Hestia

bilgipedi.com.tr sitesinden
Hestia
Evsel ve sivil ocağın, kutsal ve kurban ateşinin, bekaretin, ailenin ve devletin tanrıçası
On İki Olimposlu'nun Üyesi
Hestia Giustiniani.jpg
Giustiniani Hestia
AbodeDelphi veya Olimpos Dağı
SembolOcak ve ateşi
Kişisel bilgiler
EbeveynlerCronus ve Rhea
KardeşlerDemeter, Hera, Hades, Poseidon, Zeus, Chiron
Roma eşdeğeriVesta

Antik Yunan dininde ve mitolojisinde Hestia (/ˈhɛstiə, ˈhɛsə/; Yunanca: Ἑστία, "ocak" veya "ateş başı") ocağın, evcilliğin, ailenin, evin ve devletin doğru düzeninin bakire tanrıçasıdır. Efsaneye göre Titanlar Cronus ve Rhea'nın ilk çocuğudur.

Yunan gelenekleri, kurban ateşinin tanrıçası olarak Hestia'nın evdeki her kurbanda ilk sunuyu kabul etmesini gerektiriyordu. Kamusal alanda, prytaneum'un ocağı onun resmi sığınağı olarak işlev görürdü. Ne zaman yeni bir koloni kurulsa, Hestia'nın ana şehirdeki kamusal ocağından bir alev yeni yerleşime taşınırdı. Tanrıça Vesta onun Roma'daki eşdeğeridir.

Hestia, Sebastiano Ricci
Hestia (Vesta) damgalı para

Rhea ile Kronos'un kızı olan Hestia, Zeus'un en büyük kız kardeşidir. Olimpos'taki tanrıların en kibarı olarak bilinen Hestia, aile tanrıçasıdır, bu yüzden de günlük ev hayatında önemli bir yere sahiptir. Hiçbir mitolojik anlatımda yer almadığı gibi, Antik Yunan'da ona adanan tapınakları da olmamıştır. Ama, Olimpos'ta yanan kutsal ateş ve dünyadaki yanan her ocak onun kutsal mekanı sayılır.

Mitolojide Hestia, Kronos ve Rhea'nın ilk çocuklarıdır. Diğer kız ve erkek kardeşleri gibi babası tarafından yutulur, Kronos yenildikten sonra ise son kişi olarak dışarı çıkar. Apollon ve Poseidon, Hestia ile birlikte olmak istedilerse de, tanrıça Zeus'tan sonsuza kadar bakire kalmayı diler ve isteği Zeus tarafından kabul edilir. Ayrıca son olarak da Olimpos'taki yerini tanrı Dionysos'a bırakıp, on iki Olimpos tanrısı arasından ayrılmıştır. Yaşamak için insanların arasına karışır.

Hestia aynı zamanda Metropolis'i simgelerdi. Bu nedendir ki kolonilerde kurulan yeni şehirlere Metropolis'te yanan ateşten getirilir, böylece Metropolis'in bir parçası koloni şehirlerinde yanmaya devam ederdi.

Roma mitolojisinde Hestia'ya Vesta denirdi ve Romalılar Yunanların aksine tanrıça adına tapınaklar yapmıştı. Roma Forumu'nda ona adanmış bir tapınak bulunurdu. Vesta rahibeleri ise Vesta bakireleri olarak adlandırılırdı.

Kökenleri ve etimolojisi

Hestia'nın adı "ocak, şömine, sunak" anlamına gelir, Bu PIE kökünden kaynaklanır *wes, "yakmak" (ult. *h₂wes- "oturmak, geceyi geçirmek, kalmak"). Dolayısıyla oikos'a atıfta bulunur: ev hayatı, ev, hane, ev veya aile. Burkert, "tapınağın erken bir biçiminin ocak evi olduğunu; Girit'teki Dreros ve Prinias'taki erken tapınakların bu tipte olduğunu, Delphi'deki Apollon tapınağının da her zaman iç hestia'ya sahip olduğunu" belirtir. Miken büyük salonu (megaron), Homeros'un İthaka'daki Odysseus salonu gibi, merkezi bir ocağa sahipti. Aynı şekilde, daha sonraki Yunan prytaneum'unun ocağı da topluluğun ve hükümetin ritüel ve seküler odağıydı. Hestia'nın bu şekilde adlandırılması, onu ocağın ve ateşin kişileştirilmesi, toplumun ve ailenin sembolü, aynı zamanda otorite ve krallığı da ifade eder.

