El-Kaide

bilgipedi.com.tr sitesinden
El-Kaide
القاعدة‎
Kuruluş 1988
Bağlı gruplar

El-Kaide Merkez (1988-günümüz)
Irak el-Kaidesi (2004-2006, Ocak 2006'da Mücahit Şura Meclisi oldu)
Mücahit Şura Meclisi (2006, Ekim 2006'da Irak İslam Devleti oldu)
Irak İslam Devleti (2006-2013, Nisan 2013'te Irak ve Şam İslam Devleti oldu)
Irak ve Şam İslam Devleti (2013-2013)
Mağrip el-Kaidesi (2007-günümüz)
Tehvid el-Cihad (2008-günümüz)
Arap Yarımadası el-Kaidesi (2009-günümüz)
Eş-Şebab (2010-günümüz)
En-Nusra Cephesi (2012-2016)
El-Murabitun (2013-2015, Aralık 2015'te Mağrip el-Kaidesi'ne katıldı)
Cund el-Aksa (2014-günümüz)
Hint Altkıtası el-Kaidesi (2014-günümüz)
Horasan Grubu
Sina Yarımadası el-Kaidesi
El-Kaide Kürt Taburları
Bosna-Hersek el-Kaidesi (c. 1992-günümüz)
Ebu Hafsa el-Mısri Tugayları
Tanzim Kaide el-Cihad
Yemen el-Kaidesi (c. 2000-2009)

Suudi Arabistan el-Kaidesi (?-2009)
Lider(ler) Usame bin Ladin (1988-2011)
Eymen ez-Zevahiri (2011-günümüz)
Etkin bölgeler Dünya çapında (ağırlıklı olarak Orta Doğu)
İdeoloji Cihatçı Selefilik
İslami köktendincilik
Kutubçuluk
Vahhabilik
Ümmetçilik
Hilâfetçilik
Antisemitizm
Anti-Siyonizm
Antikomünizm
Müttefikler
 • Ceyş-i Muhammed
 • Ensar el-İslam (iddia)
 • Hakkani ağı
 • İslam Cemaati
 • Kafkasya Emirliği
 • Leşker-i Tayyibe
 • Mısır İslam Cihadı
 • Özbekistan İslami Hareketi
 • Taliban
 • Tehrik-i Taliban Pakistan
 • Türkistan İslam Partisi
Rakip(ler)
Çatışma(lar)

Terörizmle Savaş
Afganistan'da

 • Afganistan İç Savaşı (1996-2001)
 • Afganistan Savaşı (2001-14)
 • Afganistan Savaşı (2015-günümüz)

Tacikistan'da

 • Tacikistan İç Savaşı

Rusya'da

 • İkinci Çeçen Savaşı

Yemen'de

 • Yemen'deki el-Kaide ayaklanması

Mağrip'te

 • Mağrip İsyanı
 • Kuzey Mali çatışması

Irak'ta

 • Irak Savaşı
 • Irak İsyanı

Pakistan'da

 • Veziristan Savaşı
 • Belucistan Çatışması

Somali'de

 • Somali Savaşı (2006-09)
 • Somali Savaşı (2009-günümüz)

Suriye'de

 • Suriye İç Savaşı
 • Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı yapılan askerî müdahaleler

Mısır'da

 • Sina Ayaklanması
 • Mısır krizi

Örgütün üstlendiği 11 Eylül saldırıları
Pakistanlı gazeteci Hamid Mir, el-Kaide lideri Usame bin Ladin ile 1997 yılında röportaj yaparken.

El-Kaide (Arapçaالقاعدة, Türkçe karşılığı "vakıf"), Dünya çapında faaliyet gösteren Radikal İslamcı silahlı örgüt. Kökenleri Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalede bulunduğu döneme dayanan örgüt, 1988 yılında kuruldu. BMGK, NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ile birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanmaktadır. Aralarında 11 Eylül ve 2002 Bali saldırılarının da bulunduğu, bir kısmı sivilleri hedef alan çeşitli saldırıların sorumluluğunu üstlenmiştir.

Kuruluşundan, 2 Mayıs 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı kuvvetler tarafından gerçekleştirilen harekât sonucunda öldürülmesine kadar liderliğini, kurucusu Usame bin Ladin'in yürüttüğü örgütün liderliğini günümüzde Usame bin Ladin'in iki yardımcısından biri olan Eymen ez-Zevahiri sürdürmektedir. Ez-Zevahiri, yayınladığı ses kaydında Taliban'ın yeni lideri Ahtar Mansur'a bağlılığını açıklamıştır. El-Kaide, Yemen'de birçok yeri ele geçirmiş durumdadır.

El-Kaide (/ælˈkdə, ˌælkɑːˈdə/; Arapça: القاعدة al-Qāʿidah, IPA: [ælqɑːʕɪdɐ], lit. 'the Base' veya 'the Foundation', alternatif olarak el-Kaide ve el-Kaide olarak da yazılır), resmi adıyla Qaedat al-Jihad, Selefi cihatçılardan oluşan çok uluslu militan Sünni İslamcı aşırıcı bir ağdır. Usame bin Ladin, Abdullah Azzam ve diğer bazı Arap gönüllüler tarafından 1988 yılında Sovyet-Afgan Savaşı sırasında kurulmuştur.

El-Kaide, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (daimi üyeleri Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'dir), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Avrupa Birliği, Hindistan ve diğer çeşitli ülkeler tarafından terörist grup olarak tanımlanmıştır (aşağıya bakınız). El-Kaide, 1998 ABD büyükelçiliği bombalamaları, 11 Eylül saldırıları ve 2002 Bali bombalamaları da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde askeri olmayan ve askeri hedeflere saldırılar düzenlemiştir.

Birleşik Devletler hükümeti 11 Eylül saldırılarına, El Kaide ve müttefiklerinin altını oymayı amaçlayan "teröre karşı savaş" başlatarak karşılık verdi. Usame bin Ladin de dahil olmak üzere kilit liderlerin ölümü, El Kaide'nin operasyonlarının yukarıdan aşağıya örgütlenme ve saldırı planlamasından, ilişkili gruplar ve yalnız kurt operatörlerinden oluşan gevşek bir ağ tarafından gerçekleştirilen saldırıların planlanmasına kaymasına neden oldu. El-Kaide karakteristik olarak intihar saldırıları ve birden fazla hedefin eş zamanlı olarak bombalanmasını içeren saldırılar düzenlemektedir. El Kaide ideologları, Müslüman ülkelerde yozlaşmış sapmalar olarak algıladıkları tüm yabancı ve seküler etkilerin şiddet yoluyla ortadan kaldırılmasını öngörmektedir.

El-Kaide üyeleri (ABD'nin başını çektiği) bir Hıristiyan-Yahudi ittifakının İslam'a karşı savaşmak ve İslam'ı yok etmek için komplo kurduğuna inanmaktadır. Selefi cihatçılar olarak El Kaide üyeleri, savaşçı olmayanların öldürülmesinin dini olarak onaylandığına inanmaktadır. El-Kaide ayrıca insan yapımı kanunlar olarak gördüğü şeylere karşı çıkmakta ve bunların yerine sadece katı bir şeriat (ilahi kanun olarak algılanan İslami dini kanun) getirmek istemektedir.

El-Kaide, kāfir olarak gördüğü insanlara yönelik birçok saldırı gerçekleştirmiştir. Ayrıca Müslümanlar arasında mezhepsel şiddetin kışkırtılmasından da sorumludur. El-Kaide liberal Müslümanları, Şiileri, Sufileri ve diğer İslami mezhepleri sapkın olarak görmektedir ve üyeleri ve sempatizanları bu mezheplerin camilerine, türbelerine ve toplantılarına saldırmıştır. Mezhepçi saldırılara örnek olarak 2004 Aşure katliamı, 2006 Sadr Şehri bombalamaları, Nisan 2007 Bağdat bombalamaları ve 2007 Yezidi topluluğu bombalamaları verilebilir.

Usame bin Ladin'in 2011'de ölümünün ardından Mısırlı Eymen el-Zevahiri tarafından yönetilen örgütün 2021'den itibaren bölgesel operasyonları üzerindeki merkezi hakimiyetinin zayıfladığı bildirilmektedir.

Örgüt

El-Kaide günlük operasyonlarını sadece dolaylı olarak kontrol etmektedir. Örgütün felsefesi karar alma mekanizmasının merkezileştirilmesini gerektirirken uygulamanın ademi merkezileştirilmesine izin vermektedir. El Kaide'nin üst düzey liderleri örgütün ideolojisini ve yol gösterici stratejisini tanımlamış, ayrıca basit ve kolay anlaşılır mesajlar dile getirmişlerdir. Aynı zamanda, orta düzey örgütlere özerklik tanındı, ancak büyük ölçekli saldırılar ve suikastlar öncesinde üst yönetime danışmaları gerekiyordu. Üst yönetim şura konseyinin yanı sıra askeri operasyonlar, finans ve bilgi paylaşımı komitelerini de içeriyordu. El Kaide'nin bilgi komiteleri aracılığıyla gruplarıyla iletişim kurmaya özel önem verdi. Ancak Terörle Savaş'tan sonra El Kaide'nin liderliği yalnızlaştı. Sonuç olarak liderlik merkezsizleşti ve örgüt çeşitli El Kaide gruplarına bölünerek bölgeselleşti.

Pek çok terörizm uzmanı küresel cihatçı hareketin her düzeyde El Kaide liderliği tarafından yönlendirildiğine inanmamaktadır. Ancak Bin Ladin, ölümünden önce bazı Müslüman aşırılık yanlıları üzerinde önemli bir ideolojik nüfuza sahipti. Uzmanlar El Kaide'nin birbirinden farklı bir dizi bölgesel harekete bölündüğünü ve bu grupların birbirleriyle çok az bağlantıları olduğunu savunuyor.

Bu görüş Usame bin Ladin'in Ekim 2001'de Tayseer Allouni ile yaptığı röportajda anlattıklarını yansıtmaktadır:

Bu mesele belirli bir kişiyle ilgili değildir ve ... El Kaide Örgütü ile de ilgili değildir. Bizler, lideri Muhammed Peygamber olan bir İslam Milleti'nin çocuklarıyız, Rabbimiz birdir... ve tüm gerçek inananlar [mü'minler] kardeştir. Dolayısıyla durum Batı'nın tasvir ettiği gibi, belirli bir adı ('El Kaide' gibi) olan bir 'örgüt' vb. değildir. Bu özel isim çok eskidir. Bizim herhangi bir niyetimiz olmadan doğdu. Kardeş Ebu Ubeyde ... gaddar, kibirli, acımasız, terör estiren Sovyet imparatorluğuna karşı savaşacak gençleri eğitmek için bir askeri üs kurdu. Buraya eğitim üssü anlamında 'Üs' ['Al-Qa'idah'] adı verildi ve bu isim büyüdü. Biz bu ulustan ayrı değiliz. Biz bir ulusun çocuklarıyız ve onun ayrılmaz bir parçasıyız ve uzak doğudan, Filipinler'den Endonezya'ya, Malezya'ya, Hindistan'a, Pakistan'a yayılan ve Moritanya'ya ulaşan halk gösterilerinden ... ve böylece bu ulusun vicdanını tartışıyoruz.

Bruce Hoffman ise El Kaide'yi Pakistan'ın aşiret bölgelerinden güçlü bir şekilde yönetilen uyumlu bir ağ olarak görmektedir.

Sahel'de Tip 56 saldırı tüfeğiyle silahlanmış bir El Kaide militanı, 2012

İştirakler

El-Kaide'nin aşağıdaki doğrudan bağlı kuruluşları vardır:

 • Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP)
 • Hint Alt Kıtasında El Kaide (AQIS)
 • İslami Mağrip El Kaidesi (AQIM)
 • El-Şebab
 • Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM)
 • Bosna Hersek'te El Kaide
 • Kafkasya ve Rusya'da El Kaide
 • Gazze'de El Kaide
 • Kürdistan'da El Kaide
 • Lübnan'da El Kaide
 • İspanya'da El Kaide
 • Malay Takımadalarında El Kaide
 • Sina Yarımadası'ndaki El Kaide
 • Din Muhafızları Örgütü
 • İki Nil Ülkesindeki El Kaide (AQTN).

Halihazırda aşağıdakilerin El Kaide'nin dolaylı bağlı kuruluşları olduğuna inanılmaktadır:

 • Kafkasya Emirliği (fraksiyonlar)
 • Fetih el-İslam
 • İslami Cihad Birliği
 • Özbekistan İslami Hareketi
 • Jaish-e-Mohammed
 • Jemaah Islamiyah
 • Lashkar-e-Taiba
 • Faslı İslami Savaşçı Grubu

El-Kaide'nin eski bağlı örgütleri arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

 • Ebu Seyyaf (2014 yılında IŞİD'e bağlılık yemini etmiştir)
 • Al-Mourabitoun (2017'de JNIM'e katıldı)
 • Irak El-Kaidesi (daha sonra El-Kaide'den ayrılarak IŞİD adını alan Irak İslam Devleti oldu)
 • Sahel'in Ötesindeki Topraklarda El Kaide (2015'ten beri aktif değil)
 • Ensar el-İslam (çoğunluğu 2014 yılında IŞİD ile birleşti)
 • Ansar Dine (2017'de JNIM'e katıldı)
 • Yemen İslami Cihadı (AQAP oldu)
 • Cund El Aksa (2017'de IŞİD'e bağlılık yemini etti)
 • Batı Afrika'da Birlik ve Cihat Hareketi (2013 yılında Al-Mourabitoun'u oluşturmak için Al-Mulathameen ile birleşti)
 • Rajah Sulaiman hareketi
 • El Nusra Cephesi (Heyet Tahrir El Şam oldu ve 2017'de bağlarını kopardı, tartışmalı)
 • Ensar Beyt el-Makdis (IŞİD ile ittifak sözü verdi ve Sina Vilayeti adını benimsedi)

Liderlik

Usame bin Ladin (1988 - Mayıs 2011)

Bin Laden and Al-Zawahiri photographed in 2001
Usame bin Ladin (solda) ve Eymen el-Zevahiri (sağda) 2001 yılında fotoğraflandı

Usame bin Ladin, El Kaide'nin 1988'deki kuruluşundan 1 Mayıs 2011'de ABD güçleri tarafından öldürülmesine kadar örgütün emiri olarak görev yaptı. Atiyah Abd al-Rahman'ın 22 Ağustos 2011'deki ölümünden önce ikinci komutan olduğu iddia ediliyordu.

Bin Ladin'e üst düzey El Kaide üyelerinden oluşan bir Şura Konseyi danışmanlık yapıyordu. Grubun 20-30 kişiden oluştuğu tahmin ediliyordu.

Mayıs 2011'den sonra

Eymen El Zevahiri El Kaide'nin emir yardımcısıydı ve Bin Ladin'in ölümünün ardından emirlik görevini üstlendi. El-Zevahiri, geçici komutan olarak görev yapan Seyf el-Adel'in yerine geçti.

5 Haziran 2012'de Pakistan istihbarat yetkilileri El Rahman'ın sözde ikinci adamı Ebu Yahya El Libi'nin Pakistan'da öldürüldüğünü açıkladı.

Nasır el Vuhayşi'nin 2013 yılında El Kaide'nin genel ikinci komutanı ve genel müdürü olduğu iddia edildi. Haziran 2015'te Yemen'de bir ABD hava saldırısında öldürülene kadar Arap Yarımadası El Kaidesi'nin (AQAP) lideriydi. Vuhayşi'nin Eymen el-Zevahiri'nin yardımcısı olarak halefi olduğu iddia edilen Ebu Hayr el-Masri Şubat 2017'de Suriye'de bir ABD hava saldırısında öldürüldü.

El Kaide'nin ağı, bir dizi bölgesel düğümün liderliğinden yararlanan komplocu bir ağ olarak sıfırdan inşa edildi. Örgüt kendisini çeşitli komitelere ayırmıştır:

 • Ajanların eğitiminden, silah temininden ve saldırıların planlanmasından sorumlu olan Askeri Komite.
 • Para/İş Komitesi, hawala bankacılık sistemi aracılığıyla ajanların işe alımını ve eğitimini finanse eder. ABD öncülüğünde "terör finansmanı" kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik çabalar en çok 11 Eylül saldırılarından hemen sonraki yıl başarılı olmuştur. El-Kaide, Pakistan'da bulunan ve bazıları 10 milyon ABD dolarına kadar işlem yapabilen 1,000 kadar hawaladar gibi denetlenmeyen bankalar aracılığıyla faaliyet göstermeye devam etmektedir. Komite ayrıca sahte pasaport temin etmekte, El Kaide üyelerine ödeme yapmakta ve kar amaçlı işletmeleri denetlemektedir. 11 Eylül Komisyonu Raporu'nda El Kaide'nin faaliyetlerini yürütmek için yılda 30 milyon dolara ihtiyaç duyduğu tahmin edilmiştir.
 • Hukuk Komitesi şeriat kanunlarını gözden geçirir ve bunlara uygun hareket tarzlarına karar verir.
 • İslami Çalışma/Fetih Komitesi, 1998 yılında Müslümanlara Amerikalıları öldürmelerini söyleyen bir ferman gibi dini fermanlar yayınlar.
 • Medya Komitesi artık feshedilmiş olan Nashrat al Akhbar (İngilizce: Newscast) gazetesini yönetir ve halkla ilişkilerle ilgilenir.
 • El Kaide 2005 yılında video ve ses materyallerini tedarik etmek üzere bir medya prodüksiyon şirketi olan As-Sahab'ı kurdu.

Komuta yapısı

El Kaide'nin üst düzey liderlerinin ve operasyonel yöneticilerinin çoğu 1980'lerde Sovyetlerin Afganistan'ı işgaline karşı savaşan gazilerdi. Usame bin Ladin ve yardımcısı Eymen el-Zevahiri örgütün operasyonel komutanları olarak kabul edilen liderlerdi. Bununla birlikte, El-Kaide operasyonel olarak Eymen El-Zevahiri tarafından yönetilmemektedir. Saldırıların hazırlandığı durumlarda liderliğe danışan çeşitli operasyonel gruplar mevcuttur.

