Sibirya

bilgipedi.com.tr sitesinden
Sibirya
Сибирь
Coğrafi bölge
       Sibirya Federal Bölgesi        Tarihi Rus Sibiryası        Kuzey Asya, Sibirya'nın büyük bölümü

       Sibirya Federal Bölgesi
       Tarihi Rus Sibiryası
       Kuzey Asya, Sibirya'nın büyük bölümü

Koordinatlar: 60°0′N 105°0′E / 60.000°N 105.000°EKoordinatlar: 60°0′N 105°0′E / 60.000°N 105.000°E
KıtaKuzey Asya
ÜlkeRussia Rusya
ParçalarBatı Sibirya
Doğu Sibirya
Rusya Uzak Doğu
Alan
 - Toplam13.100.000 km2 (5.100.000 sq mi)
Nüfus
 (2022)
 - Toplam37,3 milyon
Demonim(ler)Sibiryalılar

Sibirya (/sˈbɪəriə/; Rusça: Сибирь, tr. Sibir', IPA: [sʲɪˈbʲirʲ] (dinle)), batıda Ural Dağları'ndan doğuda Pasifik Okyanusu'na kadar tüm Kuzey Asya'yı oluşturan geniş bir coğrafi bölgedir. Rusların Ural Dağları'nın doğusundaki toprakları fethetmesinin ardından 16. yüzyılın ikinci yarısından beri Rusya'nın bir parçasıdır. Sibirya, 13,1 milyon kilometrekarelik (5.100.000 sq mi) bir alanı kaplayan geniş ve seyrek nüfuslu bir bölgedir, ancak Rusya nüfusunun yalnızca beşte birine ev sahipliği yapmaktadır. Novosibirsk ve Omsk bölgedeki en büyük şehirlerdir.

Sibirya siyasi bir varlık değil coğrafi ve tarihi bir bölge olduğu için toprak sınırlarının tek bir kesin tanımı yoktur. Geleneksel olarak Sibirya doğuya doğru Ural Dağları'ndan Pasifik Okyanusu'na kadar uzanır ve Arktik Okyanusu'nun drenaj havzasının çoğunu içerir. Yenisey nehri Sibirya'yı Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayırır. Sibirya güneye doğru Arktik Okyanusu'ndan kuzey-orta Kazakistan tepelerine ve Moğolistan ile Çin'in kuzey kesimlerine kadar uzanır. Sibirya'nın orta kısmı (Batı ve Doğu Sibirya ekonomik bölgeleri) Sovyetler Birliği döneminde bölgenin çekirdek kısmı olarak kabul ediliyordu. Çekirdeğin ötesinde, Sibirya'nın batı kısmı Ural bölgesinin bazı topraklarını içerir, uzak doğu kısmı tarihsel olarak Rus Uzak Doğusu olarak adlandırılmıştır.

Sibirya dünya çapında öncelikle Ocak ayı ortalaması -25 °C (-13 °F) olan uzun ve sert kışları ile bilinir. Coğrafi olarak Asya'da yer alır; ancak sömürgeleştirilmesi ve Rusya'ya dahil edilmesi nedeniyle kültürel ve siyasi olarak Avrupa'nın bir parçasıdır. Sibirya Rus alt-etnik grubunu oluşturan 16. yüzyıldan bu yana Avrupa'dan Rus göçü alması nedeniyle bölgede Avrupa kültürel etkileri, özellikle de Rusça hakimdir. Bölge nüfusunun %85'inden fazlası Avrupa kökenlidir.

Koordinatlar: 60°0′N, 105°0′E

Etimoloji

İsmin kökeni bilinmemektedir. Bazı kaynaklar "Sibirya "nın Sibirya Tatarcasında "uyuyan ülke" (Sib ir) anlamına gelen kelimeden geldiğini söylemektedir. İsmin modern kullanımı, İmparatorluğun Sibirya Hanlığı'nı fethetmesinden sonra Rus dilinde kaydedilmiştir. Bir başka varyant ise bölgenin adını Xibe halkından aldığını iddia etmektedir. Polonyalı tarihçi Chyliczkowski, ismin Severia ile aynı olan proto-Slavca "kuzey" (север, sever) kelimesinden türediğini öne sürmüştür. Anatole Baikaloff bu açıklamayı reddetmiştir. Bölge için benzer isimlere sahip olan komşu Çinliler, Türkler ve Moğolların Rusça bilmeyeceklerini söylemiştir. Bu ismin Türk kökenli iki kelimenin, "su" (su) ve "bir" (vahşi toprak), birleşiminden oluşmuş olabileceğini öne sürmüştür. Bir başka görüşe göre bu isim, Nenetler tarafından asimile edilmiş Paleoasyatik bir etnik grup olan Sirtya [ru] (aynı zamanda "Syopyr" (sʲɵpᵻr)) kabilesinin eski etnonimi olabilir.

Sibirya kelimesinin etimolojik söz kökeni henüz tespit edilememiştir. Fakat yorumlamalar dikkate alınırsa bilim adamlarının çoğu kelimenin kökeni için Eski Türkçe kelimelerden tespit edebilmektedirler. Sayısız Kar fırtınaları sebebiyle kar tozu süprülmesi, Seber, sübür şeklindeki eski adı da dikkate alınarak Tatar Türkçesinde süpürmek anlamına geldiği belirtilir. Sib (uyuyan), yir (yer, toprak) olarak da Tatar Türkçesinden yorumlayanlar vardır. Aynı zamanda tarihi Türk topluluklarından bazılarında Sibir adı görülür. 13. yy.'da İranlı yazarların eserlerinde "Sebur" olarak geçer. Rus yıllıklarında (kronik) ilk olarak 15. yy.'dan itibaren bu adı günümüz Sibirya bölgesi için kullanıldığını görüyoruz.

Tarih

Tarih Öncesi

Karakteristik Xiongnu at giysileriyle avlanan atlı, Güney Sibirya, MÖ 280-180. Hermitage Müzesi.

Bölge, Pleistosen dönemine ait tarih öncesi hayvanların buzda ya da donmuş toprakta korunmuş cesetlerini barındırdığı için paleontolojik öneme sahiptir. Goldfuss mağarası aslan yavruları, mamut Yuka ve Oymyakon'dan başka bir yünlü mamut, Kolyma'dan bir yünlü gergedan ve Yukagir'den bizon ve at örnekleri bulunmuştur.

Sibirya Tuzakları, Dünya'nın jeolojik tarihinin son 251 milyon yılındaki bilinen en büyük volkanik olaylardan biri tarafından oluşturulmuştur. Faaliyetleri bir milyon yıl boyunca devam etti ve bazı bilim insanları bunun yaklaşık 250 milyon yıl önceki "Büyük Ölüm "ün olası bir nedeni olduğunu düşünüyor - o dönemde var olan türlerin %90'ının öldüğü tahmin ediliyor.

Yaklaşık 40.000 yıl önce Güney Sibirya'da en az üç insan türü yaşıyordu: H. sapiens, H. neanderthalensis ve Denisovalılar. 2010 yılında DNA kanıtları sonuncusunu ayrı bir tür olarak tanımlamıştır.

Erken tarih

Çukçi, Sibirya'nın birçok yerli halkından biri. Louis Choris tarafından yapılmış bir Çukçi ailesi tasviri (1816)

Geçmiş bin yıllar boyunca Enetler, Nenetler, Hunlar, Xiongnu, İskitler ve Uygurlar gibi farklı göçebe grupları Sibirya'nın çeşitli bölgelerinde yaşamışlardır. Proto-Moğol Kitan halkı da bölgenin bazı kısımlarını işgal etmiştir. 630 yılında modern Tobolsk civarındaki Sibir Hanı, Kubrat'ı Eski Büyük Bulgaristan Hanı olarak onaylayan önemli bir şahsiyet olarak biliniyordu. 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu döneminde Moğollar bu bölgenin büyük bir bölümünü fethetmiştir.

