiyonel gruplara ve halkaların oksidasyon durumuna göre değişir. Steroller, üçüncü pozisyonda bir hidroksi grubuna ve kolestandan türetilmiş bir iskelete sahip steroid formlarıdır. Steroidler ayrıca halka yapısındaki değişikliklerle, örneğin halkalardan birinin kesilmesiyle, daha radikal bir şekilde modifiye edilebilir. B halkasının kesilmesi, biri D3 vitamini olan sekosteroidler üretir.

Örnekler arasında lipid kolesterol, cinsiyet hormonları östradiol ve testosteron ve anti-inflamatuar ilaç deksametazon bulunur.

Filled-in diagram of a steroid
Boşluk doldurma temsili
Ball-and-stick diagram of the same steroid
Top ve çubuk temsili
5α-dihydroprogesterone (5α-DHP), bir steroid. Çoğu steroidin dört halkasının şekli gösterilmiştir (karbon atomları siyah, oksijenler kırmızı ve hidrojenler gri). Ortadaki polar olmayan hidrokarbon "levhası" (gri, siyah) ve karşıt uçlardaki polar gruplar (kırmızı) doğal steroidlerin ortak özellikleridir. 5α-DHP endojen bir steroid hormonu ve biyosentetik bir ara üründür.

İsimlendirme

Chemical diagram
Gonane, sadece ortak steroid çekirdeğinden oluşan en basit steroid
Chemical diagram
Steroid 5α ve 5β stereoizomerleri

En basit steroid ve tüm steroid ve sterollerin çekirdeği olan steran veya siklopentanoperhidrofenantren olarak da bilinen gonan, üç boyutlu bir şekilde dört kaynaşmış halka oluşturan karbon-karbon bağlarındaki on yedi karbon atomundan oluşur. Üç sikloheksan halkası (ilk resimde A, B ve C) bir perhidro fenantren türevinin iskeletini oluşturur. D halkası bir siklopentan yapısına sahiptir. İki metil grubu ve sekiz karbon yan zinciri (kolesterol için gösterildiği gibi C-17'de) mevcut olduğunda, steroidin bir kolestan iskeletine sahip olduğu söylenir. Steroidlerin iki yaygın 5α ve 5β stereoizomerik formu, karbon-5'teki hidrojen (H) atomunun bağlı olduğu büyük ölçüde düzlemsel halka sisteminin tarafındaki farklılıklar nedeniyle mevcuttur, bu da steroid A halkası konformasyonunda bir değişikliğe neden olur. C-21 yan zincirindeki izomerizasyon, izosteroidler olarak adlandırılan paralel bir dizi bileşik üretir.

Steroid yapılarına örnekler şunlardır:

Halka yarılmaları (bölünmeler), genişlemeleri ve daralmalarına (bölünme ve daha büyük veya daha küçük halkalara yeniden kapanma) ek olarak - karbon-karbon bağ çerçevesindeki tüm varyasyonlar -steroidler de değişebilir:

 • halkalar içindeki bağ düzenlerinde,
 • halkaya bağlı metil gruplarının sayısında (ve mevcut olduğunda C17'deki belirgin yan zincirde),
 • halkalara ve yan zincirlere bağlı fonksiyonel gruplarda ve
 • Halkalara ve zincire bağlı grupların konfigürasyonunda.

Örneğin, kolesterol ve lanosterol gibi steroller C-3 pozisyonuna bağlı bir hidroksil grubuna sahipken, testosteron ve progesteron C-3'te bir karbonile (oxo substituent) sahiptir; bunlardan sadece lanosterol C-4'te iki metil grubuna sahiptir ve kolesterol (C-5 ila C-6 çift bağı ile) testosteron ve progesterondan (C-4 ila C-5 çift bağı olan) farklıdır.

Chemical diagram
Kolesterol, prototipik bir hayvansal sterol. Bu yapısal lipid ve anahtar steroid biyosentetik öncüsüdür.
Chemical diagram
5α-kolestan, yaygın bir steroid çekirdeği

Türlerin dağılımı ve işlevi

Ökaryotlarda steroidler mantarlarda, hayvanlarda ve bitkilerde bulunur.