İbadet

Section of a white marble altar on a pale background. It is a rectangular slab, with the inscription ESTIAS ISTHMIAS carved on the forward facing side.
ESTIAS ISTHMIAS yazıtlı mermer sunağın bir parçası, MÖ 5. - 4. yüzyıl. Sunak, Isthmia ("kıstağın") epiteti ile tanrıça Hestia'ya adanmıştır. Paros Arkeoloji Müzesi.

Hestia'ya tapınma, hem evsel hem de sivil ocak etrafında yoğunlaşmıştır. Ocak, ısınma, yemek hazırlama ve tanrılara sunulan kurbanların tamamlanması için gerekliydi. Ziyafetlerde Hestia'ya ilk ve son şarap libasyonları sunulurdu. Pausanias Elealıların önce Hestia'ya sonra da diğer tanrılara kurban sunduklarını yazar. Ksenophon Cyropaedia'da Büyük Kiros'un önce Hestia'ya, sonra egemen Zeus'a ve daha sonra da büyücülerin önerdiği diğer tanrılara kurban kestiğini yazar.

Evdeki ocak ateşinin kazara ya da ihmalkârlıkla sönmesi aileye yönelik evsel ve dinsel bakımın aksaması anlamına geliyordu; Hestia'nın tapınak ya da mabedindeki kamusal ateşin korunmaması ise geniş bir topluluğa karşı görevin ihmali anlamına geliyordu. Bir ocak ateşi kasıtlı olarak, ihtiyaç halinde ritüel olarak söndürülebilirdi; ancak onun yakılmasına, ebedi bir alevin ve kutsal kandillerin ritüelleri ve çağrışımlarıyla karşılaştırılabilecek tamamlanma, arınma ve yenilenme ritüelleri eşlik etmeliydi. Polis düzeyinde, Yunan kolonilerinin ve ana şehirlerinin ocakları Hestia kültü aracılığıyla birleştirilir ve kutsallaştırılırdı. Athenaeus, Deipnosophistae'de Naucratis'te halkın Hestia Prytanitis'in doğum gününde Prytaneion'da yemek yediğini yazar.

Large square marble slab that has been engraved. The inscription states: "Beside these walls of Serapis the warden of the temple Karneades of Barke, son of Eukritos, o foreigner, and his spouse Pythias and his daughter Eraso placed to Hestia a pure altar, as a reward for this, o you that governs the marvelous dwellings of Zeus, grant to them a lovely auspiciousness of life."
Karneades, Taormina'da Hestia'ya adanmış bir sunak (tarihsiz). Yazıtta şöyle yazmaktadır: "Serapis'in bu duvarlarının yanında, tapınağın bekçisi Barke'li Karneades, Eukritos'un oğlu, ey yabancı, ve eşi Pythias ve kızı Eraso, Hestia'ya saf bir sunak yerleştirdiler, bunun ödülü olarak, ey Zeus'un muhteşem konutlarını yöneten, onlara güzel bir yaşam bereketi bağışla."