2005 yılında El Kaide'nin 7 Temmuz 2005 Londra bombalamaları ile bağlantısı olup olmadığı sorulduğunda Metropolitan Polis Komiseri Sir Ian Blair şöyle demiştir: "El-Kaide bir örgüt değildir. El Kaide bir çalışma biçimidir ... ama bu olayda bu yaklaşımın izleri vardır ... El Kaide açıkça eğitim verme ... uzmanlık sağlama ... yeteneğine sahiptir ve bence burada olan da budur." 13 Ağustos 2005 tarihli The Independent gazetesi, 7 Temmuz bombacılarının bir El Kaide beyninden bağımsız olarak hareket ettiklerini bildirdi.

Usame bin Ladin'in 11 Eylül öncesinde dört yıl boyunca korumalığını yapmış olan Nasır el Bahri, anılarında örgütün o dönemdeki işleyişini oldukça ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. El-Bahri, El-Kaide'nin resmi idari yapısını ve geniş cephaneliğini anlatmıştır. Ancak yazar Adam Curtis, resmi bir örgüt olarak El Kaide fikrinin esasen bir Amerikan icadı olduğunu savunmuştur. Curtis, "El Kaide" isminin kamuoyunun dikkatine ilk kez 2001 yılında Bin Ladin ve 1998 yılında Doğu Afrika'daki ABD elçiliğinin bombalanmasından sorumlu tutulan dört kişinin yargılandığı davada sunulduğunu iddia etmiştir. Curtis şöyle yazmıştı:

Gerçek şuydu ki Bin Ladin ve Eymen El Zevahiri, yeni stratejinin cazibesine kapılan hayal kırıklığına uğramış İslamcı militanlardan oluşan gevşek bir birliğin odağı haline gelmişti. Ama ortada bir örgüt yoktu. Bunlar çoğunlukla kendi operasyonlarını planlayan ve finansman ve yardım için Bin Ladin'e başvuran militanlardı. Bin Ladin onların komutanı değildi. Ayrıca bin Ladin'in 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikalıların verdiği ismin bu olduğunu anlayıncaya kadar "El Kaide" terimini bir grubun adını ifade etmek için kullandığına dair hiçbir kanıt yoktur.

2001 yılındaki dava sırasında ABD Adalet Bakanlığı'nın bin Ladin'i Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act kapsamında gıyabında suçlayabilmesi için bir suç örgütünün lideri olduğunu göstermesi gerekiyordu. Örgütün adı ve yapısına ilişkin ayrıntılar, grubun kurucu üyesi ve bin Ladin'in eski bir çalışanı olduğunu söyleyen Cemal el Fadl'ın ifadesinde yer aldı. Dürüst olmama geçmişi ve ABD askeri tesislerine saldırmak için komplo kurma suçundan hüküm giydikten sonra itiraf pazarlığı anlaşmasının bir parçası olarak ifade vermesi nedeniyle El Fadl'ın ifadesinin güvenilirliğine ilişkin sorular bir dizi kaynak tarafından gündeme getirildi. El Fadl'ı savunan savunma avukatlarından Sam Schmidt şunları söyledi:

El Fadl'ın ifadesinde, Amerikalıların bir araya gelmesine yardımcı olduğu imajını desteklemek için yanlış olduğuna inandığım seçici bölümler vardı. Bence bu örgütün ne olduğuna dair birleşik bir imajla ilgili bazı özel ifadelerinde yalan söyledi. El Kaide'yi yeni mafya ya da yeni komünistler haline getirdi. Onları bir grup olarak tanımlanabilir hale getirdi ve dolayısıyla El Kaide ile ilişkili herhangi bir kişinin Bin Ladin tarafından yapılan herhangi bir eylem ya da açıklama nedeniyle yargılanmasını kolaylaştırdı.

Saha operasyonları

Pakistanlı gazeteci Hamid Mir, Usame bin Ladin ile Afganistan'da röportaj yaparken, 1997

Grup içinde uygun askeri eğitimden geçmiş ve isyancı güçlere komuta edebilecek kapasitede kaç kişi olduğu büyük ölçüde bilinmemektedir. Bin Ladin'in yerleşkesine 2011 yılında yapılan baskında ele geçirilen belgeler 2002 yılında El Kaide'nin çekirdek kadrosunun 170 kişi olduğunu göstermektedir. 2006 yılında El Kaide'nin 40 ülkede yerleşik birkaç bin komutanı olduğu tahmin ediliyordu. 2009 yılı itibariyle, halen aktif komutanlık yapan üye sayısının 200-300'ü geçmediğine inanılıyordu.

2004 tarihli BBC belgeseli The Power of Nightmares'e göre El Kaide o kadar zayıf bir şekilde birbirine bağlıydı ki Bin Ladin ve yakın arkadaşlarından oluşan küçük bir grup dışında var olduğunu söylemek zordu. Terörizm suçlamasıyla çok sayıda tutuklama yapılmasına rağmen kayda değer sayıda hüküm giymiş El Kaide üyesinin bulunmaması, belgeselde El Kaide tanımına uyan yaygın bir oluşumun varlığından şüphe duyulmasına neden olarak gösteriliyordu. El Kaide'nin komutanları ve uyuyan ajanları bugün dünyanın farklı yerlerinde saklanmaktadır. Çoğunlukla Amerikan ve İsrail gizli servisleri tarafından takip ediliyorlar. El Kaide'nin iki numaralı lideri Abdullah Ahmed Abdullah, İsrail ajanları tarafından öldürüldü. Takma adı Ebu Muhammed el-Masri olan bu kişi Kasım 2020'de İran'da öldürüldü. Kendisi 1988 yılında Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine yönelik suikast girişiminde yer almıştır.

İsyancı güçler

Yazar Robert Cassidy'ye göre El Kaide, Irak ve Pakistan'da direnişçilerle birlikte konuşlanan iki ayrı güç bulundurmaktadır. Sayıları on binleri bulan ilk güç, Sovyet-Afgan savaşında "isyancı savaş güçleri olarak örgütlenmiş, eğitilmiş ve donatılmıştır". Bu güç esas olarak Suudi Arabistan ve Yemen'den gelen yabancı mücahitlerden oluşuyordu. Bu savaşçıların çoğu Bosna ve Somali'de küresel cihat için savaşmaya devam etti. 2006'da sayıları 10,000'i bulan bir başka grup ise Batı'da yaşamakta ve ilkel savaş eğitimi almış bulunmaktadır.

Diğer analistler, El Kaide'nin ilk faaliyet yıllarında "ağırlıklı olarak Arap" olduğunu, ancak 2007 itibariyle örgütün "diğer halkları" da içerdiğini belirtmektedir. El Kaide üyelerinin yüzde 62'sinin üniversite eğitimi aldığı tahmin edilmektedir. Amerikalılar 2011'de ve ertesi yıl Usame bin Ladin, örgütün baş propagandacısı Enver el-Avlaki ve Ebu Yahya el-Libi'nin komutan yardımcısıyla hesaplaşmayı başardı. İyimser sesler artık El Kaide için her şeyin bittiğini söylüyordu. Ancak tam da bu sıralarda Arap Baharı bölgeyi etkisi altına aldı ve yaşanan çalkantılar El Kaide'nin bölgesel güçlerine büyük zarar verdi. Yedi yıl sonra Ayman el-Zevahiri, stratejisini sistematik bir tutarlılıkla uygulayarak örgütün tartışmasız bir numaralı lideri haline geldi. El Kaide ve bağlantılı örgütlere sadık on binlerce kişi yerel ve bölgesel istikrara meydan okuyabildi ve Ortadoğu, Afrika, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Rusya'daki düşmanlarına acımasızca saldırabildi. Aslında, Kuzeybatı Afrika'dan Güney Asya'ya, El Kaide'nin iki düzineden fazla "franchise tabanlı" müttefiki vardı. El Kaide militanlarının sayısı sadece Suriye'de 20.000 olarak belirlenmişti ve Yemen'de 4.000, Somali'de ise yaklaşık 7.000 üyeleri vardı. Savaş henüz bitmemişti.

Finansman

El-Kaide genellikle saldırılar için para dağıtmaz ve çok nadiren banka havalesi yapar. 1990'larda finansman kısmen Usame bin Ladin'in kişisel servetinden geliyordu. Diğer gelir kaynakları arasında eroin ticareti ve Kuveyt, Suudi Arabistan ve diğer İslami Körfez ülkelerindeki destekçilerden gelen bağışlar yer alıyordu. WikiLeaks'in yayınladığı 2009 tarihli bir ABD hükümeti iç yazışmasında "Suudi Arabistan'dan gelen terör finansmanı ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor" deniyordu.

Suudi Arabistan'ın El Kaide'ye verdiği desteğe ilişkin ilk kanıtlardan biri, 2002 yılında Saraybosna'da Bosna polisi tarafından yapılan bir baskın sırasında ele geçirilen ve El Kaide'ye finansman sağlayan ilk kişilerin listesi olan "Altın Zincir" idi. El Kaide'den ayrılan Jamal al-Fadl tarafından onaylanan el yazması listede hem bağışçıların hem de bağıştan yararlananların isimleri yer alıyordu. Usame bin Ladin'in adı faydalanıcılar arasında yedi kez geçerken, 20 Suudi ve Körfez kökenli işadamı ve siyasetçi de bağışçılar arasında yer aldı. Önemli bağışçılar arasında Adel Batterjee ve Wael Hamza Julaidan da bulunuyordu. Batterjee 2004 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından terör finansörü olarak tanımlanmış, Julaidan ise El Kaide'nin kurucularından biri olarak bilinmektedir.

2002'deki Bosna baskını sırasında ele geçirilen belgeler, El Kaide'nin dünyanın dört bir yanındaki elemanlarına mali ve maddi destek sağlamak için hayır kurumlarından geniş ölçüde yararlandığını göstermiştir. Bu faaliyetlerde özellikle Uluslararası İslami Yardım Örgütü (IIRO) ve Dünya Müslüman Birliği (MWL) kullanılmıştır. IIRO'nun El Kaide'nin yardımcısı Ayman el Zevahiri de dahil olmak üzere dünya çapındaki El Kaide ortaklarıyla bağları vardı. Zevahiri'nin kardeşi Arnavutluk'ta IIRO için çalışmış ve El Kaide adına aktif olarak eleman toplamıştı. MWL, El Kaide'nin lideri tarafından açıkça El Kaide'nin finansman kaynakları için öncelikli olarak güvendiği üç hayır kurumundan biri olarak tanımlanmıştır.

Katar desteği iddiaları

Çok sayıda Katar vatandaşı El Kaide'yi finanse etmekle suçlanıyor. Bunlar arasında Katar vatandaşı olan ve İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Alkarama'yı kuran insan hakları aktivisti Abd Al-Rahman al-Nuaimi de bulunmaktadır. ABD Hazinesi 18 Aralık 2013 tarihinde Nuaimi'yi El Kaide'yi destekleyen faaliyetleri nedeniyle terörist olarak tanımladı. ABD Hazinesi Nuaimi'nin "Irak'taki El Kaide'ye önemli ölçüde mali destek sağladığını ve Irak'taki El Kaide ile Katar merkezli bağışçılar arasında bir muhatap olarak hizmet ettiğini" söyledi.

Nuaimi, Irak merkezli El Kaide üst düzey yetkilileri ile Katar vatandaşları arasındaki arabuluculuk rolünün bir parçası olarak Irak'taki El Kaide'ye aylık 2 milyon dolarlık bir transferi denetlemekle suçlandı. Nuaimi'nin El Kaide'nin Suriye'deki en üst düzey temsilcisi Ebu-Halid El Suri ile ilişkileri olduğu ve 2013 yılında El Kaide'ye 600.000 dolarlık bir transfer gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Nuaimi'nin ayrıca 2013 yılında ABD Hazinesi tarafından Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) listesine alınan Yemenli siyasetçi ve Alkarama'nın kurucu üyesi Abdülvahhab Muhammed Abdurrahman el-Humeykani ile de ilişkisi olduğu biliniyor. ABD makamları Humayqani'nin Alkarama'daki rolünü Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP) adına para toplamak için kullandığını iddia etmiştir. AQAP'ın önde gelen isimlerinden biri olan Nuaimi'nin de Yemen'de bulunan AQAP üyelerine fon akışını kolaylaştırdığı bildirildi. Nuaimi ayrıca Humayqani'nin yönettiği hayır kurumuna fon yatırmak ve bu yolla AQAP'ı finanse etmekle de suçlanıyordu. ABD Hazinesi tarafından yaptırım uygulanmasından yaklaşık on ay sonra Nuaimi'nin İngiltere'de iş yapması da engellendi.

Bir başka Katar vatandaşı olan Kalifa Mohammed Turki Subayi, 5 Haziran 2008 tarihinde ABD Hazinesi tarafından "Körfez merkezli El Kaide finansörü" olarak faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırıma tabi tutuldu. Subayi'nin adı 2008 yılında El Kaide üst düzey liderliğine mali ve maddi destek sağlamak suçlamasıyla BM Güvenlik Konseyi'nin Yaptırımlar Listesi'ne eklenmişti. Subayi'nin El Kaide'ye katılanları Güney Asya merkezli eğitim kamplarına taşıdığı iddia ediliyor. Subayi ayrıca 11 Eylül Komisyonu raporuna göre 11 Eylül saldırılarının arkasındaki beyin olduğuna inanılan Pakistan vatandaşı ve üst düzey El Kaide yetkilisi Halid Şeyh Muhammed'e de mali destek sağlamıştır.

Katarlılar ülkenin en büyük STK'sı olan Katar Hayır Kurumu aracılığıyla El Kaide'ye destek sağlamıştır. Katar Hayır Kurumu'nun eski bir üyesi olan El Kaide sığınmacısı El Fadl, mahkemede verdiği ifadede Katar Hayır Kurumu'nun yöneticisi olarak görev yapan Abdullah Muhammed Yusuf'un El Kaide ve aynı zamanda 1990'ların başında El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Sudan'da barınmasını sağlayan siyasi bir grup olan Ulusal İslami Cephe ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Bin Ladin'in 1993 yılında Orta Doğu merkezli Sünni hayır kurumlarını kullanarak denizaşırı ülkelerdeki El Kaide ajanlarına mali destek sağladığı iddia ediliyordu. Aynı belgelerde Bin Ladin'in, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e yönelik başarısız suikast girişiminin El Kaide'nin 1995'ten önce yapabildiği ölçüde hayır kurumlarını kendi elemanlarını desteklemek için kullanma yeteneğini tehlikeye attığı yönündeki şikâyeti de yer almaktadır.

Katar, El Kaide'nin Suriye'deki eski kolu Nusra Cephesi aracılığıyla El Kaide'nin girişimlerini finanse etti. Finansman öncelikle fidye için adam kaçırma yoluyla sağlandı. Terörün Finansmanına Karşı Konsorsiyum (CATF) Körfez ülkesinin 2013'ten bu yana El Nusra'yı finanse ettiğini bildirdi. Asharq Al-Awsat 2017'de Katar'ın fidye için adam kaçırma yoluyla El Nusra'ya 25 milyon dolar destek sağladığını tahmin ediyordu. Buna ek olarak Katar, El Nusra adına bağış kampanyaları da başlattı. El Nusra, Katar destekli bir kampanyayı "gruba yönelik bağışlar için tercih edilen kanallardan biri" olarak kabul etti.

Strateji

El-Kaide'nin hedeflerinin dini mi yoksa siyasi mi olduğu konusundaki anlaşmazlıkta Mark Sedgwick El-Kaide'nin stratejisini yakın vadede siyasi ancak nihai hedefleri dini olarak tanımlamaktadır. 11 Mart 2005'te Al-Quds Al-Arabi, Saif al-Adel'in "El Kaide'nin 2020 Yılı Stratejisi" adlı belgesinden alıntılar yayınladı. Abdel Bari Atwan bu stratejiyi ümmeti her türlü baskıdan kurtarmak için beş aşamadan oluşacak şekilde özetlemektedir:

 1. ABD topraklarında büyük sivil kayıplara yol açacak büyük bir saldırı ya da bir dizi saldırı düzenleyerek ABD ve Batı'yı Müslüman bir ülkeyi işgal etmeleri için kışkırtmak.
 2. İşgalci güçlere karşı yerel direnişi kışkırtmak.
 3. Çatışmayı komşu ülkelere yaymak ve ABD ile müttefiklerini uzun bir yıpratma savaşına sokmak.
 4. El Kaide'yi, doğrudan komuta ve kontrol gerektirmeden diğer ülkelerde gevşek bir şekilde franchise verilebilecek bir ideoloji ve çalışma prensipleri dizisine dönüştürmek ve bu franchise'lar aracılığıyla, 2004 Madrid tren bombalamalarında olduğu gibi çatışmadan çekilene kadar ABD'ye ve ABD ile müttefik olan ülkelere karşı saldırıları kışkırtmak, ancak 7 Temmuz 2005 Londra bombalamalarında aynı etkiyi yaratmadı.
 5. ABD ekonomisi, çok sayıda yerdeki çoklu angajmanların baskısı altında 2020 yılına kadar nihayet çökecektir. Bu da dünya çapında ekonomik sistemin çökmesine ve küresel siyasi istikrarsızlığa yol açacaktır. Bu da El Kaide liderliğinde küresel bir cihada yol açacak ve dünya genelinde bir Vahhabi Halifeliği kurulacaktır.

Atwan, plan gerçekçi olmasa da, "bunun Sovyetler Birliği'nin çöküşünü neredeyse tarif ettiğini düşünmenin ayıltıcı olduğunu" belirtti.