Mantar steroidleri

Fungal steroidler, fungal hücresel membranın bütünlüğünün korunmasında rol oynayan ergosterolleri içerir. Amfoterisin B ve azol antifungaller gibi çeşitli antifungal ilaçlar, patojenik mantarları öldürmek için bu bilgiyi kullanır. Mantarlar ergosterol içeriğini değiştirerek (örneğin ERG3 veya ERG6 enzimlerinde işlev kaybı mutasyonları, ergosterolün tükenmesine neden olarak veya ergosterol içeriğini azaltan mutasyonlar yoluyla) ergosterolü hedef alan ilaçlara karşı direnç geliştirebilir. Ergosterol, hayvanların (insanlar dahil) hücresel zarlarında bulunan kolesterole veya bitkilerin hücresel zarlarında bulunan fitosterollere benzer. Tüm mantarlar, 100 gram kuru ağırlık başına onlarca ila yüzlerce miligram aralığında büyük miktarlarda ergosterol içerir. Mantarlarda ergosterol sentezi için oksijen gereklidir. Ergosterol, mantarlarda bulunan D vitamini içeriğinden sorumludur; ergosterol, ultraviyole ışığa maruz bırakılarak kimyasal olarak provitamin D2'ye dönüştürülür. Provitamin D2 kendiliğinden D2 vitamini oluşturur. Bununla birlikte, tüm mantarlar hücresel zarlarında ergosterol kullanmaz; örneğin, patojenik mantar türü Pneumocystis jirovecii kullanmaz, bu da önemli klinik etkilere sahiptir (birçok antifungal ilacın etki mekanizması göz önüne alındığında). Örnek olarak Saccharomyces cerevisiae mantarını kullanırsak, diğer başlıca steroidler arasında ergosta-5,7,22,24(28)-tetraen-3β-ol, zimosterol ve lanosterol bulunur. S. cerevisiae hücre zarında ergosterol yerine 5,6-dihidroergosterol kullanır.

Hayvan steroidleri

Hayvansal steroidler omurgalı ve böcek kökenli bileşikleri içerir, ikincisi ekdisteron gibi ekdisteroidleri içerir (bazı türlerde deri değiştirmeyi kontrol eder). Omurgalı örnekleri steroid hormonları ve kolesterolü içerir; ikincisi hücre zarlarının akışkanlığını belirlemeye yardımcı olan hücre zarlarının yapısal bir bileşenidir ve plağın ana bileşenidir (aterosklerozda rol oynar). Steroid hormonlar şunları içerir:

 • Cinsiyet farklılıklarını etkileyen ve üremeyi destekleyen cinsiyet hormonları. Bunlar androjenler, östrojenler ve progestojenleri içerir.
 • Çoğu sentetik steroid ilacı içeren kortikosteroidler, doğal ürün sınıfları olan glukokortikoidler (metabolizmanın ve bağışıklık fonksiyonunun birçok yönünü düzenler) ve mineralokortikoidler (kan hacminin korunmasına yardımcı olur ve elektrolitlerin renal atılımını kontrol eder)
 • Kas ve kemik sentezini artırmak için androjen reseptörleri ile etkileşime giren doğal ve sentetik anabolik steroidler. Popüler kullanımda, "steroidler" terimi genellikle anabolik steroidleri ifade eder.

Bitki steroidleri

Bitki steroidleri arasında Solanaceae ve Melanthiaceae'de (özellikle Veratrum cinsi) bulunan steroidal alkaloidler, kardiyak glikozitler, fitosteroller ve brassinosteroitler (çeşitli bitki hormonlarını içerir) bulunur.

Prokaryotlar

Prokaryotlarda, ökaryotlardan geldiği varsayılan tetrasiklik steroid yapı (örneğin mikobakterilerde) ve daha yaygın olan pentasiklik triterpinoid hopanoid yapı için biyosentetik yollar mevcuttur.