Hestia'nın ev içi kültünün sorumluluğu, bazen bir erkeğe ait olsa da, genellikle evin önde gelen kadınına düşerdi. Hestia'nın kamu binalarının ocaklarındaki ayinleri genellikle sivil makam sahipleri tarafından yönetilirdi; Halikarnaslı Dionysius, bir Yunan devletinin ya da topluluğunun prytaneum'unun, en güçlü devlet görevlileri tarafından hizmet edilen Hestia için kutsal olduğuna tanıklık eder. Bununla birlikte, Hestia'nın adanmış rahipliğine dair kanıtlar son derece nadirdir. Bunların çoğu, Sparta'nın "Hestia" rahip unvanına sahip birkaç kadın örneği sunduğu erken Roma İmparatorluk döneminden kaynaklanmaktadır; Kalkhis'te ise yerel seçkinlerin kızı olan bir kadın bulunmaktadır. Hestia'ya yönelik mevcut sivil kültler muhtemelen Yunan hükümdar kültünün Roma imparatoruna, İmparatorluk ailesine ve Roma'nın kendisine aşılanması için bir stok görevi görmüştür. Atina'da Dionysos Tiyatrosu'nda küçük bir oturma bölümü "Akropolis'teki Hestia, Livia ve Julia" ile "Hestia Romain" ("Romalı Hestia", dolayısıyla "Roma Ocağı" ya da Vesta) rahiplerine ayrılmıştı. Delos'ta bir rahip "Hestia the Athenian Demos" (halk ya da devlet) "ve Roma "ya hizmet ederdi. Karya Stratoniceia'sının seçkin bir vatandaşı kendisini Hestia'nın ve diğer bazı tanrıların rahibi olarak tanımlamış ve aynı zamanda çeşitli sivil görevlerde bulunmuştur. Hestia'nın siyasi ve sivil işlevleri, sivil alanlarda özel olarak finanse edilen çok sayıda ithafı ve sivil kültlerinde yer alan meslekten olmayan memurlar tarafından kullanılan dini unvanlardan ziyade idari unvanlar ile daha da kanıtlanmaktadır.

Mabetler, tapınaklar ve koloniler

Her özel ve kamusal ocak tanrıçanın mabedi olarak kabul edilirdi ve hangi ilaha sunulursa sunulsun kurbanların bir kısmı ona aitti. Aeschines, Elçilik Üzerine, "Prytaneum'un ocağı devletin ortak ocağı olarak kabul edilirdi ve orada Hestia'nın bir heykeli vardı ve senato evinde tanrıçanın bir sunağı vardı." Efes'teki bir tapınak Hestia Boulaea'ya adanmıştı - "senatonun" Hestia'sı ya da boule. Pausanias Atina Prytaneum'unda Tanrıça Eirene ("Barış") ile birlikte Hestia'nın figüratif bir heykelinin bulunduğunu bildirir. Hestia kendisine saygı gösterenleri zulümden korur ve onu gücendirenleri cezalandırırdı. Diodorus Siculus, Theramenes'in Konsey Odası'nda doğrudan Hestia'dan sığınma talep ettiğini, kendini kurtarmak için değil, katillerinin onu orada öldürerek dinsizliklerini gösterecekleri umuduyla ocağına atladığını yazar".

Çok az sayıda bağımsız tapınak Hestia'ya adanmıştır. Pausanias Ermioni'de ve Sparta'da birer tapınaktan bahseder; ikincisinde sunak vardır ama resim yoktur. Xenophon'un Hellenica'sında Olympia'daki Hestia tapınağının etrafında ve içinde savaşıldığından bahsedilir; bu tapınak şehrin meclis salonu ve bitişiğindeki tiyatrodan ayrı bir binadır:

Andros'ta da bir Hestia tapınağı vardı. 

Şehir devletlerinin ve kolonilerin müstakbel kurucuları sadece (Hestia tarafından temsil edilen) "ana şehirlerinin" değil, aynı zamanda çeşitli kahinlerinden biri ya da diğeri aracılığıyla Apollon'un da onayını ve rehberliğini aramışlardır. Delphi'de danışman archegetes (kurucu) olarak görev yapmıştır. Çeşitli işlevleri arasında kolonilerin, mimarinin, anayasaların ve şehir planlamasının koruyucu tanrısıydı. Başka koruyucu tanrılar da yeni yerleşimi desteklemeye ikna edilebilirdi ama Hestia, onun kutsal ocağı, bir agora ve prytaneum olmadan polis olamazdı.