El-Zerkavi ile birlikte hapis yatmış olan Ürdünlü gazeteci ve yazar Fuad Hüseyin'e göre El-Kaide'nin stratejisi yedi aşamadan oluşuyor ve El-Kaide'nin 2020 Stratejisi'nde anlatılan plana benziyor. Bu aşamalar şunlardır:

 1. "Uyanış." Bu aşamanın 2001'den 2003'e kadar sürmesi öngörülmüştür. Bu aşamanın amacı ABD topraklarında çok sayıda sivilin öldüğü bir saldırı düzenleyerek ABD'yi Müslüman bir ülkeye saldırması için kışkırtmaktır.
 2. "Gözleri Açmak." Bu aşamanın 2003'ten 2006'ya kadar sürmesi gerekiyordu. Bu aşamanın amacı genç erkekleri davaya kazandırmak ve El Kaide grubunu bir harekete dönüştürmekti. Irak'ın tüm operasyonların merkezi olması ve diğer ülkelerdeki üslere mali ve askeri destek sağlanması öngörülüyordu.
 3. "Ayağa Kalkma ve Ayaklanma" aşamasının 2007'den 2010'a kadar sürmesi öngörülüyordu. Bu aşamada El Kaide ek saldırılar gerçekleştirmek ve dikkatini Suriye'ye odaklamak istiyordu. Hüseyin, Arap Yarımadası'ndaki diğer ülkelerin de tehlike altında olduğuna inanıyordu.
 4. El Kaide, Arap Yarımadası'ndaki rejimlerin azalan gücü nedeniyle saflarında ve topraklarında istikrarlı bir büyüme bekliyordu. Bu aşamada saldırıların ana odağı petrol tedarikçileri ve siber terörizm olacak, ABD ekonomisi ve askeri altyapısı hedef alınacaktı.
 5. 2013-2016 yılları arasında öngörülen İslami Halifeliğin ilanı. Bu aşamada El Kaide İsrail'in direnişinin büyük ölçüde azalmasını bekliyordu.
 6. "İslam Ordusu "nun ilanı ve "inananlar ile inanmayanlar arasında savaş", diğer adıyla "topyekûn çatışma".
 7. 2020'ye kadar tamamlanması öngörülen "Kesin Zafer".

Yedi aşamalı stratejiye göre savaşın iki yıldan az sürmesi öngörülüyor.

Orta Doğu Enstitüsü'nden Charles Lister ve Amerikan Girişim Enstitüsü'nden Katherine Zimmerman'a göre, El Kaide'nin yeni modeli "toplulukları sosyalleştirmek" ve yerel toplulukların desteğiyle geniş bir bölgesel operasyon üssü inşa etmek ve aynı zamanda şeyhlerin finansmanından bağımsız gelir elde etmektir.

İsim

Kuruluşun İngilizce adı, "temel" veya "temel" anlamına gelen Arapça al-qāʿidah (القاعدة) isminin basitleştirilmiş bir çevirisidir. Baştaki al- Arapça "the" belirli artikelidir, dolayısıyla "temel" anlamına gelir.

Arapça'da el-Kaide dört heceden oluşur (/alˈqaː.ʕi.da/). Ancak, isimdeki Arapça sessiz harflerden ikisi İngilizcede bulunmadığından, yaygın olarak kullanılan doğallaştırılmış İngilizce telaffuzlar /ælˈkdə/, /ælˈkdə/ ve /ˌælkɑːˈdə/ şeklindedir. El-Kaide'nin adı ayrıca el-Kaide, el-Kaide veya el-Kaide olarak da çevrilebilir.

Bin Ladin, Ekim 2001'de Al Jazeera muhabiri Tayseer Alouni ile yaptığı bir video röportajında terimin kökenini açıklamıştır:

'El Kaide' ismi uzun zaman önce tamamen tesadüfen ortaya çıktı. Merhum Ebu Ebeida El-Banaşiri, Rusya'nın terörizmine karşı mücahitlerimiz için eğitim kampları kurdu. Eğitim kampına El-Kaide diyorduk. Bu isim kaldı.

Benevolence International Foundation'ın Saraybosna ofisinde ele geçirilen iki belgenin, bu ismin mücahit hareketi tarafından basitçe benimsenmediğini ve Ağustos 1988'de El Kaide adında bir grubun kurulduğunu kanıtladığı iddia edilmiştir. Bu belgelerin her ikisi de yeni bir askeri grubun kurulması için yapılan toplantıların tutanaklarını içermekte ve "El Kaide" terimini içermektedir.

Eski İngiliz Dışişleri Bakanı Robin Cook, El Kaide kelimesinin "veri tabanı" olarak çevrilmesi gerektiğini, çünkü bu kelimenin aslında Rusları yenmek için CIA yardımıyla askere alınan ve eğitilen binlerce mücahit militanın bilgisayar dosyasına atıfta bulunduğunu yazmıştır. Nisan 2002'de grup "Cihat üssü" anlamına gelen Kaidetü'l-Cihad (قاعدة الجهاد qāʿidat al-jihād) adını aldı. Diaa Rashwan'a göre bu, "görünüşe göre Eymen el-Zevahiri tarafından yönetilen Mısır'daki el-Cihad'ın denizaşırı kolunun, Bin Ladin'in 1990'ların ortasında Afganistan'a döndükten sonra kontrolü altına aldığı gruplarla birleşmesinin bir sonucuydu."

İdeoloji

El Kaide'ye ilham veren Mısırlı İslamcı Seyyid Kutub

Radikal İslamcı hareket, İran Devrimi'nden (1978-1979) sonra İslami uyanış ve İslamcı hareketin yükselişi sırasında gelişmiştir.

Bazıları İslamcı yazar ve düşünür Seyyid Kutub'un yazılarının El Kaide örgütüne ilham verdiğini iddia etmiştir. Kutub 1950'lerde ve 1960'larda, şeriat hukukunun eksikliği nedeniyle Müslüman dünyanın artık Müslüman olmadığını ve cahiliye olarak bilinen İslam öncesi cehalete geri döndüğünü vaaz etmiştir. Kutub, İslam'ı yeniden tesis etmek için, "gerçek İslam devletleri" kurmak, şeriatı uygulamak ve Müslüman dünyasını Müslüman olmayan etkilerden kurtarmak amacıyla doğru Müslümanlardan oluşan bir öncüye ihtiyaç olduğunu savunmuştur. Kutub'a göre İslam'ın düşmanları arasında "komplolar kuran" ve İslam'a karşı çıkan "dünya Yahudiliği" de vardı.

Bin Ladin'in yakın bir üniversite arkadaşı olan Muhammed Cemal Halife'nin sözleriyle:

İslam diğer dinlerden farklıdır; o bir yaşam biçimidir. Biz [Halife ve Bin Ladin] İslam'ın nasıl yemek yediğimiz, kiminle evlendiğimiz, nasıl konuştuğumuz hakkında ne söylediğini anlamaya çalışıyorduk. Seyyid Kutub'u okuduk. Bizim neslimizi en çok etkileyen kişi oydu.

Kutub aynı zamanda Ayman el-Zevahiri'yi de etkiledi. Zevahiri'nin amcası ve anne tarafından aile reisi olan Mafouz Azzam, Kutub'un öğrencisi, çırağı, kişisel avukatı ve mirasının yöneticisiydi. Azzam, idamından önce Kutub'u canlı gören son kişilerden biriydi. Zevahiri, Knights under the Prophet's Banner adlı eserinde Kutub'a saygılarını sunmuştur.

Kutub birçok Müslümanın gerçek Müslüman olmadığını savunuyordu. Kutub'a göre bazı Müslümanlar mürteddi. Bu sözde mürtedler arasında şeriat kanunlarını uygulamadıkları için Müslüman ülkelerin liderleri de vardı.

El-Kaide, İslam dünyasını Batı'nın etkisinden kurtarıp İsrail'i de yok ederek, İspanya'dan Endonezya'ya kadar uzanan bölgede Sünni şeriat kanunlarıyla yönetilen bir devlet kurmayı amaçlamaktadır. cihatçı Selefilik olarak tanımlanan bu ideolojinin kökenleri Mekteb el-Hidemat'a dayandırılmaktadır. Örgüt ayrıca, İslam mezheplerinden Şiiliği de reddeder ve Şiiliği benimseyenleri kâfir olarak değerlendirir. Bin Ladin'in ise Vahhabilik ve Selefilik ideolojilerini, cihatçı bir anlayışla benimsediği belirtilmektedir.

Oluşum

Sovyet yanlısı hükümete karşı Afgan cihadı, El-Kaide'ye ilham veren Selefi Cihatçı hareketi daha da geliştirmiştir. Bu dönemde El Kaide, 19. yüzyılın başlarında Afganistan ve Hayber-Pakhtunkwa sınırlarından İngiliz Hindistan'ına karşı bir cihat hareketine önderlik eden Güney Asyalı militan uyanışçı Seyyid Ahmed Şahid'in (ö. 1831/1246 H.) ideallerini benimsemiştir. El Kaide, Seyyid Ahmed'in ilk nesillerin saflığına dönüş (Selef-i Salih), Batı etkilerine karşı antipati ve İslami siyasi gücün yeniden tesis edilmesi gibi doktrinlerini kolaylıkla benimsemiştir. Pakistanlı gazeteci Hussain Haqqani'ye göre,

"Seyyid Ahmed'in cihat ideolojisini yeniden canlandırması, Güney ve Orta Asya'daki sonraki İslami militan hareketlerin prototipi haline geldi ve aynı zamanda El Kaide ve bölgedeki bağlantılı grupların cihat ağı üzerindeki ana etkidir."

İslam Devleti Teorisi

El Kaide, "dış düşman" olarak gördüğü ABD liderliğindeki "Uluslararası Yahudi-Haçlı İttifakı "na ve "mürted iç düşman" olarak tanımladığı Müslüman ülkelerdeki laik hükümetlere karşı küresel bir Cihad başlatarak Arap Dünyasında Raşidun Halifeliği modelinde bir İslam devleti kurmayı amaçlamaktadır. Yabancı etkiler ve laik yönetimler Cihad yoluyla Müslüman ülkelerden uzaklaştırıldıktan sonra El Kaide, önerdiği İslam devletlerinin yöneticilerinin seçimle belirlenmesini desteklemektedir. Bu, Şeriat'ın (İslam hukuku) uygulanmasını sağlayacak liderlik konseylerinin (Şura) temsilcileri aracılığıyla yapılacaktır. Bununla birlikte, Müslüman ve gayrimüslim yasa koyucuların kendi seçtikleri yasaları yapmak için işbirliği yapmalarını sağlayan parlamentoları kuran seçimlere karşı çıkmaktadır. Ayman El Zevahiri, Peygamberin Sancağı Altında Şövalyeler adlı kitabının ikinci baskısında şöyle yazmaktadır:

"Bizler... çoğunluğun kaprislerine göre değil, şeriatın egemenliği temelinde kurulan doğru yol gösterici halifeliğin hükümetini talep ediyoruz. Yöneticilerini ümmet seçer.... saparlarsa ümmet onları hesaba çeker ve görevden alır. Ümmet o hükümetin kararlarının üretilmesine ve yönünün belirlenmesine katılır. ... [Halife devleti] doğruyu emreder, yanlışı yasaklar ve Müslüman topraklarını özgürleştirmek ve tüm insanlığı her türlü zulüm ve cehaletten kurtarmak için cihat eder."

Dini uyumluluk

Abdel Bari Atwan şöyle yazmıştır:

Liderliğin kendi teolojik platformu esasen Selefi olsa da, örgütün şemsiyesi çeşitli düşünce ekollerini ve siyasi eğilimleri kapsayacak kadar geniştir. El Kaide'nin üyeleri ve destekçileri arasında Vehhabilik, Şafilik, Malikilik ve Hanefilikle bağlantılı kişiler bulunmaktadır. Afgan mücahitlerin liderlerinden Yunis Khalis gibi inançları ve uygulamaları Selefilikle doğrudan çelişen bazı El Kaide üyeleri bile vardır. Halis, evliya türbelerini ziyaret eden ve onların hayır dualarını alan bir mistikti - Bin Ladin'in Vahhabi-Selefi düşünce ekolüne aykırı uygulamalar. Bu pan-İslamcı politikanın tek istisnası Şiiliktir. El-Kaide Şiiliği sapkınlık olarak gördüğü için buna amansızca karşı çıkıyor. Irak'ta ABD ile tam işbirliği yapan Bedir Tugaylarına açıkça savaş ilan etmiş ve artık Şii sivilleri bile şiddet eylemleri için meşru hedef olarak görmektedir.

Sivillere yönelik saldırılar

El-Kaide, 11 Eylül saldırısının ardından ve İslam alimleri tarafından kınanmasına cevaben, savaşçı olmayanların/sivillerin öldürülmesi için "Kahramanların Görevleri ve New York ve Washington'daki Operasyonların Yasallığı Hakkında Kaidetü'l-Cihad'dan Bir Açıklama" başlıklı bir gerekçe sunmuştur. Eleştirmenlerden Quintan Wiktorowicz ve John Kaltner'e göre bu bildiri "akla gelebilecek hemen her durumda sivillerin öldürülmesi için geniş teolojik gerekçeler" sunmaktadır.

Bu gerekçeler arasında Amerika'nın İslam'a karşı savaşta Batı'ya liderlik ettiği, dolayısıyla Amerika'ya yönelik saldırıların İslam'ı savunmak anlamına geldiği ve Müslüman çoğunluğa sahip devletler ile Batılı ülkeler arasında yapılan ve saldırılarla ihlal edilecek olan tüm anlaşma ve sözleşmelerin geçersiz olduğu yer almaktadır. Broşüre göre, sivillerin öldürülmesine izin veren çeşitli koşullar bulunmaktadır:

 • El Kaide'nin "Müslüman kadınları, çocukları ve yaşlıları" hedef aldığını iddia ettiği Amerika'nın İslam'a karşı savaşına misilleme;
 • Bir düşman "kalesine" (hist) saldırırken muharip olmayanlarla muharipleri ayırt etmek çok zor olduğunda ve/veya muharip olmayanlar düşman topraklarında kaldığında, onları öldürmeye izin verilir;
 • Düşmana "fiilen, sözle, zihinle" yardım edenler öldürülebilir ve buna demokratik ülkelerdeki genel nüfus da dahildir çünkü siviller İslam düşmanlarını iktidara getiren seçimlerde oy kullanabilir;
 • İslam'ı ve Müslümanları korumak için savaşta öldürmenin gerekliliği;
 • Peygamber Muhammed'e, Müslüman savaşçıların Taif köyüne karşı mancınık kullanıp kullanamayacakları sorulduğunda, düşman savaşçıları sivil halkla karışık olsa da olumlu yanıt vermiştir;
 • eğer kadınlar, çocuklar ve diğer korunan gruplar düşmana canlı kalkan olarak hizmet ediyorsa;
 • Düşman bir anlaşmayı ihlal etmişse, sivillerin öldürülmesine izin verilir.

Tarih

The Guardian gazetesi 2009 yılında El Kaide'nin gelişiminde beş farklı aşama tanımlamıştır: 1980'lerin sonundaki başlangıcı, 1990-1996 yılları arasındaki "çöl" dönemi, 1996-2001 yılları arasındaki "altın çağı", 2001-2005 yılları arasındaki ağ dönemi ve 2005-2009 yılları arasındaki parçalanma dönemi.

Afganistan'da Cihat

CIA tarafından finanse edilen ve ISI tarafından eğitilen Afgan mücahitler 1985 yılında Sovyet güçleri ve Sovyet destekli Afgan hükümetiyle savaşmak üzere Durand Hattı sınırını geçtiler

El Kaide'nin kökenleri Afganistan'daki Sovyet Savaşı'na (Aralık 1979 - Şubat 1989) kadar uzanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'daki çatışmayı bir tarafta Marksistler ve diğer tarafta yerli Afgan mücahitler olmak üzere Soğuk Savaş açısından değerlendirdi. Bu görüş, Pakistan'ın Servisler Arası İstihbarat teşkilatı aracılığıyla Afgan Mücahitlere fon aktaran Cyclone Operasyonu adlı bir CIA programına yol açtı. ABD hükümeti Afgan İslamcı militanlara önemli miktarda mali destek sağladı. Afgan mücahitlerin lideri ve Hizb-i İslami'nin kurucusu Gülbeddin Hikmetyar'a yapılan yardım 600 milyon doların üzerindeydi. Amerikan yardımının yanı sıra Hikmetyar Suudi yardımının da alıcısıydı. ABD'nin desteğini çekmesinin ardından 1990'ların başında Hikmetyar, Bin Ladin ile "yakın çalıştı".

Aynı zamanda, giderek artan sayıda Arap mücahit Afgan Marksist rejimine karşı cihada katıldı ve bu cihat uluslararası Müslüman örgütler, özellikle de Maktab al-Khidamat (MAK) tarafından kolaylaştırıldı. MAK 1984 yılında Pakistan'ın Peşaver kentinde Bin Ladin ve Filistinli bir İslam alimi ve Müslüman Kardeşler üyesi olan Abdullah Yusuf Azzam tarafından kuruldu. MAK, Afganistan sınırına yakın Peşaver'de konuk evleri organize etti ve Afgan savaş cephesine yabancı askerler hazırlamak üzere paramiliter eğitim kampları inşa etmek için malzeme topladı. MAK, Suudi hükümetinin yanı sıra Suudi işadamları da dahil olmak üzere bireysel Müslümanlar tarafından finanse edildi. Bin Ladin de kendi parasını harcayarak ve savaş konusunda kamuoyunu etkilemek için bağlantılarını kullanarak mücahitlerin önemli bir finansörü haline geldi.

Omar Abdel-Rahman

MAK, 1986'dan itibaren ABD'de, merkezi Brooklyn'in Atlantik Caddesi'ndeki Farouq Camii'nde bulunan Al Kifah Mülteci Merkezi olan bir örgütlenme ofisleri ağı kurmaya başladı. Brooklyn'deki merkezin önemli isimleri arasında FBI özel ajanı Jack Cloonan'ın "Bin Ladin'in ilk eğitmeni" dediği "çifte ajan" Ali Muhammed ve Afganistan için önde gelen mücahit toplayıcılarından biri olan "Kör Şeyh" Ömer Abdülrahman da vardı. Azzam ve Bin Ladin 1987 yılında Afganistan'da kamplar kurmaya başladı.

MAK ve yabancı gönüllü mücahitler ya da "Afgan Araplar" savaşta önemli bir rol oynamadı. Sovyetler ve komünist Afgan hükümetine karşı 250,000'den fazla Afgan mücahit savaşırken, sahada hiçbir zaman iki binden fazla yabancı mücahidin bulunmadığı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, 43 ülkeden gelen yabancı mücahit gönüllüler vardı ve 1982-1992 yılları arasında Afgan hareketine katılanların toplam sayısının 35,000 olduğu bildirilmektedir. Bin Ladin yabancı Müslüman gönüllüler için eğitim kampları düzenlenmesinde merkezi bir rol oynamıştır.

Sovyetler Birliği 1989 yılında Afganistan'dan çekildi. Muhammed Necibullah'ın Komünist Afgan hükümeti, mücahit unsurlar tarafından ele geçirilmeden önce üç yıl daha sürdü.