Türler

Fonksiyona göre

Steroid hormonların başlıca sınıfları, önde gelen üyeleri ve ilgili işlev örnekleri ile birlikte şunlardır:

 • Kortikosteroidler:
  • Glukokortikoidler:
  • Mineralokortikoidler:
   • Aldosteron, su ve elektrolit dengesi yoluyla kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan bir mineralokortikoid
 • Seks steroidleri:
  • Progestojenler:
   • Rahim endometriyumundaki döngüsel değişiklikleri düzenleyen ve hamileliği sürdüren progesteron
  • Androjenler:
   • Erkek ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişimine ve korunmasına katkıda bulunan testosteron
  • Östrojenler:
   • Dişi ikincil cinsiyet özelliklerinin gelişimine ve korunmasına katkıda bulunan östradiol

Ek steroid sınıfları şunları içerir:

 • DHEA ve allopregnanolone gibi nörosteroidler
 • Taurokolik asit gibi safra asitleri
 • Panküronyum bromür gibi aminosteroid nöromüsküler bloke edici ajanlar (çoğunlukla sentetik)
 • Siproteron asetat gibi steroidal antiandrojenler (çoğunlukla sentetik)
 • Alfatradiol gibi steroidogenez inhibitörleri (çoğunlukla eksojen)
 • Kolesterol, ergosterol ve çeşitli fitosteroller gibi membran sterolleri
 • Steroidal saponinler ve kardenolitler/kardiyak glikozitler gibi toksinler

Aşağıdaki sekosteroid sınıfının yanı sıra (açık halkalı steroidler):

 • Ergokalsiferol, kolekalsiferol ve kalsitriol gibi D vitamini formları

Yapıya göre

Sağlam halka sistemi

Steroidler kimyasal bileşimlerine göre sınıflandırılabilir. MeSH'in bu sınıflandırmayı nasıl yaptığına dair bir örnek Wikipedia MeSH kataloğunda mevcuttur. Bu sınıflandırmanın örnekleri şunları içerir:

Chemical diagram
Kolekalsiferol (D3 vitamini), bir 9,10-sekosteroid örneği
Chemical diagram
Siklopamin, kompleks bir C-nor-D-homosteroid örneği
Sınıf Örnek Karbon atomu sayısı
Kolestanlar Kolesterol 27
Cholanes Kolik asit 24
Pregnanes Progesteron 21
Androstanlar Testosteron 19
Estranes Estradiol 18

Biyolojide, hormonlardan bahsederken yukarıdaki steroid sınıflarını mevcut karbon atomu sayısına göre adlandırmak yaygındır: Östranlar için C18-steroidler (çoğunlukla östrojenler), androstanlar için C19-steroidler (çoğunlukla androjenler) ve pregnanlar için C21-steroidler (çoğunlukla kortikosteroidler). "17-ketosteroid" sınıflandırması da tıpta önemlidir.

Gonan (steroid çekirdeği), alkil yan zincirleri olmayan ana 17 karbonlu tetrasiklik hidrokarbon molekülüdür.

Yarılmış, daralmış ve genişlemiş halkalar

Sekosteroidler (Latince seco, "kesmek"), biyosentetik veya kavramsal olarak ana steroid halkalarının (genellikle dörtten biri) bölünmesinden (yarılmasından) kaynaklanan steroidal bileşiklerin bir alt sınıfıdır. Başlıca sekosteroid alt sınıfları, bu bölünmenin gerçekleştiği steroid karbon atomları ile tanımlanır. Örneğin, prototip sekosteroid kolekalsiferol, D3 vitamini (gösterilmiştir), 9,10-sekosteroid alt sınıfındadır ve steroid B-halkasının C-9 ve C-10 karbon atomlarının bölünmesinden türemiştir; 5,6-sekosteroidler ve 13,14-steroidler benzerdir.

Norsteroidler (nor-, L. norma; kimyada "normal", karbon çıkarılmasını gösterir) ve homosteroitler (homo-, Yunanca homos; "aynı", karbon eklenmesini gösterir) biyosentetik adımlardan oluşan steroidlerin yapısal alt sınıflarıdır. Birincisi enzimik halka genişleme-büzülme reaksiyonlarını içerirken, ikincisi (biyomimetik olarak) veya (daha sık olarak) ana steroid çerçevesinden daha fazla (veya daha az) halka atomuna sahip asiklik öncüllerin halka kapanmaları yoluyla gerçekleştirilir.