Sibirya Rotası'nın 18. yüzyıldaki (yeşil) ve 19. yüzyılın başlarındaki (kırmızı) haritası

Altın Orda'nın dağılmasıyla 15. yüzyılın sonlarında özerk Sibir Hanlığı kurulmuştur. Türkçe konuşan Yakutlar 13. ve 15. yüzyıllar arasında Moğol kabilelerinin baskısı altında Baykal Gölü bölgesinden kuzeye göç etmişlerdir. Sibirya seyrek nüfuslu bir bölge olarak kaldı. Tarihçi John F. Richards şöyle yazmıştır: "... toplam erken modern Sibirya nüfusunun 300.000 kişiyi aştığı şüphelidir".

Rusya'nın Batı'da artan gücü 16. yüzyılda Sibirya Hanlığı'nın altını oymaya başladı. İlk olarak tüccar ve Kazak grupları bölgeye girmeye başladı. Rus Ordusu, Avrupa'dan göç eden yeni Rus yerleşimcileri korumak için gittikçe daha doğuya kaleler kurmaya yönlendirildi. Mangazeya, Tara, Yeniseysk ve Tobolsk gibi kasabalar gelişti ve sonuncusu 1590'dan itibaren Sibirya'nın fiili başkenti oldu. Bu dönemde Sibir, Tobolsk yakınlarındaki Qashlik'te bulunan bir kalenin adıydı. Gerardus Mercator, 1595 yılında yayınladığı bir haritada Sibier'i hem bir yerleşim yerinin hem de Ob'un sol kolu boyunca uzanan çevredeki bölgenin adı olarak işaretler. Diğer kaynaklar, yerli bir Tunguz halkı olan Xibe'nin Rusların Uralların ötesine yayılmasına karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini iddia etmektedir. Bazıları "Sibirya" teriminin etnik adlarının Ruslaştırılması olduğunu öne sürmektedir.

Rus İmparatorluğu

1917'ye kadar Rus İmparatorluk Arması'nın bir parçası olan Sibirya arması

17. yüzyılın ortalarında Rusya, Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan kontrol alanları kurmuştu. Yaklaşık 230.000 Rus 1709 yılına kadar Sibirya'ya yerleşmişti. Sibirya, iç sürgünlerin gönderildiği yerlerden biri haline geldi. Sürgün, on dokuzuncu yüzyıl boyunca 800.000'den fazla insanın sürgüne gönderildiği başlıca Rus cezalandırma uygulamasıydı.

Sibirya'daki ilk büyük modern değişim 1891-1916 yılları arasında inşa edilen Trans-Sibirya Demiryolu oldu. Bu demiryolu Sibirya'yı hızla sanayileşen Nicholas II (1894-1917) Rusya'sına daha yakından bağladı. 1801-1914 yılları arasında yaklaşık yedi milyon Rus Avrupa'dan Sibirya'ya göç etti. 1859 ve 1917 yılları arasında yarım milyondan fazla insan Rusya'nın Uzak Doğu bölgesine göç etti. Sibirya geniş doğal kaynaklara sahiptir: 20. yüzyılda bunların büyük ölçekli sömürüsü gerçekleşmiş ve bölge genelinde sanayi kentleri kurulmuştur.

30 Haziran 1908 günü sabah saat 7:15'te meydana gelen Tunguska Olayı, Sibirya'nın merkezindeki Podkamennaya Tunguska (Taşlı Tunguska) yakınlarında milyonlarca ağacı devirdi. Çoğu bilim adamı bunun bir meteor ya da kuyruklu yıldızın hava patlaması sonucu meydana geldiğine inanmaktadır. Şimdiye kadar herhangi bir krater bulunamamış olsa da, (seyrek yerleşim olan) bölgedeki manzara hala bu olayın izlerini taşımaktadır.

Sovyetler Birliği

Novosibirsk'te Sibiryalı Kazak ailesi

Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarında (özellikle 1930'lar ve 1940'larda) hükümet, Gulag devlet kurumunu, önceki katorga sisteminin yerini alan bir ceza çalışma kampları sistemini yönetmek için kullandı. Sovyet hükümetinin 1991'deki çöküşüne kadar kamuoyuna açıklanmayan yarı resmi Sovyet tahminlerine göre, 1929'dan 1953'e kadar çoğu Sibirya'da olmak üzere 14 milyondan fazla insan bu kamplardan ve hapishanelerden geçti. Yedi ila sekiz milyon kişi de ülke içinde Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edildi (bazı durumlarda tüm milliyetler veya etnik gruplar da dahil olmak üzere).

İkinci Dünya Savaşı sırasında 1941'den 1943'e kadar yarım milyon (516,841) esir kamplarda öldü. Diğer dönemlerde ölüm oranı nispeten daha düşüktü. Gulag köle-işçi kamplarının büyüklüğü, kapsamı ve ölçeği pek çok araştırma ve tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Birçok Gulag kampı kuzeydoğu Sibirya'nın son derece uzak bölgelerinde faaliyet gösteriyordu. En iyi bilinen kümeler arasında Kolyma Nehri boyunca uzanan Sevvostlag (Kuzeydoğu Kampları) ve 1952 yılında 69.000 mahkumun yaşadığı Norilsk yakınlarındaki Norillag yer alıyordu. Kuzey Sibirya'nın Norilsk ve Magadan gibi büyük sanayi şehirleri, mahkumlar tarafından inşa edilen ve eski mahkumlar tarafından yönetilen kamplardan gelişmiştir.

Coğrafya

Kuzey Asya'nın fiziki haritası (harita Orta ve Doğu Asya'nın bazı bölümlerini de içermektedir).
Altay, Altay Dağları'ndaki Kutsherla Gölü
Svyatoy Nos yarımadası, Baykal Gölü
Güney Batı Sibirya Ovası'ndaki Vasyugan Nehri
Haiyrakan dağından görünüm, Tuva
Sibirya taygası
Kamçatka Yarımadası'ndaki Petropavlovsk-Kamchatsky üzerinde yükselen Koryaksky yanardağı

Sibirya, 13,1 milyon kilometrekarelik (5.100.000 sq mi) bir alana yayılır ve Rusya'nın toplam topraklarının büyük çoğunluğunu ve Dünya'nın kara yüzeyinin neredeyse %9'unu (148.940.000 km2, 57.510.000 sq mi) kapsar. Coğrafi olarak Asya'da yer alır, ancak Rusya'nın bir parçası olduğu için kültürel ve siyasi olarak Avrupalı olarak kabul edilir. Sibirya'daki başlıca coğrafi bölgeler arasında Batı Sibirya Ovası ve Orta Sibirya Platosu bulunmaktadır.

Doğu ve orta Saha, çeşitli yaşlarda çok sayıda kuzey-güney sıradağlarından oluşmaktadır. Bu dağlar yaklaşık 3.000 metreye (9.800 ft) kadar uzanır, ancak birkaç yüz metrenin üzerinde neredeyse tamamen bitki örtüsünden yoksundur. Verkhoyansk Sıradağları Pleistosen'de yoğun bir şekilde buzullaşmıştır, ancak iklim buzullaşmanın düşük kotlara kadar uzanması için çok kuraktır. Bu alçak rakımlarda, tundranın hakim olduğu en uç kuzey hariç, çoğu derin ve karaçam ormanlarıyla kaplı çok sayıda vadi bulunmaktadır. Topraklar çoğunlukla türbeldir (bir tür jelisol). Aktif tabaka, nehirlerin yakınları hariç, bir metreden daha az derinlikte olma eğilimindedir.

Sibirya'nın en yüksek noktası Kamçatka Yarımadası'ndaki aktif yanardağ Klyuchevskaya Sopka'dır. Zirvesi 4,750 metreye (15,580 ft) ulaşır.