Genişleyen operasyonlar

Afganistan'daki Sovyet askeri misyonunun sonuna doğru, bazı yabancı mücahitler faaliyetlerini Filistin ve Keşmir gibi dünyanın diğer bölgelerindeki İslamcı mücadeleleri de kapsayacak şekilde genişletmek istedi. Bu istekleri ilerletmek için birbiriyle örtüşen ve birbiriyle ilişkili bir dizi örgüt kuruldu. Bunlardan biri de sonunda El Kaide adını alacak olan örgüttü.

Araştırmalar, El Kaide'nin 11 Ağustos 1988'de Afganistan'da Mısır İslami Cihad liderleri Abdullah Azzam ve Bin Ladin arasında yapılan bir toplantıda kurulduğunu gösteriyor. Bin Ladin'in parasını İslami Cihad örgütünün uzmanlığıyla birleştirmek ve Sovyetler Afganistan'dan çekildikten sonra cihatçı davayı başka bir yerde sürdürmek üzere bir anlaşmaya varıldı.

Notlar El Kaide'nin 20 Ağustos 1988 itibariyle resmi bir grup olduğunu gösteriyor. Üyelik için gerekenler listesinde şunlar sıralanıyordu: dinleme yeteneği, iyi davranışlar, itaat ve üstlerine itaat edeceğine dair söz vermek (Bey'at). Bin Ladin'in eski koruması Nasır el Bahri anılarında, El Kaide liderine bağlılık yemini ederken bey'at etme ritüelinin kamuya açık tek tarifini veriyor. Wright'a göre, grubun gerçek adı kamuoyuna yapılan açıklamalarda kullanılmıyordu çünkü "varlığı hala sıkı sıkıya saklanan bir sırdı."

Azzam 1989'da öldürüldükten ve MAK dağıldıktan sonra, önemli sayıda MAK takipçisi Bin Ladin'in yeni örgütüne katıldı.

Kasım 1989'da, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'da görev yapan eski bir özel kuvvetler çavuşu olan Ali Muhammed askerlikten ayrıldı ve Kaliforniya'ya taşındı. Afganistan ve Pakistan'a seyahat etti ve "Bin Ladin'in planlarına derinden dahil oldu." Ali Muhammed'in 1991 yılında Bin Ladin'in Sudan'a taşınmasına yardımcı olduğu söyleniyor.

Körfez Savaşı ve ABD düşmanlığının başlangıcı

Sovyetler Birliği'nin Şubat 1989'da Afganistan'dan çekilmesinin ardından Bin Ladin Suudi Arabistan'a döndü. Irak'ın Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesi Krallığı ve iktidardaki Suud Hanedanını risk altına sokmuştu. Dünyanın en değerli petrol yatakları Kuveyt'teki Irak güçlerinin vuruş mesafesi içindeydi ve Saddam'ın Pan-Arabizm çağrısı potansiyel olarak iç muhalefeti bir araya getirebilirdi.

Görünüşte devasa bir Irak askeri varlığı karşısında Suudi Arabistan'ın kendi güçleri sayıca azdı. Bin Ladin, Suudi Arabistan'ı Irak ordusundan korumak için mücahitlerinin hizmetlerini Kral Fahd'a teklif etti. Suudi hükümdarı Bin Ladin'in teklifini reddetti ve bunun yerine ABD ve müttefik kuvvetlerinin Suudi topraklarına asker konuşlandırmasına izin vermeyi tercih etti.

"İki caminin topraklarında" (Mekke ve Medine) yabancı birliklerin varlığının kutsal topraklara saygısızlık olduğuna inanan bin Ladin bu konuşlandırmaya kızdı. Amerikan askerlerini barındırdığı için Suudi hükümetine karşı açıkça konuştuktan sonra sürgüne gönderildi ve Sudan'da sürgünde yaşamak zorunda kaldı.

Sudan

El Kaide ve Bin Ladin, İslamcı teorisyen Hasan El Turabi'nin daveti üzerine 1992'den 1996'ya kadar Sudan'da üslendi. Bu hareket, Sudan'da Müslüman siyasi değerlerini yeniden düzenlemeye kararlı olduğunu söyleyen Albay Ömer El Beşir liderliğindeki İslamcı darbenin ardından gerçekleşti. Bu süre zarfında Bin Ladin Sudan hükümetine yardım etti, çeşitli ticari işletmeler satın aldı ya da kurdu ve eğitim kampları kurdu.

Bin Ladin için önemli bir dönüm noktası 1993 yılında Suudi Arabistan'ın İsrail ve Filistinliler arasında barış yolunu açan Oslo Anlaşmalarına destek vermesiyle yaşandı. Bin Ladin'in Suudi Arabistan Kralı Fahd'a yönelik sürekli sözlü saldırıları nedeniyle Fahd, 5 Mart 1994'te Sudan'a bir elçi göndererek bin Ladin'in pasaportunu talep etti. Bin Ladin'in Suudi vatandaşlığı da iptal edildi. Ailesi yılda 7 milyon dolar olan maaşını kesmeye ikna edildi ve Suudi mal varlığı donduruldu. Ailesi onu kamuoyu önünde reddetti. Bin Ladin'in daha sonra üyelerinden ne ölçüde destek almaya devam ettiği konusunda tartışmalar var.

1993 yılında Mısır başbakanı Atıf Sedki'ye yönelik başarısız bir suikast girişiminde genç bir kız öğrenci öldürüldü. Mısır kamuoyu İslamcı bombalama eylemlerine karşı tavır aldı ve polis El Cihad'ın 280 üyesini tutuklayıp 6'sını idam etti. 1995 Haziran'ında Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek'e yönelik bir suikast girişimi Mısır İslami Cihad'ın (EIJ) ve 1996 Mayıs'ında da Bin Ladin'in Sudan'dan sınır dışı edilmesine yol açtı.

Pakistan asıllı Amerikalı işadamı Mansur Ijaz'a göre Sudan hükümeti Clinton yönetimine Bin Ladin'i tutuklaması için çok sayıda fırsat sunmuştur. Ijaz'ın iddiaları aralarında Los Angeles Times ve Washington Post'ta Sudan'ın eski Büyükelçisi Timothy M. Carney ile birlikte kaleme aldığı yazıların da bulunduğu çok sayıda köşe yazısında yer aldı. Benzer iddialar Vanity Fair'e katkıda bulunan editör David Rose ve Bin Ladin'i Kaybetmek kitabının yazarı Richard Miniter tarafından da Kasım 2003'te World'e verilen bir röportajda dile getirilmiştir.

Aralarında 11 Eylül Komisyonu'nun da bulunduğu pek çok kaynak Ijaz'ın iddiasına karşı çıkmaktadır:

Sudan Savunma Bakanı Fatih Erwa, Sudan'ın Bin Ladin'i ABD'ye teslim etmeyi teklif ettiğini iddia etmiştir. Komisyon bunun böyle olduğuna dair hiçbir inandırıcı kanıt bulamamıştır. Büyükelçi Carney sadece Sudanlıları Bin Ladin'i sınır dışı etmeye zorlamakla görevlendirilmişti. Büyükelçi Carney'nin Sudanlılardan daha fazlasını istemek için yasal bir dayanağı yoktu çünkü o sırada ortada bir iddianame yoktu.

Afganistan'a sığınma

Afgan komünist rejiminin 1992'de yıkılmasının ardından Afganistan dört yıl boyunca fiilen yönetilemedi ve çeşitli mücahit grupları arasında sürekli çatışmalar yaşandı. Bu durum Taliban'ın örgütlenmesine olanak sağladı. Taliban ayrıca medrese olarak adlandırılan İslami okullardan mezun olanlardan da destek aldı. Ahmed Raşid'e göre Taliban'ın beş lideri küçük bir kasaba olan Akora Khattak'taki bir medrese olan Darul Uloom Haqqania'dan mezun olmuştur. Kasaba Pakistan'ın Peşaver kenti yakınlarında yer almaktadır ancak okula çoğunlukla Afgan mülteciler devam etmektedir. Bu kurum, öğretilerinde Selefi inançları yansıtıyordu ve finansmanının çoğu zengin Arapların özel bağışlarından geliyordu. Taliban liderlerinden dördü Kandahar'da benzer şekilde finanse edilen ve etkilenen bir medreseye devam etmiştir. Bin Ladin'in bağlantıları bu okullara yapılan bağışları aklıyordu ve İslami bankalar El Kaide'nin paravan grupları olarak hizmet veren bir dizi hayır kurumuna para aktarmak için kullanılıyordu.

Daha sonra Taliban'a katılan mücahitlerin çoğu Rus işgali sırasında Afgan savaş ağası Muhammed Nabi Muhammedî'nin Harkat i Inqilabi grubunun yanında savaştı. Bu grup aynı zamanda çoğu Afgan Arap savaşçının da sadakatini kazanmıştı.

Devam eden kanunsuzluk, büyüyen ve iyi disiplinli Taliban'ın Afganistan toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmesini sağladı ve Afganistan İslam Emirliği adını verdiği bir yerleşim bölgesi kurdu. 1994 yılında bölgenin merkezi Kandahar'ı ele geçiren Taliban, daha sonra hızlı toprak kazanımlarının ardından Eylül 1996'da başkent Kabil'i ele geçirdi.

1996'da Taliban kontrolündeki Afganistan El Kaide için mükemmel bir hazırlık alanı sağladı. Resmi olarak birlikte çalışmasalar da, El Kaide Taliban'ın korumasından yararlandı ve rejimi öylesine güçlü bir simbiyotik ilişki içinde destekledi ki, birçok Batılı gözlemci Taliban'ın Afganistan İslam Emirliği'ni "dünyanın ilk terör destekli devleti" olarak adlandırdı. Ancak o dönemde sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanımaktaydı.

1998'deki Birleşik Devletler Büyükelçiliği bombalamalarına yanıt olarak, Khost Eyaletindeki bir El Kaide üssü, Sonsuz Erişim Operasyonu sırasında Birleşik Devletler tarafından saldırıya uğradı.

Afganistan'dayken Taliban hükümeti El Kaide'yi Taliban ordusunun seçkin bir unsuru olan Tugay 055'in eğitimi ile görevlendirdi. Tugay çoğunlukla yabancı savaşçılardan, Sovyet İşgali gazilerinden ve mücahit ideolojisini benimseyenlerden oluşuyordu. Kasım 2001'de, Sürekli Özgürlük Operasyonu Taliban hükümetini devirdiğinde, 055 Tugayı savaşçılarının çoğu yakalandı ya da öldürüldü ve hayatta kalanların Bin Ladin ile birlikte Pakistan'a kaçtığı düşünülüyordu.

2008 yılı sonunda bazı kaynaklar Taliban'ın El Kaide ile kalan tüm bağlarını kopardığını bildirmiş olsa da bu konuda şüphe duymak için nedenler vardır. Üst düzey ABD askeri istihbarat yetkililerine göre 2009 yılında Afganistan'da 100'den az El Kaide üyesi kalmıştır.

Afganistan Ulusal Emniyet Müdürlüğü (NDS) Ekim 2019'da El Kaide lideri Asım Ömer'in 23 Eylül'de ABD-Afganistan ortak komando hava saldırısının ardından Afganistan'ın Musa Qala bölgesinde öldürüldüğünü doğruladı.

Birleşmiş Milletler'in Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi 27 Mayıs 2020'de yayınladığı bir raporda Taliban-El Kaide ilişkilerinin günümüzde de güçlü olduğunu ve ayrıca El Kaide'nin Afganistan'da faaliyet gösterdiğini kabul ettiğini belirtti.

26 Temmuz 2020 tarihli bir Birleşmiş Milletler raporunda, El Kaide örgütünün Afganistan'ın on iki vilayetinde hala aktif olduğu ve lideri El Zevahiri'nin hala ülkede bulunduğu belirtilmiş ve BM İzleme Ekibi'nin Afganistan'daki toplam El Kaide savaşçısı sayısının "400 ila 600 arasında" olduğunu tahmin ettiği ifade edilmiştir.

Küresel Selefi cihatçılık çağrısı

1994 yılında Bosna'da Selefi cihatçılığı yürüten Selefi gruplar düşüşe geçti ve Mısır İslami Cihadı gibi gruplar Avrupa'daki Selefi davasından uzaklaşmaya başladı. El Kaide devreye girdi ve 1995'in sonlarında Bosna'daki devlet dışı silahlı hücrelerin yaklaşık %80'inin kontrolünü ele geçirdi. Aynı zamanda El Kaide ideologları örgüte eleman kazandıranlara aşırılıkçı cihatla küresel düzeyde mücadele edilmesi gerektiğine inanan uluslararası cihatçı Müslümanlar aramaları talimatını verdi. El-Kaide aynı zamanda küresel Selefi cihadının "saldırı safhasını" açmaya çalıştı. Bosnalı İslamcılar 2006 yılında "dünyanın dört bir yanındaki İslami davalarla dayanışma" çağrısında bulunarak Keşmir ve Irak'taki isyancıların yanı sıra Filistin devleti için mücadele eden grupları da desteklediler.

Fetvalar

1996 yılında El Kaide, yabancı birlikleri ve çıkarları İslam toprakları olarak gördükleri yerlerden kovmak için cihat ilan etti. Bin Ladin, ABD ve müttefiklerine karşı aleni bir savaş ilanı anlamına gelen bir fetva yayınladı ve El Kaide'nin kaynaklarını büyük ölçekli, propaganda amaçlı saldırılara yeniden odaklamaya başladı.

23 Şubat 1998'de Bin Ladin ve Mısır İslami Cihad lideri Eymen El Zevahiri, diğer üç İslamcı liderle birlikte imzalayarak Müslümanları Amerikalıları ve müttefiklerini öldürmeye çağıran bir fetva yayınladı. Yahudilere ve Haçlılara Karşı Mücadele için Dünya İslami Cephesi bayrağı altında ilan ettiler:

[Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ve Mekke'deki kutsal camiyi onların elinden kurtarmak ve ordularının yenilmiş ve hiçbir Müslümanı tehdit edemez hale gelmiş olarak tüm İslam topraklarından çıkması için Amerikalıları ve müttefiklerini - sivil ve asker - öldürme hükmü, bunu yapmanın mümkün olduğu herhangi bir ülkede bunu yapabilecek her Müslüman için bireysel bir görevdir. Bu, Yüce Allah'ın şu sözlerine uygundur: "Onlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa siz de putperestlerle topyekûn savaşın [ve] ortalıkta kargaşa ve zulüm kalmayıncaya, adalet ve Allah'a iman hâkim oluncaya kadar onlarla savaşın.

Ne Bin Ladin ne de El Zevahiri fetva verebilecek geleneksel İslam alimi niteliklerine sahipti. Ancak (cahiliye yöneticilerinin maaşlı hizmetkârları olarak gördükleri) çağdaş ulemanın otoritesini reddederek bu yetkiyi kendi üzerlerine aldılar.

Irak

El-Kaide, mezhepsel şiddeti körüklemek amacıyla Iraklı Şii çoğunluğa karşı saldırılar başlattı. El-Zerkavi, Şii cami bombalamalarının sorumluluğunu üstlenirken sözde Şiilere karşı topyekün savaş ilan etti. Aynı ay, Irak'taki El Kaide'ye ait olduğu iddia edilen bir açıklama "sahte" olduğu gerekçesiyle reddedildi. Aralık 2007'de yayınlanan bir videoda El Zevahiri Irak İslam Devleti'ni savundu, ancak sivillere yönelik saldırılarla arasına mesafe koydu ve bu saldırıların "saflarda bulunan ikiyüzlüler ve hainler" tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

ABD ve Iraklı yetkililer Irak'taki El Kaide'yi Irak'ın Şii nüfusu ile Sünni Araplar arasında geniş çaplı bir iç savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı. Bu, sivil katliamlardan oluşan bir kampanya ve yüksek profilli dini hedeflere yönelik bir dizi provokatif saldırı yoluyla yapıldı. Bu saldırılar arasında 2003 İmam Ali Camii bombalaması, 2004 Aşure Günü, Kerbela ve Necef bombalamaları, 2006 Samarra'daki ilk el-Askeri Camii bombalaması, Bağdat'ın Şii semti Sadr City'de en az 215 kişinin öldürüldüğü tek günlük ölümcül bombalama serisi yer almaktadır, ve 2007'deki ikinci el-Askeri bombalaması, Irak El-Kaidesi'nin Şii milisleri kışkırtarak misilleme saldırıları dalgası başlatmasına neden olmuş, bu da ölüm mangası tarzı cinayetlere ve 2006'da tırmanan mezhepçi şiddetin daha da artmasına yol açmıştır. 2008 yılında Irak El Kaidesi'nin üstlendiği mezhepçi bombalı saldırılar Mart ayında Kerbela'daki İmam Hüseyin Türbesi'nde en az 42 kişinin, Haziran ayında ise Bağdat'ta bir otobüs durağında en az 51 kişinin ölümüne neden oldu.

Şubat 2014'te, Irak El Kaidesi'nin halef örgütü Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile uzun süren bir anlaşmazlığın ardından El Kaide, bildirildiğine göre vahşeti ve "kötü şöhretli inatçılığı" nedeniyle grupla tüm bağlarını kestiğini kamuoyuna duyurdu.

Somali ve Yemen

Somali'deki mevcut (Ağustos 2020) askeri durum:
  El-Şebab ve Müttefikleri tarafından kontrol ediliyor
Yemen'deki mevcut (Kasım 2021) askeri durum:
  El-Kaide ve Ensar El-Şeria tarafından kontrol ediliyor

Somali'de El Kaide ajanları, El Şebab grubundan oluşturulan Somali kanadıyla yakın işbirliği içindeydi. Şubat 2012'de El-Şebab bir video ile bağlılığını ilan ederek resmen El-Kaide'ye katıldı. Somalili El Kaide çocukları intihar bombacısı eğitimi için işe aldı ve gençleri Amerikalılara karşı militan eylemlere katılmaları için topladı.

Birinci Dünya'da Afganistan-Pakistan (AfPak) sınırından kaynaklanan saldırıların oranı, El Kaide'nin Somali ve Yemen'e kaymasıyla 2007'den itibaren azaldı. El Kaide liderleri AfPak sınırı boyunca uzanan aşiret bölgelerinde saklanırken, orta kademe liderler Somali ve Yemen'deki faaliyetlerini artırdı.