Bu halka değişikliklerinin kombinasyonları doğada bilinmektedir. Örneğin, mısır zambağı otlayan koyunlar, C ve D halkalarının sırasıyla orijinal C-13 atomunun biyosentetik göçü yoluyla daraltıldığı ve genişletildiği bir steroid alt ailesinden ikisi olan siklopamin (gösterilen) ve veratramin yutarlar. Bu C-nor-D-homosteroidlerin yutulması kuzularda doğum kusurlarına neden olur: siklopaminden kaynaklanan siklopi ve veratraminden kaynaklanan bacak deformitesi. Bir başka C-nor-D-homosteroid (nakiterpiosin) Okinawan siyanobakteri süngerleri tarafından salgılanır. örneğin, Terpios hoshinota, siyah mercan hastalığından mercan ölümlerine yol açar. Nakiterpiosin tipi steroidler, bir dizi kanserde hiperaktif olan bir yol olan düzleştirilmiş ve kirpi proteinlerini içeren sinyal yoluna karşı aktiftir.

Biyolojik önemi

Steroidler ve metabolitleri genellikle sinyal molekülleri olarak işlev görür (en önemli örnekler steroid hormonlarıdır) ve steroidler ve fosfolipitler hücre zarlarının bileşenleridir. Kolesterol gibi steroidler membran akışkanlığını azaltır. Lipidlere benzer şekilde, steroidler de yüksek konsantrasyonlu enerji depolarıdır. Bununla birlikte, tipik olarak enerji kaynağı değildirler; memelilerde normalde metabolize edilir ve atılırlar.

Steroidler, tümörün içinde ve dışında steroid üretiminin kanser hücresi saldırganlığını teşvik ettiği prostat kanseri gibi maligniteler de dahil olmak üzere bir dizi hastalıkta kritik rol oynar.

Biyosentez ve metabolizma

Chemical-diagram flow chart
İzopentenil pirofosfat (PP veya IPP) ve dimetilalil pirofosfat (DMAPP) ara maddelerinin geranil pirofosfat (GPP), skualen ve lanosterol (yoldaki ilk steroid) oluşturduğu steroid sentez yolunun sonunun basitleştirilmesi

Hayvanlarda, mantarlarda ve bitkilerde bulunan yüzlerce steroid, lanosterol (hayvanlarda ve mantarlarda; yukarıdaki örneklere bakınız) veya sikloartenolden (diğer ökaryotlarda) yapılır. Hem lanosterol hem de sikloartenol triterpenoid skualenin siklizasyonundan türemiştir. Lanosterol ve sikloartenol bazen protosterol olarak adlandırılır çünkü diğer tüm steroidler için başlangıç bileşikleri olarak hizmet ederler.

Steroid biyosentezi, basit öncüllerden steroid üreten anabolik bir yoldur. Hayvanlarda (diğer birçok organizmaya kıyasla) benzersiz bir biyosentetik yol izlenir, bu da yolu antibiyotikler ve diğer enfeksiyon önleyici ilaçlar için ortak bir hedef haline getirir. İnsanlarda steroid metabolizması aynı zamanda statinler gibi kolesterol düşürücü ilaçların da hedefidir. İnsanlarda ve diğer hayvanlarda steroidlerin biyosentezi, dimetilalil difosfat (DMAPP) ve izopentenil difosfat (IPP) için yapı taşı olarak asetil-CoA kullanan mevalonat yolunu takip eder.

Sonraki adımlarda DMAPP ve IPP farnesil difosfat (FPP) oluşturmak üzere konjuge olur ve bunlar da lineer triterpenoid skualen oluşturmak üzere birbirleriyle konjuge olur. Skualen biyosentezi, skualen/fitoen sentaz ailesine ait olan skualen sentaz tarafından katalize edilir. Skualenin daha sonraki epoksidasyonu ve siklizasyonu, diğer steroidlere (steroidogenez) ek modifikasyonlar için başlangıç noktası olan lanosterolü üretir. Diğer ökaryotlarda epoksidize skualenin (oksidoskualen) siklizasyon ürünü sikloartenoldür.

Mevalonat yolu

Chemical flow chart
Mevalonat yolu

Mevalonat yolu (HMG-CoA redüktaz yolu olarak da adlandırılır) asetil-CoA ile başlar ve dimetilalil difosfat (DMAPP) ve izopentenil difosfat (IPP) ile sonlanır.

DMAPP ve IPP, terpenler ve izoprenoidler (karotenoidleri içeren ve bitki doğal ürünlerinin en büyük sınıfını oluşturan geniş bir lipid sınıfı) oluşturmak üzere bir araya getirilen ve modifiye edilen izopren birimlerini bağışlar. Burada, izopren birimleri skualen yapmak için birleştirilir ve lanosterol yapmak için bir dizi halka halinde katlanır. Lanosterol daha sonra kolesterol ve ergosterol gibi diğer steroidlere dönüştürülebilir.