Dağ sıraları

Yarı çorak Kazakistan bölgesinde Kutup Denizi'ne doğru uzanan büyük alçak yayla, Batı Sibirya'nın en tabii fiziki özelliğidir. Bu yayla 2,5 milyon km²'lik yüzölçümüyle dünyanın en büyük yaylalarından biridir. Umûmiyetle düz bir arazidir. Kıyıdan 1600 km kadar içeride bulunan Omsk şehri deniz seviyesinden sadece 82 m kadar yüksektedir. Fakat bu düzlük güneydoğuda Altay Dağları tarafından bozulur. Rusya Federasyonu sınırındaki bu dağların en yüksek noktası Beluka Tepesi, yaklaşık 4620 m’dir.

 • Altay Dağları
 • Anadyr Yaylaları
 • Baykal Dağları
 • Khamar-Daban
 • Chersky Aralığı
 • Çukotka Dağları
 • Dzhugdzhur Dağları
 • Kolyma Dağları
 • Koryak Dağları
 • Sayan Dağları
 • Tannu-Ola Dağları
 • Ural Dağları
 • Verkhoyansk Dağları
 • Yablonoi Dağları

Jeomorfolojik bölgeler

 • Orta Sibirya Platosu
 • Orta Yakutistan Ovası
 • Doğu Sibirya Ovası
 • Doğu Sibirya Dağları
 • Kuzey Sibirya Ovası
 • Güney Sibirya Dağları
 • Batı Sibirya Ovası

Göller ve nehirler

 • Alazeya
 • Anabar
 • Angara
 • Indigirka
 • Irtysh
 • Kolyma
 • Baykal Gölü
 • Lena
 • Nizhnyaya Tunguska
 • Novosibirsk Rezervuarı
 • Ob
 • Podkamennaya Tunguska
 • Popigay
 • Yukarı Angara
 • Uvs Nuur
 • Yana
 • Yenisey

Otlaklar

 • Ukok Yaylası - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nin bir parçası

Jeoloji

Çoğunlukla Senozoik alüvyonlardan oluşan Batı Sibirya Ovası biraz düzdür. Pleistosen'in ortalarında, bu ovadaki birçok çökelti, büyük bir buzul gölü üreten buz barajlarından kaynaklanmıştır. Bu orta ve geç Pleistosen gölü, Ob ve Yenisey nehirlerinin kuzeye doğru akışını engelleyerek Turgay Vadisi üzerinden Hazar ve Aral denizlerine doğru güneybatıya yönlenmesine neden olmuştur. Bölge çok bataklıktır ve topraklar çoğunlukla turbalı histosoller ve ağaçsız kuzey kesiminde histellerdir. Permafrostun büyük ölçüde bulunmadığı ovanın güneyinde, Kazak Bozkırının bir uzantısı olan zengin otlaklar, çoğu artık görünmeyen orijinal bitki örtüsünü oluşturmuştur.

Orta Sibirya Platosu, Permiyen'den önce bağımsız bir kıta oluşturan eski bir kratondur (bazen Angaraland olarak da adlandırılır) (bkz. Sibirya kıtası). Mineraller açısından son derece zengindir; büyük altın ve elmas yatakları ile manganez, kurşun, çinko, nikel, kobalt ve molibden cevherleri içerir. Bölgenin büyük bir kısmı, büyük bir magmatik bölge olan Sibirya Tuzaklarını içermektedir. Büyük bir püskürme dönemi yaklaşık olarak Permiyen-Triyas yok oluş olayı ile aynı zamana denk gelmiştir. Bu volkanik olayın Dünya tarihinde bilinen en büyük volkanik patlama olduğu söylenmektedir. Kuvaterner sırasında sadece kuzeybatının en uç kısmı buzullaşmıştır, ancak neredeyse tamamı son derece derin donmuş toprak altındadır ve sıcak yazlara rağmen gelişebilen tek ağaç, çok sığ kökleriyle yaprak döken Sibirya Karaçamı'dır (Larix sibirica). Aşırı kuzeybatı dışında, Sibirya'nın tamamının önemli bir bölümünü kaplayan tayga baskındır. Buradaki topraklar çoğunlukla türbeldir ve aktif tabakanın kalınlaştığı ve buz içeriğinin azaldığı yerlerde yerini spodosollere bırakır.

Belukha Dağı
Verkhoyansk Sıradağları

Lena-Tunguska petrol bölgesi, kuzeydoğu ve doğuda Geç Karbonifer'den Jura'ya kadar Verkhoyansk kıvrım kuşağı, kuzeybatıda Paleozoik Taymr kıvrım kuşağı ve güneydoğu, güney ve güneybatıda Orta Silüriyen'den Orta Devoniyen'e kadar Baykaliyen kıvrım kuşağı ile sınırlanan Orta Sibirya platformunu (bazı yazarlar bunu "Doğu Sibirya platformu" olarak adlandırır) içerir. 1932'de başlayan bölgesel bir jeolojik keşif çalışması ve ardından yüzey ve yeraltı haritalaması Markova-Angara Kemerini (antiklinal) ortaya çıkarmıştır. Bu, 1962 yılında Markovo-1 kuyusu ile Markovo Petrol Sahasının keşfedilmesine yol açmış ve 2.156 metre (7.073 ft) derinlikte Erken Kambriyen Osa Horizon bar-kumtaşından üretim yapılmıştır. Sredne-Botuobin Gaz Sahası 1970 yılında keşfedilmiş olup Osa ve Proterozoik Parfenovo Horizonundan üretim yapmaktadır. Yaraktin Petrol Sahası 1971 yılında keşfedilmiştir ve Permiyen ile Alt Jura bazalt tuzaklarının altında yer alan 1.750 metre (5.740 ft) derinliğe kadar Vendian Yaraktin Horizonundan üretim yapmaktadır.

İklim

Russia vegetation.png

     kutup çölü      tundra      alp tundrasi      tayga      dağlık orman
     ılıman geniş yapraklı orman      ılıman bozkır      kuru bozkır

Sibirya'daki bitki örtüsü çoğunlukla tayga, kuzey sınırında bir tundra kuşağı ve güneyde ılıman orman bölgesinden oluşur.

Sibirya'nın iklimi büyük farklılıklar gösterir, ancak tipik olarak kısa yazlar ve uzun, acımasız soğuk kışlar vardır. Kuzey kıyısında, Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde, çok kısa (yaklaşık bir ay süren) bir yaz vardır.

Nüfusun neredeyse tamamı güneyde, Trans-Sibirya Demiryolu güzergahı boyunca yaşamaktadır. Bu en güney kesimdeki iklim nemli karasal iklimdir (Köppen Dfb) ve kışları soğuk, yazları ise en az dört ay süren oldukça ılıktır. Yıllık ortalama sıcaklık yaklaşık 0,5 °C'dir (32,9 °F). Ocak ayı ortalaması yaklaşık -20 °C (-4 °F) ve Temmuz ayı ortalaması +19 °C (66 °F) iken, yaz aylarında gündüz sıcaklıkları tipik olarak 20 °C'yi (68 °F) aşmaktadır. Güvenilir bir büyüme mevsimi, bol güneş ışığı ve son derece verimli çernozem toprakları ile güney Sibirya, 20. yüzyılın başlarında gösterildiği gibi karlı tarım için yeterince iyidir.