İlahiler, kasideler ve yeminler

Homeros İlahisi 24, Hestia'ya, Apollon'un hizmetçisi olarak rolüne atıfta bulunan beş dizelik bir yakarıştır:

Hestia, sen ki efendimiz Apollon'un kutsal evine bakarsın, güzel Pytho'daki Uzak Atıcı, buklelerinden sürekli damlayan yumuşak yağla, şimdi bu eve gel, gel, her şeyi bilen Zeus'la bir akla sahip olarak: yaklaş ve şarkıma lütufta bulun.

Homeros İlahisi 29, Hestia'ya, Hestia ve Hermes'i çağırır:

Hestia, hem ölümsüz tanrıların hem de yeryüzünde yürüyen insanların yüksek konutlarında, sonsuz bir mesken ve en yüksek onuru kazandın: şanlı senin payın ve hakkın. Çünkü sen olmadan ölümlüler ziyafet veremezler, Hestia'ya hem ilk hem de son olarak usulünce tatlı şarap dökülmeyen yerde. Ve sen, Argus'un (Hermes'in bir lakabı) katili, Zeus ve Maia'nın oğlu, kutsanmış tanrıların habercisi, altın başağın taşıyıcısı, iyilik veren, sen ve Hestia, tapınılan ve sevgili, bize iyilik et ve yardım et. Gelin ve bu görkemli evde birlikte dostluk içinde yaşayın; çünkü siz ikiniz, insanların soylu eylemlerini iyi bilir, onların bilgeliğine ve gücüne yardım edersiniz. Selam sana Kronos'un kızı ve sen de Hermes, altın başağın taşıyıcısı! Şimdi seni ve başka bir şarkıyı da hatırlayacağım.

Bacchylides Ode 14b, Larisa'lı Aristoteles için:

Altın tahtlı Hestia (Ἐστία χρυσόθρον᾽), sen ki zengin Agathocleadae'nin refahını artırırsın, koyun besleyen Teselya vadilerinde, güzel kokulu Peneius nehrinin yakınındaki şehir sokaklarının ortasında oturursun. Aristoteles oradan bayındır Cirrha'ya geldi ve at ustası Larisa'nın şanı için iki kez taç giydi ... (Kasidenin geri kalanı kayıptır)

Orfik İlahi 84 ve Pindar'ın 11. Nemean kasidesi Hestia'ya adanmıştır.

Acharnai'de, Ares ve Athena Areia Kutsal Alanı'nda bulunan ve MÖ 350-325 yıllarına tarihlenen bir askeri yeminde, diğerlerinin yanı sıra Hestia da tanıklık etmeye çağrılır.

Hestia duvar halısı

Byzantine tapestry, featuring Hestia seated in the middle. There are attendants surrounding her offering her gifts. The primary colors are green, red, and black on a yellowed background.
Nimetlerle Dolu Hestia, Mısır, 6. yüzyıl duvar halısı (Dumbarton Oaks Koleksiyonu)

Hestia gobleni MS 6. yüzyılda Mısır'da yapılmış bir Bizans goblenidir. Yunanca Hestia Polyolbos (Yunanca: Ἑστία Πολύολβος "Nimetlerle dolu Hestia") olarak tanımlanan tanrıçanın geç ve çok nadir bir temsilidir. Tarihi ve sembolizmi Friedlander'de (1945) tartışılmıştır.

Mitoloji

Köken

Hestia ilk Olimpos neslinden bir tanrıçadır. Titanlar Rhea ve Cronus'un en büyük kızı ve Demeter, Hades, Hera, Poseidon ve Zeus'un kız kardeşidir. Doğumlarından hemen sonra Cronus, sonuncusu ve en küçüğü olan Zeus hariç tüm çocuklarını yutmuştur (Hestia ilk yutulandır). Bunun yerine Zeus, Cronus'u kardeşlerini bırakmaya zorlamış ve onları babalarına ve diğer Titanlara karşı bir savaşa sürüklemiştir. "İlk yutulan ... ve en son teslim edilen" olarak Hestia böylece hem en büyük hem de en küçük kızdır; bu mitik tersine çevirme Homeros'un Afrodit İlahisi'nde (MÖ 700) bulunur.