İki ilaç sınıfı mevalonat yolunu hedef alır: yüksek kolesterol seviyelerini düşürmek için kullanılan statinler (rosuvastatin gibi) ve bir dizi kemik dejeneratif hastalığı tedavi etmek için kullanılan bifosfonatlar (zoledronat gibi).

Steroidogenez

Chemical-diagram flow chart
Başlıca steroid hormon sınıfları, bireysel steroidler ve enzimatik yollarla birlikte insan steroidogenezi. Bir öncülden moleküler yapıdaki değişiklikler beyaz renkle vurgulanmıştır.

Steroidogenez, steroidlerin kolesterolden üretildiği ve diğer steroidlere dönüştüğü biyolojik süreçtir. Steroidogenez yolları türler arasında farklılık gösterir. Yukarıda belirtildiği gibi steroid hormonların ana sınıfları (önde gelen üyeleri ve işlevleriyle) progestojenler, kortikosteroidler (kortikoidler), androjenler ve östrojenlerdir. Bu sınıfların insan steroidojenezi birkaç yerde gerçekleşir:

 • Progestojenler diğer tüm insan steroidlerinin öncüleridir ve steroid üreten tüm insan dokuları önce kolesterolü pregnenolona dönüştürmelidir. Bu dönüşüm, ilgili dokunun mitokondriyonu içinde gerçekleşen steroid sentezinin hız sınırlayıcı adımıdır.
 • Kortizol, kortikosteron, aldosteron ve testosteron adrenal kortekste üretilir.
 • Estradiol, estron ve progesteron öncelikle yumurtalıkta, estriol hamilelik sırasında plasentada ve testosteron öncelikle testislerde yapılır (bir miktar testosteron da adrenal kortekste üretilir).
 • Estradiol, testosterondan doğrudan (erkeklerde) veya birincil olarak DHEA - androstenedion - estron ve ikincil olarak testosteron (kadınlarda) yolu ile dönüştürülür.
 • Stromal hücrelerin androjen açlığı çeken prostat kanseri hücreleri tarafından üretilen sinyallere yanıt olarak steroid ürettiği gösterilmiştir.
 • Merkezi sinir sistemindeki (MSS) bazı nöronlar ve glia, de novo veya periferik kaynaklardan pregnenolon, progesteron, DHEA ve DHEAS'nin lokal sentezi için gerekli enzimleri ifade eder.
Başlıca cinsiyet hormonlarının üretim oranları, salgılanma oranları, klirens oranları ve kan seviyeleri
Seks Seks hormonu Üreme
faz
Kan
üretim oranı
Gonadal
salgı oranı
Metabolik
temizleme oranı
Referans aralığı (serum seviyeleri)
SI birimleri SI olmayan birimler
Erkekler Androstenedion
2,8 mg/gün 1,6 mg/gün 2200 L/gün 2,8-7,3 nmol/L 80-210 ng/dL
Testosteron
6,5 mg/gün 6,2 mg/gün 950 L/gün 6,9-34,7 nmol/L 200-1000 ng/dL
Estrone
150 μg/gün 110 μg/gün 2050 L/gün 37-250 pmol/L 10-70 pg/mL
Estradiol
60 μg/gün 50 μg/gün 1600 L/gün <37-210 pmol/L 10-57 pg/mL
Estron sülfat
80 μg/gün Önemsiz 167 L/gün 600-2500 pmol/L 200-900 pg/mL
Kadınlar Androstenedion
3,2 mg/gün 2,8 mg/gün 2000 L/gün 3,1-12,2 nmol/L 89-350 ng/dL
Testosteron
190 μg/gün 60 μg/gün 500 L/gün 0,7-2,8 nmol/L 20-81 ng/dL
Estrone Foliküler faz 110 μg/gün 80 μg/gün 2200 L/gün 110-400 pmol/L 30-110 pg/mL
Luteal evre 260 μg/gün 150 μg/gün 2200 L/gün 310-660 pmol/L 80-180 pg/mL
Postmenopoz 40 μg/gün Önemsiz 1610 L/gün 22-230 pmol/L 6-60 pg/mL
Estradiol Foliküler faz 90 μg/gün 80 μg/gün 1200 L/gün <37-360 pmol/L 10-98 pg/mL
Luteal evre 250 μg/gün 240 μg/gün 1200 L/gün 699-1250 pmol/L 190-341 pg/mL
Postmenopoz 6 μg/gün Önemsiz 910 L/gün <37-140 pmol/L 10-38 pg/mL
Estron sülfat Foliküler faz 100 μg/gün Önemsiz 146 L/gün 700-3600 pmol/L 250-1300 pg/mL
Luteal evre 180 μg/gün Önemsiz 146 L/gün 1100-7300 pmol/L 400-2600 pg/mL
Progesteron Foliküler faz 2 mg/gün 1,7 mg/gün 2100 L/gün 0,3-3 nmol/L 0,1-0,9 ng/mL
Luteal evre 25 mg/gün 24 mg/gün 2100 L/gün 19-45 nmol/L 6-14 ng/mL
Notlar ve kaynaklar
Notlar: "Bir steroidin dolaşımdaki konsantrasyonu bezlerden salgılanma hızı, prekürsör veya prehormonların steroide metabolizma hızı ve dokular tarafından ekstrakte edilme ve metabolize edilme hızı ile belirlenir. Bir steroidin salgılanma hızı, bileşiğin bir bezden birim zamanda toplam salgılanmasını ifade eder. Salgılama oranları, bir bezden zaman içinde venöz atık örneklenerek ve arteriyel ve periferik venöz hormon konsantrasyonu çıkarılarak değerlendirilmiştir. Bir steroidin metabolik temizlenme hızı, birim zamanda hormondan tamamen temizlenen kan hacmi olarak tanımlanır. Bir steroid hormonun üretim hızı, bezlerden salgılanması ve prohormonların ilgili steroide dönüştürülmesi dahil olmak üzere tüm olası kaynaklardan bileşiğin kana girişini ifade eder. Kararlı durumda, tüm kaynaklardan kana giren hormon miktarı, temizlenme hızının (metabolik temizleme hızı) kan konsantrasyonu ile çarpımına eşit olacaktır (üretim hızı = metabolik temizleme hızı × konsantrasyon). Dolaşımdaki steroid havuzuna prohormon metabolizmasının katkısı azsa, üretim hızı salgılama hızına yaklaşacaktır." Kaynaklar: Şablona bakınız.