Ocak 2009'da El Kaide'nin Suudi Arabistan'daki kolu Yemen kanadıyla birleşerek Arap Yarımadası El Kaidesi'ni (AQAP) oluşturdu. Merkezi Yemen'de bulunan grup, ülkenin zayıf ekonomisinden, demografisinden ve iç güvenliğinden faydalanmaktadır. Ağustos 2009'da grup Suudi kraliyet ailesinin bir üyesine karşı suikast girişiminde bulundu. Başkan Obama, Ali Abdullah Salih'ten Yemen'de artan El Kaide faaliyetlerine karşı mücadelede ABD ile daha yakın işbirliği yapmasını istedi ve ek yardım gönderme sözü verdi. Irak ve Afganistan'daki savaşlar ABD'nin dikkatini Somali ve Yemen'den çekti. Aralık 2011'de ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, ABD'nin El Kaide'ye yönelik operasyonlarının "artık Yemen, Somali ve Kuzey Afrika'daki kilit gruplar üzerinde yoğunlaştığını" söyledi. Arap Yarımadası El Kaidesi, 2009 yılında Ömer Faruk Abdulmutallab tarafından Northwest Havayolları'nın 253 sefer sayılı uçağına düzenlenen bombalı saldırının sorumluluğunu üstlendi. AQAP, Abyan vilayetinin büyük bölümünü ele geçirdikten sonra 31 Mart 2011'de Yemen'de El Kaide Emirliği'ni ilan etti.

Temmuz 2015'te Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahale tırmandığında elli sivil öldürülmüş ve yirmi milyon kişinin yardıma ihtiyacı vardı. Şubat 2016'da El Kaide güçleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri aynı çatışmada Husi isyancılarla savaşırken görüldü. Ağustos 2018'de Al Jazeera'nin haberine göre "Husi isyancılarla savaşan askeri koalisyon Yemen'deki El Kaide ile gizli anlaşmalar yaptı ve grubun yüzlerce savaşçısını silah altına aldı. ... Anlaşma sürecindeki kilit isimler, ABD'nin anlaşmalardan haberdar olduğunu ve 1988'de Usame bin Ladin tarafından kurulan silahlı gruba yönelik insansız hava aracı saldırılarını ertelediğini söyledi."

Birleşik Devletler operasyonları

Aralık 1998'de CIA Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Başkan Bill Clinton'a El Kaide'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırılar düzenlemeye hazırlandığını ve grubun uçak kaçırmak için personel eğittiğini bildirdi. 11 Eylül 2001'de El Kaide Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırdı, ülke içinde dört uçak kaçırdı ve ikisini New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine kasten çarptırdı. Üçüncü uçak ise Virginia eyaletinin Arlington ilçesindeki Pentagon'un batı tarafına düştü. Dördüncü uçak ise Shanksville, Pennsylvania'da bir tarlaya çakıldı. Saldırganlar toplamda 2,977 kişiyi öldürdü ve 6,000'den fazla kişiyi de yaraladı.

Anwar al-Awlaki

ABD'li yetkililer Enver El Evlaki'nin ABD içinde hatırı sayılır bir erişime sahip olduğunu belirtmişlerdir. Eski bir FBI ajanı Evlaki'yi "El Kaide'ye eleman kazandıran üst düzey bir kişi" ve ruhani bir motive edici olarak tanımlamıştır. Evlaki'nin ABD'deki vaazlarına 11 Eylül saldırganlarından üçü ve Fort Hood saldırganı Nidal Hasan katılmıştır. ABD istihbaratı Aralık 2008 ile 2009 başları arasında Hasan'dan Awlaki'ye gönderilen e-postaları ele geçirdi. Awlaki kendi web sitesinde Hasan'ın Fort Hood saldırısındaki eylemlerini övdü.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, Awlaki'nin "2002'de ABD'den ayrıldığından beri Amerika'ya ve müttefiklerimize karşı saldırılar planlamak da dahil olmak üzere çok ciddi terörist faaliyetlere karıştığına inanmak için iyi nedenler olduğunu" iddia etti. ABD Başkanı Barack Obama, Nisan 2010'da el-Avlaki'nin hedef alınarak öldürülmesini onayladı ve el-Avlaki CIA'in hedef listesine giren ilk ABD vatandaşı oldu. Bunun için ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayı gerekiyordu ve yetkililer saldırının uygun olduğunu çünkü bu kişinin ulusal güvenlik için yakın bir tehlike oluşturduğunu savundular. Mayıs 2010'da, 2010 Times Meydanı bombalama girişiminden suçlu bulunan Faisal Shahzad, sorgucularına El Evlaki'den "ilham aldığını" söyledi ve kaynaklar Shahzad'ın El Evlaki ile internet üzerinden temas kurduğunu söyledi. Temsilci Jane Harman onu "bir numaralı terörist", Investor's Business Daily ise "dünyanın en tehlikeli adamı" olarak nitelendirdi. Temmuz 2010'da ABD Hazine Bakanlığı onu Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler listesine, BM de El-Kaide ile bağlantılı kişiler listesine ekledi. Ağustos 2010'da el-Avlaki'nin babası Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ile birlikte ABD hükümetine karşı bir dava açarak el-Avlaki'nin öldürülmesi emrine itiraz etti. Ekim 2010'da ABD ve Birleşik Krallık yetkilileri 2010'daki kargo uçağı bombalama planıyla El Evlaki'yi ilişkilendirdi. Eylül 2011'de El Evlaki Yemen'de insansız hava araçlarının hedef gözeterek gerçekleştirdiği bir saldırıda öldürüldü. 16 Mart 2012'de Usame bin Ladin'in ABD Başkanı Barack Obama'yı öldürmeyi planladığı bildirildi.

Usame bin Ladin'in Öldürülmesi

Usame bin Ladin'in 1 Mayıs 2011'de öldürüldüğü Abbottabad, Pakistan'daki yerleşkesinin görünümü

1 Mayıs 2011 tarihinde ABD Başkanı Barack Obama, Usame bin Ladin'in Pakistan'ın Abbottabad kentinde düzenlenen gizli bir operasyonda, doğrudan emir altında hareket eden "küçük bir Amerikalı ekip" tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Eylem İslamabad'ın 50 km (31 mil) kuzeyinde gerçekleşti. ABD'li yetkililere göre, Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı komutasındaki 20-25 kişilik ABD Deniz Kuvvetleri SEAL ekibi iki helikopterle Bin Ladin'in yerleşkesine baskın düzenledi. Bin Ladin ve yanındakiler, ABD güçlerinin hiçbir kayıp vermediği bir çatışma sırasında öldürüldü. Bir ABD yetkilisine göre saldırı Pakistanlı yetkililerin bilgisi ya da onayı olmadan gerçekleştirilmiştir. Pakistan'da bazı kişilerin ABD silahlı kuvvetlerinin izinsiz müdahalesi karşısında şoke oldukları bildirildi. Bölge Kakul'daki Pakistan Askeri Akademisine birkaç mil uzaklıktadır. Başkan Obama yayınladığı duyuruda ABD güçlerinin "sivil kayıplardan kaçınmaya özen gösterdiğini" söyledi. Kısa süre sonra Bin Ladin ile birlikte üç erkek ve bir kadının öldürüldüğü, kadının "bir erkek savaşçı tarafından kalkan olarak kullanılırken" öldürüldüğü ortaya çıktı. Bin Ladin'in cesedinden alınan DNA, ölen kız kardeşinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılarak Bin Ladin'in kimliği doğrulandı. Ceset ABD ordusu tarafından bulundu ve bir ABD yetkilisine göre İslami geleneklere göre denize gömülene kadar ordunun gözetiminde kaldı. Bir ABD'li yetkili "dünyanın en çok aranan teröristinin cesedini kabul edecek bir ülke bulmanın zor olacağını" söyledi. Üst düzey bir ABD'li yetkili, Bin Ladin'in ölümünün ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikalılar için "Dünya çapında bir uyarı" yayınladığını ve ABD diplomatik tesislerinin her yerde yüksek alarm durumuna geçirildiğini söyledi. Bin Ladin'in ölümünü kutlamak için Beyaz Saray'ın dışında ve New York Times Meydanı'nda kalabalıklar toplandı.

Suriye

Suriye İç Savaşı'nda 9 Nisan 2019 itibarıyla askeri durum.
  El Nusra Cephesi tarafından kontrol ediliyor
El Nusra Cephesi'nin sorumluluğunu üstlendiği Ekim 2012 Halep bombalamalarının gerçekleştiği yer

2003 yılında Devlet Başkanı Beşar Esad bir Kuveyt gazetesine verdiği röportajda El Kaide'nin varlığından bile şüphe duyduğunu açıkladı. Esad şöyle diyordu: "Gerçekten El Kaide diye bir oluşum var mı? Afganistan'da var mıydı? Şu anda var mı?" Bin Ladin hakkında daha da ileri giderek şu yorumu yaptı: "[O] telefonla konuşamıyor ya da internet kullanamıyor ama dünyanın dört bir köşesiyle iletişim kurabiliyor? Bu mantıksız."

2011'de Esad'ın istifasını talep eden kitlesel protestoların ardından El Kaide bağlantılı gruplar ve Sünni sempatizanlar kısa süre içinde Esad'a karşı etkili bir savaş gücü oluşturmaya başladı. Suriye İç Savaşı'ndan önce El Kaide'nin Suriye'deki varlığı ihmal edilebilir düzeydeydi, ancak savaştan sonra hızlı bir büyüme gösterdi. El Nusra Cephesi ve Irak Şam İslam Devleti gibi gruplar, giderek mezhepsel bir savaşa dönüşen Suriye'de savaşmak ve eğitim almak üzere çok sayıda yabancı mücahidi saflarına kattı. İdeolojik olarak Suriye İç Savaşı, çoğunlukla Sünni olan muhalefeti laik bir hükümetle karşı karşıya getirdiği için El Kaide'nin çıkarlarına hizmet etmiştir. El Kaide ve diğer köktendinci Sünni militan gruplar iç çatışmaya büyük yatırımlar yapmış, zaman zaman ana akım Suriye Muhalefetini aktif olarak desteklemiş ve desteklemektedir.

El Kaide 2 Şubat 2014'te IŞİD'le ve Suriye'deki eylemleriyle arasına mesafe koydu; ancak 2014-15 yıllarında IŞİD ve El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi Suriye hükümetine karşı mücadelelerinde zaman zaman işbirliği yapabildi. El Nusra (2015-2017 yılları arasında Fetih Ordusu'nun bir parçası olarak Suudi Arabistan ve Türkiye tarafından desteklenen), çoğunlukla Suriye hükümetine bağlı ya da destekçisi hedeflere yönelik çok sayıda saldırı ve bombalama eylemi gerçekleştirdi. Ekim 2015'ten itibaren Rus hava saldırıları El Nusra Cephesi'nin yanı sıra diğer İslamcı ve İslamcı olmayan isyancıların mevzilerini hedef alırken ABD de hava saldırılarıyla El Nusra'yı hedef aldı. 2016 yılının başlarında IŞİD'in önde gelen ideologlarından biri El Kaide'yi "cihadın Yahudileri" olarak tanımladı.

Hindistan

Eylül 2014'te El Zevahiri, El Kaide'nin "düşmanlarına karşı cihat etmek, topraklarını özgürleştirmek, egemenliğini yeniden tesis etmek ve Halifeliğini yeniden canlandırmak" için Hindistan'da bir cephe kurduğunu duyurdu. El Zevahiri Hindistan'ı Myanmar ve Bangladeş gibi komşu ülkeleri de içine alan bölgesel cihat için bir sahil başı olarak aday gösterdi. Videonun motivasyonu sorgulanırken, militan grubun IŞİD'in yükselen önemi ışığında güncel kalmaya çalıştığı anlaşıldı. Yeni kanat "Qaedat al-Jihad fi'shibhi al-qarrat al-Hindiya" ya da Hint Alt Kıtasındaki El Kaide (AQIS) olarak bilinecekti. Hindistan'daki bazı Müslüman örgütlerin liderleri Zevahiri'nin açıklamasını reddederek bundan bir fayda göremediklerini ve bunu ülkedeki Müslüman gençlere yönelik bir tehdit olarak gördüklerini belirttiler.

2014 yılında Zee News, eski bir CIA analisti ve Güney Asya Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi olan Bruce Riedel'in Pakistan askeri istihbaratını ve Servisler Arası İstihbarat'ı (ISI) El Kaide'yi Hindistan'da örgütlemek ve örgütlenmesine yardımcı olmakla suçladığını, Pakistan'ın Terörizmin Devlet Sponsorları listesine alınacağı konusunda uyarılması gerektiğini ve "Zevahiri'nin bu kaseti Pakistan'da saklandığı yerde yaptığına şüphe olmadığını ve pek çok Hintlinin ISI'nın onu korumaya yardım ettiğinden şüphelendiğini" bildirmiştir.

Eylül 2021'de, 2021 Taliban saldırısının başarısından sonra, El Kaide Taliban'ı tebrik etti ve Keşmir'in "İslam düşmanlarının pençesinden" kurtarılması çağrısında bulundu.

Hint altkıtasında, faaliyetlerine Eylül 2014'te başlayan Hint altkıtası el-Kaidesi bulunmaktadır. The Sunday Guardian gazetesinin Mart 2014'te yayınlanan haberinde, istihbarat çalışanlarının tahminine göre Hindistan genelinde 300'den fazla örgüt üyesi bulunmaktaydı.

Eylül 2014'te, İnternet'te yayınlanan videolu açıklamasında ez-Zevahiri, Hint altkıtasında el-Kaide'ye bağlı olarak faaliyet göstermesi amacıyla Hint Altkıtası el-Kaidesi'nin kuruluşunu duyurdu. Videoda ez-Zevahiri, bölgedeki cihatçı grupların toplanması için iki yıl uğraştıklarını ve örgütün liderliğine, eski Tehrik-i Taliban Pakistan komutanlarından Asım Ömer'in getirildiğini belirtti. Örgüt, çeşitli bireysel askerî personel ve sivillere karşı işlenen cinayetlerin sorumluluklarını üstlenen açıklamalarda bulundu.

Saldırılar

Nairobi, Kenya: 7 Ağustos 1998
Darüsselam, Tanzanya: 7 Ağustos 1998
Aden, Yemen: 12 Ekim 2000
Dünya Ticaret Merkezi, ABD: 11 Eylül 2001
Pentagon, ABD: 11 Eylül 2001
İstanbul, Türkiye: 15 ve 20 Kasım 2003

El-Kaide, dördü Amerika'ya karşı cihadında olmak üzere toplam altı büyük saldırı gerçekleştirmiştir. Her olayda liderlik, saldırıyı yıllar öncesinden planlamış, silah ve patlayıcıların sevkiyatını ayarlamış ve işadamlarına güvenli evler ve sahte kimlikler sağlamak için işlerini kullanmıştır.

1991

Eski Afgan kralı Muhammed Zahir Şah'ın sürgünden dönmesini ve muhtemelen yeni bir hükümetin başına geçmesini engellemek için Bin Ladin, İslam'ı seçen Portekizli Paulo Jose de Almeida Santos'a Zahir Şah'a suikast düzenlemesi talimatını verdi. Santos, 4 Kasım 1991'de gazeteci kılığında kralın Roma'daki villasına girdi ve onu bir hançerle bıçaklamaya çalıştı. Kralın göğüs cebindeki bir kutu puro bıçağın yönünü değiştirdi ve Zahir Şah'ın hayatını kurtardı. Santos yakalandı ve İtalya'da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1992

29 Aralık 1992'de El Kaide 1992 Yemen otel bombalamalarını başlattı. Yemen'in Aden kentinde iki bomba patlatıldı. İlk hedef Movenpick Oteli, ikincisi ise Goldmohur Oteli'nin otoparkıydı.

Bombalı saldırılar, uluslararası kıtlık yardım çabası olan Umudun Yeniden Tesisi Operasyonu'na katılmak üzere Somali'ye giden Amerikan askerlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdi. El Kaide kendi içinde bu bombalamayı Amerikalıları korkutup kaçıran bir zafer olarak değerlendirdi ama ABD'de saldırı pek fark edilmedi. Hiçbir Amerikan askeri ölmedi çünkü bombalanan otelde hiçbir asker kalmıyordu. Ancak Avustralyalı bir turist ve Yemenli bir otel çalışanı bombalamada hayatını kaybetti. Çoğu Yemenli olan yedi kişi de ağır yaralandı. El Kaide üyesi Mamdouh Mahmud Salim'in cinayetleri İslam hukukuna göre meşrulaştırmak için iki fetva verdiği söyleniyor. Salim, Vahabiler tarafından çok takdir edilen 13. yüzyıl alimi İbn Teymiyye tarafından verilen ve Moğol istilaları sırasında her türlü yöntemle direnişi onaylayan ünlü bir fetvaya atıfta bulundu.

1990'ların sonu

1998 Nairobi elçilik bombalaması

1996 yılında Bin Ladin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği için Manila'da bulunan ABD Başkanı Bill Clinton'a yönelik bir suikast planını bizzat tasarladı. Ancak istihbarat ajanları konvoy yola çıkmadan önce bir mesaj yakaladı ve ABD Gizli Servisi'ni alarma geçirdi. Ajanlar daha sonra bir köprünün altına yerleştirilmiş bir bomba buldular.

7 Ağustos 1998'de El Kaide Doğu Afrika'daki ABD elçiliklerini bombaladı ve 12'si Amerikalı 224 kişiyi öldürdü. Misilleme olarak ABD ordusu tarafından fırlatılan seyir füzeleri Afganistan'ın Khost kentindeki bir El Kaide üssünü yerle bir etti. Şebekenin kapasitesi zarar görmedi. 1999'un sonları ve 2000'de El Kaide, milenyumla aynı zamana denk gelecek şekilde, Ebu Zübeyde tarafından yönetilen ve Ebu Katade'nin de dahil olduğu, Ürdün'deki Hıristiyan kutsal mekanlarının bombalanması, Ahmed Ressam tarafından Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nın bombalanması ve USS The Sullivans (DDG-68) gemisinin bombalanması gibi saldırılar planladı.