Sibirya'da en yaygın olarak görülen iklim karasal subarktiktir (Koppen Dfc veya Dwc), yıllık ortalama sıcaklık yaklaşık -5 °C (23 °F) ve Ocak ayı ortalaması -25 °C (-13 °F) ve Temmuz ayı ortalaması +17 °C (63 °F) olmakla birlikte, tayga-tundra ekotonunda Temmuz ortalaması yaklaşık 10 °C (50 °F) ile önemli ölçüde değişmektedir. İş odaklı web sitesi ve blog Business Insider, Sibirya'nın Saha Cumhuriyeti'ndeki Verkhoyansk ve Oymyakon'u Kuzey Yarımküre'nin Soğuk Kutbu unvanı için rekabet halinde olarak listeliyor. Oymyakon, 6 Şubat 1933 tarihinde -67,7 °C (-89,9 °F) sıcaklık kaydedilen bir köydür. Daha kuzeyde ve daha iç kesimlerde bir kasaba olan Verkhoyansk, art arda üç gece boyunca -69,8 °C (-93,6 °F) sıcaklık kaydetmiştir: 5, 6 ve 7 Şubat 1933. Her iki kasaba da dönüşümlü olarak Kuzey Yarımküre'nin Soğuk Kutbu olarak kabul edilir - Kuzey yarımküredeki en soğuk yerleşim noktası. Her iki kasaba da yaz aylarında sıklıkla 30 °C'ye (86 °F) ulaşır ve bu da onlara ve Rus Sibiryası'nın geri kalanının çoğuna, mevsimler arasında genellikle 94-100+ °C'nin (169-180+ °F) çok üzerinde, yazın en yüksek ve kışın en düşük sıcaklıkları arasında dünyanın en büyük sıcaklık değişimini verir.

Güneybatı rüzgarları Orta Asya ve Orta Doğu'dan sıcak hava getirir. Batı Sibirya'daki (Omsk veya Novosibirsk) iklim, kuzeyde aşırı kış subarktik ikliminin (Köppen Dfd veya Dwd) hüküm sürdüğü Doğu'dakinden (Irkutsk veya Chita) birkaç derece daha sıcaktır. Ancak diğer bölgelerdeki yaz sıcaklıkları +38 °C'ye (100 °F) ulaşabilir. Genel olarak, Saha en soğuk Sibirya bölgesidir ve Yana havzası, 1.493 metreye (4.898 ft) ulaşan permafrost ile en düşük sıcaklıklara sahiptir. Bununla birlikte, Rus İmparatorluğu'nun yerleşim planları soğuğu hiçbir zaman bir engel olarak görmemiştir. Kışın, Güney Sibirya yarı kalıcı Sibirya Yüksekliği'nin merkezine yakın oturur, bu nedenle kışın rüzgarlar genellikle hafiftir.

Sibirya'da yağış genellikle düşüktür, sadece nemli rüzgarların Okhotsk Denizi'nden yüksek dağlara aktığı Kamchatka'da 500 milimetreyi (20 inç) aşar - bölgenin tek büyük buzullarını üretir, ancak volkanik patlamalar ve düşük yaz sıcaklıkları sadece sınırlı ormanların büyümesine izin verir. Muson etkilerinin oldukça yoğun yaz yağışları üretebildiği aşırı güneydeki Primorye'nin çoğunda da yağışlar yüksektir.

Sibirya'nın en büyük şehri Novosibirsk için iklim verileri
Ay Jan Şubat Mar Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
Ortalama yüksek °C (°F) −12.2
(10.0)
−10.3
(13.5)
−2.6
(27.3)
8.1
(46.6)
17.5
(63.5)
24.0
(75.2)
25.7
(78.3)
22.2
(72.0)
16.6
(61.9)
6.8
(44.2)
−2.9
(26.8)
−8.9
(16.0)
7.0
(44.6)
Günlük ortalama °C (°F) −16.2
(2.8)
−14.7
(5.5)
−7.2
(19.0)
3.2
(37.8)
11.6
(52.9)
18.2
(64.8)
20.2
(68.4)
17.0
(62.6)
11.5
(52.7)
3.4
(38.1)
−6
(21)
−12.7
(9.1)
2.4
(36.3)
Ortalama düşük °C (°F) −20.1
(−4.2)
−19.1
(−2.4)
−11.8
(10.8)
−1.7
(28.9)
5.6
(42.1)
12.3
(54.1)
14.7
(58.5)
11.7
(53.1)
6.4
(43.5)
0.0
(32.0)
−9.1
(15.6)
−16.4
(2.5)
−2.3
(27.9)
Ortalama yağış mm (inç) 19
(0.7)
14
(0.6)
15
(0.6)
24
(0.9)
36
(1.4)
58
(2.3)
72
(2.8)
66
(2.6)
44
(1.7)
38
(1.5)
32
(1.3)
24
(0.9)
442
(17.4)
Kaynak:

Küresel ısınma

Aralarında Tomsk Devlet Üniversitesi'nden Sergei Kirpotin ve Oxford Üniversitesi'nden Judith Marquand'ın da bulunduğu araştırmacılar, Batı Sibirya'nın küresel ısınmanın bir sonucu olarak çözülmeye başladığı konusunda uyarıyor. Bu bölgedeki donmuş turba bataklıkları milyarlarca ton metan gazı barındırıyor olabilir ve bu gaz atmosfere salınabilir. Metan, karbondioksitten 22 kat daha güçlü bir sera gazıdır. 2008 yılında Amerikan Jeofizik Birliği için yapılan bir araştırma gezisinde Sibirya Kuzey Kutbu'nun üzerindeki atmosferde normalin 100 kat üzerinde metan seviyeleri tespit edilmiştir; bu seviyeler muhtemelen Lena Nehri'nin çıkışı ve Laptev Denizi ile Doğu Sibirya Denizi arasındaki alanın etrafındaki donmuş permafrost deniz tabanı "kapağındaki" deliklerden salınan metan klatratların bir sonucudur.

1988 yılından bu yana Pleistocene Park'ta yapılan deneylerde, büyük otçulların donmuş toprak üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yapılarak tarih öncesi dönemlerdeki otlakların yeniden canlandırılması önerilmiş ve geçmişteki ekosistemin iklimden ziyade hayvanlar tarafından korunduğu öne sürülmüştür. Doğa koruma parkı ayrıca, tundradan otlaklara geçişin enerji emisyonu-emilim oranlarında net bir değişikliğe yol açacağı varsayımıyla, otlayan hayvanların veya büyük otoburların yeniden getirilmesinden beklenen değişiklikler üzerine iklim araştırmaları yürütmektedir.

Vasily Kryuchkov'a göre, Rus Kuzey Kutbu'nun yaklaşık 31.000 kilometrekarelik alanı ciddi çevresel bozulmaya maruz kalmıştır.

Fauna

Bir Sibirya dişi kaplanı ve yavrusu
Kamçatka Yarımadası'nda Kamçatka boz ayısı
Wrangel Adası'nda kutup ayısı

Galliformes Takımı

Capercaillies Sibirya taygasının büyük bir bölümünü kaplar.

Tetraonidae Ailesi

 • Fındık tavuğu
 • Sibirya tavuğu
 • Kara Orman Tavuğu
 • Kara gagalı kapari balığı
 • Batı kapari balığı
 • Söğüt tavşanı
 • Kaya tavşanı
Beslenen bir Daurian keklik sürüsü.

Phasianidae Ailesi

 • Daurian kekliği
 • Gri Keklik
 • Altay kar çulluğu
 • Japon bıldırcını
 • Bıldırcın
 • Halka boyunlu sülün
Altay sıradağlarında tüylerini döken iki eyerli Baktriya devesi.