Alternatif yollar

Bitkilerde ve bakterilerde, non-mevalonat yolu (MEP yolu) IPP ve DMAPP üretmek için substrat olarak piruvat ve gliseraldehit 3-fosfat kullanır.

Hastalıklar sırasında, normalde sağlıklı insanlarda önemli olmayan yollar kullanılabilir. Örneğin, konjenital adrenal hiperplazinin bir formunda 21-hidroksilaz enzimatik yolundaki bir eksiklik 17α-Hidroksiprogesteron (17-OHP) fazlalığına yol açar - bu patolojik 17-OHP fazlalığı da dihidrotestosterona (DHT) dönüştürülebilir, güçlü bir androjen) diğerlerinin yanı sıra 17,20 Liyaz (sitokrom P450 enzim ailesinin bir üyesi), 5α-Redüktaz ve 3α-Hidroksisteroid dehidrojenaz yoluyla.

Katabolizma ve atılım

Steroidler öncelikle CYP3A4 gibi sitokrom P450 oksidaz enzimleri tarafından oksitlenir. Bu reaksiyonlar steroid halkasına oksijen ekleyerek kolesterolün diğer enzimler tarafından safra asitlerine parçalanmasını sağlar. Bu asitler daha sonra safra içinde karaciğerden salgılanarak elimine edilebilir. Oksidaz geninin ifadesi, yüksek kan steroid konsantrasyonu olduğunda steroid sensörü PXR tarafından düzenlenebilir. Kolesterol ve safra asitlerinin yan zincirinden yoksun olan steroid hormonlar tipik olarak çeşitli halka pozisyonlarında hidroksillenir veya 17 pozisyonunda oksitlenir, sülfat veya glukuronik asit ile konjuge edilir ve idrarla atılır.