Zeus, Hestia'ya tanrılara sunulan hayvan kurbanlarının yağlı, yanıcı kısımlarıyla Olimpos ocağının ateşini besleme ve sürdürme görevi vermiştir. Yemeğin pişirildiği ya da bir sununun yakıldığı her yerde onurdan payını alırdı; ayrıca tanrıların tüm tapınaklarında da onurdan payını alırdı. "Tüm ölümlüler arasında tanrıçaların başıydı".

Bakire tanrıça

Tanrılar Poseidon ve Apollon (sırasıyla kardeşi ve yeğeni) Hestia'ya aşık olmuş ve onunla evlenmek için yarışmışlardır. Ancak Hestia ikisini de kabul etmez ve Zeus'a giderek sonsuza kadar bakire kalacağına ve asla evlenmeyeceğine dair büyük bir yemin eder. Homeros'un Afrodit İlahisi'nde Afrodit'in Hestia üzerinde "hiçbir gücü" olmadığı anlatılır.

Statü ve nitelikler

Kenneth Dorter, "Platon'un zamanında Atina'da, on iki baş tanrı listesinde Hestia'nın mı yoksa Dionysos'un mu diğer on bir tanrıyla birlikte yer aldığı konusunda bir tutarsızlık vardı. Örneğin agoradaki sunakta Hestia yer alırken, Parthenon'un doğu frizinde onun yerine Dionysos yer alıyordu." Bununla birlikte, ocak yerinden oynatılamazdı ve "Hestia'nın sabit yerinden kaldırıldığına dair hiçbir hikaye yoktur." Burkert, "Ocak yerinden oynatılamadığı için Hestia'nın bırakın Olymposluların diğer maskaralıklarını, tanrılar alayına bile katılamadığını" belirtir.

Rhea ve Kronos'un ilk çocuğu olarak Hestia'nın mitografik statüsü, Yunanlılar arasında evrensel olmasa da, her kurbandan önce Hestia'ya küçük bir adak sunulması ("Hestia önce gelir") geleneğini haklı çıkarıyor gibi görünmektedir. Odysseia 14, 432-436'da sadık domuz çobanı Eumaeus, efendisi Odysseus için ziyafete bir domuzun kafasından tutamlar koparıp tüm güçlere dua ederek ateşe atarak başlar, ardından eti yedi eşit parçaya böler: "Bir tanesini kenara ayırır, orman perilerine ve Maia'nın oğlu Hermes'e dua eder."

Hestia, Tanrı Hephaistos'un alanı olan demircilik ve metal işçiliğinde kullanılan ocak ateşinin aksine, fiziksel bir nesne olarak ocakla ve topluluk ve evcimenlik soyutlamalarıyla özdeşleştirilir. Onun tasvirleri nadirdir ve nadiren güvenlidir. Klasik Yunan sanatında zaman zaman sade ve mütevazı bir şekilde başörtüsü takmış bir kadın olarak tasvir edilir. Bazen elinde bir asa ile ya da büyük bir ateşin yanında gösterilir. Beyaz yün minderli sade ahşap bir tahtta oturur ve Robert Graves'in belirttiğine göre, "kendisi için bir amblem seçme zahmetine girmemiştir". Onunla ilişkilendirilen kurbanlık hayvan evcil bir domuzdur.