Artiodactyla Takımı

 • Geyik
 • Bactrian devesi
 • Wisent (Avrupa bizonu)
 • Kızıl geyik
 • Yaban domuzu
 • Sibirya karacası
 • Mançurya wapiti
 • Sibirya misk geyiği

Carnivora Takımı

Canidae Ailesi

Felidae Ailesi

 • Kar leoparı
 • Amur leoparı
 • Sibirya kaplanı
 • Avrasya vaşağı
 • Pallas kedisi

Mustelidae Ailesi

 • Küçük gelincik
 • Stoat
 • Dağ gelinciği
 • Sibirya gelinciği
 • Bozkır kuyrukkakanı
 • Samur
 • Avrasya nehir su samuru
 • Asya porsuğu
 • Wolverine

Ursidae Ailesi

 • Asya siyah ayısı
 • Boz ayı
 • Kutup ayısı

Flora

 • Larix sibirica
 • Larix gmelinii
 • Picea obovata
 • Pinus pumila

Politika

Sibirya'daki önemli egemen devletler
 • Xianbei devleti (MS 1.-3. yüzyıl)
 • Birinci Türk Kağanlığı (6-7. yüzyıl)
 • Doğu Türk Kağanlığı (7. yüzyıl)
 • İkinci Türk Kağanlığı (7-8. yüzyıl)
 • Moğol İmparatorluğu (13.-14. yüzyıl)
 • Sibir Hanlığı (1468-1598)
 • Rusya Çarlığı (1598-1721)
 • Rus İmparatorluğu (1721-1917)
 • Rusya Cumhuriyeti (1917-1918)
 • Rusya Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti (1918-1922)
 • Uzak Doğu Cumhuriyeti (1920-1922)
 • Tuvan Halk Cumhuriyeti (1921-1944)
 • Sovyetler Birliği (1922-1991)
  • Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (1922-1991)
 • Rusya Federasyonu (1991 - günümüz)

Sınırlar ve idari bölünme

Tıklanabilir şehir isimleri ile Sibirya'nın en kalabalık bölgesinin haritası (SVG)

"Sibirya" terimi hem uzun bir geçmişe hem de geniş bir anlam ve çağrışıma sahiptir. "Sibirya" anlayışı ve çağrışımı çağlar boyunca kademeli olarak değişmiştir. Tarihsel olarak Sibirya, Rusya'nın Uzak Doğusu da dahil olmak üzere Ural Dağları'nın doğusunda kalan Rusya ve Kuzey Kazakistan'ın tamamı olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre Sibirya doğuya doğru Ural Dağları'ndan Pasifik kıyılarına, güneye doğru ise Arktik Okyanusu'ndan Orta Asya sınırına ve Moğolistan ile Çin'in ulusal sınırlarına kadar uzanıyordu.

Sovyet dönemi kaynakları (Büyük Sovyet Ansiklopedisi ve diğerleri) ve modern Rus kaynakları Sibirya'yı genellikle doğuya doğru Ural Dağları'ndan Pasifik ve Arktik drenaj havzaları arasındaki havzaya ve güneye doğru Arktik Okyanusu'ndan kuzey-orta Kazakistan tepelerine ve hem Moğolistan hem de Çin'in ulusal sınırlarına kadar uzanan bir bölge olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre Sibirya, Sibirya Federal Bölgesi'nin ve Ural Federal Bölgesi'nin bir kısmının yanı sıra Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin bir parçası olan Sakha (Yakutistan) Cumhuriyeti'ni de kapsamaktadır. Coğrafi olarak bu tanım, Ural ve Uzak Doğu federal bölgelerinin diğer bazı alt bölümlerini de kapsamakla birlikte, idari olarak dahil edilmemiştir. Bu tanım, her ikisi de Sibirya'nın bazı daha geniş tanımlarına dahil edilen Sverdlovsk Oblastı ve Çelyabinsk Oblastı'nı hariç tutmaktadır.

Diğer kaynaklar, doğu sınırının havza değil Pasifik kıyısı olduğunu (dolayısıyla tüm Rusya Uzak Doğusu'nu içerir) ve tüm Kuzey Kazakistan'ın güneybatıdaki alt bölgesi olduğunu belirten biraz daha geniş bir tanım veya Sibirya'yı Sibirya Federal Bölgesi ile sınırlayan (dolayısıyla diğer bölgelerin tüm konularını hariç tutan) biraz daha dar bir tanım kullanabilir. Rusça'da 'Sibirya', bölgede yaşayanlar tarafından federal bölgenin adı yerine yaygın olarak kullanılırken, bölge dışında yaşayanlar tarafından federal bölgeyi ifade etmek için daha az yaygın olarak kullanılmaktadır. Sibirya'nın farklı yorumları nedeniyle, Tyumen'den başlayarak Chita'ya kadar, genellikle 'Sibirya' olarak tanımlanan bölge, bazı insanlar kendilerini 'Sibiryalı' olarak tanımlarken, diğerleri tanımlamayacaktır.

Son yıllarda 'Sibirya ayrılıkçılığının' körüklenmesi de dahil olmak üzere bir dizi faktör, Sibirya topraklarının tanımını potansiyel olarak tartışmalı bir konu haline getirmiştir. Sibirya'nın doğusunda, Sibirya ya da Uzak Doğu olarak net bir şekilde tanımlanmayan bölgeler bulunmaktadır; bu da "Sibirya nedir?" sorusunu net bir cevabı olmayan, "Sibiryalı" nedir sorusunu ise kendi kendini tanımlayan bir soru haline getirmektedir.

Novosibirsk Sibirya'nın en büyük şehridir
Sibirya Federal tebaası (GSE)
Konu İdari merkez
Ural Federal Bölgesi
 Khanty-Mansi Özerk Okrugu Khanty-Mansiysk
 Kurgan Oblastı Kurgan
 Tümen Oblastı Tümen
 Yamalo-Nenets Özerk Okrugu Salekhard
Sibirya Federal Bölgesi
 Altay Krayı Barnaul
 Altay Cumhuriyeti Gorno-Altaysk
 Irkutsk Oblastı Irkutsk
 Khakassia Abakan
 Kemerovo Oblastı Kemerovo
 Krasnoyarsk Krai Krasnoyarsk
 Novosibirsk Oblastı Novosibirsk
 Omsk Oblastı Omsk
 Tomsk Oblastı Tomsk
 Tuva Kyzyl
Uzak Doğu Federal Bölgesi
 Buryatia Ulan-Ude
 Sakha (Yakutistan) Yakutsk
 Zabaykalsky Krai Chita
Habarovsk'ta Amur kıyısı
Vladivostok, Primorsky Krai
Yakutsk, Saha Cumhuriyeti'nin başkentidir
Sibirya Federal tebaası (geniş anlamda)
Konu İdari merkez
Uzak Doğu Federal Bölgesi
 Amur Oblastı Blagoveshchensk
 Çukotka Özerk Okrugu Anadyr
 Yahudi Özerk Oblastı Birobidzhan
 Kamçatka Krayı Petropavlovsk-Kamchatsky
 Habarovsk Krai Habarovsk
 Magadan Oblastı Magadan
 Primorsky Krai Vladivostok
 Sakhalin Oblastı Yuzhno-Sakhalinsk
Ural Federal Bölgesi
 Çelyabinsk Oblastı Çelyabinsk
 Sverdlovsk Oblastı Yekaterinburg

Sibirya neredeyse tamamen Türk ülkesi konumundadır. Sibirya'nın hemen her yerinde Türk ülkesi veya Türk topluluğu vardır.

   • Kuzey
    • Saka, Dolgan
   • Güney
    • Yenisey, Hakas, Şor
    • Sayan Tuva, Tofa (Karagas)
    • Altay (Oyrat; Tuba, Kumanda, Ku; Teloyt, Telengit)
    • Çulım

Sibirya'daki konuşulan Türk dilleri aşağıdadır.