İzolasyon, yapı belirleme ve analiz yöntemleri

Steroid izolasyonu, bağlama bağlı olarak, kimyasal yapının aydınlatılması, türevlendirme veya bozunma kimyası, biyolojik testler ve diğer araştırma ihtiyaçları için gerekli kimyasal maddenin izolasyonudur (genellikle miligram ila gram, ancak genellikle daha fazla veya ilgilenilen maddenin "analitik miktarlarının" izolasyonu (odak noktası maddenin tanımlanması ve miktarının belirlenmesi (örneğin, biyolojik doku veya sıvıda). İzole edilen miktar analitik yönteme bağlıdır, ancak genellikle bir mikrogramdan azdır. İki ürün ölçeğine ulaşmak için izolasyon yöntemleri farklıdır, ancak ekstraksiyon, çökeltme, adsorpsiyon, kromatografi ve kristalizasyonu içerir. Her iki durumda da, izole edilen madde kimyasal homojenliğe kadar saflaştırılır; LC-MS gibi birleşik ayırma ve analitik yöntemler, saf numunedeki tek bir türü tespit etmek için "ortogonal" olacak şekilde seçilir - madde ve izole edici matris arasındaki farklı etkileşim modlarına dayalı olarak ayırmalarını sağlar. Yapı belirleme, NMR ve küçük molekül kristalografisini içeren gelişen bir dizi kimyasal ve fiziksel yöntem kullanarak izole edilmiş saf bir steroidin kimyasal yapısını belirleme yöntemlerini ifade eder. Analiz yöntemleri, bir steroidin bir karışımda bulunup bulunmadığını ve miktarını belirlemeye yönelik analitik yöntemleri vurgulayarak yukarıdaki alanların her ikisiyle de örtüşmektedir.

Kimyasal sentez

Fitosterol yan zincirlerinin mikrobiyal katabolizması C-19 steroidleri, C-22 steroidleri ve 17-ketosteroidleri (yani adrenokortikal hormonların ve kontraseptiflerin öncülleri) verir. Fonksiyonel grupların eklenmesi ve modifikasyonu, bu kimyasal sınıflandırma içinde mevcut olan çok çeşitli ilaçları üretirken kilit öneme sahiptir. Bu modifikasyonlar geleneksel organik sentez ve/veya biyotransformasyon teknikleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Prekürsörler

Semisentez

Steroidlerin yarı sentezi genellikle kolesterol, fitosteroller veya sapojenler gibi öncülerden başlar. Meksika barbasco ticaretiyle uğraşan Syntex şirketinin çabaları, sentetik steroid ilaç endüstrisinin ilk günlerinde sapogenin diosgenin üretmek için Dioscorea mexicana'yı kullanmıştır.

Toplam sentez

Bazı steroidal hormonlar ekonomik olarak sadece petrokimyasallardan (örneğin 13-alkil steroidler) total sentez yoluyla elde edilir. Örneğin, Norgestrel ilacı, fenolden türetilen bir petrokimyasal olan metoksi-1-tetralondan başlar.

Araştırma ödülleri

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere steroid araştırmaları için bir dizi Nobel Ödülü verilmiştir:

 • 1927 (Kimya) Heinrich Otto Wieland - Safra asitleri ve sterollerin yapısı ve bunların vitaminlerle bağlantısı
 • 1928 (Kimya) Adolf Otto Reinhold Windaus - Sterollerin yapısı ve vitaminlerle bağlantısı
 • 1939 (Kimya) Adolf Butenandt ve Leopold Ružička - Steroid seks hormonlarının izolasyonu ve yapısal çalışmaları ve yüksek terpenler üzerine ilgili çalışmalar
 • 1950 (Fizyoloji veya Tıp) Edward Calvin Kendall, Tadeus Reichstein ve Philip Hench - Adrenal hormonların yapısı ve biyolojik etkileri
 • 1965 (Kimya) Robert Burns Woodward - Kısmen, kolesterol, kortizon ve lanosterol sentezi için
 • 1969 (Kimya) Derek Barton ve Odd Hassel - Steroid çekirdeğini vurgulayarak kimyada konformasyon kavramının geliştirilmesi
 • 1975 (Kimya) Vladimir Prelog - Kısmen, skualen aracılığıyla mevalonik asitten kolesterol biyosentezinin stereokimyasal seyrini belirlemeye yönelik yöntemler geliştirdiği için