12 Ekim 2000'de Yemen'deki El-Kaide militanları USS Cole füze destroyerine bir intihar saldırısı düzenleyerek 17 ABD askerinin ölümüne ve geminin açıkta hasar görmesine neden oldu. Böylesine küstah bir saldırının başarısından ilham alan El Kaide'nin komuta merkezi ABD'ye yönelik bir saldırı için hazırlıklara başladı.

11 Eylül saldırıları

Eylül 11 saldırılarının ardından

El-Kaide tarafından Amerika'ya düzenlenen 11 Eylül saldırılarında 2.507 sivil, 343 itfaiyeci, 72 emniyet görevlisi ve 55 askeri personel olmak üzere toplam 2.977 kişi hayatını kaybetmiştir. İki ticari uçak kasıtlı olarak Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, üçüncüsü Pentagon'a uçuruldu ve aslında ABD Kongre Binası'nı ya da Beyaz Saray'ı hedef alması planlanan dördüncü uçak ise Shanksville, Pennsylvania yakınlarındaki Stonycreek Township'te bir tarlaya düştü. Bu aynı zamanda 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yapılan Japon saldırısından bu yana Amerikan topraklarında gerçekleşen en ölümcül yabancı saldırıydı.

Saldırılar, Bin Ladin, El Zevahiri ve diğerlerinin komutası altındaki kişiler tarafından ABD ve müttefiklerine karşı 1998 yılında yayınlanan fetvaya uygun olarak hareket eden El Kaide tarafından gerçekleştirilmiştir. Kanıtlar, El Kaide'nin askeri komutanı Muhammed Atta liderliğindeki intihar timlerinin saldırıların faili olduğunu, Bin Ladin, Eymen El Zevahiri, Halid Şeyh Muhammed ve Hambali'nin de saldırıların ana planlayıcıları ve siyasi ve askeri komuta kademesinin bir parçası olduğunu göstermektedir.

Bin Ladin'in 11 Eylül 2001'den sonra yayınladığı mesajlar saldırıları övüyor ve herhangi bir dahli olduğunu reddederken motivasyonlarını açıklıyordu. Bin Ladin, hem ana akım hem de İslamcı Müslümanlar tarafından hissedilen, ABD'nin Müslümanlara aktif olarak baskı uyguladığına dair genel algı gibi şikayetleri tanımlayarak saldırıları meşrulaştırdı.

Bin Ladin, Amerika'nın "Filistin, Çeçenistan, Keşmir ve Irak'ta" Müslümanları katlettiğini ve Müslümanların "misilleme olarak saldırı hakkını" ellerinde tutmaları gerektiğini ileri sürdü. Ayrıca 11 Eylül saldırılarının insanları değil, "Amerika'nın askeri ve ekonomik güç simgelerini" hedef aldığını iddia etti, ancak saldırıyı sabah saatlerinde, hedeflenen yerlerdeki insanların çoğu oradayken yapmayı ve böylece en fazla sayıda insan kaybına yol açmayı planlamıştı.

Daha sonra saldırının asıl hedefinin ABD'nin doğu kıyısındaki nükleer enerji santralleri olabileceğine dair kanıtlar ortaya çıktı. Hedefler daha sonra El Kaide tarafından değiştirildi çünkü böyle bir saldırının "kontrolden çıkabileceğinden" korkuluyordu.

Terörist grup olarak tanımlanma

El-Kaide, aşağıdaki ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş bir terörist grup olarak kabul edilmektedir:

Terör örgütleri listesi yayınlayan ülke ve uluslararası kuruluşların bir kısmı, el-Kaide'yi "terör örgütü" olarak tanımlanmaktadır.

Teröre karşı savaş

Afganistan'daki ABD birlikleri

ABD hükümeti 11 Eylül saldırılarının hemen ardından harekete geçti ve El Kaide'ye yataklık ettiğine inandığı Taliban'ı devirmek için silahlı kuvvetlerini hazırlamaya başladı. ABD, Taliban lideri Molla Ömer'e Bin Ladin ve üst düzey arkadaşlarını teslim etmesi için bir şans sundu. Afganistan'a yerleştirilen ilk güçler CIA'in elit Özel Faaliyetler Bölümü'nden (SAD) paramiliter subaylardı.

Taliban, ABD'nin Bin Ladin'in saldırılardaki suç ortaklığına dair kanıt sunması halinde Bin Ladin'i yargılanmak üzere tarafsız bir ülkeye teslim etmeyi teklif etti. ABD Başkanı George W. Bush buna şöyle yanıt verdi: "Suçlu olduğunu biliyoruz. Onu teslim edin" derken, İngiltere Başbakanı Tony Blair de Taliban rejimini uyardı: "Bin Ladin'i teslim edin ya da iktidarı teslim edin."

Kısa süre sonra ABD ve müttefikleri Afganistan'ı işgal etti ve Afgan Kuzey İttifakı ile birlikte Afganistan'daki savaşın bir parçası olarak Taliban hükümetini ortadan kaldırdı. ABD özel kuvvetlerinin Kuzey İttifakı kara kuvvetlerine verdiği hava desteğinin bir sonucu olarak, bir dizi Taliban ve El Kaide eğitim kampı imha edildi ve El Kaide'nin faaliyet yapısının büyük bir kısmının bozulduğuna inanılıyor. Afganistan'ın Tora Bora bölgesindeki kilit mevzilerinden sürüldükten sonra birçok El Kaide savaşçısı ülkenin engebeli Gardez bölgesinde yeniden toplanmaya çalıştı.

Halid Şeyh Muhammed Mart 2003'te Pakistan'ın Rawalpindi kentinde tutuklandıktan sonra

2002 yılının başlarında El Kaide'nin operasyonel kapasitesine ciddi bir darbe indirilmişti ve Afganistan işgali başarılı olmuş gibi görünüyordu. Yine de Afganistan'da önemli bir Taliban isyanı devam ediyordu.

El Kaide'nin 11 Eylül saldırılarındaki rolünün niteliğine ilişkin tartışmalar devam etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın iktidardan uzaklaştırılmasından kısa bir süre önce Bin Ladin'in Afganistan'da bir yerde küçük bir grupla konuştuğunu gösteren bir video kaset yayınladı. Gerçekliği birkaç kişi tarafından sorgulanmış olsa da kaset, 11 Eylül saldırılarında Bin Ladin ve El Kaide'nin parmağı olduğunu kesin olarak ortaya koyuyor. Kaset, ABD Savunma Bakanlığı tarafından sağlanan İngilizce çevirisiyle birlikte birçok televizyon kanalında yayınlandı.

Eylül 2004'te 11 Eylül Komisyonu resmi olarak saldırıların El Kaide mensupları tarafından tasarlandığı ve uygulandığı sonucuna vardı. Ekim 2004'te El Cezire aracılığıyla yayınlanan bir video kasette saldırıların sorumluluğunu üstlenen Bin Ladin, 1982'de Lübnan'ın işgali sırasında İsrail'in yüksek binalara yaptığı saldırılardan esinlendiğini söyledi: "Lübnan'da yıkılan kulelere baktığımda, zalimi aynı şekilde cezalandırmamız gerektiği ve bizim tattığımızın bir kısmını tatmaları ve kadınlarımızı ve çocuklarımızı öldürmekten caydırılmaları için Amerika'daki kuleleri yıkmamız gerektiği aklıma geldi."

2004 yılı sonunda ABD hükümeti, 2001 yılında El Kaide'nin en üst düzey isimlerinin üçte ikisinin yakalandığını ve CIA tarafından sorgulandığını açıkladı: Ebu Zübeyde, Remzi bin el-Şibh ve Abd el-Rahim el-Naşiri 2002'de; Halid Şeyh Muhammed 2003'te; Seyfülislam el Masri 2004'te. Muhammed Atıf ve diğer birkaç kişi öldürüldü. Batı, on yıllık savaşa rağmen El-Kaide ile baş edememekle eleştirildi.

Faaliyetler

El-Kaide'nin faaliyet gösterdiği başlıca ülkeler

Afrika

İslami Mağrip El Kaidesi (eski adıyla GSPC) operasyon alanı
Haftalık The Guardian gazetesinin 11 Eylül saldırılarının sekizinci yıldönümüne ilişkin ön sayfası. Makalede El Kaide'nin faaliyetlerinin "Yemen ve Kuzey Afrika'daki 'bağlı kuruluşlara' ya da 'franchise'lara giderek daha fazla dağıldığı" iddia ediliyordu.

El Kaide'nin Afrika'daki faaliyetleri arasında Kuzey Afrika'da bir dizi bombalı saldırı ve Eritre ve Somali'deki iç savaşlarda tarafları desteklemek yer alıyor. Bin Ladin ve diğer El Kaide liderleri 1991'den 1996'ya kadar Sudan'da üslenmişlerdi.

Sahra'da kendilerini İslami Mağrip El Kaidesi olarak adlandıran İslamcı isyancılar son yıllarda şiddet eylemlerini arttırdı. Fransız yetkililer isyancıların El Kaide liderliğiyle gerçek bir bağlantıları olmadığını söylese de bu iddiaya itiraz ediliyor. Bin Ladin'in 2006 sonlarında grubun ismini onayladığı ve isyancıların şiddetin tırmanmaya başlamasından neredeyse bir yıl önce "El Kaide franchise etiketini aldığı" muhtemel görünüyor.

Mali'de Ensar Dine grubu da 2013 yılında El Kaide'nin müttefiki olarak rapor edilmiştir. Ansar al Dine fraksiyonu kendilerini AQIM ile aynı hizaya getirmiştir.

2011 yılında El Kaide'nin Kuzey Afrika kanadı Libya lideri Muammer Kaddafi'yi kınamış ve Kaddafi karşıtı isyancılara destek verdiğini açıklamıştır.

Libya İç Savaşı'nın ardından Kaddafi'nin devrilmesi ve Libya'da iç savaş sonrası yaşanan şiddet dönemi, El Kaide'ye bağlı çeşitli İslamcı militan grupların bölgedeki faaliyetlerini genişletmesine olanak sağladı. ABD Büyükelçisi J. Christopher Stevens ve diğer üç Amerikalının ölümüyle sonuçlanan 2012 Bingazi saldırısının İslami Mağrip El-Kaidesi, Ensar el-Şeria ve El-Kaide'ye bağlı diğer bazı gruplar gibi çeşitli Cihatçı ağlar tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenilmektedir. ABD tarafından 1998'deki ABD Büyükelçiliği bombalamalarına karıştığı gerekçesiyle aranan üst düzey El Kaide mensubu Nazih Abdul-Hamed al-Ruqai'nin 5 Ekim 2013'te ABD Deniz Piyadeleri, FBI ve CIA ajanları tarafından yakalanması, ABD ve diğer Batılı müttefiklerinin Kuzey Afrika'ya verdiği önemi göstermektedir.

Avrupa

El Kaide, 11 Eylül saldırılarından önce Bosna Hersek'te mevcuttu ve üyeleri çoğunlukla Bosna Hersek Cumhuriyeti Bosna Müslüman Ordusu'nun El Mudžahid müfrezesinin gazileriydi. Üç El Kaide ajanı 1997 yılında Mostar'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştirmiştir. Bu kişiler, dönemin Suudi Arabistan Kralı Salman tarafından kurulan Bosna Hersek'e Yardım için Suudi Yüksek Komisyonu ile yakından bağlantılı ve bu kurum tarafından finanse edilen kişilerdi.

11 Eylül saldırıları ve ABD'nin Afganistan'ı işgalinden önce, El Kaide'nin askeri kanadı, El Kaide eğitim kamplarında yetişmiş Batılıları arıyordu. Dil becerileri ve Batı kültürü bilgisi genellikle Avrupa'dan gelenler arasında bulunurdu; eğitim aldığı sırada Almanya'da okuyan Mısır vatandaşı Muhammed Atta ve Hamburg Hücresi'nin diğer üyeleri de böyleydi. Usame bin Ladin ve Muhammed Atıf daha sonra Atta'yı 11 Eylül korsanlarının elebaşı olarak belirleyecekti. Saldırıların ardından Batılı istihbarat örgütleri Avrupa'da faaliyet gösteren El Kaide hücrelerinin hava korsanlarına finansman ve Afganistan'daki merkezi liderlikle iletişim konusunda yardımcı olduğunu tespit etti.

2003 yılında İslamcılar İstanbul'da elli yedi kişinin ölümüne ve yedi yüz kişinin yaralanmasına neden olan bir dizi bombalı saldırı gerçekleştirmiştir. Yetmiş dört kişi Türk makamları tarafından suçlandı. Bazıları daha önce Bin Ladin ile görüşmüş ve El Kaide'ye bağlılık yemini etmeyi özellikle reddetmiş olsalar da, onun kutsamasını ve yardımını istemişlerdi.

2009 yılında Tanvir Hussain, Assad Sarwar ve Ahmed Abdullah Ali adlı üç Londralı, Kanada ve ABD'ye giden yedi uçakta meşrubat süsü verilmiş bombaları patlatmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. MI5'in komployla ilgili soruşturması, iki yüzden fazla memurun bir yıldan fazla süren izleme çalışmalarını içeriyordu. İngiliz ve ABD'li yetkililer, Avrupa'daki benzer İslamcı militan planlarının aksine bu planın doğrudan El-Kaide ile bağlantılı olduğunu ve Pakistan'daki üst düzey El-Kaide üyeleri tarafından yönlendirildiğini söyledi.

2012 yılında Rus istihbaratı El Kaide'nin "orman cihadı" çağrısı yaptığını ve "bin kesim" stratejisinin bir parçası olarak büyük orman yangınları çıkardığını belirtmişti.

Terörizmle Savaş'ın başlamasının ardından el-Kaide'nin hem yönetici kademesinde hem de militanlarında kayıplar yaşanmaya başlansa da örgütün faaliyetleri devam etti. 22 Aralık 2001'de, Paris'ten Miami'ye gerçekleşen American Airlines'ın 63 sefer sayılı uçuşu sırasında, ayakkabısında sakladığı bombayı patlatmaya çalışan bir el-Kaide üyesinin bu girişimi kabin memurları ve yolcular tarafından engellendi. 11 Nisan 2002'de, Tunus'a bağlı Cerbe adasındaki El-Griba Sinagogu'na el-Kaide'ye bağlı bir kişi tarafından düzenlenen intihar saldırısı, 21 kişinin ölümüne yol açtı.

Arap dünyası

Ekim 2000 saldırısından sonra USS Cole

1990'da Yemen'in birleşmesinin ardından Vahhabi ağlar ülkeye misyonerler taşımaya başladı. Bin Ladin ya da Suudi El Kaidesi'nin doğrudan bu işe karışması pek olası olmasa da, kurdukları kişisel bağlantılar önümüzdeki on yıl içinde kurulacak ve USS Cole bombalamasında kullanılacaktı. El Kaide'nin Yemen'deki grubuna ilişkin endişeler arttı.

Irak'ta, liderlikle gevşek bir şekilde bağlantılı El Kaide güçleri, Ebu Musab El Zerkavi'nin komuta ettiği Cemaat El Tevhid ve Cihad grubuna yerleştirildi. İntihar operasyonlarında uzmanlaşan bu grup Sünni isyanının "kilit itici gücü" olmuştur. Genel isyanda küçük bir rol oynamalarına rağmen, ilk yıllarda gerçekleşen tüm intihar saldırılarının %30 ila %42'si Zerkavi'nin grubu tarafından üstlenildi. Raporlar, Yusufiye'deki Qa'qaa mühimmat fabrikasına erişimin kontrol edilmemesi gibi ihmallerin büyük miktarda mühimmatın El Kaide'nin eline geçmesine yol açtığını göstermektedir. Kasım 2010'da Irak'taki El Kaide ile bağlantılı militan grup Irak İslam Devleti "tüm Iraklı Hıristiyanları yok etmekle" tehdit etti.

El Kaide 1990'ların sonlarına kadar Filistinlileri eğitmeye başlamadı. Hamas ve Filistin İslami Cihad gibi büyük gruplar, El Kaide'nin kendi hücrelerini ele geçirmesinden korktukları için El Kaide ile ittifakı reddetmişlerdir. Bu durum son zamanlarda değişmiş olabilir. İsrail güvenlik ve istihbarat servisleri, El Kaide'nin İşgal Altındaki Topraklar'dan İsrail'e ajan sızdırmayı başardığına ve saldırı için fırsat kolladığına inanıyor.

2015 yılı itibariyle Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye, Suriye İç Savaşı'nda Suriye hükümetine karşı savaşan ve El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi ile Ahrar el Şam olarak bilinen bir başka Selefi koalisyonu da içerdiği bildirilen bir çatı isyancı grup olan Fetih Ordusu'nu açıkça desteklemektedir.

Keşmir

Bin Ladin ve Ayman al-Zawahiri Hindistan'ı İslam dünyasına karşı Haçlı-Siyonist-Hindu komplosunun bir parçası olarak görmektedir. Kongre Araştırma Servisi'nin 2005 tarihli bir raporuna göre, Bin Ladin 1990'ların başında Sudan'da yaşarken Keşmir'de cihat için militan eğitimine katılmıştır. 2001 yılına gelindiğinde Keşmirli militan grup Harkat-ul-Mücahideen El-Kaide koalisyonunun bir parçası haline gelmişti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre, El Kaide'nin 1999 Kargil Savaşı sırasında Pakistan yönetimindeki Keşmir'de (Azad Keşmir'de ve bir dereceye kadar Gilgit-Baltistan'da) üsler kurduğu ve Pakistan İstihbarat servislerinin zımni onayıyla burada faaliyet göstermeye devam ettiği düşünülmektedir.