Dil Konuşan sayısı Konuşan ülkeler (ve konuşulma sayıları)
Yakutça 360.000 Rusya (Yakutistan Özerk Bölgesi)
Dolganca 5.000 Rusya (Taymir Özerk Bölgesi)
Tuvaca 350.000 Rusya (Tuva Özerk Bölgesi) 300.000, Moğolistan 30.000
Tofaca ölmek üzere † Rusya (İrkutsk Oblastı)
Soyotça ölmek üzere † Rusya (Buryat Cumhuriyeti Oka bölgesi)
Hakasça 65.000 Rusya (Hakasya Özerk Bölgesi)
Altayca 50.000 Rusya, Altay Özerk Bölgesi)
Şorca 10.000 Rusya, Kemerova Oblastı
Çulımca 2.500 Rusya, Kuzey Altay Özerk Bölgesi)

Büyük şehirler

Sibirya'nın en kalabalık şehri ve aynı zamanda Rusya'nın en kalabalık üçüncü şehri Novosibirsk'tir. Günümüz Novosibirsk'i Rusya'nın Asya bölgesinin önemli bir iş, bilim, üretim ve kültür merkezidir.

Omsk, Rus İç Savaşı'nda geçici bir Rus başkenti olarak hizmet vermenin yanı sıra Orta Asya'ya doğru genişleme ve Orta Asya'nın yönetiminde önemli bir rol oynamıştır. Kültürel statüsüne ek olarak, önemli bir petrol arıtma, eğitim, ulaşım ve tarım merkezi haline gelmiştir.

Sibirya'nın diğer tarihi şehirleri arasında Tobolsk (Sibirya'daki ilk başkent ve tek kremlin), Tomsk (eskiden zengin bir tüccar kasabası) ve Irkutsk (Baykal Gölü yakınlarında Doğu Sibirya'nın genel valisinin eski merkezi) bulunmaktadır.

Diğer büyük şehirler şunlardır: Barnaul, Kemerovo, Krasnoyarsk, Novokuznetsk, Tyumen.

Coğrafi Sibirya'nın daha geniş tanımları şu şehirleri de içerir: Urallardaki Çelyabinsk ve Yekaterinburg, Rusya'nın Uzak Doğusundaki Habarovsk ve Vladivostok ve hatta Kazakistan'daki Petropavlovsk ve Çin'deki Harbin.

Ekonomi

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesini izleyen uluslararası yaptırım ve boykotlardan önce kullanılan Rus petrol ve gaz boru hatları.

Novosibirsk nüfus bakımından en büyük ve Sibirya ekonomisi için en önemli şehirdir; 2000 yılında yürütme bürokrasisi için bölgesel bir merkez (Sibirya Federal Bölgesi) olarak belirlendiğinden beri ekstra bir destek almıştır. Omsk tarihi bir şehirdir ve şu anda bölgenin ikinci büyük şehridir. 1950'lerden beri Rusya'nın en büyük petrol rafinerisine ev sahipliği yapmaktadır.

Sibirya, ekonomik açıdan değerli metallerin neredeyse tamamının cevherlerini içeren mineraller açısından olağanüstü zengindir. Dünyanın en büyük nikel, altın, kurşun, kömür, molibden, alçıtaşı, elmas, diopsit, gümüş ve çinko yataklarının yanı sıra henüz keşfedilmemiş geniş petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir. Rusya'nın gelişmiş petrol sahalarının yaklaşık %70'i Khanty-Mansiysk bölgesindedir. Rusya, Sibirya'daki Norilsk yatağında dünyanın bilinen nikel kaynaklarının yaklaşık %40'ını barındırmaktadır. Norilsk Nickel dünyanın en büyük nikel ve paladyum üreticisidir.

Sibirya tarımı, bölgenin çoğunda büyüme mevsiminin kısa olması nedeniyle ciddi şekilde kısıtlanmaktadır. Bununla birlikte, toprakların son derece verimli kara topraklar olduğu ve iklimin biraz daha ılımlı olduğu güneybatıda, çok sayıda koyun ve sığırın otlatılmasının yanı sıra buğday, arpa, çavdar ve patates ekimi de yapılmaktadır. Podzolik toprakların verimsizliği ve büyüme mevsimlerinin son derece kısa olması nedeniyle başka yerlerde gıda üretimi, yerliler tarafından 10.000 yılı aşkın süredir uygulanan tundrada ren geyiği gütmekle sınırlıdır. Sibirya dünyanın en büyük ormanlarına sahiptir. Doğudaki pek çok orman, geri kazanılabileceklerinden çok daha hızlı bir şekilde kesilmiş olsa da kereste önemli bir gelir kaynağı olmaya devam etmektedir. Okhotsk Denizi, soğuk akıntıları ve çok büyük gelgit aralıkları nedeniyle dünyanın en zengin iki veya üç balıkçılığından biridir ve bu nedenle Sibirya, 1991'de SSCB'nin çöküşünden bu yana balıkçılık bir miktar azalmış olsa da, dünyanın yıllık balık avının %10'undan fazlasını üretmektedir.

2009 yılında Rusya'da yenilenebilir enerjinin gelişiminin, elverişli bir hükümet politikası çerçevesinin eksikliği nedeniyle geri kaldığı bildirilmiştir. 2011 yılı itibariyle Sibirya, şebekeden bağımsız yenilenebilir enerji gelişmeleri için hala özel fırsatlar sunmaktadır. Sibirya'nın uzak bölgeleri merkezi elektrik ve gaz şebekelerine bağlanmak için çok maliyetlidir ve bu nedenle tarihsel olarak bazen helikopterle uçurulan pahalı dizel ile tedarik edilmiştir. Bu gibi durumlarda yenilenebilir enerji genellikle daha ucuzdur.

2020 yılında Sibirya'nın gayrisafi bölgesel hasılası ₽26,7 trilyon veya cari döviz kuruyla yaklaşık 500 milyar ABD dolarıydı.

Ekonomi büyük ölçüde endüstriye ve hidroelektrik santrallara bağlıdır. Irkutsk, Bratsk ve Krasnoyarsk santrallarından elde edilen gelirler endüstri alanına kaydırılır. Doğu Sibirya, Rusya’nın en önemli alüminyum üretici bölgesidir. Altın, nikel, kalay, tungsten, lityum ve berilyum endüstride kullanılan diğer madenlerdir.

Tarım ürünleri içinde daha çok buğday ve yulaf yetiştirilir. Hayvancılık gittikçe gelişmektedir. Avcılık, balıkçılık ve ormancılık diğer önemli gelir kaynaklarıdır.

1891'le 1916 yılları arasında inşa edilen Trans-Sibirya demiryolu hattı bu bölgenin de ana hattıdır. Bundan başka Ulan-Ude, Taishet-Ust-Kut ve Çin demiryolları da mevcuttur. Rusya-Çin demiryolu yaklaşık olarak 1160 km uzunluğundadır.

Batı Sibirya ekonomisi, tarım ve endüstriye dayanır. Kuznetsk Havzası kömür, demir filizi, petrol, tabii gaz ve kereste açısından zengindir. Dolayısıyla demir ve çelik endüstrisi gelişmiştir. Yılda yaklaşık 100.000.000 ton kömür çıkarılır.

Spor

KHL maçı HC Sibir Novosibirsk - Amur Khabarovsk
Universiade 2019 Kış Oyunları Açılış Töreni

Profesyonel futbol takımları arasında FC Tom Tomsk, FC Novosibirsk ve FK Yenisey Krasnoyarsk bulunmaktadır.

Yenisey Krasnoyarsk basketbol takımı 2011-12'den beri VTB Birleşik Ligi'nde oynamaktadır.