Eşdeğerlik

Romalı eşdeğeri Vesta'dır; Vesta Roma'nın "kamusal", evsel ve kolonyal ocaklarının ilahi bir kişileştirmesi olarak benzer işlevlere sahiptir ve Romalıları bir tür geniş aile içinde birbirine bağlar. Ancak Hestia ve Vesta arasındaki isim benzerliği yanıltıcıdır: Walter Burkert'e göre "Hestia-Histie-Vesta ilişkisi Hint-Avrupa dilbilimi açısından açıklanamaz; üçüncü bir dilden ödünç almalar da söz konusu olmalıdır". Herodot Hestia'yı yüksek rütbeli İskit tanrısı Tabiti ile bir tutar. Procopius ise onu Adhur Gushnasp'taki Sasanilerin Zerdüşt kutsal ateşi (atar) ile bir tutar.

Şecere

Hestia'nın soy ağacı 
UranüsGaia
Uranüs'ün cinsel organlarıCronusRhea
ZeusHeraPoseidonHadesDemeterHESTIA
    a
     b
AresHephaistos
Metis
Athena
Leto
ApolloArtemis
Maia
Hermes
Semele
Dionysos
Dione
    a     b
Afrodit

Ayrıca bakınız

 • 46 Hestia, adını tanrıçadan alan asteroid
 • Vesta'nın kutsal ateşi
 • Vitex agnus-castus
 • Zalmoxis

Genel referanslar

 • Burkert, Walter (1985). Yunan Dini. Harvard Üniversitesi Yayınları. İnternet Arşivi.
 • Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica. Cilt 1-2. Immanel Bekker. Ludwig Dindorf. Friedrich Vogel. in aedibus B. G. Teubneri. Leipzig. 1888-1890. Yunanca metin Perseus Digital Library'de mevcuttur.
 • Evelyn-White, Hugh, The Homeric Hymns and Homerica with an English Translation by Hugh G. Evelyn-White. Homeros İlahileri. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press; Londra, William Heinemann Ltd. 1914.
 • Friedlander, Paul. (1945). Documents of Dying Paganism. University of California Press.
 • Gantz, Timothy, Early Greek Myth: A Guide to Literary and Artistic Sources, Johns Hopkins University Press, 1996, İki cilt: ISBN 978-0-8018-5360-9 (Cilt 1), ISBN 978-0-8018-5362-3 (Cilt 2).
 • Hesiod, Theogony, in The Homeric Hymns and Homerica with an English Translation by Hugh G. Evelyn-White, Cambridge, Massachusetts., Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1914. Perseus Digital Library'de çevrimiçi versiyonu.
 • Homeros, İlyada, A. T. Murray, Ph.D. tarafından yapılan İngilizce çevirisiyle birlikte iki cilt halinde. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press; Londra, William Heinemann, Ltd. 1924. Perseus Digital Library'de çevrimiçi versiyon.
 • Homeros; The Odyssey with an English Translation by A. T. Murray, PH.D. in two volumes. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press; Londra, William Heinemann, Ltd. 1919. Perseus Digital Library'de çevrimiçi versiyon.
 • Kajava, Mika. "Hestia Hearth, Goddess, and Cult", Harvard Studies in Classical Philology 102 (2004): 1-20. JSTOR 4150030.
 • Kerényi, Karl, The Gods of the Greeks, Thames and Hudson, Londra, 1951. İnternet Arşivi.
 • Nagy, Gregory (1990). Yunan Mitolojisi ve Poetika. Cornell Üniversitesi Yayınları. ISBN 0-8014-8048-5.
 • Ovid, Ovid's Fasti: With an English translation by Sir James George Frazer, London: W. Heinemann LTD; Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1959. İnternet Arşivi.
 • Pausanias, Pausanias Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; Londra, William Heinemann Ltd. 1918. Perseus Digital Library'de çevrimiçi versiyonu.
 • Pindar, Odes, Diane Arnson Svarlien. 1990. Çevrimiçi versiyonu Perseus Dijital Kütüphanesi'nde.
 • Stephenson, Hamish. (1985). Romalıların ve Yunanlıların Tanrıları. NYT Writer.
 • West, M. L., Indo-European Poetry and Myth, Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-928075-9. Google Kitaplar.