Keşmir'de aktif olan militanların çoğu Taliban ve El-Kaide ile aynı medreselerde eğitim görmüştür. Keşmirli militan grup Harkat-ul-Mujahideen'den Fazlur Rehman Khalil, El Kaide'nin 1998'de Amerika ve müttefiklerine karşı Cihat ilanını imzalayanlardan biriydi. Bin Ladin 'Amerikan Halkına Mektup'ta (2002) Amerika ile savaşmasının nedenlerinden birinin Keşmir konusunda Hindistan'a verdiği destek olduğunu yazmıştır. Kasım 2001'de Katmandu havaalanı, Bin Ladin'in bir uçağı kaçırıp Yeni Delhi'deki bir hedefe çarptırmayı planladığı yönündeki tehditler üzerine yüksek alarm durumuna geçti. 2002 yılında ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Delhi'ye yaptığı bir ziyarette, elinde herhangi bir kanıt olmamasına rağmen El Kaide'nin Keşmir'de aktif olduğunu öne sürdü. Rumsfeld, militanların Hindistan yönetimindeki Keşmir'e sızmasını önlemek için Kontrol Hattı boyunca yüksek teknolojili yer sensörleri önerdi. 2002'de yapılan bir soruşturmada El Kaide ve bağlı örgütlerin Pakistan'ın yönetimindeki Keşmir'de Pakistan İstihbarat Servisi'nin zımni onayıyla geliştiğine dair kanıtlar bulundu. 2002 yılında Özel Hava Servisi ve Delta Force'tan oluşan özel bir ekip, 1995 yılında Keşmir'de batılı turistlerin kaçırılmasından sorumlu olan Keşmirli militan grup Harkat-ul-Mücahideen tarafından korunduğuna dair haberler üzerine bin Ladin'i aramak üzere Hindistan yönetimindeki Keşmir'e gönderildi. İngiltere'nin en yüksek rütbeli El Kaide ajanı Rangzieb Ahmed daha önce Keşmir'de Harkat-ül Mücahid grubuyla birlikte savaşmış ve Keşmir'de yakalandıktan sonra Hindistan hapishanesinde yatmıştı.

ABD'li yetkililer El Kaide'nin Hindistan ve Pakistan arasında çatışmayı kışkırtmak amacıyla Keşmir'de saldırılar düzenlenmesine yardımcı olduğuna inanıyor. Stratejileri Pakistan'ı askerlerini Hindistan sınırına kaydırmaya zorlamak ve böylece kuzeybatı Pakistan'da saklanan El Kaide unsurları üzerindeki baskıyı hafifletmekti. 2006 yılında El Kaide Keşmir'de bir kanat kurduğunu iddia etti. Ancak Hindistan Ordusu Generali H. S. Panag, ordunun Hindistan yönetimindeki Cammu ve Keşmir'de El Kaide'nin varlığını reddettiğini savundu. Panag ayrıca El Kaide'nin Pakistan merkezli Keşmirli militan gruplar Lashkar-e-Taiba ve Jaish-e-Mohammed ile güçlü bağları olduğunu söyledi. Veziristan'ın, El Kaide ve Taliban'a destek için NATO'ya karşı savaşan Keşmirli militanlar için bir savaş alanı haline geldiği kaydedildi. Keşmir'de Medine Ordusu'nu yazan ve 2004'teki mali binalar komplosuna karışmaktan hüküm giyen bir El Kaide ajanı olan Dhiren Barot, Keşmir'deki bir militan eğitim kampında silah ve patlayıcı eğitimi almıştı.

Keşmirli grup Jaish-e-Mohammed'in kurucusu Maulana Masood Azhar'ın Bin Ladin ile birkaç kez görüştüğüne ve ondan finansman aldığına inanılıyor. Jaish-e-Mohammed 2002 yılında El Kaide ile birlikte yürütülen ve Bin Ladin tarafından finanse edilen bir operasyonla Daniel Pearl'ün kaçırılmasını ve öldürülmesini organize etti. Amerikalı terörle mücadele uzmanı Bruce Riedel'e göre El Kaide ve Taliban, 1999 yılında Hindistan Havayolları'na ait 814 sefer sayılı uçağın Kandahar'a kaçırılmasıyla yakından ilgiliydi ve bu olay Maulana Masood Azhar ve Ahmed Omar Saeed Sheikh'in Hindistan'daki bir hapishaneden serbest bırakılmasına yol açtı. Riedel'e göre bu uçak kaçırma olayı dönemin Hindistan Dışişleri Bakanı Jaswant Singh tarafından haklı olarak 11 Eylül saldırıları için bir 'kostümlü prova' olarak nitelendirilmişti. Bin Ladin, Azhar'ı bizzat karşıladı ve serbest bırakılmasının ardından onuruna görkemli bir parti verdi. Ahmed Omar Saeed Sheikh, 1994 yılında Hindistan'da Batılı turistlerin kaçırılmasındaki rolü nedeniyle hapisteyken Daniel Pearl'ü öldürdü ve Pakistan'da idama mahkum edildi. 2006'daki transatlantik uçak komplosunun sanıklarından biri olan El-Kaide ajanı Raşid Rauf, Maulana Mesud Azhar ile evlilik yoluyla akrabaydı.

Keşmirli bir militan grup olan ve 2008 Mumbai saldırılarının arkasında olduğu düşünülen Lashkar-e-Taiba'nın da Pakistan'da yaşayan üst düzey El Kaide liderleriyle güçlü bağları olduğu bilinmektedir. El Kaide'nin üst düzey yöneticilerinden Ebu Zübeyde 2002 yılının sonlarında Faysalabad'daki güvenli bir evde Lashkar-e-Taiba tarafından korunurken tutuklanmıştı. FBI, El Kaide ve Lashkar'ın uzun süredir 'iç içe' olduğuna inanırken, CIA El Kaide'nin Lashkar-e-Taiba'yı finanse ettiğini söyledi. Jean-Louis Bruguière 2009 yılında Reuters'e verdiği demeçte "Lashkar-e-Taiba artık sadece Keşmir'le ilgili siyasi ya da askeri bir gündemi olan Pakistanlı bir hareket değildir. Lashkar-e-Taiba El-Kaide'nin bir üyesidir."

2008'de yayınlanan bir videoda, Amerika doğumlu üst düzey El Kaide yöneticisi Adam Yahiye Gadahn "Keşmir'de zafer yıllardır erteleniyor; oradaki cihadın bu müdahaleden kurtarılması, Allah'ın izniyle, o İslam topraklarının Hindu işgalcilerine karşı zafere giden yolda ilk adım olacaktır" dedi.

Eylül 2009'da bir ABD insansız hava aracı saldırısında El Kaide ile bağlantılı Keşmirli bir militan grup olan Harkat-ul-Jihad al-Islami'nin lideri İlyas Keşmiri'nin öldürüldüğü bildirildi. Keşmiri, Bruce Riedel tarafından 'önde gelen' bir El Kaide üyesi olarak tanımlanırken, diğerleri onu El Kaide'nin askeri operasyonlarının başı olarak tanımladı. Keşmiri ayrıca ABD tarafından, Muhammed karikatürleri tartışmalarının merkezinde yer alan Danimarka gazetesi Jyllands-Posten'e yönelik bir komplo ile suçlanmıştır. ABD'li yetkililer ayrıca Keşmiri'nin CIA'e karşı düzenlenen Camp Chapman saldırısına da karıştığına inanmaktadır. Ocak 2010'da Hintli yetkililer İngiltere'yi bir Hint havayolları ya da Air India uçağını kaçırıp bir İngiliz şehrine düşürmeyi planlayan bir El Kaide planından haberdar etti. Bu bilgi Hindistan'da tutuklanan Harkat-ul-Jihad al-Islami üyesi Amjad Khwaja'nın sorgulanması sonucunda ortaya çıkmıştır.

Ocak 2010'da ABD Savunma Bakanı Robert Gates Pakistan'ı ziyareti sırasında El Kaide'nin bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ve Hindistan ile Pakistan arasında bir nükleer savaş çıkarmayı planladığını söyledi.

İnternet

El-Kaide ve ardılları, uluslararası teyakkuzun arttığı bir ortamda tespit edilmekten kaçmak için internete göç etmiştir. Grubun internet kullanımı daha sofistike hale gelmiş, finansman, adam toplama, ağ oluşturma, harekete geçirme, tanıtım ve bilgi yayma, toplama ve paylaşmayı içeren çevrimiçi faaliyetler artmıştır.

Ebu Eyyub El Masri'nin Irak'taki El Kaide hareketi düzenli olarak cihatçı intihar bombacılarının faaliyetlerini yücelten kısa videolar yayınlamaktadır. Ayrıca Ebu Musab El Zerkavi'nin (Irak'taki El Kaide'nin eski lideri) ölümünden önce ve sonra, Irak'taki El Kaide'nin bağlı olduğu şemsiye örgüt Mücahitler Şura Konseyi de Web'de düzenli olarak varlık göstermektedir.

Multimedya içerik yelpazesi gerilla eğitim kliplerini, öldürülmek üzere olan kurbanların fotoğraflarını, intihar bombacılarının tanıklıklarını ve cihada katılımı stilize cami portreleri ve müzik notaları aracılığıyla gösteren videoları içermektedir. El Kaide ile bağlantılı bir internet sitesi Irak'ta yakalanan Amerikalı girişimci Nick Berg'in başının kesildiği bir video yayınladı. Paul Johnson, Kim Sun-il ve Daniel Pearl'ünkiler de dahil olmak üzere diğer kafa kesme videoları ve resimleri ilk olarak cihatçı web sitelerinde yayınlanmıştır.

Aralık 2004'te Bin Ladin'e ait olduğu iddia edilen bir sesli mesaj, geçmişte yaptığı gibi El Cezire'ye bir kopyasını göndermek yerine doğrudan bir web sitesine gönderildi. El Kaide videolarını yayınlamak için internete yöneldi, çünkü El Cezire'nin Suudi kraliyet ailesini eleştiren herhangi bir şeyi düzeltme olasılığını göze almaktansa, bunların düzeltilmeden yayınlanacağından emin olmak istiyordu.

Alneda.com ve Jehad.net belki de en önemli El Kaide web siteleriydi. Alneda başlangıçta Amerikalı Jon Messner tarafından kapatıldı, ancak operatörler siteyi çeşitli sunuculara kaydırarak ve içeriği stratejik olarak değiştirerek direndiler.

ABD hükümeti, İngiliz bilgi teknolojileri uzmanı Babar Ahmad'ı, Azzam.com gibi İngilizce El Kaide web sitelerinden oluşan bir ağı işletmesiyle ilgili olarak terör suçlarıyla itham etti. Kendisi suçlu bulunmuş ve 12 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

Çevrimiçi iletişim

2007 yılında El Kaide, çevrimiçi ve hücresel iletişim için kullanılan şifreleme yazılımı Mujahedeen Secrets'i yayınladı. Daha sonraki bir versiyon olan Mücahid Sırları 2 2008'de yayınlandı.

Havacılık ağı

Reuters'in 2010 tarihli bir haberine göre, El Kaide'nin "birkaç Boeing 727 uçağı", turboproplar ve yönetici jetleri içeren gizli bir havacılık ağı işlettiğine inanılıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın bir raporuna dayandırılan haberde, El Kaide'nin Güney Amerika'dan Batı Afrika'daki çeşitli istikrarsız ülkelere uyuşturucu ve silah taşımak için uçakları kullanıyor olabileceği belirtiliyordu. Bir Boeing 727 on tona kadar kargo taşıyabilir. Uyuşturucu sonunda dağıtım ve satış için Avrupa'ya kaçırılıyor ve silahlar Afrika'daki ve muhtemelen başka yerlerdeki çatışmalarda kullanılıyor. El Kaide bağlantılı silahlı kişiler Avrupalıları fidye için giderek daha fazla kaçırmaktadır. Uyuşturucu ve silah satışlarından ve adam kaçırma olaylarından elde edilen karlar daha fazla militan faaliyeti finanse edebilir.

Askeri çatışmalara müdahil olma

Aşağıda El-Kaide ve doğrudan bağlılarının askeri olarak yer aldığı askeri çatışmaların bir listesi bulunmaktadır.

Çatışmanın başlangıcı Çatışmanın sona ermesi Çatışma Kıta Konum İlgili şubeler
1991 devam ediyor Somali İç Savaşı Afrika Somali El-Şebab
1992 1996 Afganistan'da iç savaş (1992-1996) Asya Afganistan İslam Devleti El-Kaide Merkezi
1992 devam ediyor Yemen'de El Kaide isyanı Asya Yemen Arap Yarımadasındaki El Kaide
1996 2001 Afganistan'da iç savaş (1996-2001) Asya Afganistan İslam Emirliği El-Kaide Merkezi
2001 2021 Afganistan'da Savaş (2001-2021) Asya Afganistan El-Kaide Merkezi
2002 devam ediyor Mağrip'te İsyan (2002'den günümüze) Afrika Cezayir
Chad
Mali
Moritanya
Fas
Nijer
Tunus
İslami Mağrip El Kaidesi
2003 2011 Irak Savaşı Asya Irak Irak'ta El Kaide

Irak İslam Devleti

2004 devam ediyor Kuzeybatı Pakistan'da Savaş Asya Pakistan El-Kaide Merkezi
2009 2017 Kuzey Kafkasya'da İsyan Asya Rusya Kafkasya Emirliği
2011 devam ediyor Suriye İç Savaşı Asya Suriye El Nusra Cephesi
2015 devam ediyor Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'e müdahale Asya Yemen Arap Yarımadasındaki El Kaide

CIA müdahalesi iddiası

Uzmanlar, El Kaide saldırılarının Amerikan CIA'inin Afgan mücahitlere yardım amacıyla yürüttüğü Siklon Operasyonu programının dolaylı bir sonucu olduğu görüşünü tartışmaktadır. 1997-2001 yılları arasında İngiltere Dışişleri Bakanı olan Robin Cook, El Kaide ve Bin Ladin'in "Batılı güvenlik kurumlarının muazzam bir yanlış hesaplamasının ürünü" olduğunu ve "El Kaide, kelime anlamıyla 'veri tabanı', aslında Rusları yenmek için CIA'in yardımıyla askere alınan ve eğitilen binlerce mücahidin bilgisayar dosyasıydı" diye yazmıştır.

Pakistan'ın 2002-2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan Munir Akram, 19 Ocak 2008'de New York Times'da yayınlanan bir mektubunda şöyle yazmıştır

Sovyet askeri müdahalesine karşı Afganları destekleme stratejisi C.I.A. ve Inter-Services Intelligence ya da ISI dahil olmak üzere çeşitli istihbarat örgütleri tarafından geliştirildi. Sovyetlerin çekilmesinden sonra Batılı güçler bölgeden uzaklaşırken, arkalarında Sovyet karşıtı cihadı yürütmek üzere çeşitli ülkelerden ithal edilmiş 40,000 militan bıraktılar. Pakistan aşırıcılık, uyuşturucu ve silahların geri tepmesiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

CNN muhabiri Peter Bergen, Pakistan ISI Tuğgenerali Muhammed Yusuf ve Vincent Cannistraro gibi Afganistan programında yer alan CIA görevlileri, CIA'in ya da diğer Amerikalı yetkililerin yabancı mücahitlerle ya da Bin Ladin'le temas kurduklarını ya da onları silahlandırdıklarını, eğittiklerini, koçluk yaptıklarını ya da telkinde bulunduklarını reddetmektedirler. Steve Coll 2004 tarihli Hayalet Savaşları adlı kitabında CIA'in yabancı mücahitlere doğrudan destek vermeyi düşündüğünü ancak bu fikrin hiçbir zaman tartışmanın ötesine geçmediğini yazıyor.

Bergen ve diğerleri, savaşmaya istekli çeyrek milyon yerli Afgan olduğu için yerel dile, geleneklere ya da toprak yapısına aşina olmayan yabancıları askere almaya gerek olmadığını savunmaktadır. Bergen ayrıca yabancı mücahitlerin iç kaynaklardan yılda birkaç milyon dolar aldıkları için Amerikan fonlarına ihtiyaç duymadıklarını savunuyor. Son olarak, Amerikalıların yabancı mücahitleri eğitmiş olamayacağını, çünkü Pakistanlı yetkililerin bir avuçtan fazlasının Pakistan'da, hiçbirinin de Afganistan'da faaliyet göstermesine izin vermeyeceğini ve Afgan Arapların, Batılılar Müslüman Afganlara yardım etsin ya da etmesin, Batılılara karşı refleks olarak düşmanlık besleyen militan İslamcılar olduğunu ileri sürmektedir.

Bin Ladin ile 1997 yılında ilk televizyon röportajını gerçekleştiren Bergen'e göre: "CIA'in Bin Ladin'i finanse ettiği ya da Bin Ladin'i eğittiği ... [bir halk efsanesidir. Buna dair hiçbir kanıt yok ... Bin Ladin'in kendi parası vardı, Amerikan karşıtıydı ve gizlice ve bağımsız olarak faaliyet gösteriyordu ... Buradaki asıl hikaye, CIA'in bu adamın kim olduğu hakkında 1996'da onu gerçekten takip etmek için bir birim kurana kadar hiçbir fikre sahip olmamasıdır."

Jason Burke de yazdı:

CIA'in Afganistan'a akıttığı 500 milyon doların bir kısmı [El Zevahiri'nin] grubuna ulaştı. El Zevahiri, Bin Ladin'in yakın bir yardımcısı haline geldi ... Bin Ladin, [Gülbeddin Hikmetyar liderliğindeki mücahitlerin Hizb-i İslami fraksiyonu] ile sadece gevşek bir şekilde bağlantılıydı ve Mühendis Mahmut olarak bilinen bir başka Hizb-i İslami komutanına hizmet ediyordu. Bununla birlikte, Bin Ladin'in denizaşırı ülkelerde savaş için adam toplamak üzere kurduğu Hizmet Ofisi bir miktar ABD parası aldı.

Daha geniş etki

2011'deki Norveç saldırılarının faili Anders Behring Breivik, El-Kaide'den ilham almış ve onu "dünyadaki en başarılı devrimci hareket" olarak nitelendirmiştir. Farklı amaçları olduğunu kabul etmekle birlikte, "El Kaide'nin Avrupa versiyonunu yaratmaya" çalışmıştır.

Örgütün uzantılarına verilecek uygun yanıt tartışma konusudur. Bir gazeteci 2012 yılında üst düzey bir ABD askeri planlamacısının şu soruyu sorduğunu bildirdi: "Bir grup El Kaide'nin siyah bayrağını her kaldırdığında insansız hava araçlarına ve Özel Harekat baskınlarına mı başvurmalıyız? Dünyanın dört bir yanındaki uzantıların uzantılarını kovalamaya daha ne kadar devam edebiliriz?"