Rusya'nın en popüler üçüncü sporu olan bandy, Sibirya'da önemli bir yere sahiptir. 2015-16 Rusya Bandy Süper Ligi sezonunda Krasnoyarsk'tan Yenisey finalde Irkutsk'tan Baykal-Energiya'yı yenerek üst üste üçüncü kez şampiyon olmuştur. İki ya da üç takım daha (Sibirya tanımına bağlı olarak) Süper Lig'de oynamaktadır. 2016-17 şampiyonu Habarovsk'tan SKA-Neftyanik'in yanı sıra Kemerovo'dan Kuzbass ve Novosibirsk'ten Sibselmash. Kemerovo 2007 yılında Rusya'nın bandy için özel olarak inşa edilen ilk kapalı arenasına sahip oldu. Şimdi Habarovsk, bandy için özel olarak inşa edilmiş dünyanın en büyük kapalı arenası olan Arena Yerofey'e sahip. Arena, 2018 Dünya Şampiyonası'nın A Bölümü'ne ev sahipliği yaptı. 2020 Dünya Şampiyonası için Irkutsk'ta da bir kapalı salon kullanıma hazır olacak. Bu salonda da bir sürat pateni ovaline sahip olacak.

2019 Kış Universiade'ına Krasnoyarsk ev sahipliği yapmıştır.

Demografi

En eski Sibirya şehirlerinden biri olan Tomsk 1604 yılında kurulmuştur.

Rusya'da 2010 yılında yapılan nüfus sayımına göre, tamamı Ural Dağları'nın doğusunda yer alan Sibirya ve Uzak Doğu Federal Bölgeleri'nin toplam nüfusu yaklaşık 25,6 milyondur. Coğrafi olarak Sibirya'da yer alan ancak idari olarak Ural Federal Bölgesi'nin bir parçası olan Tyumen ve Kurgan Oblastları'nın toplam nüfusu yaklaşık 4,3 milyondur. Dolayısıyla, tüm Sibirya bölgesi (terimin en geniş kullanımıyla) yaklaşık 30 milyon insana ev sahipliği yapmaktadır. Nüfus yoğunluğu kilometre kare başına yaklaşık üç kişidir.

Sibirya'daki en büyük etnik grup, alt etnik grupları Sibiryalılar ve Ruslaşmış Ukraynalılar da dahil olmak üzere Slav kökenli Ruslardır. Ayrıca yerli Sibirya ve yerli olmayan etnik kökenli başka gruplar da vardır. Mevcut nüfusun azınlığı Moğol veya Türk halklarının (Buryatlar, Yakutlar) veya kuzey yerli halklarının torunlarıdır.

Slav olmayan en büyük gruplar Volga Almanları ve ataları Besarabya'ya (bugünkü Moldova) dayanan Ruslaşmış Romenlerdir. Buryatlar, Tuvinler ve Sibirya Tatarları gibi Moğol ve Türk grupları da dahil olmak üzere Sibirya'nın orijinal yerli grupları, diğer tüm yerli olmayan Sibiryalılardan sayıca daha azdır. Gerçekten de Slav kökenli Ruslar, Tuva ve Saha Cumhuriyetleri hariç olmak üzere, hem Sibirya'nın tamamında hem de şehirlerinde tek başlarına tüm yerli halkların toplamından daha fazladır.

Slav kökenli Ruslar Buryat ve Altay Cumhuriyetlerinde çoğunluğu oluşturmakta ve yerli Buryat ve Altaylardan sayıca fazladır. Buryatlar kendi cumhuriyetlerinin sadece %30'unu, Altaylar ise sadece üçte birini oluşturmaktadır ve Çukçi, Evenk, Hantı, Mansi ve Nenetlerin nüfusunun %90'ı yerli olmayan halklardan oluşmaktadır.

2002 nüfus sayımına göre Sibirya'da 500.000 Tatar bulunmaktadır, ancak bunların 300.000'i kolonizasyon dönemlerinde Sibirya'ya yerleşen Volga Tatarlarıdır ve dolayısıyla Sibirya'nın yerlisi olan 200.000 Sibirya Tatarının aksine yerli olmayan Sibiryalılardır.

Yerli Sibiryalılar arasında sayıları yaklaşık 500.000 olan Moğolca konuşan Buryatlar Sibirya'daki en kalabalık gruptur ve esas olarak anavatanları olan Buryat Cumhuriyeti'nde yoğunlaşmışlardır. 2010 nüfus sayımına göre 478.085 yerli Türk dili konuşan Yakut vardı. Sibirya'ya özgü diğer etnik gruplar arasında Ketler, Evenkler, Çukçiler, Koryaklar, Yupikler ve Yukagirler bulunmaktadır.

Sibirya halkının yaklaşık yüzde yetmişi şehirlerde, çoğunlukla apartmanlarda yaşamaktadır. Birçok insan da kırsal alanlarda, basit, geniş, kütük evlerde yaşamaktadır. Novosibirsk yaklaşık 1,6 milyonluk nüfusuyla Sibirya'nın en büyük şehridir. Tobolsk, Tomsk, Tyumen, Krasnoyarsk, Irkutsk ve Omsk daha eski, tarihi merkezlerdir.

Nüfûsun % 90’dan fazlası Rus ve Ukraynalıdır. Az sayıda yerli kabileler mevcuttur. 400.000 kadar Yakut Türkleri bu bölgededir. İdari bakımdan yediye ayrılır. Habarovsk Krai, Maritime Krai, Amur Oblast, Sakhalin Oblast, Kamçatka Oblast, Magadan Oblast ve Yakut Otonom Cumhuriyeti.

Din

Başkalaşım Katedrali, Habarovsk

Sibirya genelinde Ortodoks Hıristiyanlık, Hıristiyanlığın diğer mezhepleri, Tibet Budizmi ve İslam da dahil olmak üzere çeşitli inançlar bulunmaktadır. Sadece Sibirya Federal Bölgesi'nde 250,000 Müslüman olduğu tahmin edilmektedir. Bir kısmı Yahudi Özerk Bölgesi'nde olmak üzere Sibirya'da tahmini 70,000 Yahudi yaşamaktadır. Baskın dini grup Rus Ortodoks Kilisesi'dir.

Gelenekler Sibirya'yı şamanizmin arketipik evi olarak görür ve çok tanrıcılık popülerdir. Bu yerel kutsal uygulamalar kabileler tarafından çok eski olarak kabul edilir. Sibirya kabilelerinin 13. yüzyıla kadar uzanan şifa uygulamalarına dair kayıtlar bulunmaktadır. Sibirya'nın geniş toprakları birçok farklı yerel tanrı geleneğine sahiptir. Bunlar arasında şunlar sayılabilir: Ak Ana, Anapel, Bugady Musun, Kara Han, Khaltesh-Anki, Kini'je, Ku'urkil, Nga, Nu'tenut, Num-Torum, Pon, Pugu, Todote, Toko'yoto, Tomam, Xaya Iccita ve Zonget. Kutsal alanların bulunduğu yerler arasında Baykal Gölü'ndeki bir ada olan Olkhon da bulunmaktadır.

Ulaşım

Sibirya'daki Petropavlovsk-Kamçatski gibi pek çok yere Rusya ve Asya'daki diğer büyük şehirlerden karayolu ile ulaşılamaz. Sibirya'ya ulaşmanın en iyi yolu Trans Sibirya Demiryolu'dur. Trans Sibirya Demiryolu, batıda Mosokova 'dan,doğuda Vladivostok arasında çalışır. Tren ikinci mevki 4 yataklı kompartmana, birinci mevki 2 yataklı kompartmana ve bir restorana sahiptir. Demiryoluna yakın olmayan şehirlere ulaşımın en iyi yolu havayoludur.

Kültür

Mutfak

Stroganina, Kuzey Kutup Sibirya'sının yerli halkı tarafından çiğ, ince, uzun dilimlenmiş donmuş balıktan yapılan bir çiğ balık yemeğidir. Yerli Sibiryalılar arasında popüler bir yemektir. Sibirya ayrıca kışın geleneksel olarak dondurulan ve açık havada saklanan pelmeni hamur tatlısı ile de bilinir. Ayrıca, doğanın zenginliklerinden faydalanan çeşitli meyve, fındık ve mantar yemekleri de vardır.