Eleştiriler

İslami aşırıcılık, MS 7. yüzyılda Haricilerin ortaya çıkmasıyla İslam tarihinin erken dönemlerine kadar uzanmaktadır. Hariciler, esasen siyasi konumlarından hareketle, kendilerini hem ana akım Sünni hem de Şii Müslümanlardan ayıran aşırı doktrinler geliştirmiştir. Müslümanlar arasında Hariciler, Sünniler ve Şiiler arasındaki ilk bölünme, İslam peygamberi Muhammed'in ölümünden sonra Müslüman topluluğunun (Ümmet) rehberliğinin siyasi ve dini halefiyeti konusunda tartışmalıydı. Şiiler Ali ibn Ebi Talib'in Muhammed'in gerçek halefi olduğuna inanırken, Sünniler Ebu Bekir'in bu pozisyona sahip olduğunu düşünmektedir. Hariciler, Birinci Fitne (ilk İslami İç Savaş) sırasında hem Şiilerden hem de Sünnilerden ayrılmışlardır; özellikle tekfir (aforoz) konusunda radikal bir yaklaşım benimsemeleriyle dikkat çekmişlerdir; hem Sünni hem de Şii Müslümanları ya kâfir (kuffār) ya da sahte Müslüman (munāfiḳūn) ilan etmişler ve bu nedenle onları dinden döndükleri (ridde) için ölüme layık görmüşlerdir.

Bazı kaynaklara göre, El Kaide'nin tekfirinden ve Müslüman ülkelerde, özellikle de Irak'ta Müslümanları öldürmesinden endişe duyan "din âlimleri, eski savaşçılar ve militanlar" tarafından El Kaide ve bağlı kuruluşlarına karşı bir "tiksinti dalgası" dile getirilmektedir.

Libya İslami Mücadele Grubu'nun (LIFG) eski bir militanı olan Noman Benotman, eski grubunun hapisteki üst düzey liderlerini Libya rejimi ile barış görüşmelerine girmeye ikna ettikten sonra Kasım 2007'de Eymen el-Zevahiri'ye yazdığı açık bir eleştiri mektubuyla kamuoyunun karşısına çıktı. Eymen el-Zevahiri Kasım 2007'de grubun El-Kaide'ye bağlandığını açıklarken, Libya hükümeti "şiddetten vazgeçtiklerinin söylenmesinden" birkaç ay sonra grubun 90 üyesini cezaevinden serbest bıraktı.

2007 yılında, 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde, Suudi şeyhi Salman al-Ouda Bin Ladin'e kişisel bir azarlama gönderdi. Bir din alimi ve 1980'lerde Suudi Arabistan'ı kasıp kavuran köktenci uyanış hareketi Sahva'nın fikir babalarından biri olan Al-Ouda, cihatçılığın saygın bir eleştirmenidir. Al-Ouda televizyonda El-Kaide liderine şöyle seslendi

Kardeşim Usame, ne kadar kan döküldü? El Kaide adına kaç masum insan, çocuk, yaşlı ve kadın öldürüldü? Bu yüzbinlerce ya da milyonlarca kurbanın yükünü sırtında taşıyarak Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaktan mutlu olacak mısın?

Pew anketlerine göre, 2008'den önceki yıllarda Müslüman dünyasında El Kaide'ye verilen destek azalmıştı. Endonezya, Lübnan ve Bangladeş'te intihar bombacılarına verilen destek son beş yılda yarı yarıya ya da daha fazla azalmıştır. Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Terror Free Tomorrow tarafından Aralık 2017'de yapılan bir ankete göre Suudi Arabistan'da El Kaide'ye olumlu bakanların oranı sadece yüzde ondu.

2007 yılında, etkili bir Afgan Arap, "El Kaide'nin ideolojik vaftiz babası" ve eski tekfir destekçisi olan hapisteki Seyyid İmam El Şerif, Wathiqat Tarshid Al-'Aml Al-Jihadi fi Misr w'Al-'Alam (İngilizce: Mısır ve Dünyada Cihadı Rasyonalize Etmek) adlı kitabıyla El Kaide'den desteğini çekti.

Bir zamanlar El Kaide ile ilişkili olmasına rağmen LIFG, Eylül 2009'da cihat için yeni bir "kod" olan "Düzeltici Çalışmalar" başlıklı 417 sayfalık dini bir belgeyi tamamladı. Güvenilirliği ve Orta Doğu'daki diğer bazı önde gelen cihatçıların El Kaide'ye sırt çevirdiği gerçeği göz önüne alındığında, LIFG'nin geri dönüşü El Kaide'nin eleman kazanımını durdurmaya yönelik önemli bir adım olabilir.

Diğer eleştiriler

Suriye'de yaşayan Amerikalı gazeteci Bilal Abdul Kareem, El Kaide'nin Somali'deki kolu El Şebab hakkında bir belgesel hazırladı. Belgesel, El Şebab'dan ayrılma nedenlerini açıklayan eski grup üyeleriyle yapılan röportajları içeriyordu. Üyeler ayrımcılık, dini farkındalık eksikliği ve örgüt içi yolsuzluk ve kayırmacılık suçlamalarında bulundu. Kareem'e yanıt olarak Küresel İslami Medya Cephesi Kareem'i kınadı, onu yalancı olarak nitelendirdi ve eski savaşçıların suçlamalarını reddetti.

2014 yılının ortalarında Irak Şam İslam Devleti'nin Halifeliği yeniden kurduğunu ilan etmesinin ardından, grubun o zamanki sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani tarafından "Halifeliğin otoritesinin genişlemesiyle tüm emirliklerin, grupların, devletlerin ve örgütlerin yasallığının geçersiz hale geldiğini" iddia eden sesli bir açıklama yayınlandı. Konuşmada El-Kaide'nin Şiilere karşı çok yumuşak davrandığı ve Ebubekir El-Bağdadi'nin otoritesini tanımayı reddettiği yönünde dini bir reddiye de yer alırken, El-Adnani özellikle şunları kaydetti "Bir devletin bir örgüte biat etmesi uygun değildir." Ayrıca geçmişte Usame bin Ladin'in El Kaide üyelerini ve destekçilerini Ebu Ömer el Bağdadi'ye biat etmeye çağırdığı bir örneği hatırlatarak, örgütün Irak İslam Devleti olarak hala sadece Irak'ta faaliyet gösterdiğini hatırlattı ve Eymen el Zevahiri'yi aynı talebi Ebu Bekir el Bağdadi için yapmadığı için kınadı. Zevahiri, Nusra Cephesi gibi IŞİD'in eski müttefikleri arasında hizipçiliği ve bölünmeyi teşvik ediyordu.

Tarihçesi ve faaliyetleri

11 Eylül saldırıları ve Terörizmle Savaş'ın başlaması

11 Eylül saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne çarpan United Airlines'ın 175 sefer sayılı uçuşu.

11 Eylül 2001'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde iç hatlar uçuşu gerçekleştirilen dört uçak kaçırıldı. American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçuşu ile United Airlines'ın 175 sefer sayılı uçuşu New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesine çarptırılırken, iki kulenin de yıkılmasına yol açtı. American Airlines'ın 77 sefer sayılı uçuşu, Arlington County'deki Pentagon'a çarparken, Washington, DC'de bulunan Amerikan Kongre Binası veya Beyaz Saray'a çarptırılması planlanan United Airlines'ın 93 sefer sayılı uçuşu ise yolcuların kalkışması sonucu Pensilvanya'daki Somerset County'e düştü. Saldırılar sonucunda, uçakları kaçıran 19 kişi dahil 2.996 kişi hayatını kaybetti, 6.000'den fazla kişiyse yaralandı. 16 Eylül günü bin Ladin tarafından yapılan açıklamada saldırıların arkasında kendisinin olmadığını belirtilse de, 29 Ekim 2004'te yayınlanan videosunda ilk kez saldırıların sorumluluğunu üstlendi ve uçakları kaçıran 19 kişiyi bizzat kendisinin eğittiğini söyledi. FBI tarafından yürütülen araştırma neticesinde saldırıları gerçekleştiren kişilerin, bin Ladin'in liderliğindeki el-Kaide ile bağlantılı olduğu belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Afganistan'daki Taliban rejimini sonlandırılmak için Terörizmle Savaş adı altında bir kampanya başlatıldı. 7 Ekim 2001'de, Afganistan'daki Taliban ve el-Kaide hedeflerinin Amerikan ve Britanya kuvvetleri tarafından bombalanmasıyla Afganistan Savaşı fiilen başlamış oldu. Kuzey İttifakı ile birlikte hareket eden koalisyon güçleri, Kasım 2001'de başkent Kâbil'i ele geçirip Afganistan İslam Emirliği'ni yıkarak Taliban yönetimine son verdi.

Somali'deki faaliyetler

Haziran 2006'da oluşturulmasının ardından çıkan iç savaşta Somali'nin güneyindeki bazı bölümlerin yönetimini ele geçiren İslam Mahkemeleri Birliği'nin Aralık 2006'da dağılması sonucu kurulan eş-Şebab, bu aşamada sonra ülkedeki Federal Geçiş Hükûmeti ile Etiyopya askerî birimlerine karşı silahlı mücadeleye başladı. Örgüt, Şubat 2012'de yayınlanan bir video mesajla el-Kaide'ye bağlandığını ilan etti.

Arap Yarımadası'ndaki faaliyetler

Ocak 2009'da, el-Kaide'nin Arap Yarımadası ve Yemen'deki yapılanmalarının Arap Yarımadası el-Kaidesi adı altında birleştiği duyuruldu.

Büyüklüğü

Genel

Bin Ladin'i aramakla görevli CIA-FBI ortak kuvvetlerinde yer alan eski FBI memuru Jack Cloonan'ın, ortak kuvvetler tarafından ele geçirilen belgelerde yer alan bilgilere dayandırdığı ifadesine göre el-Kaide, kurulduğu 1989 yılında 72 üyeden oluşmaktaydı. Yine Cloonan'ın açıklamalarına göre Afganistan Savaşı esnasında Kâbil yakınlarındaki bir binanın CIA'e ait bir insansız hava aracı tarafından imha edilmesi sonrasında ortak kuvvetler tarafından yeni bir belge ele geçirildi. Bu belgeye göre bin Ladin'e bağlılık yemini eden 198 kişi vardı. Cloonan ayrıca birçok kişinin el-Kaide kamplarında eğitim aldığını; ancak bunların tamamının bin Ladin'e bağlılık yemini etmediğini veya herhangi bir eylemde yer almadığını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından Nisan 2004'te yayınlanan ve 2003'e dair veriler sunan Country Reports on Terrorism başlıklı rapora göre dünya çapında el-Kaide'den etkilenen veya örgüte bağlı olarak faaliyet gösteren binlerce kişi bulunduğu tahmin edilmekteydi. Michael Hirsh'in Haziran 2006'da Newsweek'te yayınlanan makalesinde istihbarat birimlerinin, 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği zamanlarda gerçek el-Kaide militanı sayısının 1000'den fazla olmadığı, bir ihtimalle 500'e yakın olduğu ve birçoğunun Afganistan ve çevresinde yer aldığı konusunda hemfikir olduğu belirtilmişti. Londra Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsünün 2003-2004 Stratejik Anketine göre dünya çapında 18.000 el-Kaide militanı bulunmaktayken, Nisan 2005'te United Press International'a konuşan Suudi Arabistanlı bir hükûmet yetkilisine göre tahmini olarak el-Kaide üyesi ve destekçisi sayısı 5.000'in altındaydı.

Pentagon Sözcüsü Jim Gregory, Eylül 2011'deki açıklamasında mevcut hükûmetin tahminine göre 3.000-4.000 kadar el-Kaide üyesi olduğunu belirtti.

Afganistan-Pakistan bölgesi

27 Haziran 2010'da American Broadcasting Company'de yayınlanan This Week adlı televizyon programında konuşan CIA Direktörü Leon Panetta, Afganistan genelinde 50-100 arası, belki de daha az el-Kaide üyesi olduğunu ve örgütün esas konuşlandığı yerin Pakistan'ın kabile bölgeleri olduğunu belirtti. Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) komutanı David Petraeus da, Nisan 2011 başlarındaki açıklamasında da Afganistan'da 100'den az el-Kaide üyesinin kaldığını ifade etti. Associated Press tarafından oluşturulan Ekim 2012 tarihli bir habere göre, Kâbil ve Washington, DC'deki bazı Amerikalı yetkililerin ifadelerine dayanılarak Afganistan'da 50-100 arasında el-Kaide militanı kaldığı bilgisi verildi. Yine aynı haberde Lovgar Emniyet Müdürü Gulem Sahi Ruğ Levaney, Lovgar'daki el-Kaide üyesinin sayısının kaç olduğunu bilmenin zor olduğunu söylese de 100-150 civarında tahmin etmekteydi.

Batı Afrika

Batı Afrika'da, Ağustos 2013'te kurulan ve 2015'te el-Kaide'ye bağlılığını bildiren el-Murabitun faaliyet göstermektedir. Philippe Migaux'nun Ekim 2013'teki ifadesine göre el-Murabitun'un Mali ile Nijer arasında faaliyet gösteren 300 kadar militanı vardı. Radio France Internationale tarafından Mayıs 2014'te yayınlanan bir haberde, Fransız istihbarat birimlerine yakın bir kaynaktan alınan bilgiye dayandırılarak o tarihlerde örgütün 100'den az militanının olduğu bilgisi verilmekteydi. Moritanyalı gazeteci Lemine Ould Mohamed Salem Mart 2015 tarihli röportajında, grubun 500-600 civarı üyesi olduğunu söylemekteydi. Şubat 2016'da, Jeune Afrique'te yayınlanan bir haberde yer alan ifadelerde ise Malili kaynaklara göre örgütün 200 kadar savaşçısı olduğu belirtilmekteydi.

Mağrip

Mağrip'te, Eylül 2006'da el-Kaide'ye bağlılığını açıklayan Vaaz ve Savaş için Selefi Grup'un Ocak 2007'de yayınladığı bildiriyle adını ve yapılanmasını değiştirerek oluşan Mağrip el-Kaidesi faaliyet göstermektedir. Mali Dışişleri Bakanı Soumeylou Boubèye Maïga, Mayıs 2011'deki açıklamasında Mali'de tahminen 250-300 civarında örgüt üyesinin olduğunu, anca aktif savaşçı sayısının 100'den az olduğunu belirtti. Fransa Ulusal Meclisi'nin Ağustos 2012 tarihli raporunda, bazı uzmanların ifadesine dayanarak örgütün aktif üye sayısı 500 ile 1.000 arasında gösterilmekteydi. Tout sur l'Algérie'deki bir haberde yer alan ve emniyet birimlerine dayandırılan bilgiye göre, 2013 başı itibarıyla Kabiliye bölgesinde 400 kadar örgüte bağlı savaşçı bulunmaktaydı. Ocak 2013'teki bir röportajında örgütün 1.000 kadar savaşçısı olduğu tahmininde bulunan Mathieu Guidère, Kasım 2013'te ise Fransız müdahalesi öncesinde 1.500 kadar olan militan sayısının müdahale sonrasında 500 civarına gerilediğini ifade etti. 2013 Country Reports on Terrorism raporuna göre oluşum, Cezayir'de 100'den az, Sahel'de ise bundan da az militanla faaliyet göstermekteydi. Ağustos 2014'te Le Figaro'daki yazısında Mélanie Matarese, "İslamcı hareketlere yakın" kaynaklardan edindiği bilgiye göre yapılanmanın Mali'de 700 kadar adamı olduğunu yazdı. Matarese, Eylül 2014'teki yazısında ise Cezayir'deki üye sayısını 800 civarı olarak vermişti. Mathieu Olivier'nin Kasım 2015'te, Rémi Carayol'un ise Aralık 2015'te Jeune Afrique'te yayınlanan yazılarında, Malili kaynaklara göre grubun 200 kadar üyesi kaldığı ifade edilmekteydi.

Arap Yarımadası

Arap Yarımadası'nda, Suudi Arabistan el-Kaidesi ile Yemen el-Kaidesi'nin Ocak 2009'da yayınladığı ve iki grubun birleştiğini duyurduğu bildiriyle kurulan Arap Yarımadası el-Kaidesi faaliyet göstermektedir. 2010 ve 2011'deki Country Reports on Terrorism raporlarında örgütün birkaç yüz üyesi olduğu bilgisi verilmekteydi. Fawaz Gerges'in Temmuz 2010 tarihli yazısında, örgütün dönem itibarıyla 100-300 arasında çekirdek kadrosu olduğunu ifade etti. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı tarafından Ağustos 2010'da yayınlanan yazıda, örgütün Yemen'deki varlığının 300 ile birkaç bin arasında değiştiği, düşük sayının örgüte bağlı aktif militan sayısını, büyük sayının ise örgütün gerçekleştirdiği faaliyetlerde aktif olarak yer almasa da destekleyici pozisyonda bulunanların da dahil edildiği kişi sayısı ifade ettiği belirtildi. Juan Zarate, Ekim 2010'daki demecinde örgütün 600 kadar savaşçısı olduğunu söyledi. Daniel Martin Varisco'nun Kasım 2010'da CNN için yazdığı yazıda, resmî rakamlar değişiklik gösterse de örgütün 300 ile 500 arasında aktif üyesi olduğu ifade edilmekteydi. John O. Brennan, Nisan 2012'de verdiği demeçte Yemen'deki örgüt üyesini 1.000 civarında tahmin ettiğini söyledi. 2012, 2013 ve 2014 tarihli Country Reports on Terrorism raporlarında 1.000 civarı, 2015 raporunda ise 4.000'e kadar ulaşan örgüt üyesi olduğu bilgisi yer aldı.

Sina Yarımadası

Sina Yarımadası'nda, faaliyetlerine 2011'de başlayan Sina Yarımadası el-Kaidesi bulunmaktadır. Mısır'da yayınlanan el-Mısri el-Yevm gazetesinin Ağustos 2011'deki bir haberde, bazı yerel kaynaklardan alınan ifadelere dayandırılarak örgütün 40 kadar üyesi olduğu bildirilmekteydi.

Ayrıca bakınız

 • El-Kaide bibliyografyası
 • Halid Şeyh Muhammed

Konuyla ilgili yayınlar

 • Öztürk, Selim (Aralık 2019). "Küresel Terör Örgütü el-Kaide'nin Gelişimi ve Ön Plana Çıkan Liderleri Bağlamında "Cihad" Anlayışının Geçirdiği Değişimler". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 6 (2). ss. 167-196. doi:10.26513/tocd.585673. ISSN 2147-7523.