Batı Sibirya

Urallar ile Yenisey Nehri arasında yer alan Batı Sibirya bölgesi, ilk yerleşim alanıdır. Nüfûsun çoğunluğunun yaşadığı ve Sibirya arazisi içinde en gelişmiş olan kısımdır.

Doğal kaynaklar

Batı Sibirya’nın topoğrafik birliği toprak ve bitki örtüsü bakımından bozuktur. En kuzey tundra onun altında kozalaklı ağaçlardan meydana gelmiş ormanlar bulunur. Bu ormanlara tayga denir ve Batı Sibirya Yaylasının üçte ikisini teşkil eder. Batı Sibirya’nın güneyi, Altay Dağlarına kadar çeşitli türlerde steplerle örtülüdür. Altay Dağları Ob Nehrine ve onun kolu İrtiş’e kaynaklık yapar. Bu iki nehir Kuznetsk Havzasını meydana getirirler. Bu bölge Rusya’nın kömür kaynağı ve Sibirya’nın endüstri açısından kalbidir.

Nüfus, sosyal ve siyasi hayat: Nüfusun büyük bir bölümü ağaçlıklı step bölgelerinde yaşar. Ruslar, Ukraynalılar, Finler ve Yakut Türkleri nüfusu meydana getiren etnik gruplardır. Türk halkları, Altay Dağları bölgesinde yaşayıp, avcılık ve çobancılıkla geçinirler.

İdari olarak bir memlekete (Krai) ve 5 bölgeye (Oblast) ayrılmıştır. Bu altı idari merkez şunlardır: Tyumen, Omsk, Nobosibirsk, Tomsk ve Kemerova bölgeleriyle Altay Karai.

Doğu Sibirya

Fiziki yapı

Doğu Sibirya, batıdan doğuya 3000 km ve kuzeyden güneye 2500 km uzunluğundadır. Arazinin % 75’i dağlık ve yüksek yaylalıktır. Yüzölçümü 4.125.000 km2dir.

İklim

Doğu Sibirya iklimi daha sert ve kuraktır. Sıcaklık çoğu zaman ortalama -40 °C kadardır. Yılda 180 günü aşan dondurucu bir hava mevcuttur. Kar kalınlığı yaklaşık 50 cm'dir.

Tabii kaynaklar

Doğu Sibirya’nın bir kısmı donmuş topraklarla, büyük bir bölümü tundralar ve taygalarla kaplıdır. Kereste hacmi yüksek bir bölgedir. Sibirya’nın en büyük su yollarından biri olan Yenisey Nehri'nin havzası, Doğu Sibirya içindedir. Su ulaşımına imkân verir. Aynı zamanda ülkenin su gücünün % 40’a yakın bir bölümü burada olduğundan hidroelektrik güç potansiyeli yüksektir. Mineral kaynakları bakımından çok zengindir. Batı Sibirya’nın iki misli kömür çıkarılır. Demir, altın, mika, kurşun, çinko, bakır, grafit, alüminyum ve elmas diğer önemli madenleridir.

3. Rusya'nın Uzak Doğusu

Uzak Doğu Rusyası bölgesi Pasifik kıyısında, kuzeyde Bering Boğazı ve güneyde Kore arasında yer alır. Yaklaşık olarak 4000 km uzunluğundadır. Yüzölçümü 6.2 milyon km² kadardır. Pasifik Okyanusu, Bering, Oknotsk ve Japon denizleriyle kıtaya girme yapmıştır. Kıyı bölgeler kıyıya paralel olarak dağlıktır. Bölge yedi karakteristik bölgeye ayrılabilir: Mavitime, Amur, Okhotsk, Kamçatka Yarımadası, Chukchi Yarımadası, Sakhalin Adası ve Lena Nehri Havzası.

İklim

Rusya Uzak Doğusu çoğunlukla muson ikliminin tesiri altındadır. Doğu Sibirya kaynaklı kış musonları soğuk ve kuru, denizden gelen yaz musonları ise nemli bir hava getirir. Chukchi Yarımadası ise tipik bir kutup iklimine sahiptir. Bölgeden soğuk Kamçatka okyanus akıntısı geçmektedir.

Tabii kaynaklar

Rusya Uzak Doğusunun kuzey kesimleri tundralarla kaplıdır. Diğer alanların çoğunluğu ormanlarla örtülüdür. Kuzeyde kozalaklı ağaçlar da bulunur. Güney bölgelerde geniş yapraklı ağaçlar daha çoktur. Sovyet Uzak Doğu bölgesindeki bu ormanlarda çok çeşitli türdeki hayvanlar yetişir. Yeraltı kaynakları bakımından çok zengin bir bölgedir. Bureya Havzası ve Vladi Vostok bölgeleri kömür yataklarına sahiptir. Ayrıca kalay, demir, bakır, kurşun ve çinko da çıkarılır.

Sibirya'da doğan meşhur kişiler

 • Grigori Rasputin, Rus mistik, Pokrovskoye, Tobolsk küçük bir köyünde köylü olarak doğdu. guberniya (şimdi Tümen Oblast)
 • Konstantin Çernenko, CPSU (Sovyetler Birliği Komünist partisi)'nin "Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri " Sovyetler Birliği'ni 1984-1985 yıllarında yönetti. Bolshaya Tes'in köyünde doğdu. Krasnoyarsk Reservoir'ın sularının altında kayboldu. Günümüzde Novosyolovsky Bölgesi, Krasnoyarsk Krai 1911.
 • Yul Brynner, Rusya doğumlu Amerikan tiyatro ve film aktörü, 1920 Vladivostok doğumlu.
 • Boris Yeltsin, ilk Rusya başkanı, 1991-1999 yılları arası hizmet verdi. Doğumu 1931 yılı Sverdlovsk Eyaleti Talitsky Bölgesi'nin Butka köyü.
 • Sergei Bodrov, Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Rus film yapımcısı, doğumu 1948 Khabarovsk, şimdi Los Angeles, ABD da yaşıyor.
 • Julia Neigel, müzisyen, sarkıcı-şarkı sözü yazarı, doğumu 19 Nisan 1966 Barnau, 1971 yılından beri Almanya'da Ludwigshafen am Rhein'de yaşıyor.
 • Maxim Vengerov, İsrail'li kemancı, doğum 1974 Novosibirsk.
 • Nikolay Katanov, Hakasya'lı Türkolog, halkbilimci doğum 1862 Abakan. 19. asır sonunda Sibirya ve Türkistan'a ilmi araştırmalar yaptı. Sibirya Türk kültürü ile ilgili hâlen en önde gelen bilim kişisi olup Katanov'un özel kitaplığı 1920'de Türk hükümetince satın alınmış, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Türkiyat Enstitüsü'ne (bugün İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü) verilmiştir.

Nüfus

Sibirya bölgesinde en çok nüfuslu şehir Rusya Federasyonu'nun da üçüncü büyük şehri olan Novosibirsk şehridir. Bu şehirde Ruslar çoğunlukta olsa bile Türk soylu halklarda epey bir nüfusa sahiptir.

 • Novosibirsk — 1.474.000
 • Omsk — 1.131.000
 • Krasnoyarsk (eski adı Kızılyar) — 976 bin
 • Barnaul — 597 bin
 • İrkutsk — 582 bin
 • Novokuznetsk — 563 bin
 • Tümen — 538 bin
 • Kemerovo — 533 bin
 • Tomsk — 523 bin
 • Ulan-Ude — 404 bin
 • Çita — 325 bin
 • Yakutsk — 289 bin
 • Kızıl — 150 bin

Sibirya Türklerinin Kullandıkları Alfabeler

Sibirya Türkleri günümüzde genel olarak Rusya Federasyonu etkisiyle Kiril Alfabesini kullanmaktadır. Çoğunluğu 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren bu alfabeye geçirilmiştir.